Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie školního roku 2016/2017

Foto tříd

Foto tříd


školní rok 2016/2017

Tradiční fotografování tříd na konci školního roku.

Letní taneční škola

Letní taneční škola


21. srpen 2017 až 25. srpen 2017

Předposlední srpnový týden probíhala v naší škole tzv. Letní taneční škola. Děvčata 8. a 9. ročníku celý týden tančila pod vedením naší bývalé žákyně, dnes tanečnice a trenérky tanečního klubu Street Busters Jihlava Simony Dohnalové. Týden tance byl dosti fyzicky náročný, ale zároveň velmi inspirativní pro všechny zúčastněné. Simčo, díky!!!

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik


květen 2017 až červen 2017

V průběhu května a června žáci 3. a 4. ročníku zdárně absolvovali výukový kurz plavání v jihlavském bazénu.

Trvalky – výtvarná soutěž

Trvalky – výtvarná soutěž


27. červen 2017

Žáci 3. třídy se zúčastnili celostátní výtvarné soutěže vyhlášené Českou televizí „Trvalky“. Úkolem bylo nakreslit ilustraci k písničkám Pánů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Protože jejich písničky máme moc rádi, nebylo těžké několik z nich vybrat a obrázky nakreslit. Do soutěže jsme nakonec odeslali kresby všech žáků třídy.

Ferda Mravenec

Ferda Mravenec


22. červen 2017

Poslední letošní třídní projekt třeťáků souvisel s právě dočtenou knihou Ondřeje Sekory.

Výstava Stroj času

Výstava Stroj času


15. červen 2017

V polovině června navštívili třeťáci v Muzeu Vysočiny speciální interaktivní výstavu Stroj času, na které si mohli všechny exponáty osahat a vyzkoušet.

Beseda se spisovatelkou

Beseda se spisovatelkou


15. červen 2017

Jako odměnu za celoroční snažení žáků 3. třídy v etapové soutěži Za pohádkou všemi světadíly byly děti pozvány na zajímavou besedu se spisovatelkou Martinou Drijverovou, autorkou řady krásných dětských knížek. Na začátku byli vyhodnoceni nejlepší soutěžící, následovalo velmi pěkné povídání o práci spisovatelky a o knížkách, nakonec také autogramiáda.

Mírový běh

Mírový běh


14. červen 2017

Ve středu 14. 6. zavítal do Stonařova peloton běžců s mezinárodní účastí nesoucí pochodeň harmonie a míru. Běh má letitou tradici a navštívil už prakticky všechny kontinenty. K běžcům se na různých úsecích přidali téměř všichni žáci školy, vybavení vlaječkami mnoha států, připojily se i děti ze školky. Řada žáků měla navíc tu čest, nést část úseku mírovou pochodeň. Celá akce byla podpořena i vystoupením pěveckého sboru, několik soutěží a zajímavostí si pro žáky připravili i samotní běžci. Než se peloton vydal na další cestu, byl v centru městyse zasazen Strom míru, který bude tuto akci připomínat.

Pokusohraní

Pokusohraní


9. červen 2017

Žáci, kteří navštěvují volitelný předmět přírodovědná praktika, si jako každý rok připravili pro žáky I. stupně jednoduché pokusy. Mladší žáci se rozdělili do skupin. Každá skupina si potom vyzkoušela pokusy, které jim předváděli starší žáci.

Výlet do naší stověžaté

Výlet do naší stověžaté


1. červen 2017

Ve čtvrtek 1. června se vydali žáci 8. ročníku vlakem na výlet do Prahy. Zde navštívili bludiště se zrcadly, poté vylezli na Petřínskou rozhlednu. Následovala procházka po Karlově mostě na Staroměstské náměstí, kde se zastavili u orloje. Výlet byl zakončen tradičními nezbytnými nákupy.

Ovocný den

Ovocný den


1. červen 2017

1. června jsme ve 3. třídě uspořádali ovocný den. V rámci projektu Ovoce do škol jsme dostali bednu plnou exotického ovoce, takže jsme společně krájeli a ochutnávali. Kromě mlsání jsme také vyhledávali informace o ovoci na internetu a vytvářeli jsme o něm plakátky, hodně jsme počítali a malovali. Z plastelíny, kartonu a látky jsme zhotovili pěkné obrázky s ovocným zátiším.

