Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie školního roku 2015/2016

Foto tříd

Foto tříd


školní rok 2015/2016

Tradiční fotografování tříd na konci školního roku.

Jaro a léto v keramickém kroužku

Jaro a léto v keramickém kroužku


červen 2016

Ve fotogalerii jsou ukázky některých výrobků žáků z kroužku keramiky.

Projekt Večerníček

Projekt Večerníček


20. červen 2016 až 21. červen 2016

20. a 21. června proběhl ve 2. třídě poslední projekt tohoto školního roku, ve kterém se jsme zaměřili na náš nejstarší dětský televizní pořad. Naučili jsme se zpívat novou písničku, ale také jsme malovali, vyráběli, psali, doplňovali, luštili kvíz a plnili další úkoly.

Sůl nad zlato

Sůl nad zlato


16. červen 2016

Žáci 4. třídy si pro své spolužáky a děti z mateřské školy připravili pohádku B. Němcové Sůl nad zlato. Papírové loutky vytvořili v hodinách Vv, pohádku pak nacvičili v hodinách dramatické výchovy. V minulém týdnu vystoupili pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ, ve čtvrtek 16. 6. zahráli pohádku pro děti v MŠ.

Dny prevence

Dny prevence


16. červen 2016

16. 6. se děti ze třetí třídy zúčastnily Dnů prevence – dopoledne pro žáky 3. tříd s tématikou prevence dětských úrazů a první pomoci (praktická výuka na různých stanovištích). Nechyběla ani dopravní výchova, zajímavé povídání s hasiči, prohlídka techniky a asi nejzajímavější tečkou byl slalom v „opileckých brýlích“. Děti si program opravdu užily, vše si vyzkoušely na vlastní kůži a počasí nám naštěstí také přálo.

Pohádkový les

Pohádkový les


11. červen 2016

Sokol Stonařov ve spolupráci s naší školou uspořádal pro děti a dospělé 11. června pohádkové odpoledne. Každoročně již několik let lesík nad hřištěm a jeho okolí obsadí pohádkové bytosti. Vedle známých postaviček Jeníčka a Mařenky byly děti překvapeni dalšími novými. Do království patří vedle krále i šašek, tenisové kurty ovládli Mimoni, střílelo se s třemi mušketýry, plavbu tentokrát obstaral Pepa námořník s půvabnou Olive, golf zde hrál Sponkebob a Patrik hvězda, překvapilo Ledové království, fotbalové hřiště ovládl kompletně Mrazík atd. Děkujeme všem zúčastněným za náročnou přípravu a odvedenou práci a za rok na viděnou!

Výlet 7. třídy

Výlet 7. třídy


9. červen 2016 až 10. červen 2016

Ve dnech 9. – 10. června absolvovali svůj výlet sedmáci. Ve čtvrtek se vydali vlakem do Jindřichova Hradce, zde shlédli zpívající fontánu a prohlédli si místní zámek. V pátek navštívili ranč v Čížově, kde se všem zúčastněným naskytl pohled z koňského sedla, který je prý nejkrásnější.

Dravci a sovy

Dravci a sovy


10. červen 2016

Pan Hořák ze záchranné stanice Ikaros nám předvedl program „Dravci a sovy“ a rozšířil praktické znalosti žáků z přírodopisu.

Výlet 6. a 8. třídy

Výlet 6. a 8. třídy


8. červen 2016 až 9. červen 2016

Začátkem června byli žáci 6. a 8. třídy jsme byli na dvoudenním výletě. Navštívili zámek v Telči a rozhlednu Oslednice. Poté se vydali na chatu Zátoky u Staré Říše, kde přenocovali. Výlet se vydařil a všem se líbil.

Výlet 9. třídy

Výlet 9. třídy


9. červen 2016

Ve čtvrtek 9. 6. se devátá třída vydala na pěší výlet z Třeště na Roštejn a dále do Telče. Na trase dlouhé 18 km nás zastihla i vydatná bouřka, přesto jsme si výlet užili.

Naši cyklisté bronzoví v kraji

Naši cyklisté bronzoví v kraji


2. červen 2016 až 3. červen 2016

2. – 3. června proběhlo na zimním stadionu v Jihlavě krajské finále soutěže Cyklista Vysočiny. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 vítězných družstev z okresních soutěží. Cyklisté prokázali své znalosti, zručnost a dovednosti ve 4 disciplínách (test z pravidel silničního provozu, jízdu zručnosti, jízdu po dopravním hřišti podle pravidel, zásady poskytování první pomoci). Naše družstvo ve složení Dana Dvořáková, Zuzana Svobodová, Michal Dohnal, Šimon Kolář si vedlo skvěle a obsadilo bronzovou příčku. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Výlet na Landštejn

Výlet na Landštejn


2. červen 2016

2. června byli žáci 1. a 4. třídy na výletě na hradě Landštejn. Ještě před hradem jsme si prohlédli zbytky zaniklé středověké vesnice a bunkr z doby před 2. světovou válkou. Cestou zpět jsme se stavili ve Slavonicích.

Co právě čtu

Co právě čtu


1. červen 2016

Žáci 5. a 6. ročníku zaslali své příspěvky na téma „Co právě čtu“ do Jihlavských listů.

