Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Divadelní soutěže

Horáček – nepostupová přehlídka amatérských divadelních kroužků Kraje Vysočina

19. duben 2024

O dvanácti měsíčkách – speciální ocenění poroty za ucelené jevištní zpracování + Simona Poukarová (4. tř.) a Filip Zvěřina (6. tř.) za herecké výkony

Docela malý divadelní festival – okresní kolo

23. březen 2017

Palačinková Pepinka a O rybáři a jeho ženě – zvláštní ocenění poroty za hravý přístup k literární předloze

Docela malý divadelní festival – okresní kolo

9. březen 2016

O prolhaném prodavači novin – cena za originální ztvárnění netradičního tématu

Docela malý divadelní festival – okresní kolo

5. březen 2013

O slonu, který toužil létat a Indické pohádky – ocenění za dramaturgii

Docela malý divadelní festival – okresní kolo

14. březen 2012

Dlouhý, Široký a Bystrozraký – cena poroty

Docela malý divadelní festival – okresní kolo

17. březen 2009

Velký král a malá myš – 1. místo a postup do krajského kola

Docela malý divadelní festival – okresní kolo

7. duben 2006

Slípka Pipka – 2. místo a postup do krajského kola

Dopravní soutěže

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

23. květen 2022

2. místo starší žáci (Jan Prokůpek, Jakub Urbánek, Anežka Krejčí, Julie Hinková)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

10. květen 2017

4. místo mladší žáci (Jan Prokůpek, Jakub Urbánek, Anežka Krejčí, Julie Hinková)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

10. květen 2017

3. místo starší žáci (Michal Dohnal, Šimon Kolář, Dana Dvořáková, Zuzana Svobodová)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – krajské finále

3. červen 2016

3. místo (Dana Dvořáková, Zuzana Svobodová, Michal Dohnal, Šimon Kolář)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

4. květen 2016

3. místo (Dana Dvořáková, Zuzana Svobodová, Michal Dohnal, Šimon Kolář)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

29. duben 2015

1. místo mladší žáci (Stoklásková, Křížová, Dvořák, Plass)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

29. duben 2015

2. místo starší žáci (Svobodová, Dvořáková, Dohnal, Rod)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – krajské kolo

červen 2014

7. místo

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

29. duben 2014

2. místo starší žáci (Klára Šmardová, Marie Šmardová, Roman Krejčí, Jan Rod)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

29. duben 2014

1. místo mladší žáci (Dana Dvořáková, Zuzana Svobodová, Michal Dohnal, Zdeněk Bartoň)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

30. duben 2013

3. místo (Marie Šmardová, Klára Šmardová, Jan Rod a Roman Krejčí)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

duben 2012

6. místo (V. Rodová, D. Samuelová, R. Mátl, R. Havránek)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

10. květen 2011

2. místo mladší žáci (M. Šmardová, M. Šmarda, J. Rod, L. Šindlerová)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

10. květen 2011

4. místo starší žáci (V. Rodová, D. Samuelová, R. Mátl, R. Krejčí)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

květen 2010

1. místo mladší žáci (N. Jurková, K. Šmardová, R. Krejčí, K. Oulehla)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

květen 2010

7. místo starší žáci (Š. Vybíralová, Z. Šafránková, R. Mátl, T. Bártů)

Jihlavský cyklista – okresní kolo

22. září 2009

V soutěži jednotlivců 2. místo N. Jurová, 3. místo R. Krejčí, 4. místo K. Šmardová

Jihlavský cyklista – okresní kolo

22. září 2009

1. místo v soutěži družstev (N. Jurková, R. Krejčí, K. Šmardová)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

5. květen 2009

3. místo starší žáci (R. Mátl, T. Bártů, Š. Vybíralová, Z. Šafránková)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

5. květen 2009

3. místo mladší žáci (R. Krejčí, R. Havránek, N. Jurková, K. Šmardová)

