Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie školního roku 2012/2013

Foto tříd

Foto tříd


školní rok 2012/2013

Tradiční fotografování tříd na konci školního roku.

Čtenářská soutěž ve 2. třídě

Čtenářská soutěž ve 2. třídě


září 2012 až červen 2013

Ve 2. třídě proběhla celoroční soutěž čtenářů. Děti seznamovaly své spolužáky s knížkami, které přečetly, formou krátkých vystoupení před třídou. Nejlepší čtenáři byli odměněni hezkou knížkou: H. Svobodobá – přečetla 36 knížek, J. Votavová – 25 a Š. Plass – 15 knížek.

Zoo Jihlava

Zoo Jihlava


26. červen 2013

Třeťáci se letos vypravili na výlet do jihlavské zoologické zahrady, kde měli objednaný program Šelmy na vlastní oči v centru Podpovrchem. Děti si poslechly spoustu zajímavostí o šelmách, osahaly si lebky a kožešiny šelem a zahrály hry s moc příjemnou lektorkou. Potom se s průvodkyní vydali na procházku ZOO, kde se u výběhů šelem dozvídali spoustu zajímavostí. Zbytek ZOO si potom prohlédli sami, obdivovali hlavně nové žirafky a úžasný australský pavilon. Při takové prima zábavě jim ani horko moc nevadilo.

O dvanácti měsíčkách

O dvanácti měsíčkách


25. červen 2013

Žáci 4. třídy pro své mladší spolužáky připravili představení pohádky O dvanácti měsíčkách. V pracovních činnostech si ušili maňásky, ve výtvarné výchově namalovali kulisy a v hodinách dramatické výchovy pohádku nacvičili.

Přírodovědná vycházka

Přírodovědná vycházka


25. červen 2013

Žáci II. stupně se svými učiteli podnikli jako součást environmentální výchovy přírodovědnou vycházku za účelem poznání okolí Stonařova, 6. a 8. tř. putovala na Špičák a do Třeště, žáci 7. a 9. roč. Alejemi do Kněžic.

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik


6. květen 2013 až 24. červen 2013

Žáci 3. – 5. ročníku v průběhu května a června absolvovali 20 dvoulekcí výuky plavání v jihlavském bazénu.

Bezpečná cesta - BESIP

Bezpečná cesta - BESIP


21. červen 2013

Krajské středisko BESIP připravilo pro žáky I. stupně zábavně – vzdělávací dopoledne nazvané „Bezpečná cesta“. Cílem bylo zdokonalit žáky v některých aspektech dopravní výchovy. Ti si vyzkoušeli jízdu zručnosti na kole, vyplňovali dopravní testy, posuzovali účelnost a kvalitu přechodů pro chodce v městysi nebo si pomocí speciálních brýlí vyzkoušeli, jak se mění vidění a orientace člověka po požití alkoholu.

Hudební nástroje – projekt 4. a 5. třídy

Hudební nástroje – projekt 4. a 5. třídy


25. květen 2013 až 20. červen 2013

Na projektu o hudebních nástrojích třída pracovala zhruba 2 měsíce, přičemž těžiště práce bylo zejména v hudební a výtvarné výchově a pracovních činnostech. Při hodinách hudební výchovy jsme si povídali o hudebních nástrojích, na interaktivní tabuli jsme pracovali s prezentacemi o některých nástrojích, pouštěli jsme si hudební ukázky. Děti o vybraných hudebních nástrojích zpracovávali referáty, kde využili práce s encyklopedií a internetem. Protože máme ve třídě několik dětí, které se učí v ZUŠ hrát na hudební nástroje, v jedné hodině jsme si také uspořádali minikoncert. V hodinách výtvarné výchovy jsme malovali hudební nástroje, k nimž jsme z kartonu a notového papíru vyrobili rámečky. Kreslili jsme také postavy hudebníků, které jsme vystavili na chodbě před třídou. Celý projekt jsme završili projektovým dnem (20.6.), kdy jsme s dětmi vyráběli převážně z odpadového materiálu nejrůznější hudební nástroje. V závěru projektového dne jsme zkusili hrát na skleněné varhany, které jsme vytvořili ze skleniček s vodou a samozřejmě jsme vyzkoušeli všechny zhotovené nástroje.

Sportovní odpoledne

Sportovní odpoledne


18. červen 2013

Zájemci z řad žáků I. stupně se zúčastnili sportovně soutěžního odpoledne, kde si své síly měřili v jízdě zručnosti na koloběžce, běhu překážkovou dráhou a skoku z místa.

