Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie školního roku 2021/2022

Foto tříd

Foto tříd


školní rok 2021/2022

Tradiční fotografování tříd na konci školního roku.

Sportovní den

Sportovní den


29. červen 2022

Poslední školní den před ukončením školního roku bývá v naší škole již tradičně dnem sportovním. Na druhém stupni probíhají především kolektivní sporty (hlavně fotbal a vybíjená) a některé atletické disciplíny, na prvním stupni jsou to různé netradiční sportovní soutěže. Společné sportování jsme si všichni užili, jak ilustrují i přiložené fotografie.

Prevence dětských úrazů

Prevence dětských úrazů


22. duben 2022, 25. duben 2022, 28. červen 2022

V pátek 22. dubna absolvovali třeťáci v rámci programu Prevence dětských úrazů realizovaném Krajem Vysočina zajímavou tříhodinovou besedu, která byla zaměřená na rizika a prevence úrazů ve škole, v domácnosti, ve volném čase a při sportu. Děti si povídaly také o správném chování chodců a cyklistů a používání ochranných pomůcek. Nacvičily si i poskytování první pomoci včetně komunikace s operátorkou zdravotnické záchranné služby. Své znalosti jsme si pak prověřili v soutěži Riskuj. Součástí projektu byla i výtvarná soutěž, do které jsme odeslali naše kresby. Do soutěže bylo odesláno celkem 606 obrázků z 49 škol Kraje Vysočina. Velmi pěkné 7. místo v této soutěži získal Adam Stránský, kterému moc gratulujeme.

Výlet k prameni řeky Dyje

Výlet k prameni řeky Dyje


27. červen 2022

V pondělí 27. června se prvňáci, druháci a třeťáci společně vypravili na dopolední turistický výlet. Autobusem dojeli ze Stonařova na Pouště, odtud šli po zelené turistické značce lesní cestou k prameni řeky Dyje. Po svačině pokračovali do Panenské Rozsíčky, tam si zadováděli na dětském hřišti, dále do Bezděkova, kde si prohlédli a pohladili koně v Q Ranči. V horkém počasí pak všem přišlo vhod příjemné osvěžení nanukem v Pavlově. Celou (zhruba desetikilometrovou) trasu zvládly i nejmenší děti statečně.

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik


20. květen 2022 až 24. červen 2022

V průběhu května a června žáci 3., 4. a 5. ročníku zdárně absolvovali výukový kurz plavání v jihlavském bazénu. Ze všech žáků se stali plavci nebo alespoň poloplavci, mnozí se velmi zdokonalili. 24. června se konala závěrečná lekce, na které proběhly plavecké závody na 50 m volný způsob. V kategorii dívek se nejlépe umístily Valerie Ochranová (52,9 s), Michaela Nikrmajerová (57,8 s) a Barbora Prášilová (58,8 s), v kategorii chlapců plavali nejlépe Jakub Hos (50,4 s), David Zvěřina (57,9 s) a Dominik Hájek (58,6 s).

Návštěva muzea

Návštěva muzea


6. červen 2022, 23. červen 2022

Během června 1. a 2. třída navštívila Muzeum Vysočiny v Jihlavě. Zúčastnili se programu: Dnes je na pořadu les (Program o lesích Českomoravské vrchoviny a jejích obyvatelích). Díky získanému PROJEKTU „Být přírodě zase o kousek blíž“, který podpořil Kraj Vysočina, měly děti vstupné zdarma.

Les v ohrožení – projektový den s odborníkem z praxe

Les v ohrožení – projektový den s odborníkem z praxe


22. červen 2022

Ve středu 22. června proběhl projektový den žáků 9. třídy s odborníkem z praxe panem ing. Liborem Jandou. Projektový den probíhal v revíru pana Jandy v okolí Sokolíčka. V lese byla vybrána stanoviště, na kterých se pan Janda věnoval tématům týkajících se současné situace v našich lesích, a vše ukazoval na konkrétních příkladech. S žáky byla vedena diskuze o jednotlivých tématech a žáci byli vedeni k vyslovení názorů a k hledání možností řešení nastalé situace. Poté se žáci rozdělili do dvou skupin, které mezi sebou soutěžily. Prvním úkolem bylo odpovědět na otázky týkajících se lesa, poté následovaly sportovní soutěže jako ukázka toho, že v lese se může sportovat a není k tomu potřeba hřiště nebo stadion. Boj byl napínavý, soutěž neměla vítěze ani poraženého, a nakonec skončila remízou.

Návštěva zoologické zahrady

Návštěva zoologické zahrady


21. červen 2022

21. června si třeťáci před koncem školního roku udělali ještě jeden malý výlet do jihlavské zoologické zahrady. Nejprve jsme si celou zoo sami prohlédli, potom jsme v Centru environmentální výchovy PodpoVRCH absolvovali zajímavý výukový program Voda kolem nás. Program byl věnovaný vodě na Zemi. V centru jsme plnili různé úkoly, uvědomili jsme si, jak velká je spotřeba vody v domácnostech, zahráli jsme si hru, která měla za úkol simulovat koloběh vody v přírodě. Část programu proběhla v centru, část v zoo u výběhů vodních zvířat, o kterých jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí.

Brémští muzikanti

Brémští muzikanti


20. červen 2022

Pohádku bratří Grimmů „Brémští muzikanti“ nacvičili v hodinách dramatické výchovy žáci 4. ročníku. Papírové loutky a kulisy vyrobili v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy. Nacvičenou pohádku pak předvedli svým mladším spolužákům (žákům 1.–3. ročníku) i dětem v mateřské škole.

