Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie školního roku 2013/2014

Foto tříd

Foto tříd


školní rok 2013/2014

Tradiční fotografování tříd na konci školního roku.

Divadelní kroužek hraje v MŠ

Divadelní kroužek hraje v MŠ


červen 2014

Divadelní soubor ZŠ Stonařov oprášil už jednou nastudovanou pohádku o Zemičce Zvoničce na motivy povídky Jamese Joyce: Kočka a čert – A čert se po čertech snaží milé a hodné obyvatele Zvoničky svést k hříchu, aby je pak mohl odnést do pekla. Své představení žáci již předvedli na letní školní akademii a v červnu také dětem z mateřské školy.

Dobývání hradů

Dobývání hradů


září 2013 až červen 2014

Projekt Dobývání hradů byl v 5. ročníku koncipován jako celoroční hra. Žáci byli již na začátku školního roku rozděleni do pěti skupin - šlechtických rodů (Galové, Bubáci, Vlci, Češi a Bojovníci). Jednotlivé skupiny si vymyslely své jméno, nakreslily svůj erb, složily si svoji hymnu. Vycházeli jsme z rozdělení České republiky na 14 krajů - šlechtické rody dobývaly jednotlivé kraje (resp. nejznámější hrady v krajích) - vždy 1 hrad v časovém rozmezí 3 týdnů. Vítězný tým pak za dobytí hradu získal odměnu, navíc si mohl vybarvit dobytý kraj v mapě svou barvou. V rámci různých soutěží v hodinách ČJ, M, PŘ, VL a dalších děti sbíraly body (zlaťáky) do soutěže. Zlaťáky bylo možné získat také za aktivní práci v hodině, za vyprávění o přečtených knihách a další činnosti. Každý den byl na webových stránkách třídy zveřejňován nepovinný úkol, díky kterému se žáci dozvěděli různé zajímavosti o jednotlivých hradech. Za tyto bonusové úkoly bylo možné získat do soutěže zlaťáky navíc. Děti si mohly samy vybrat, zda úkol chtějí dělat nebo ne, byla ale celá řada žáků, kteří nevynechali bonusový úkol téměř nikdy. V rámci projektu jsme také vytvářeli naše stránky Hradního zpravodaje do školního časopisu, kdy děti o hradech skládali básničky a psali pohádky. Hrady jsme neopomenuli ani v hodinách VV a PČ, kdy jsme se s využitím různých technik tematikou hradů také zabývali, v posledních dvou týdnech školního roku jsme vytvářeli velké prostorové modely hradů z ruliček od toal. papíru, papírových krabiček, kartonu a špejlí. Vznikly velice zajímavé výtvory. Hlavní myšlenkou projektu bylo posílení týmové spolupráce a vzájemné podpory. Děti se ve skupině navzájem povzbuzovaly ve čtení knih, v plnění bonusových úkolů, v počítání příkladů nad rámec povinnosti atd., protože jim šlo o získání hradu. Každý žák je dobrý v něčem jiném, každý měl možnost být pro svůj šlechtický rod nějak užitečný a přispět k získání zlaťáků do soutěže. Tuto myšlenku se podařilo splnit beze zbytku, většina žáků zcela dobrovolně odváděla mnohem více práce, než bylo jejich povinností. V posledním červnovém týdnu bylo provedeno celkové vyhodnocení práce jednotlivých skupin, slavnostní vyhlášení vítězů a uzavření celého projektu.

Modely hradů ve 4. třídě

Modely hradů ve 4. třídě


24. červen 2014

Po vzoru páté třídy jsme se i my pustili do výroby modelů hradů, pevností a tvrzí – takových, jaké bychom v létě rádi navštívili. Některé kousky byly vskutku výstavní.

Zoo Jihlava

Zoo Jihlava


24. červen 2014

Na konci školního roku se páťáci vypravili na výlet do zoologické zahrady v Jihlavě. Nejprve si prohlédli zvířata a potom v centru PodpoVRCH absolvovali výukový program Dotkni se šelmy.

