Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Školní dokumenty

Výroční zpráva

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021.

Školní řád

Školní řád (platnost od 26. září 2012) + dodatek ke vzdělávání distančním způsobem (platnost od 9. 11. 2020).

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZŠ Stonařov – školní rok 2020–2021.

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně – Mgr. Veronika Čermáková.

Volba povolání

Informace o volbě povolání + přehled středních škol.

Informační zpravodaj

Úvodní informační zpravodaj ZŠ Stonařov 2021/22.

Přehled akcí

Aktivity a prezentace ZŠ Stonařov ve školním roce 2020/2021. Přehled akcí a mimoškolní činnosti, výsledky soutěží.

Informace o nakládání s osobními údaji

Plnění informační povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců (vydáno 18. 5. 2018).

GDPR a distanční výuka

Informace o zpracování osobních údajů – elektronická komunikace, distanční výuka (vydáno 12. 12. 2020).

Rozpočty

Rozpočet pro rok 2021 – střednědobý výhled a schválení rozpočtu.