Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie školního roku 2007/2008

Foto tříd

Foto tříd


školní rok 2007/2008

Tradiční fotografování tříd na konci školního roku.

Divadelní kroužek hraje pro MŠ

Divadelní kroužek hraje pro MŠ


červen 2008

V závěru školního roku přišli dětem do mateřské školky zahrát členové školního divadelního kroužku pohádku Šípková Růženka, se kterou v březnu vystupovali na Docela malém divadelním festivalu.

Sportovní den – kolektivní sporty

Sportovní den – kolektivní sporty


20. červen 2008

Dne 20. 6. 2008 jsme sportovním dnem kolektivních sportů završili roční projekt Olympijský rok, který sestával z celoročního sportování a zveřejňování výsledků v různých sportovních disciplínách, z lednové teoretické části a ze 2 celoškolních sportovních dnů v květnu a červnu. Naším cílem bylo aktivní sportovní činností maximálního počtu žáků školy podpořit olympijskou myšlenku. Vzhledem k tomu, že se nám tento cíl podařilo splnit, oslavili jsme jeho dosažení vypuštěním barevných balónků za každého žáka školy. I tyto slavnostní okamžiky jsou zachyceny na následujících fotografiích.

Závody koloběžek

Závody koloběžek


19. červen 2008

I letos proběhl závod v jízdě zručnosti na koloběžkách žáků I. stupně. Vítězové soutěže: 1. místo Jan Rod 2. třída, 2. místo Dominik Diviak 4. třída, 3. místo Daniel Kratzmann 4. třída.

Landštejn – Slavonice

Landštejn – Slavonice


4. červen 2008

Naši nejmenší, žáci 1. a 2. ročníku, doplněni několika staršími spolužáky, absolvovali výlet na hrad Landštejn a do Slavonic.

Okresní soutěž mladých zdravotníků

Okresní soutěž mladých zdravotníků


květen 2008

V soutěži mladých zdravotníků představují naši žáci okresní špičku, což potvrdili i letos. Mladší družstvo A. Lisá, K. Vavrová, P. Lysá, G. Mašková a M. Bílková zvítězilo a vybojovalo si účast v krajském kole. Starší děvčata V. Marková, B. Marková, D. Cempírková, A. Lysá a D. Brychtová obsadila 2. místo.

Olympiáda individuálních sportů

Olympiáda individuálních sportů


30. květen 2008

Dalším krokem k naplnění celoročního projektu Olympijský rok byl Sportovní den individuálních sportů, uspořádaný pro celou školu. Žáci, rozdělení do věkových kategorií, se utkali v šesti disciplínách. Ti nejlepší byli odměněni olympijskými medailemi, na jejichž výrobě se v pracovních činnostech a výtvarné výchově sami podíleli.

Letní koncert kroužku hry na flétnu

Letní koncert kroužku hry na flétnu


30. květen 2008

Svou roční činnost završil kroužek hry na flétnu odpoledním vystoupením pro rodičovskou veřejnost. Zaplněné třídě žáci předvedli koncert, složený ze skladeb různého žánru, mj. i těch, se kterými vystoupili na soutěži v Brně.

Letní akademie

Letní akademie


29. květen 2008

Žáci žákům, tak lze nazvat kulturní pořad, který se na sklonku května konal v sále kulturního domu ve Stonařově. Žáci, úspěšně pracující ve vybraných nepovinných předmětech a zájmových kroužcích, předvedli svým spolužákům, co za školní rok natrénovali, případně čím školu na veřejnosti a v různých soutěžích reprezentovali. Školní divadelní soubor, pěvecký sbor, kroužek fléten a skupina aerobiku připravily všem přihlížejícím velmi pěkný zážitek.

Výročí 200 let pádu stonařovských meteoritů

Výročí 200 let pádu stonařovských meteoritů


22. květen 2008

Na oslavách významného výročí 200 let pádu stonařovských meteoritů se aktivně podíleli i žáci základní školy. K tomuto jubileu nacvičili členové pěveckého soubor dobovou Kramářskou píseň, doplněnou kresbami, zachycujícími možný průběh této mimořádné události. Vystoupení souboru zajímavě oživilo rozsáhlé oslavy.

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik


duben 2008

V měsíci dubnu zdárně ukončili závěrečnými zkouškami žáci 3. a 4. ročníku plavecký výcvik, který za dohledu plaveckých instruktorů absolvovali v jihlavském bazénu.

