Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Charakteristika školní družiny

Školní družina slouží jako výchovně vzdělávací zařízení. Poskytuje zájmové vzdělávání žákům, tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vzdělávání.

Oddělení školní družiny při ZŠ Stonařov je umístěno v samostatné třídě. Ta je velká a světlá, vhodně vybavena tak, aby splňovala podmínky pro zájmovou, odpočinkovou i relaxační činnost ve školní družině.

Do školní družiny jsou přijímáni žáci na základě řádně vyplněné přihlášky – zápisního lístku.

Za pobyt ve školní družině je vybírán poplatek podle Vnitřního předpisu – Stanovení výše úplaty ve školní družině.

Aktuality

Zahájení provozu školní družiny

30. srpen 2021

Školní družina bude v běžném provozu od 2. září 2021. Zájemci o docházku do školní družiny (žáci 1.–4. ročníku) si přihlášky mohou vyzvednout 1. září 2021 u svých třídních učitelů, příp. u vychovatelky školní družiny.

Družina

Dokumenty

Základní informace o školní družině

Řád školní družiny

Fotogalerie družiny

Mrkvobraní ve školní družině

Mrkvobraní ve školní družině


13. září 2021 až 17. září 2021

Mrkvobraní, tak by se mohl nazvat týden od 13. do 17. září který proběhl ve školní družině ve znamení sklizně mrkve ze záhonků ŠD. A že vyrostla mrkev veliká, převeliká... Část ze sklizně si děti vzaly domů, aby se pochlubily svými pěstitelskými úspěchy, část padla v přímé konzumaci hned ve škole. A drobnější mrkvičky pak po nastrouhání byly osvěžením ve školní družině. Na obrázcích děti v kolorované kresbě vyjádřily téma: „Od semínka po mrkvičku...“ Na jedné z fotografií je ještě vidět, jak některé mrkve měly na konci kořene malou bambulku. Víte proč?

Malovaná sluníčka

Malovaná sluníčka


21. červen 2021

Jednou z mnoha výtvarných činností ve školní družině byla letní malovaná sluníčka. Ve fotogalerii je i ukázka několika dalších letošních výtvarných prací.

Projekt Hmyz

Projekt Hmyz


17. květen 2021 až 21. květen 2021

Jedním z projektů uskutečněných ve školní družině byl projekt na téma HMYZ. Každý den na nás čekala pohádka z knihy J. Kahouna: Příběhy včelích medvídků (o malých čmelácích Brumlovi a Čmeldovi). Řekli jsme si, jaký význam má hmyz v přírodě a jaký přínos má pro člověka. Vyrobili jsme včelky z papírových roliček a natiskli jim medové plástve. Vyrobili jsme pohyblivé housenky a uspořádali s nimi závody v běhu. Natiskli jsme pomocí vyrobených pěnových tiskátek nejprve na papír brouky a pavouky, poté jsme s jejich pomocí vyrobili originální trička.