Závěrečný flétnový koncert pro rodiče

Závěrečný flétnový koncert pro rodiče


17. červen 2013

Členové flétnového kroužku uspořádali velký závěrečný koncert pro rodiče, kde vystoupily všechny věkové skupiny.

Zoo Jihlava

Zoo Jihlava


13. červen 2013

Žáci 1. a 2. třídy strávili svůj letošní školní výlet v jihlavské zoologické zahradě.

Červená Lhota – Chýnovské jeskyně –Pelhřimov

Červená Lhota – Chýnovské jeskyně –Pelhřimov


12. červen 2013

Program výletu spojené třídy byl letos pořádně nabitý. Žáci 4. a 5. třídy se vypravili do malebného jihočeského zámku Červená Lhota. Po prohlídce zámku a okolí jezera navštívili Chýnovské jeskyně a poté ještě v Pelhřimově Muzeum rekordů a kuriozit.

Projekt Josef Lada

Projekt Josef Lada


11. červen 2013

Ve III. ročníku proběhl poslední letošní třídní projekt věnovaný známému českému spisovateli a ilustrátorovi.

Letní akademie

Letní akademie


5. červen 2013

Začátkem června jsme opět uspořádali pro žáky všech ročníků školní akademii, na které byly prezentovány výsledky celoroční činnosti kroužků aerobiku, divadelního, flétnového a kroužků sborového a vícehlasého zpěvu. Všichni vystupující žáci byli za pilnou celoroční práci odměněni.

Cesta pohádkovým lesem

Cesta pohádkovým lesem


1. červen 2013

TJ Sokol Stonařov za pomoci naší školy a podpory VZP připravil v rámci oslav Dne dětí tradiční pohádkový les – zábavné odpoledne, kde se děti setkaly s desítkami autentických pohádkových postav, svezly se na koních, v loďce a absolvovaly řadu štědře odměněných soutěží.

Projekt Příroda ČR

Projekt Příroda ČR


březen 2013 až květen 2013

Žáci 4. a 5. ročníku dokončili dvouměsíční projekt „Příroda v ČR“.

Den matek ve 4. a 5. třídě

Den matek ve 4. a 5. třídě


květen 2013

Děti ve spojené 4. a 5. třídě každý rok připravují pro své maminky k svátku vlastnoručně vyrobené dárečky a nacvičují hudební vystoupení. Letos jsme oslavili Den matek v rámci celoškolního projektu, kde jsme vystoupili s písničkou, ale kromě toho jsme samozřejmě vyráběli dárečky i ve třídě. Letos jsme maminkám ušili krabičky na drobnosti a skládali origami tulipány.

Zdravotníci bronzoví v kraji

Zdravotníci bronzoví v kraji


30. květen 2013

Družstva našich zdravotníků reprezentovala okres Jihlava ve čtvrtek 30. května v krajské soutěži hlídek mladých zdravotníků. Jak zdravotníci mladší, tak i starší obsadili shodně krásné třetí místo. V přestávce mezi soutěží si zahráli golf, prohlédli Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina a prolétli se vrtulníkem. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Dopravní hřiště

Dopravní hřiště


23. květen 2013

Získáním průkazu cyklisty na Dopravním hřišti v Jihlavě potvrdili své znalosti silničního provozu žáci 4. a 5. roč.

3D modelování

3D modelování


20. květen 2013

V informatice se žáci kromě jiného zabývali i 3D modelováním.

Rukodělné dílny ke Dni matek - projektový den pro rodiče s dětmi

Rukodělné dílny ke Dni matek - projektový den pro rodiče s dětmi


7. květen 2013

Dne 7. 5. jsme uspořádali pro děti prvního stupně, předškoláky a jejich rodiče rukodělné dílny ke Dni matek. Zájemci pracovali ve čtyřech dílnách, kde vyráběli dekorativní srdíčko z papíru a drátu, květinu z papírových proužků, kopretinu z krepového papíru a svou tvůrčí invenci si vyzkoušeli i při práci s keramickou hlínou. Samotné akci předcházelo krátké kulturní vystoupení žáků I. stupně, sestávající z přednesu básničky, jedné písně a divadelní bajky, zahrané našimi nejmenšími herci. Základní motto – popřát maminkám – bylo naplněno a ještě umocněno příjemnou tvůrčí atmosférou vytvořenou rodiči, dětmi i učiteli.