Výlet 6., 7. a 9. třídy

Výlet 6., 7. a 9. třídy


31. květen 2017 až 1. červen 2017

31. 5. a 1. 6. putovali žáci 6., 7. a 9. třídy po Vysočině. Plavili se lodí po Dalešické přehradě, navštívili baziliku svatého Prokopa a židovskou čtvrť v Třebíči, nocovali na faře v Brtnici. Před spaním otestovali svou statečnost na stezce odvahy. Druhý den šli na hrad Rokštejn a z Přímělkova jeli vlakem do Jihlavy.

Výlet na zámek Žleby

Výlet na zámek Žleby


30. květen 2017

30. května se žáci 3. a 4. třídy společně vypravili na zámek Žleby. Navštívili zámeckou oboru, kde kromě pozorování vzácných bílých jelenů a dalších zvířat absolvovali zajímavý program s ukázkou letu dravých ptáků a lukostřelbou. Potom je čekala prohlídka zámku a procházka rozkvetlým zámeckým parkem. Na závěr ještě navštívili Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi.

Školní akademie

Školní akademie


24. květen 2017

Neochvějnou pravidelnost má jarní školní akademie, navazující na tu předvánoční. Tato květnová je určena žákům školy, aby se inspirovali svými spolužáky, kteří aktivně pracují v některém z kroužků. Své umění předvedly kroužky divadelní, aerobiku, hry na ukulele, sborový zpěv, a to v mnoha různých podobách.

Páťáci v Kinderweltu

Páťáci v Kinderweltu


19. květen 2017

V pátek 19. 5. se vydala 5. třída na školní výlet do Znojma, přímo do Kinderweltu, zábavného parku, kde si všichni užívali na různých atrakcích. Výlet vyhráli již na podzim, takže měli cestu a občerstvení zdarma. Nadšení nebralo konce, všichni byli rozjaření, z neznámých atrakcí trošku z počátku i vystrašení. Protože byl krásný teplý den, nikomu nevadila malá sprška, která byla spojena s vodními atrakcemi. Všechno jsme utratili, snědli a vydali se spokojeně domů. Podívejte se na pár fotek, které zachycují děti v akci.

Výlet 1. a 2. třídy

Výlet 1. a 2. třídy


18. květen 2017

18. 5. vyrazili prvňáci a druháci na výlet. Užili si projížďku lodí po Dalešické přehradě, prohlédli si hráz a elektrárnu a prošli se po hadcové stepi u Mohelna.

Dny prevence

Dny prevence


18. květen 2017

18. května se třeťáci zúčastnili v Jihlavě akce Českého červeného kříže na téma prevence dětských úrazů. Naučili se základy poskytování první pomoci, zopakovali si dopravní výchovu, zkusili si chůzi v opileckých brýlích, seznámili se s prací záchranářů a prohlédli si sanitku. Pro všechny to bylo velmi příjemně strávené odpoledne, ze kterého si žáci odnesli spoustu zajímavých poznatků.

Den matek ve 3. třídě

Den matek ve 3. třídě


12. květen 2017

V pátek 12. května odpoledne proběhlo ve 3. třídě již tradiční setkání dětí a maminek u příležitosti oslavy Dne matek. Pozvání přijali i tatínkové, babičky a dědečkové. Děti si stejně jako v minulých letech připravily program plný zpěvu a tance. Maminkám také zarecitovaly básničky a předaly všechny dárečky, které si pro ně připravily. Společně jsme se snažili o vytvoření neformálního setkání plného pohody, a to se nám snad podařilo.

Den matek ve 2. třídě

Den matek ve 2. třídě


11. květen 2017

Ani druháčci nezůstali pozadu a v hodinách pracovních činností vyráběli maminkám pěkné dárečky, v hudební výchově se navíc naučili zpívat novou písničku s názvem Maminka má svátek.

Den matek v 1. třídě

Den matek v 1. třídě


11. květen 2017

V první polovině května pracovali prvňáčci v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností na rukodělném projektu věnovanému Dni matek, který se slaví každoročně vždy druhou květnovou neděli. Děti vyrobily řadu pěkných dárečků, které pak maminkám mohly k jejich svátku doma předat.