Jihlavský cyklista – okresní kolo

září 2008

2. místo v soutěži družstev (Veronika Rodová, Robert Havránek, Roman Mátl)

Jihlavský cyklista – okresní kolo

září 2008

V soutěži jednotlivců 2. místo Veronika Rodová, 4. místo Robert Havránek

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

květen 2008

3. místo starších žáků (Z. Šafránková, Š. Vybíralová, T. Bártů, A. Patry)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

květen 2008

2. místo mladších žáků (D. Samulelová, V. Rodová, R. Havránek, R. Mátl)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

5. duben 2007

3. místo mladších žáků (T. Bártů, Z. Šafránková, Š. Vybíralová, A. Patry)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

5. duben 2007

3. místo starších žáků (M. Bártů, J. Pojer, J. Šafránek, K. Nejedlá)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

květen 2006

3. místo mladších žáků (Tomáš Bártů, Daniela Brychtová, Denisa Cempírková, Aleš Patry)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

květen 2006

2. místo starších žáků (Martina Bártů, Jiří Pojer, Jiří Šafránek, Iveta Patryová)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – krajské kolo

školní rok 2004/2005

6. místo (J. Hejl, K. Hradecká, V. Novák a I. Patryová)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

školní rok 2004/2005

1. místo (J. Hejl, K. Hradecká, V. Novák a I. Patryová)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – krajské kolo

školní rok 2003/2004

1. místo družstva mladších žáků (M. Bártů, B. Krejčí, P. Pospíchal, J. Šafránek)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

školní rok 2003/2004

1. místo družstva mladších žáků (M. Bártů, B. Krejčí, P. Pospíchal, J. Šafránek)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

školní rok 2002/2003

2. místo družstva mladších žáků (J. Hejl, K. Hradecká, V. Novák, I. Patryová)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

školní rok 2002/2003

2. místo starších žáků (M. Doleželová, I. Šťastná, M. Škrdla, J. Toth)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – celostátní kolo

školní rok 2001/2002

8. místo družstva starších žáků (T. Caha, K. Hejlová, S. Málková, J. Veselý)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – krajské kolo

školní rok 2001/2002

1. místo družstva starších žáků (T. Caha, K. Hejlová, S. Málková, J. Veselý)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

školní rok 2001/2002

3. místo družstva mladších žáků (J. Hejl, I. Patryová, J. Pivoňka, N. Sobotková)

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

školní rok 2001/2002

1. místo družstva starších žáků (T. Caha, K. Hejlová, S. Málková, J. Veselý)

Hudební soutěže

Pískání pro zdraví – krajské kolo

26. duben 2008

4. místo v krajské soutěži flétnových souborů v Brně

Celorepubliková umělecká soutěž nakladatelství Fragment

listopad 2006

Náš soubor skončil v celorepublikové soutěži s operkou Budulínek mezi třemi nejlepšími.

Zpívání se Z. Svěrákem a J. Uhlířem – celorepubliková soutěž vyhlášená nakladatelstvím Fragment

17. červen 2005

1. místo, jehož výhrou byla osobní návštěva pánů Z. Svěráka a J. Uhlíře v naší škole, získali za svou nahrávku písní žáci 3. třídy.

Literární soutěže

Za pohádkou všemi světadíly – celoroční etapová soutěž jihlavské knihovny

školní rok 2016/2017

3. třída za splnění všech částí byla pozvána na besedu se spisovatelkou Martinou Drijverovou