Pohádka O třech jablíčkách

Pohádka O třech jablíčkách


19. červen 2014

V hodinách dramatické výchovy si čtvrťáci pod vedením Nadi Hejlové nacvičili pohádku O třech jablíčkách, kterou pak zahráli v mateřském centru Stonožka, v MŠ a pro kamarády ve škole. Pohádka se jim moc povedla.

Můj oblíbený hudební interpret

Můj oblíbený hudební interpret


29. květen 2014 až 19. červen 2014

V průběhu posledních dvou měsíců školního roku realizovali páťáci svůj poslední hudební projekt. Seznamovali své spolužáky se svými oblíbenými hudebními interprety a skupinami. Využili přitom formu referátů a hudebních ukázek prezentovaných na interaktivní tabuli. Cílem bylo hlubší proniknutí do problematiky, protože velká část dětí (i dospělých) poslouchá určitou hudbu bez pochopení souvislostí. Děti tedy měly za úkol zařadit svého interpreta do hudebního stylu, znát hlavní znaky tohoto stylu, vědět něco ze života interpreta a průběhu jeho kariéry, všímat si hudebních nástrojů, rytmu apod. Projekt splnil svůj účel, děti se tímto způsobem seznámily s mnoha hudebními žánry, přičemž po mnoha diskuzích přistoupily na to, že každý člověk má právo na svůj vlastní názor a vkus, za který se nemusí stydět, ale který zároveň nesmí vnucovat druhým. „...Poslouchat pouze jeden druh hudby je totéž, jako být po celý život dobrovolně zavřený v jediné místnosti velikého domu...“ (Steven Sharp Nelson)

Výlet na Macochu

Výlet na Macochu


17. červen 2014

17. června se konal výlet 4. třídy do punkevních jeskyní a na Macochu. Nechyběla ani plavba na lodičkách a úžasné svezení lanovkou. Čtvrťáci byli nadšeni.

Projekt Evropa

Projekt Evropa


10. červen 2014 až 13. červen 2014

Projektem o evropských státech jsme v páté třídě uzavřeli vlastivědné učivo probírané na konci školního roku. Žáci si ve skupinách vybírali jednotlivé země Evropy, zjišťovali o nich fakta a zajímavosti. Na závěr spolužákům svou práci prezentovali. Hotové výtvory byly svázány do velké „knihy“ o Evropě. V hodinách českého jazyka se žáci seznámili s některými evropskými spisovateli, proběhla beseda o přečtených knihách. V matematice jsme s pomocí katalogů cestovních kanceláří počítali ceny zájezdů pro konkrétní rodiny do hotelů v různých zemích Evropy. Práce děti bavila, pomohla jim k bližšímu seznámení s evropskými zeměmi, procvičili se ve vyhledávání a třídění informací.

Dravci a sovy

Dravci a sovy


11. červen 2014

S populárně vzdělávacím pořadem „Učíme se létat“ nás navštívil pan Hořák ze záchranné stanice Ikaros. Předvedení plejády vzácných dravců a sov doprovodil poutavým výkladem, děti se mohly na mnohé zeptat a ptáky si také detailně prohlédnout.

První třída v Praze

První třída v Praze


11. červen 2014

Žáci první třídy vyhráli ve výtvarné soutěži s DM drogerií Veselé zoubky zájezd do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka. 11. 6. jeli na představení „Jak s Máničkou šili všichni čerti“. Dále si prohlédli Pražský hrad – Katedrálu sv. Víta, výstavu: Příběh pražského hradu a také zašli do Zlaté uličky. Všechny děti byly z výletu nadšené.

Sportovní odpoledne

Sportovní odpoledne


10. červen 2014

V úterý 10. 6. proběhlo v areálu školy sportovní odpoledne pro žáky prvního stupně. Žáci soutěžili ve čtyřech disciplínách – v jízdě zručnosti na koloběžce, v překážkové dráze, v hodu na cíl a chůzi na chůdách.

Modely hradů

Modely hradů


10. červen 2014

V rámci celoročního projektu Dobývání hradů vyráběli páťáci na konci školního roku modely hradů z kartonu.