Zdravotníci i cyklisté opět úspěšní v okrese

Zdravotníci i cyklisté opět úspěšní v okrese


10. květen 2017

Ve středu 10. 5. proběhla v Jihlavě okresní soutěž mladých zdravotníků. V mladší i starší kategorii družstva obsadila stříbrnou příčku. Mladší družstvo bojovalo ve složení Elena Zvěřinová, Lucie Špačková, Kristýna Sobotková, Jana Kovářová, Jaroslav Kreuz a starší Anna Harnušková, Eliška Harnušková, Martina Zadražilová, Kristýna Hrůzová a Adéla Pryclová. Tento den se bojovalo i na dopravním hřišti na soutěži mladých cyklistů. I zde jsme byli úspěšní. Družstvo mladších ve složení Jan Prokůpek, Jakub Urbánek, Anežka Krejčí, Julie Hinková obsadilo 4. místo a družstvo starších Michal Dohnal, Šimon Kolář, Dana Dvořáková, Zuzana Svobodová skončilo na 3. místě. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Návštěva chovatele poštovních holubů

Návštěva chovatele poštovních holubů


9. květen 2017

V úterý 9. 5. 2017 navštívili žáci 7. třídy v rámci výuky přírodopisu chovatele poštovních holubů, pana Martina Zadražila ze Stonařova. Pověděl nám, jak se poštovní holubi chovají, že je třeba poštovní holuby trénovat, a jak probíhají závody poštovních holubů.

Návštěva na farmě

Návštěva na farmě


5. květen 2017

Farmu u Vystrčilů s prohlídkou hospodářských zvířat absolvovali čtvrťáci.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy


duben 2017

Koncem dubna jsme zapisovali nové školáky.

Zvířata v rodinách

Zvířata v rodinách


duben 2017

Pan Hořák ze záchranné stanice Ikaros představil ve svém pořadu žákům 1. – 9. ročníku zvířata, z nichž mnohá se dají chovat v rodinách, nechyběli ani vzácnější živočichové z dalekých zemí.

Návštěva předškoláčků

Návštěva předškoláčků


25. duben 2017

Před zápisem se děti z mateřské školy byly podívat v 1. třídě.

Pohodová třída

Pohodová třída


24. duben 2017

Třeťáci absolvovali výchovně vzdělávací program Pohodová třída, zaměřený na vztahy ve třídě.

Velikonoční dílny

Velikonoční dílny


14. duben 2017

Pěkné výrobky s velikonoční tematikou vznikaly i ve 4. třídě.

Velikonoční dílny

Velikonoční dílny


11. duben 2017

Stejně jako v minulém školním roce jsme i letos ve 3. třídě těsně před velikonočními prázdninami pracovali na rukodělném projektu. Ve velikonočních dílnách jsme ve škole z vlnité lepenky vyráběli dekoraci se zajíčkem. Součástí projektu byla také samostatná domácí tvorba, při které děti prokázaly, svoji zručnost a nápaditost.

Program v knihovně

Program v knihovně


10. duben 2017

V návaznosti na školní projekt se třeťáci v Městské knihovně v Jihlavě se zúčastnili výchovně vzdělávacího programu Čeští ilustrátoři. Spoustu znalostí ze svého projektu pak využili v soutěži družstev, ve kterých si vedli velmi dobře.

Zoo křížem krážem

Zoo křížem krážem


10. duben 2017

10. dubna po návštěvě knihovny jsme se s třeťáky zúčastnili vzdělávacího pořadu centra PodPovrch v jihlavské zoo. Absolvovali jsme téměř dvouhodinovou prohlídku s průvodcem, který nám o zvířatech vyprávěl spoustu zajímavostí a odpovídal na všechna naše zvídavé dotazy.