Šití ptáčci

Šití ptáčci


květen 2016

V kroužku ručních prací jsme na přelomu dubna a května šili ptáčky.

Dny kouzel

Dny kouzel


květen 2016

Tradiční každoroční čarodějnické řádění se nám letos ve třetí třídě posunulo až na květen, přesto jsme si užili projekt plný kouzel, her a začarovaného učení. Podařilo se nám napsat i spoustu hezkých básniček a slohů, které jsme připravili pro školní časopis.

Rio de Stonařov – projektové odpoledne pro rodiče s dětmi

Rio de Stonařov – projektové odpoledne pro rodiče s dětmi


31. květen 2016

Na školní olympijský projekt navázala následný den akce pro rodiče s dětmi. Úvod byl v olympijském duchu, s vlajkou, olympijskou pochodní a patřičným akustickým doprovodem. Následovalo vystoupení tanečnic samby, a pak se již desítky rodinných týmů vydaly plnit soutěžní disciplíny sportovně – dovednostního charakteru, dislokované na patnácti stanovištích. Kdo zdárně absolvoval alespoň 10 stanovišť, byl odměněn olympijskou medailí, cizokrajným ovocem, koktejlem mojito a sladkostí, rodiče pak brazilskou kávou. I když jsme z důvodu nepřízně počasí museli akci přesunout „pod střechu“ do budovy školy, soutěže nikterak neztratily na atraktivitě a závodilo se s velkým nasazením. Z celého průběhu i reakcí účastníků soudíme, že se akce líbila, což nás těší. Určitě zase v budoucnu nějakou podobnou připravíme. Průběh zajímavého odpoledne a různorodost soutěží vám přiblíží přiložená fotodokumentace.

Rio de Stonařov – projektové dopoledne pro žáky

Rio de Stonařov – projektové dopoledne pro žáky


30. květen 2016

30. května proběhl celoškolní projektový den, tentokrát na téma olympijských her. Na prvním stupni probíhaly ve třídách různé turnaje, soutěže, luštily se rébusy a vyráběly olympijské symboly. Žáci II. stupně pracovali tradičně ve čtyřech dílnách složených z žáků různých ročníků. V dílnách se zabývali například historií olympijských her, vyráběli olympijské symboly, maskoty her, píšťalky, zpracovávali informace o Brazílii. V druhé půli projektové dne pak soutěžili před školou a v závěru prezentovali pro spolužáky výsledky své projektové činnosti.

Zoo v krabici

Zoo v krabici


26. květen 2016

Ve čtvrtek 26. 5. navštívily děti z 1. třídy ZOO. Nejprve se v centru Podpovrch zúčastnily výukového programu. Pohladily si živou myšku, hada, kožešinu medvěda a tygra. Prošly si i zoologickou zahradu. Velmi se nám líbil nový tropický pavilón.

Školní akademie

Školní akademie


25. květen 2016

I letos jsme uspořádali pro žáky všech ročníků školní akademii. Zájmové kroužky flétnový, aerobiku, divadelní a sborového zpěvu prezentovaly výsledky své celoroční činnosti.

Závěrečný koncert kroužku hry na flétnu

Závěrečný koncert kroužku hry na flétnu


25. květen 2016

Činnost v kroužku hry na flétny uzavíráme na konci školního roku již tradičně letním koncertem pro rodiče, prarodiče a ostatní hosty. Ten letošní se konal 25. května 2016. V programu vystoupily děti z 2. – 7. ročníku, které letos v kroužku pracují, aby ukázaly, jak se v průběhu školního roku ve hře na flétnu zdokonalily. Zazněly skladby různých žánrů a náročností. Na závěr zahráli všichni flétnisté dohromady 2 písně: My Spirit Flies (Kdy vzlétnu já) z filmu Rebelka a skladbu Ludwiga van Beethovena, kterou otextoval Jaromír Nohavica (Ona je na mě zlá). Po vystoupení si žáci převzali vysvědčení, na kterém byli všichni oceněni zaslouženými jedničkami.

Výlet do Moravského krasu a do Brna

Výlet do Moravského krasu a do Brna


20. květen 2016

20. května se druháci a třeťáci vypravili na školní výlet do Moravského krasu. Zde měli možnost obdivovat krásy krápníkové Punkevní jeskyně, při prohlídce se dostali až na dno propasti Macocha. Na lodičkách pak pluli po podzemní řece Punkvě, trochu adrenalinu si užili při jízdě lanovkou na horní vyhlídku Macochy a lesní stezkou pak putovali zpět do Skalního mlýna. Cestou domů se ještě zastavili v muzeu pravěku Anthropos v Brně. Výlet se po všech stránkách vydařil, i počasí vyšlo na jedničku, a děti se vracely domů se spoustou krásných zážitků.

Den matek

Den matek


12. květen 2016

12. května proběhla ve 2. třídě oslava Dne matek. Stejně jako v loňském školním roce jsme s dětmi nacvičili asi hodinový program plný zpěvu a tance, zazněly také básničky. V průběhu představení děti předaly maminkám dárečky, které pro ně vyrobily. Snad se u nás všem maminkám, tatínkům, babičkám a sourozencům líbilo a společně strávené odpoledne pro ně bylo příjemným zážitkem.