Chýnovské jeskyně a hrad Kámen

Chýnovské jeskyně a hrad Kámen


4. červen 2014

4. června jeli druháci a třeťáci na výlet do Chýnovské jeskyně a na hrad Kámen u Pacova.

Závěrečný koncert kroužku hry na flétnu

Závěrečný koncert kroužku hry na flétnu


3. červen 2014

Činnost v kroužku hry na flétny uzavíráme na konci školního roku již tradičně letním koncertem pro rodiče, prarodiče a kamarády. Ten letošní se konal 3. června 2014. V programu vystoupily postupně děti ze všech čtyřech věkových skupin, aby ukázaly, jak se v průběhu školního roku ve hře na flétnu zdokonalily. Zazněly skladby různých žánrů a náročností, na závěr zahráli flétnisté ze všech skupin dohromady tři spirituály ve čtyřhlasé úpravě. Po vystoupení bylo všem žákům rozdáno vysvědčení, kde byli téměř všichni oceněni zaslouženými jedničkami. Velkou radost nám udělalo také množství diváků, kteří se do třídy vměstnali jen tak tak.

Maminkám k svátku

Maminkám k svátku


květen 2014

„Maminkám k svátku“ byl název projektu žáků 5. roč., jehož výsledkem byly konkrétní vlastnoručně vyrobené dárky a třídní časopis. Toto vše mělo jediný cíl, různou formou poděkovat maminkám za jejich péči

Školní akademie

Školní akademie


30. květen 2014

Na konci května jsme opět uspořádali pro žáky všech ročníků školní akademii, kde byla prezentována celoroční činnosti kroužků aerobiku, divadelního, flétnového a kroužků sborového a vícehlasého zpěvu. Všichni vystupující žáci se stali inspirací pro další spolužáky, kteří by se mohli v následném roce do kroužků zapojit.

Výlet do Prahy

Výlet do Prahy


29. květen 2014

Dne 29. května 2014 navštívili žáci 6., 7., 8. a 9. ročníku Prahu. Prohlédli si Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí a své putování po Praze zakončili na Václavském náměstí. Výlet se všem velice líbil.

Školní výlet Pernštejn

Školní výlet Pernštejn


28. květen 2014

Cílem školního výletu žáků 1. a 5. ročníku se stal krásný gotický hrad Pernštejn. Navštívili jsme také jeskyni Blanických rytířů v Rudce u Kunštátu, Burianovu rozhlednu, odkud byl krásný rozhled na Pálavu, a zahradu smyslů.

Zábavné odpoledne

Zábavné odpoledne


24. květen 2014

Sokol Stonařov ve spolupráci se základní školou a za podpory VZP uspořádal v sobotu 24. 5. zábavné odpoledne. Počasí tentokrát přálo, a tak poprvé bez kapek les a okolí obsadily pohádkové postavy. Vedle již tradičních čertů, loupežníků, Křemílka, vodníků se letos představil Čtyřlístek, Včelka Mája s Vilíkem, Shrek s Fionou, draci se zakletou princeznou atd. V cíli čekala na děti další atrakce, a to skákací hrad. Odpoledne jsme zakončili opékáním špekáčků a diskotékou s instruktorem zumby, panem Robertem. Tak za rok opět na viděnou v pohádce!!!

Projekt Brno

Projekt Brno


12. květen 2014 až 14. květen 2014

Vlastivědný projekt věnovaný moravské metropoli proběhl v naší třídě v polovině května. Děti se podrobně seznámily s historickými památkami města. Každý z žáků přečetl nějakou brněnskou pověst, se kterou potom seznámil spolužáky. Ve výtvarné výchově jsme podle desetikoruny malovali Petrov (známý kostel sv. Petra a Pavla v Brně). V matematice jsme ve skupinách skládali puzzle s obrázky významných pamětihodností Brna. K jejich složení ale bylo potřeba spočítat velké množství příkladů na sčítání a odčítání desetinných čísel. Zkusili jsme také formu soutěžních úkolů (křížovek, matematických rébusů a dalších záludných úloh), které si žáci vymýšleli pro konkurenční týmy sami a potom je také sami hodnotili a udělovali dle svého uvážení zlaťáky do celoroční soutěže Dobývání hradů. Za velmi pěknou práci a spoustu dobrých nápadů všechny děti zaslouží velkou pochvalu.

