Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie školního roku 2010/2011

Foto tříd

Foto tříd


školní rok 2010/2011

Tradiční fotografování tříd na konci školního roku.

Keramický kroužek

Keramický kroužek


rok 2011

Na naší škole od září pracuje keramický kroužek. Zde je pár ukázek prací dětí, které jsou opravdu velmi šikovné.

Nová okna

Nová okna


červenec 2011

Přípravu na příští školní rok jsme zahájili již v průběhu července, a to výměnou oken v polovině školy. Velkou aktivitou kompletní mužské části pedagogického sboru a pana školníka jsme navíc vlastními silami vyměnili všechna nežaluziová okna v zadní části budovy za okna s žaluziemi, což spolu s novými okny v přední a boční části budovy jistě přispěje k vylepšení podmínek pro výuku v novém školním roce 2011/12.

Loutkové divadlo

Loutkové divadlo


červen 2011

Čtvrťáci hráli pro své spolužáky z 1. až 3. třídy a pro mateřskou školku pohádku O Sněhurce. Ve výtvarné výchově si vyrobili loutky a jednoduché kulisy a v dramatické výchově divadlo nacvičili.

Výlet na ranč v Bezděkově

Výlet na ranč v Bezděkově


21. červen 2011

Žáci 1. – 5. třídy navštívili v úterý 21. 6. 2011 ranč v Bezděkově. Do Pavlova jeli autobusem a odtud šli pěšky do Bezděkova. Na ranči čekala paní Mendelová, která nám ukázala spolu s majitelem jejich ranč. Žáci se dozvěděli zajímavosti o chovu koní a někteří se na nich v jízdárně svezli.

Pohádkový Roštejn

Pohádkový Roštejn


15. červen 2011

15. června se žáci 1., 2. a 3. ročníku zúčastnili kulturní akce „Pohádkový Roštejn“. Děti viděly pohádku o drakovi, hudební vystoupení se soutěžemi, kejklíře na chůdách, žongléra, kouzelníka, cvičené pejsky a ukázku dalších zvířátek. Čekala nás také netradiční prohlídka interiérů hradu, kterými nás provedla princezna a Bílá paní. Na malém jarmarku v předhradí si děti nakoupily sladkosti a dárečky, některé děti využily i nabídky malování na obličej nebo si šly zaskákat na trampolínu nebo skákací hrad. Byl to velmi příjemně strávený den, i počasí vyšlo na jedničku.

Talíř plný malování

Talíř plný malování


10. červen 2011

Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastnili výtvarné soutěže „Znojemský hrozen“ na téma Talíř plný malování, do které odeslali práce v kategorii Oblíbené jídlo a Narozeninový dort.

Sportovní odpoledne

Sportovní odpoledne


9. červen 2011

V pondělí 9. 6. 2011 proběhlo sportovní odpoledne pro žáky 1. – 5. tříd. Zúčastnili se i žáci, kteří navštěvují družinu. Všichni si zahráli vybíjenou, soutěžili ve skoku do dálky, v hodu na koš a v běhu. Ti nejlepší dostali sladkou odměnu. Ve vybíjené zvítězilo družstvo J. Roda (O. Dohnal, V. Šťastný, T. Šindler). V individuálních disciplínách patřili k vítězům tito žáci: I. kategorie (1. - 2. třída) 1. P. Kožušníková , 2. L. Janda, 3. A. Brychta, II. kategorie (3. - 5. třída) Běh: 1. J. Rod, 2. R. Hrůza, 3. V. Šťastný, Hod na koš: 1. R. Hrůza , 2. F. Vystrčil, 3. J. Rod, Skok do dálky (z místa): 1. J. Rod, 2. O. Dohnal, 3. V. Jandová.

Výlet na zámek Budišov

Výlet na zámek Budišov


2. červen 2011

Čtvrťáci a páťáci si na výletě 2. 6. nejprve prohlédli rozsáhlé přírodovědné sbírky na zámku v Budišově a potom si užili projížďku lodí po Dalešické přehradě.