Čeští ilustrátoři

Čeští ilustrátoři


6. duben 2017

Začátkem dubna pracovali třeťáci na dalším třídním projektu, který byl věnován obrázkům v dětských knihách. Děti řešily řadu různorodých úkolů napříč všemi předměty. Zaměřili se na sedm významných ilustrátorů – Adolfa Borna, Josefa Ladu, Zdeňka Milera, Radka Pilaře, Ondřeje Sekoru, Zdeňka Smetanu a Helenu Zmatlíkovou. Děti ve dvojicích řešily řadu různorodých úkolů napříč všemi předměty a s pomocí obrázkových knížek seznámily spolužáky s dalšími malíři.

Veselé zoubky

Veselé zoubky


březen 2017

V 1. ročníku se uskutečnil projekt věnovaný dentální hygieně a prevenci zubního kazu nazvaný „Veselé zoubky“, k jehož realizaci žáci obdrželi řadu praktických pomůcek a doplňků. Děti si zábavnou formou připomněly, jak dobře vyčistit své zoubky a jak předcházet zubnímu kazu. Podívaly se na příběh Hurvínek u zubaře, doplnily pracovní list a plnily úkoly připravené na interaktivní tabuli.

Tradiční výlet za bledulemi

Tradiční výlet za bledulemi


31. březen 2017

Školní družina se jako každý rok v tuto dobu vydala do rezervace Jechovec, do míst s hojným výskytem bledulí.

Docela malý divadelní festival

Docela malý divadelní festival


23. březen 2017

Jedním z cílů činnosti divadelního kroužku je každoroční účast na „Docela malém divadelním festivalu v Jihlavě“, který se konal v divadle Diod. Naši divadelníci pod vedením N. Hejlové se letos představili dvěma vystoupeními, a to „Palačinkovou Pepinkou“ a „O rybáři a jeho ženě“. O jejich kvalitě svědčí i zvláštní ocenění za hravý přístup k literární předloze.

Karneval

Karneval


17. březen 2017

I v tomto školním roce se maškarní karneval uskutečnil formou celoškolního projektového dne. Opět byla k vidění plejáda masek a unikátní výstupy třídních kolektivů žáků II. stupně. Skupinová vystoupení letos nebyla soutěžní, všichni zkrátka zvítězili a nutno dodat, že zaslouženě. Neboť jak „Houslista ze záhrobí“ 6. tř., „Co vidíme z okna“ sedmáků, tak i „Výhra“ 8. tř. a „Volba povolání – ve škole“ deváťáků, vše mělo nápad, invenci a všichni se dobře bavili. Titul mezi jednotlivci získal Radim Lysý ze IV. třídy, který představoval „Bonbóny Klokanky“. Každý zúčastněný žák si odnesl nějakou odměnu, další ceny obdrželi účastníci za doprovodné soutěže a tombolu. Karneval se rozhodně povedl, o čemž svědčí i fotodokumentace a videa na školním webu.

Korunovační klenoty

Korunovační klenoty


3. březen 2017

Čtvrťáci v Jihlavě navštívili putovní výstavu, na které si mohli prohlédnout repliku korunovačních klenotů.

Pokojíčky

Pokojíčky


leden 2017 až únor 2017

V průběhu ledna a února jsme ve 3. třídě pracovali na rozsáhlém výtvarném projektu, ve kterém jsme vyráběli pokojíčky. Už začátkem ledna jsme začali sbírat různé krabičky, potom si každý svůj pokoj vymaloval nebo vytapetoval, přilepil koberec a z krabiček, špulek od nití, korkových zátek, korálků a barevného papíru vyrobil nábytek. Zbývalo pověsit na zdi obrázky, do oken záclonky a do postýlek ušít peřinky (to dalo nejvíc práce). Celá výroba zabrala spoustu hodin, ale děti pracovaly se zaujetím a na výsledcích to je vidět. Hotové pokojíčky jsme vystavili ve třídě a také na dolní chodbě.

