Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie školního roku 2022/2023

 „Světem křížem krážem“ – projektový den pro žáky ZŠ

„Světem křížem krážem“ – projektový den pro žáky ZŠ


6. červen 2023

V úterý 6. června proběhl celoškolní projekt „Světem křížem krážem“. Zatímco třídy 1. stupně pracovaly odděleně, žáci 6.–9. ročníku byli rozděleni do pěti skupin napříč třídami. Toto rozdělení je záměrné a cílené, žáci se tak učí spolupracovat v jiných kolektivech a při práci se dále poznávají, důležitá je také týmová komunikace a závěrečná prezentace odvedené práce. A jaká byla témata? Jedna ze skupin se zabývala rasami obývajícími planetu a jejich barvou pleti. Každá rasa byla charakterizována pro ni příznačnými vlastnostmi. Skupina chlapců pak představila významné fotbalisty z různých koutů světa. Další skupina vytvořila čtyři expedice, které zamířily na různé kontinenty za poznáním památek a krás, přičemž měly naplánovat poznávací zájezd, a za pomoci internetu připravit i cenovou kalkulaci dané expedice. Třetí tým se vypravil na divoký západ za Indiány, v platformě Minecraft postavil indiánskou vesnici, kterou situoval hned za budovu školy, žáci si také vyzkoušeli střelbu z vyrobeného luku a šípů, výstupem byly i velmi zdařilé portréty Indiánů. Cílem bádání dalšího kolektivu byly zajímavé potraviny jednotlivých oblastí světa, jejich původ, pěstování a jejich další rozšíření po světě. Poslední ze skupin se zaměřila na světové značky aut a zjistila, že jich existuje okolo 200. Jednotlivé týmy si pak jednu ze svých oblíbených značek vybraly a podrobně se jí zabývaly – kdy vznikla, kde má hlavní sídlo, kolik aut se vyrábí a jaké typy. Získané poznatky pak jednotlivé skupiny přednesly v závěrečných prezentacích svým spolužákům. Žáci tedy strávili netradiční dopoledne naplněné kolektivní badatelskou činností, která je v převážné většině zaujala.

Výlet 8. třídy

Výlet 8. třídy


1. červen 2023 až 2. červen 2023

Výlet 8. třídy — to byla letos akce v Popicích, řízek přes celý talíř a exkluzivní zmrzlina ve Vílanci. Procházka z Hladova do Opatova a  zpět, super koupání v rybníku, sportování na hřišti, buřty, výměnný obchod, spousta her a co nejvíc? Koláčky přímo od pekaře 😊. Kam za rok? Možná do Prahy!

Na chvíli slavným malířem

Na chvíli slavným malířem


květen 2023

V měsíci květnu proběhl v deváté třídě projekt s názvem „Na chvíli slavným malířem“. Tentokrát byl vybrán obraz nizozemského barokního malíře Jana Vermeera Dívka s perlou. Žáci se seznámili s výtvarnými uměleckými směry 20. století, a to Op-artem a Pop–artem. Pop–art je umělecký směr, který byl ovlivněn populární hudbou a komerčním uměním. Hlavními rysy je používání zářivých barev. Op–art využívá poznatky z geometrie, většinou černobílých obrazců. Vznikla zdařilá výtvarná díla, ať už autentická s originálem, či ztvárněná novými uměleckými směry.

DinoPark a Zoo Vyškov — výlet 1. a 2. třídy

DinoPark a Zoo Vyškov — výlet 1. a 2. třídy


31. květen 2023

Poslední květnový den vyrazily děti z 1. a 2. třídy na společný výlet do DinoParku a zoo ve Vyškově, které představují ideální spojení, jak poznat dávno vyhynulé druhohorní obry a současnou faunu se zaměřením na domácí domestikovaná zvířata. Nejdříve jsme se zážitkovou jízdou vláčkem „DinoExpresem“ převezli do DinoParku, kde jsme mohli pozorovat desítky modelů dinosaurů v životních velikostech a navštívili jsme 4D kino s panoramatickým filmem. Po občerstvení jsme se vláčkem vrátili do zooparku, kde byl největším lákadlem statek, kde se děti mohly projít přímo mezi zvířaty. V okolí nechybělo ani dětské hřiště pro odreagování před odjezdem. Dlouhou cestu domů všichni zvládli statečně. Vrátili jsme se unavení, ale nadšení.

Představení pro rodiče

Představení pro rodiče


30. květen 2023

V úterý 30. května přijali pozvání čtvrťáků jejich rodiče a prarodiče a přišli se do jejich třídy podívat na představení, které si pro ně děti připravily. Už od rána děti začaly chystat pohoštění a společnými silami udělaly výborné tvarohové buchty s ovocem. Odpoledne pak svým blízkým předvedly asi hodinové hudební pásmo plné zpěvu a tance. Na závěr zahrály rodičům maňáskové divadlo o Sněhurce a nechybělo ani předávání dárečků, které děti pro své maminky a tatínky vyrobily. Společné neformální setkání se neslo v příjemné atmosféře, v příštím roce si je rádi zopakujeme.

Pohádka o Sněhurce

Pohádka o Sněhurce


23. květen 2023, 30. květen 2023

Žáci 4. třídy v hodinách dramatické výchovy nacvičili pohádku „Sněhurka a sedm trpaslíků“. V pracovních činnostech si k pohádce ušili maňásky a ve výtvarné výchově namalovali kulisy. 23. května pak své představení zahráli mladším spolužákům ve škole, o týden později je pak předvedli i dětem v mateřské školce.

Les v ohrožení

Les v ohrožení


29. květen 2023

I v tomto školním roce proběhl v 9. třídě projektový den s odborníkem z praxe panem ing. Liborem Jandou. Projektový den probíhal v revíru pana Jandy v okolí Sokolíčka. V lese byla vybrána stanoviště, na kterých se pan Janda věnoval tématům týkajících se současné situace v našich lesích a vše ukazoval na konkrétních příkladech. S žáky byla vedena diskuze o jednotlivých tématech a žáci byli vedeni k vyslovení názorů a k hledání možností řešení nastalé situace. Poté se žáci rozdělili do dvou skupin, které mezi sebou soutěžily. Prvním úkolem bylo odpovědět na otázky týkajících se lesa a poté následovaly sportovní soutěže, jako ukázka toho, že v lese se může sportovat a není k tomu potřeba hřiště nebo stadion. Soutěž neměla vítěze ani poraženého, boj byl napínavý a nakonec to byla remíza.

Open Air

Open Air


25. květen 2023

Ve čtvrtek 25. května odpoledne proběhlo venkovní vystoupení „OPEN AIR“. Stejně jako na letní akademii pro žáky šlo o prezentaci zájmových kroužků, tentokrát se vystupovalo pro rodiče. Divadelní kroužek si připravil zábavnou pohádku s názvem „Sto pět“. Děti ze 2. a 4. třídy secvičily sestavu na taneční píseň Danza Kuduro a na písně z pohádky Tajemství staré bambitky. Druhou taneční skupinu tvořily děti z 1. a 3. třídy, vystoupily s mixem písní ve stylu Flash mob Dance. Počasí nám přálo, tak jsme si užili vystoupení na čerstvém vzduchu.

Přednáška Naši letci

Přednáška Naši letci


25. květen 2023

Ve čtvrtek 25. května naši školu opět navštívil pan mjr. PhDr. Stanislav Balík. V loňském roce se ve své přednášce zaměřil na životní příběh Jana Kubiše, který společně s Jozefem Gabčíkem v roce 1942 provedl útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Letošní rok se žáci 8. a 9. ročníku dozvěděli mnoho informací a zajímavostí o našich letcích. Činnost příslušníků československého letectva hrála důležitou roli v boji proti německému nacismu. Žáci byli do poutavého vypravování zapojováni, vyjadřovali se k událostem, které se týkaly především druhé světové války. Nejaktivnější z nich byli odměněni knihou.

