Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie školního roku 2023/2024

Projekt Hmyz

Projekt Hmyz


23. květen 2024 až 6. červen 2024

V měsíci červnu proběhl v 6. třídě projekt Hmyz. Základním zdrojem informací v přírodopise se stala kniha Ondřeje Sekory Ferda Mravenec. Žáci pracovali ve dvojicích a hledali v knize jednotlivé postavičky hmyzí říše. Největší záhadou se stal brouk Pytlík a jeho druhové zařazení. Ve výtvarné výchově žáci nejprve malovali motýly anilinovými barvami a poté grafitem kreslili různé druhy hmyzu. Vydařená díla krásně vyzdobila šestou třídu a chodbu naší školy.

Školní výlet — Hrad Pernštejn — Centrum Eden

Školní výlet — Hrad Pernštejn — Centrum Eden


5. červen 2024

Na začátku června se vydali žáci 1., 2. a 3. třídy na společný školní výlet. V úvodu jsme za krásného počasí navštívili hrad Pernštejn, kde jsme měli domluvenou prohlídkovou trasu „Z hradu do knihovny“. Mohli jsme nahlédnout, jak hradní páni žili. Obdivovali jsme zde krásné hradní nádvoří i prostory hradu. Nedivíme se, že filmaři zde natáčeli hodně pohádek. Naší další zastávkou bylo Centrum EDEN v Bystřici nad Pernštejnem a prohlídka zdejšího skanzenu Horácké vesnice. Zde jsme si mohli prohlédnout život našich předků a představit si jednotlivá lidová řemesla (tkadlec, babka kořenářka, včelař, hrnčíř a mlynář). Nahlédli jsme do života šlechty v rámci panského bydlení správce celého velkostatku. Na farmě jsme si užívali přítomnost hospodářských zvířat a průvodkyně nám představila zdejší chov skotu, ovcí, koz, drůbeže a koní. Před odjezdem jsme se ještě stihli odreagovat na místním hřišti s herními prvky a přírodním labyrintem.

Olympijská Francie — projekt pro rodiče s dětmi

Olympijská Francie — projekt pro rodiče s dětmi


4. červen 2024

V úterý 4. června uspořádali pedagogové ZŠ tradiční projekt pro rodiče s dětmi „Olympijská Francie“. Aktivity probíhaly celkem na 15 stanovištích. Disciplíny sice nebyly ryze olympijské, ale určitě prověřily zručnost, šikovnost a další dovednosti jak dětských účastníků, tak jejich rodičů. Jezdil se totiž „parkur na pomyslném koni“, různá sportovní náčiní byla přiřazována k příslušným sportům, za pomoci koštěte a míčku se projížděla slalomová dráha, šikovných rukou a pružného těla bylo třeba při manipulaci s olympijskou pochodní. Zapeklité chvilky zažily některé děti při soutěži v zavazování tkaniček, zručnost byla výhodou při výrobě medailí či olympijského maskota. Určitou fyzickou zátěž představovala pravá „hasičská štafeta“, mozkové závity naopak prověřil olympijský kvíz či skládání puzzle. Při rozeznávání různých vůní byly zaktivizovány čichové buňky, přetahovalo se také lanem, chodilo v ploutvích a byla prověřována i dovednost v házení a chytání míče dvojic. Možná nejnáročnější činností bylo barvení triček za pomoci šablon a sprejů, avšak výsledek byl skvělý a většina účastníků bude v následných dnech sportovat v nových tričkách s olympijskými symboly. V průběhu akce nechybělo ani bezva občerstvení. Všichni soutěžící dostali na posilněnou ovocná pitíčka, parta šikovných děvčat s paní učitelkou připravila kupu různých druhů ovoce a všichni také obdrželi dle vlastního přání naplněnou bagetu. Lze tedy předpokládat, že soutěžící odcházeli domů po všech stránkách spokojeni, za což patří velký dík celému pedagogickému kolektivu a řadě žákovských pomocníků. Určitě něco podobného naplánujeme i na další rok.

Návštěva Zoo Jihlava

Návštěva Zoo Jihlava


31. květen 2024

Páťáci se spolu s dalšími čtyřmi školami za odměnu za aktivní účast ve výtvarné soutěži EAZA podívali zdarma do Zoo Jihlava. Zde si celé dopoledne mohli volně prohlížet všechna zvířata a zúčastnili se také předání cen ve vesničce Matongo. Každá z pěti pozvaných škol si připravila krátké vystoupení (básničku, písničku …) a dostala diplom a drobné ceny. Nakonec proběhlo losování, která třída získá na příští školní rok jeden výchovně vzdělávací program v centru PodpoVRCH zdarma. Měli jsme štěstí a vylosováni jsme byli právě my. 😊 Budoucí šesťáci tedy příští v příštím školním roce mohou jet do zoo zadarmo znovu. Naše výtvarné práce zůstanou ve vesničce Matongo vystavené do konce školního roku a pak budou přemístěny do vzdělávacího centra PodpoVRCH.

Projekt Místo, kde žiji

Projekt Místo, kde žiji


20. květen 2024 až 30. květen 2024

V měsíci květnu žáci 7. ročníku pracovali na projektu s názvem Místo, kde žiji. Úkolem bylo stát se průvodci a ukázat potencionálním návštěvníkům některé zajímavosti městyse. V českém jazyce a ve výchově k občanství hledali informace o románském karneru, nejstarší památce městyse i o dalších zajímavých místech ve Stonařově — o obnovené křížové cestě pod vrchem Kalvárie s 14 zastaveními, o farním kostelu svatého Václava, s nímž souvisí i znak a prapor městyse. Následovala procházka městysem a návštěva památných míst a příjemné setkání s panem děkanem Jiřím Buchtou. Získané informace žáci zpracovali a poté využili ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech. Zde žáci pracovali hlavně s odpadním materiálem. Vznikla vydařená díla, která zdobí chodbu naší školy. Zvolené téma žáky zaujalo, dozvěděli se mnoho zajímavostí, prokázali zručnost, kreativitu. Zjistili, že Stonařov a okolí má co nabídnout, že tu žila a žije i spousta zajímavých lidí. Uvědomili si, že toto místo mají moc rádi.

Spaní ve škole a běh

Spaní ve škole a běh


24. květen 2024 až 25. květen 2024

V pátek 24. května se opět po roce sešli žáci 2. a 3. třídy na přespání ve škole. Hlavní náplní byl již tradičně běh na Stonařovské Aleje. Trať byla dlouhá 600 m a 2 km, podle věkové kategorie. Třetí prvenství v řadě obhájil Filip Čermák (trasa 2 km). V mladší kategorii se na 3. místě umístil Jan Čermák, 2. místo obsadil František Novotný a 1. místo vybojoval žák 1. třídy Patrik Plavec (trasa 600 m). Z dívek se nejlépe umístila Saša Hejdová (4. místo). Po běhu následovalo opékání na zahradě školy, zpěv u ohně, stezka odvahy a společné spaní ve škole.

Úžasná příroda Vietnamu

Úžasná příroda Vietnamu


17. květen 2024 až 24. květen 2024

Žáci 5. třídy se zúčastnili výtvarné soutěže v rámci mezinárodní kampaně EAZA (Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií). Letošní ročník s názvem Vietnamazing – „Úžasná příroda Vietnamu“ byl zaměřen na ochranu přírody ve Vietnamu a jeho hlavním cílem je upozornit na problémy, které vietnamskou přírodu ohrožují. Páťáci malovali plakáty a obrázky ohrožených druhů a díky své aktivní účasti dostali možnost navštívit 31. května zoologickou zahradu v Jihlavě zdarma.

Cesta k pramenům Dyje

Cesta k pramenům Dyje


17. květen 2024

Ve čtvrtek 17. května se vypravili žáci 6. ročníku k pramenům Dyje. Pěší cesta vedla přes Otín, Stajíště na určené místo. Zde proběhla zasloužená svačina s ochutnávkou pramenité vody. Žáci se dozvěděli nové informace o tom, že se naše tzv. Moravská Dyje vlévá v Rakousku do Dyje (německy die Thaya), poté do Dunaje a Černého moře. Zpáteční cesta pokračovala do Třeště na zmrzlinu a nakonec autobusem do Stonařova.

Exkurze do Prahy

Exkurze do Prahy


15. květen 2024 až 16. květen 2024

Dvoudenní exkurze 9. třídy byla zaměřena na nejvýznamnější místa Prahy. Viděli jsme Staroměstské náměstí s orlojem, Karlův most, Kampu, Čertovku. Na Petřínskou rozhlednu jsme vyjeli lanovkou, odkud jsme si mohli prohlédnout nejen stověžatou Prahu, ale i Strahovský stadion, který je nevětším stadionem na světě. Dále jsme prohlédli Pražský hrad, Národní muzeum a nejlepším zážitkem bylo večerní představení Kytice v Národním divadle.

Projekt Starověký Řím

Projekt Starověký Řím


18. duben 2024 až 13. květen 2024

V měsíci dubnu a květnu pracovali šesťáci na projektu Starověký Řím. V dějepise s fiktivní cestovní agenturou procestovali starověké památky v Římě, vyplnili pracovní listy a zhlédli dokument o gladiátorech a římské aréně. Ve výtvarné výchově kreslili chrám, který je zasvěcen bohům — tzv. Pantheon. V pracovních činnostech pracovali s odpadním materiálem, s kartóny a s plastovými víčky. Vznikl model amfiteátru Kolosea, postavy římských vojáků, svitky s římským písmem. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací a prokázali svou zručnost a kreativitu.

Den matek

Den matek


10. květen 2024

10. května se u příležitosti Dne matek páťáci pustili do tvořivých aktivit, aby udělali svým maminkám radost. Připravovali přáníčka, vyráběli origami tulipány z barevného papíru a také pro své maminky skládali vlastní básně. Nejnáročnějším úkolem pro děti bylo právě psaní básní, do kterých vložily mnoho úsilí a emocí. Všechny výrobky byly tvořeny s velkou pečlivostí a výsledkem byly krásné a osobité dárky. Doufáme, že maminkám udělaly radost.

Zvířata

Zvířata


7. květen 2024

Stejně jako každý rok zavítal i letos do naší školy pan Hořák se svými zvířecími kamarády. Děti se při výchovně vzdělávacím programu setkaly se spoustou různorodých živočichů, o kterých se dozvěděly řadu zajímavostí. Zblízka si mohly prohlédnout výrečka malého, štíra, korálovku, mnohonožku, sklípkana, činčilu, fretku a chameleona. Některá zvířata si mohly i pohladit. Celý program byl zakončen veselou písničkou o zvířatech.

Naše gymnastky na závodech v Telči

Naše gymnastky na závodech v Telči


5. květen 2024

Dne 5. května 2024 se 7 gymnastek z našeho školního kroužku zúčastnilo mezioddílových závodů v Telči. V kategorii mladších se sestavou s míčem závodily Eliška Zatloukalová a Sabinka Hrůzová, sestavy se jim povedly a za krásný výkon dostaly smajlíkové medaile. V kategorii starších opět se sestavou s míčem zabojovaly Gábi Vidláková, Nikča Příhodová, Viki Pavlásková a Sofi Čumplová. V nabité konkurenci se velmi zadařilo Nikolce Příhodové, která obsadila 2. místo a Viki Pavláskové, která obsadila místo třetí. Poslední odvážnou závodnicí v kategorii nabité talenty byla Viki Šikolová. Ve dvojboji všechny dívky cvičily povinnou sestavu se stuhou, která se Viki velmi povedla, a vlastní sestavu, kdy si Viki opět vybrala stuhu a předvedla krásný výkon v rytmu tanga. Všem závodnicím gratulujeme především za jejich odvahu, píli a krásné výkony.