Mladí zdravotníci nejlepší v okrese

Mladí zdravotníci nejlepší v okrese


13. květen 2014

V úterý 13. 5. proběhla v Jihlavě okresní soutěž mladých zdravotníků. V mladší kategorii družstvo ve složení Anna Harnušková, Kristýna Hrůzová, Martina Zadražilová, Eliška Harnušková, Adéla Pryclová obsadilo první místo. Družstvo starších Natálie Jurková, Klára Šmardová, Nikol Hronková, Vendula Jakvidová, Lucie Šindlerová bylo stejně úspěšné a také skončilo na první příčce. Ani v krajském kole jsme se neztratili, mladší skončili na místě třetím a starší na pátém. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Den s integrovaným záchranným systémem

Den s integrovaným záchranným systémem


7. květen 2014

Dne 7. 5. se žáci 1. – 5. ročníku a MŠ zúčastnili zajímavé akce „Den s IZS“. Pod patronací BESIP a VZP bylo pro žáky připraveno 6 stanovišť, na nichž se zajímavou formou seznámili se všemi složkami IZS. Velmi atraktivní byly např. detailní prohlídky všech zásahových vozidel – hasičského a policejního vozu či sanitky RZS. Veškeré dění bylo provázeno odborným výkladem přiměřeným věku a různými soutěžemi, takže zajímavý zážitek nepokazilo ani deštivé počasí. Všem složkám patří za akci velké poděkování.

Mladí cyklisté opět úspěšní

Mladí cyklisté opět úspěšní


29. duben 2014

V úterý 29. 4. proběhla v Jihlavě okresní soutěž mladých cyklistů. Ve starší kategorii školu reprezentovalo družstvo ve složení Klára a Marie Šmardovy, Roman Krejčí, Jan Rod a skončilo na druhém místě. Družstvo mladších ve složení Dana Dvořáková, Zuzana Svobodová, Michal Dohnal, Zdeněk Bartoň vybojovalo metu nejvyšší a bude okres Jihlava reprezentovat na krajském kole 5. června. Děkujeme a držíme palce!

Den Země - projektový den pro rodiče s dětmi

Den Země - projektový den pro rodiče s dětmi


23. duben 2014

Pod tímto názvem se konal ve středu 23. dubna 2014 v naší škole projektový den pořádaný pro předškoláky, děti prvního stupně a jejich rodiče. Program začal v 15.30 h vystoupením divadelního kroužku s pohádkou O zemičce Zvoničce. Poté se vydala na procházení stanovišť rodinná družstva složená z dětí a rodičů. Na osmi stanovištích pro ně byly připraveny činnosti s přírodopisnou a ekologickou tematikou. Počasí nám přálo a máme radost z hojné účasti rodičů s dětmi. Odpoledne se dle našeho názoru vydařilo a věříme, že se všem zúčastněným líbilo.

Velikonoční dílny v 5. třídě

Velikonoční dílny v 5. třídě


16. duben 2014

Rukodělný velikonoční projekt realizujeme v naší třídě vždy těsně před velikonočními prázdninami. Přiblížíme si tak atmosféru Velikonoc. Letos jsme využili tradiční lidovou techniku zdobení kraslic barevným včelím voskem a krajkou. Z vlnité lepenky jsme si jako dekoraci vyrobili šité slepičky. Všechny děti po celý den pracovaly s nesmírným zaujetím a nasazením, zvlášť zajímavá pro ně byla práce s horkým voskem.

Velikonoční dílny ve 4. třídě

Velikonoční dílny ve 4. třídě


16. duben 2014

Také čtvrťáci v pracovních činnostech krásně zdobili velikonoční kraslice.

