Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Charakteristika školní družiny

Školní družina slouží jako výchovně vzdělávací zařízení. Poskytuje zájmové vzdělávání žákům, tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vzdělávání.

Oddělení školní družiny při ZŠ Stonařov je umístěno v samostatné třídě. Ta je velká a světlá, vhodně vybavena tak, aby splňovala podmínky pro zájmovou, odpočinkovou i relaxační činnost ve školní družině.

Do školní družiny jsou přijímáni žáci na základě řádně vyplněné přihlášky – zápisního lístku.

Za pobyt ve školní družině je vybírán poplatek podle Vnitřního předpisu – Stanovení výše úplaty ve školní družině.

Aktuality

Družina

Dokumenty

Základní informace o školní družině

Řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Fotogalerie družiny

Vánoce ve školní družině

Vánoce ve školní družině


prosinec 2022

Předvánoční čas ve školní družině využily děti nejen k hrám, ale také k vánočnímu tvoření. Společně si nazdobily stromeček, který je spolu s ostatními stromečky vystavený u prodejny Lapek, z plastelíny vymodelovaly vánoční cukroví, nakreslily si vánoční kapříky a vyrobily vánoční přání s andělem.

Hrátky na sněhu ve školní družině

Hrátky na sněhu ve školní družině


12. prosinec 2022, 15. prosinec 2022

Sníh, to je jedna velká radost. Ve školní družině jej děti využily k hrám i k bobování na stráni za školou.

Mikulášské tvoření ve školní družině

Mikulášské tvoření ve školní družině


29. listopad 2022 až 6. prosinec 2022

Přelom listopadu a prosince využily děti ve školní družině k mikulášskému tvoření. Rudkou děti kreslily, jak to asi vypadá v pekle. Z ruliček si vyrobily postavičky Mikuláše, anděla i čerta, z borových šišek krásné zasněžené stromečky.