Ptačí strom

Ptačí strom


23. duben 2024 až 3. květen 2024

Na přelomu dubna a května pracovali žáci 5. třídy na výtvarném projektu věnovanému světu ptáků. V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností děti kreslily barevné ptáčky, z kartonu pak vyrobily stromy s pestrými ptačími budkami a ptáky. Při tvorbě kromě tradičních surovin využily i různý odpadový materiál (nápojové kartony a papírové ruličky).

Čarodějnické hry

Čarodějnické hry


29. duben 2024 až 3. květen 2024

V kratším týdnu jsme se v 2. oddělení ŠD pustili do tvoření čarodějnic. Taková čarodějnice nemůže letět bez klobouku... a ten se musí přece z papíru poskládat. Máme šikovné děti, takže jsme to měli složené raz, dva.

Naši zdravotníci opět na bedně

Naši zdravotníci opět na bedně


2. květen 2024

Ve čtvrtek 2. května proběhlo v Havlíčkově Brodě oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků. Soutěžila zde družstva z okresů Jihlava a Havlíčkův Brod. Naši nejmenší sbírali své první zkušenosti a družstvo ve složení Antonín Plass, Matěj Urbánek, Alexandra Hejdová, Marie Holoubková a Anna Horská obsadilo 7. místo. Ve starší kategorii tým se soutěžícími Filip Zvěřina, Valérie Ochranová, Karolína Čermáková, Sofie Špačková a Veronika Horská obsadil celkově 3. místo, kdy z okresu Jihlava byl nejlepší. Gratulujeme všem a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Čarodějnický rej

Čarodějnický rej


30. duben 2024

V úterý 30. dubna proběhl ve 3. třídě čarodějnický rej. Procvičovali jsme slovní druhy s netopýrem a ropuchou, vyjmenovaná slova s čarodějnicí, dělení se zbytkem s pavoukem a luštili jsme čarodějnické rébusy. V areálu školy jsme hledali informace, které jsme následně potřebovali k vyřešení zaklínadla. Na závěr jsme si navrhli klobouk pro čarodějnici Uršulu.

Namaluj si venkov

Namaluj si venkov


26. duben 2024

Žáci 5. třídy se zúčastnili 1. ročníku výtvarné soutěže „Namaluj si venkov“, kterou pořádá Spolek pro obnovu venkova České republiky. Celostátní soutěž je určena dětem na prvním stupni základních škol a nejhezčí obrázky pak budou vystaveny v prostorách Senátu PČR.

Den Země

Den Země


22. duben 2024 až 26. duben 2024

Den Země jsme si připomněli i u nás ve školní družině. S dětmi jsme si povídali o tom, co znečišťuje naši planetu, jak jí pomoci a jak správně třídit odpad. Věnovali jsme se i výtvarným činnostem. Cestou z oběda jsme tento týden navštívili i kozy, které jsme měli možnost i pohladit. Málem s námi odešly do školy.

Návštěva koncertu ZUŠ

Návštěva koncertu ZUŠ


25. duben 2024

25. dubna 2024 se zúčastnili žáci navštěvující školní pěvecký sbor a děti ze 4. třídy slavnostního koncertu ZUŠ v Jihlavě. V průběhu pestrého programu se divákům představili mladí hudebníci, zpěváci a tanečníci. Zazněly skladby vážné hudby v provedení mnoha různých nástrojů. Slyšeli jsme hru na klavír, housle, violoncello, lesní rohy a řadu dalších. Krásným hudebním zážitkem byla zejména závěrečná skladba J. Pelikána: Slavnost na hradě Karlíku. Bylo to úžasné představení ve spojení velkého množství účinkujících – dětí z tanečních oddělení, pěveckých sborů Radost a Gaudium a orchestru ZUŠ složeného z žáků i učitelů.

Horáček, aneb Kdo se stydí, nehraje!

Horáček, aneb Kdo se stydí, nehraje!


19. duben 2024

V pátek 19. dubna se děti z divadelního kroužku zúčastnily v Horáckém divadle v Jihlavě nepostupové přehlídky amatérských divadelních kroužků při ZŠ v Kraji Vysočina „Horáček, aneb Kdo se stydí, nehraje!“. Hlavním záměrem již 2. ročníku přehlídky je sdílení radosti pro divadlo a uměleckou tvorbu. Velmi děkujeme paní A. K. Vanacké (produkční Zkušebny HD_J), porotě a týmu z HD_J za skvělou organizaci a povzbuzení, že se nám jistě povede vytvořit krásnou atmosféru. Děti rychle získaly pocit, že se nemusí ničeho bát. Celá přehlídka probíhala na Malé scéně HD_J. Postupně se představilo 5 souborů z různých koutů Vysočiny. Na jednotlivá představení tvořily soubory navzájem s porotou povzbuzující a vřelé publikum. Během dne se představily soubory: Herálec — Televizní vysílání pro děti „Téčko”, Velké Meziřičí — Tři bratři, O Šípkové Růžence, Stonařov — O dvanácti měsíčkách, Brtnice — 105 na jedno rozčílení, Bystřice nad Pernštejnem — Cesta tam a zpět. Na závěr proběhla reflexe a beseda s porotou, ve které jsme mohli diskutovat s Lucií Sobotkovou – herečkou HD_J, Klárou Křišťálovou – herečkou souboru HD_JÉÉ, Denisou Bláhovou – divadelní lektorkou a s Josefem Kunderou – hercem ze souboru HD_J. Moc děkujeme! Vedoucí kroužků i žáci si odnesli cenné rady, které mohou příště využít jako motivaci k další divadelní práci. Stonařov na si také s velkou radostí odvezl několik diplomů. Porota udělila speciální cenu poroty pro celý soubor za ucelené jevištní zpracování a Simona Poukarová (4. tř.) a Filip Zvěřina (6. tř.) si odvážejí speciální diplom za herecké výkony. Gratulujeme!

Venku nám to pěkně kvete

Venku nám to pěkně kvete


8. duben 2024 až 19. duben 2024

S dětmi teď ve 2. oddělení školní družiny trávíme většinu času venku a na školní zahradě to máme nejraději. A na téma rozkvetlé louky bylo i naše společné tvoření. Kromě poznávání rostlin a hmyzí říše jsme trávili čas venku i procházkami po okolí Stonařov, kde jsme zkoumali, jestli si lesní zvířátka vzala žaludy a kaštany, které jsme v zimě donesli. Kromě toho hrajeme spoustu her.

Dubnové tvoření v 1. oddělení ŠD

Dubnové tvoření v 1. oddělení ŠD


11. duben 2024 až 19. duben 2024

Školní družina je místem, kde děti mohou smysluplně a kreativně trávit svůj volný čas. Pravidelně se zde věnujeme různým výtvarným činnostem, které rozvíjejí dětskou fantazii a jemnou motoriku. Nedávno jsme například kreslili zvířátka, což děti velmi bavilo, a výsledné obrázky máme vystavené na školní chodbě.

Chov poštovních holubů

Chov poštovních holubů


15. duben 2024

V pondělí 15. dubna proběhl v 6. třídě projekt s odborníkem z praxe panem Bc. Martinem Zadražilem, který je vášnivým chovatelem poštovních holubů. První část projektu probíhala interaktivně ve třídě, kde se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací o historii chovu, válečných hrdinech, o sportovních soutěžích atd. Následovala praktická část přímo u chovatele. Všichni se shodli na tom, že chov poštovních holubů je velmi zajímavý koníček náročný na čas, finance i organizační záležitosti. Odměnou jsou však příjemné pocity z klání, klubový život a chovatelské zážitky.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy


12. duben 2024

V pátek 12. dubna 2024 proběhl v naší škole zápis do 1. třídy. Děti svou první důležitou zkoušku zvládly na výbornou a hravě splnily nachystané úkoly. Od září se budeme těšit na 21 nových prvňáčků.

Sýrový den

Sýrový den


12. duben 2024

V pátek 12. dubna zakončili žáci 3. třídy vyjmenovaná slova po S „sýrovým dnem“. Každý si přinesl sýr dle libosti. Všechny sýry jsme nakrájeli a následně proběhla velká ochutnávka. O pestrost nebyla nouze. Jelikož se sešlo opravdu hodně sýrů, udělali jsme i pomazánky a pochutnali jsme si na jednohubkách. Nabídnout jsme šli i kamarádům z ostatních ročníků. Na závěr jsme si o výrobě sýru povídali a promítli jsme i krátké video. Vyjmenovaná slova po S jsme tím zdárně zakončili a teď „hurááá“ na vyjmenovaná slova po V.

Čistá Vysočina

Čistá Vysočina


11. duben 2024 až 12. duben 2024

Naše škola se opět zapojila do jarního úklidu s názvem Čistá Vysočina, kterou každoročně vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina. Žáci uklízeli odpadky jak v samotném městysi, tak podél komunikací v jeho okolí. Aktivní účast na této akci je součástí plánu environmentální výchovy.

Dárečky k zápisu

Dárečky k zápisu


2. duben 2024 až 11. duben 2024

V průběhu první poloviny dubna se žáci všech tříd 1. stupně i obou oddělení školní družiny zabývali výrobou dárečků pro budoucí prvňáčky k zápisu.

Výroba třídních triček

Výroba třídních triček


11. duben 2024

Žáci 6. ročníku se pustili s velkým elánem do výroby třídních triček. Zvolili metodu batiky za studena. Výsledkem jsou krásná barevná trička a těžko rozhodnout, které je to nejkrásnější! Třídní tričko bude sloužit jako dress code na různé školní akce, výlety, turnaje atd.

Exkurze do Prahy

Exkurze do Prahy


4. duben 2024

Ve čtvrtek 4. dubna 2024 se žáci 6., 7. a 8. ročníku zúčastnili exkurze do Prahy. Navštívili rozhlednu na Petříně, Pražský hrad – katedrálu svatého Víta, Vladislavský sál, Zlatou uličku. Dále prošli přes Malostranské náměstí, Karlův most, Klementinum na Staroměstské náměstí, kde si prohlédli orloj. Svoji cestu zakončili na Václavském náměstí.

Velikonoční procházka

Velikonoční procházka


27. březen 2024

Před velikonočními prázdninami bylo nádherné počasí, děti ve školní družině tak mohly trávit spoustu času venku. Na fotografiích je několik momentek 1. oddělení ŠD z krásně vyzdobeného městečka.

Velikonoce ve 2. oddělení ŠD

Velikonoce ve 2. oddělení ŠD


25. březen 2024 až 27. březen 2024

V krátkém týdnu se děti zhostily vyrábění velikonočního králíčka s vejci. A aby byl každý králík originální, tak děti obtiskly svou ruku na papír, otisk pak dokreslily a králíček mohl jít koledovat! V malém počtu jsme se pak vydali na hřiště, kde jsme opět nasávali vitamín D a společně dováděli na průlezkách, houpačkách, atd.

