Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie školního roku 2021/2022

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu


27. listopad 2021

Rozsvícení vánočního stromu v městysi proběhlo letos vzhledem k pokračující pandemii v komornějším prostředí. Zazněl projev starosty a nebe ozářil krátký, ale působivý ohňostroj. Ač nemohl vystoupit školní pěvecký sbor, podíl školy na celé akci byl přesto viditelný. Žáci ZŠ i MŠ vyzdobili vánoční stromky, které jsou umístěny v podloubí místního obchodu, své tradiční místo ve výloze kadeřnictví zaujal betlém z dílny keramického kroužku a mezi spoluobčany budou opět distribuována přáníčka vyrobená žáky základní školy.

Betlém

Betlém


26. listopad 2021

Na velmi pěkný program věnovaný křesťanským Vánocům jsme ve 3. třídě navázali povídáním o narození Ježíška. Společnými silami jsme potom nakreslili i betlém, který budeme mít ve třídě vystavený po celou adventní dobu.

Poselství křesťanských Vánoc

Poselství křesťanských Vánoc


25. listopad 2021

25. listopadu proběhl ve 3. třídě výchovně vzdělávací program „Poselství křesťanských Vánoc“, který si pro nás připravila paní katechetka L. Krčálová z římskokatolické farnosti z Luk nad Jihlavou. Děti čekalo velmi pěkné a zajímavé vyprávění o adventu, dozvěděly se, kdo byla sv. Barbora, sv. Mikuláš a sv. Lucie. A protože jedním z nejznámějších symbolů adventu je věnec se čtyřmi svícemi, na konci programu si malý věneček z papíru děti také vyrobily. Programy s tématem křesťanských Vánoc proběhly i v dalších třídách.

Vánoční stromečky

Vánoční stromečky


25. listopad 2021

Blíží se adventní čas, a tak se naši školáci pustili do vyrábění vánočních ozdob. Každá třída zvolila jiný materiál a jinou techniku. Výsledkem jsou krásně nazdobené stromečky, které zkrášlí naše městečko před prodejnou Lapek a jistě přispějí k navození vánoční atmosféry.

Piškvorky

Piškvorky


18. listopad 2021

Letos se škola poprvé účastnila soutěže PIŠQWORKY v oblastní soutěži týmů z celé ČR i SR. Náš tým „PaStonBr“ se umístil na krásném 16. místě ze 34 týmů, přičemž chybou systému nemohl hrát dva zápasy ze sedmi. Předpokládáme tedy, že bychom se umístili mnohem lépe. Nevadí, není důležité vyhrát, ale … vyhrát si, a to se nám povedlo.

Svatomartinské tvoření

Svatomartinské tvoření


8. listopad 2021 až 12. listopad 2021

V týdnu od 8. do 12. listopadu si děti z 1. stupně a školní družiny připomněly svátek svatého Martina. V některých třídách proběhly i celé projekty. Školní chodby a třídy teď zdobí spousta obrázků, které se k tématu vztahují.

Halloween

Halloween


18. říjen 2021 až 26. říjen 2021

V pátek 29. října chystá Sokol Stonařov ve spolupráci s naší školou halloweenskou akci pod názvem „Tajemná noc pod rouškou nočních živlů“. Žáci se na akci připravují, plánují vyřezat dýně a na připomínku akce namalovala 2.–8. třída obrázky, které nyní zdobí chodbu ve škole. Přijďte se s námi bát a užít si strašidelnou atmosféru!

Vznik Československé republiky

Vznik Československé republiky


26. říjen 2021

26. října si druháci připomněli druhý podzimní státní svátek, a to vznik ČSR. Rozšířili si tak číselný obor do 103 (103. „narozeniny naší republiky“), poznali osobnost Tomáše Garrigue Masaryka, seznámili se s některými státními symboly a za výbornou práci ve dvojicích šli pouštět draky.