Projekt Egypt

Projekt Egypt


únor 2017

V měsíci únoru proběhl v 6. třídě projekt Egypt. Žáci v hodinách českého jazyka četli biblické příběhy, ve kterých se objevuje téma Egypta – Josef a jeho bratři, Mojžíš – narození, přechod přes Rudé moře. V dějepisu se seznámili se starověkým Egyptem (umění, pyramidy, zemědělství, lékařství, astronomie, náboženství aj.) Ve skupinách doplňovali pracovní listy pomocí internetu i učebnice. V průběhu ledna zhlédli dokument o stavbě pyramid a o objevení Tutanchamonovy hrobky H. Carterem. Ve dvojicích zpracovali zadaný text, ze kterého pro ostatní ve třídě vytvořili krátký zápis na počítači. Po teoretické přípravě v pracovních činnostech pracovali s odpadovými materiály. Ze zbytků tapet skládali trpělivě krychle a „pracně“ stavěli pyramidu. Z kartónu vyřezali postavu muže a ženy a oblékli je do typických oděvů s příslušným zdobením. Velkou výzvou byla i kresba nejslavnějšího faraona Tutanchámona . Svůj projekt zakončili egyptskými malbami na stěnách.

Školní dílna

Školní dílna


22. únor 2017

V naší škole žáci pravidelně pracují v dílnách. V únoru se pustili do výroby kaleidoskopů.

Stopy ve sněhu

Stopy ve sněhu


16. únor 2017

V prvouce se v poslední době učíme o zvířatech. V jedné únorové hodině jsme se vydali do lesa pozorovat zvířecí stopy, a našli jsme jich docela dost. Děti poznaly stopy psa, kočky, srnky, zajíce a různých ptáků.

Recitační soutěž

Recitační soutěž


7. únor 2017

V úterý 7. února 2017 se konalo školní kolo v recitaci. Zúčastnilo se 36 žáků. Recitaci zahájili tři žáci z první třídy – Vít Smolík, Svobodová Tereza a Martin Zvěřina, kteří ještě letošní rok nebyli zařazeni do soutěžních kategorií. Poté recitovali starší žáci. Úroveň byla vysoká, žáci byli dobře připraveni, mnozí zvládli i náročné texty. Všichni statečně bojovali s trémou. Rozhodování o prvních místech bylo pro porotu těžké. Za své výkony si všichni zaslouží velké poděkování. Do okresního kola byli ze všech kategorií nominováni ti, kteří se umístili na 1. a 2. místě. A komu se dařilo nejvíce? 2. – 3. ročník: 1. Zvěřina Tomáš, 2. Zvěřinová Elena, 3. Kacafírková Zuzana 4. – 5. ročník: 1. Harnušková Marie, 2. Sobotková Kristýna, 3. Vilímek Adam 6. – 7. ročník: 1. Chmelíčková Simona, 2. Zadražilová Martina, 3. Svobodová Denisa a Frantálová Anna 8. – 9. ročník: 1. Nováková Natálie, 2. Dvořáková Dana, 3. Harnušková Anna a Beneš Tadeáš.

Školní ples Cejle

Školní ples Cejle


20. leden 2017

Aktivní kroužek aerobiku zatančil na dvou plesech – na mysliveckém ve Stonařově a na plese ZŠ Cejle. Na obou sklidila vystoupení velký úspěch.

Budulínek – zákulisí

Budulínek – zákulisí


listopad 2016 až prosinec 2016

Žáci 3. třídy si pro letošní vystoupení na školní akademii vybrali po Šípkové Růžence a Červené Karkulce třetí operku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Budulínek. Ve fotogalerii můžete nahlédnout do zákulisí při přípravě jejich muzikálového přestavení.

Vánoční dílny

Vánoční dílny


21. prosinec 2016

Před vánočními prázdninami nemohl ve 3. ročníku chybět tradiční rukodělný projekt „Vánoční dílny“, s výrobky nesoucími pečeť Vánoc.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


20. prosinec 2016

V úterý 20. 12. prezentovali žáci i učitelé výsledky své školní i zájmové činnosti na tradiční vánoční akademii. Ve 14 vystoupeních různého žánru a zaměření se plnému sálu kulturního domu předvedly v různých formách a uskupeních všechny třídy školy.

Prostíráme vánoční stůl

Prostíráme vánoční stůl


15. prosinec 2016

Ve čtvrtek 15. 12. žáci sedmé třídy v předmětu Výchova ke zdraví v předvánoční čas prostírali vánoční stůl. Každý něco přinesl, zapojil svou fantazii a výsledky můžete zhlédnout na fotografiích a třeba pochytit i inspiraci. Krásné Vánoce!