Rok hudby na 1. stupni

Rok hudby na 1. stupni


27. březen 2024

Rok české hudby je jedinečnou celonárodní kulturní akcí, jejíž počátek sahá do roku 1924, kdy se poprvé slavilo 100. výročí narození Bedřicha Smetany. Od té doby se Rok české hudby až na několik výjimek konal v každém roce končícím na číslici 4. Letos slavíme obzvláště slavné výročí — 200 let od narození Bedřicha Smetany. Kromě toho si připomínáme řadu dalších výročí nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů — např. 170 let od narození Leoše Janáčka, 150 let od narození Josefa Suka, 120 let uplynulo od úmrtí Antonína Dvořáka. Výročí se ale netýkají pouze skladatelů vážné hudby. Před 100 lety se také narodil Jiří Šlitr, před 80 lety Karel Kryl a Petr Hapka, a jmenovat by se dala spousta dalších. Také naše škola se letos k této významné akci svým celoškolním projektem aktivně připojila. Děti z 1. stupně pracovaly ve svých třídách. Řada činností probíhala už od začátku března, ale hlavní projekt byl stejně jako na 2. stupni ve středu 27. března. Prvňáčci si připomněli lidovou písničku Když jsem já sloužil, se kterou se pojila spousta zajímavých aktivit. Ve 2.–5. třídě se mnoho činností točilo právě kolem Bedřicha Smetany a jeho díla, ale žáci se věnovali hudbě v mnoha dalších oblastech. Děti ve svých třídách zpívaly, tančily, poslouchaly hudbu, učily se poznávat hudební nástroje a hrály na klasické i netradiční hudební nástroje, mnoho hudebních nástrojů si také samy vyrobily, ve 4. třídě vznikl dokonce celý symfonický orchestr i s dirigentem. Celý den se nesl v hravém duchu, ale děti si z něj odnesly i spoustu nových poznatků a rozšířily své kulturní povědomí.

Rok hudby na 2. stupni

Rok hudby na 2. stupni


27. březen 2024

U příležitosti Roku české hudby 2024 se v naší škole uskutečnil 27. března 2024 celoškolní projekt s názvem Rok hudby. Zatímco žáci prvního stupně pracovali odděleně, tedy ve svých třídách, žáci 6.–9. ročníku měli možnost si vybrat, ve které z pěti skupin napříč třídami, by rádi pracovali. Žáci se tak učí spolupracovat v jiném kolektivu, při práci se vzájemně poznávají, učí se komunikovat a na závěr svoji odvedenou práci prezentovat. A jaké skupiny pracovaly? První tým se věnoval „Čtyřkám v hudbě“. Letos si připomínáme významná výročí Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Jiřího Šlitra a dalších. A právě jmenovaným patřila největší pozornost prvního týmu. Další skupina se věnovala „Rytmu v hudbě“, žáci si vyrobili hudební nástroje a nacvičili rytmické vystoupení s obručemi. Třetí tým nás provedl svými oblíbenými interprety v „Současné hudbě“, což byl název jejich dílny. Žáky zaujal Mirai, kapela The Tap Tap, ale i například Karel Gott a další. Cílem bádání dalšího kolektivu byl „Zvuk“. Žáci zviditelňovali zvuk, měřili hluk, předváděli pokusy se zvukem a vyrobili si tři druhy píšťalek. Poslední ze skupin se zaměřila na „Barevnou hudbu“, na pomoc si vzali boomwhackers. Při prezentaci pak zahráli dobrovolníci z řad publika písničku Kočka leze dírou, pes oknem. Pátý tým si pro ně připravil barevné noty, podle kterých pod vedením pane učitele hráli. Prezentace se všem týmům povedly a ostatní spolužáci je se zaujetím poslouchali. V letošním školním roce nás čeká ještě jeden celoškolní projekt „Olympijská Francie“, který bude i pro rodiče s dětmi.

Pohybový kroužek

Pohybový kroužek


26. březen 2024

Na pohybovém kroužku se snažíme o rozvoj všestrannosti. Hrajeme míčové hry, různé honičky, pohybové hry, posilujeme a protahujeme se. Také si osvojujeme základy gymnastiky a atletiky. Na dnešní „kolečko“ se můžete podívat pod příspěvkem.

Velikonoce — tematický den

Velikonoce — tematický den


26. březen 2024

Před velikonočními prázdninami prožili druháčci tematický den zaměřený na Velikonoce. Pracovali ve skupinách na stanovištích, kde četli s porozuměním o velikonočních tradicích. Doplňovali do textu chybějící slova a snažili se naučit velikonoční koledu. Na dalších stanovištích získávali díly k dotvoření prostorové kraslice. K vyplnění úkolů potřebovali znalosti učiva z českého jazyka i matematiky. V závěru dne si vytvořili kombinovanou technikou za využití papíru, textilu i recyklovaného materiálu velikonoční závěs na stěnu.

Lidé a roboti při práci

Lidé a roboti při práci


26. březen 2024

V březnu se žáci 5. třídy se svými kresbami zúčastnili celostátní výtvarné soutěže „Lidé a roboti při práci“ pořádané Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. Soutěž se koná pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Úkolem dětí bylo vyjádřit svoji představu o tom, jak by mohla vypadat práce s využitím digitálních technologií v brzké budoucnosti a upozornit na rizika, která by mohla hrozit při jejich nesprávném použití.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem


22. březen 2024 až 23. březen 2024

V pátek 22. března se žáci 4. a 5. třídy opět zapojili do 24. ročníku celorepublikové akce Noc s Andersenem, jejímž hlavním cílem je podpora dětského čtenářství a koná se každoročně při příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Letošní téma bylo propojené se Světovým dnem vody, který připadá na 22. března. Právě proto jsme si vybrali pro naše čtenářské nocování knihu Miloše Kratochvíla Rybáři a hastrmani. Děti čekala nejenom čtenářská stezka po škole spojená s luštěním tajenky, ale řada dalších aktivit, které s tématem vody, vodníků, ryb a rybářů souvisely. Ve škole jsme společně četli, zpívali, tvořili, soutěžili a hráli si. K večeři jsme si na ohýnku upekli špekáčky a nechyběla ani noční stezka odvahy a večerní čtení před usnutím.

Ředkvičky

Ředkvičky


18. březen 2024 až 22. březen 2024

„Ředkvička je červená, ředkvička je bílá. Kamarádi, berte si, v ředkvičkách je síla!“ (J. Žáček). A nejen ředkvičky, ale i plno další zeleniny. V týdnu jsme s dětmi z 2. oddělení ŠD modelovali z plastelíny i další druhy zeleniny jako je třeba kukuřice, brambora, mrkev, salát, aj. Výrobky byly tak povedené, že byste nepoznali rozdíl od klasické zeleniny.

Velikonoce v muzeu

Velikonoce v muzeu


21. březen 2024

Ve čtvrtek 21. března navštívili žáci 5. třídy Muzeum Vysočiny v Jihlavě, kde absolvovali velikonoční edukační program. Připomněli si křesťanské svátky a jejich tradice, ale také pohanské zvyky, dozvěděli se, jak se Velikonoce slaví v jiných zemích a na závěr si vyrobili jednoduchou velikonoční dekoraci.

Závěrečné bruslení

Závěrečné bruslení


18. březen 2024

Žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili 10 lekcí kurzu „Děti do bruslí“. Bruslení probíhalo na zimním stadionu v Telči, kde se dětem věnovali zkušení trenéři. Pod jejich vedením děti postupně vylepšovaly své bruslařské dovednosti. Závěrečné lekce se zúčastnili i rodiče dětí, všichni si společně zabruslili a zahráli si hry na ledě. Za odměnu všichni žáci obdrželi diplom. Celý kurz nás moc bavil, děkujeme skvělým trenérům za předání bruslařských dovedností a také za vlídný přístup.

Karneval

Karneval


15. březen 2024

15. března se v kulturním domě konal tradiční školní karneval. Děti z 1. stupně se představily v nápaditých individuálních maskách, žáci z 2. stupně nás opět překvapili kreativními kolektivními výstupy. Šesťáci se proměnili v tančící Indiány, sedmáci v statečné kovboje, osmáci představili nadcházející olympijské hry ve Francii a deváťáci nás okouzlili ladným tancem princezen a princů. Vrcholem akce byla soutěž o krále karnevalu. Tím letošním se stala maska představující „budík“ v podání Markétky Sitařové. Gratulujeme vítězce, ale obrovská pochvala patří všem zúčastněným dětem za jejich originální nápady a práci, kterou si daly s výrobou masek a nácvikem vystoupení. Poděkování patří také všem žákům, kteří pomáhali s organizací, aby celá akce proběhla hladce — moderátorům, obsluze hudebního pultu, tanečnicím a dalším pomocníkům.

Vítáme jaro ve 2. oddělení ŠD

Vítáme jaro ve 2. oddělení ŠD


11. březen 2024 až 15. březen 2024

Ve ŠD jsme s dětmi začali pochytávat jarní náladu. Vyráběli jsme klíče k jaru, které děti ozdobily jarními motivy a pak ptáčky pomocí kartonu a bavlnek. Některé děti nadchly omalovánky s jarními květinami, krajinou či zvířaty.

Poselství křesťanských Velikonoc

Poselství křesťanských Velikonoc


14. březen 2024

Ve 2., 3. a 5. třídě proběhly 14. března výukové programy s paní katechetkou Ludmilou Krčálovou z Římskokatolické farnosti Luka nad Jihlavou. Děti se společně zamyslely nad tím, proč a jak se slaví Velikonoce, nad jejich tradicemi, významem a poselstvím. Program byl uzpůsoben věku žáků v jednotlivých třídách a seznámil žáky s historií a duchovními hodnotami, které patří k základům naší kultury.

Návštěva předškoláčků v 1. třídě

Návštěva předškoláčků v 1. třídě


12. březen 2024

V úterý 12. března se přišli předškoláci seznámit s prostředím školy, do které od září začnou chodit, a podívali se, jak pracují děti v 1. třídě.

První slunečný den

První slunečný den


4. březen 2024 až 8. březen 2024

Začátek března jsme si první slunečný den nemohli nechat jen tak ujít, a tak jsme s dětmi z 2. oddělení ŠD vyrazili užívat na fotbalové hřiště za školou. Hráli jsme míčové hry, honičky a další zájmové hry. V družině jsme si povídali o jaru a jarních květinách. Ke konci týdne jsme připravovali dáreček k MDŽ.

Karnevalové tvoření

Karnevalové tvoření


19. únor 2024 až 8. březen 2024

S blížící se karnevalem je celá škola vyzdobena veselými obrázky klaunů a masek, které vytvořily děti v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností.

Návštěvníci z vesmíru

Návštěvníci z vesmíru


26. únor 2024 až 1. březen 2024

V době karnevalů je všechno možné. Pohádkové bytosti potkáváme skoro běžně, ale co mimozemšťan? I takový návštěvník z vesmíru se klidně může objevit. To byl úkol na tento týden v 1. oddělení školní družiny.

Z pohádky k divadlu

Z pohádky k divadlu


26. únor 2024 až 1. březen 2024

S blížícím se karnevalem jsme s dětmi nakousli téma pohádkových postav a jednu takovou pohádku jsme si vymysleli a snažíme se ji do budoucna zrealizovat pro první oddělení, ale pšt — to je tajemství pro Veverky! Rozdali jsme role, vytvořili kulisy, vymysleli scénář a pomalu nacvičujeme pohádku. Na pohádkové postavy jsme se i vrhli i výtvarně. Vytvořili jsme žabí prince z papíru, kteří nám vyzdobili nástěnku.

