Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Školská rada

Jaroslav Rod

zástupce zřizovatele

předseda školské rady

Mgr. Ivan Šulc

zástupce zřizovatele

RNDr. Věra Čermáková

zástupkyně školy

Naděžda Hejlová

zástupkyně školy

Zuzana Kušíková

zástupkyně rodičů

Pavel Zvěřina

zástupce rodičů