Zvířata v pohádkách, básničkách, hádankách a písničkách

Zvířata v pohádkách, básničkách, hádankách a písničkách


duben 2011 až květen 2011

Tématem projektu „Máme rádi zvířata“ jsme se zabývali v průběhu celého měsíce dubna prakticky ve všech předmětech, které jsou vyučovány ve 2. a 3. ročníku. Téma jsme uzavřeli celodenním projektem Zvířata v pohádkách, básničkách, hádankách a písničkách, v jehož závěru se děti pokusily svým spolužákům prezentovat výsledky své práce, čímž si zdokonalily své komunikační dovednosti.

Šití medvídků

Šití medvídků


květen 2011

Děti ve 2. a 3. třídě jsou velmi zručné. V pracovních činnostech si dokázaly ušít i svého plyšového medvídka.

Závěrečný koncert kroužku hry na flétnu

Závěrečný koncert kroužku hry na flétnu


31. květen 2011

31. května se konalo tradiční vystoupení našich flétnistů pro rodiče. Děti zahrály písničky různých žánrů a náročností, ukázaly, jak se v průběhu školního roku v souborové hře zdokonalily. Po závěrečné skladbě, kterou zahrálo čtyřhlasně všech 27 žáků, kteří letos v kroužku pracovali, dostali všichni vysvědčení se zaslouženými jedničkami, které byly odměnou za celoroční poctivou práci.

Cesta pohádkovým lesem

Cesta pohádkovým lesem


28. květen 2011

TJ Sokol Stonařov ve spolupráci s naší školou připravil na 28. května pro děti Cestu pohádkovým lesem. Les nad hřištěm a celé okolí se hemžilo pohádkovými bytostmi. Děti loupaly čarodějnicím perníček, Karkulce a vlkovi pomáhaly sbírat sladkosti pro babičku, s vodníky lovily rybičky. Nechyběl Krtek a myška, čerti, Beruška a Ferda mravenec, Šmoulové a Gargamel, Pat a Mat, klauni, princezna s princem, Sněhurka s trpaslíky. V bufetu tentokrát obsluhovala Šebestová s Machem. I přes nepřízeň počasí se den vydařil a obrovský počet dětí v pláštěnkách plnil úkoly. Tak za rok zase v pohádce na viděnou!

Letní akademie

Letní akademie


27. květen 2011

„Žáci žákům“ – tak lze nazvat školní květnovou akademii, která je prezentací školní zájmové činnosti, jež předvádějí členové jednotlivých kroužků svým spolužákům. Letos se představil pěvecký sbor, skupina aerobiku, flétnový a divadelní kroužek.

Velká šmoulí soutěž

Velká šmoulí soutěž


17. květen 2011

Žáci 5. ročníku se zúčastnili Velké šmoulí soutěže, vyhlášené nakladatelstvím Albatros. Nakreslená Šmoulinka zabrala skoro celý školní chodník a součástí soutěže byla její fotografie, odeslaná vyhlašovateli akce.

Výlet na Špičák

Výlet na Špičák


12. květen 2011

Žáci 8. a 9. ročníku se 12. 5. vydali na turistickou vycházku na Špičák, s cílem v Třešti. Kromě sportovního výkonu je cestou čekalo plnění řady přírodovědných a zeměpisných úkolů, které společnými silami zvládli.

Mladí zdravotníci opět na bedně

Mladí zdravotníci opět na bedně


12. květen 2011

Ve čtvrtek 12. 5. 2011 proběhlo v Domově dětí a mládeže v Jihlavě okresní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků. Obě družstva si vedla výborně a v mladší kategorii družstvo ve složení L. Šindlerová, V. Jakvidová, J. Rod, M. Šmardová, E. Terbrová odsadilo 2. místo. Družstvu starších ve složení P. Lysá, K. Vavrová, N. Jurková, K. Šmardová a R. Krejčí patřila 3. příčka. Blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Úspěšní mladí cyklisté

Úspěšní mladí cyklisté


10. květen 2011

V úterý 10. 5. 2011 proběhlo v Jihlavě okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Každoročně se naše škola pere o přední příčky. Ani letos tomu nebylo jinak. V mladší kategorii družstvo ve složení J. Rod, M. Šmarda, L. Šindlerová, M. Šmardová obsadilo 2. místo a v kategorii starších R. Krejčí, R. Mátl, V. Rodová, D. Samuelová místo 4. Blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Prevence dětských úrazů

Prevence dětských úrazů


8. květen 2011

Děti ze spojené 2. a 3. třídy odeslaly své práce do výtvarné soutěže věnované prevenci dětských úrazů.

Den matek

Den matek


5. květen 2011

Ve čtvrtek 5. května proběhla ve 2. a 3. třídě oslava Dne matek. Pozvání přijala naprostá většina maminek, přišlo i několik babiček, tatínků a dědečků. Žáci předvedli téměř hodinové vystoupení, při kterém zazpívali, zatančili, zarecitovali, pohostili maminky vlastnoručně upečeným cukrovím a předali dárečky, které sami vyrobili. Děti celou akci pojaly s velkým nasazením, snad se i maminkám u nás líbilo.

Pracujeme s Activstudiem

Pracujeme s Activstudiem


duben 2011

Žáci 5. třídy si připravili pro čtvrťáky názorné ukázky své práce z kroužku, ve kterém pracují s programem Activstudio. U interaktivní tabule si vyzkoušeli roli učitele a předvedli mladším spolužákům hotové práce, které vytvářejí v rámci projektu Učíme interaktivně.

Projekt Lidské tělo

Projekt Lidské tělo


duben 2011

V první třídě jsme si užili svůj další projekt s názvem Lidské tělo. Procvičili jsme si názvy částí lidského těla na živých „modelech“, učili jsme se hledat v encyklopediích a číst i složitější texty, vypracovali spoustu pracovních listů, vyrobili plakáty a debatovali nad různými všetečnými dotazy týkajícími se tématu. Vyrobili jsme si panáky-hadráky v životní velikosti, naučili se u toho zacházet s jehlou, přišívat knoflíky a hlavně spolupracovat. Náš projekt ukončila beseda o práci záchranářů a o první pomoci s panem Vorlem.

Malá mořská víla

Malá mořská víla


březen 2011 až duben 2011

Na přelomu března a dubna proběhl ve 2. a 3. třídě další třídní projekt, ve kterém se děti seznámily s dánským pohádkářem H. Ch. Andersenem a jeho pohádkou Malá mořská víla. Kromě četby a práce s textem žáci počítali, malovali, zpívali, poznávali mořské živočichy, získávali sůl z opravdové mořské vody a z odpadového materiálu vyrobili 3 mořské panny, které následně odeslali do ekologicky zaměřené výtvarné soutěže Atlantida, na téma druhotné využití odpadových surovin. Za mořské panny vyrobené z odpadového materiálu žáci obdrželi cenu poroty.

Vyšívání

Vyšívání


duben 2011

Ve spojené 2. a 3. třídě se často zabýváme rukodělnými činnostmi. Obrázky krásných výšivek dokazují, že nejen děvčata, ale i kluci jsou na ruční práce velmi šikovní.

Zvířata – celoškolní projekt

Zvířata – celoškolní projekt


22. duben 2011

V pátek 22. dubna 2011 se uskutečnil celoškolní projektový den na téma Zvířata. Žáci 1. stupně se zaměřili především na svoje domácí mazlíčky. Žáci 2. stupně prezentovali výsledky své asi měsíční práce v různých předmětech. Žáci každé třídy vytvořili 4 skupiny, které si připravily a přednesly asi desetiminutové prezentace pro žáky ostatních tříd. Skupiny se navzájem hodnotily. Nejvíce se líbila skupina žáků 6. třídy ve složení J. Bartoň, N. Hronková, N. Jurková, L. Nácovská, A. Smutná, K. Šmardová. Z prezentací bylo zřejmé, kolik nápadů, úsilí a dobré práce žáci a učitelé projektu Zvířata věnovali v hodinách Čj, Př, Z, D, Nj, Aj, Pč, Vv.

Velikonoční dílny

Velikonoční dílny


19. duben 2011

Čas před velikonočními prázdninami využili druháci a třeťáci k výrobě jarních dekorací. Děti se seznámily s tradiční lidovou technikou zdobení kraslic horkým barevným voskem. Pro všechny bez výjimky to byla technika úplně nová, ale vše jsme zvládli bez problémů. Z krabičky od sýra a vlnité lepenky děti vyrobily košíček s kuřátky, do kterého poté uložily nazdobené kraslice. V závěru si zhotovily velikonoční dekoraci z vrbového proutí k zavěšení na okno nebo na dveře. Všechny děti po celý den pracovaly s nesmírným zaujetím a nasazením, zvlášť zajímavá pro ně byla práce s voskem.