Soutěž mladých zdravotníků

Soutěž mladých zdravotníků


7. květen 2013

Excelentní výkon podala obě naše družstva na okresní soutěži mladých zdravotníků. V obou kategoriích totiž vybojovala 1. místo a současně postup do krajského kola. Družstvo mladších žákyň soutěžilo v sestavě V. Jandová, D. Dvořáková, K. Hrůzová, M. Zadražilová a A. Harnušková, tým starších žákyň ve složení N. Jurková, N. Hronková, V. Jakvidová, K. Šmardová a L. Šindlerová.

Projekt Praha

Projekt Praha


duben 2013

Jako součást výuky dějepisu realizovali žáci 7. roč. projekt „Praha a Karel IV.“. Na kresbách památek Prahy pracovali též ve výtvarné výchově, v pracovních činnostech pak vyrobili erb, model Prahy a podobiznu Karla IV.

Mladí cyklisté opět na bedně

Mladí cyklisté opět na bedně


30. duben 2013

V úterý 30. 4. 2013 proběhlo v Jihlavě okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Družstvo ve složení Marie Šmardová, Klára Šmardová, Jan Rod a Roman Krejčí bylo opět úspěšné a skončilo na 3. místě. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Čarodějnice

Čarodějnice


30. duben 2013

Ve 3. třídě je už tradicí pořádat projekt věnovaný čarodějnicím. Nejinak tomu bylo i letos.

Rezervace Jechovec

Rezervace Jechovec


23. duben 2013

Do rezervace Jechovec, oblasti výskytu bledulí, si udělali společnou exkurzi žáci ze školní družiny a turistického kroužku.

Ochutnáváme anglická slovíčka

Ochutnáváme anglická slovíčka


18. duben 2013

„Ochutnáváme anglická slovíčka“ byl název projektu žáků III. ročníku, v rámci něhož si připravili hostinu z různých dobrot, jejichž názvy následně hledali ve slovníku, konverzačně s nimi pracovali a pochopitelně se je i naučili.

Akce Čistá Vysočina

Akce Čistá Vysočina


14. duben 2013

Naše škola se 19. dubna účastnila již 5. ročníku jarního úklidu s názvem Čistá Vysočina, který každoročně vyhlašuje krajský úřad Kraje Vysočina. Žáci 8. a 9. ročníku uklízeli odpadky jak v samotném městysi, tak i podél komunikací v jeho okolí. Účast na této akci je součástí celoškolního plánu environmentální výchovy.

Máma a táta – můj svět

Máma a táta – můj svět


2. duben 2013

Dvacet žáků 4. a 5. třídy stupně se zúčastnilo výtvarné soutěže „Máma a táta – můj svět“ pořádané centrem Basic v Jihlavě. Po místním vyhodnocení bylo do soutěže odesláno 11 prací, přičemž A. Harnušková ze 4. tř. získala výborné 2. místo.

Ptáčci ze sena

Ptáčci ze sena


21. březen 2013

Žáci spojené 4. a 5. třídy se také zabývali jarním tvořením. Ze sena si zhotovili krásné ptáčky.

Jaro – celoškolní projektový den

Jaro – celoškolní projektový den


21. březen 2013

21. března jsme absolvovali celoškolní projektový den „Jaro“. Žáci II. stupně pracovali v pěti dílnách s jarní tematikou, přičemž každá dílna byla dále rozdělena do 4 skupin. Na závěr prezentovaly všechny skupiny výsledky své práce v ostatních dílnách. Prezentace byly hodnoceny porotou, a to vesměs velmi kladně. Práce žáky bavila, líbila se jim spolupráce s žáky napříč třídami, dozvěděli se něco nového a zvítězili nad trémou při prezentacích.

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu


20. březen 2013

Dvě desítky žáků bojovali o velikonočního přeborníka školy ve stolním tenisu. Vítězství si odnesl J. Pelant před L. Šťastným, oba z 9. tř., 3. místo obsadil T. Zažímal z 8. ročníku

Poznáváme zvířata

Poznáváme zvířata


14. březen 2013

S pořadem „Poznáváme zvířata“ k nám zavítal pan Hořák ze záchranné stanice Ikaros a seznámil děti s řadou známých i téměř neznámých zvířat. Ústřední myšlenkou pořadu byla vhodnost chovu jednotlivých zvířat v domácím prostředí.

Docela malý divadelní festival

Docela malý divadelní festival


5. březen 2013

Školní divadelní soubor vedený se opět zúčastnil „Docela malého divadelního festivalu“ v Jihlavě. Soubor I. stupně vystoupil s představením J. Žáčka „O slonu, který toužil létat“. Žáci II. stupně si připravili pásmo „Indické pohádky“. Naši divadelníci byli oceněni za dramaturgii.

