Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Naše škola

Základní škola Stonařov
Úplný název Základní škola a Mateřská škola Stonařov, příspěvková organizace Adresa Stonařov 242, 588 33 Zřizovatel Městys Stonařov Telefon – ZŠ 567 319 321 Telefon – MŠ 732 209 815 Telefon – ŠJ 567 319 318 E-mail zdenek.zdrazil@zsstonarov.cz Datová schránka xq7mhtu

Základní škola a Mateřská škola Stonařov pod sebou zahrnuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Je příspěvkovou organizací zřizovanou Městysem Stonařov. Ředitelem školy je od roku 1992 Mgr. Zdeněk Zdražil. Škola je plně organizovaná a v každém z devíti postupných ročníků má po jedné třídě.

Poradními orgány ředitele jsou pedagogická rada tvořená pedagogickým sborem, školská rada zřízená na základě usnesení zastupitelstva městyse Stonařov a Spolek rodičů školy při ZŠ a MŠ Stonařov, jehož statutárním orgánem je tříčlenný výbor – Marie Zvěřinová, Marcela ZvěřinováJitka Smolíková.

Ve školním roce 2020/21 navštěvovalo školu 168 žáků (údaj ze statistického výkazu k 30. 9. 2020) ze 13 obcí (74 chlapců a 94 dívek). Místních žáků bylo 106, 62 dojíždělo z okolních obcí, nejvíce z Dlouhé Brtnice (19), Pavlova (14), Hladova (6) a Suché (6). V Dlouhé Brtnici a Pavlově pokračuje činnost malotřídních škol, z nichž k nám přicházejí žáci zpravidla do pátého, případně šestého ročníku. V tomto školním roce jsme zaznamenali mírný nárůst počtu žáků, průměrná naplněnost je 18,7 žáka na třídu. Školní družinu navštěvovalo 34 dětí.

Hlavní budova školy je v provozu 30 let. Před dvěma lety prošla generální rekonstrukcí, která se povedla, a fungování školy je na výrazně ekonomičtější bázi. Profitujeme ze zateplení budovy a zejména nové kotelny, která je umístěna v přízemí stávající budovy, což samo o sobě představuje nemalé úspory na spotřebě plynu. Velkou devízou je též nová a teplotně odizolovaná střecha. Estetickému dojmu přispěla též kompletně nová okna i vstupní vestibul. Svou funkci plní i rekuperační jednotky zakomponované do všech tříd.

Druhým rokem též využíváme novou přírodní zahradu s venkovní učebnou a outdoorovým hřištěm. Tyto prostory dále vylepšujeme (např. vybudování nového závlahového systému), včetně pečlivé údržby a obnovy květin a zeleně. V příznivém počasí je hojně využíván i multifunkční altán, kde probíhá vyučování v přírodě či projektová činnost.

Roky se zřizovatel marně pokoušel o výstavbu nové tělocvičny a letos jsme se jí k naší radosti dočkali. Stavba se začala realizovat v červnu 2020 a v březnu 2021 byla v zásadě dokončena. Z důvodu odhlučnění vnitřních prostor se termín otevření mírně protáhl, ale od nového školního roku bude zbrusu nová víceúčelová sportovní hala připravena k užívání školní mládeži, místním sportovním oddílům, spolkům i zájemcům z řad veřejnosti. Vzhledem ke komfortním vnitřním rozměrům umožňuje hala provozování i prostorově velmi náročných sportů. Za nový sportovní stánek jsme velmi vděčni a my školáci se o něj budeme rádi dělit se sportující veřejností. Hala je též nově vybavena různorodým sportovním náčiním a nářadím, rozvoji sportu ve Stonařově už tedy nic nebrání. Za realizaci tedy ještě jednou děkujeme.

Za naši profilující aktivitu dále považujeme výrazné zaměření na projektovou výuku, ačkoli i ona, stejně jako řada dalších činností, byla letos částečně zasažena koronavirovou pandemií. Naše výuka i zmíněná projektová činnost je dále podporována interaktivními formami práce, přičemž příslušná technika je dostupná ve všech školních učebnách. I naše další velká preference, a to široká nabídka volnočasových a zájmových aktivit pro žáky, byla letos z důvodu protiepidemických opatření značně omezena. Všichni však doufáme, že se k ní budeme moci navrátit v míře, v jaké jsme byli zvyklí, stejně jako k realizaci aktivit pro rodiče s dětmi, které si získaly v minulých letech značnou oblibu.

Již třináctým rokem nepřetržitě participujeme na možnostech evropských projektů. V letošním školním roce jsme dokončili projekt EU Šablony ZŠ Stonařov II a plynule navazujeme dalším – Šablony ZŠ Stonařov III, a to v ještě širší verzi.

V systému volitelných předmětů pokračujeme v roky zavedeném modelu, kdy žáci mají každoroční možnost obměny aktivit, pokud si chtějí vyzkoušet různou škálu činností.

Po nezaviněném přerušení aktivit kvůli pandemii COVID-19 se budeme snažit znovu rychle navázat prezentací výsledků školní i mimoškolní zájmové činnosti (vystoupení kroužků aerobiku, pěveckého sboru, divadelního kroužku, pořádání výstavek keramického kroužku, apod.) a navázat tím na dlouholeté tradice.

Mapa