Pískání pro zdraví

Pískání pro zdraví


26. duben 2008

Školní flétnový kroužek se vydal do Brna na krajskou soutěž s názvem Pískání pro zdraví. Vzhledem k tomu, že to bylo jejich premiérové vystoupení na velké soutěži, lze jejich celkově 4. místo považovat za velký úspěch. Po skončení soutěže navštívili naši flétnisté muzeum pravěku Anthropos a mořská akvária v Brně.

Pohár Coca–cola

Pohár Coca–cola


23. duben 2008

Naše škola byla pořadatelem jedné ze skupin I. kola poháru Coca–cola v kopané. Náš fotbalový výběr si vedl docela úspěšně a vybojoval 2. místo za mužstvem ZŠ Brtnice. Za sebou jsme nechali týmy z Nového Rychnova a ze ZŠ Havlíčkova z Jihlavy.

Turnaj ve florbale

Turnaj ve florbale


březen 2008

V rámci celoročního projektu Olympijský rok se v březnu uskutečnil přebor školy ve florbalu dívek a chlapců. V kategorii děvčat zvítězilo družstvo 9. tř. ve složení M. Kuchtová, D. Michálková a I. Šebestová. Mezi chlapci si prvenství vybojoval také tým 9. roč. – M. Škrdla, J. Pojer, Z. Jánoš a P. Pospíchal. Obou turnajů se zúčastnilo celkem 60 hráčů a hráček.

Z pohádky do pohádky

Z pohádky do pohádky


28. březen 2008

Žáci 7. třídy se zúčastnili soutěže Z pohádky do pohádky. Úkolem bylo vytvořit koláž některé pohádkové postavy. Na základě hlasování ostatních spolužáků bylo následující pořadí: 1. místo – Simpsonovi – R. Havránková, A. Kalců, 2. místo – Mořská víla – Z. Šafránková, M. Mašková, 3. místo – Čarodějnice – M. Krátká, A. Štanclová. Blahopřejeme!

Turnaj ve vybíjené – 1. stupeň

Turnaj ve vybíjené – 1. stupeň


17. březen 2008

V rámci celoročního projektu Olympijský rok se 17. března uskutečnil turnaj 3. a 4. třídy ve vybíjené. Zvítězilo družstvo ve složení Matěj Linhart, Monika Štanclová, Filip Nechvátal, Luboš Šťastný a Jiří Frantál. Blahopřejeme!

Docela malý divadelní festival

Docela malý divadelní festival


5. březen 2008

5. března se děti divadelního kroužku 6.–9. třídy zúčastnily Docela malého divadelního festivalu v Jihlavě v Divadle Na Kopečku. Jedná se o přehlídku divadelních souborů ze základních škol, DDM a ZUŠ. Žáci vystoupili s pohádkou Lubomíra Feldeka Šípková Růženka. Pohádka se líbila, největší pochvalu od odborné komise děti dostaly za písničky, kterými byla pohádka proložena. Hudbu nám k textům autora pohádky složil pan Lubomír Zadina. Ještě jednou mu děkujeme.

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik


únor 2008

Začátkem února absolvovali žáci naší školy lyžařský výcvik v Orlických horách. Sněhová nadílka nebyla zdaleka ideální, přesto jsme lyžovali každý den. Základní výcvik zvládli všichni, včetně úplných začátečníků a vzhledem k rozmanitosti počasí si každý mohl vyzkoušet jízdu na různých druzích sněhu. Všichni účastníci také zvládli jízdu na dvou odlišných vlecích a co je podstatné, vrátili jsme se bez úrazu. Letošní kurz lze tedy považovat po všech stránkách za vydařený.

Maškarní karneval

Maškarní karneval


30. leden 2008

30. ledna se konal tradiční maškarní karneval s vyhlášením nejlepších masek, netradičními soutěžemi a tombolou. Největší úspěch měl Budík Jiřího Frantála a mezi třídními kolektivy stonařovská olympiáda žáků 8. ročníku.

Turnaj ve vybíjené – 2. stupeň

Turnaj ve vybíjené – 2. stupeň


15. leden 2008

15. 1. 2008 byl pro žáky II. stupně uspořádán tradiční turnaj ve vybíjené, kterého se zúčastnilo celkem 6 smíšených týmů. Vítězství si odneslo A družstvo 8. třídy, druhé místo obsadil A tým 7. ročníku a třetí bylo družstvo 9. třídy. Všichni účastníci si odnesli sladkou odměnu, ale hlavně si hezky zasportovali.