Literární soutěž jihlavského centra BASIC

školní rok 2011/2012

1. místo Jiří Frantál

Požární ochrana očima dětí – krajské kolo literární soutěže

duben 2010

1. místo s postupem do celostátního kola M. Krátká

Požární ochrana očima dětí – okresní kolo literární soutěže

duben 2010

3. místo Š. Vybíralová, M. Krátká, L. Benda

Evropa – světadíl mnoha tváří – literární soutěž jihlavské knihovny

červen 2009

Žáci 6. třídy se probojovali mezi 3 nejlepší kolektivy na Jihlavsku

Závislost a já – celostátní literární soutěž

leden 2009

1. místo Eva Svěráková

Recitační soutěže

Recitační soutěž – okresní kolo

únor 2017

Elena Zvěřinová – zvláštní ocenění poroty za dynamický přednes

Recitační soutěž – okresní kolo

školní rok 2014/2015

1. místo Jan Dvořák s postupem do krajského kola

Recitační soutěž – okresní kolo

březen 2013

2. místo Jan Dvořák

Recitační soutěž – okresní kolo

březen 2013

3. místo Dana Dvořáková

Recitační soutěž – okresní kolo

školní rok 2004/2005

1. místo Barbora Krejčí s postupem do krajského kola

Recitační soutěž – okresní kolo

školní rok 2004/2005

2. místo K. Hořáková

Recitační soutěž – okresní kolo

školní rok 2003/2004

1. místo Barbora Krejčí s postupem do krajského kola

Recitační soutěž – okresní kolo

školní rok 2002/2003

2. místo Barbora Krejčí

Sportovní soutěže

Mezioddílové závody moderní gymnastiky v Telči

5. květen 2024

2. místo ve starší kategorii (Nikola Příhodová), 3. místo ve starší kategorii (Viki Pavlásková)

Sportovní liga ve stolním tenisu – okresní kolo

17. říjen 2016

5. místo družstvo starších žáků (Z. Necid, M. Dohnal a K. Babor)

Sportovní liga ve stolním tenisu – okresní kolo

říjen 2015

4. místo (Z. Necid, M. Dohnal, K. Babor a P. Stoklásek)

Sportovní liga v malé kopané – celookresní finále

říjen 2014

6. místo družstvo starších žáků (Rod, Prášil, Koráb, Brunner, Hejda, Hrůza, Lysý, Šťastný, Simpson)

Sportovní liga ve stolním tenisu – okresní kolo

říjen 2014

9. místo (L. Lysý, P. Stoklásek, Š. Kolář a R. Hybášek)

Sportovní liga v malé kopané – okrskové kolo

3. říjen 2014

6. místo družstvo starších žáků (Rod, Prášil, Koráb, Brunner, Hejda, Hrůza, Lysý, Šťastný, Simpson)

Sportovní liga v malé kopané – celookresní finále

23. říjen 2012

5. místo (F. Bartoň, F. Nechvátal, A. Popelář, R. Sabo, M. Linhart, L. Kolesa, J. Šafránek, T. Zažímal, V. Koráb)

Sportovní liga v malé kopané – okrskové kolo

12. říjen 2012

1. místo (F. Bartoň, F. Nechvátal, A. Popelář, R. Sabo, M. Linhart, L. Kolesa, J. Šafránek, T. Zažímal, V. Koráb)

Sportovní liga v malé kopané – okresní kolo

květen 2012

4. místo (F. Zažímal, P. a M. Kolářovi, M. Linhart, F. Bartoň, F. Nechvátal, A. Popelář, D. Krčál a R. Sabo)

Školský pohár Coca-cola (fotbalový turnaj)

9. květen 2012

2. místo

Sportovní liga škol ve stolním tenise – okresní kolo

19. říjen 2011

2. místo družstvo starších žáků (F. Zažímal, D. Krčál a R. Havránek)

Sportovní liga ve stolním tenisu – okresní kolo

22. říjen 2010

7. místo (F. Zažímal, D. Krčál, R. Štancl)

Přibyslavský pantoflíček – celorepubliková taneční soutěž

školní rok 2009/2010

3. místo (skupina aerobiku)

Školský pohár Coca-cola (fotbalový turnaj) – základní skupina

duben 2009

3. místo

Sportovní liga škol ve stolním tenise – okresní kolo

říjen 2008

4. místo družstvo mladších žáků (F. Zažímal, D. Krčál, D. Bartízal, R. Štancl)

Sportovní liga škol ve stolním tenise – okresní kolo

říjen 2008

9. místo družstvo starších žáků (M. Petráš, V. Soukup, P. Salát)

