Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Aktuality

Výsledky hlasování do Školské rady z řad rodičů

22. září 2021

Novými zástupci do Školské rady z řad rodičů pro roky 2021–2023 byli zvoleni Zuzana Kušíková a Pavel Zvěřina.

První třídní schůzky

20. září 2021

První třídní schůzky s třídními učiteli proběhnou v úterý 5. října od 16:30 v kmenových třídách.

Zasedání rady Spolku rodičů

8. září 2021

Zasedání rady Spolku rodičů se bude konat ve čtvrtek 30. září od 16:30.

Informace k zájmovým kroužkům

2. září 2021

Nábor do zájmových kroužků je zatím odložen.

Zahájení provozu odpolední družiny

30. srpen 2021

Odpolední školní družina bude v běžném provozu od 2. září 2021. Zájemci o docházku do školní družiny (žáci 1.–4. ročníku) si přihlášky mohou vyzvednout 1. září 2021 u svých třídních učitelů, příp. u vychovatelky školní družiny.

Zahájení provozu ranní družiny

27. srpen 2021

Ranní družina začíná fungovat od 2. září 2021. Bude v provozu vždy od 6:15 do 7:15.

Provoz školy a testování žáků a zaměstnanců

25. srpen 2021

Manuál MŠMT k provozu škol a testování a výtah z manuálu k provozu ZŠ a MŠ Stonařov od 1. září 2021 pro rodiče, žáky a zaměstnance.

Podzimní prázdniny

1. září 2021

Podzimní prázdniny jsou ve středu 27. října 2021 a v pátek 29. října 2021 (ve čtvrtek 28. října 2021 je státní svátek).

První pedagogické pohovory

1. září 2021

7. prosince od 15:30 do 18:00 se budou konat první pedagogické pohovory, během kterých se budete moci přijít informovat o prospěchu a chování vašich dětí.

Setkání s rodiči vycházejících žáků

1. září 2021

Setkání s rodiči žáků 9. třídy proběhnou 7. prosince (tj. ve stejný den jako první pedagogocké pohovory) od 16:00.

Vánoční prázdniny

1. září 2021

Vánoční prázdniny začínají ve čvtrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování znovu začne v pondělí 3. ledna 2022.

Pololetní prázdniny

1. září 2021

Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny

1. září 2021

Jarní prázdniny začínají v pondělí 14. února 2022 a končí v neděli 20. února 2022.

Druhé pedagogické pohovory

1. září 2021

22. března od 15:30 do 18:00 se budou konat pedagogické pohovory, během kterých se budete moci přijít informovat o prospěchu a chování vašich dětí.

Velikonoční prázdniny

1. září 2021

Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek 14. dubna 2022 a přímo na ně navazují dva státní svátky. Vyučování znovu začne v úterý 19. dubna 2022.

Třetí pedagogické pohovory

1. září 2021

24. května od 15:30 do 18:00 se budou konat pedagogické pohovory, během kterých se budete moci přijít informovat o prospěchu a chování vašich dětí.

Hlavní prázdniny

1. září 2021

Hlavní prázdniny začínají v pátek 1. července 2022 a končí ve středu 31. srpna 2022.