Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie školního roku 2022/2023

Návštěva muzea

Návštěva muzea


20. září 2022

V úterý 20. září navštívili čtvrťáci Muzeum Vysočiny v Jihlavě, kde měli objednaný vzdělávací program „Co jsme se dozvěděli od mamutů“. Díky získanému projektu Kraje Vysočina měli vstupné zdarma. Děti si poslechly vyprávění o mamutech a rašeliništích, prohlédly si kosti a modely pravěkých zvířat (mamutů, srstnatých nosorožců, praturů a dalších), dozvěděly se, že kosti a zuby těchto živočichů byly nalezeny nedaleko Třebíče. Získané vědomosti nakonec uplatnily při vyplňování pracovního listu. Po skončení programu děti absolvovaly i prohlídku expozice věnované historii Jihlavy se zajímavým výkladem paní průvodkyně a samostatně si prohlédly přírodovědnou část muzea s mnoha vystavenými živočichy.

Projektový den s odborníkem z praxe

Projektový den s odborníkem z praxe


19. září 2022

V pondělí 19. září proběhl v osmé třídě projekt s odborníkem z praxe panem Bc. Martinem Zadražilem. Pan Zadražil je vášnivým chovatelem poštovních holubů. První část projektu probíhala interaktivně ve třídě, kde se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací o významu a historii chovu, o válečných holubích hrdinech, o průběhu sportovních soutěží, testovacích stanicích atd. Následovalo vyplnění pracovních listů a ověření znalostí. Následovala praktická část přímo u chovatele, krmení holubů, zkouška startovacích hodin, kroužkování atd. Všichni se shodli na tom, že chov poštovních holubů je zábava náročná na volný čas, finance a organizační záležitosti. Odměnou jsou však příjemné pocity při sportovním klání, klubový život a chovatelské zážitky.

Otevření in-line dráhy ve Stonařově

Otevření in-line dráhy ve Stonařově


9. září 2022 až 10. září 2022

Tři týmy „půlnočních jezdců“ ze ZŠ Stonařov podpořily svou účastí český rekord ve 24 hodinové jízdě na koloběžkách a kolečkových bruslích při otevření nové in–line dráhy ve Stonařově.

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci


7. září 2022

7. září se žáci všech tříd naší školy zúčastnili zajímavého programu, který byl prvním zpestřením výuky v novém školním roce. Agentura Pernštejni z Pardubic si pro nás připravila pořad věnovaný jednomu z nejvýznamnějších renesančních umělců — Leonardu da Vinci. První část představení tvořily divadelní scénky ze života tohoto italského malíře, sochaře, architekta, přírodovědce, hudebníka, spisovatele a vynálezce. Ve druhé části se mohli žáci podrobněji seznámit s dílem tohoto všestranného člověka, prohlédnout si kopie jeho obrazů a na interaktivní výstavě vyzkoušet, jak fungují některé jeho vynálezy, které v mnoha případech předběhly svou dobu.

První školní den

První školní den


1. září 2022

Ve čtvrtek 1. září se naše škola po prázdninách znovu otevřela dětem. Třídní učitelky a učitelé přivítali své žáky a ve zbrusu nové učebně slavnostně zahájili školní rok v doprovodu svých rodičů naši prvňáčci. Přejeme jim, ať se jim ve škole líbí.