Projekt Vesmír

Projekt Vesmír


31. leden 2024 až 1. březen 2024

V průběhu února pracovali páťáci na rozsáhlém projektu o vesmíru. Téma úzce souviselo s učivem probíraným v hodinách přírodovědy. Děti vyhledávaly zajímavosti v encyklopediích a vzájemně si je prezentovaly, četly a vyprávěly pověsti o souhvězdích, psaly doplňovací cvičení, ve kterých se seznámily s různými rekordy a důležitými jmény kosmonautiky a porovnávaly informace o planetách. Naučily se zpívat i vesmírnou písničku „Letím hledat světy“. Těžiště práce ale bylo zejména ve výtvarné výchově a pracovních činnostech, protože páťáci velmi rádi tvoří. Kromě malování planet si společně vyrobili velký prostorový model sluneční soustavy, rakety z PET–lahví, papírové kosmonauty a mimozemšťany z alobalu. Z papírových kelímků si zhotovili i modely vesmírných raket, které při troše šikovnosti dokázaly skutečně létat.

Tulipánový měsíc

Tulipánový měsíc


26. únor 2024 až 1. březen 2024

AMELIE je nezisková organizace, která se snaží přinést s jarem i naději všem, kdo se osobně či v blízkém okolí setkávají s onkologickým onemocněním. Letos probíhá již 12. ročník. Organizace se snaží propojit svět nemocnic a ten venku. Děti ze 3. třídy vyrobily a namalovaly tulipány, které zdobí chodby Nemocnice Jihlava. Pevně věříme, že se budou líbit a aspoň trošku zlepší náladu.

Bruslení

Bruslení


26. únor 2024

I když ještě občas padáme, dokážeme se znovu zvednout a na kluzišti jsme už jako doma. Kurz bruslení se pomalu překlopil do druhé poloviny. Děti na sobě od ledna udělaly neuvěřitelný kus práce a všechny se stále v technice bruslení zlepšují.

Zimní hry jsou u konce

Zimní hry jsou u konce


19. únor 2024 až 23. únor 2024

Jarní prázdniny jsou u konce a děti ze 2. oddělení ŠD měly plno zážitků, které si jako obvykle sdělujeme vždy v pondělí po víkendu. Taktéž nás v tomto týdnu čekala i možná výhra zimních družinových her, proto jsme na poslední chvíli trénovali a dodělávali medaile pro vítěze. Nakonec se obě oddělení ŠD utkala v kornoutkové výzvě, kde zvítězili všichni! A jako odměnu děti z 2. oddělení dostaly sladkou odměnu v podobě čokoládových muffinů, bábovky a řezu s marmeládou.

Družinové hry

Družinové hry


19. únor 2024 až 23. únor 2024

Hned po prázdninách jsme se vrhli do posledních soutěží v našich družinových hrách. Dohrával se souboj lodí, pětičlenná družstva nastoupila v soutěži chytání míčků do kornoutku. Do poslední chvíle to bylo napínavé zápolení. Štěstí jednou přálo týmu Veverek (1. a 3. třída), podruhé týmu Ježků (2. a 4. třída). Nakonec vyhráli ti nejlepší. A kdo to byl? Obě družstva!! Nerozhodný výsledek 10:10 je toho důkazem. A tak se děti z obou oddělení dočkaly slíbené sladké odměny (u Veverek to byl ovocný a čokoládový dort).

Čas a lidský život

Čas a lidský život


21. únor 2024

21. února přišla za dětmi do 5. třídy paní katechetka Ludmila Krčálová se vzdělávacím programem Čas a lidský život. Děti si význam času pro člověka ukazovaly na lidových příslovích a známých citátech, dozvěděly se o historii vnímání lidského času, o jeho měření, o historii kalendářů. Zamýšlely se také nad významem lidského času a nad tím, jak jej nepromarnit a smysluplně využívat. Stejný program pak proběhl také v 6. a 7. třídě.

Valentýn v 1. oddělení ŠD

Valentýn v 1. oddělení ŠD


5. únor 2024 až 9. únor 2024

Každoroční školní kolo v recitaci bylo pro děti ze školní družiny opravdovým zážitkem. Vyslechli jsme plno krásných básniček a drželi jsme palce soutěžícím z naší věkové kategorie. Pokračovali jsme v soutěžích družinových her a také jsme nezapomněli vyrobiti maličký dárek pro ty, které máme nejraději, a které obdarujeme na svátek sv. Valentýna.

Hlavně hravě

Hlavně hravě


5. únor 2024 až 9. únor 2024

Na začátku února se děti ve školní družině vrhly do předposlední disciplíny a Ježci (2. oddělení) se utkali s Veverkami (1. oddělení) v lodích. Napínavý, a hlavně dlouhý souboj nakonec skončil nerozhodně. Pexeso odehrálo poslední družstvo a obě oddělení ŠD měly stejný počet bodů. S blížícím se Masopustem děti ve 2. oddělení ŠD vyráběly hravé balonky s netradiční technikou malby. Na konci týdne se některé děti vrhly na přání pro své nejbližší, protože nás čekal sv. Valentýn. A to padla spousta srdíček.

Husité

Husité


9. únor 2024

9. února se žáci všech tříd naší školy zúčastnili výukového programu „Husité“, se kterým k nám zavítala skupina historického šermu Renegáti z agentury Pernštejni v Pardubicích. Na chvíli jsme se přesunuli v dějinách o 600 let zpátky do doby husitských válek. Děti viděly, jaké zbraně husité používali, dozvěděly se, jak se s nimi bojovalo. Někteří žáci dostali možnost se aktivně zapojit do ukázky husitského útoku, mohli se postavit na husitský bojový vůz, uchopit do rukou husitské zbraně. Představení žáky nejen obohatilo o další znalosti z historie, ale také pobavilo.

Recitační soutěž

Recitační soutěž


8. únor 2024

Ve čtvrtek 8. února se konalo školní kolo v recitaci. Účastnilo se 27 žáků, převažovaly dívky. Všichni si zaslouží velkou pochvalu. Texty byly přiměřené věku a všichni se snažili o recitaci a ne jen o přednesení textu. Tak byla úroveň velmi vysoká, o umístění na 1.–3. místě rozhodovaly jen maličkosti. V porotě zasedly p. uč. Frantálová, Čermáková a Musilová. Soutěžilo se ve 4 kategoriích, 1. třída nesoutěží. Porota všem děkuje za účast, rodičům i kolegům děkujeme za výběr básniček a dokonale zvládnuté i delší texty. Těšíme se za rok na stejně krásné odpoledne.

Jak se dělá divadlo

Jak se dělá divadlo


6. únor 2024

V úterý 6. února se žáci 2. a 3. třídy vydali do Horáckého divadla na exkurzi s názvem Jak se dělá divadlo. Měli možnost nakouknout do skladu kostýmů, do šaten herců, postavit se na jeviště, sednout do hlediště, prohlédnout lóže a zkušebnu. Vyzkoušeli si role herců a ztvárnili pohádku o Otesánkovi. Seznámili se s pojmy jako je inspicient, rekvizitář, režisér, garderobiér, dramaturg… . Dostali se na místa, která jsou běžnému návštěvníkovi divadla nedostupná. Exkurze se nám moc líbila a každý si odnesl krásnou publikaci s názvem „Jak se dělá divadlo“.

Konec ledna v 1. oddělení ŠD

Konec ledna v 1. oddělení ŠD


29. leden 2024 až 1. únor 2024

Hry a hrátky pokračují, jen nemocnost dětí nás brzdí. Krásný zimní den jsme tak využili k vycházce a pozorování v přírodě. Ve výtvarné zájmové činnosti děti kreslily obrázky z pohádky O dvanácti měsíčkách, kterou si pro ně připravili členové divadelního kroužku. A protože se blíží doba masopustu, tak i toto bylo tématem na obrázky. Kašpaři a šašci patří k tradičním masopustním postavám, ti naši by se tam jistě hodili skvěle.

Piškvorky a pexeso ve 2. oddělení ŠD

Piškvorky a pexeso ve 2. oddělení ŠD


22. leden 2024 až 1. únor 2024

Ježečci ztráceli body, ale dohnali to na piškvorkách s velmi intenzivní přípravou. Začala i naše příprava na divadlo, které si děti vymyslely pro první oddělení ŠD. Výroba kulis, rozdání rolí, atd. Probíhalo i první zkoušení a nácvik postav. V posledním týdnu jsme se věnovali i malbě zimního oblečení, konkrétně vlastního setu čepice s rukavicemi. Vznikla spoustu barevného oblečení. Děti ze 4. třídy si pro naši družinu připravily i vlastní výtvarný projekt – malování medvídků.

Vzdělávácí program Zdravá 5

Vzdělávácí program Zdravá 5


1. únor 2024

Na začátku února se žáci 1., 2. a 3. třídy účastnili vzdělávacího programu „ZDRAVÁ PĚTKA“, který zábavnou a interaktivní formou žáky seznámil se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozenému zapojení do svého životního stylu. Po splnění všech úkolů, na kterých žáci pracovali ve skupinkách, obdrželi všichni na závěr originální vysvědčení se samými pětkami.😊

O dvanácti měsíčkách

O dvanácti měsíčkách


30. leden 2024

Divadelní kroužek ze ZŠ, který navštěvují žáci od 3. do 9. třídy, si v úterý 30. ledna v kulturním domě ve Stonařově připravil pro paní učitelky, děti ze školky a spolužáky z 1.–4. třídy divadelní zpracování operetky „O dvanácti měsíčkách“, kterou napsal Zdeněk Svěrák a hudbu složil Jaroslav Uhlíř. Představení úspěšně zakončilo snahu dětí za celé 1. pololetí. Úsměvy diváků a naše radost ze hry byly největší odměnou.

Hry a hrátky v 1. oddělení ŠD

Hry a hrátky v 1. oddělení ŠD


22. leden 2024 až 26. leden 2024

Hry a hrátky jsou na denním programu. Bohužel kvůli nemocnosti dětí jsme museli omezit naše veverko–ježčí klání — odehráli jsme jen pár utkání v pexesu. V rámci pracovně-technické zájmové činnosti jsme vytvořili koláž na téma „Ptáci na krmítku“.

V divadle netradičně

V divadle netradičně


23. leden 2024

„Poprvé v divadle“ — takto se jmenoval program, kterého se zúčastnili žáci 4. třídy. V doprovodu skřítka Horáce se děti podívaly do míst v divadle, kam se běžný divák nedostane. Nejenom že si doslova proběhly hlediště, lóže, prozkoumaly i jeviště, kde si s techniky vyzkoušely pohyblivou točnu, zaujaly na chvilku místa pro inspicienta, nápovědu, navštívily šatny herců, sklady kostýmů, zkušebny. Dozvěděly se, kdo všechno stojí za vznikem divadelního představení. Na závěr si ve zkušebně nacvičily živé obrazy k pohádce o Otesánkovi. Skřítek jim na památku druhý den poslal fotografii a dopis s poděkováním za jejich povedenou práci. Každý také dostal krásnou publikaci „Jak se dělá divadlo“. Ve zbývajícím čase si čtvrťáci ještě zabruslili na ledovém okruhu na náměstí.