Plesová sezóna

Plesová sezóna


únor 2013

Stalo se již tradicí, že se členové školního souboru aerobiku představují širší veřejnosti na plesech. Letos vystoupili 2. února na plese MŠ v Dlouhé Brtnici a 16. února na maškarním plese SDH ve Stonařově. Kladné ohlasy a divácký zájem jsou pro tanečníky motivací pro pilný trénink do dalších let.

Projekt Sousední státy

Projekt Sousední státy


18. únor 2013 až 25. únor 2013

Týdenní rozsah měl projekt žáků 4. a 5. tř. „Sousední státy“. Žáci se ve skupinách zabývali jednotlivými státy, které sousedí s Českou republikou. Hlavním úkolem bylo vyhledávání a třídění informací z encyklopedií a internetu. Zjištěná fakta potom spolu s obrázky a kresbami zpracovávali do velkoplošných plakátů. Na závěr svým spolužákům svou práci prezentovali. V hodinách českého jazyka jsme společně četli slovenskou, polskou, rakouskou i německou pohádku. V hodině hudební výchovy jsme se seznámili s hymnami jednotlivých států. Téma projektu přímo souvisí s probíraným učivem ve vlastivědě, práce dětem určitě pomohla k seznámení se sousedními zeměmi, k pochopení mnohých souvislostí, k lepší orientaci na mapě i k rozvoji komunikativních dovedností.

Karneval

Karneval


22. únor 2013

Školní maškarní karneval byl letos realizován formou projektového dne. Tradičně se představila plejáda kvalitních masek, nejcennější jsou však detailně propracovaná třídní „chorea“. Mezi třídními kolektivy zvítězila 9. tř. s představením „Plavci a žralok“, 2. místo obsadila 6. tř. s vystoupením „Karkulka“, 3. místo obsadily společně 7. třída – „Stroj času“ a 8. třída – „Křivé zdi“. Mezi jednotlivci si prvenství odnesla S. Vystrčilová v roli „Popelnice“.

Keramické ryby

Keramické ryby


21. únor 2013

Žáci keramického kroužku v únoru vytvářeli krásné ryby.

Recitační soutěž

Recitační soutěž


5. únor 2013

Ve čtyřech kategoriích soutěžilo 26 žáků ve školním kole v recitaci, ti nejlepší si vybojovali postup do okresního kola v Jihlavě. Porotě složené z učitelů i žáků se nejvíce líbily výkony těchto recitátorů: I. kategorie: 1. J. Dvořák, 2. E. Harnušková, 3. L. Janda, 4. M. Zadražilová, II. kateg.: 1. D. Dvořáková, 2. A. Popelářová, 3. N. Nováková, 4. A. Harnušková, III. kategorie: 1. L. Šindlerová, 2. M. Šmarda, 3. V. Jandová, 4. B. Kaliničová, IV. kategorie: 1. K. Šmardová, 2. O. Dohnal, 3. N. Šťastná, 4. S. Dohnalová.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy


29. leden 2013

Na konci ledna jsme zapisovali do 1. třídy na rok 2013/2014 nové prvňáčky.

Projekt Vesmír

Projekt Vesmír


23. leden 2013 až 28. leden 2013

V lednu proběhl ve 4. a 5. ročníku rozsáhlý projekt Vesmír. Žáci četli pověsti o vzniku názvů souhvězdí, vyhledávali v encyklopediích a na internetu informace o planetách a společnými silami si z novin a škrobu vyrobili velký prostorový model sluneční soustavy. Ve výtvarné výchově z PET lahví a papíru zhotovili kosmické rakety a na závěr uspořádali vesmírnou misi, kde hlavním úkolem astronautů bylo vyhledávat informace o kosmickém výzkumu.

Projekt Egypt

Projekt Egypt


listopad 2012 až prosinec 2012

Rozsáhlý projekt Egypt žáků 6. ročníku odstartoval důkladnou dějepisnou přípravou, na kterou navázaly tvůrčí aktivity v pracovních činnostech a výtvarné výchově. Viditelným výsledkem byla vyrobená postava Kleopatry, Cézara, ale též pro Egypt typický krokodýl nilský, kobra egyptská, v sarkofágu uložené mumie či maketa pyramidy. Cílem bylo připomenout si historii Egypta, rozvíjet žákovskou fantazii a vzájemnou spolupráci žáků.