Okresní soutěž mladých zdravotníků

Okresní soutěž mladých zdravotníků


11. květen 2016

Ve středu 11. 5. proběhla v Jihlavě okresní soutěž mladých zdravotníků, která prověřila naše znalosti v poskytování první pomoci. Družstvo mladších zdravotníků ve složení Martina Zadražilová, Natálie Špačková, Elena Zvěřinová, Lucie Špačková a Tomáš Prycl skončilo na 6. místě. Družstvo starších Veronika Jandová, Jana Pryclová, Marie Šmardová, Elena Terbrová a Anna Harnušková obsadilo 7. příčku.

Naši cyklisté opět na bedně

Naši cyklisté opět na bedně


4. květen 2016

Družstvo naší školy ve složení Dana Dvořáková, Zuzana Svobodová, Michal Dohnal a Šimon Kolář vybojovalo 4. května na okresní soutěži mladých cyklistů v Jihlavě bronzovou příčku a postupuje do krajského finále soutěže Cyklista Vysočiny, které se uskuteční 2. – 3. června. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Čarodějné odpoledne

Čarodějné odpoledne


3. květen 2016

V úterý 3. 5. žáci 6. – 9. třídy, kteří navštěvují volitelný předmět Přírodovědná praktika, předvedli pokusy pro žáky z prvního stupně. Byla předvedena vodníkova prskavka, výroba plastelíny, množení barev, lávová lampa, moře v lahvi, hasičák, prapodivná kapalina a další. Kouzlily i přihlížející děti. Vystříhaly si papírovou kytičku, namalovaly ji a složily květní lístky. Kytičku položily na vodu a ona se rozvila. Dále si každý vyzkoušel vyfukovat bublinu do bubliny.

Šité krabičky

Šité krabičky


duben 2016

V kroužku ručních prací jsme na jaře vyráběli šité krabičky z pohlednic.

Máme rádi zvířata

Máme rádi zvířata


27. duben 2016

Projekt 4. třídy se uskutečnil 27. dubna. Některá zvířata si žáci přinesli do školy a celé dopoledne se se zvířaty učili. V českém jazyce vymýšleli věty holé se správnými koncovkami, hledali názvy schované v textu, v matematice počítali slovní úlohy, určovali zvířata podle popisu i podle obrázků a hledali na internetu zvířecí rekordy.

Host ve školní kuchyni

Host ve školní kuchyni


25. duben 2016

V rámci partnerské spolupráce a inovací ve školní kuchyni jsme si 25. 4. pozvali na jednodenní výpomoc pana kuchaře Zbyňka Diatku z firmy Podravka Lagris s.r.o. Ten ve spolupráci s kuchařkami uvařil zajímavý pokrm, který si také sám vydával a dětem při jídle okomentoval. Oběd byl výborný, pro nás inspirativní, ale objektivně je třeba přiznat, že podobná jídla v podobné kvalitě mají ve svém repertoáru i naše paní kuchařky. Budeme se i nadále snažit zařazovat nějaké novinky a věřit, že budou dětem chutnat. A jedno přání na závěr – velmi bychom uvítali, aby žáci jedli více polévky. Dost záleží i na Vás, rodičích, abyste je k tomu motivovali.

Akce Čistá Vysočina

Akce Čistá Vysočina


21. duben 2016

Naše škola se 21. dubna účastnila již 8. ročníku jarního úklidu s názvem Čistá Vysočina, který každoročně vyhlašuje krajský úřad Kraje Vysočina. Školní družina a žáci 7. a 9. ročníku uklízeli odpadky jak v samotném městysi, tak i podél komunikací v jeho okolí. Účast na této akci je součástí celoškolního plánu environmentální výchovy.

Projekt Lidské tělo

Projekt Lidské tělo


8. duben 2016

Další letošní projekt ve 2. třídě nesl název Lidské tělo. Proběhl na začátku dubna a žáci v něm uzavřeli téma probírané v prvouce. Zopakovali si části lidského těla, vyzkoušeli si práci s encyklopedií a plnili řadu různorodých úkolů. Nechybělo ani počítání, měření, výroba skládanky s lidskými orgány a pozorování jednotlivých etap lidského vývoje (novorozenec, kojenec, batole, předškolák, školák).

Výlet školní družiny za bledulemi

Výlet školní družiny za bledulemi


5. duben 2016

Školní družina vyrazila s paní vychovatelkou na Jechovec za bledulemi. Sluníčko svítilo, bledulí jak naseto, tedy, co víc si přát – výlet se rozhodně vydařil.

Veselé zoubky

Veselé zoubky


březen 2016

Projekt 1. třídy byl zaměřený na dodržování ústní hygieny a správnou péči o zuby. Děti si vyzkoušely, jak dobře vyčistit své zoubky a jak předcházet zubnímu kazu.