Batikované kraslice

Batikované kraslice


14. duben 2014

Třetí letošní technikou zdobení kraslic v kroužku ručních prací byly voskové vyškrabávané kraslice.

Madeirové kraslice

Madeirové kraslice


11. duben 2014

Na kroužku ručních prací jsme voskem zdobili i děrované madeirové kraslice.

Kraslice zdobené voskem

Kraslice zdobené voskem


4. duben 2014

Před Velikonocemi jsme se v kroužku ručních prací intenzivně pustili do lidových technik zdobení velikonočních kraslic. Na začátku dubna to byly kraslice zdobené barevným včelím voskem.

Pohlednice

Pohlednice


28. březen 2014

Žáci 6. třídy pracovali v informatice s vektorovým grafickým programem Zoner Calisto. Podívejte se na jejich návrhy pohlednic

Projekt Elektrárny

Projekt Elektrárny


20. březen 2014

Projekt „Elektrárny“ žáků 9. ročníků měl za cíl kresbou zachytit různé druhy elektráren a vhodně je začlenit do krajiny.

Policie očima dětí

Policie očima dětí


8. březen 2014

Žáci 5. roč. odeslali své práce do soutěže „Policie a dětská bezpečnost na Vysočině očima dětí“ pořádané BESIP.

Projekt Bedřich Smetana

Projekt Bedřich Smetana


5. březen 2014 až 7. březen 2014

V letošním Roce české hudby 2014 si připomínáme 190. výročí narození Bedřicha Smetany. V 5. třídě jsme proto tomuto hudebnímu skladateli věnovali rozsáhlý třídenní projekt. Vyprávěli jsme si o jeho životě a díle. Vyšli jsme z názvu cyklu symfonických básní Má vlast. Děti se zamýšlely nad tím, co to je naše vlast a na co v naší zemi můžeme být hrdí. Podrobně jsme se také zabývali také všemi 9 operami Bedřicha Smetany. Vyprávěli jsme si o hudební skladbě Vltava, kterou B. Smetana psal již úplně hluchý, potom jsme za zvuků této nádherné skladby Vltavu malovali. V matematice jsme skládali puzzle s portréty Bedřicha Smetany. K jejich složení ale každá skupina musela spočítat 96 příkladů na zlomky, ti nejrychlejší počtáři řešili i další matematické rébusy, kde se dozvěděli např. i to, že po B. Smetanovi je pojmenována jedna planetka, nebo že tento hudební skladatel byl v 90. letech na tisícikoruně.

Návštěva předškoláčků v 1. třídě

Návštěva předškoláčků v 1. třídě


5. březen 2014

Budoucí prvňáčci se přišli podívat, jak to v naší škole vypadá. Vyzkoušeli si, jaké to je sedět ve školních lavicích, a už se těší, až se z nich stanou skuteční školáci.

Maškarní karneval

Maškarní karneval


28. únor 2014

28. února se uskutečnil tradiční maškarní karneval se soutěžemi o nejlepší masky, tancováním, soutěžemi o ceny a tombolou. Jako nejlepší vybrala porota masku představující Sochu svobody, v soutěži o nejzajímavější kolektivní masku vyhráli Tučňáci z 8. třídy.

Malá školní olympiáda v 1. třídě

Malá školní olympiáda v 1. třídě


26. únor 2014

V době konání olympijských her proběhla v 1. třídě Malá školní olympiáda. Žáci soutěžili v netradičních disciplínách jako číselné sjezdování, slalom mezi písmenky, krasopsaní. Také proběhly soutěže v biatlonu (běh kolem tělocvičny s batohem a střelba na terč), skok z můstku (švédské bedny), rychlobruslení (posun po papírech). Za splněné úkoly se rozdávaly medaile. Vítězem se stala Barbora Krejčí, druhý byl Jaroslav Kreuz a třetí skončila děvčata Šárka Novotná a Kristýna Sobotková.

