Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie školního roku 2022/2023

Projekt Vyjmenovaná slova

Projekt Vyjmenovaná slova


10. leden 2023 až 20. leden 2023

V průběhu ledna pracovali čtvrťáci na rozsáhlém třídním projektu, jehož hlavní téma vycházelo z právě dokončeného učiva českého jazyka. Na vyjmenovaná slova se žáci podívali z různých úhlů, ve skupinkách plnili různé úkoly napříč všemi předměty. Kromě úkolů zaměřených čistě na český jazyk kreslili rostliny, houby a živočichy ve vyjmenovaných slovech, lepili vlaky s příbuznými slovy, zpívali písničky s vyjmenovanými slovy (na každou řadu se naučili jednu), v matematice společně spočítali 1845 příkladů na násobilku, díky nimž vyluštili pomocí klíče názvy 200 obcí v ČR, v jejichž názvu se y po obojetných souhláskách vyskytuje (např. Pyšely, Kamýk, Vyskytná …), jejich obrázky potom vlepovali do mapy. Zahráli si únikovou hru s hledáním pokladu v prostorách školy, na interaktivní tabuli pak i tematicky zaměřenou hru AZ–kviz a Riskuj.

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz


9. leden 2023 až 13. leden 2023

I když nám počasí nepřálo, letošní lyžák jsme zvládli bez problémů. Chyběly nám sice zasněžené Krkonoše, ale na sjezdovkách bylo sněhu dostatek. Na rozježdění nám svou mini sjezdovku poskytla bouda Máma, dva celé dny jsme pak strávili v lyžařském areálu v Peci. Velkým bonusem pro nás byl dovoz oběda až ke sjezdovce, takže jsme mohli lyžovat celý den, za což patří velké poděkování provozovatelům chaty. Denně jsme se sice vraceli promáčeni deštěm, ale troufáme si říci, že spokojení. Všichni začátečníci zvládli lyžařské základy i jízdu na vleku, zdatnější lyžaři se sjezdařsky dále posunuli. Jelikož bylo bezvadné i ubytování a strava, na letošní Krkonoše budeme určitě v dobrém vzpomínat.

Cyril a Metoděj

Cyril a Metoděj


12. leden 2023

Ve čtvrtek 12. ledna absolvovali žáci 4. a 5. ročníku výchovně–vzdělávací program věnovaný slovanským věrozvěstům Konstantinovi a Metodějovi. Dozvěděli se základní životopisná data o těchto světcích, seznámili se s historickými událostmi, které se týkaly jejich působení v našich zemích, významem vlastního písma pro naše předky a jeho symbolice. Program pro děti zrealizovala paní katechetka Ludmila Krčálová z Římskokatolické farnosti Luka nad Jihlavou.

Vánoce ve školní družině

Vánoce ve školní družině


prosinec 2022

Předvánoční čas ve školní družině využily děti nejen k hrám, ale také k vánočnímu tvoření. Společně si nazdobily stromeček, který je spolu s ostatními stromečky vystavený u prodejny Lapek, z plastelíny vymodelovaly vánoční cukroví, nakreslily si vánoční kapříky a vyrobily vánoční přání s andělem.

Návštěva kina

Návštěva kina


22. prosinec 2022

Poslední den před vánočními prázdninami děti všech tříd navštívily v kině CineStar v Jihlavě filmové představení nové české pohádky Princezna zakletá v čase 2.

Vánoční dílny

Vánoční dílny


21. prosinec 2022

Na konci kalendářního roku probíhají již tradičně v mnoha třídách na 1. stupni vánoční dílny. Ve 4. třídě jsme vyráběli vánoční dekorace z přírodnin.

Bobování

Bobování


20. prosinec 2022

Krásné zimní počasí a hlavně ideální sněhové podmínky vytáhly čtvrťáky ze školních prostor na nedaleký kopeček za zimními radovánkami, kde si užili bobování a jízdu na lopatách.