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik


15. leden 2024 až 19. leden 2024

Žáci 2. stupně se ve dnech 15.–19. 1. 2024 zúčastnili lyžařského kurzu v Peci pod Sněžkou. Krkonoše nás letos přivítaly krásnou sněhovou peřinou. I když většinu dní sněžilo, lyžování na čerstvém prašanu bylo bezva. Navíc se sešla šikovná parta lyžařů, přičemž i úplní začátečníci zvládli lyžařské základy velmi rychle. Po dvoudenním rozježdění v Modrém dole jsme pak celé dva dny strávili v lyžařském areálu v Peci. Splnili jsme všechny naše lyžařské cíle, žáci zvládli všechny tamní sjezdovky, ti nejlepší i tu černou na Hnědém vrchu. Fajn bylo ubytování i strava a žáci se zabavili i při večerních programech, o čemž ostatně svědčí i naše fotodokumentace. Z výše uvedených důvodů lze letošní lyžák považovat za velmi vydařený.

Národ sobě

Národ sobě


5. leden 2024 až 19. leden 2024

V první polovině ledna pracovali žáci 5. třídy na rozsáhlém projektu věnovanému Národnímu divadlu. Celý projekt vycházel z vlastivědného učiva o národním obrození, děti se ale na celé téma podívaly z mnohem širšího úhlu. Ve skupinkách se věnovaly práci s informacemi, vyhledávaly odpovědi na zadané otázky, podrobně se seznámily s historií stavby, s umělci, kteří se podíleli na výzdobě, s profesemi, které jsou potřebné pro chod divadla, a dalšími zajímavostmi. „Zlatou kapličku“ pak děti i kreslily, společně si vyrobily také model scény Národního divadla a s vlastnoručně zhotovenými papírovými loutkami a kulisami v něm zahrály improvizované představení složené z lidových pohádek.

Zimní družinové hry

Zimní družinové hry


15. leden 2024 až 19. leden 2024

Tento týden jsme zahájili zimní družinové hry — turnaj v netradičních sportech. Fotbalové Veverky (děti z I. odd. ŠD) a Ježci — stolní tenisté (děti z II. odd. ŠD) si zahráli šachy a stolní tenis. Mimo to jsme si ještě stihli užít zimní radovánky na zamrzlé ploše u rybníka Jarošák a opět jsme zvířátkům donesli k lesíku něco na zoubek.

Příprava na zimní družinové hry ve 2. oddělení ŠD

Příprava na zimní družinové hry ve 2. oddělení ŠD


15. leden 2024 až 19. leden 2024

Celá školní družina se rozhodla, že mezi sebou budou soutěžit obě dvě oddělení v netradičních sportech. Veverky z 1. oddělení proti Ježečkům z 2. oddělení! A Ježečci neotáleli a připravovali se na první kola. Ostatní děti vyráběly vlajku a fandící plakáty. Odehrály se i první disciplíny v šachách a ping-pongu. Do toho, Ježci!

Keramický kroužek

Keramický kroužek


12. říjen 2023, 10. leden 2024, 17. leden 2024

Práce dětí v mladší skupině keramického kroužku.

Za zvířátky do přírody

Za zvířátky do přírody


8. leden 2024 až 12. leden 2024

I zvířátka v zimě mají hlad, v říjnu jsme s dětmi ve 2. oddělení školní družiny nasbírali žaludy a kaštany, které jsme tento týden dávali zvířátkům na různá místa, aby je dobře našla. Spojili jsme to i se svižnou procházkou a povídáním v lese.

Krmení zvířat v 1. oddělení ŠD

Krmení zvířat v 1. oddělení ŠD


8. leden 2024 až 12. leden 2024

Mrzne... Mráz nás štípe do tváří. Některým zvířatům to ale nevadí. Tohle počasí má určitě rád třeba takový lední medvěd! Tak jsme si jej pomocí koláže vytvořili. Do lesa jsme pak donesli zajícům a srnkám to, co jsme pro ně nasbírali už na podzim — žaludy, kaštany a klasy kukuřice.

Bruslení

Bruslení


8. leden 2024

Prvňáčci a druháčci zahájili začátkem ledna kurz bruslení.

Tři králové v 1. oddělení ŠD

Tři králové v 1. oddělení ŠD


3. leden 2024 až 5. leden 2024

My Tři králové jdeme k vám... to bylo téma na zkrácený pracovní týden po vánočních prázdninách. Pomocí kombinované techniky (koláž, malba) děti vytvořily obrázky Tří králů. Mimo vycházky jsme si ještě stihli zahrát pohybové hry v naší tělocvičně.

Tři králové ve 2. oddělení ŠD

Tři králové ve 2. oddělení ŠD


3. leden 2024 až 5. leden 2024

Nový rok, už máme po Silvestru a už k nám přišli Tři králové. Ve školní družině jsme malovali pozadí akvarelovými barvami a na něj jsme vyrobili papírové Tři krále, kteří nám zdobili nástěnku. V tomto týdnu jsme měli i procvičování matematiky na projektové tabuli.

Adventní kalendář

Adventní kalendář


prosinec 2023

Každé z dětí si během listopadu ve 2. oddělení ŠD vytvořilo vlastní vyzdobenou ruličku, do které děti dostaly odměnu v adventním kalendáři. A abychom to měli krásně zaznamenané, všichni mají svou fotku se svým číselným políčkem!

Vánoce v 1. oddělení ŠD

Vánoce v 1. oddělení ŠD


18. prosinec 2023 až 22. prosinec 2023

Vánoce jsou už opravdu za dveřmi. Na vycházce jsme se byli podívat na krásně vyzdobené domy a veřejné prostranství. Ježíšek nám do školní družiny přinesl dárky. A protože nejvíce ze všeho se dětem líbí stavět ze stavebnice Lego, tak nám tentokrát přinesl ohromné množství této stavebnice. Byl to přímo legový ráj!

Návštěva kina

Návštěva kina


22. prosinec 2023

Poslední den před vánočními prázdninami bývá každoročně vyhrazen pro společnou návštěvu kina. Žáci 1. stupně zhlédli koprodukční pohádku Zakletá jeskyně, žáci druhého stupně český film Přání k mání.

Do 2. oddělení ŠD přišel Ježíšek!

Do 2. oddělení ŠD přišel Ježíšek!


18. prosinec 2023 až 22. prosinec 2023

Je tomu tak, Ježíšek nás navštívil i u nás ve družině. Děti byly moc hodné a dostaly plno lega a nové nádobí a jídlo do kuchyňky. Ale neměli jsme to zpočátku tak jednoduché, Ježíšek nám pod stromeček nadělil pouze záhadný dopis, kde pro nás měl připravené luštění. No a dárky jsme si prostě museli najít sami. Byla to velká honba za pokladem, tedy za dárky.

Vánoční den ve 4. třídě

Vánoční den ve 4. třídě


21. prosinec 2023

Jako každý rok proběhl ve čtvrté třídě „vánoční den“. Vánočnímu tvoření předcházelo čtení a vyprávění si o vánočních tradicích. Některé z nich si každoročně děti zkouší. A to pouštění osvětlených lodiček z ořechů a rozkrajování jablíček. Děti si vyráběly ozdobičku andílka, napsaly vánoční přání, upekly si a krásně „zabalily“ překvapení pro blízké – vánoční pečený čaj.

Vánoční dílny v 5. třídě

Vánoční dílny v 5. třídě


21. prosinec 2023

Konec kalendářního roku bývá ve všech třídách 1. stupně vánočně laděný. Také v 5. třídě jsme si udělali vánoční den s vzájemným předáváním dárečků, ochutnáváním cukroví, zpěvem vánočních koled a již tradičními vánočními dílnami, při kterých jsme vyráběli svícen z těstovin, stromeček z přírodnin a papírové anděly.

Vánoční dílničky v 1. třídě

Vánoční dílničky v 1. třídě


21. prosinec 2023

Čekání na Ježíška jsme si trošku zpříjemnili vánočními dílničkami. Vyrobili jsme společně velké hvězdy z papíru, připomněly nám Betlémskou hvězdu, a tak jsme se dali do čtení příběhu. Děti příběh zaujal, proto se nadšeně daly do vyrábění jednoduchých loutek, abychom si celý příběh mohli zahrát. 😊 Koledy, krájení jablíček, hry a povídání — to vše nesmělo chybět v našem dopoledni. Chutnalo nám i cukroví, které jsme si donesli na ochutnání a poděkování patří i paní Kružíkové, která dětem upekla překrásné perníčky.

Andělé prozpěvují

Andělé prozpěvují


20. prosinec 2023

Ve středu 18. prosince navštívili žáci 5. třídy Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, kde se zúčastnili edukačního programu „Andělé prozpěvují“, který byl zaměřen na hudební a výtvarné pojetí andělů. Připomněli jsme si téma adventu a vánočních svátků, při poslechu jsme si všímali, kolik moudrostí se skrývá v lidových vánočních koledách, jejichž texty mnohdy nevnímáme úplně pozorně, a dozvěděli jsme se i řadu nových informací. Celý program byl zakončen výtvarnými činnostmi, kdy děti zkusily z barevného hedvábného papíru vytvořit otisk anděla a v ateliéru si z voskových plátů vyzdobily sváteční svíčku. Návštěva se nám velmi líbila a odnesli jsme si zajímavé poznatky i krásné výrobky.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


19. prosinec 2023

Vánoční akademie bývá velkou událostí, která má v naší škole už dlouholetou tradici. Letošní program trval téměř dvě hodiny a měl celkem 11 čísel různého zaměření. O úvod se jako vždy postaral školní pěvecký sbor, který vánočními písněmi, z nichž některé byly zpívané i ve vícehlasu, správně naladil všechny diváky. Pak už se v různém pořadí střídaly třídní kolektivy. Prvňáčci nám o Vánocích zazpívali, zarecitovali a krásně zatančili, druháčci s motivační písničkou o IZS ukázali, že si dokážou poradit v každé situaci. Třeťáci předvedli krásné taneční vystoupení v rytmu melodií ze známého amerického muzikálu Pomáda. Čtvrťáci se svým vánočním příběhem přišli se zajímavou novinkou – stínovým divadlem. S páťáky jsme v jejich hudebním vystoupení nazvaném „Kapří Vánoce“ nahlédli do rybího světa. Tradičně vysokou úroveň měla všechna tři vystoupení aerobiku a velmi vydařené bylo i vystoupení dívek z kroužku moderní gymnastiky. Pomyslnou tečkou za celou akademií byl společný zpěv písně Rolničky, kdy se ke všem účinkujícím přidala i většina diváků zcela zaplněného sálu. Děkujeme všem dětem a učitelům za práci, kterou si dali s nacvičováním, městysu za zapůjčení sálu a technickou pomoc a divákům za jejich podporu.

Prostíráme vánoční stůl

Prostíráme vánoční stůl


18. prosinec 2023

V pondělí 18. prosince prostírali žáci 7. ročníku v předmětu Výchova ke zdraví vánoční stůl. Pracovali ve skupinkách, každý z domu něco přinesl, zapojil svou kreativitu, fantazii a vkus. Výsledkem byly čtyři krásně a vkusně prostřené stoly i se správným uspořádáním příborů, sklenic a talířů. Hodnotící porotou se stali žáci 6. a 9. ročníku. Vítěznou se stala skupina ve složení Viktorie Šikolová, Bea Kosíková, Simona Tichánková a Michaela Nikrmajerová.