Projekt Praha

Projekt Praha


5. únor 2014 až 10. únor 2014

Cílem vlastivědného projektu páťáků bylo hlubší seznámení s naším hlavním městem. Ve třídě jsme si vyprávěli o pozoruhodnostech Prahy, žáci se podělili i o vlastní zážitky z návštěvy tohoto města. Ve dvojicích potom zjišťovali a třídili informace o stavebních památkách Prahy a následně o nich zhotovovali plakáty. Děti jsou už na podobné činnosti zvyklé, proto se úkolu zhostily velmi dobře. V matematice jsme ve skupinkách skládali puzzle s obrázky souvisejícími s projektem, při jejich skládání bylo třeba vyřešit množství převodů zlomků na desetinná čísla, v hudební výchově jsme se společně naučili novou písničku Město na Vltavě z dílny Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, ve výtvarné výchově jsme malovali Hradčany. Ukončením projektu byla vzájemná prezentace práce dvojic před spolužáky, při které byl kladen důraz na samostatný mluvený projev.

Školní kolo v recitaci

Školní kolo v recitaci


5. únor 2014

Ve středu 5. 2. se konalo školní kolo v recitaci. Celkem se zúčastnilo 32 žáků, kteří soutěžili se ve čtyřech kategoriích. O vítězných místech rozhodovala odborná i laická porota, nejvýše hodnotila výkony těchto recitátorů: I. kategorie: 1. K. Křikavová, 2. J. Votavová, 3. J. Dvořák, II. kateg.: 1. M. Zadražilová, 2. E. Harnušková, 3. P. Tůmová a E. Krejčí, III. kategorie: 1. T. Kožušník, 2. D. Dvořáková, 3. V. Jandová a F. Vystrčil, IV. kategorie: 1. K. Šmardová, 2. V. Jakvidová, 3. L. Tůmová a L. Šindlerová. Všem účastníkům patří za jejich výkon velké poděkování.

Projekt Město

Projekt Město


4. únor 2014

Podstatou projektu „Město“ žáků 7. tř. byla malba byzantského města a vytvoření jeho modelu z polystyrénu, čímž byla zapojena rukodělná šikovnost i tvůrčí fantazie.

Projekt Bylo – bude

Projekt Bylo – bude


30. leden 2014

Tradičním tématem projektu vycházejících žáků je „Můj život – co bylo a bude“, kde se různými formami a v různých předmětech ohlíží za svou minulosti a plánují budoucnost. Vlastní činnost tentokrát zahrnovala předměty Pč, Vv a Čj.

Zápis

Zápis


25. leden 2014

K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015 se dostavilo 21 žáků.

Projekt Naše obec

Projekt Naše obec


22. leden 2014

Projektem Naše obec jsme zahájili zeměpisnou část vlastivědného učiva, které v tomto pololetí budeme probírat. Cílem bylo hlubší seznámení s obcí, ve které žáci žijí. Žáci byli rozděleni do 8 skupin (po 1 – 5 dětech) podle místa svého bydliště (Stonařov, Pavlov, Dlouhá Brtnice, Sedlatice, Hladov, Prostředkovice, Nevcehle, Markvartice). V průběhu přípravného týdne se žáci snažili získat co nejvíce zajímavostí o své obci. V rámci skupinové práce si děti mezi sebou rozdělily úkoly, každý tak přesně věděl, co má na starosti. Po přípravě se děti ve skupinách snažily informace roztřídit a společně zpracovat na velkoplošný plakát. Bylo nutné zakreslit obec na mapku, přehledně popsat vše, co je v dané obci důležité a svou práci doplnit obrázky (kresby, obrázky stažené z internetu, pohlednice i vlastní fotografie). Ve výhodě byly větší skupiny (např. Pavlov - 5 dětí, Stonařov - 4 děti), ale nakonec se i malé skupinky a jednotlivci zhostili svého úkolu na výbornou.

Vánoční tvoření

Vánoční tvoření


prosinec 2013

Žáci 4. ročníku se v předvánočním čase věnovali výrobkům s vánoční tematikou.