Třešťské Betlémy

Třešťské Betlémy


19. prosinec 2012

Více než stovku figurek bylo možné vidět v ZŠ na vánoční výstavce betlémářů z keramického kroužku. Papírové betlémy vyráběli i třeťáci. Žáci ze školní družiny a turistického kroužku se zase zajeli podívat na výstavu do Třeště, která je betlémy proslulá.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


17. prosinec 2012

Žáci ZŠ se svými učiteli připravili pro širokou rodičovskou veřejnost vánoční akademii, na které ve 12 vystoupeních předvedli výsledky své školní i mimoškolní činnosti. Vystoupily 3 skupiny aerobiku, flétnový a kytarový kroužek, zazpíval pěvecký soubor i kroužek vícehlasého zpěvu, představily se i jednotlivé ročníky s pásmem básniček a písniček.

Podnebné pásy

Podnebné pásy


6. prosinec 2012 až 12. prosinec 2012

Podnebné pásy byly tématem dalšího třídního projektu 4. a 5. ročníku. Žáci vyhledávali, třídili a zpracovávali informace získané z internetu a encyklopedií, ve skupinách vyráběli prostorový model určeného podnebného pásu, sestavovali dopisy z různých končin světa, zahráli si matematickou šifrovanou hru a nechyběla ani závěrečná prezentace výsledků činnosti pro spolužáky.

Mikuláš

Mikuláš


6. prosinec 2012

I když všichni vědí, že přijdou a budou nápadně připomínat některé žáky 9. třídy, přece jen je vždy na Mikuláše cítit ve škole lehké napětí. Jací budou? Kolik jich bude? Čerti byli umírnění, takže se největší „raubíři“ mohli vykoupit básničkou či písničkou a slibem, že už budou hodní. Mikuláš spravedlivě pokáral i pochválil, krásný anděl rozdal všem žákům sladkosti. Děti v mateřské škole Mikulášovi a andělovi zazpívaly a zarecitovaly. Tak zase za rok.

Vánoční strom

Vánoční strom


1. prosinec 2012

První prosincový den se naši školáci aktivně účastnili rozsvícení vánočního stromu v městysi. Pěvecký sbor zazpíval několik vánočních písní, jednotlivé třídy ZŠ a MŠ vyzdobily vánoční stromky, z nichž připravily výstavu. Všem přítomným občanům byla také rozdána žáky vyrobená upomínková přáníčka.

Projekt Voda

Projekt Voda


listopad 2012

V listopadu probíhal v 7. třídě projekt Voda. Při projektech se využívá mezipředmětových vztahů, kdy žáci dané téma zpracovávají z různých pohledů. V přírodopisu například vyhledávali organismy, jejichž život je vázán na vodu a patří do vodního ekosystému. Ve výtvarné výchově skládali origami, v pracovních činnostech pracovali s odpadním materiálem, vyrobili rybu a chobotnici z Pet lahví, tvořili vlastní mořskou koláž atd.

Vánoční setkání důchodců

Vánoční setkání důchodců


30. listopad 2012

30. listopadu vystoupil kroužek aerobiku a fléten ZŠ a žáci MŠ se svým programem na vánočním setkání důchodců.

Zdobení vánočních stromečků

Zdobení vánočních stromečků


29. listopad 2012

V jednotlivých třídách už se chystají vánoční stromečky, které budou vystaveny po celou adventní dobu na městečku.

Kouzelná plavba

Kouzelná plavba


15. listopad 2012

Uprostřed listopadu zhlédli žáci mateřské školy a 1. až 5. třídy v sále kulturního domu zábavný program Kouzelná plavba, jehož hlavním protagonistou byl moderátor Hitrádia Vysočina Milan Řezníček. Pořad byl plný her, kouzel a zábavných vystoupení, kterých se hojně účastnili i samotní žáci.

Čertovská noc

Čertovská noc


26. říjen 2012

Sokol Stonařov ve spolupráci se základní školou a aktivními maminkami připravil 26. 10. pro děti Čertovskou noc. Velký dav malých i větších čertíků se svítícími růžky a lampiony absolvoval za doprovodu rodičů čertovskou cestu romantickou částí večerního Stonařova, lemovanou navíc řadou školou povinných pekelníků. Příjemný večer zakončila sugestivní ohnivá show.

Děti hrají ve školce i pro Stonožku

Děti hrají ve školce i pro Stonožku


24. říjen 2012

Žáci 5. třídy ZŠ Stonařov, kteří loni v dramatické výchově nacvičili pohádku O třech prasátkách, zahráli představení pro děti ze školky i pro děti a maminky z mateřského centra Stonožka ve Stonařově.