Projekt Husité

Projekt Husité


březen 2016

Při projektu Husité vyhledávali žáci 7. ročníku informace o významných osobnostech husitské doby (Zikmund Lucemburský, Jan Žižka, Jan Hus, Prokop Veliký aj.), vyplňovali pracovní listy, tvořili referáty, prezentace a četli zápisy Jana Husa z Kostnice či zjednodušený Žižkův vojenský řád. Promítli si též část filmu Jan Hus. V hudební výchově si zazpívali chorál Ktož sú boží bojovníci. Významné historické osobnosti té doby také kreslili a z odpadového materiálu vyrobili Jana Žižku na koni i bojový vůz s husity a typickými husitskými zbraněmi. Výstupy z projektu byly vystaveny na chodbě školy, kde se staly zajímavou dekorací i zdrojem informací o husitské době pro ostatní žáky.

Práce s Fimo hmotou

Práce s Fimo hmotou


29. březen 2016

V rámci projektu Školní dílna, který byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, škola zakoupila pomůcky i pro práci s Fimo hmotou. Děvčata se s nadšením pustila do výroby různých přívěsků a náušnic, kterými se chystají potěšit nejen sebe.

Zdeněk má narozeniny

Zdeněk má narozeniny


28. březen 2016

28. března oslavil pan Zdeněk Svěrák své 80. narozeniny. Ve 2. třídě máme moc rádi všechny jeho písničky, už jich také celou řadu umíme zpívat a spoustu dalších se ještě naučíme. Protože pan Svěrák je člověk, kterého si velmi vážíme, rozhodli jsme se připojit ke gratulantům z celé republiky a napsali pro něj dopis a vyrobili dárek – čtyři ilustrované knihy ke čtyřem operkám, které pan Svěrák tak hezky napsal, z nichž jsme již dvě (Šípkovou Růženku a Červenou Karkulku) nacvičili a na další dvě se v příštích letech chystáme. Dopis panu Svěrákovi paní učitelka po představení hry Afrika v Divadle Járy Cimrmana předala. Dopis i kresby dětí mu udělaly radost a vyřizuje velké poděkování.

Velikonoční dílny ve 2. třídě

Velikonoční dílny ve 2. třídě


23. březen 2016

Stejně jako v minulém školním roce jsme i letos ve 2. třídě těsně před velikonočními prázdninami pracovali na rukodělném projektu. Ve velikonočních dílnách jsme z vlnité lepenky vyráběli košíček ve tvaru slepičky a zdobili květinové kraslice. Oba výrobky jsme ladili do modré a bílé barvy.

Velikonoční tvoření ve 3. třídě

Velikonoční tvoření ve 3. třídě


23. březen 2016

Také žáci 3. třídy se zabývali velikonočním tvořením. Ve svých dílničkách vyráběli z vyfouklých vajíček krásně barevné ptáčky.

Madeirové kraslice

Madeirové kraslice


21. březen 2016

Stejně jako v loňském roce jsme v kroužku ručních prací vyráběli madeirové kraslice. Loni jsme používali pouze bílý vosk, letos jsme přidali i vosk modré barvy.

Voskové kraslice

Voskové kraslice


18. březen 2016

Stejně jako v loňském roce i letos jsme v kroužku ručních prací zdobili vajíčka tradiční lidovou technikou – malováním voskem.

Docela malý divadelní festival

Docela malý divadelní festival


9. březen 2016

Hra, kterou si divadelní kroužek letos vybral k nastudování, je ze současnosti. Autorem příběhu O prolhaném prodavači novin je Vladimír Neff. Poprvé ji členové divadelního kroužku zahráli na letošní vánoční akademii, 9. března pak v Jihlavě v divadle DIOD na Malém divadelním festivalu. Za své představení si herci odnesli uznání poroty a Cenu za originální zpracování netradičního námětu.

Zdokonalujeme se v polytechnické výchově

Zdokonalujeme se v polytechnické výchově


5. březen 2016

V rámci evropského projektu „Polytechnická výchova“ pořídila škola 4 velké multifunkční švýcarské stavebnice. Naším záměrem je, zařadit práci s nimi postupně do všech ročníků, a to v pracovních činnostech či formou projektů. Některé třídy už tuto činnost absolvovaly a osvědčily rukodělnou šikovnost.

Bylo – bude

Bylo – bude


3. březen 2016

I letos se vycházející žáci věnovali formou projektového dne tématu „Můj život – co bylo a bude“, kde se různými způsoby a průřezem předměty ohlíželi za svou minulostí a předvídali vývoj svého profesního i osobního života.

Návštěva předškoláčků

Návštěva předškoláčků


3. březen 2016

S cílem prohlédnout si své budoucí působiště navštívili školu předškoláci z MŠ. K zápisu jich přišlo následně 16 a všichni by měli nastoupit školní docházku v řádném termínu.

Maškarní karneval

Maškarní karneval


26. únor 2016

I letos byl školní maškarní karneval realizován formou celoškolního projektového dne. Opět byla k vidění nepřeberná plejáda masek a unikátní třídní choreografie žáků II. stupně. Rozhodovat o pořadí bylo jako vždy mimořádně obtížné, vítězství si zasloužili všichni, nicméně verdikt poroty nakonec zněl: 1. místo 6. tř. „Kdo je pánem v lese“, 2. místo 7. tř. „Škola“, 3. místo 9. tř. Cirkus Pubertos, 4. místo 8. tř. Šmoulové. Titul mezi jednotlivci získal Martin Příhoda z II. třídy, který představoval Robota Emila. Každá maska získala alespoň malou odměnu, další ceny obdrželi žáci za doprovodné soutěže a tombolu.