Týden plný her ve 2. oddělení ŠD

Týden plný her ve 2. oddělení ŠD


11. prosinec 2023 až 15. prosinec 2023

Tento týden jsme měli velmi hravý. Naše oblíbené lego, deskové hry, čtení pohádek, nově jsme se naučili i Déčko hry a moc nás bavilo Putování se sloníkem nebo Vánoční hry. Nazdobili jsme stromeček vlastními ozdobami, a ještě jsme sesmolili všechna přání dětí do jednoho dopisu pro Ježíška, co bychom si moc přáli do družiny. Dopis jsme poté nechali za oknem a druhý den ráno už byl pryč!

Projekt Bylo–bude

Projekt Bylo–bude


1. prosinec 2023 až 15. prosinec 2023

V měsíci prosinci proběhl v 9. třídě projekt Bylo–bude. Cílem projektu bylo pomoci žákům při rozhodování o volbě školy a své budoucnosti. V českém jazyce si žáci napsali na toto téma úvahu a ve výchově k občanství společně diskutovali o středních školách, profesích a uplatnění na trhu práce v dnešní době. V pracovních činnostech se žáci naučili orientovat v různých pracovních činnostech a posoudit své osobní předpoklady pro různá povolání. Ve výtvarné výchově různými technikami kreslili své důležité okamžiky ve svém dosavadním životě a pokusili se zamyslet nad svými plány a sny v budoucnosti. Svá výtvarná díla poté prezentovali před svými spolužáky.

Projekt Středověk

Projekt Středověk


1. prosinec 2023 až 15. prosinec 2023

V prosinci pracovali žáci 7. ročníku na projektu s názvem Středověk. Středověk je dějinná epocha, která pokrývá deset století lidské historie. V dějepise žáci četli o tom, jak se žilo lidem v této době, vyplňovali pracovní listy, kreslili a navrhovali středověké město. Seznámili se také se středověkými šlechtickými rody a jejich historií, poznali významné panovníky tohoto období. Ve výtvarné výchově pak malovali středověký hrad, který byl budován pro obranu a byl symbolem moci. Poté se žáci seznámili s gotickým stavebním slohem a malovali okno s typickou vitráží. V pracovních činnostech využili odpadní materiály. Děvčata vyrobila středověké rytíře s brněním a štítem zdobeným jednotlivými erby rodu Vítkovců, chlapci zapojili svou fantazii při stavbě středověkého hradu s padacím mostem.

Prevence úrazů

Prevence úrazů


14. prosinec 2023

Ve čtvrtek 14. prosince navštívila třeťáky paní Kodetová z Krizového centra kraje Vysočina s výukovým programem Prevence úrazů.

Kroužek ručních prací

Kroužek ručních prací


1. říjen 2023 až 13. prosinec 2023

Od října letošního školního roku začal pod vedením paní Simony Hejdové fungovat kroužek ručních prací. Ve fotogalerii máte možnost si prohlédnout ukázky některých výrobků, které dívky v období od října do prosince vytvořily.

Vzdělávací vánoční programy

Vzdělávací vánoční programy


13. prosinec 2023

Ve středu 13. prosince navštívila naši školu paní Krčálová s výukovými vánočními programy. V 1. třídě velice zábavnou formou přiblížila nejmenším tradice a poselství Vánoc. Žáci 7. třídy se dozvěděli mnoho zajímavých informací o významném rodu Přemyslovců. Naslouchali a poté se zájmem aktivně vyplňovali pracovní listy. V 8. třídě proběhlo vyprávění o životě J. G. Mendela a jeho vědecké práci.

Chleba s máslem

Chleba s máslem


8. prosinec 2023

V pátek 8. prosince se druháci a čtvrťáci zúčastnili programu „Chleba s máslem“ na farmě v Zašovicích. Přesvědčili se, že bez práce nejsou koláče, ale dokonce ani chleba s máslem. Děti si během dopoledne samy připravily těsto, upekly chlebánky a vlastnoručně si stloukly máslo. Viděly, kolik je za takovou svačinkou práce. Netrávily čas pouze v kuchyni, ale prohlédly si celou farmu a nakrmily zvířata.

Pečení cukroví ve 2. oddělení ŠD

Pečení cukroví ve 2. oddělení ŠD


4. prosinec 2023 až 8. prosinec 2023

Mlsné děti? U nás ve družině jich máme dost! Pro takové mlsné jazýčky jsme s dětmi ze 2. oddělení napekli a nazdobili perníčky. Váleli jsme těsto, vykrajovali, přendávali na plech a hlídali, aby se nám nic nespálilo. No, to byla dobrota! A do toho si ještě stíháme vyrobit čerty a andělíčky, abychom měli krásnou výzdobu.

Mikuláš v 1. oddělení ŠD

Mikuláš v 1. oddělení ŠD


4. prosinec 2023 až 8. prosinec 2023

Na začátku prosince přichází Mikuláš se svojí družinou. To byl námět pro výtvarnou činnost. Kolorovaná kresba se všem dětem povedla. Čerti, to je zvláštní kategorie pohádkových bytostí. My se jich nebojíme a tak jsme z kartonu a barevných papírů vyrobili krásné čertíky. A protože chceme mít 1. oddělení školní družiny krásně vyzdobené, využili jsme papírové sáčky a zhotovili nádherné hvězdy – dekorace na pověšení do oken. Stihli jsme i pořádně využít sněhovou nadílku a pohrát si ve sněhu.

Cesta k vlně

Cesta k vlně


7. prosinec 2023

Den na mléčné farmě v Zašovicích prožily děti z 1., 3. a 5. třídy. V rámci výukového programu „Cesta k vlně“ se seznámily se zpracováním vlny a lnu, zkusily si tkaní na tkalcovském stavu a vlastnoručně si vyrobily plstěnou figurku z vlny. Kromě toho se podívaly, jak se zpracovává jogurt, prohlédly si celou farmu se zvířaty a dozvěděly se o nich řadu zajímavostí. Mohly si pohladit a nakrmit husy, prasata, ovce, kozy i krávy a zbyla i chvilka na dovádění ve sněhu.

Návštěva SOU a SOŠ Třešť

Návštěva SOU a SOŠ Třešť


7. prosinec 2023

Ve čtvrtek 7. prosince navštívili žáci deváté třídy SOU a SOŠ v Třešti. Prohlédli si školu a internát. Studenti si pro ně připravili ukázky svých výrobků i malé občerstvení.

Mikuláš v ZŠ i MŠ

Mikuláš v ZŠ i MŠ


5. prosinec 2023

Letošní návštěva Mikuláše s čertovsko–andělským doprovodem se opět vydařila. Znovu jsme měli alespoň na chvíli samé hodné a vzorné děti, zazněly pochvaly i sliby o polepšení, nechyběla sladká odměna. Byla to zkrátka milá návštěva a příjemný zážitek, tedy alespoň pro nejmladší ročníky.

Vánoční přání obyvatelům městyse

Vánoční přání obyvatelům městyse


listopad 2023, 1. prosinec 2023 až 5. prosinec 2023

Každoročně naše škola připravuje vánoční přáníčka pro obyvatele městyse. Letos tomu nebylo jinak. Již v listopadu se značným předstihem (400ks) zasedla za pracovní stoly školní družina, začalo vystřihování, lepení, kreslení. Vznikla krásná přáníčka s andílkem a jeho poselstvím. Starší žáci přidali svíčky ozdobené voskovou technikou a vše úhledně zabalili. Poté se žáci rozeběhli po městysi a přáníčka putovala do jednotlivých schránek místních obyvatel s přáním krásných vánočních svátků.

Vánoční čas

Vánoční čas


27. listopad 2023 až 1. prosinec 2023

Poslední dodělávky a máme hotovo! Děti ze 2. oddělení ŠD mají svůj vlastní adventní kalendář, který bude mít určitě zajímavá překvapení s nějakou sladkou tečkou. My si moc rádi hrajeme, a protože nám napadl první sníh, tak jsme trávili i nějaký čas venku. Nesmělo chybět stavění sněhuláka, andělíčci anebo naše oblíbená koulovačka. A protože se už Vánoce pomalu blíží, vyráběli jsme při pobytu v družině přáníčko ve tvaru kapra.

Těšení na Ježíška

Těšení na Ježíška


27. listopad 2023 až 1. prosinec 2023

Prosinec je měsíc velkého těšení. Aby nám ten čas rychleji uplynul, vyrobili jsme si v 1. oddělení školní družiny adventní kalendář z ruliček od toaletního papíru. Velké napětí bylo při losování, kdo si bude moci z kalendáře daný den vyloupnout některou z ruliček a vzít si to, co zde bylo ukryto. Krásnou zimní dekoraci jsme si vyrobili z darovaných krabiček a borovicových šišek. Čerstvě napadaný sníh jsme s radostí užili k pravým zimním hrátkám – klouzání, bobování a stavění různých staveb ze sněhu.

Cesta k sýru

Cesta k sýru


30. listopad 2023

Ve čtvrtek 30. listopadu navštívili žáci 6. a 7. ročníku mléčnou farmu v Zašovicích a absolvovali vzdělávací program s názvem „Cesta k sýru“. Program začal v zasněžených venkovních prostorech a mnozí stáli poprvé „tváří v tvář“ velkým domácím zvířatům. Mohli se jich dotýkat bez bázně a ostychu. Dozvěděli se mnoho informací o vlastním chovu, jednotlivých plemenech a o technologiích ustájení. Následovala prohlídka profesionální sýrárny a ukázka výrobků. Další část projektového dne proběhla v učebně pod vedením RNDr. Ivy Suché. Žáci byli rozděleni do skupin a každá skupina si vyrobila vlastní sýr. Ze smetany utloukli máslo a byli překvapeni jeho barvou a vůní. Nakonec proběhla zasloužená ochutnávka.

Kouzelný vlak

Kouzelný vlak


29. listopad 2023

Ve středu 29. listopadu se děti z MŠ a 1.–4. třídy v kulturním domě zúčastnily jízdy „Kouzelným vlakem“. Průvodčím tohoto nevšedního vlaku byl moderátor Milan Řezníček a spolu s ním cestoval také kouzelník Tomáš Kotlík. Do hodinového programu plného překvapení, kouzel a zábavy se aktivně zapojovaly i děti. Čas utíkal jako voda a než jsme se nadáli, ocitli jsme se v cílové stanici.

Sněhuláci

Sněhuláci


28. listopad 2023

Na konci listopadu využili páťáci bohaté nadílky čerstvě napadaného sněhu a v pracovních činnostech postavili před školou celou řadu velkých i malých sněhuláků.

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu


25. listopad 2023

Stalo se už krásnou tradicí, že na začátku adventu probíhá slavnostní rozsvícení vánočního stromu a celého městečka. Této akce se již tradičně účastní i naše škola. Pěvecký sbor stejně jako každý rok zahájil zpěvem několika vánočních písní a koled, keramický kroužek opět vystavil svůj krásný betlém a v podloubí u prodejny vystavily své stromečky děti všech tříd základní školy, školní družiny, mateřské školy i MC Stonožka.

Včelí medvídci

Včelí medvídci


24. listopad 2023

V pátek 24. listopadu navštívily děti z 1., 2. a 3. třídy veselé a poetické divadelní představení Včelí medvídci zpívají v divadle Na Kopečku v Jihlavě. Herci z divadla Věž z Brna zaujali děti hravostí a krásnými písněmi Petra Skoumala. Poznali jsme postavičky známé z večerníčku jako čmeláka Čmeldu, brouka Kvapníka, zamilovaného Pučmelouda, Berušku, pošťáka Huňáčka, strašáka Čmelobuba a malého Bzumdíka. Děti odcházely nadšené a s úsměvem na tváři.