Letní akademie

Letní akademie


24. květen 2023

Ve středu 24. května se v místním kulturním domě konala tradiční letní akademie určená pro žáky, ve které se prezentovaly zájmové kroužky naší školy. O úvod se postaral pěvecký sbor, který zazpíval 4 písně různých žánrů. S velmi pěkným vystoupením se představily také oba taneční kroužky. Děti ze 2. a 4. třídy zatančily sestavu v letních prázdninových rytmech, skupina z 1. a 3. třídy vystoupení ve stylu Flash mob Dance, se kterým se jí v závěru podařilo roztančit téměř celý sál. Divadelní kroužek si připravil zábavnou pohádku s názvem „Sto pět“. Mladší skupina aerobiku předvedla zdařilé vystoupení na motivy z filmu Slunce seno… Pohádku Tajemství staré bambitky nám ve svém druhém vystoupení připomněl taneční kroužek a o závěr se postarala nejstarší skupina aerobiku, která zatančila své derniérové vystoupení na písně Bohemian Rhapsody a We Will Rock You od legendární britské rockové skupiny Queen. Všichni účinkující a jejich vedoucí si zaslouží obdiv za svou přípravu a skvěle odvedenou práci.

Spaní ve škole

Spaní ve škole


19. květen 2023 až 20. květen 2023

V pátek 19. května si prvňáčci a druháčci sbalili karimatky, spacáky a polštářek a vydali se přespat do školy. Hlavní náplní dne byl běh (46. ročník STONAŘOVSKÉ ALEJE) na fotbalovém hřišti. Ve své kategorii se účastnili běhu na 800 m. Účast byla hojná, vyběhli téměř všichni. A kdo neběžel, tak fandil. Své loňské prvenství obhájil Filip Čermák a bramborovou medaili si odnesla Saška Hejdová. K cíli všechny hnal nejen dobrý výsledek, ale také bujaré fandění z řad rodičů. Závěrem dne bylo opékání v areálu školy, zpěv u ohýnku a společné hry.

Dravci a sovy

Dravci a sovy


19. květen 2023

V pátek 19. května do naší školy opět zavítal pan Miroslav Hořák se svými opeřenými svěřenci ze záchranné stanice Ikaros. Děti mohly obdivovat různé druhy sov a dravců. Zblízka si prohlédly například výra velkého, puštíka bělavého, sovu pálenou, orla skalního a řadu dalších. Některé z opeřenců si děti mohly vzít i na ruku. Pan Hořák vyprávěl zajímavosti ze života přinesených ptáků a popisoval také zážitky spojené s jejich odchovem. Na závěr nás překvapil pěknou písničkou o zvířatech.

Výlet 6. a 7. třídy do Brna

Výlet 6. a 7. třídy do Brna


18. květen 2023

Ve čtvrtek 18. května 2023 jela 6. a 7. třída na výlet do Brna. Obě třídy se vydaly do Tron Laser Arény. Každý hrál celkem tři hry po 15 minutách. Již po dvou hrách všichni cítili únavu. Po skončení herního plánu jsme jeli šalinou na ulici Česká a zde jsme se rozdělili. Sedmá třída šla přes náměstí Svobody (zde jsme viděli nový orloj) až do Vaňkovky. Šesťáci navštívili Motýlí dům, kde měli možnost prohlédnout motýly zblízka. Prošli si náměstí Svobody a Zelný trh. Po druhé hodině dorazili taktéž do Vaňkovky. Zde byl rozchod na oběd. Domů jsme dorazili kolem 17:30 hod. Výlet se všem líbil a za rok si Laser game rádi zopakujeme.

Návštěva knihovny a Jihlavského podzemí

Návštěva knihovny a Jihlavského podzemí


12. květen 2023

12. května se čtvrťáci vydali na exkurzi do dětského oddělení Městské knihovny Jihlava, kde se zúčastnili výukového programu. Seznámili se s chodem knihovny a orientaci v ní, zasoutěžili si, měli možnost si celé oddělení prohlédnout a prolistovat knihy, které je zaujaly. Poté se žáci vydali na prohlídku Jihlavského podzemí, kde si na hlavním prohlídkovém okruhu prohlédli chodby a sklepy, a dozvěděli se více o historii města a životě jeho obyvatel v minulosti.

Dvoudenní výlet 9. třídy s projektem Jazykové vzdělávání

Dvoudenní výlet 9. třídy s projektem Jazykové vzdělávání


11. květen 2023 až 12. květen 2023

Ve dnech 11.–12. května absolvovali žáci devátého ročníku svůj školní výlet. První den byl věnován projektu Jazykové vzdělávání, kdy žáci vyrazili vlakem do Prahy. Zde se s rodilým mluvčím formou zábavné hry dozvěděli zajímavé informace z historie Prahy, především Karlova mostu. Pozorně naslouchali v anglickém jazyce a za své vědomosti získávali pražské groše. Večer dokázali svou statečnost na stezce odvahy, kdy se v nočním Stonařově setkali cestou s hororovými postavami. Druhý den byl věnován sportovním aktivitám. Svůj velmi vydařený výlet žáci zakončili v restauraci skvělým obědem.

Dopravní hřiště

Dopravní hřiště


11. květen 2023

11. května absolvovali žáci 4. a 5. třídy závěrečnou výuku na dopravním hřišti. Tato pravidelná akce je součástí vzdělávacího programu naší školy a klade si za cíl připravit žáky na bezpečné a zodpovědné chování v silničním provozu. Děti prokázaly své znalosti a dovednosti při dopravních testech a praktických jízdách na kole, většině z nich se také podařilo získat cyklistický průkaz.

Naši mladí zdravotníci nejlepší v okrese!

Naši mladí zdravotníci nejlepší v okrese!


4. květen 2023

Ve čtvrtek 4. května proběhla v Havlíčkově Brodě okresní soutěž mladých zdravotníků. Naše družstvo ve složení Filip Zvěřina, Valérie Ochranová, Karolína Čermáková, Veronika Horská a Antonín Plass získalo první místo v mladší kategorii v jihlavském okrese. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Výukový program „V lese“

Výukový program „V lese“


2. květen 2023

Žáci 2. třídy se v Zoo Jihlava zúčastnili výukového programu „V lese“. Ukázali si, kdo všechno žije v lese, a proč je les důležitý. Při procházce po lesní stezce plnili různé úkoly, prohlíželi si zvířata, poznávali stromy a poslouchali odborný výklad pracovníka zoo. Po programu následovala prohlídka celé zoo.

Přemyslovci v galerii

Přemyslovci v galerii


28. duben 2023

Žáci 4. třídy se v Galerii Jihlava zúčastnili výukového programu „Přemyslovci“ a prožili netradiční den plný historie a zábavy. Během programu se dozvěděli řadu zajímavostí o prvních Přemyslovcích, především o svaté Ludmile a svatém Václavu, významných osobnostech české historie. Díky praktické části programu, kdy si žáci vyzdobili šál svaté Ludmily podle dochovaných vzorů z přemyslovských hrobů, se také aktivně zapojili do celého procesu a naučili se novou dovednost. Program prohloubil znalosti žáků o české historii. Děti se seznámily také s vybranými výtvarnými díly ze sbírek galerie a navštívily i tvořivou výstavu Hvězdolet. Děkujeme Galerii Jihlava za možnost účasti na programu a těšíme se na další spolupráci.

Čarodějnice ve školní družině

Čarodějnice ve školní družině


24. duben 2023 až 28. duben 2023

Poslední dubnový týden patřil ve školní družině přípravám na filipojakubskou noc — noc čarodějnic. Při kresbě rudkou bylo za úkol nakreslit něco ze života čarodějnic (v čarodějnické škole, na výletě na koštěti, čarodějnický slet...). Papírové čarodějnice z kornoutku pak byly určeny k ohni.

Koncert ZUŠ Jihlava

Koncert ZUŠ Jihlava


26. duben 2023

Ve středu 26. dubna 2023 se kroužek pěveckého sboru zúčastnil koncertu, na kterém vystupovali žáci ze Základní umělecké školy v Jihlavě. Program byl velmi pestrý. Slyšeli jsme lesní rohy, flétny, klavír, housle, violoncello, akordeony, klarinety a zpěv. Koncert byl zakončen společným vystoupením orchestru, dětského sboru a tanečního oddělení — společně všem zahráli, zazpívali a zatančili operku Budulínek od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Koncert se nám velmi líbil.