Pan Buřtík a pan Špejlička

Pan Buřtík a pan Špejlička


22. říjen 2021 až 25. říjen 2021

V říjnu jsme ve 3. třídě společně přečetli krásnou knížku Pan Buřtík a pan Špejlička, kterou napsal pan Zdeněk Svěrák. Protože příběhy byly velmi vtipné a líbily se nám, zůstali jsme u tématu trochu déle a věnovali mu celý projekt. S panem Buřtíkem a panem Špejličkou jsme soutěžili ve čtení, psaní, počítání, řešili jsme řadu hádanek, doplňovaček a rébusů, pracovali s textem, kreslili a naučili jsme se i písničku Buřtík a Špejlička z dílny pánů Svěráka a Uhlíře. Nakonec se za zásluhy rozdávaly i medaile.

Exkurze na hasičskou stanici do Telče

Exkurze na hasičskou stanici do Telče


20. říjen 2021

Ve středu 20. října mohli druháci zblízka poznat práci hasičů. Zavítali k hasičům do Telče. Projeli se hasičským autem, prohlédli si a vyzkoušeli jeho vybavení. Prošli také budovu hasičské stanice od přízemí až do nejvyššího místa – věže. Strávili u hasičů skoro celé dopoledne a všichni byli nadšeni. Moc děkujeme za zajímavé povídání.

Deváťáci čtou druhákům

Deváťáci čtou druhákům


říjen 2021

Během měsíce října postupně přicházeli do druhé třídy někteří odvážní deváťáci se svými oblíbenými knížkami z dětství. Knihy vždy dětem představili a přečetli ukázku. Na téma ukázky se potom rozvinul kratší či delší rozhovor. Deváťákům děkujeme za odvahu a tipy na čtení.

Projekt Voda

Projekt Voda


říjen 2021

V měsíci říjnu proběhl v 7. třídě projekt s názvem Voda. Tématem se žáci zabývali v mnoha předmětech. V přírodopisu se zaměřili na vodní ekosystém a jeho obyvatele (paryby, ryby, obojživelníky). Ve výtvarné výchově malovali podmořský svět. V pracovních činnostech z odpadového materiálu vyráběli mořskou koláž a poté z potravinářského barviva vytvořili barevnou vodní fantazii.

Podzimní tvoření

Podzimní tvoření


říjen 2021

V  hodinách výtvarné výchovy a v pracovních činnostech zpracovávali žáci 7. ročníku téma „Kouzlo barevného podzimu“.

Terénní vyučování

Terénní vyučování


30. září 2021

Poslední zářijový den využila 7. třída k vyučování v terénu. Tvořili jsme příběhy, stříleli z brokovnice. Někteří otužilci si zaplavali. Měřili jsme, jakou maximální rychlost dokážeme vyvinout. Hráli jsme úpolové hry a tělesná výchova tentokrát probíhala na slámě, což je ta nejlepší žíněnka. To nejdůležitější ale bylo, že jsme si to užili.

Kolik řečí znáš...

Kolik řečí znáš...


27. září 2021, 29. září 2021

Již od roku 2001 se po celé Evropě 26. září slaví Evropský den jazyků. Proto jsme ve třetí třídě načasovali na 27. září náš další třídní projekt „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“. Žáci se před pár týdny začali učit prvnímu cizímu jazyku – angličtině, takže projekt byl zároveň motivačním. Ve škole se učíme cizím jazykům proto, abychom se dokázali domluvit i v jiných zemích. Naučili jsme se zpívat písničku Z. Svěráka a J. Uhlíře „Angličtina“, ve které byla spousta (pro někoho nových) anglických slovíček. Pomocí různorodých úkolů jsme se pak zaměřili zejména na země, které jsou v těsném sousedství s Českou republikou, a na jejich jazyk. Druhý den jsme se věnovali komunikaci nevidomých a neslyšících lidí. Naučili jsme se českou prstovou abecedu, děti se seznámily s Braillovým písmem. Na závěr došlo také na Morseovu abecedu, luštění zpráv a plnění úkolů.

Adaptační výlet do Telče

Adaptační výlet do Telče


29. září 2021

Ve středu 29. září vyjela 1. a 5. třída na adaptační výlet do Telče. Nejprve jsme navštívili HZS v Telči, kde nám byla ukázána vyprošťovací technika, hasicí přístroje a různá jiná záchranná zařízení. Děti si mohly plno věcí vyzkoušet, na cokoli se zeptat a do hasičských aut se podívat, což byla obzvlášť vítaná „atrakce“. Poté jsme navštívili Telčský dům na náměstí. Zde nás čekala prohlídka starobylého sklepení, jedinečná výstava, modely vláčků a železnic a spousta zábavy v městečku skřítka Telčáka. První společný výlet prvňáčků a páťáků vydařil, budeme se těšit na další společnou akci.

