Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Charakteristika školní družiny

Školní družina slouží jako výchovně vzdělávací zařízení. Poskytuje zájmové vzdělávání žákům, tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vzdělávání.

Do školní družiny jsou přijímáni žáci na základě řádně vyplněné přihlášky – zápisního lístku.

Za pobyt ve školní družině je vybírán poplatek podle Vnitřního předpisu – Stanovení výše úplaty ve školní družině.

Aktuality

Organizační změny ve školní družině

5. říjen 2023

Informace ohledně nové organizace školní družiny od září 2023.

Družina

Dokumenty

Základní informace o školní družině

Řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Fotogalerie družiny

Dárečky k zápisu

Dárečky k zápisu


2. duben 2024 až 11. duben 2024

V průběhu první poloviny dubna se žáci všech tříd 1. stupně i obou oddělení školní družiny zabývali výrobou dárečků pro budoucí prvňáčky k zápisu.

Velikonoční procházka

Velikonoční procházka


27. březen 2024

Před velikonočními prázdninami bylo nádherné počasí, děti ve školní družině tak mohly trávit spoustu času venku. Na fotografiích je několik momentek 1. oddělení ŠD z krásně vyzdobeného městečka.

Velikonoce ve 2. oddělení ŠD

Velikonoce ve 2. oddělení ŠD


25. březen 2024 až 27. březen 2024

V krátkém týdnu se děti zhostily vyrábění velikonočního králíčka s vejci. A aby byl každý králík originální, tak děti obtiskly svou ruku na papír, otisk pak dokreslily a králíček mohl jít koledovat! V malém počtu jsme se pak vydali na hřiště, kde jsme opět nasávali vitamín D a společně dováděli na průlezkách, houpačkách, atd.