Sportovní liga škol ve stolním tenise – okresní kolo

říjen 2008

7. místo družstvo starších žákyň (L. Eliášová, I. Syslová)

Školský pohár Coca-cola (fotbalový turnaj)– základní skupina

23. duben 2008

2. místo družstva chlapců

Sportovní liga škol ve stolním tenise – okresní kolo

22. duben 2008

7. místo družstvo starších žákyň (Lenka Eliášová, Ilona Syslová)

Sportovní liga škol ve stolním tenise – okresní kolo

22. duben 2008

9. místo družstvo starších žáků (M. Petráš, V. Soukup, P. Salát)

Sportovní liga škol ve stolním tenise – okresní kolo

22. duben 2008

4. místo družstvo mladších žáků (Daniel Krčál, František Zažímal, David Bartízal, R. Štancl)

Školský pohár Coca-cola (fotbalový turnaj) – základní skupina

duben 2007

2. místo družstva chlapců

Sportovní liga škol ve stolním tenise – okresní kolo

listopad 2006

4. místo starších žáků (T. Mrňa, P. Kozojed, M. Škrdla)

Sportovní liga v malé kopané – okresní kolo

říjen 2006

2. místo družstvo chlapců (T. Mrňa, P. Kozojed, J. Sobotka, D. Němeček, D. Urbánek, Z. Jánoš, M. Škrdla

Školský pohár Coca-cola (fotbalový turnaj) – základní skupina

duben 2006

3. místo

Zápas – mistrovství republiky

listopad 2005

1. místo Daniela Michálková, 3. místo Kateřina Šmardová, 4. místo Hynek Soukup, 5. místo Marek Křehlík

Sportovní liga škol ve stolním tenise – okresní kolo

říjen 2005

8. místo mladších žákyň (Lenka Eliášová, Ilona Syslová)

Sportovní liga škol ve stolním tenise – okresní kolo

říjen 2005

6. místo mladších žáků (Aleš Patry, Martin Škrdla, Jiří Pojer)

Sportovní liga škol ve stolním tenise – okresní kolo

říjen 2005

2. místo starších žákyň (Petra Kružíková, Michaela Nováková, Iveta Patryová

Sportovní liga škol ve stolním tenise – okresní kolo

říjen 2005

11. místo starších žáků (Petr Kozojed, Tomáš Mrňa, Martin Buzek, Lukáš Marek)

Sportovní liga škol v přespolním běhu – okresní kolo

říjen 2005

7. místo (Michaela Nováková, Eva Pospíchalová a Michaela Štanclová, Kristýna Popelářová a Andrea Svobodová)

Sportovní liga škol ve stolním tenise – okresní kolo

školní rok 2004/2005

2. místo mladších žákyň (P. Kružíková, N. Křehlíková a M. Nováková)

Sportovní liga škol ve stolním tenise – okresní kolo

školní rok 2004/2005

3. místo mladších žáků (P. Kozojed, T. Mrňa a J. Sobotka)

Sportovní liga v malé kopané – okresní kolo

červen 2004

6. místo družstva chlapců (M. Čumpl, P. Měrtl, J. Šubrt, M. Novák, J. Dvořák, M. Škrdla, M. Příhoda, L. Bartoň, J. Klika)

Sportovní liga škol ve stolním tenise – okresní kolo

školní rok 2003/2004

5. místo družstva mladších žáků (P. Kozojed, T. Mrňa, J. Sobotka, M. Škrdla)

Sportovní liga škol ve stolním tenise – okresní kolo

školní rok 2003/2004

3. místo družstva mladších žákyň (I. Patryová, N. Křehlíková

Sportovní liga škol ve stolním tenise – okresní kolo

školní rok 2003/2004

7. místo družstva starších žáků (M. Buzek, L. Marek, J. Klika, M. Kolář)