Projektový den s odborníkem

Projektový den s odborníkem


26. duben 2023

Ve středu 26. dubna se konal v osmé třídě Den s odborníkem z praxe. Naši školu navštívil pan Pavel Kubala, který pracuje jako zootechnik v zemědělském družstvu Agro Stonařov. První část projektového dne proběhla ve škole. Pan Kubala formou prezentace seznámil žáky s chovem skotu, jeho významem, technologií chovu, jednotlivými plemeny atd. Žáci získané informace doplňovali do pracovních listů. Poté následovala praktická část, kdy žáci navštívili velkokapacitní kravín. Hledali informace o jednotlivých dojnicích v kartách, seznámili se s typem dojírny a technologií dojení, asistovali při tetování a krmení telat. Hlavní cíl projektového dne byl splněn, a žáci si uvědomili, že chov skotu je jedním ze stěžejních odvětví živočišné výroby a má nezastupitelný význam obživě obyvatelstva.

Duben ve školní družině

Duben ve školní družině


17. duben 2023 až 23. duben 2023

I při výtvarných činnostech si můžeme hrát. Třeba tak, že ve změti čar – čáranici, hledáme zajímavé tvary a různé obrázky. A že jich tam je ukrytých. A nebo tak, že si místo štětce vezmeme do ruky provázek a vytvoříme opravdu zajímavé obrázky, kdy při zapojení fantazie najdeme neskutečné výjevy. Každou chvilku hezkého počasí využíváme k pobytu venku – v naší školní zahradě. Je to místo, kde si každý najde svůj kout, který si buduje k obrazu svému. U většiny domečků se objeví vlajky, které si děti vytvořily.

Čistá Vysočina

Čistá Vysočina


20. duben 2023 až 21. duben 2023

Žáci naší školy se zapojili do jarního úklidu s názvem Čistá Vysočina, kterou každoročně vyhlašuje Krajský úřad kraje Vysočina. Žáci uklízeli odpadky jak v samotném městysi, tak i podél komunikací v jeho okolí. Aktivní účast na této akci je součástí celoškolního plánu environmentální výchovy.

Den Země

Den Země


21. duben 2023

21. dubna 2023 si prvňáčci připomněli oslavu Dne Země. Povídali jsme si o planetě Zemi, proč je pro nás důležitá. Vymýšleli jsme nápady, jak bychom ji mohli chránit. Vyzkoušeli jsme si tvorbu LAPBOOKU — knížky na klín, do které jsme lepili informace o třídění odpadu. Výtvarně jsme zpracovali naši planetu suchými pastely. Pracovali jsme ve skupinkách a vzájemně si pomáhali.

Jak se vaří kniha

Jak se vaří kniha


20. duben 2023

Ve čtvrtek 20. dubna se žáci 2. třídy vydali na exkurzi do Městské knihovny Telč. Zde se účastnili programu „Jak se vaří kniha“ — povídání o tom, jak kniha vzniká, vysvětlení pojmů ilustrátor, jazykový korektor, nakladatelství… Na závěr si žáci vytvořili i vlastní knihu. Mockrát děkujeme za krásný program, příjemnou atmosféru a vřelé přijetí.

Projektový den s odborníkem z praxe

Projektový den s odborníkem z praxe


17. duben 2023

V pondělí 17. dubna proběhl v sedmé třídě projekt s odborníkem z praxe panem Bc. Martinem Zadražilem. Pan Zadražil je vášnivým chovatelem poštovních holubů a naši školu navštěvuje pravidelně již několik let. První část projektu probíhala interaktivně ve třídě, kde se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací o historii chovu, válečných hrdinech, o sportovních soutěžích atd. Následovala praktická část přímo u chovatele. Všichni se shodli na tom, že chov poštovních holubů je velmi zajímavý koníček náročný na čas, finance i organizační záležitosti. Odměnou jsou však příjemné pocity z klání, klubový život a chovatelské zážitky.

Zoo v krabici

Zoo v krabici


17. duben 2023

17. dubna 2023 se vydali prvňáčci do jihlavské zoo, kde byl pro ně připravený v Centru environmentální výchovy PodpoVRCH výukový program „Zoo v krabici“, který jim hravou formou představil zajímavá zvířata. V připravených krabicích se ukrývaly nejrůznější úkoly, které dětem dané zvíře představily. Někteří mohli překonat strach, když měli možnost se dotknout hada. Po vzdělávacím programu nás ještě čekala prohlídka zoologické zahrady. Jistě se příští rok rádi vrátíme za dalším dobrodružstvím.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy


14. duben 2023

14. dubna odpoledne proběhl v naší škole zápis prvňáčků na školní rok 2023/2024. Všichni budoucí školáci svou první životní zkoušku zvládli na výbornou a my už se těšíme, až je v novém školním roce přivítáme mezi námi.

Družinové tvoření pro děti k zápisu

Družinové tvoření pro děti k zápisu


10. duben 2023 až 13. duben 2023

Přiblížil se čas, kdy do naší školy zamíří děti, které se stanou příští rok našimi prvňáčky – čas zápisu. Vždy se na tento den těšíme. A tak jsme těmto dětem v družině vyrobili drobné dárečky: miminko s nafukovacím balonkem a malou papírovou taštičku na ukládání dárečků. A aby naši budoucí školáci věděli, na co se mohou ve škole těšit, namalovaly děti také řadu obrázků o tom, co mají v naší škole nejraději.

Velikonoční dílny ve 4. třídě

Velikonoční dílny ve 4. třídě


5. duben 2023

Poslední den před velikonočními prázdninami probíhají ve většině tříd prvního stupně rukodělné dílničky. Čtvrťáci letos vyráběli tradiční kraslice malované voskem, košíček z kokosového provázku a stojánek se slepičkou na velikonoční dobroty.

Velikonoční den ve 2. třídě

Velikonoční den ve 2. třídě


5. duben 2023

Ve středu 5. dubna si žáci 2. třídy zpestřili výuku a učili se spolu se zajíčkem, beránkem a kuřátkem. Procvičili si již probrané učivo: násobilku 2 a 3, psaní u,ú,ů, párové souhlásky a měkké/tvrdé souhlásky. Na závěr si vyrobili věnec, kterým si ozdobí své pokojíčky.

Velikonoční tvoření malých keramiků s rodiči

Velikonoční tvoření malých keramiků s rodiči


23. březen 2023, 3. duben 2023

Děti ze 2. a 3. třídy, které navštěvují keramický kroužek s paní učitelkou Harnuškovou, si čekání na Velikonoce zpříjemnili tvořením s rodiči. Pustili se do nelehkého úkolu — vytvořit slepičku k zavěšení a spoustu vajíček k tomu. Svým maminkám a tatínkům ukázali, že jsou už zdatní keramici, dílo šlo všem od ruky. Při barvení zase dávali k lepšímu své zkušenosti a rodiče patřičně kontrolovali, zda dodržují správně všechny postupy. Myslím, že si všichni užili společné chvilky i legraci, která u toho byla.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem


31. březen 2023 až 1. duben 2023

V pátek 31. března se žáci 3. a 4. třídy opět zapojili do celorepublikové akce Noc s Andersenem, jejímž cílem je podpora dětského čtenářství. Koná se vždy na přelomu března a dubna při příležitosti výročí narození slavného dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena a Mezinárodního dne dětské knihy, který se slaví 2. dubna. Do letošního 23. ročníku se zaregistrovalo přes 1200 škol a knihoven v Česku a stovky dalších na Slovensku i v dalších zemích. Tématem bylo 100. výročí narození významné české ilustrátorky Heleny Zmatlíkové, proto se všechny činnosti točily právě kolem tohoto jména. Večerní nocování jsme zahájili listováním knížkami s obrázky této ilustrátorky. Jednou z nich byla i kniha Karla Poláčka Bylo nás pět. Právě s touto knihou se potom děti vydaly na dobrodružnou čtenářskou stezku po škole. Společnými silami si připravily také večeři, vyrobily čtenářskou visačku na dveře a pohrály si. Chybět nemohla samozřejmě ani stezka odvahy noční školou. 😊

Projekt Zámořské objevy

Projekt Zámořské objevy


březen 2023

V měsíci březnu proběhl v sedmé třídě projekt s názvem Zámořské objevy. Na projektu pracovali žáci v několika předmětech. V dějepise se žáci seznámili s velkými objeviteli a mořeplavci. Dozvěděli se nové informace ze života Inků, Aztéků a Mayů. Zhlédli krátké dokumenty a vyplnili pracovní listy. Ve výtvarné výchově navázali žáci na hodiny zeměpisu, kde se probíral život a osud původních obyvatel Ameriky po příchodu evropských dobyvatelů. Seznámili se s kulturou původních obyvatel. Ve výtvarné výchově pomalovali papírová pera indiánskými motivy. Z per vytvořili čelenku Indiánovi. V pracovních činnostech dívky vyrobily lapač snů. Chlapci pracovali s odpadním materiálem. Podařilo se postavit totemy, indiánskou kánoi a válečnou sekeru — tzv. tomahawk. Výsledky práce jsou vystaveny na nástěnkách v naší škole.