Vánoční dílny v 5. třídě

Vánoční dílny v 5. třídě


20. prosinec 2013

Školní oslavou Vánoc by se daly nazvat vánoční dílny se zaměřením na vánoční tradice a rukodělné činnosti.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


19. prosinec 2013

Celkem 15 vystoupení různého zaměření předvedli žáci plnému sálu kulturního domu v rámci vánoční akademie. Představily se 3 skupiny aerobiku, flétnový a kytarový kroužek, zazpíval pěvecký soubor i kroužek vícehlasého zpěvu, řada tříd měla své komponované programy a prostor dostaly i některé individuální výstupy.

Fíha – dýha

Fíha – dýha


16. prosinec 2013

„Fíha – dýha“ – tato rýmovačka je názvem celorepublikového projektu, do něhož jsme i my odeslali své výrobky, které byly zveřejněny na republikovém webu soutěže. Cílem projektu byla podpora manuální činnosti s přírodními materiály.

Předvánoční vyrábění v kroužku ručních prací

Předvánoční vyrábění v kroužku ručních prací


13. prosinec 2013

V kroužku ručních prací žáci vyráběli z přírodnin vánoční svícny.

Pohádka O Červené Karkulce

Pohádka O Červené Karkulce


13. prosinec 2013

Žáci 3. třídy nacvičili pohádku O Červené Karkulce. V pracovních činnostech si děti vyrobily loutky a v českém jazyce nacvičily dramatizaci. Pohádku zahráli spolužákům v 1., 2. a 4. třídě.

Vánoční stolování

Vánoční stolování


12. prosinec 2013

Žákyně 2. stupně si vyzkoušely přípravu svátečně ozdobeného vánočního stolu.

Mikuláš v ZŠ a MŠ

Mikuláš v ZŠ a MŠ


5. prosinec 2013

Dne 5. 12. navštívil naší základní i mateřskou školu Mikuláš, doprovázen čerty a andělem. Najednou jsme měli samé vzorné děti, proto si také každý odnesl něco na zub. Uvidíme, zda jim kázeň vydrží i do dalších dnů a týdnů.

Rozsvícení vánočního stromu v městysi

Rozsvícení vánočního stromu v městysi


2. prosinec 2013

Na akci rozsvícení vánočního stromu v městysi se výrazně podíleli i žáci základní školy. V úvodu vystoupil pěvecký soubor a všichni přítomní spoluobčané byli obdarováni vánočními přáníčky, vyrobenými žáky školy. Kolorit akce dotvářely mimo jiné i vánoční stromky, vyzdobené k této příležitosti žáky ZŠ, MŠ, školní družiny i centra Stonožka. Novinkou byl krásný betlém, který byl u této příležitosti vyroben žáky keramického kroužku a v adventním čase vystaven v obchodě U Langů.

Zdobení vánočního stromečku

Zdobení vánočního stromečku


28. listopad 2013

Děti ve všech třídách zdobí své stromečky, které budou vystaveny po celou adventní dobu na městečku. Ve fotogalerii jsou ilustrační fotografie ze zdobení 1. a 5. třídy.

Kouzelný výlet

Kouzelný výlet


14. listopad 2013

Uprostřed listopadu zhlédli žáci mateřské školy a 1. až 5. třídy v sále kulturního domu zábavný program Kouzelný výlet. Hlavní protagonisté M. Řezníček a T. Kotlík předvedli dětem řadu her, triků a kouzel.

Tonda Obal na cestách

Tonda Obal na cestách


14. listopad 2013

Žáci 6. 7. a 8. ročníku se zapojili do projektu Tonda Obal na cestách, který vyhlásila společnost EKO–KOM. Výtvarně zpracovávali čtyři témata , barevné kontejnery v ulicích- podzim a zima, třídění odpadu ve škole, třídíme i pod stromečkem. Výsledkem byly povedené obrázky a ty nejlepší byly odeslány do soutěže. Cílem projektu bylo nejenom zapojit svou vlastní fantazii a výtvarně se projevit, ale i znovu si uvědomit nutnost třídění odpadu.