Projekt Máme rádi zvířata

Projekt Máme rádi zvířata


19. duben 2011

V rámci celoškolního projektu se první třída zaměřila na zvířata na statku. V různých předmětech jsme se věnovali tématu, v pěti skupinkách jsme vyráběli plakáty a dva týdny shromažďovali informace k tématu. Naši prvňáci vše zvládli na jedničku. Na závěr byla exkurze na rodinnou farmu k Vystrčilům do Sedlatic. Děti si tu prohlédly, jak taková farma funguje, okoukly zemědělskou techniku, vše důkladně prošmejdily a podrbaly si kravičky, telátka, koníky a králíky. Paní Vystrčilová jim připravila k ochutnání čerstvě nadojené mléko, výborný vlastnoručně vyrobený sýr a napekla mísu muffinů. Moc jí za to děkujeme! Byl to báječný prosluněný den plný pohody.

První pomoc

První pomoc


14. duben 2011

Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali zajímavou přednášku s praktickými ukázkami první pomoci.

Chováme domácí zvířata

Chováme domácí zvířata


25. březen 2011

25. března nás navštívil pan Hořák ze záchranné stanice zvířat tentokrát s programem o domácích zvířatech, i když tak trochu exotických. Těžko říci, které mělo největší úspěch. Viděli jsme např. chameleona, leguány, agamu, baziliška a činčilu. Děti ze spojené 2. a 3. třídy na základě zážitků z programu namalovaly krásné obrázky.

Docela malý divadelní festival

Docela malý divadelní festival


8. březen 2011

V letošním školním roce pracují ve škole dva divadelní soubory, rozdělené na starší a mladší. Starší skupina má celkem 10 členů, žáků 5. - 8. třídy. Tyto děti letos nacvičily pohádku Františka Nepila O slepičce kropenaté. Je to pohádka poučná, jasně z ní vyplývá, že i slepičky chodí do školy a musí se učit a být poslušné, jinak by to s nimi nemuselo dobře dopadnout. 8. března s touto pohádkou děti vystoupily na Docela malém divadelním festivalu v Jihlavě.

Karneval

Karneval


2. březen 2011

Začátkem března se uskutečnil tradiční maškarní karneval. O nejlepší masky soutěžili jednotlivci i třídní kolektivy, nechyběly ani zábavné soutěže a tombola. Mezi třídními kolektivy si prvenství odnesli žáci 7. ročníku v roli „Motýlů“, druhé místo vybojoval „Cirkus“ v podání žáků 8. ročníku, 3. -– 5. místo obsadili „Šmoulové“ (5. tř.), „Policisté“ (6. tř.) a „Koně“ (9. tř.). V jednotlivcích prvenství vybojoval Jan Rod v roli Gargamela.

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz


únor 2011

V prvním únorovém týdnu jsme za skvělých sněhových podmínek a krásného počasí absolvovali v Karlově v Jeseníkách lyžařský kurz. Základy lyžování i jízda na vleku byly díky šikovnosti lyžujících žáků zvládnuty hned první den. Naprosto bezproblémové a kamarádské vztahy panovaly též mezi našimi žáky a žáky z Dolní Cerekve, kteří kurz absolvovali spolu s námi. A jelikož se nám vyhnula i jakákoliv zranění a nemoci, lze letošní lyžování zařadit bez nadsázky mezi vůbec nejlepší za poslední roky.

Recitační soutěž

Recitační soutěž


14. únor 2011

14. února se konalo školní kolo recitační soutěže. Před třídou zcela zaplněnou diváky vystoupilo celkem 33 soutěžících. Výsledky: 1. kategorie - 1. J. J. Bauer, 2. D. Dvořáková, 3. A. Harnušková, 2. kategorie - 1. J. Rod, 2. M. Šmardová, 3. V. Jandová, 3. kategorie - 1. J. Frantál, 2. N. Hronková a O. Dohnal, 3. K. Šmardová a N. Jurková, 4. kategorie - 1. V. Rodová, 2. D. Mátlová, 3. K. Pokorná. Nejlepší žáci budou v březnu reprezentovat naši školu na okresním kole této soutěže.