Březen — Měsíc knihy

Březen — Měsíc knihy


březen 2023

Březen je už od roku 1955 oslavou čtení, vyprávění a knížek. Čtení a poslouchání je totiž aktivitou, která nám pomáhá rozvíjet mnohem víc než slovní zásobu. Mockrát děkujeme p. Pivoňkové, p. Bergerové a p. Rodové za návštěvu a za přečtení pohádek a pověstí.

Projekt Normální je nekouřit

Projekt Normální je nekouřit


březen 2023

V měsíci březnu proběhl v osmé třídě projekt s názvem Normální je nekouřit. Na zvoleném tématu pracovali žáci v několika předmětech. Nejprve v přírodopise získali potřebné znalosti o stavbě dýchací soustavy. V hodinách výchovy ke zdraví se věnovali složení tabáku, nebezpečí jednotlivých látek v cigaretě, v cigaretovém kouři, původu tabáku atd. Ve výtvarné výchově vytvořili antireklamu na kouření. Žáci se zapojili aktivně do diskuse o nebezpečí kouření. Každý zapojil svou vlastní fantazii nad výtvarným dílem. Svou práci zhodnotili a vybrali nejlepší obrázky na nástěnku.

Velikonoce ve školní družině

Velikonoce ve školní družině


6. březen 2023 až 30. březen 2023

Svátky jara — Velikonoce, to je svátek, který po dlouhé zimě všichni máme moc rádi. A tak jsme si ve školní družině vytvořili plno krásných dekorací, abychom si mohli vyzdobit naše domovy: slepici s vajíčky z barevných papírů, zajíčka ze zbytků žaluzií a ovečky z papírové roličky a ovčího rouna. Tvořili jsme také pečivo s velikonočními motivy ze slaného těsta, a nakonec se z dětí stali ptáčci s pořádnými zobáčky.

Projekt Staré pověsti české

Projekt Staré pověsti české


23. březen 2023 až 27. březen 2023

Na konci března pracovali čtvrťáci na projektu, který byl věnovaný našim nejstarším pověstem. Četbu knihy Staré pověsti české jsme si načasovali na dobu, kdy je toto téma probíráno i ve vlastivědě. Všechny pověsti z doby pohanské i křesťanské jsme si rozdělili a ve skupinkách pracovali na různých úkolech, kdy bylo třeba v textu vyhledávat odpovědi na různé záludné otázky a pověsti pak zpracovat i výtvarně. V hudební výchově jsme se naučili zpívat i písničku o Horymírovi a jeho koni Šemíkovi. Důležitou částí projektu byla pak i prezentace odvedené práce s vyprávěním jednotlivých pověstí.

Minecraft – stavba školy

Minecraft – stavba školy


22. březen 2023

Nová informatika s sebou přináší nové možnosti, jako například využití herní platformy Minecraft Education Edition, která se zavádí do výuky. Jako seznámení s tímto programem žáci pod vedením zkušeného lektora Pavla Valenty postavili naši školu. Nebylo vůbec jednoduché, aby se všichni stavitelé dohodli, ale nakonec výsledek předčil všechna očekávání. Těšíme se na další výzvy.

Bruslení

Bruslení


9. leden 2023 až 20. březen 2023

V období od 9. ledna do 20. března 2023 jezdili žáci 1. a 2. třídy na zimní stadion do Telče na lekce bruslení, které probíhaly v rámci školní výuky pod vedením zkušených a velmi laskavých instruktorů. Jelikož už většina dětí měla zkušenosti s výukou bruslení ze školky nebo z 1. třídy, pokroky byly velmi rychle znát. Všichni se skvěle rozbruslili a 10 lekcí nám rychle uteklo. Prvňáčci se už těší na příští rok.

Březen ve školní družině

Březen ve školní družině


1. březen 2023 až 17. březen 2023

Z jiných světů přiletěla až k nám... návštěva z vesmíru. Při našem putování vesmírem jsme potkali plno zajímavých bytostí. Zadáním pro děti bylo vytvoření mimozemšťana s daným počtem končetin a očí, při kterém jejich počet určil hod kostkou. 8. března jsme si také připomněli Mezinárodní den žen a s pomocí šablon a vodových barev namalovali tulipány pro maminku, babičku. Všichni už se moc těšíme na jaro, proto jsme vytvořili klíč, kterým si jaro může odemknout vrátka a přijít k nám (námětová kolorovaná kresba).

Okresní kolo recitační soutěže

Okresní kolo recitační soutěže


13. březen 2023

Tomáš a Filip Zvěřinovi se 13. března zúčastnili okresního kola v recitaci v Třebíči. Ve velké konkurenci se rozhodně neztratili a předvedli kvalitní výkon, který se líbil i porotě. I když to na postup do krajského kola nestačilo, chlapci nasbírali nové zkušenosti a poznali úroveň žáků z dalších škol.

Čímtačára — výtvarná soutěž

Čímtačára — výtvarná soutěž


1. březen 2023 až 10. březen 2023

V letošním roce jsme se opět zúčastnili online výtvarné soutěže Čímtačára, která je organizována pod záštitou MŠMT. Letošní téma „Na křídlech“ bylo velmi inspirativní. Žáci 3. a 4. ročníku v hodinách výtvarné výchovy nakreslili s využitím různých technik kresby a malby soustu obrázků letících ptáků, z nichž pak ty vybrané byly odeslány do online galerie soutěže. Odborná porota obrázky vyhodnotí v průběhu června, kromě toho bude napříč kategoriemi udílena i cena veřejnosti, kde lze svým hlasem naše mladé kreslíře podpořit.

Tvořivé dílny

Tvořivé dílny


3. březen 2023

V pátek 3. března proběhly ve 3. a ve 4. třídě tvořivé dílny vedené paní Simonou Hejdovou. Třeťáci se už pomalu začali ladit na nadcházející Velikonoce výrobou postaviček zajíčků z vlny a dřevěných korálků. Čtvrťáci vyráběli lucerničky. Práce děti moc bavila a domů si odnesly velmi pěkné výrobky. Děkujeme paní Hejdové za její čas a obětavost, se kterou se dětem věnovala.

Projekt Egypt

Projekt Egypt


leden 2023 až únor 2023

V lednu a v únoru proběhl v 6. třídě projekt Starověký Egypt. Žáci se vrátili v čase do období vlády faraonů, do času stavby pyramid. V dějepise si o starověkém Egyptě četli, zhlédli zajímavý dokument o životě obyčejných lidí a faraonů, o stavbě velké pyramidy. V hodinách vyplňovali pracovní listy, některé žákyně zpracovaly na základě vlastní četby pro celou třídu zajímavý referát. Několik hodin věnovala šestá třída nácviku představení a přípravě kostýmů na školní karneval. Ve výtvarné výchově si vyrobili sádrové masky a pro Egypt typické barevné šperky — koruny, límce, náramky atd. V pracovních činnostech z odpadních materiálů postavili egyptské pyramidy, vyrobili sarkofág. Připravili si i tanec, kde hlavní tanečnicí byla Kleopatra. Žáci se v projektu dozvěděli mnoho zajímavých informací a je jasné, že Kleopatra byla symbolem své doby. Všichni se shodli, že kdyby v té době existoval Instagram, Kleopatra by se jistě stala nejsledovanější ikonou Středomoří.

Projekt Zdraví a lidské tělo

Projekt Zdraví a lidské tělo


únor 2023

V únoru prvňáčci pracovali na projektu „Zdraví a lidské tělo“, ve kterém spolupracovali ve skupinkách. Pojmenovali části těla a zkoušeli doplnit chybějící písmena na cedulkách. Zajímali se o stavbu těla, péči o zdraví, hygienu i zdravou výživu. Nalepovali obrázky do potravinové pyramidy. V tomto období také vyvozovali písmenko D, které nám přivolalo doktorku a také rozlišování, co je úraz a co je nemoc. V matematice jsme hledali a zapisovali příklady do deseti. Zahráli jsme si na doktory, prozkoumávali jsme kufr první pomoci a zkoušeli ošetřit kamaráda. Ještě se těšíme na doplňující program „Zdravé zoubky“.