Pan Buřtík a pan Špejlička

Pan Buřtík a pan Špejlička


15. únor 2016 až 18. únor 2016

V únoru jsme ve 2. třídě společně přečetli krásnou knížku Pan Buřtík a pan Špejlička, kterou napsal pan Zdeněk Svěrák. Protože příběhy byly velmi vtipné a líbily se nám, zůstali jsme u tématu trochu déle a v polovině února mu věnovali celý projekt.

Zahájení činnosti rybářského kroužku

Zahájení činnosti rybářského kroužku


2. únor 2016

Začátkem února byla zahájena činnost rybářského kroužku, kterému škola poskytuje prostory a součinnost. Kroužek vedou zkušení rybáři z řad místních občanů. Věříme, že si kroužek získá oblibu a rozšíří možnosti aktivního trávení volného času dětí. Kroužek má založen i svůj web, kde lze najít základní kontakty a časem i další materiály a zajímavosti.

Školní recitace

Školní recitace


2. únor 2016

V úterý 2. února se konalo školní kolo v recitaci. Ve čtyřech kategoriích soutěžilo 40 žáků. Úroveň byla vysoká, žáci byli dobře připraveni, mnozí zvládli i náročné texty. Všichni statečně bojovali s trémou. Rozhodování o prvních místech bylo pro porotu těžké, především ve 3. kategorii soutěžilo mnoho dobrých recitátorek. Za své výkony si všichni zaslouží velké poděkování. Do okresního kola postupují ze všech kategorií ti, kteří se umístili na 1. a 2. místě. A komu se dařilo nejvíce? 2. – 3. ročník: 1. Zvěřina Tomáš, 2. Zvěřinová Elena, 3. Sobotková Kristýna, 4. – 5. ročník: 1. Frantálová Anna, 2. Harnušková Marie, 3. Svobodová Hana, 6. – 7. ročník: 1. Chmelíčková Simona, 2. Harnušková Eliška, 3. Zadražilová Martina, 8. – 9. ročník: 1. Dvořáková Dana, 2. Kožušník Tomáš, 3. Nováková Natálie.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy


22. leden 2016

22. ledna jsme zapisovali nové prvňáčky, kteří nastoupí do školy ve školním roce 2016/2017.

Jak se hraje divadlo

Jak se hraje divadlo


20. leden 2016

Žáci 1. až 4. třídy a mateřské školy zhlédli v kulturním domě představení divadelního spolku Fábula „Jak se hraje divadlo“.

Školní dílna – projekt financovaný z prostředků OP VK

Školní dílna – projekt financovaný z prostředků OP VK


září 2015 až prosinec 2015

Naše škola od září do prosince roku 2015 realizovala projekt Školní dílna, který byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl zaměřen na rozvíjení dovedností žáků při práci s technickými materiály. Do projektu byli zapojeni žáci VII. třídy, kteří v hodinách pracovních činností vytvářeli výrobky ze dřeva, kovu a plastů. Finanční podporu, kterou škola v rámci projektu získala, jsme využili na nákup dostatečného množství nářadí pro školní dílnu. Dosáhli jsme tak kvalitního vybavení školní dílny, které budou v příštích žáci letech plně využívat.

Betlémy

Betlémy


prosinec 2015

Keramický betlém tvoří, a každým rokem vylepšují o nové nápady, děti z keramického kroužku ZŠ Stonařov. Pracují zde děti od 1. do 9. třídy a každý se snažil přispět svou prací do společného díla. Každá figurka má tedy jiného autora, jinak staré dítko. Přesto se všichni pokusili, aby vše k sobě hezky ladilo a na práci je to vidět.

Komiks

Komiks


prosinec 2015

V prosinci se ve 4. třídě uskutečnil projekt Komiks. Tímto tématem se čtvrťáci zabývali ve výtvarné výchově, vlastivědě (výběr příběhu z historie), českém jazyce, geometrii (rýsování rámečků) a Activstudiu (výběr obrázků z knihovny). Nejprve si prohlédli komiksy z knížek, časopisů a internetu, potom si ve skupinách vybrali příběh ze Starých pověstí českých a postupně vytvořili komiks z několika obrázků. Pomocí programu Activstudio si zkusili sestavit vlastní příběhy.

Červená Karkulka

Červená Karkulka


listopad 2015 až prosinec 2015

Žáci druhé třídy po loňské Šípkové Růžence nacvičily další operku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Operka je vlastně malá opera a pánové Svěrák a Uhlíř složili celkem čtyři. Pro letošní rok si děti vybraly Červenou Karkulku. Do dalších tříd plánujeme ještě Budulínka a Dvanáct měsíčků. Než se ale taková operka nacvičí, dá to hodně práce, je třeba se naučit zpaměti celý text jedenáctiminutové pohádky, musí se namalovat kulisy, připravit kostýmy, každý den trénovat hraní se zpěvem. Ve fotogalerii nabízíme malý pohled do zákulisí.