Sportovní liga škol ve stolním tenise – okresní kolo

školní rok 2003/2004

4. místo družstva starších žákyň (V. Hronková, P. Panzerová)

Sportovní liga škol ve stolním tenise – okresní kolo

školní rok 2002/2003

4. místo družstva mladších žákyň (I. Patryová, N. Křehlíková)

Sportovní liga v malé kopané – okresní kolo

školní rok 2001/2002

6. místo družstva chlapců (F. Doskočil, T. Dudek, R. Pokorný, Josef Toth, T. Caha, P. Nováček, F. Příhoda, P. Měrtl)

Sportovní liga škol ve stolním tenise – okresní kolo

školní rok 2001/2002

3. místo družstva mladších žáků

Vědomostní soutěže

Pythagoriáda – okresní kolo

22. listopad 2022

1. místo Tomáš Zvěřina

Matematická olympiáda – okresní kolo

duben 2019

7. místo Štěpán Plass

Pythagoriáda – okresní kolo

duben 2018

7. místo Štěpán Plass

Matematická olympiáda – okresní kolo

školní rok 2013/2014

11. místo František Vystrčil

Matematická olympiáda – okresní kolo

školní rok 2013/2014

11. místo Veronika Jandová

Matematická olympiáda – okresní kolo

duben 2013

11. místo Veronika Jandová

Matematická olympiáda – okresní kolo

duben 2013

11. místo František Vystrčil

Matematická olympiáda – okresní kolo

leden 2013

6. místo Jiří Frantál

Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo

školní rok 2012/2013

4. místo Jiří Frantál

Pythagoriáda – okresní kolo

školní rok 2012/2013

8. místo Veronika Jandová

Matematická olympiáda – okresní kolo

duben 2012

10. místo Jiří Frantál

Matematická olympiáda – okresní kolo

duben 2012

15. místo Ondřej Dohnal

Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo

březen 2012

11. místo Jiří Frantál

Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo

březen 2012

11. místo D. Krčál

Matematická olympiáda – okresní kolo

duben 2011

6. místo Jiří Frantál

Učíme interaktivně – soutěž v rámci evropského projektu

školní rok 2010/2011

8. místo Veronika Jakvidová

Učíme interaktivně – soutěž v rámci evropského projektu

školní rok 2010/2011

12. místo Roman Hrůza

Matematická olympiáda – okresní kolo

duben 2010

3. místo Jiří Frantál

Pythagoriáda – okresní kolo

školní rok 2009/2010

10. místo Jiří Frantál

Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo

březen 2009

9. místo Zlata Lisá

Matematická olympiáda – okresní kolo

leden 2009

2. místo Zlata Lisá

Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo

březen 2008

9. místo Zlata Lisá

Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo

březen 2008

11. místo Jiří Pojer

Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo

školní rok 2002/2003

6. místo Kateřina Hejlová

Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo

školní rok 2002/2003

8. místo V. Pavlíková

Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo

školní rok 2001/2002

11. místo Kateřina Hronová

Olympiáda v dějepisu – okresní kolo

školní rok 2001/2002

9. místo Jana Čechová

Miniolympiáda v matematice – okresní kolo

školní rok 2001/2002

4. místo Jakub Pivoňka

Výtvarné soutěže

Prevence dětských úrazů – krajská výtvarná soutěž

28. červen 2022

Adam Stránský získal velmi pěkné 7. místo z celkově 606 obrázků z 49 škol Kraje Vysočina (odměnou byly poukázky na nákup sportovních potřeb ve Sportisimu).

Velikonoční obrázek – výtvarná soutěž Jihlavských listů

22. březen 2018

Mezi oceněnými byla Eliška Novotná.