Školní karneval

Školní karneval


17. únor 2023

Po dvouleté přestávce jsme opět uspořádali celoškolní maškarní karneval. Děti z 1. stupně přišly v krásných a velmi nápaditých maskách, které si doma s pomocí rodičů připravily. Žáci z 2. stupně se představili se svým kolektivním vystoupením. Spolu s 6. třídou jsme se vypravili do Egypta, sedmáci nám ukázali, jak to vypadá v pekle, 8. třída předvedla pochod trpaslíků v čele s neodolatelnou Sněhurkou a s 9. třídou jsme si připomněli film Babovřesky. Všechna provedení byla velmi povedená a originální, a bylo vidět, že si s nimi žáci i jejich učitelé dali velkou práci. Při karnevalu si všichni užili i tance a zábavných soutěží. V závěru byl vyhlášen král karnevalu, kterým se letos stal „čáp“ v podání Ríši Hrůzy ze 4. třídy. Velké poděkování patří dívkám z 9. třídy, které v průběhu předchozího týdne s dětmi z 1. stupně nacvičily všechny karnevalové tance a postaraly se o předtancování v průběhu celého karnevalu, Marii Horské a Míše Smutné za moderování, chlapcům ze 7. a 8. třídy za obsluhu hudebního pultu a kamery a paní asistence Kuzdasové za pořízení bohaté fotodokumentace.

Projekt Pravěk

Projekt Pravěk


10. únor 2023 až 16. únor 2023

V první polovině února pracovali čtvrťáci na rozsáhlém projektu, který vycházel z právě probíraného učiva vlastivědy o pravěku. Zaměřili jsme se na paleolit, kdy se odehrával děj knihy Lovci mamutů od Eduarda Štorcha, kterou jsme před pár dny společně dočetli. Tam jsme se dozvěděli, jak se ve starší době kamenné žilo. Seznámili jsme se pak i s dalšími knihami Eduarda Štorcha, Těžiště projektové práce bylo ve výtvarných činnostech, kdy jsme vytvářeli prostorové postavy pravěkých lidí a pravěkých zvířat, po vzoru malíře Zdeňka Buriana jsme kreslili ilustrace ke knize, mamuty, Věstonickou venuši, zkoušeli jsme napodobit pravěké jeskynní malby. Naučili jsme se zpívat i novou písničku s názvem „V pravěku“. Kromě toho nás ale čekala řada úkolů z matematiky, přírodovědy a českého jazyka, které s tématem úzce souvisely.

Únorové tvoření ve školní družině

Únorové tvoření ve školní družině


3. únor 2023 až 16. únor 2023

Sníh nám odtál, a tak jsme tentokrát museli vytvořit sněhuláky, kteří vydrží i vyšší teploty. Ty se nám podařilo udělat pomocí otisku bublinkové fólie. 14. února děti vyráběly valentýnská přání. Ta jsou určená právě pro ty, které máme rádi, protože mít někoho rád, to je pro všechny prima. Ve školní družině jsme si v únoru přiblížili i čas masopustu a vytvořili jsme pozvánku na školní karneval.

Rukodělná dílna

Rukodělná dílna


10. únor 2023

Naše pozvání přijala paní Simona Hejdová a v pátek 10. února k nám do 2. třídy přišla na dílničky. Ukázala nám, jak si vyrobit panáčka — ozdoba na klíče i tašku, na hraní... Stihli jsme jich vyrobit hned několik. 🙂 Práce šla dětem krásně od ruky a moc je bavila.

Keramika pro 1. třídu

Keramika pro 1. třídu


9. únor 2023

V keramickém kroužku pro prvňáčky pracuje letos 11 dětí. Učí se zde základní techniky práce s hlínou, procvičují jemnou motoriku rukou, rozvíjí svou kreativitu a vytvářejí řadu zajímavých výrobků. Ve fotogalerii je malá ukázka z jejich tvoření na začátku 2. pololetí.

Recitační soutěž

Recitační soutěž


8. únor 2023

Dne 8. února 2023 se konalo školní kolo v recitaci. Soutěže se zúčastnilo 24 recitátorů, kteří bvli rozděleni do čtyř kategorií. V porotě zasedly paní učitelky Frantálová, Čermáková a Musilová. Úroveň soutěže byla vysoká od nejmladší kategorie až po nejstarší. Všem soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se na příští rok. Bylo to velmi pěkně strávené odpoledne. Odborná porota udělila 1.–3. místo ve všech kategoriích takto: 1. kategorie (2.–3. třída): 1. Matěj Novotný, 2. Simona Poukarová, 3. Marie Holoubková, 2. kategorie (4.–5. třída): 1. Filip Zvěřina, 2. Vít Škrdla, 3. Veronika Horská, 3. kategorie (6.–7. třída): 1. Kateřina Šimková, 2. Simona Mitisková, 3. Martin Zvěřina, 4. kategorie (8.–9. třída): 1. Tomáš Zvěřina, 2. Marie Horská, 3. Zuzana Kacafírková.

Projekt Hmyz

Projekt Hmyz


23. leden 2023 až 6. únor 2023

Další částí velkého tématu přírodovědy ve 4. třídě Příroda v ČR bylo učivo o bezobratlých se zaměřením na třídu hmyzu. Stejně jako při projektu o houbách a rostlinách si žáci o nejrozšířenějších druzích hmyzu zpracovali a odprezentovali referáty, které jsme následně svázali do společné třídní knihy. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme na přelomu ledna a února téma zpracovali mnoha různými výtvarnými technikami, projekt jsme zakončili 6. února, kdy jsme se zaměřili na vývojová stadia hmyzu, a s využitím početních výkonů, které známe, jsme skládali matematické puzzle s obrázky vývoje běláska, lýkožrouta, mravence, komára a řady dalších.

Módní návrháři

Módní návrháři


26. leden 2023 až 2. únor 2023

V zimě se musíme pořádně oblékat, proto si děti v družině zahrály na módní návrháře a navrhovaly sadu čepic a rukavic do zimní nepohody. Na to pak navázalo tvoření z vlny. Malé čepičky, ale i jiné výrobky, se moc povedly. Že se dá vyrobit plno krásných věcí ze zdánlivého „odpadu“, už víme. Děti dokázaly využít kousíčky žaluzií a vytvořit velmi zajímavé doplňky. 😊

Zimní radovánky

Zimní radovánky


leden 2023

Prvňáčci si užívají letošní sněhové nadílky.

Hry a hračky ve školní družině

Hry a hračky ve školní družině


leden 2023

Po vánočních svátcích na děti ve školní družině čekaly nové hry a hračky. Ty sice byly v nadílce již před Vánocemi, ale pohrát si s nimi dostatečně byl čas až nyní.

Z pohádky do pohádky

Z pohádky do pohádky


16. leden 2023 až 30. leden 2023

V lednu proběhl ve školní družině dvoutýdenní projekt „Z pohádky do pohádky“. Úkolem bylo vytvořit ploché papírové loutky a kulisy pro danou pohádku a tu potom nacvičit a předvést pro své kamarády.

Bobování na stráni

Bobování na stráni


23. leden 2023 až 24. leden 2023

Dostatek sněhu — to je velká výzva. Spoustu času jsme ve školní družině strávili při hrách ve sněhu, stavění sněhuláků a jiných staveb ze sněhu. Bobování na velké stráni u lesíka za hřištěm bylo úplně nej...

Projekt Vyjmenovaná slova

Projekt Vyjmenovaná slova


10. leden 2023 až 20. leden 2023

V průběhu ledna pracovali čtvrťáci na rozsáhlém třídním projektu, jehož hlavní téma vycházelo z právě dokončeného učiva českého jazyka. Na vyjmenovaná slova se žáci podívali z různých úhlů, ve skupinkách plnili různé úkoly napříč všemi předměty. Kromě úkolů zaměřených čistě na český jazyk kreslili rostliny, houby a živočichy ve vyjmenovaných slovech, lepili vlaky s příbuznými slovy, zpívali písničky s vyjmenovanými slovy (na každou řadu se naučili jednu), v matematice společně spočítali 1845 příkladů na násobilku, díky nimž vyluštili pomocí klíče názvy 200 obcí v ČR, v jejichž názvu se y po obojetných souhláskách vyskytuje (např. Pyšely, Kamýk, Vyskytná …), jejich obrázky potom vlepovali do mapy. Zahráli si únikovou hru s hledáním pokladu v prostorách školy, na interaktivní tabuli pak i tematicky zaměřenou hru AZ–kviz a Riskuj.