Stromy

Stromy


20. listopad 2023 až 24. listopad 2023

Práce my se nebojíme – to bylo znát tento týden. Zapojili jsme se do projektu „Strom pro Stonařov“ a společně se zahradníky zasadili dva stromy (hrušeň a blumu) u Třetí hráze. Výsadba stromů byla i tématem, na které děti v 1. oddělení ŠD kreslily obrázek.

Zdobení vánočních stromečků

Zdobení vánočních stromečků


22. listopad 2023

Stejně jako každý rok se v průběhu listopadu ve všech třídách základní školy, ve školní družině, mateřské škole a MC Stonožka vyrábějí z různých materiálů a za použití rozmanitých technik vánoční ozdoby, kterými pak zdobíme stromečky. Jak se dětem práce povedla, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii, ale především před prodejnou Lapek ve Stonařově, kde budou stromečky vystavené až do konce adventu.

Výsadba stromů

Výsadba stromů


20. listopad 2023 až 21. listopad 2023

Žáci všech tříd základní školy i děti ze školní družiny se 20. a 21. listopadu společně zapojili do akce městyse „Zasaďte si svůj strom ve Stonařově“. Děti se účastnily výsadby části nové ovocné aleje a každá třída se stala patronem jednoho stromu. V budoucnu pak budeme moci sledovat, jak naše stromy postupně porostou a časem ponesou první plody.

Vánoční vyrábění v 1. oddělení ŠD

Vánoční vyrábění v 1. oddělení ŠD


13. listopad 2023 až 17. listopad 2023

V tomto týdnu jsme se vrhli na výrobu ozdob pro družinový stromeček, který bude stát u prodejny Lapek. Dřevěná kolečka a žaludy, která jsme posbírali v létě, jsme za pomocí třpytek přeměnili na krásné ozdoby a řetězy. Pustili jsme se i do výroby přáníček – andělíčků, kteří přijdou popřát krásné svátky všem lidem ve Stonařově.

Příprava na advent

Příprava na advent


13. listopad 2023 až 16. listopad 2023

Už nám pomalu začíná příprava na adventní čas. A protože bychom chtěli mít družinový stromeček krásně vyzdobený, tak se všechny děti z družiny zapojily do výroby přírodních ozdobiček. Ve 2. oddělení ŠD jsme si také povídali, co budeme dělat, až přijde sníh, a také jsme si to nakreslili. Mimo jiné nás čekal i úkol s tvorbou přáníček s andělíčky pro občany Stonařova.

Svatý Martin ve 2. oddělení ŠD

Svatý Martin ve 2. oddělení ŠD


6. listopad 2023 až 10. listopad 2023

Sv. Martin se svým bílým koněm přijel i k nám do školní družiny. Přivezl další šemíky! Děti se věnovaly tvorbě koňské hlavy, kterou vyrobily pomocí kartonu a bavlnek. Další děti se zhostily úkolu kreslení sv. Martina či omalovánek s daným tématem a některé „pekly“ i husu. Přečetli jsme si také příběh o tom, proč se slaví sv. Martin. Některé dny jsme také trávili hraním různých skupinových her, protože společné hry máme velmi rádi.

Svatý Martin ve 3. třídě

Svatý Martin ve 3. třídě


10. listopad 2023

Na svatého Martina kouřívá se z komína. Dnem svatého Martina u nás zima začíná. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. Tyto i plno dalších pranostik si připomněli žáci 3. třídy. Během projektu o sv. Martinovi pracovali s textem, vyhledávali a třídili informace, luštili křížovky a zkusili si svatomartinskou bojovku. Nejzábavnější činností bylo pečení rohlíčků s ořechovou náplní. Nestačily ani vychladnout a už se všem dělaly boule za ušima.

Svatý Martin v 1. oddělení ŠD

Svatý Martin v 1. oddělení ŠD


6. listopad 2023 až 10. listopad 2023

I když to tak nevypadá, svatý Martin už jistě brzy vyjede se svým bělouškem. To je námět pro výtvarnou činnost tento týden. Krásné podzimní dny byly pro nás i časem, který jsme strávili na školní zahradě. Tentokrát to však nebylo o hraní, bylo třeba připravit zahradu na zimu. A tak jsme hrabali suché listí a zazimovali naši zahradní kuchyňku.

Svatý Martin v 1. třídě

Svatý Martin v 1. třídě


10. listopad 2023

„Na svatého Martina kouřívá se z komína“ a z prvňáků se ten den také jenom kouřilo. Kromě čtení příběhů o svatém Martinovi, pranostik, pořekadel, písniček a tanečků, se pustili do pečení martinských rohlíčků. Museli nejprve vyluštit recept, a poté se už dali do shánění surovin. Musím uznat, že práce jim šla výborně od ruky a opravdu se všichni činili. Celou školou se linula vůně oříšků a děti tak vykouzlily příjemnou svatomartinskou atmosféru.

Benefiční koncert

Benefiční koncert


4. listopad 2023

V sobotu 4. listopadu proběhl ve Stonařově pátý ročník benefičního koncertu Nadačního fondu Šťastná hvězda. Motto fondu zní: „Ve chvílích, kdy máme pocit, že už hvězdy nezáří, však naše šťastná hvězda září dál a dává naději“. Byli jsme přítomni a s nadšením se stali součástí programu a předvedli dvě taneční vystoupení. Věříme, že se čtrnáctiletá Verunka s dětskou mozkovou obrnou dočká nového invalidního vozíku.

Dušičkový čas v 1. oddělení ŠD

Dušičkový čas v 1. oddělení ŠD


30. říjen 2023 až 3. listopad 2023

Prší – začíná dušičkový čas. To bylo inspirací pro naši tvorbu. Když se počasí umoudří, nastává správný čas na procházky, stavby domečků a zahrádek z přírodnin.

Připomenutí Dušiček a poslední dny venku

Připomenutí Dušiček a poslední dny venku


30. říjen 2023 až 3. listopad 2023

Listopad letos patřil mezi jeden z teplých měsíců, a proto 2. oddělení ŠD trávilo poslední sluneční dny venku. Hned první týden jsme se vydali nasbírat žaludy pro zvířátka a že jsme jich tedy našli! Připomněli jsme si i Svátek zesnulých, který se slaví 2. listopadu. Družinové děti si tento den připomněly výrobou papírových lucerniček se svíčkou. Společně jsme si i povídali o svých předcích a některé děti se věnovaly pracovním listům (např. rodový strom).

Halloweenské tvoření

Halloweenské tvoření


říjen 2023

Na konci října se žáci většiny tříd 1. i 2. stupně zabývali ve výtvarné výchově i v pracovních činnostech halloweenským tvořením. Nástěnky po celé škole jsou nyní laděné zejména do oranžové a černé barvy a můžeme si na nich prohlédnout rozmanitou sbírku dýní, strašidel, netopýrů, pavouků, duchů a tajemných hradů.

Halloweenská tabla

Halloweenská tabla


30. říjen 2023

V rámci společného projektu si děti vyrobily také halloweenské fotorámečky. Vznikla tak třídní tabla, která jsou zároveň přehlídkou krásných a nápaditých masek, které si děti pro tento den připravily.

Halloween

Halloween


30. říjen 2023

30. října byla naše škola plná strašidel, příšer, čarodějnic, různých kouzelných zvířat a tajemných bytostí. Děti z 1.–5. třídy si po roce společně užily další halloweenský projekt. Čekaly je čarodějné pokusy, kvízy, vyrábění, tanec i halloweenská stezka školou. Protože chlapci a děvčata pracovali ve smíšených skupinkách napříč všemi pěti třídami, vyzkoušeli si i vzájemnou spolupráci, kdy starší pomáhali mladším a šikovnější méně šikovným. V závěru dne si v tělocvičně všichni společně zatančili.

Strašidelné hry

Strašidelné hry


23. říjen 2023 až 25. říjen 2023

Ve zkráceném týdnu jsme se stále věnovali strašidelné tématice. Děti z 2. oddělení školní družiny si zasoutěžily, hrály deskové hry (jako je např. hra Duch) či pohybové hry na čarodějnici. A společně jsme si užili příjemné odpoledne poslechem písniček či zhlédnutím filmu „Strašidelná štěňata“, u kterého některé děti vyráběly černé netopýry.

Podzimní příroda

Podzimní příroda


23. říjen 2023 až 25. říjen 2023

Krásné podzimní dny nás lákají k vycházkám. V tomto zkráceném týdnu jsme si v 1. oddělení školní družiny užili prima chvilky na dětském hřišti. A také jsme pořádně zabrali – vydali jsme se hned dvakrát k velkému dubu a posbírali jsme plno žaludů – budou pro zvířátka, stejně jako klasy kukuřice.

Podnebné pásy

Podnebné pásy


19. říjen 2023 až 23. říjen 2023

Podnebné pásy byly tématem říjnového přírodovědného projektu 5. ročníku. Děti byly rozděleny do skupin a každá se zabývala jedním podnebným pásem. Žáci vyhledávali, třídili a zpracovávali informace získané z internetu a encyklopedií. Při plnění úkolů bylo třeba také vyluštit několik tajenek a rébusů, které dětem prozradily další zajímavosti o daném podnebném pásu. Děti absolvovaly i bojovou hru, při které měly hledat v prostorách školy ukryté lístečky s šifrovanými příklady. Teprve po správném vypočítání všech příkladů (každá skupina jich měla více než 110) se dětem podařilo vyluštit celou tajenku, která se vždy vztahovala k danému podnebnému pásu. Nechyběly ani výtvarné činnosti. V závěru projektu jednotlivé skupiny prezentovaly výsledky své práce spolužákům.

Projekt Stromy

Projekt Stromy


20. říjen 2023

Koncem října proběhl u čtvrťáků několikahodinový projekt na téma STROMY. Děti si o stromech četly, zapisovaly informace, které pak svým spolužákům předávaly. Toto přírodovědné téma bylo propojené např. s matematikou, českým jazykem, anglickým jazykem. Spočítané příklady jim pomohly doplnit informace, v angličtině si sestavily a vytvořily strom rodiny „My family tree“. Část dopoledne také strávily venku. S pomocí mapky areálu školy, hledaly a zapisovaly jehličnaté a listnaté stromy, které rostou v okolí školy. Děti pracovaly ve dvojicích, skupinkách i samostatně.

Hvězdný Stonařov

Hvězdný Stonařov


20. říjen 2023

V pátek 20. října uspořádal Sokol Stonařov ve spolupráci s naší školou a městysem halloweenskou noc — tentokrát pod názvem „Hvězdný Stonařov“. Žáci převlečení do kostýmů andělů a hvězd lemovali a svítili na cestu lampiónovému průvodu kolem Jarošáku, poté na fotbalovém hřišti předvedli taneční vystoupení. Celá akce se moc vydařila a náš Stonařov byl opravdu hvězdný!

