Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Charakteristika školní družiny

Školní družina slouží jako výchovně vzdělávací zařízení. Poskytuje zájmové vzdělávání žákům, tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vzdělávání.

Oddělení školní družiny při ZŠ Stonařov je umístěno v samostatné třídě. Ta je velká a světlá, vhodně vybavena tak, aby splňovala podmínky pro zájmovou, odpočinkovou i relaxační činnost ve školní družině.

Do školní družiny jsou přijímáni žáci na základě řádně vyplněné přihlášky – zápisního lístku.

Za pobyt ve školní družině je vybírán poplatek podle Vnitřního předpisu – Stanovení výše úplaty ve školní družině.

Aktuality

Změna úhrady za školní družinu

31. srpen 2022

Vážení rodiče, z provozních důvodů jsme byli nuceni přistoupit k úpravě ceny za pobyt ve školní družině. Podrobné informace obdrží děti společně s přihláškou do školní družiny a naleznete je také zde, v přiloženém souboru.

Zahájení provozu školní družiny

29. srpen 2022

Odpolední školní družina bude v běžném provozu od 2. září 2022. Navštěvovat ji mohou žáci 1.–3. ročníku, (žáci 4. ročníku vzhledem ke kapacitě družiny jen ve výjimečných případech). Zájemci o docházku do školní družiny si přihlášky mohou vyzvednout 1. září 2022 u svých třídních učitelů, příp. u vychovatelky školní družiny.

Družina

Dokumenty

Základní informace o školní družině

Řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Fotogalerie družiny

Co se děje na stráni za školou

Co se děje na stráni za školou


10. duben 2022

Škola Stonařov má zajímavou lokaci – je na okraji městyse, čelem ke státní silnici, kudy denně projíždí tisíce aut, „zády“ otočená k přírodě. A příroda je hned pár metrů za školní budovou. V areálu školy je prudká stráň, která je zarostlá nejen náletovými dřevinami, ale i rostlinami, které zde byly vysázeny. Tahle stráň se stala nedávno zájmem dětí především ze školní družiny. U školy vybudované tzv. lanové centrum je krásné, ale zajímavější pro děti je vybudovat si „svoje“ místa na hraní. Svoje domečky a zahrádky, prosekat se zarostlým křovím, vybudovat si terasu s vyvýšenou pozorovatelnou... Do toho všeho se pustili nejprve žáci školní družiny tzn. 1.–3. třídy, pak jim přišli na pomoc starší, kteří přece jen mají více síly. Vznikl plán: otevřít tento prostor ještě více dětem, vybudovat na tomto místě hřiště s přírodními herními prvky a vrbovými domečky, upravit stráň tak, aby byla bezpečná a zůstal zde prostor, kde děti mohou rozvíjet svoji originalitu. Plán byl hotov, vize je jasná. Teď ještě sehnat realizační tým. A měli jsme velké štěstí, protože námi oslovený pan Jan Šrubař, který měl se stavbou z vrbových proutků už jisté zkušenosti, nás neodmítl a spolu s panem Jaroslavem Poukarem se stali našimi „stavbyvedoucími“. V neděli 10. dubna 2022 se pak naplánovaná akce uskutečnila. Ten den počasí dostálo svému přívlastku – aprílové. Postupně se prostřídal déšť se sněhovou vánicí, zima a vítr a něco málo sluníčka. A i když to bylo po této stránce náročné, nejenom že se postavily nádherné domečky z proutí, podařilo se vybudovat ještě něco navíc. – Velké modřínové špalky různých rozměrů darované městysem Stonařov, opracované pracovníky městyse a panem Martinem Špačkem, byly využity jako schody vedoucí na terasu ve stráni i na sestavení herních prvků. Zde patří velké poděkování panu Holoubkovi, Hejdovi a panu Pivoňkovi, který přiložil k dílu i lžíci svého bagříku, a tím ulehčil práci při terénních úpravách. I tak to bylo opravdu náročné a jsme si toho vědomi. Poděkování patří i žákům naší školy, kteří se této akce zúčastnili. Odměnou všem byl vlastně jen nad ohýnkem opečený špekáček, který trošku v danou chvíli zahřál. Mnohem víc pak musí hřát uspokojení nad vykonaným dílem. Děkujeme! Naďa Hejlová a kolektiv pracovníků ZŠ Stonařov a především děti, které už vybudované atrakce hojně využívají.

Zima ve školní družině

Zima ve školní družině


leden 2022 až únor 2022

Po Vánocích jsme se v družině moc těšili na tu opravdovou zimu. Sněhuláci v té době stavět nešli, ale malovaní se všem povedli. Stejně jako zimní vesnička (malba anilínovými barvami, koláž), a lední medvědi (tupování papírem). A pak jsme se dočkali – konečně sníh! Využili jsme příležitosti a snažili jsme se jej co nejvíc užít. A tak vznikli sněhuláci (malí, velcí) a různé stavby ze sněhu (domečky, zahrádky). A samozřejmě jsme vyrazili na klouzačku.

Vánoční čas ve školní družině

Vánoční čas ve školní družině


prosinec 2021

Čas před Vánocemi je obdobím velkého těšení. Vánoce jsou pro každého, nejen pro děti, tím nejkrásnějším svátkem v roce. V družině jsme si dobu adventu krátili pohádkami u adventního věnečku, společnými hrami, vycházkami, sportováním i vyráběním. Na začátku prosince byl první obrázek Mikuláše, anděla a čerta (kolorovaná kresba). Dalšího anděla jsme vyráběli z papíru, papírové ruličky a těstovin. Vystřihovali jsme papírové vločky a z papírových sáčků jsme vytvářeli velkou hvězdu. Vycházky byly spojené s pozorováním u rybníka a krmením vodního ptactva, zakrmováním v lese (kukuřičné klasy jsme nasbírali na podzim na sklizeném poli, kaštany jsou ze školní zahrady a jablíčka přinesla Simonka).