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz


9. leden 2023 až 13. leden 2023

I když nám počasí nepřálo, letošní lyžák jsme zvládli bez problémů. Chyběly nám sice zasněžené Krkonoše, ale na sjezdovkách bylo sněhu dostatek. Na rozježdění nám svou mini sjezdovku poskytla bouda Máma, dva celé dny jsme pak strávili v lyžařském areálu v Peci. Velkým bonusem pro nás byl dovoz oběda až ke sjezdovce, takže jsme mohli lyžovat celý den, za což patří velké poděkování provozovatelům chaty. Denně jsme se sice vraceli promáčeni deštěm, ale troufáme si říci, že spokojení. Všichni začátečníci zvládli lyžařské základy i jízdu na vleku, zdatnější lyžaři se sjezdařsky dále posunuli. Jelikož bylo bezvadné i ubytování a strava, na letošní Krkonoše budeme určitě v dobrém vzpomínat.

Cyril a Metoděj

Cyril a Metoděj


12. leden 2023

Ve čtvrtek 12. ledna absolvovali žáci 4. a 5. ročníku výchovně–vzdělávací program věnovaný slovanským věrozvěstům Konstantinovi a Metodějovi. Dozvěděli se základní životopisná data o těchto světcích, seznámili se s historickými událostmi, které se týkaly jejich působení v našich zemích, významem vlastního písma pro naše předky a jeho symbolice. Program pro děti zrealizovala paní katechetka Ludmila Krčálová z Římskokatolické farnosti Luka nad Jihlavou.

Vánoce ve školní družině

Vánoce ve školní družině


prosinec 2022

Předvánoční čas ve školní družině využily děti nejen k hrám, ale také k vánočnímu tvoření. Společně si nazdobily stromeček, který je spolu s ostatními stromečky vystavený u prodejny Lapek, z plastelíny vymodelovaly vánoční cukroví, nakreslily si vánoční kapříky a vyrobily vánoční přání s andělem.

Návštěva kina

Návštěva kina


22. prosinec 2022

Poslední den před vánočními prázdninami děti všech tříd navštívily v kině CineStar v Jihlavě filmové představení nové české pohádky Princezna zakletá v čase 2.

Vánoční dílny

Vánoční dílny


21. prosinec 2022

Na konci kalendářního roku probíhají již tradičně v mnoha třídách na 1. stupni vánoční dílny. Ve 4. třídě jsme vyráběli vánoční dekorace z přírodnin.

Bobování

Bobování


20. prosinec 2022

Krásné zimní počasí a hlavně ideální sněhové podmínky vytáhly čtvrťáky ze školních prostor na nedaleký kopeček za zimními radovánkami, kde si užili bobování a jízdu na lopatách.

Prostíráme vánoční stůl

Prostíráme vánoční stůl


16. prosinec 2022

V pátek 16. prosince žáci sedmého ročníku v předmětu Výchova ke zdraví prostírali vánoční stůl. Pracovali ve skupinkách, každý něco přinesl, zapojil svou fantazii a kreativitu. Výsledky jejich práce můžete zhlédnout ve fotogalerii a třeba pochytit inspiraci. Porotou byli žáci šestého ročníku, kteří určili za vítěze skupinu ve složení Natálie Dvořáková, Sabina Havelková, Daniel Smolík, Soňa Michálková a Milan Tomšů.

Hrátky na sněhu ve školní družině

Hrátky na sněhu ve školní družině


12. prosinec 2022, 15. prosinec 2022

Sníh, to je jedna velká radost. Ve školní družině jej děti využily k hrám i k bobování na stráni za školou.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


15. prosinec 2022

Po dvouleté přestávce vynucené proticovidovými opatřeními uspořádala naše škola tradiční vánoční akademii pro rodiče a veřejnost. Diváci, kterých letos přišlo nebývalé množství, mohli zhlédnout celkem 10 čísel různého žánru. Program byl plný tance, zpěvu i hraných scének. O úvod se jako vždy postaral náš školní pěvecký sbor, který navodil příjemnou vánoční atmosféru. Na pódiu se to pak hemžilo veselými vločkami, sněhuláky, skřítky, kočkami a dalšími postavami, měli jsme možnost vidět i živý Betlém. Tradičně zdařilá byla obě vystoupení kroužku aerobiku a krásné výkony předvedly i dívky z nově vzniklého kroužku moderní gymnastiky. O závěr se postarali všichni účinkující, kteří spolu se svými učiteli utvořili obří sbor a společně s celým sálem zazpívali píseň Vánoce, Vánoce přicházejí.

Výchovný koncert

Výchovný koncert


13. prosinec 2022

13. prosince se žáci všech tříd zúčastnili výchovného koncertu. Brněnský kytarista Libor Janeček a flétnistka Mariia Mikhailová si pro žáky všech tříd naší školy připravili dva programy vážné hudby. Pro první stupeň to byl vánočně laděný koncert s koledami, tématem koncertu pro 2. stupeň byl vývoj hudby od pravěku až po současnost.

Poselství křesťanských Vánoc

Poselství křesťanských Vánoc


8. prosinec 2022

8. prosince proběhl ve 2. třídě výchovně vzdělávací program „Poselství křesťanských Vánoc“, který pro děti připravila paní katechetka Ludmila Krčálová z římskokatolické farnosti Luka nad Jihlavou. Vyprávěla dětem o adventu a o Vánocích. Děti se seznámily s nejdůležitějšími postavami adventu, dozvěděly se, kdo byla svatá Barbora, svatý Mikuláš a svatá Lucie. Na konci programu si pak vyrobily z papíru jednoduchý věneček se čtyřmi adventními svícemi.

Kouzelný výlet

Kouzelný výlet


7. prosinec 2022

Ve středu 7. prosince čekalo děti 1.–4. třídy a děti z mateřské školy veselé představení moderátora Milana Řezníčka a kouzelníka Tomáše Kotlíka. Tentokrát jsme se spolu s hlavními protagonisty vypravili do vesmíru. Zábavný program byl plný překvapení, kouzel a skvělé zábavy. Výlet na jinou planetu se nám všem moc líbil.

Mikulášské tvoření ve školní družině

Mikulášské tvoření ve školní družině


29. listopad 2022 až 6. prosinec 2022

Přelom listopadu a prosince využily děti ve školní družině k mikulášskému tvoření. Rudkou děti kreslily, jak to asi vypadá v pekle. Z ruliček si vyrobily postavičky Mikuláše, anděla i čerta, z borových šišek krásné zasněžené stromečky.

Sněhuláci

Sněhuláci


6. prosinec 2022

V pracovních činnostech na začátku prosince využili čtvrťáci čerstvě napadaného sněhu a společnými silami si v zahradě u školy postavili několik sněhuláků a sněhuláčků. Do druhého dne nám sice sněhuláci zase roztáli, ale to nám neubralo radosti z tvoření.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka


5. prosinec 2022

Mikulášská nadílka je tradicí, která neodmyslitelně patří k adventnímu času. Kdo z nás rád nevzpomíná na známou trojici Mikuláš, anděl a čert, bez kterých si nedovedeme začátek prosince vůbec představit. Také letos do školy i do školky Mikuláš se svou družinou zavítal. Hodné děti pochválil, zlobivé pokáral, ale nakonec všechno dobře dopadlo a čerti si nikoho neodnesli. Od andělů pak dostaly všechny děti sladkou odměnu.

Projekt Baroko

Projekt Baroko


říjen 2022 až listopad 2022

V měsíci říjnu a listopadu proběhl v 8. ročníku projekt s názvem Baroko. V dějepise se žáci seznámili s barokní architekturou, sochařstvím, malířství, životem lidí na venkově i ve městech v této době. Vyplňovali pracovní listy. Ve výtvarné výchově se seznámili s barokním stavebním slohem, pro který jsou typické bohaté plastické tvary, mohutný objem a velkolepá výzdoba. Těmito zásadami se řídili při vlastním výtvarném ztvárnění barokních staveb. V baroku se objevily bílé paruky, mnohdy obřích rozměrů a bohatě zdobené. V pracovních činnostech žáci projevili svou kreativitu a fantazii vytvořením účesů s doplňky z odpadních materiálů.