Vánoční dílny

Vánoční dílny


21. prosinec 2015

Stejně jako v loňském školním roce proběhl v posledním předvánočním týdnu ve 2. třídě rukodělný projekt Vánoční dílny. Vyráběli jsme vánoční dekorace – stromeček ze šišek, malého andílka, hvězdu, svícen a papírový betlém.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


17. prosinec 2015

Dne 17. 12. uspořádala škola tradiční vánoční akademii. Plnému sálu kulturního domu jsme předvedli celkem 14 vystoupení různého žánru a zaměření. Podle reakcí publika měla vystoupení úspěch, což nás velmi těší a za přízeň děkujeme.

Svícny z těstovin

Svícny z těstovin


15. prosinec 2015

V kroužku ručních prací se snažíme používat i různé netradiční rukodělné techniky. Před vánočními prázdninami jsme z vyřazených CD–disků a těstovin vyráběli vánoční svícínky. Že se povedly, můžete posoudit ve fotogalerii.

Zdravý životní styl

Zdravý životní styl


15. prosinec 2015

Druháci absolvovali druhou část výchovně vzdělávacího programu Charity Třebíč s názvem Zdravý životní styl.

Předvánoční koncert

Předvánoční koncert


9. prosinec 2015

Příjemným zpestřením adventního času byl již druhý společný koncert hudebních kroužků naší školy, který se konal se 9. prosince.

Přišel k nám Mikuláš - projekt 2. třídy

Přišel k nám Mikuláš - projekt 2. třídy


4. prosinec 2015

V pátek 4. prosince prožili druháci celý den s Mikulášem, čerty a anděly. I když měli pocit, že se ten den vlastně vůbec neučí, odvedli neuvěřitelné množství práce. Opisovali jsme básničky a říkanky o Mikulášovi, četli jsme o něm pohádku, luštili rébusy, zpívali jsme novou písničku Mikuláš, čekaly nás také andělské a čertovské počty, vyrobili jsme si masku čerta a společnými silami jsme namalovali Mikuláše v životní velikosti. V předchozích dnech jsme k tématu malovali čerty a vyráběli papírové anděly. Mikuláš se svou družinou nás tento den také navštívil. Protože v naší třídě máme samé hodné děti a zlobíme jen občas a malinko, pochválil nás a všechny děti dostaly sladkou odměnu.

Mikuláš

Mikuláš


4. prosinec 2015

Věrni letité tradici, přivítali jsme i letos v naší škole i školce Mikuláše s čerty a anděly. Čerti byli nějací hodnější a milejší než obvykle, přesto si odnesli několik slibů o polepšení se. Krom zážitků, které jsou nejintenzivnější zejména pro ty nejmenší, si všichni žáci odnesli nějakou sladkou odměnu.

Hrnčířský kruh

Hrnčířský kruh


1. prosinec 2015

Keramický kroužek se dočkal báječného vánočního dárku – hrnčířského kruhu. Je to nyní obrovská atrakce, děti od něj nelze odtrhnout a myslím, že některé maminky také brzy neodolají… Není to jednoduché, ale točíme!

Projekt Voda

Projekt Voda


listopad 2015

V měsíci listopadu proběhl v 7. ročníku projekt Voda. Tomuto tématu se žáci věnovali v několika předmětech. V přírodopise zkoumali vodní ekosystém s typickým rostlinstvem a živočichy. V zeměpise se žáci rozdělili do skupin a vytvářeli počítačové prezentace v Powerpointu: Velká jezera, Amazonka, Mississippi, jezero Titicaca, Panamský průplav a vodopády. V českém jazyce žáci napsali dva diktáty o vodních tocích a četli pohádky o vodě. V hudební výchově vyslechli Vltavu od Bedřicha Smetany. Ve výtvarné výchově malovali rybu s použitím a rozlišením teplých a studených barev, poté voskovou technikou vyškrabávali akvárium. V pracovních činnostech z použitých CD vyrobili rybu a vytvořili barevnou vodní fantazii za použití mikrotenových sáčků a potravinářského barviva.

Projekt Pravěk

Projekt Pravěk


říjen 2015 až listopad 2015

V měsíci říjnu a listopadu proběhl v 6. třídě projekt s názvem Pravěk. Naší pradávné historii se žáci věnovali v několika předmětech. V dějepise zjišťovali informace o pravěku, vyplňovali pracovní listy, kreslili si periodizace dějin. Své povídání o pravěku zakončili filmem Osada havranů. V pracovních činnostech vyráběli nádoby z keramické hlíny. Ve výtvarné výchově kresbou grafitem zachytili rozdíly v lebce Homo sapiens a živočišného předchůdce Australopithéka, malovali mamuta a jeskynní malby. Z odpadového materiálu vyrobili pračlověka s typickým oblečením.

Podzimní les

Podzimní les


listopad 2015

Ukázka tvorby keramického kroužku

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu


28. listopad 2015

Škola se velmi aktivně podílela na rozsvícení vánočního stromu v městysi dne 28. 11. Vystoupil pěvecký sbor, žáci ZŠ, MŠ i centra Stonožka nazdobili vánoční stromky, které jsou vystaveny u nákupního střediska a spoluobčané obdrželi žáky vyrobená vánoční přáníčka. Po celý vánoční čas bude výlohu v centru městyse zdobit krásný keramický betlém, vyrobený dětmi ze školního keramického kroužku.