Mikuláš

Mikuláš


5. prosinec 2016

Tak přišel i letos. Kdo? No přece Mikuláš v doprovodu čertů a anděla. Jako zázrakem nebyl nikdo odnesen, někteří žáci ochotně zazpívali či zarecitovali, hříšníci slíbili polepšení, takže mohl Mikuláš s klidem rozdat něco sladkého na zub. Největší napětí, ale i radostné očekávání vládlo přirozeně u našich nejmenších v mateřské školce. Lze tedy konstatovat, že si všichni dnešní čertovsko – mikulášské dopoledne (adekvátně svému věku) užili.

Projekt Voda

Projekt Voda


říjen 2016 až listopad 2016

V měsíci říjnu a listopadu proběhl v 7. ročníku projekt Voda. Tomuto tématu se žáci věnovali v několika předmětech. V hodinách zeměpisu žáci vytvořili prezentace na téma vodstvo Ameriky. Ve výtvarné výchově malovali typický deštivý podzim s deštníky a vytvořili mořskou koláž. V pracovních činnostech z papíru vystříhali žraloky a vytvořili barevnou vodní fantazii za použití mikrotenových sáčků a  potravinářského barviva. Zkoumali též složení znečištěné vody, kterou se poté pokusili vyčistit.

Dopravní výchova

Dopravní výchova


říjen 2016 až listopad 2016

Na přelomu října a listopadu jsme se ve 3. třídě intenzivně věnovali dopravní výchově. Učili jsme se o bezpečném chování na silnici a na chodníku. Vyrobili jsme si dopravní značky a autíčka. Děti ve skupinkách vytvořily pěkné plakáty s dopravními prostředky. Pracovali jsme s interaktivní tabulí a využili různé pracovní listy. Prošli jsme hlavní trasu ve Stonařově, ukázali jsme si místa pro bezpečné přecházení a vysvětlili si význam všech dopravních značek. K probraným poznatkům se budeme průběžně vracet.

Exkurze v Jihlavských listech – 7. třída

Exkurze v Jihlavských listech – 7. třída


30. listopad 2016

Dne 30. 11. 2016 se žáci 7. třídy zúčastnili exkurze do Jihlavských listů. Navázali tak na návštěvu 6. třídy minulý týden. Náplň byla velmi podobná – historie a současnost novin. S některými dětmi vznikla anketa o vánočních dárcích, ta bude uveřejněna 23. 12. 2016. O návštěvě obou tříd si do Vánoc přečtete v Jihlavských listech, ale termín ještě není přesně dán.

Nebe a peklo

Nebe a peklo


29. listopad 2016

Žáci 3. třídy pracovali na dalším společném výtvarném dílku, kdy kreslili protipóly nebe a peklo.

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu


26. listopad 2016

Škola se opět aktivně zapojila do tradiční akce, konané na centrálním náměstíčku. V úvodu se představil pěvecký soubor pod vedením Veroniky Čermákové, scenérii dotvářely stromky, nazdobené žáky školy, tradiční keramický betlém a vánoční přáníčka, rozdávaná školáky. Na Ježíškovu poštu dohlížel „školní anděl“. K atmosféře přispěla i zvířátka ze slámy, lemující nově instalovaný vánoční strom, zvonička pro štěstí i závěrečný ohňostroj. Zkrátka, Advent ve Stonařově začal mile, důstojně a škola byla u toho.

Beseda se seniory

Beseda se seniory


25. listopad 2016

Městys Stonařov uspořádal pro své nejstarší spoluobčany setkání seniorů. O kulturní vystoupení se opět postarali žáci MŠ se svými tanečky a vystoupení kroužku aerobiku.

Zdobení vánočních stromečků

Zdobení vánočních stromečků


24. listopad 2016

Pro adventní výzdobu městečka žáci všech tříd i děti ze školní družiny zdobí vánoční stromečky.