Kocour Mikeš – ilustrace pohádky – celostátní výtvarná soutěž

10. prosinec 2017

3. místo Pavlína Votavová

Trvalky – namaluj nám písničku – celostátní výtvarná soutěž

11. září 2017

Elena Zvěřinová a Dominika Pokorná byly mezi pěti nejlepšími obrázky z celé republiky (odměnou byly vstupenky na velkém koncertu Trvalky pánů Svěráka a Uhlíře v O2 aréně v Praze)

Merlins Kinder Welt – celostátní výtvarná soutěž

1. říjen 2016

1. místo – 5. třída za výrobu papírových draků (výhrou byl výlet do dětského zábavního centra)

Veselé zoubky – celostátní výtvarná soutěž

1. říjen 2016

1. místo – prvňáčci (výhrou byl výlet do Prahy na představení v Divadle Spejbla a Hurvínka)

Velikonoční obrázek – výtvarná soutěž Jihlavských listů

březen 2016

Mezi oceněnými byla Tereza Křížová a Hana Svobodová.

Obal pro Tondu – celostátní výtvarná soutěž

školní rok 2013/2014

Ve finále F. Vystrčil a V. Brunner (180 škol s 5500 obrázky)

Máma a táta – můj svět – výtvarná soutěž jihlavského centra BASIC

2. duben 2013

2. místo Anna Harnušková

Zvířecí říše – celostátní výtvarná soutěž nakladatelství Fragment

prosinec 2011

Ocenění získalu Luděk Štrof a Natálie Nováková.

Zlatý hrozen – Talíř plný malování – celorepubliková výtvarná soutěž

10. červen 2011

Luděk Štrof a Dana Fadruszová získali čestné uznání poroty.

Atlantida – celostátní ekologicky zaměřená výtvarná soutěž

duben 2011

Žáci 2. a 3. ročníku získali za mořské panny vyrobené z odpadového materiálu cenu poroty

Znaky měst a obcí vyrobených z odpadních materiálů (pokus o světový rekord)

13. září 2010

V lednu 2011 bylo na veletrhu GO a Regiontour v Brně vystaveno vybraných 400 znaků (z celkových 1025). Všechny znaky v Brně měly parametry světového rekordu, byly zapsány do České knihy rekordů a náš svatý Václav byl mezi nimi.

Pohádkové postavy – celostátní výtvarná soutěž nakladatelství Albatros

13. září 2010

Mezi oceněnými byla Anna Harnušková.

Nakresli svého mamuta – výtvarná soutěž Muzea Vysočiny

duben 2010

Mezi 150 výkresy z celého okresu byl mezi oceněnými Vojtěch Žďánský.

Požární ochrana očima dětí – krajské kolo výtvarné soutěže

duben 2010

1. místo s postupem do celostátního kola Kristýna Oulehlová

Požární ochrana očima dětí – okresní kolo výtvarné soutěže

březen 2010

1. místo Kristýna Oulehlová

Požární ochrana očima dětí – okresní kolo výtvarné soutěže

březen 2010

3. místo Veronika Marková

Požární ochrana očima dětí – okresní kolo výtvarné soutěže

březen 2006

3. místo Sabina Sobotková

Kůň jako hračka – výtvarná soutěž

rok 2003

Jezdecký klub Třešť vyhlásil výtvarnou soutěž „Kůň jako hračka“. Kroužek ručních prací odeslal do soutěže plnou krabici ručně ušitých zvířátek. Porota ocenila 2. místem výrobek Evy Pospíchalové, 3. místo obsadila Monika Mašková. Ostatní výrobky byly předány dětem do jihlavské nemocnice.

Zdravotnické soutěže

Soutěž mladých zdravotníků – oblastní kolo

2. květen 2024

3. místo starší žáci (Filip Zvěřina, Valérie Ochranová, Karolína Čermáková, Sofie Špačková a Veronika Horská)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

4. květen 2023

1. místo mladší žáci (Filip Zvěřina, Valérie Ochranová, Karolína Čermáková, Veronika Horská, Antonín Plass)

Soutěž mladých zdravotníků – krajské kolo

16. květen 2019

3. místo mladší žáci (Elena Zvěřinová, Lucie Špačková, Kristýna Sobotková, Matouš Jurka, Tomáš Zvěřina)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