Výlet 1., 2. a 3. třídy

Výlet 1., 2. a 3. třídy


15. červen 2022

15. června se žáci z 1., 2. a 3. třídy vydali společně na výlet do Jihomoravského kraje. Nejprve navštívili ruční papírnu Stará škola v Želeticích. Zde se seznámili s tradičním (již 2 000 let starým) postupem výroby papíru, dozvěděli se spoustu zajímavostí o historii výroby papíru, a každý si jeden arch papíru také vlastnoručně vyrobil. V Želeticích se vyrábí asi 30 druhů ručního papíru, které jsou dekorované různými přírodninami (např. květinami, lístky, trávou, kávou i různými nerosty), a každý papír má svůj charakter a své kouzlo. Druhým cílem výletu byl státní zámek Vranov nad Dyjí. Zde si děti prohlédly základní okruh, ze zámku měly krásný rozhled na městečko i okolní přírodu. Po prohlídce zámku děti zbytek dne strávily v zábavním dětském parku V'RUN OFF' PARK, plného nejrůznějších atrakcí (prolézačky, lanovky a skluzavky, vzduchové trampolíny, šlapací autíčka, 3D bludiště a další centra aktivit). Z výletu jsme přijeli spokojení a plní nových zážitků.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře


13. červen 2022

V pondělí 13. června se prvňáci vydali navštívit místní knihovnu. Paní Smolíková jim prostory ukázala a žáci předvedli, jací jsou čtenáři. Společně složili čtenářský slib a byli pasováni na čtenáře.

Projekt Cesta odpadu

Projekt Cesta odpadu


1. červen 2022 až 2. červen 2022

Ve dnech 1.–2. června proběhl v 8. a 9. ročníku projekt Cesta odpadu. Ve středu žáci navštívili třídírnu odpadu firmy Esko–T v Třebíči. Firma se zabývá svozem a následným tříděním odpadu v katastru okresu Třebíč. Nejprve proběhla ve třídě prezentace firmy, teorie o odpadovém hospodářství, nezbytnost a význam třídění odpadu. Žáci měli možnost si prohlédnout další výrobky po recyklaci odpadu (střešní krytinu, ploty, výplně bund atd.). Poté následovala prohlídka třídící linky. Ve čtvrtek se vydali podle pokynů městysem, k dispozici měli katastrální mapu, kam zakreslovali jednotlivá kontejnerová stání. V hodině matematiky následně spočítali množství nádob na tříděný odpad a jejich celkový objem. Další hodinu vyplňovali pracovní listy, znázorňovali cestu odpadu. Ve výtvarné výchově vytvořili naučný leták. Cílem projektu bylo uvědomit si nutnost třídění odpadu a tím zvýšit jeho vytříděné množství v jednotlivých rodinách.

Školní akademie

Školní akademie


30. květen 2022

V pondělí 30. května se v kulturním domě ve Stonařově konala letní školní akademie pro žáky naší školy, která byla přehlídkou práce zájmových kroužků. Děti mohly zhlédnout dvě divadelní představení. Pohádku o Palečkovi zahrál náš školní divadelní kroužek a pohádku o Popelce zahrál nově vzniklý divadelní kroužek v angličtině. Kromě toho vystoupil s několika písněmi pěvecký sbor a kroužek ukulele. Nemohlo samozřejmě chybět také tradiční vystoupení kroužku aerobiku a s premiérovým tanečním vystoupením se představily děti z 1. stupně, které letos navštěvovaly taneční a pohybově–gymnastický kroužek.

Výlet do Prahy

Výlet do Prahy


26. květen 2022

Ve čtvrtek 26. května 2022 navštívila 8. a 9. třída Prahu. Zhlédli jsme Strahovský klášter, Loretu, Pražský hrad – chrám sv. Víta, Vladislavský sál, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku a Daliborku. Nerudovou ulicí jsme sešli na Malostranské náměstí, odtud jsme pokračovali přes Karlův most do Muzea Karlova mostu. Tam jsme měli prohlídku s průvodcem a rezervovanou plavbu po Vltavě do Čertovky. Naše další cesta vedla Karlovou ulicí na Staroměstské náměstí k orloji, dále ke Karolinu, Stavovskému divadlu, Obecnímu domu a Prašné bráně. Poslední zastávkou bylo Václavské náměstí. Svezli jsme se i metrem.

Barevný svět

Barevný svět


25. květen 2022

Ve středu 25. května jsme uspořádali pro mladší školáky, předškoláky a jejich rodiče zábavné projektové odpoledne s názvem „Barevný svět“. Projekty pro rodiče s dětmi mají v naší škole už poměrně dlouhou tradici a bývají velmi oblíbené. V předchozích dvou covidových letech se bohužel nemohly uskutečnit, máme proto velkou radost, že tentokrát nám to vyšlo. Jak už název projektu napovídá, všechny úkoly, které rodinná družstva plnila, se vztahovaly k barvám. Na dvanácti stanovištích bylo několik sportovních disciplín, vědomostní úkoly, rukodělné a praktické činnosti, hudební koutek s hrou na xylofony, sázení rostlin, třídění odpadů, dopravní výchova a řada dalších. Nejvíce se dětem líbila dobrodružná cesta do zhasnutého sklepa. Pro děti a rodiče byla připravena i bohatá ochutnávka ovoce a zeleniny všech barev a na konci všichni účastníci dostali balíček s mléčnými výrobky. