Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Školská rada

Jaroslav Rod

zástupce zřizovatele

předseda školské rady

Mgr. Ivan Šulc

zástupce zřizovatele

Mgr. Zuzana Šimková

zástupkyně školy

Naděžda Hejlová

zástupkyně školy

Ing. Zuzana Kušíková

zástupkyně rodičů

Pavel Zvěřina

zástupce rodičů