Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie školního roku 2005/2006

Foto tříd

Foto tříd


školní rok 2005/2006

Tradiční fotografování tříd na konci školního roku.

Žehnání symbolům obce

Žehnání symbolům obce


17. červen 2006

17. 6. 2006 se konalo žehnání symbolům obce (prapor a znak) v místním kostele. U příležitosti žehnání obecním symbolům vyhlásila obec Stonařov výtvarnou soutěž pro žáky školy s cílem využít výtvarné práce dětí na pohlednicích připomínajících tuto významnou událost. Zapojili se všichni žáci II. stupně a žáci čtvrté třídy. Výsledkem jejich snažení byla jednak výstava v den žehnání symbolům, jednak vydání tří pohlednic sestavených z prací žáků. Pohlednice zůstanou pěknou připomínkou události památné pro obec i dokladem výtvarných dovedností žáků. Ve fotogalerii je pohled vydaný k významnému dni a další 3 pohledy sestavené z návrhu žáků a vážící se k události žehnání symbolům obce. U této příležitosti vytvářeli žáci v informatice pohlednice v programu Zoner Calisto 4.

Rosice - výlet 4. třídy

Rosice - výlet 4. třídy


13. červen 2006

Čtvrťáci absolvovali dobrodružný výlet do Rosic.

Jízda zručnosti na koloběžkách

Jízda zručnosti na koloběžkách


8. červen 2006

V jízdě zručnosti na koloběžkách, do které se zapojilo 17 žáků, nejlepší jezdecké umění předvedli v mladší kategorii Sabina Sobotková, Denisa Samuelová a Roman Mátl, všichni ze 3. třídy. Ve starší kategorii uspěli Michal Maňas, 5. tř., Martin Smutný, 6. tř. a Richard Vyvadil, 6. tř.

Martinsicuro  – pobyt u moře

Martinsicuro – pobyt u moře


27. květen 2006 až 3. červen 2006

Na přelomu května a června strávilo 22 žáků školy týden na sportovně ozdravném pobytu v Itálii.

Veselý Kopec – výlet 2. a 3. třídy

Veselý Kopec – výlet 2. a 3. třídy


31. květen 2006

2. a 3. třída byla na výletě ve skanzenu Veselý kopec u Hlinska a na rozhledně Rosička u Žďáru nad Sázavou.

Od pravěku po gotiku

Od pravěku po gotiku


3. květen 2006

Ve 4. a 7. třídě proběhl zajímavý vlastivědný projekt. Děti se probíraly nelehkými úkoly podle zaměření jednotlivých skupin, opravovaly popletené dějiny, doplňovaly tajenku, řešily slovní úlohy, vyhledávaly neznámé informace v odborných knihách, přiřazovaly kartičky na časovou přímku, vyráběly výrobky.

Chaloupky – ekologická výchova

Chaloupky – ekologická výchova


25. duben 2006

Vnímat les všemi smysly se učili druháci a třeťáci na stejnojmenném výukovém programu ve středisku ekologické výchovy v Chaloupkách.

Docela malý divadelní festival – krajské kolo

Docela malý divadelní festival – krajské kolo


7. duben 2006

Po úspěchu v okresním kole Docela malého divadelního festivalu postoupil náš soubor se svou hrou Slípka Pipka do krajského kola v Třebíči. Pro všechny účastníky to byl den plný divadla – na této přehlídce vystupovaly vítězné soubory z celého kraje a stonařovský školní soubor mezi nimi byl také. Pochvaly se mu dostalo i v Jihlavských listech.

Velikonoce – celoškolní projektový den

Velikonoce – celoškolní projektový den


6. duben 2006

Ve čtvrtek 6. dubna 2006 jsme uskutečnili další celoškolní projekt, tentokrát na téma Velikonoce. Většinou probíhal formou pracovních dílen, kde žáci pekli, používali přírodní materiál (proutky, seno, piliny), zamýšleli se nad historií Velikonoc ap.

Maškarní karneval

Maškarní karneval


17. únor 2006

Úspěšně a vesele proběhl školní karneval. Ze spousty masek se nejvíce líbily mořské panny, za které se převlékly sestry Barbora a Veronika Markovy z 5. třídy. Originální kolektivní maskou byla parta hokejových fanoušků v podání žáků 6. třídy.

Voda – celoškolní projektový den

Voda – celoškolní projektový den


9. únor 2006

Ve čtvrtek 9. února 2006 se na naší škole uskutečnil první celoškolní projekt. Žáci všech tříd se pod vedením třídních učitelů zabývali z nejrůznějších pohledů tématem Voda. Průběh projektového dne a prezentaci výsledků skupinové práce žáků zachycují fotografie.

Lyžařský výcvik v Orlických horách

Lyžařský výcvik v Orlických horách


leden 2006

23 žáků se účastnilo lyžařského výcvikového kurzu ve Zdobnici v Orlických horách. Na závěr kurzu se konaly závody ve slalomu, v nichž se žáci umístili v tomto pořadí: kategorie dívek – 1. místo Iveta Patryová, 9. tř., 2. Petra Nováková, 7. tř., 3. místo Michaela Štanclová, 8. tř., kategorie chlapců – 1. místo Tomáš Zelený, 9. tř., 2. místo Václav Novák, 9. tř., 3. místo Lukáš Marek, 9. tř..

Vánoční akademie

Vánoční akademie


16. prosinec 2005

Tradiční prosincovou akcí naší školy je předvánoční vystoupení žáků v kulturním domě. Některá vystoupení jsou laděna vánočně, účelem všech pak je umožnit žákům předvést rodičům i ostatní veřejnosti, co se pod vedením svých učitelů ve vyučovacích hodinách, nepovinných předmětech a kroužcích naučili. Letos se představilo ve 13 vystoupeních 124 žáků a jejich vystoupení se určitě většině návštěvníků líbila.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka


5. prosinec 2005

Jako každý rok navštívil děti všech tříd i děti ve školce Mikuláš s anděly a čerty.

Countrio – výchovný koncert

Countrio – výchovný koncert


4. říjen 2005

Hudební skupina Countrio vystoupila v kulturním domě pro žáky celé školy s výchovným koncertem country hudby.

Návštěva hejtmana kraje

Návštěva hejtmana kraje


1. září 2005

U příležitosti zahájení nového školního roku navštívil 1. září 2005 naši školu hejtman kraje Vysočina pan Miloš Vystrčil. Zavítal do 1. a 4. třídy. Prvňáčkům popřál úspěšný vstup do školy a čtvrťákům poděkoval za reprezentaci kraje v hudební soutěži nakladatelství Fragment. Úspěchem v této soutěži se žáci v červnu letošního roku zasloužili o návštěvu Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře na naší škole. Pan hejtman předal žákům 4. třídy pamětní list jako poděkování za úspěšnou propagaci kraje Vysočina.