Projekt O dvanácti měsíčkách

Projekt O dvanácti měsíčkách


7. únor 2011 až 12. únor 2011

V týdnu od 7. do 11. února pracovali druháci a třeťáci na rozsáhlém projektu, vycházejícím z námětů známé pohádky. Žáci se ve skupinách zabývali jednotlivými měsíci, seznámili se s významnými dny a svátky, zařazovali k datům lidové pranostiky, ale procvičili si také čtení, psaní a počítání, luštili křížovky, zazpívali si, kreslili a vyráběli, z víček od PET lahví vytvořili 12 obrazů k jednotlivým měsícům a v závěru projektu si celou pohádku zdramatizovali.

Palačinky

Palačinky


11. únor 2011

Ve 2. a 3. třídě jsme se v pracovních činnostech opět trochu věnovali vaření a společně jsme si udělali výborné palačinky.

Plavecký výcvik očima dětí

Plavecký výcvik očima dětí


11. únor 2011

Žáci 2. a 3. třídy absolvovali od listopadu do února výuku plavání. Třeťáci se zároveň zúčastnili výtvarné soutěže Plavecký výcvik očima dětí.

Projekt About me

Projekt About me


leden 2011

V lednu si páťáci užili svůj projekt About me. Z nasbíraných materiálů lepili plakát, který by je nejlépe charakterizoval a psali anglicky věty a popisky. Jako sladkou tečku dostali perníčky, které nazdobili (It´s my face) a smlsli si na nich.

Potřebujeme vitamíny – jíme ovoce

Potřebujeme vitamíny – jíme ovoce


25. leden 2011

25. ledna si naši prvňáci pochutnávali na ovoci a užívali si další z třídních projektů. Povídali si o významu, využití a zpracování ovoce, rozdělovali ovoce na exotické a u nás rostoucí a vyrobili si k tomuto tématu plakáty. S ovocem se seznámili doslova všemi smysly, zkoušeli ho poznávat hmatem, čichem, podle chuti (to bylo pochopitelně nejlepší). Uvařili si puding k svačince a ozdobili ho jak jinak než ovocem. Velký dík patří tatínkovi Martina Mrkose za skvělé koláčky s ovocnou náplní.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy


21. leden 2011

Dne 21. 1. proběhl zápis do I. ročníku pro školní rok 2011/12. K zápisu se dostavilo celkem 17 žáků, kteří si mimo jiné odnesli řadu dárků a upomínkových předmětů. Atmosféru zápisu zachycují fotografie a fotografická koláž.

Vánoční dílny v 1. třídě

Vánoční dílny v 1. třídě


prosinec 2010

Čekání na Vánoce jsme si v první třídě zpříjemnili dílnami se zimní a vánoční tématikou. Společnými silami jsme vyrobili papírového sněhuláka, na třídu se nám sesypala spousta papírových vloček, vytvořili jsme ozdůbky na stromeček a na závěr jsme si zazpívali, ochutnali cukroví a užili si pohodičku

Předvánoční pohoda

Předvánoční pohoda


22. prosinec 2010

Poslední den před vánočními prázdninami si druháci a třeťáci udělali společné sváteční posezení s hudebním programem.

Vánoční dílny ve 2. a 3. třídě

Vánoční dílny ve 2. a 3. třídě


21. prosinec 2010

Druháci a třeťáci si čekání na Ježíška zkrátili dalším třídním projektem, ve kterém se zabývali výrobou vánočních dekorací a celou školu provoněli pečením perníkových stromečků.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


17. prosinec 2010

17. prosince se konala tradiční Vánoční besídka s bohatým programem v kulturním domě ve Stonařově. Žáci si připravili pěvecká a divadelní vystoupení, zahráli na flétny, na kytary, předvedli i taneční čísla, zarecitovali a zazpívali koledy. Na fotogalerii se podíleli i členové fotografického kroužku

Strom života

Strom života


15. prosinec 2010

Projekt 2. a 3. třídy Strom života byl završením tematického celku Rodina, probíraného v obou ročnících. Motivací byly dětem stromy života –- panovnické rodokmeny, které jsou vyobrazeny na některých hradech a zámcích. Jeden takový jsme viděli např. na loňském školním výletě na hradě Bítově. Děti se pokusily zmapovat příbuzenské vztahy ve své rodině a sestavit si vlastní strom života. Žáci pracovali se zaujetím, většina prací je i velmi pěkně výtvarně zpracovaná.