Prostíráme vánoční stůl

Prostíráme vánoční stůl


16. prosinec 2022

V pátek 16. prosince žáci sedmého ročníku v předmětu Výchova ke zdraví prostírali vánoční stůl. Pracovali ve skupinkách, každý něco přinesl, zapojil svou fantazii a kreativitu. Výsledky jejich práce můžete zhlédnout ve fotogalerii a třeba pochytit inspiraci. Porotou byli žáci šestého ročníku, kteří určili za vítěze skupinu ve složení Natálie Dvořáková, Sabina Havelková, Daniel Smolík, Soňa Michálková a Milan Tomšů.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


15. prosinec 2022

Po dvouleté přestávce vynucené proticovidovými opatřeními uspořádala naše škola tradiční vánoční akademii pro rodiče a veřejnost. Diváci, kterých letos přišlo nebývalé množství, mohli zhlédnout celkem 10 čísel různého žánru. Program byl plný tance, zpěvu i hraných scének. O úvod se jako vždy postaral náš školní pěvecký sbor, který navodil příjemnou vánoční atmosféru. Na pódiu se to pak hemžilo veselými vločkami, sněhuláky, skřítky, kočkami a dalšími postavami, měli jsme možnost vidět i živý Betlém. Tradičně zdařilá byla obě vystoupení kroužku aerobiku a krásné výkony předvedly i dívky z nově vzniklého kroužku moderní gymnastiky. O závěr se postarali všichni účinkující, kteří spolu se svými učiteli utvořili obří sbor a společně s celým sálem zazpívali píseň Vánoce, Vánoce přicházejí.

Hrátky na sněhu ve školní družině

Hrátky na sněhu ve školní družině


12. prosinec 2022, 15. prosinec 2022

Sníh, to je jedna velká radost. Ve školní družině jej děti využily k hrám i k bobování na stráni za školou.

Výchovný koncert

Výchovný koncert


13. prosinec 2022

13. prosince se žáci všech tříd zúčastnili výchovného koncertu. Brněnský kytarista Libor Janeček a flétnistka Mariia Mikhailová si pro žáky všech tříd naší školy připravili dva programy vážné hudby. Pro první stupeň to byl vánočně laděný koncert s koledami, tématem koncertu pro 2. stupeň byl vývoj hudby od pravěku až po současnost.

Poselství křesťanských Vánoc

Poselství křesťanských Vánoc


8. prosinec 2022

8. prosince proběhl ve 2. třídě výchovně vzdělávací program „Poselství křesťanských Vánoc“, který pro děti připravila paní katechetka Ludmila Krčálová z římskokatolické farnosti Luka nad Jihlavou. Vyprávěla dětem o adventu a o Vánocích. Děti se seznámily s nejdůležitějšími postavami adventu, dozvěděly se, kdo byla svatá Barbora, svatý Mikuláš a svatá Lucie. Na konci programu si pak vyrobily z papíru jednoduchý věneček se čtyřmi adventními svícemi.

Kouzelný výlet

Kouzelný výlet


7. prosinec 2022

Ve středu 7. prosince čekalo děti 1.–4. třídy a děti z mateřské školy veselé představení moderátora Milana Řezníčka a kouzelníka Tomáše Kotlíka. Tentokrát jsme se spolu s hlavními protagonisty vypravili do vesmíru. Zábavný program byl plný překvapení, kouzel a skvělé zábavy. Výlet na jinou planetu se nám všem moc líbil.

Sněhuláci

Sněhuláci


6. prosinec 2022

V pracovních činnostech na začátku prosince využili čtvrťáci čerstvě napadaného sněhu a společnými silami si v zahradě u školy postavili několik sněhuláků a sněhuláčků. Do druhého dne nám sice sněhuláci zase roztáli, ale to nám neubralo radosti z tvoření.