14. květen 2019

1. místo mladší žáci (Elena Zvěřinová, Lucie Špačková, Kristýna Sobotková, Jana Kovářová, Tomáš Zvěřina)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

14. květen 2019

5. místo starší žáci (Kristýna Hrůzová, Martina Zadražilová, Kristýna Sobotková, Adéla Pryclová , Anna Harnušková)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

18. květen 2018

2. místo mladší žáci (Elena Zvěřinová, Lucie Špačková, Jaroslav Kreuz, Kristýna Sobotková a Jana Kovářová)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

18. květen 2018

2. místo starší žáci (Anna Harnušková, Eliška Harnušková, Martina Zadražilová, Kristýna Hrůzová a Adéla Pryclová)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

10. květen 2017

2. místo mladší žáci (Elena Zvěřinová, Lucie Špačková, Kristýna Sobotková, Jana Kovářová, Jaroslav Kreuz)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

10. květen 2017

2. místo starší žáci (Kristýna Hrůzová, Martina Zadražilová, Eliška Harnušková, Adéla Pryclová , Anna Harnušková)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

11. květen 2016

6. místo mladší žáci (Elena Zvěřinová, Lucie Špačková, Martina Zadražilová, Natálie Špačková, Tomáš Prycl)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

11. květen 2016

7. místo starší žáci (Elena Terbrová, Marie Šmardová, Jana Pryclová, Veronika Jandová, Anna Harnušková)

Soutěž mladých zdravotníků – krajské kolo

27. květen 2015

5. místo mladší žáci (Hana Svobodová, Kristýna Hrůzová, Martina Zadražilová, Eliška Harnušková, Adéla Pryclová)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

14. květen 2015

1. místo mladší žáci (Hana Svobodová, Kristýna Hrůzová, Martina Zadražilová, Eliška Harnušková, Adéla Pryclová)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

14. květen 2015

4. místo starší žáci (Veronika Jandová, Linda Brychtová, Elena Terbrová, Anna Harnušková, Vendula Jakvidová)

Soutěž mladých zdravotníků – krajské kolo

květen 2014

3. místo mladší žáci (Eliška Harnušková, Anna Harnušková, Martina Zadražilová, Adéla Pryclová, Kristýna Hrůzová)

Soutěž mladých zdravotníků – krajské kolo

květen 2014

5. místo starší žáci (Natálie Jurková, Nikol Hronková, Vendula Jakvidová, Klára Šmardová, Lucie Šindlerová)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

13. květen 2014

1. místo mladší žáci (Anna Harnušková, Kristýna Hrůzová, Martina Zadražilová, Eliška Harnušková , Adéla Pryclová)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

13. květen 2014

1. místo starší žáci (Natálie Jurková, Klára Šmardová, Nikol Hronková, Vendula Jakvidová, Lucie Šindlerová)

Soutěž mladých zdravotníků – krajské kolo

30. květen 2013

3. místo mladší žáci (Veronika Jandová, Dana Dvořáková, Kristýna Hrůzová, Martina Zadražilová, Anna Harnušková)

Soutěž mladých zdravotníků – krajské kolo

30. květen 2013

3. místo starší žáci (Natálie Jurková, Nikol Hronková, Vendula Jakvidová, Klára Šmardová, Lucie Šindlerová)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

7. květen 2013

1. místo mladší žáci (Veronika Jandová, Dana Dvořáková, Kristýna Hrůzová, Martina Zadražilová, Anna Harnušková)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

7. květen 2013

1. místo starší žáci (Natálie Jurková, Nikol Hronková, Vendula Jakvidová, Klára Šmardová, Lucie Šindlerová)

Soutěž mladých zdravotníků – krajské kolo

květen 2012

4. místo mladší žáci (Vendula Jakvidová, Elena Terbrová, Veronika Jandová, Linda Brychtová, Marie Šmardová, Dana Dvořáková)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

17. květen 2012

4. místo starší žáci (N. Hronková, K. Vavrová, P. Lysá, K. Šmardová, N. Jurková a R. Krejčí)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