Mikuláš

Mikuláš


3. prosinec 2010

I letos navštívil základní i mateřskou školu Mikuláš v doprovodu čertů a andělů. Na tuto tradiční akci se děti každoročně velmi těší, velké kouzlo má zejména pro ty nejmenší, kteří zazpívají, zarecitují a samozřejmě i slibují všechno možné, jen aby se pekelníkům zalíbily. Všichni si také odnesou domů sladkou odměnu.

Projekt Večerníček

Projekt Večerníček


29. listopad 2010 až 30. listopad 2010

29. a 30. listopadu pracovaly děti z 2. a 3. ročníku na svém dalším třídním projektu, ve kterém se zaměřily na náš nejstarší dětský televizní pořad. Spolu s Rákosníčkem, Křemílkem a Vochomůrkou, vílou Amálkou a dalšími pohádkovými bytostmi plnily různé úkoly, ve kterých si procvičily a upevnily učivo z českého jazyka, matematiky a dalších předmětů, ale dozvěděly se také spoustu zajímavostí o Večerníčku a jeho tvůrcích.

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu


27. listopad 2010

Na začátku adventního období proběhlo v městysi slavnostní rozsvícení vánočního stromu, při kterém zazněly koledy a písně v podání pěveckého sboru naší školy. Žáci při této příležitosti rozdali všem návštěvníkům vlastnoručně vyrobená přáníčka s vánočním motivem.

Besedy s Policií ČR

Besedy s Policií ČR


11. listopad 2010 až 12. listopad 2010

Dne 11. a 12. 11. pokračoval ve třídách 4. – 9. ročníku program prevence rizikového chování realizovaný formou besed s příslušníky Policie ČR. Diskusními tématy byla kyberšikana a nebezpečí internetu, právní vědomí, rizika kouření, drog a alkoholu, nebezpečí v dopravě apod. Obsah jednotlivých témat je přizpůsoben jednotlivým věkovým skupinám žáků.

Podzimní dílny v 1. třídě

Podzimní dílny v 1. třídě


5. listopad 2010

Prvňáčci se pustili do vyrábění s využitím krásně barevných podzimních přírodnin.

Projekt Podzim

Projekt Podzim


5. listopad 2010

Dne 5. listopadu jsme absolvovali první letošní celoškolní projektový den s názvem PODZIM. Žáci 2. stupně pracovali v pěti skupinách napříč třídami, do kterých se přihlašovali dle svého zájmu. Jednotlivé skupiny byly zaměřeny na tyto aktivity: 1. Výroba stromů z rolovaného novinového papíru, 2. Podzim podle Vincenta van Gogha (výroba obrázku metodou tupování a seznámení se s dílem umělce), 3. Podzimní pranostiky, obyčeje a podzimní dekorace, 4. Listy v mnoha podobách (poznávání, vyhledávání informací na internetu, kvíz, koláž..), 5. Proměny stromu od jara do podzimu (kresba) a výroba stromku z drátků a korálků. Žáci I. stupně pracovali ve stejném duchu, ale pod vedením svých třídních učitelů. Projektový den byl završen prezentacemi jednotlivých skupin. Výstupem je též bohatá fotodokumentace.

Podzimní dílny ve 2. a 3. třídě

Podzimní dílny ve 2. a 3. třídě


5. listopad 2010

Také ve spojené 2. a 3. třídě proběhly podzimní dílny spojené s výrobou dekorací z darů přírody.

Projekt Zelenina

Projekt Zelenina


26. říjen 2010

Svou letošní třídní projektovou činnost zahájili 26. října žáci 2. a 3. ročníku projektem ZELENINA. Celý den byl tematicky zaměřený, žáci řešili spoustu různorodých úkolů z prvouky, matematiky i českého jazyka, luštili křížovky a hádanky, malovali, zpívali, ale také ochutnávali a společně si připravili zeleninovou pizzu.

