Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Spolek rodičů

Petra Čermáková

Stonařov 398

Zástupkyně 1. třídy

Lucie Příhodová

Stonařov 312

Zástupkyně 2. třídy

Jana Smolíková

Stonařov 387

Zástupkyně 3. třídy

Marcela Zvěřinová

Stonařov 389

Zástupkyně 4. třídy

Simona Kuzdasová

Stonařov 368

Zástupkyně 5. třídy

Jitka Smolíková

Stonařov 303

Zástupkyně 6. třídy

Mgr. Lenka Špačková

Stonařov 354

Zástupkyně 7. třídy

Ing. Marie Zvěřinová

Stonařov 380

Zástupkyně 8. třídy

Hana Prokůpková

Stonařov 309

Zástupkyně 9. třídy

Dokumenty Spolku rodičů

Zápisy rady Spolku rodičů

Zápisy z jednání rady Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Stonařov.

Stanovy Spolku rodičů

Nové stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Stonařov ze 17. 6. 2020

Zápis z pléna SRŠ

Zápis plenární schůze rodičů.