Mikulášské tvoření ve školní družině

Mikulášské tvoření ve školní družině


29. listopad 2022 až 6. prosinec 2022

Přelom listopadu a prosince využily děti ve školní družině k mikulášskému tvoření. Rudkou děti kreslily, jak to asi vypadá v pekle. Z ruliček si vyrobily postavičky Mikuláše, anděla i čerta, z borových šišek krásné zasněžené stromečky.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka


5. prosinec 2022

Mikulášská nadílka je tradicí, která neodmyslitelně patří k adventnímu času. Kdo z nás rád nevzpomíná na známou trojici Mikuláš, anděl a čert, bez kterých si nedovedeme začátek prosince vůbec představit. Také letos do školy i do školky Mikuláš se svou družinou zavítal. Hodné děti pochválil, zlobivé pokáral, ale nakonec všechno dobře dopadlo a čerti si nikoho neodnesli. Od andělů pak dostaly všechny děti sladkou odměnu.

Zdobíme vánoční stromečky

Zdobíme vánoční stromečky


listopad 2022

Zraky kolemjdoucích mohou v adventní době potěšit vánoční stromečky umístěné před prodejnou Lapek ve Stonařově. Zdobili je vlastnoručně vyrobenými ozdobami z různých materiálů žáci všech tříd základní školy, děti ze školní družiny, mateřské školy a MC Stonožka u příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního stromu v městysi. Velké poděkování patří také paní Daně Němcové, která nám krásné smrčky dodala.

Projekt Baroko

Projekt Baroko


říjen 2022 až listopad 2022

V měsíci říjnu a listopadu proběhl v 8. ročníku projekt s názvem Baroko. V dějepise se žáci seznámili s barokní architekturou, sochařstvím, malířství, životem lidí na venkově i ve městech v této době. Vyplňovali pracovní listy. Ve výtvarné výchově se seznámili s barokním stavebním slohem, pro který jsou typické bohaté plastické tvary, mohutný objem a velkolepá výzdoba. Těmito zásadami se řídili při vlastním výtvarném ztvárnění barokních staveb. V baroku se objevily bílé paruky, mnohdy obřích rozměrů a bohatě zdobené. V pracovních činnostech žáci projevili svou kreativitu a fantazii vytvořením účesů s doplňky z odpadních materiálů.

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu


26. listopad 2022

Rozsvícení vánočního stromu je krásná tradiční akce městysu Stonařov, která připomíná začátek adventního období. Programu se svým dílem opět účastnili i žáci naší školy. Členové školního pěveckého souboru zazpívali pásmo vánočních písní, podloubí u prodejny Lapek zdobí vánoční stromečky dětí a v kadeřnictví je vystaven rozsáhlý betlém žáků keramického kroužku.

Výlet do Brna

Výlet do Brna


16. listopad 2022

16. listopadu se žáci 4. a 5. třídy vydali na podzimní výlet do Brna. Nejprve navštívili Pavilon Anthropos — muzeum pravěku. Zde si s výkladem prohlédli expozici věnovanou nejstarší historii lidstva, vzniku a vývoji člověka i počátkům umění a kultury. Kromě koster pravěkých lidí a zvířat si prohlédli řadu dalších archeologických nálezů a také model mamuta v životní velikosti a několik dioramat (modelů, které znázorňují život lidí v pravěku). Druhým cílem výletu byla Hvězdárna a planetárium Brno, kde děti v místním digitáriu čekala nejprve komentovaná prohlídka hvězdné oblohy a potom projekce programu Planety: Cesta Sluneční soustavou.

Listopad ve školní družině

Listopad ve školní družině


11. listopad 2022

Přijede Martin na bílém koni?

Projekt Stromy

Projekt Stromy


21. říjen 2022 až 9. listopad 2022

Druhou částí velkého tématu přírodovědy ve 4. třídě Příroda v ČR bylo učivo o dřevinách. Stejně jako při projektu o houbách si žáci o nejrozšířenějších stromech a keřích zpracovali a odprezentovali referáty, které jsme následně svázali do společné třídní knihy. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme na přelomu října a listopadu téma zpracovali různými výtvarnými technikami, projekt jsme zakončili 9. listopadu, kdy jsme se zaměřili na nejstarší stromy v ČR, a žáci plnili řadu tematických úkolů napříč všemi předměty. Těžiště práce bylo v učivu přírodovědy, v českém jazyce jsme v doplňovačce procvičili vyjmenovaná slova, v matematice nás čekalo puzzle s písemným dělením, při porovnávání velikostí jsme si procvičili převody jednotek, ve vlastivědě práci s mapou a luštění kvízu.