Sportovní liga ve stolním tenisu

Sportovní liga ve stolním tenisu


22. říjen 2010

Na konci října reprezentovalo družstvo starších žáků F. Zažímal, D. Krčál a R. Štancl školu na okresním kole sportovní ligy ve stolním tenisu v Jihlavě. V konkurenci 17 družstev jsme obsadili celkově 7. místo.

Kuřátko a obilí

Kuřátko a obilí


19. říjen 2010

Dne 19. 10. si naši prvňáci užili svůj první projekt Kuřátko a obilí. Kromě dramatizace známé básničky se učili poznávat jednotlivé druhy obilí, povídali si o jejich zpracování a zkusili si upéct domácí chléb.

Zvířata z víček

Zvířata z víček


15. říjen 2010

Žáci 4. a 5. třídy se pokusili ve výtvarné výchově sestavit obrázky zvířat z víček. Můžete si prohlédnout některé práce.

Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR


8. říjen 2010

8. října navštívila naši školu Policie ČR. S žáky 1., 2. a 3. ročníku proběhla beseda o dopravní výchově. Děti si připomněly, jak se mají chovat na silnici, zopakovaly si, jak má být vybavené kolo, vyzkoušely si řešení různých dopravních situací. Žáci 2. ročníku dostali Ajaxův zápisník, se kterým v hodinách prvouky budou celoročně pracovat.

Hele lidi

Hele lidi


7. říjen 2010

7. října se děti z 1., 2. a 3. třídy zúčastnily výchovně vzdělávacího projektu HELE LIDI. Cílem projektu bylo zprostředkovat dětem informace týkající se nevidomých osob.

Balón

Balón


1. říjen 2010

Kolektivním dílem 2. a 3. třídy byl balón, ve kterém společně letí všechny děti obou tříd.

Světluškový průvod

Světluškový průvod


27. září 2010

V předvečer státního svátku 27. 9. 2010 uspořádala základní škola spolu s TJ Sokol Stonařov pro děti i rodiče Světluškový průvod. I přes nepřízeň počasí byla účast obrovská. Základem průvodu byly samozřejmě děti vybavené lampióny všeho druhu. Procházka vedla lesíkem plným světlušek a byla zakončena na fotbalovém hřišti, kde čekalo na všechny překvapení a také možnost občerstvení. Akce se velmi vydařila, o čemž svědčí i přiložená fotodokumentace.

Náš znak součástí rekordu

Náš znak součástí rekordu


13. září 2010

13. 9. 2010 byl na pelhřimovském náměstí slavnostně prezidentem republiky panem Václavem Klausem odstartován pokus o světový rekord, spočívající v sestavení unikátní galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpadních materiálů. Naše škola se do této akce přihlásila a z víček, polystyrenu a kartonů jsme vyrobili znak našeho městyse . Nejprve výstavy proběhly ve všech krajích ČR. V rámci republiky se vyrobilo celkem 1025 znaků. Ve dnech 13. – 16. ledna 2011 bylo na veletrhu GO a Regiontour v Brně vystaveno vybraných 400 znaků. Všechny znaky v Brně měly parametry světového rekordu a jako takové byly zapsány do České knihy rekordů. Náš svatý Václav je mezi nimi!

Obrazy z války třicetileté

Obrazy z války třicetileté


6. září 2010

Žáci celé školy navštívili 6. 9. 2010 v místním kulturním domě vzdělávací pořad Obrazy z války třicetileté. Dva herci – šermíři přiblížili vtipnou formou dětem dávnou historii, a to jak prostřednictvím mluveného slova, ve kterém nechyběly informace o bitvě na Bílé hoře, o žoldnéřích a defenestraci, o pobytu švédských vojsk v Čechách apod., tak i akční formou v podobě šermířských soubojů. Do představení byla zapojena i řada žáků, kteří byli v humorném tónu zkoušeni ze znalostí dějin. Vstupné bylo žákům hrazeno z fondu SRŠ.

První školní den.

První školní den.


1. září 2010

1. září 2010 jsme společnou fotkou prvňáčků s rodičovským doprovodem zahájili školní rok 2010/2011.