Zdobíme vánoční stromečky

Zdobíme vánoční stromečky


listopad 2022

Zraky kolemjdoucích mohou v adventní době potěšit vánoční stromečky umístěné před prodejnou Lapek ve Stonařově. Zdobili je vlastnoručně vyrobenými ozdobami z různých materiálů žáci všech tříd základní školy, děti ze školní družiny, mateřské školy a MC Stonožka u příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního stromu v městysi. Velké poděkování patří také paní Daně Němcové, která nám krásné smrčky dodala.

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu


26. listopad 2022

Rozsvícení vánočního stromu je krásná tradiční akce městysu Stonařov, která připomíná začátek adventního období. Programu se svým dílem opět účastnili i žáci naší školy. Členové školního pěveckého souboru zazpívali pásmo vánočních písní, podloubí u prodejny Lapek zdobí vánoční stromečky dětí a v kadeřnictví je vystaven rozsáhlý betlém žáků keramického kroužku.

Výlet do Brna

Výlet do Brna


16. listopad 2022

16. listopadu se žáci 4. a 5. třídy vydali na podzimní výlet do Brna. Nejprve navštívili Pavilon Anthropos — muzeum pravěku. Zde si s výkladem prohlédli expozici věnovanou nejstarší historii lidstva, vzniku a vývoji člověka i počátkům umění a kultury. Kromě koster pravěkých lidí a zvířat si prohlédli řadu dalších archeologických nálezů a také model mamuta v životní velikosti a několik dioramat (modelů, které znázorňují život lidí v pravěku). Druhým cílem výletu byla Hvězdárna a planetárium Brno, kde děti v místním digitáriu čekala nejprve komentovaná prohlídka hvězdné oblohy a potom projekce programu Planety: Cesta Sluneční soustavou.

Listopad ve školní družině

Listopad ve školní družině


11. listopad 2022

Přijede Martin na bílém koni?

Projekt Stromy

Projekt Stromy


21. říjen 2022 až 9. listopad 2022

Druhou částí velkého tématu přírodovědy ve 4. třídě Příroda v ČR bylo učivo o dřevinách. Stejně jako při projektu o houbách si žáci o nejrozšířenějších stromech a keřích zpracovali a odprezentovali referáty, které jsme následně svázali do společné třídní knihy. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme na přelomu října a listopadu téma zpracovali různými výtvarnými technikami, projekt jsme zakončili 9. listopadu, kdy jsme se zaměřili na nejstarší stromy v ČR, a žáci plnili řadu tematických úkolů napříč všemi předměty. Těžiště práce bylo v učivu přírodovědy, v českém jazyce jsme v doplňovačce procvičili vyjmenovaná slova, v matematice nás čekalo puzzle s písemným dělením, při porovnávání velikostí jsme si procvičili převody jednotek, ve vlastivědě práci s mapou a luštění kvízu.

Piškvorky — oblastní turnaj

Piškvorky — oblastní turnaj


1. listopad 2022

1. listopadu 2022 vyslala naše škola dva týmy na Oblastní turnaj v PIŠKVORKÁCH do Jihlavy. Z dvanácti týmů se jeden umístil na 6. místě (Dominika Pokorná, Veronika Horská, Pavel Hošek). Druhý tým se umístil na krásném 2. místě (Elena Nechvátalová, Aneta Štrejbarová, Filip Zvěřina) a postupuje do Krajského turnaje, který se bude konat 23. listopadu 2022. Blahopřejeme a fandíme!

Říjen ve školní družině

Říjen ve školní družině


říjen 2022

Ve školní družině chodíme často ven. Podzimní listí vybízí k hrátkám. Kromě toho „zavařujeme“ podzimní úrodu jablíček. V zimě se budou určitě hodit.

Podzim v 1. třídě

Podzim v 1. třídě


říjen 2022

Na podzim jsme v 1. třídě zaměstnávali hodně ruce. Uvolňovali jsme je pomocí modelování, tvoření i navlékání. Začali jsme vyvozovat první písmenka, porovnávali jsme počty přírodnin. S přírodninami jsme také tvořili. Chodili jsme na vycházky a pouštěli jsme draky. Zážitky z vycházek jsme se snažili vyjádřit i v našich výtvarných pracích.

Halloween

Halloween


31. říjen 2022

Poslední říjnový den proběhl v 1.–4. třídě ve znamení Halloweenu. Téměř všechny děti přišly do školy ve strašidelných kostýmech. První dvě hodiny je čekalo halloweenské učení — kromě zpěvu a tance také tematicky zaměřená matematika, čeština a angličtina. V dalších dvou hodinách byly děti rozděleny do skupinek napříč třídami, a společně vyráběly různé halloweenské výrobky (bubáčka, lucernu, pavoučka a škrabošku), které si pak odnesly domů. Práce se jim dařila, žáci si vyzkoušeli i spolupráci, starší pomáhali mladším, šikovnější méně šikovným. Potom jsme se společně přesunuli do tělocvičny, kde se jednotlivé třídy v maskách představily ostatním a zatančily si. Na konci dostali všichni sladkou odměnu.

Zatmění Slunce

Zatmění Slunce


25. říjen 2022

25. října od 11:12 do 13:23 jsme byli svědky vzácného astronomického úkazu — částečného zatmění Slunce. Ve 4. třídě jsme si vysvětlovali, jak k tomuto jevu dochází, s využitím suchých pastelů jsme se pokusili o výtvarné vyjádření tohoto úkazu a v poslední hodině jsme ho vyzbrojeni svářečskými skly měli možnost pozorovat. Protože v tento den byla u nás minimální oblačnost, viděli jsme zatmění, které dosahovalo až 40 %, velmi zřetelně. Příští zatmění Slunce budeme mít možnost pozorovat až v roce 2025.

Exkurze v HZS Telč

Exkurze v HZS Telč


21. říjen 2022

21. října se patroni z 1. a 5. třídy vydali autobusem a vlakem na svoji první společnou výpravu do Telče, kde měli možnost navštívit místní hasiče a jejich hasičskou stanici. Velmi ochotní hasiči nás po stanici provedli, ukázali vybavení a dovolili nám si vyzkoušet jejich profesionální oblečení. Trpělivě nechali všechny děti nastoupit do hasičských vozů. Největší výzvou byl výstup do věže. Společný zážitek jsme si užili a těšíme se na další výpravy.

Projekt Houby

Projekt Houby


10. říjen 2022 až 20. říjen 2022

Žáci 4. ročníku se letos v přírodovědě zabývají velkým tématem — Příroda v ČR. V průběhu října se věnovali projektu o houbách. Premiérově si děti zkusili vypracovat referáty o houbách, které můžeme v našich lesích najít, a poté je odprezentovat před spolužáky. Všichni se úkolu zhostili velmi zodpovědně, nechyběly ani praktické ukázky. Ve výtvarné výchově jsme si vyrobili houbový závěs, který nyní zdobí okno naší třídy, v pracovních činnostech jsme vyráběli houby z ořechových skořápek a dalších přírodnin. 20. října jsme si udělali „houbový den“ v průběhu něhož děti vyráběly miniatlas hub, vypracovávaly řadu tematicky zaměřených úkolů z přírodovědy, matematiky a českého jazyka. V hudebce jsme se také naučili zpívat písničku Klouzky od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

Zoologická zahrada

Zoologická zahrada


19. říjen 2022

Ve středu 19. října absolvovaly děti výukový program v Zoologické zahradě v Jihlavě. Název programu byl Kopýtkem sem, kopýtkem tam. Děti si vyslechly zajímavé povídání o životě kopytníků, třídily je do různých skupin a potom si je společně s průvodkyní prohlédly naživo.

Piškvorky — třídní a školní kolo

Piškvorky — třídní a školní kolo


1. říjen 2022 až 16. říjen 2022

Začátkem října probíhala soutěž v Piškvorkách. Nejdříve se utkali všichni ve třídě, odkud postoupili nejlepší zástupci do školního kola. Ve školním kole se střetli žáci od 5. až po 9. třídu. Výběr nejlepších pak vytvořil dva týmy, které budou školu reprezentovat na oblastním kole v Jihlavě.

