Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Zájmové kroužky

Aerobik


Ing. Renáta Měrtlová

Kroužek aerobiku navštěvují děvčata a chlapci 7. až 9. ročníku. Scházíme se v pondělí od 13:20 do 14:55 střídavě ve dvou skupinách. Cílem kroužku je hravou a přitažlivou formou rozvíjet pohybové schopnosti, muzikálnost, vnímat hudbu a rytmus. Za jeden školní rok připravíme několik choreografií na písně různých žánrů. Výsledky našeho „hopsání“ mohou shlédnout rodiče a veřejnost na různých společenských akcích (vánoční akademie, plesy, setkání seniorů atd.).

Divadelní kroužek


Naděžda Hejlová

Divadelní kroužek při ZŠ Stonařov je určený především pro žáky 3. až 9. ročníku. Schůzky se konají každý týden ve čtvrtek od 16:00 do 17:20. Hlavním cílem je nabídnout dětem prostor, kde se budou rádi setkávat, budou si hrát, překonají strach a trému před ostatními, probudí fantazii a zjistí, jak jsou kreativní. Vedlejším cílem je nacvičit krátký inscenační útvar, většinou pohádku, a vystoupit s ní na vánoční besídce, která se pravidelně koná v předvánočním čase, případně na letní školní akademii. Motto kroužku: Divadlo hrajeme celý život, a to ani nemusíme být herci.

Keramika


Mgr. Marcela Březnová, Mgr. Lenka Harnušková

Keramický kroužek je určen pro všechny, kdo mají chuť tvořit. Kroužek je určen pro děti od 1. do 9. třídy, stačí mít chuť vyzkoušet si něco nového. Práce s hlínou je nejen tvořivá, ale je to i úžasná relaxace. Kupodivu nemají problém v klidu a s maximálním soustředěním pracovat i ti největší neposedové. Hlína si je zkrátka získá. Prvňáčci pracují pod vedením paní učitelky Marcely Březnové, schází se 1x týdně jednu vyučovací hodinu (ve čtvrtek od 11:00 do 11:55). Starší děti pracují pod vedením Lenky Harnuškové ve dvou skupinách, kde jsou rozděleny podle věku a pokročilosti – a někdy také podle toho, jak mají zrovna ve své týdenním rozvrhu čas. Schází se 1x za 14 dní na dvě vyučovací hodiny. (2.–3. třída ve čtvrtek a  4.–9. třída v úterý, vždy od 13:30 do 15:00)

Sborový zpěv


Mgr. Veronika Čermáková

Kroužek pěveckého sboru je určen pro děti 2.–9. třídy. Probíhá jedenkrát týdně. Během roku vystupuje pravidelně na vánoční akademii, zpívá při rozsvěcování vánočního stromu ve Stonařově, na konci školního roku vystupuje i na školní akademii. Žáci si zde zdokonalují základní pěveckou techniku a rozvíjí hudební cítění.

Stolní tenis


Mgr. Zdeněk Zdražil

Od otevření nové školní budovy v roce 1992 máme na chodbách školy stoly na stolní tenis. Koho hra zaujme, může se v ní zdokonalovat v kroužku stolního tenisu, jehož náplní jsou základní herní dovednosti. Po jejich zvládnutí jsou žáci zařazeni do celoročního žebříčkového turnaje, kde spolu hráči měří síly v rámci kroužku. Dále se konají i celoškolní turnaje, nejlepší jednotlivci pak mohou reprezentovat školu na regionálních turnajích sportovní ligy škol. Kroužek bude probíhat vždy ve středu od 13:20 do 14:55

Taneční kroužek


Mgr. Markéta Holoubková, Mgr. Veronika Poukarová

Taneční kroužek navštěvují děti, které rády tančí na moderní hudbu. Zaměřujeme se hlavně na radost z pohybu, protažení, rozvoj smyslu pro rytmus a obratnost. Budeme se snažit natrénovat krátké taneční sestavičky a možná i celé vystoupení. Kroužek je rozdělen na dvě skupiny. Žáci z 2. a 4. ročníku se pod vedením paní učitelky Veroniky Poukarové budou setkávat vždy v úterý od 13:30 do 14:15, žáci 1. a 3. ročníku pod vedením paní učitelky Markéty Holoubkové ve čtvrtek od 13:30 do 14:15.

Základy moderní gymnastiky


Ing. Zuzana Kušíková

Kroužek moderní gymnastiky probíhá pod vedením paní Zuzany Kušíkové vždy ve středu od 15:00 do 16:30. Je určen pro žáky 1.–9. ročníku.