Halloween

Halloween


31. říjen 2013

Naše škola se 31. 10. ve spolupráci s TJ Sokol a VZP podílela na uspořádání lampionového průvodu ve stylu Halloween. Početný průvod plný lucerniček a halloweensky oděných postaviček prošel parkovou částí až na fotbalové hřiště, kde byl hlavní atrakcí působivý ohňostroj. Samotné akci předcházela pečlivá příprava dýní všeho druhu, které několik dní zdobily centrum městyse.

Den stromů

Den stromů


21. říjen 2013

Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století. V ČR připadá Den stromů na 20. října. Tento den má připomenout, jak důležité pro naši planetu lesy a stromy jsou. Také v 5. třídě jsme se rozhodli tento den připomenout celodenním projektem. Téma prolínalo všemi předměty. Počítali jsme matematické tajenky, při jejichž řešení jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o stromech, ve stromových vybarvovačkách jsme určovali slovní druhy, soutěžili jsme v poznávání stromů, zhlédli jsme film Muž, který sázel stromy, který byl natočen podle příběhu francouzského autora Jeana Giona. V hudební výchově jsme se v průběhu října naučili několik písniček o stromech, kde jsme se spolehli zejména na tvorbu Z. Svěráka a J. Uhlíře. Těžiště práce ale bylo zejména ve výtvarné výchově a pracovních činnostech, kde jsme různými technikami a z různých materiálů vytvořili mnoho přírodních dekorací a dalších dílek, které tematicky souvisely s projektem.

Exkurze na SŠ stavební v Jihlavě

Exkurze na SŠ stavební v Jihlavě


18. říjen 2013

V rámci evropského projektu k volbě povolání navštívili v říjnu žáci 8. a 9. ročníku SŠ stavební v Jihlavě. Během exkurze si podrobně prohlédli celou školu i dílny v Heleníně. Zájemci o studijní obory si vyzkoušeli pomocí počítačového programu vyprojektovat jednoduchou stavbu. Ti, kteří inklinují spíše k manuálním činnostem, si v nově otevřených dílnách zhotovili výrobek ze dřeva či kovu.

Stonařov – moje obec

Stonařov – moje obec


16. říjen 2013

16. 10. proběhl ve 3. třídě projektový den Stonařov – moje obec. Žáci zhlédli a popsali řadu fotografií z historie a současnosti Stonařova. Plnili úkoly z pracovního listu a nakreslili rotundu. Vyvrcholením byla návštěva obecního úřadu, muzea meteoritů a prohlídka rotundy.

Sportovní odpoledne na dětském hřišti

Sportovní odpoledne na dětském hřišti


23. září 2013

Žáci 7. ročníku ve spolupráci s městysem Stonařov uspořádali pro své mladší kamarády a spolužáky z MŠ a 1. – 3. ročníku sportovní dopoledne na dětském hřišti. Za sychravého podzimního počasí se urputně soutěžilo na nových atrakcích vybudovaných městysem. Vítězové dostali medaile, všichni zúčastnění sladkost a teplý čaj. Tak na viděnou na dětském hřišti!

Přednáška o ústní hygieně

Přednáška o ústní hygieně


10. září 2013

Všichni žáci školy absolvovali začátkem září přednášku o dentální hygieně, čištění zubů a prevenci zubních kazů. Studenti zubního lékařství se s dětmi podělili o spoustu rad a zkušeností v dané oblasti, ukázali, jak správně pečovat o chrup a přidali řadu názorných ukázek na modelech a interaktivní tabuli. Vzhledem k tomu, že přednáška byla přizpůsobena věku jednotlivých žáků, všichni si odnesli řadu v praxi využitelných informací.

Přemyslovci

Přemyslovci


4. září 2013

Dne 4. 9. navštívili všichni žáci vzdělávací pořad Přemyslovci na českém trůnu, který je formou hraných scének seznámil s částí naší historie. Nechyběly šermířské výstupy ani aktivní účast žáků na pódiu. Vystoupení bylo hrazeno z fondu SRŠ.

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku


2. září 2013

Dne 2. 9. 2013 jsme zahájili nový školní rok. První den byl nejzajímavější asi pro prvňáčky, kteří si odnesli řadu nových zážitků, ale také dárků a školních pomůcek.