Exkurze v Jihlavských listech – 6. třída

Exkurze v Jihlavských listech – 6. třída


23. listopad 2016

Ve středu 23. 11. 2016 navštívili žáci 6. třídy Jihlavské listy. Návštěva se konala na základě pozvání, neboť žáci se účastnili ankety Co právě čtu a 1. července vše vyšlo v Jihlavských listech. Žáci se seznámili s historií novin, dále s jednotlivými pracovišti a pracovníky. Zajímavé dopoledne pro nás připravila paní Brabencová. V Jihlavských listech (v pátek 25. 11.) bude uveřejněna anketa s některými žáky. Stejnou exkurzi si za týden zopakují žáci 7. třídy. V prosinci si o naší návštěvě podrobně přečtete v Jihlavských listech.

Rytířské slavnosti pro děti a jejich rodiče

Rytířské slavnosti pro děti a jejich rodiče


10. listopad 2016

Zábavné odpoledne pro mladší žáky, předškoláky a jejich rodiče přilákalo 10. listopadu do naší školy téměř 70 rodinných týmů, tedy více, než jsme čekali. Odpoledne svou náplní navazovalo na projektovou činnost žáků z předchozího dne, tématem tedy byl Karel IV., středověk, rytířství, rytířské ctnosti. Děti za podpory a někdy malé pomoci rodičů či prarodičů plnily úkoly na jedenácti připravených stanovištích. Například zručnost prokazovaly při střelbě z praku, vytrvalost při lovení ryb a statečnost při návštěvě strašidelného hradu – budovy naší staré školy. Na dalším ze stanovišť vyráběly královskou korunu, vyfotografovaly se v královském hábitu a domů si odnášely pamětní fotografii a spoustu pěkných zážitků. Po splnění všech úkolů byli účastníci pasováni na rytíře. Akce vzbudila mezi rodiči i malými účastníky velký ohlas, což dokazují vesměs kladná písemná hodnocení. A tato skutečnost je zároveň příjemnou zprávou a odměnou pro učitele i vypomáhající starší žáky, všichni si totiž dali na přípravě velmi záležet.

Rytířské slavnosti – celoškolní projektový den

Rytířské slavnosti – celoškolní projektový den


9. listopad 2016

Ve středu 9. listopadu se činnost celé školy přenesla do středověku. Inspirací pro náš první letošní celoškolní projekt nám bylo 700. výročí narození nejvýznamnějšího českého panovníka Karla IV. Žáci prvního stupně ve svých třídách a žáci druhého stupně tradičně napříč ročníky zpracovávali tématiku Karla IV. a jeho doby. Vyhledávali informace, vyráběli papírové hrady, rytíře a korunovační klenoty, „šili“ pážecí oděv z krepového papíru, malovali erby, vyřezávali znaky zemí Koruny české, psali na pergamen, sestrojovali katapult, zpívali rytířské písně. V závěrečné prezentaci si pak skupiny vzájemně představily výsledky práce jednotlivých dílen.

Rybářský kroužek zahájil činnost

Rybářský kroužek zahájil činnost


říjen 2016

Pěkným úlovkem Filipa Tomšů zahájil svou letošní činnost rybářský kroužek. Rádi uvítáme další zájemce.

Kouzelná noc

Kouzelná noc


28. říjen 2016

V pátek 28. 10. uspořádala TJ Sokol Stonařov ve spolupráci s naší školou lampiónový průvod – tentokrát s názvem Kouzelná noc. Samotný průvod začal tradičně u sedláka rozsvícením dýní, poté následovala zastávka u kašny, kde si kouzelné postavičky a další přítomní zazpívali několik písní. Následovala cesta kolem Jarošáku s kouzelnými efekty na fotbalové hřiště. Zde byla velmi vydařená akce zakončená ohňostrojem. Před samotnou akcí žáci 4. a 5. třídy ve výtvarné výchově malovali obrázky na téma Halloween.

Podzimní dílny

Podzimní dílny


25. říjen 2016

25. října pracovali třeťáci na celodenním rukodělném projektu s podzimní tematikou. Děti nasbíraly a přinesly do třídy spoustu krásných barevných přírodnin, ze kterých potom vyrobily lucerničku zdobenou listím, panáka do květináče a z ořechových skořápek a klacíků pěkné muchomůrky.