Piškvorky — oblastní turnaj

Piškvorky — oblastní turnaj


1. listopad 2022

1. listopadu 2022 vyslala naše škola dva týmy na Oblastní turnaj v PIŠKVORKÁCH do Jihlavy. Z dvanácti týmů se jeden umístil na 6. místě (Dominika Pokorná, Veronika Horská, Pavel Hošek). Druhý tým se umístil na krásném 2. místě (Elena Nechvátalová, Aneta Štrejbarová, Filip Zvěřina) a postupuje do Krajského turnaje, který se bude konat 23. listopadu 2022. Blahopřejeme a fandíme!

Říjen ve školní družině

Říjen ve školní družině


říjen 2022

Ve školní družině chodíme často ven. Podzimní listí vybízí k hrátkám. Kromě toho „zavařujeme“ podzimní úrodu jablíček. V zimě se budou určitě hodit.

Halloween

Halloween


31. říjen 2022

Poslední říjnový den proběhl v 1.–4. třídě ve znamení Halloweenu. Téměř všechny děti přišly do školy ve strašidelných kostýmech. První dvě hodiny je čekalo halloweenské učení — kromě zpěvu a tance také tematicky zaměřená matematika, čeština a angličtina. V dalších dvou hodinách byly děti rozděleny do skupinek napříč třídami, a společně vyráběly různé halloweenské výrobky (bubáčka, lucernu, pavoučka a škrabošku), které si pak odnesly domů. Práce se jim dařila, žáci si vyzkoušeli i spolupráci, starší pomáhali mladším, šikovnější méně šikovným. Potom jsme se společně přesunuli do tělocvičny, kde se jednotlivé třídy v maskách představily ostatním a zatančily si. Na konci dostali všichni sladkou odměnu.

Zatmění Slunce

Zatmění Slunce


25. říjen 2022

25. října od 11:12 do 13:23 jsme byli svědky vzácného astronomického úkazu — částečného zatmění Slunce. Ve 4. třídě jsme si vysvětlovali, jak k tomuto jevu dochází, s využitím suchých pastelů jsme se pokusili o výtvarné vyjádření tohoto úkazu a v poslední hodině jsme ho vyzbrojeni svářečskými skly měli možnost pozorovat. Protože v tento den byla u nás minimální oblačnost, viděli jsme zatmění, které dosahovalo až 40 %, velmi zřetelně. Příští zatmění Slunce budeme mít možnost pozorovat až v roce 2025.

Projekt Houby

Projekt Houby


10. říjen 2022 až 20. říjen 2022

Žáci 4. ročníku se letos v přírodovědě zabývají velkým tématem — Příroda v ČR. V průběhu října se věnovali projektu o houbách. Premiérově si děti zkusili vypracovat referáty o houbách, které můžeme v našich lesích najít, a poté je odprezentovat před spolužáky. Všichni se úkolu zhostili velmi zodpovědně, nechyběly ani praktické ukázky. Ve výtvarné výchově jsme si vyrobili houbový závěs, který nyní zdobí okno naší třídy, v pracovních činnostech jsme vyráběli houby z ořechových skořápek a dalších přírodnin. 20. října jsme si udělali „houbový den“ v průběhu něhož děti vyráběly miniatlas hub, vypracovávaly řadu tematicky zaměřených úkolů z přírodovědy, matematiky a českého jazyka. V hudebce jsme se také naučili zpívat písničku Klouzky od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

Zoologická zahrada

Zoologická zahrada


19. říjen 2022

Ve středu 19. října absolvovaly děti výukový program v Zoologické zahradě v Jihlavě. Název programu byl Kopýtkem sem, kopýtkem tam. Děti si vyslechly zajímavé povídání o životě kopytníků, třídily je do různých skupin a potom si je společně s průvodkyní prohlédly naživo.