Vystoupení MŠ a ZŠ na setkání seniorů

Vystoupení MŠ a ZŠ na setkání seniorů


27. listopad 2015

Městys Stonařov každoročně pořádá pro své nejstarší spoluobčany Setkání seniorů. O kulturní vystoupení se i letos postarali naši nejmenší z MŠ se svými tanečky a mladší skupina aerobiku.

Zdobení vánočních stromečků

Zdobení vánočních stromečků


26. listopad 2015

Děti ze všech tříd v průběhu listopadu vyráběly ozdoby na vánoční stromečky, které pak budou po celý adventní čas vystaveny na městečku. Ve fotogalerii jsou některé momentky ze zdobení stromečku žáky 2. a 4. třídy.

Konference SPCHO

Konference SPCHO


20. listopad 2015

Kroužek aerobiku vystoupil na konferenci SPCHO

Projekt Ovoce a zelenina

Projekt Ovoce a zelenina


19. listopad 2015

Ve čtvrtek 19. 11. 2015 proběhl v první třídě projekt Ovoce a zelenina. Děti pracovaly samostatně a poté ve skupinách. V jablíčkách opakovaly sčítání a odčítání do šesti. Pod obrázky psaly počáteční slabiky tiskacím písmem, spojovaly slabiky do slov. V závěru skládaly z víček hrušky a jablka. Nejvíce se líbilo skládání – děti si vyzkoušely spolupráci a vzájemnou pomoc v rámci skupiny. Samostatně žáci vyplňovali pracovní listy a procvičili si jemnou motoriku při stříhání jednotlivých obrázků.

Námořnický výlet

Námořnický výlet


19. listopad 2015

Děti ze školky a žáci 1. stupně ZŠ navštívili v místním kulturním domě zábavný pořad „Námořnický výlet“, kde si s Milanem Řezníčkem a jeho kolegou užili hodně legrace. Části výstupů se děti osobně aktivně účastnily.

Pohádka O perníkové chaloupce

Pohádka O perníkové chaloupce


13. listopad 2015

Žáci 5. třídy si pro své spolužáky z 1., 2., 3. třídy a děti z MC Stonožka i MŠ Stonařov nacvičili pohádku O perníkové chaloupce. Loutky i kulisy si vyrobili v pracovních činnostech ve 4. třídě, s nácvikem začali v hodinách dramatické výchovy ve stejném ročníku.

Výlet do Brna

Výlet do Brna


12. listopad 2015

Ve čtvrtek 12. 11. navštívili žáci 6. a 7. třídy zábavní vědecké centrum VIDA v Brně. V centru měli žáci možnost seznámit se základními principy přírodních jevů pomocí interaktivních exponátů, které si mohli vyzkoušet. Součástí návštěvy centra byla i science show na téma Mráz a žár.

Zdravá výživa

Zdravá výživa


11. listopad 2015

Preventivní programy Charity Třebíč probíhají postupně ve všech třídách naší školy. Druháci absolvovali program s názvem „Zdravá výživa“

Vztahy ve třídě

Vztahy ve třídě


4. listopad 2015

Zajímavý výchovný program „Vztahy ve třídě“ pro třeťáky připravili pracovníci Diecézní charity Třebíč.

Podzimní zamykání stromů

Podzimní zamykání stromů


3. listopad 2015

Zima se nám kvapem blíží, počasí je nevlídné a příroda se ukládá ke spánku. Ve svém projektu jsme se ve 3. třídě rozhodli „zamknout a uspat“ stromy v okolí školy. Ráno jsme začali hudbou a společným povídáním o významu stromů. Následně jsme se rozdělili do skupinek a děti společnými silami vyhledávaly zajímavé informace o vybraných stromech. Poté si strom nakreslily, dolepily listy a dotvořily plakáty. V následujících hodinách jsme se vypravili do okolí školy a stromy jsme zamkli kouzelnou básničkou. U každého druhu stromů, které jsme našli v okolí školy jsme si povídali, co o něm víme – skupinky, se tak stávaly „odborníky“ na jednotlivé stromy. Zajímavé bylo také měření obvodu kmenů stromů – na málokterý strom v okolí naší školy nám stačil krejčovský metr. Nasbírali jsem také hezky vybarvené listí, ze kterého jsme v poslední hodině vytvořili podzimní lucerničky. Sladkou tečkou byl lipový čaj s medem – i takto nám stromy mohou být užitečné.

Okresní liga stolního tenisu

Okresní liga stolního tenisu


říjen 2015

Žáci naší školy Z. Necid, K. Babor, M. Dohnal a P. Stoklásek vybojovali cenné 4. místo na Okresní lize škol ve stolním tenisu v Jihlavě. Nejprve vyhráli skupinu, načež v boji o finále velmi těsně 3 : 4 podlehli ZŠ Havlíčkova Jihlava. Stejně urputný a vyrovnaný boj svedli i o bronzové medaile, ale i tam se od nich štěstí nakonec odvrátilo a prohráli stejně těsně 3 : 4 se ZŠ Seifertova Jihlava. I pomyslná „bramborová“ medaile je však v silné konkurenci téměř dvaceti škol okresu pěkným úspěchem a chlapcům patří uznání za bojovnost.