Tonda Obal na cestách

Tonda Obal na cestách


19. říjen 2012

Dne 19. 10. absolvovali žáci všech ročníků přednášku a výstavku s ekologickou tematikou Tonda Obal na cestách, zaměřující se na třídění odpadu, jejich recyklaci a ochranu životního prostředí. V rámci besedy si žáci třídění odpadu názorně vyzkoušeli a seznámili se i s koloběhem jednotlivých odpadů.

Cesta odpadu

Cesta odpadu


18. říjen 2012 až 19. říjen 2012

Ve dnech 18. – 19. října probíhal v osmé a deváté třídě ekologický projekt svnázvem Cesta odpadu. První den navštívili žáci třídírnu odpadu Ekos–T v Třebíči a skládku smíšeného odpadu v Petrůvkách. Druhý den zakreslovali kontejnerová stání do mapy městyse, počítali množství odpadu na jednoho občana, sledovali značky na obalech, zkoumali obsah svého batohu atd. Nakonec své výsledky, zjištění a postřehy prezentovali. Hlavním cílem bylo pochopit nutnost třídění odpadu a zvýšit roztříděné množství odpadu v jednotlivých rodinách.

Projekt Brambory

Projekt Brambory


18. říjen 2012

Brambory – to je název prvního letošního projektu třeťáků. Učili jsme se hledat informace v encyklopediích a na internetu, vše zapisovat a zpracovat, sdělit spolužákům výsledky hledání. To vše bylo prostřídáno soutěžemi- o nejzajímavější, nejmenší a největší bramboru, o nejdelší slupku, o nejhezčí básničky a pověsti o bramborách, o nejpřesnější odhad 1 kg atd. Brambory jsme kreslili, vytvářeli jsme ubrousky zdobené pomocí bramborových tiskátek barvou na textil. A protože u tolika činností vyhládne, usmažili jsme si společnými silami bramboráky a upekli brambory v troubě. Nechyběly ani naprosté kuriozity, jako třeba bramborové hodiny, které opravdu měřily čas.

Dopravní hřiště

Dopravní hřiště


17. říjen 2012

V říjnu žáci 4. a 5. ročníku zahájili teoretickou i praktickou výuku na dopravním hřišti.

Sportovní liga škol v malé kopané

Sportovní liga škol v malé kopané


12. říjen 2012

Velkého úspěchu dosáhlo družstvo chlapců v okrskovém kole sportovní ligy škol v malé kopané. Tým ve složení F. Bartoň, F. Nechvátal, A. Popelář, R. Sabo, M. Linhart, L. Kolesa, J. Šafránek, T. Zažímal a V. Koráb tento turnaj vyhrál před družstvy Dušejova, Puklic a Luk n. J. a probojoval se do finálového turnaje, kde v konkurenci nejlepších týmů okresu obsadil pěkné 5. místo

Projekt Podzim

Projekt Podzim


8. říjen 2012

Projekt nazvaný dle ročního období „Podzim“ absolvovali žáci 2. ročníku.

Projekt Vyjmenovaná slova

Projekt Vyjmenovaná slova


25. září 2012 až 27. září 2012

Koncem září se žáci 4. a 5. ročníku věnovali svému prvnímu projektu Vyjmenovaná slova. Ve skupinách řešili různorodé úkoly (třídění, doplňování, skládání, luštění), v mapách vyhledávali Bydžov, Volyni, Kamýk a další města, ve kterých se po obojetné souhlásce píše tvrdé y. Ve výtvarné výchově malovali zvířata a rostliny z vyjmenovaných slov a naučili se také písničku Když máš byt, kup si nábytek, ve které se to vyjmenovanými slovy jen hemžilo.

Gotika – život rytířů

Gotika – život rytířů


5. září 2012

Dne 5. 9. navštívili všichni žáci vzdělávací pořad Gotika - život rytířů. Mohli tak zábavnou formou a na vlastní kůži poznat, co představovalo být rytířem ve 14. století. Vyzkoušeli si výstroj, oděvy, seznámili se s tehdejšími zbraněmi a osvojili si pár rytířských dovedností. Vše bylo podáno formou hraných scének, kde nechyběly ani šermířské výstupy hlavních protagonistů. Vystoupení bylo hrazeno z fondu SRŠ

První školní den

První školní den


1. září 2012

1. září jsme přivítali do školy naše prvňáčky.