Piškvorky — třídní a školní kolo

Piškvorky — třídní a školní kolo


1. říjen 2022 až 16. říjen 2022

Začátkem října probíhala soutěž v Piškvorkách. Nejdříve se utkali všichni ve třídě, odkud postoupili nejlepší zástupci do školního kola. Ve školním kole se střetli žáci od 5. až po 9. třídu. Výběr nejlepších pak vytvořil dva týmy, které budou školu reprezentovat na oblastním kole v Jihlavě.

Chleba s máslem

Chleba s máslem


13. říjen 2022

Ve čtvrtek 13. října se druháci vydali na mléčnou farmu do Zašovic. Čekal tam na ně výukový program „Chleba s máslem“. Program byl rozdělen na dvě části. V té první si za pomoci lektorky upekli „chlebánky“ a stloukli máslo. Prý to byla nejlepší svačinka. Výuka ve druhé části programu pokračovala venku. Žáci krmili zvířata, mohli se jich dotýkat a pan lektor nám přiblížil jednotlivé chovy a způsob hospodaření (skot, husy, kachny, kozy, ovce, drůbež).

Beseda s Evou Svěrákovou

Beseda s Evou Svěrákovou


6. říjen 2022

Ve čtvrtek 6. října se konala v osmé a deváté třídě beseda s Evou Svěrákovou. Evča je bývalá žákyně naší školy a napsala svou první básnickou sbírku Verše jedné duše. Velmi poutavým vyprávěním nám přiblížila svou prvotinu, v které jsou básně o různých tématech ze života, co naši duši potěší, povzbudí a pohladí. Své básně recitovala a vyprávěla svůj životní příběh. Všem ukázala, že i přes svůj celoživotní handicap se dá život žít naplno a s potřebným optimismem. Přejeme do dalšího života mnoho štěstí, osobní spokojenosti, rodinné pohody a mnoho tvůrčích úspěchů!

Dopravní hřiště

Dopravní hřiště


5. říjen 2022

Ve středu 5. října absolvovali žáci 4. a 5. ročníku podzimní část teoretické i praktické výuky na dopravním hřišti.

Září ve školní družině

Září ve školní družině


září 2022

Podzim, který byl plný krásných dní, jsme využívali k příjemnému pobytu ve školní zahradě a procházkám v přírodě. Ve fotogalerii je i několik momentek z her ve školní družině.

Těšíme se na pouť

Těšíme se na pouť


27. září 2022 až 28. září 2022

Koncem září se školní družina věnovala pouťovému tvoření. Jedna skupina dětí „upekla“ perníková srdce, druhá skupina vyráběla pouťové atrakce ze stavebnice.

Co všechno se dá sklidit na zahrádce

Co všechno se dá sklidit na zahrádce


22. září 2022 až 27. září 2022

V září děti ve školní družině sklidily mrkev ze svého záhonku, o který se od jara staraly. Mrkev vyrostla veliká a dobrá, chutnala i myškám 🙂. Co všechno se dá sklidit na zahrádce, to potom děti malovaly, vystřihovaly, lepily i modelovaly.

Svatý Václav

Svatý Václav


27. září 2022

V úterý před zářijovým státním svátkem byl ve 3. třídě tématem dne svatý Václav. Děti si připomněly život svatého Václava pomocí doplňování a luštění, hledaly informace po budově školy. Vyrobily si svatováclavskou korunu. A protože ve Stonařově se slavila svatováclavská pouť, zamotala se jim hlava z matematických kolotočů.