Barvy a plody podzimu

Barvy a plody podzimu


31. říjen 2015

V měsíci říjnu se žáci 5. ročníku ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech věnovali jednomu z nejkrásnějších ročních období díky jeho rozmanitosti, a to podzimu. Ve výtvarné výchově zapojili svou fantazii a fixou v barvách podzimu kreslili javorové listy, voskovou technikou malovali pro podzim nepostradatelný deštník. Letošní léto nepřálo houbám, žákům pomocí origami vyrostly a sklidili i velké množství šípků. V pracovních činnostech vyráběli draka. Drak sice létat nebude, ale uplatní se jako podzimní dekorace domova.

Světélkové putování za zvířátky

Světélkové putování za zvířátky


30. říjen 2015

V pátek 30. 10. uspořádal Sokol Stonařov ve spolupráci s naší školou lampiónový průvod – tentokrát s názvem Světélkové putování za zvířátky. Na akci se žáci pečlivě připravovali. Vypěstované dýně v dílnách vyřezávali, třeťáci si vyráběli masky pandy, a ti největší malovali zvířátka. Samotný průvod začal tradičně u sedláka rozsvícením dýní, poté následovala zastávka u kašny, kde si „zvířátka“ a další přítomní zazpívali několik písní s paní učitelkou Frantálovou a Jirkou Frantálem. Následovala cesta kolem Jarošáku, provázená svítícími zvířátky na fotbalové hřiště. Zde byla velmi vydařená akce zakončená ohňostrojem.

Projekt Zelenina

Projekt Zelenina


27. říjen 2015

Projektem ZELENINA navázali druháci na loňský projekt OVOCE. Naučili se novou písničku Na zahrádce Z. Svěráka a J. Uhlíře a nastalo povídání o donesené zelenině, co má kdo nejraději, jakými smysly lze zeleninu vnímat, což si také všichni vyzkoušeli, když poznávali druhy zeleniny podle zraku, hmatu, čichu, chuti a vůně. Dále dělili zeleninu do skupin podle druhů (kořenová, košťálová, listová, cibulová, plodová). Pak přišly na řadu různé matematické úkoly, rébusy, křížovky a výrobky. Vyvrcholením akce byla vlastnoruční příprava zeleninové pizzy.

Projekt Šípky

Projekt Šípky


13. říjen 2015

Šípky byly inspirací podzimního projektu třeťáků. Navlékali jsme šípková srdíčka jako dárek pro rodiče, ozdobili jsme sáčky a naplnili je vlastnoručně nasbíranými plody, ze kterých si doma můžeme uvařit čaj. Pokusili jsme se obsypané keře šípků ztvárnit i ve výtvarné výchově. Nesměly chybět ani básničky a hádanky na téma „šípky“. Děti téma bavilo, tak se pokusily nakreslit i větvičky trnek, které rostly hned vedle šípkových keřů. A jak se nám dílo povedlo? Posuďte sami.

Kaštanový den

Kaštanový den


9. říjen 2015

9. října proběhl ve 2. třídě první letošní projekt, který byl věnován pokladům podzimu – kaštanům. Po týdnu sbírání se nám ve třídě sešla kaštanů velká hromada. Naučili jsme se zpívat písničku Kaštany od skladatelské dvojice Z. Svěrák & J. Uhlíř. V křížovce, kterou jsme společně vyluštili, jsme se v tajence dozvěděli i název stromu, na kterém kaštany rostou - jírovec maďal. Čekalo nás také kaštanové počítání, kdy děti společnými silami vypočítaly asi 400 příkladů na sčítání a odčítání do 20. Kaštany jsme také měřili, vážili, ale hlavně je využili k vyrábění. Děti pro své maminky navlékaly kaštanové korále, pastelem malovaly obrázky jírovců, které ozdobily kaštanovým rámečkem a samozřejmě si také vyrobily řadu kaštanových zvířátek.

Projekt Naše obec

Projekt Naše obec


1. říjen 2015

Třetí třída se na podzim věnovala tématu „Naše obec“. Žáci se zabývali její historií, kreslili a fotografovali stavební památky, hledali pověsti, legendy, vyprávění pamětníků. Společnými silami vytvořili i jednoduchý plán městyse a významné objekty do něj zakreslili. Děti si o svých obcích vyrobily i vlastní leporelo.

Dopravní hřiště

Dopravní hřiště


23. září 2015

23. září navštívili čtvrťáci dopravní hřiště v Jihlavě. V učebně si opakovali pravidla silničního provozu a potom se podle nich pokoušeli jezdit. V tomto školním roce pojedou ještě dvakrát. Na jaře se pokusí získat průkaz cyklisty.

Balón

Balón


18. září 2015

Druháci umí velmi pěkně spolupracovat. V září v pracovních činnostech vytvořili první letošní kolektivní dílo – balón, ve kterém letí všechny děti ze třídy.

Vzpomínky na prázdniny

Vzpomínky na prázdniny


11. září 2015

Z nasbíraných prázdninových pokladů jsme ve 2. třídě vytvářeli koláž vzpomínek na léto.

První školní den v 1. třídě

První školní den v 1. třídě


1. září 2015

Prázdniny jsou zase za námi a my jsme 1. září zahájili nový školní rok 2015/2016. Nejslavnostnější den to byl hlavně pro prvňáčky, kteří se dnes oficiálně stali školáky.