Svatý Václav

Svatý Václav


27. září 2021

V posledním zářijovém týdnu druháci jeden den pracovali na téma „Svatý Václav“. Objasnili si souvislosti s místní poutí, ve skupinkách plnili různé úkoly, zjišťovali informace o Václavovi, doplňovali je do textu a vyrobili si svatováclavský meč.

Projekt Zelenina

Projekt Zelenina


23. září 2021 až 24. září 2021

Koncem září pracovali třeťáci na svém prvním projektu “Zelenina“. Žáci si z domu přinesli do třídy spoustu druhů zeleniny a receptů, pak nastalo povídání o donesené zelenině, co má kdo nejraději, jakými smysly lze zeleninu vnímat, což si také všichni vyzkoušeli, když poznávali jednotlivé druhy pomocí zraku, hmatu, čichu a chuti. Dále jsme dělili zeleninu do skupin podle druhů (kořenová, košťálová, listová, cibulová, plodová). Naučili jsme se novou písničku „Na zahrádce“ Z. Svěráka a J. Uhlíře, kde se to různými druhy zeleniny jen hemží. Na řadu přišly i matematické úkoly, rébusy, křížovky, kreslení a vyrábění. Vyvrcholením akce byla vlastnoruční příprava zeleninové pizzy a salátu z mrkve vypěstované na školním záhonku.

Patroni

Patroni


23. září 2021

Ve čtvrtek 23. 9. se v 1. a v 5. třídě uskutečnil slavnostní den. Žáci 5. třídy přišli pasovat své mladší kamarády, předat jim zkušenosti, a hlavně se stát jejich „patrony“. Společně se seznámili, zatančili a vyrobili pomůcky pro prvňáčky na matematiku. Vše proběhlo v hezkém a přátelském duchu. Již nyní se všichni těší na první společný výlet, který bude hned ve středu 29. září do Telče. Věřím, že si to všichni užijeme.

Nábor malých fotbalistů

Nábor malých fotbalistů


21. září 2021

Děti z 1. a 2. třídy měly 21. září možnost si zasportovat pod vedením trenérů TJ Sokol Stonařov. Střídaly se na různých stanovištích, běhaly, skákaly a zkusily si různou manipulaci s míčem. Činnost byla velice pestrá, nebyl čas vydechnout. Komu se trénink líbil, může se do fotbalového kroužku přihlásit.

Mrkvobraní ve školní družině

Mrkvobraní ve školní družině


13. září 2021 až 17. září 2021

Mrkvobraní, tak by se mohl nazvat týden od 13. do 17. září který proběhl ve školní družině ve znamení sklizně mrkve ze záhonků ŠD. A že vyrostla mrkev veliká, převeliká... Část ze sklizně si děti vzaly domů, aby se pochlubily svými pěstitelskými úspěchy, část padla v přímé konzumaci hned ve škole. A drobnější mrkvičky pak po nastrouhání byly osvěžením ve školní družině. Na obrázcích děti v kolorované kresbě vyjádřily téma: „Od semínka po mrkvičku...“ Na jedné z fotografií je ještě vidět, jak některé mrkve měly na konci kořene malou bambulku. Víte proč?

Lesní výtvarka

Lesní výtvarka


15. září 2021

Krásné zářijové počasí využili třeťáci k výtvarné výchově v lese. Úkolem dětí bylo vytvořit obraz postavy s využitím přírodních materiálů.

Otevření nové tělocvičny

Otevření nové tělocvičny


1. září 2021

Tak jsme se dočkali, 1. září 2021 byla slavnostně otevřena nová tělocvična. Už jsme si ji vyzkoušeli, je bezva a věříme, že bude výborně sloužit žákům základní školy, místnímu Sokolu i sportující veřejnosti. Ještě jednou děkujeme vedení městyse i stavebním firmám, které se na stavbě podílely.

Náš první školní den

Náš první školní den


1. září 2021

1. září jsme zahájili nový školní rok 2021/22. Proběhlo také slavnostní přivítání našich prvňáčků, kterých letos do školy nastoupilo 15.