Nábor mladých fotbalistů

Nábor mladých fotbalistů


23. září 2022

V pátek 23. září se žáci mateřské školy a 1. a 2. třídy ZŠ pod vedením fotbalových trenérů zúčastnili sportovního dopoledne, jehož cílem byl nábor nových fotbalistů. Všechny děti si na fotbalovém hřišti užily radost z pohybu a dostaly i sladkou odměnu. Děkujeme a věříme, že některé děti to na fotbalový trénink nalákalo.

Záchranná služba v Jihlavě

Záchranná služba v Jihlavě


21. září 2022

Ve středu 21. září měli druháci příležitost navštívit záchrannou službu v Jihlavě. Dozvěděli se, co práce záchranářů obnáší. Prohlédli si vrtulník, sanitku, záchranářské auto, navštívili a viděli práci na dispečinku. Byli svědky hned několika výjezdů. Děkujeme panu Vidlákovi za velice zajímavé dopoledne.

Návštěva muzea

Návštěva muzea


20. září 2022

V úterý 20. září navštívili čtvrťáci Muzeum Vysočiny v Jihlavě, kde měli objednaný vzdělávací program „Co jsme se dozvěděli od mamutů“. Díky získanému projektu Kraje Vysočina měli vstupné zdarma. Děti si poslechly vyprávění o mamutech a rašeliništích, prohlédly si kosti a modely pravěkých zvířat (mamutů, srstnatých nosorožců, praturů a dalších), dozvěděly se, že kosti a zuby těchto živočichů byly nalezeny nedaleko Třebíče. Získané vědomosti nakonec uplatnily při vyplňování pracovního listu. Po skončení programu děti absolvovaly i prohlídku expozice věnované historii Jihlavy se zajímavým výkladem paní průvodkyně a samostatně si prohlédly přírodovědnou část muzea s mnoha vystavenými živočichy.

Projektový den s odborníkem z praxe

Projektový den s odborníkem z praxe


19. září 2022

V pondělí 19. září proběhl v osmé třídě projekt s odborníkem z praxe panem Bc. Martinem Zadražilem. Pan Zadražil je vášnivým chovatelem poštovních holubů. První část projektu probíhala interaktivně ve třídě, kde se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací o významu a historii chovu, o válečných holubích hrdinech, o průběhu sportovních soutěží, testovacích stanicích atd. Následovalo vyplnění pracovních listů a ověření znalostí. Následovala praktická část přímo u chovatele, krmení holubů, zkouška startovacích hodin, kroužkování atd. Všichni se shodli na tom, že chov poštovních holubů je zábava náročná na volný čas, finance a organizační záležitosti. Odměnou jsou však příjemné pocity při sportovním klání, klubový život a chovatelské zážitky.

Otevření in-line dráhy ve Stonařově

Otevření in-line dráhy ve Stonařově


9. září 2022 až 10. září 2022

Tři týmy „půlnočních jezdců“ ze ZŠ Stonařov podpořily svou účastí český rekord ve 24 hodinové jízdě na koloběžkách a kolečkových bruslích při otevření nové in–line dráhy ve Stonařově.

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci


7. září 2022

7. září se žáci všech tříd naší školy zúčastnili zajímavého programu, který byl prvním zpestřením výuky v novém školním roce. Agentura Pernštejni z Pardubic si pro nás připravila pořad věnovaný jednomu z nejvýznamnějších renesančních umělců — Leonardu da Vinci. První část představení tvořily divadelní scénky ze života tohoto italského malíře, sochaře, architekta, přírodovědce, hudebníka, spisovatele a vynálezce. Ve druhé části se mohli žáci podrobněji seznámit s dílem tohoto všestranného člověka, prohlédnout si kopie jeho obrazů a na interaktivní výstavě vyzkoušet, jak fungují některé jeho vynálezy, které v mnoha případech předběhly svou dobu.

První školní den

První školní den


1. září 2022

Ve čtvrtek 1. září se naše škola po prázdninách znovu otevřela dětem. Třídní učitelky a učitelé přivítali své žáky a ve zbrusu nové učebně slavnostně zahájili školní rok v doprovodu svých rodičů naši prvňáčci. Přejeme jim, ať se jim ve škole líbí.