Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Zaměstnanci mateřské školy a školní jídelny

Dana Javůrková

vedoucí učitelka MŠ, třídní učitelka (Kytičky)

Kamila Kremláčková

učitelka (Kytičky, Sluníčka)

Bc. Kateřina Macková, DiS.

učitelka (Sluníčka, Motýlci)

Hana Marečková

třídní učitelka (Sluníčka)

Jaroslava Hrubšová

třídní učitelka (Motýlci)

Iveta Kourková

asistentka pedagoga (Sluníčka)

Vilma Bártů

školnice

Iveta Hůryová

vedoucí školní jídelny

Alena Ježková

kuchařka

Marcela Soukupová

kuchařka