Halloween v 1. oddělení ŠD

Halloween v 1. oddělení ŠD


16. říjen 2023 až 20. říjen 2023

Všichni se trošinku rádi bojíme – tedy hlavně, když jsme bezpečí. A protože se blížil svátek Halloween, tak jsme tento týden vyráběli kombinovanou technikou strašlivácké pavouky v pavučině a tančící strašidla a duchy. V tělocvičně jsme si zahráli i hry s touto tématikou – taková honička strašidel, to je tedy něco. 😊

Halloween slavíme i ve družině

Halloween slavíme i ve družině


16. říjen 2023 až 20. říjen 2023

Strašidelný zámek nebo strašidelné hry? To všechno se odehrálo ve 2. oddělení školní družiny. Tento týden děti vyráběly strašidelný zámek z papíru, který dokreslovaly dle vlastní fantazie, a to byla tedy pořádná strašidla! V rámci tohoto svátku děti hrály i hry s touto tématikou v podobě dokreslování strašidel podle příběhu. Nesmělo chybět i nějaké zasoutěžení o sladkou odměnu.

Cesta odpadu

Cesta odpadu


5. říjen 2023 až 19. říjen 2023

V měsíci říjnu proběhl v 8. a 9. třídě projekt Cesta odpadu. Nejprve žáci navštívili třídírnu odpadu firmy Esko–T v Třebíči. Firma se zabývá svozem a následným tříděním odpadu v katastru okresu Třebíč. Na úvod proběhla ve třídě prezentace firmy, teorie o odpadovém hospodářství, situace ve třídění odpadu na okrese Třebíč. Žáci měli možnost si prohlédnout výrobky po recyklaci odpadu (střešní krytinu, ploty, výplně bund atd.), poté následovala prohlídka třídírny odpadu. Další část projektu probíhala v terénu, kdy žáci zakreslovali do katastrální mapy kontejnerová stání v městysi Stonařov. Dané informace poté zpracovávali ve škole do pracovních listů. Ve výtvarné výchově nakreslili propagační plakát. Výsledné práce byly vystaveny na chodbě školy. Hlavním cílem bylo pochopit nutnost třídění odpadu a zvýšit tříděné množství odpadu v jednotlivých rodinách.

Piškvorky — třídní kola

Piškvorky — třídní kola


3. říjen 2023 až 18. říjen 2023

Tradiční třídní kola v PIŠKVORKÁCH probíhají začátkem října. Žáci od 3. do 9. třídy měli možnost si změřit síly v této logické hře tak, že během jedné hodiny odehráli duel se všemi spolužáky. Ti nejlepší postupovali do školního kola.

Piškvorky — školní kolo

Piškvorky — školní kolo


18. říjen 2023

Školní kolo v PIŠKVORKÁCH umožňuje si zahrát na vyšší úrovni, kdy se vzájemně utkají ti nejlepší ze tříd. Žáci se naučili rozehrávku SWAP 2, která se používá na mezinárodních soutěžích. Z těch nejlepších byly vytvořeny dva týmy, které budou reprezentovat školu na oblastní soutěži v Jihlavě. Držíme palce.

Exkurze na Úřadě práce v Jihlavě

Exkurze na Úřadě práce v Jihlavě


13. říjen 2023

Žáci 9. třídy měli možnost navštívit Úřad práce v Jihlavě, kde se seznámili s trhem práce. Dále se dověděli, jaké možnosti vyučení či studia jsou po ukončení základní školy. Odborní pracovníci jim poradili, jak si vybírat další studium a nabídli obrovský přehled oborů a škol, ze kterých naši deváťáci mohou za necelý rok vybírat. Důležitou zkušeností bylo, aby každý žák před třídou prezentoval svoje silné stránky, které mohou být zásadním pomocníkem pro výběr budoucího povolání. Druhou částí výpravy do Jihlavy byla prezentace středních škol a učilišť organizovaná Krajem Vysočina v Cityparku.

Na dvoře Rudolfa II.

Na dvoře Rudolfa II.


6. říjen 2023, 13. říjen 2023

V první polovině října pracovali páťáci na vlastivědném projektu věnovaném habsburskému panovníkovi Rudolfu II. Navázali jsme tak na probrané učivo z vlastivědy a v rámci projektu jsme téma zpracovali z mnoha úhlů. Četli jsme pověst o Golemovi, pracovali jsme s různými texty souvisejícími s životem v renesanci, všímali jsme si módy, bydlení, vzdělání, práce i dětských her v tomto období. V textech jsme doplňovali i/y a hledali odpovědi na různé otázky. V matematice jsme řešili početní rébusy související s tématem a ve výtvarné výchově jsme po vzoru dvorního malíře Rudolfa II. Giuseppe Arcimbolda malovali panovníkův portrét složený z ovoce a zeleniny, což nebyla vůbec jednoduchá práce. Se skutečnými plody jsme ve skupinkách zkusili Rudolfův portrét i poskládat.

Sklizeň na poli

Sklizeň na poli


9. říjen 2023 až 13. říjen 2023

Na zahradách i na poli se touto dobou sklízí všechno, co se podařilo vypěstovat. Nejinak tomu je i u nás, v 1. oddělení školní družiny. Po vycházce, kdy jsme pozorovali práce na polích, jsme se pustili do tohoto úkolu s vervou. Vysočina – bramborářský kraj – nás inspiroval k našim výtvorům – kresba na dané téma, traktůrek z papírových krabiček – v pytlích byla velká úroda brambor. Také jsme se vydali na už sklizené kukuřičné pole sbírat zbylé kukuřičné klasy – máme je pro zvířátka v zimě, nosíme je v období před Vánocemi do krmelce.

Plody podzimu

Plody podzimu


9. říjen 2023 až 13. říjen 2023

Na podzim nám dozrává ovoce, stejně tak dozrálo ovoce (jablka a hrušky) i u nás ve 2. oddělení školní družiny. Společný čas jsme věnovali pohybovým hrám (jako je např. hra Kompot) či jsme trávili čas venku, kdy jsme s dětmi zkoumali plody přírody a třídili je dle barev. Některé děti se zhostily i úkolu s tvořením, kdy vyráběly hrušky či jablka do vyrobené bedýnky... ale ajaj, některé ovoce nám prolezli červíci!

Exkurze v HZS Telč

Exkurze v HZS Telč


10. říjen 2023

V úterý 10. října se děti z 1. a 5. třídy vydaly na společný výlet do Telče. Čekala je zde zajímavá exkurze v Hasičské záchranné stanici Telč. Místní hasiči je ochotně provedli celou stanicí, ukázali jim vybavení a vyprávěli o své náročné práci. Děti měly možnost si prohlédnout hasičské auto a hasicí a vyprošťovací techniku. Spoustu věcí si mohly osahat a vyzkoušet a na cokoliv se zeptat. Dozvěděly se, k jakým událostem nejčastěji hasiči vyjíždějí a také to, jak se zachovat, když se stane nějaká nenadálá situace. Všem telčským hasičům děkujeme za zajímavý zážitek a příjemně strávené dopoledne, které jsme si všichni užili.

Všechny barvy podzimu

Všechny barvy podzimu


2. říjen 2023 až 6. říjen 2023

Že má podzim všechny barvy, se mohli všichni přesvědčit v činnostech 1. oddělení školní družiny na začátku měsíce října. Při vycházce vznikly nádherné koláže z přírodnin, které byly hotovými uměleckými díly. Barevné stromořadí (kombinovaná technika), to byl úkol, kterým jsme si také připomněli krásy podzimu. A protože počasí nám přálo, strávili jsme spoustu času při činnostech venku.

Přichází podzim

Přichází podzim


2. říjen 2023 až 6. říjen 2023

Na začátku října jsme využili barev, které nám podzim poskytnul. Ve 2. oddělení školní družiny jsme hezké počasí využili k procházkám po okolí školy nebo na školním hřiště. Dále jsme se věnovali sběru barevného listí na tvoření s barvami a voskovými pastely. Každé z dětí si vyzkoušelo nové výtvarné techniky s listím, vznikaly tak krásné koláže, které děti ozvláštnily dokreslením fixou dle vlastní fantazie.

Projekt Voda

Projekt Voda


20. září 2023 až 5. říjen 2023

V měsíci září a říjnu proběhl v 7. třídě projekt Voda. Žáci s vodním prostředím pracovali v několika předmětech. V přírodopise se seznámili s živočichy a rostlinami vodního ekosystému. Ve výtvarné výchově malovali typického sladkovodního kapra, z mořského světa si vybrali medúzy. V pracovních činnostech pomocí potravinářského barviva vytvořili barevnou vodní fantazii a akvárium s origami. Cílem bylo propojení a posílení mezipředmětových vztahů, rozvíjení kreativity a vlastní fantazie. Byl kladen důraz na vzájemnou spolupráci, práci ve skupinách.

HZS — beseda o požární ochraně

HZS — beseda o požární ochraně


2. říjen 2023

Na začátku října dorazily za druháky milé a ochotné dámy hasičky z HZS Jihlava, které s dětmi procvičovaly důležité zásady požární ochrany. Děti s nadšením předvedly své znalosti, jelikož minulý rok navštívily hasičskou stanici v Telči a některé také navštěvují místní kroužek dobrovolných hasičů.

Září ve školní družině

Září ve školní družině


září 2023

Krásné počasí v měsíci září přímo vybízelo k tomu, aby činnost ŠD probíhala co nejvíce venku. A tak jsme tento čas trávili vycházkami do okolí městyse — pozorováním v lese a u rybníka, vycházkou na farmu, na dětské hřiště atd. A především hrami a sportováním na lanovém centru u ZŠ a na naší kouzelné školní zahradě. Ke konci měsíce došlo k otevření druhého oddělení ŠD. Žáci 2. a 4. ročníku se seznámili se svojí novou paní vychovatelkou, každé z oddělení má svůj vlastní program.

Svatý Václav

Svatý Václav


27. září 2023

Druháčci prohlubovali své znalosti o svatém Václavovi. Prožili tematický den zaměřený zejména na čtení s porozuměním.

Den bez aut

Den bez aut


22. září 2023

22.  září se naše škola zapojila do akce spojené s Mezinárodním dnem bez aut. Jeho cílem je poukázat na to, jak je planeta zatěžována nadměrným využíváním automobilové dopravy. Zároveň vybízí k tomu, aby lidé více chodili pěšky. V rámci podpory této myšlenky se žáci všech tříd v pátek 22. září zúčastnili společného výšlapu na Aleje. U loveckého zámečku pak děti ve skupinkách plnily různé úkoly, za jejichž úspěšné zvládnutí na ně čekala sladká odměna. Den strávený v přírodě jsme si všichni užili a dokázali jsme, že se nepotřebujeme všude vozit auty a chůze nám nedělá problém, protože celou trasu v pohodě zvládli i ti nejmenší.

Jablka

Jablka


15. září 2023

Jablíčka nás dnes v 1. třídě provázela celým dnem. Naučili jsme se písničku o jablíčku, procvičili jsme psaní, natrénovali číslici 5, která nám jablíčko připomínala, trošku jsme si zacvičili, a na závěr jsme uvařili kompot podle obrázkového návodu. Vůně se linula celou školou a my jsme si to moc užili.

První školní den

První školní den


4. září 2023

V pondělí 4. září 2023 se škola opět zaplnila žáky. První den nového školního roku byl významnou událostí zejména pro naše prvňáčky, kteří přišli v doprovodu svých rodičů. Přejeme jim, aby se jim v naší škole líbilo, chodili do školy rádi, dozvídali se stále mnoho nového a zajímavého a aby si tady brzy našli spoustu nových kamarádů.