Společenstva lidských obydlí

Společenstva lidských obydlí


19. říjen 2016

Žáci 4. třídy pracovali na svém dalším projektu. Žáci ve skupinách pozorovali vzájemné vazby mezi rostlinami a živočichy v okolí lidských obydlí a svoje poznatky zpracovali do plakátů a referátů. Děti pracovaly ve skupinách, pozorovaly vzájemné vazby mezi rostlinami a živočichy v okolí lidských obydlí a svoje poznatky zpracovaly do plakátů. Vše prezentovaly před třídou společně s podařenými referáty o živočiších v okolí lidských obydlí. Na závěr projektu paní učitelka připravila zajímavé povídání o sršních, měli jsme ve třídě i obrovský exemplář sršního hnízda jako ukázku.

Sportovní liga škol ve stolním tenisu

Sportovní liga škol ve stolním tenisu


17. říjen 2016

Na Okresní sportovní lize škol ve stolním tenisu zabodovalo i letos družstvo starších žáků naší školy – Z. Necid, M. Dohnal a K. Babor. V těžké konkurenci více než 20 škol obsadilo 5. místo. Boj o medailové příčky jim letos utekl nejtěsnějším možným rozdílem, když 3 : 4 podlehli družstvu ZŠ Kamenice.

Projekt Pravěk

Projekt Pravěk


14. říjen 2016

Velmi oblíbené bylo u čtvrťáků učivo, které se týkalo pravěku, proto jsme se rozhodli zpracovat si na toto téma třídní projekt. Začali jsme starší dobou kamennou. Děti si vyrobily ze dřeva a kamene zbraně, za které by se určitě Mamutík nemusel stydět. Svou jeskyni si vyzdobily malbami a z keramické hlíny už umíme modelovat kdeco – vypichovaná keramika z období neolitu pro nás nebyl problém. Téma je pro nás stále velmi přitažlivé, budeme na něm pracovat dále. Příště nás čeká výroba kukuřičných placek, zkusíme si tkaní na jednoduchém stavu, a pokud nám počasí bude přát, navštívíme i domestikovaná (zdomácnělá) zvířata na statku.

Výhra výletu do zábavného centra Merlins Kinderwelt

Výhra výletu do zábavného centra Merlins Kinderwelt


1. říjen 2016

Žáci 5. ročníku se zúčastnili soutěže, kterou vyhlásilo zábavné centrum Merlins Kinderwelt u Znojma. Ve výtvarné výchově vyrobili draky a odeslali na Drakiádu, konanou 1. října. K překvapení všech naši draci soutěž vyhráli. Odměnou je výlet do zábavného centra pro celou třídu s obědem. Už se těšíme!

Otevření kulturního domu v Suché

Otevření kulturního domu v Suché


1. říjen 2016

Otevření kulturního domu v Suché zpestřily svými vystoupeními dvě skupiny školního aerobiku.

Kolik řečí znáš

Kolik řečí znáš


26. září 2016

Třetí třída zahájila sérii třídních projektů. Ten premiérový nesl název „Kolik řečí znáš…“, a byl zaměřen na jazyky okolních zemí, ale také na další způsoby dorozumívání (Braillovo písmo, znaková řeč, morseovka atd.). Děti plnily tematicky zaměřené úkoly napříč všemi předměty, takže kromě práce s mapou a internetem došlo i na počítání, zpívání, kreslení a praktické úlohy.

Cesta kolem světa

Cesta kolem světa


26. září 2016

26. 9. se čtvrťáci zúčastnili programu s názvem Cesta kolem světa. Úžasně zařízené vzdělávací centrum Podpovrch člověku dovolilo přenést se ve své fantazii na širé moře a plavit se s mořeplavci, kteří se při svých cestách setkávali s neznámými věcmi. Při putování mezi jednotlivými kontinenty se děti seznámily s plodinami, zvířaty, ale i s rozdílnými jazyky nebo typy písma, na které mořeplavci narazili. Nesměla chybět ani pořádná prohlídka ZOO a nezbytný nákup suvenýrů. Výlet si děti skutečně užily a počasí nám opravdu přálo.

První školní den

První školní den


1. září 2016

Slavnostní den to byl hlavně pro naše nové prvňáčky a jejich rodiče. Ve tvářích dětí bylo znát, že se do školy opravdu těšily. Přejeme jim, ať se jim v naší škole líbí.