17. květen 2012

1. místo mladší žáci (Vendula Jakvidová, Elena Terbrová, Veronika Jandová, Linda Brychtová, Marie Šmardová, Dana Dvořáková)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

12. květen 2011

2. místo mladší žáci (Lucie Šindlerová, Vendula Jakvidová, Elena Terbrová, Marie Šmardová, Jan Rod)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

12. květen 2011

3. místo starší žáci (K. Vavrová, P. Lysá, K. Šmardová, N. Jurková, R. Krejčí)

Soutěž mladých zdravotníků – celostátní kolo

červen 2010

6. místo mladší žáci (N. Jurková, K. Šmardová, R. Krejčí, V. Jakvidová, L. Šindlerová)

Soutěž mladých zdravotníků – krajské kolo

8. červen 2010

1. místo mladší žáci (N. Jurková, K. Šmardová, R. Krejčí, V. Jakvidová, L. Šindlerová)

Soutěž mladých zdravotníků – krajské kolo

8. červen 2010

4. místo starší žáci (B. Marková, V. Marková, K. Vavrová, A. Lysá, P. Lysá)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

13. květen 2010

1. místo mladší žáci (N. Jurková, K. Šmardová, R. Krejčí, V. Jakvidová, L. Šindlerová)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

13. květen 2010

1. místo starší žáci (B. Marková, V. Marková, K. Vavrová, A. Lysá, P. Lysá)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

květen 2009

1. místo mladší žáci (K. Vavrová, P. Lysá, N. Jurková, K. Šmardová, R. Krejčí)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

květen 2009

2. místo starší žáci (V. Marková, B. Marková, D. Brychtová, D. Cempírková, A. Lysá)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

květen 2008

2. místo starších žákyň (D. Brychtová, D. Cempírková, A. Lysá, B. Marková, V. Marková)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

květen 2008

1. místo mladších žákyň (K. Vavrová, A. Lisá, P. Lysá, G. Mašková, M. Bílková

Soutěž mladých zdravotníků – krajské kolo

květen 2008

3. místo mladších žákyň (K. Vavrová, A. Lisá, P. Lysá, G. Mašková, M. Bílková

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

15. květen 2007

1. místo mladších žákyň (K. Vavrová, A. Lisá, P. Lysá, G. Mašková)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

15. květen 2007

2. místo starších žákyň (D. Brychtová, D. Cempírková, A. Lysá, B. Marková, V. Marková)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

květen 2006

2. místo mladších žáků (Tomáš Bártů, Daniela Brychtová, Barbora Marková, Veronika Marková)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

květen 2006

2. místo mladších žáků (Kristýna Mácová, Jan Hejl, Klára Hradecká, Pavel Lisý, Václav Novák a Iveta Patryová)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

školní rok 2004/2005

2. místo družstvo mladších žáků (M. Bártů, D. Brychtová, F. Caha, K. Mácová, M. Mašková)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

školní rok 2004/2005

3. místo družstva starších žáků (J. Hejl, P. Lisý, V. Novák, I. Patryová)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

školní rok 2003/2004

3. místo družstvo mladších žáků (M. Bártů, B. Krejčí, M. Beneš, P. Pospíchal, J. Šafránek)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

školní rok 2003/2004

7. místo družstva starších žáků (J. Hejl, K. Hradecká, P. Lisý, V. Novák, I. Patryová)

Soutěž mladých zdravotníků – krajské kolo

školní rok 2002/2003

9. místo družstvo mladších žáků (M. Bártů, B. Krejčí, M. Beneš, P. Pospíchal, J. Šafránek)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

školní rok 2002/2003

1. místo družstvo mladších žáků (M. Bártů, B. Krejčí, M. Beneš, P. Pospíchal, J. Šafránek)

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

školní rok 2001/2002

2. místo družstvo mladších žáků (J. Hejl, V. Novák, I. Patryová, J. Pivoňka, N. Sobotková)