Olympijský rok

Olympijský rok


9. leden 2008

Dne 9. 1. 2008 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den, který byl zároveň úvodním dnem půlročního projektu Olympijský rok. Jednotlivé ročníky si zvolily různá zaměření – 1. a 2. tř. soutěže, hry a doplňovačky, 3. tř. zmapovala roky olympiád, 4. tř. se zaměřila na olympijské člověče nazlob se, 5. tř. tvořila knihu o olympijských hrách, 6. tř. se zabývala historií olympijských her, Čínou jako dějištěm OH a vyráběla loga sportů, žáci 7. tř. tvořili sportovní hymnu a spolu s deváťáky zkoumali historii OH a učili se olympijskou terminologii v němčině, 8. tř. si jako námět své práce vybrala téma: 5 olympijských kruhů – 5 kontinentů. O činorodé práci žáků svědčí přiložené fotografie.

Volejbalový turnaj

Volejbalový turnaj


8. leden 2008

Počátkem ledna se děvčata z II. stupně utkala ve volejbalovém turnaji. Nejúspěšnější bylo družstvo 9. třídy ve složení Kristýna Nejedlá, Veronika Bendová, Martina Bártů, 2. místo obsadily žákyně 8. tř. Zlata Lisá, Ivana Jiráková, Lenka Eliášová a na 3. místě se umístil tým ve složení Michaela Kuchtová, Daniela Brychtová, Andrea Lysá.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


14. prosinec 2007

Tradiční prosincovou akcí naší školy je velká vánoční akademie v kulturním domě. Jejím cílem je předvést rodičům i veřejnosti, co se žáci pod vedením svých učitelů ve výuce, v nepovinných předmětech a kroužcích naučili. Letos se představilo ve 14 vystoupeních 178 žáků, z toho někteří v několika výstupech. O úspěšnosti akce svědčí vždy diváky zaplněný sál. Celý program byl doplněn v předsálí instalovanou výstavkou výrobků, výtvorů a kreseb žáků všech věkových kategorií.

Betlémy v Třešti

Betlémy v Třešti


13. prosinec 2007

Ve čtvrtek 13. 12. 2007 jely děti ze školní družiny do Třeště na výstavu betlémů.

Rozsvěcení vánočního stromu

Rozsvěcení vánočního stromu


7. prosinec 2007

V pátek 7. 12. 2007 uspořádalo vedení Městyse Stonařov spolu se základní školou slavnostní rozsvícení vánočního stromu. I přes nepřízeň počasí se tato premiéra setkala s velkým ohlasem občanů. Jsme rádi, že se na zdárném průběhu akce aktivně podílela i naše škola.

Mikuláš

Mikuláš


5. prosinec 2007

Dne 5. 12. 2007 navštívil naši školu jako tradičně Mikuláš s čerty a andělem. I když někteří žáci by se v pekle dobře vyjímali, nakonec nikdo nebyl odnesen a všichni zůstali ve školních lavicích. Tato tradiční akce je pořádána deváťáky zejména pro žáky I. stupně a mateřskou školku, kde reakce dětí, jejich připravené říkanky, písničky a tetelení se k paní učitelce naznačují, že čertovsko–mikulášská návštěva je pro ně docela velkým zážitkem.

Kdo nás hřeje, živí, šatí

Kdo nás hřeje, živí, šatí


19. listopad 2007

V pondělí 19. 11. se žáci 1., 2. a 3. třídy zúčastnili ekologického výukového programu Kdo nás hřeje, šatí a živí v ekologickém středisku Chaloupky u Kněžic. V praktických činnostech se seznámili se zpracováním ovčí vlny, lnu, upekli si svoji obilnou placku. Největším lákadlem byla domácí zvířata, zvláště kozel Matěj.

Neseparuj se, separuj – ekologický projekt

Neseparuj se, separuj – ekologický projekt


13. listopad 2007

Žáci naší školy se zúčastnili ekologického projektu Neseparuj se, separuj, který měl za cíl monitoring nakládání s odpady ve Stonařově. O úvod do projektu se postarali žáci 5. třídy, kteří na domluveném místě zakopali různé druhy odpadu, s cílem pozorovat jejich proměnu v čase.

Beseda pro seniory

Beseda pro seniory


9. listopad 2007

V pátek 9. 11. 2007 proběhla v KD ve Stonařově Beseda se seniory, pořádaná zastupitelstvem městyse. Besedu zpestřila svým vystoupením děvčata 7. - 9. třídy.

Jak válčili husité

Jak válčili husité


24. září 2007

24. září absolvovali žáci celé školy vzdělávací dějepisný program Jak válčili Husité, zaměřený na názorné seznámení s husitskou výzbrojí, tehdejším životem a dobovými zvyklostmi. Žáci viděli repliku husitského válečného vozu v původní velikosti, válečníky v plné zbroji a vše si mohli také sami vyzkoušet.