Chleba s máslem

Chleba s máslem


13. říjen 2022

Ve čtvrtek 13. října se druháci vydali na mléčnou farmu do Zašovic. Čekal tam na ně výukový program „Chleba s máslem“. Program byl rozdělen na dvě části. V té první si za pomoci lektorky upekli „chlebánky“ a stloukli máslo. Prý to byla nejlepší svačinka. Výuka ve druhé části programu pokračovala venku. Žáci krmili zvířata, mohli se jich dotýkat a pan lektor nám přiblížil jednotlivé chovy a způsob hospodaření (skot, husy, kachny, kozy, ovce, drůbež).

Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčků


7. říjen 2022

7. října proběhlo v 1. třídě slavnostní pasování prvňáčků jejich patrony z 5. třídy. Smyslem tohoto projektu je lepší adaptace prvňáčků na počátku školní docházky, rozvoj spolupráce a podpora vzájemného učení. Po pasování pracovaly dvojice patronů ve skupinkách. Starší pomáhali mladším s výrobou loutek a společně nacvičovali dramatizaci pohádky. Na závěr všichni své představení ostatním zahráli.

Beseda s Evou Svěrákovou

Beseda s Evou Svěrákovou


6. říjen 2022

Ve čtvrtek 6. října se konala v osmé a deváté třídě beseda s Evou Svěrákovou. Evča je bývalá žákyně naší školy a napsala svou první básnickou sbírku Verše jedné duše. Velmi poutavým vyprávěním nám přiblížila svou prvotinu, v které jsou básně o různých tématech ze života, co naši duši potěší, povzbudí a pohladí. Své básně recitovala a vyprávěla svůj životní příběh. Všem ukázala, že i přes svůj celoživotní handicap se dá život žít naplno a s potřebným optimismem. Přejeme do dalšího života mnoho štěstí, osobní spokojenosti, rodinné pohody a mnoho tvůrčích úspěchů!

Dopravní hřiště

Dopravní hřiště


5. říjen 2022

Ve středu 5. října absolvovali žáci 4. a 5. ročníku podzimní část teoretické i praktické výuky na dopravním hřišti.

Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR


4. říjen 2022

V průběhu října se prvňáčci zúčastnili besedy s Policií ČR.

Září ve školní družině

Září ve školní družině


září 2022

Podzim, který byl plný krásných dní, jsme využívali k příjemnému pobytu ve školní zahradě a procházkám v přírodě. Ve fotogalerii je i několik momentek z her ve školní družině.

Září v 1. třídě

Září v 1. třídě


září 2022

V září prvňáčci objevovali nové prostředí, seznamovali se s ostatními spolužáky ze třídy i z celé školy. Do každé třídy se podívali na návštěvu a předvedli nacvičenou básničku. Ve své třídě si povídali o pravidlech a také o tom, co se společně naučí a co vše zažijí.

Těšíme se na pouť

Těšíme se na pouť


27. září 2022 až 28. září 2022

Koncem září se školní družina věnovala pouťovému tvoření. Jedna skupina dětí „upekla“ perníková srdce, druhá skupina vyráběla pouťové atrakce ze stavebnice.

Co všechno se dá sklidit na zahrádce

Co všechno se dá sklidit na zahrádce


22. září 2022 až 27. září 2022

V září děti ve školní družině sklidily mrkev ze svého záhonku, o který se od jara staraly. Mrkev vyrostla veliká a dobrá, chutnala i myškám 🙂. Co všechno se dá sklidit na zahrádce, to potom děti malovaly, vystřihovaly, lepily i modelovaly.

Svatý Václav

Svatý Václav


27. září 2022

V úterý před zářijovým státním svátkem byl ve 3. třídě tématem dne svatý Václav. Děti si připomněly život svatého Václava pomocí doplňování a luštění, hledaly informace po budově školy. Vyrobily si svatováclavskou korunu. A protože ve Stonařově se slavila svatováclavská pouť, zamotala se jim hlava z matematických kolotočů.

Nábor mladých fotbalistů

Nábor mladých fotbalistů


23. září 2022

V pátek 23. září se žáci mateřské školy a 1. a 2. třídy ZŠ pod vedením fotbalových trenérů zúčastnili sportovního dopoledne, jehož cílem byl nábor nových fotbalistů. Všechny děti si na fotbalovém hřišti užily radost z pohybu a dostaly i sladkou odměnu. Děkujeme a věříme, že některé děti to na fotbalový trénink nalákalo.

Záchranná služba v Jihlavě

Záchranná služba v Jihlavě


21. září 2022

Ve středu 21. září měli druháci příležitost navštívit záchrannou službu v Jihlavě. Dozvěděli se, co práce záchranářů obnáší. Prohlédli si vrtulník, sanitku, záchranářské auto, navštívili a viděli práci na dispečinku. Byli svědky hned několika výjezdů. Děkujeme panu Vidlákovi za velice zajímavé dopoledne.

Návštěva muzea

Návštěva muzea


20. září 2022

V úterý 20. září navštívili čtvrťáci Muzeum Vysočiny v Jihlavě, kde měli objednaný vzdělávací program „Co jsme se dozvěděli od mamutů“. Díky získanému projektu Kraje Vysočina měli vstupné zdarma. Děti si poslechly vyprávění o mamutech a rašeliništích, prohlédly si kosti a modely pravěkých zvířat (mamutů, srstnatých nosorožců, praturů a dalších), dozvěděly se, že kosti a zuby těchto živočichů byly nalezeny nedaleko Třebíče. Získané vědomosti nakonec uplatnily při vyplňování pracovního listu. Po skončení programu děti absolvovaly i prohlídku expozice věnované historii Jihlavy se zajímavým výkladem paní průvodkyně a samostatně si prohlédly přírodovědnou část muzea s mnoha vystavenými živočichy.

Projektový den s odborníkem z praxe

Projektový den s odborníkem z praxe


19. září 2022

V pondělí 19. září proběhl v osmé třídě projekt s odborníkem z praxe panem Bc. Martinem Zadražilem. Pan Zadražil je vášnivým chovatelem poštovních holubů. První část projektu probíhala interaktivně ve třídě, kde se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací o významu a historii chovu, o válečných holubích hrdinech, o průběhu sportovních soutěží, testovacích stanicích atd. Následovalo vyplnění pracovních listů a ověření znalostí. Následovala praktická část přímo u chovatele, krmení holubů, zkouška startovacích hodin, kroužkování atd. Všichni se shodli na tom, že chov poštovních holubů je zábava náročná na volný čas, finance a organizační záležitosti. Odměnou jsou však příjemné pocity při sportovním klání, klubový život a chovatelské zážitky.

Otevření in-line dráhy ve Stonařově

Otevření in-line dráhy ve Stonařově


9. září 2022 až 10. září 2022

Tři týmy „půlnočních jezdců“ ze ZŠ Stonařov podpořily svou účastí český rekord ve 24 hodinové jízdě na koloběžkách a kolečkových bruslích při otevření nové in–line dráhy ve Stonařově.

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci


7. září 2022

7. září se žáci všech tříd naší školy zúčastnili zajímavého programu, který byl prvním zpestřením výuky v novém školním roce. Agentura Pernštejni z Pardubic si pro nás připravila pořad věnovaný jednomu z nejvýznamnějších renesančních umělců — Leonardu da Vinci. První část představení tvořily divadelní scénky ze života tohoto italského malíře, sochaře, architekta, přírodovědce, hudebníka, spisovatele a vynálezce. Ve druhé části se mohli žáci podrobněji seznámit s dílem tohoto všestranného člověka, prohlédnout si kopie jeho obrazů a na interaktivní výstavě vyzkoušet, jak fungují některé jeho vynálezy, které v mnoha případech předběhly svou dobu.

Návštěva patronů

Návštěva patronů


6. září 2022

Hned na začátku září přišli naše prvňáčky navštívit jejich patroni z 5. třídy.

První školní den

První školní den


1. září 2022

Ve čtvrtek 1. září se naše škola po prázdninách znovu otevřela dětem. Třídní učitelky a učitelé přivítali své žáky a ve zbrusu nové učebně slavnostně zahájili školní rok v doprovodu svých rodičů naši prvňáčci. Přejeme jim, ať se jim ve škole líbí.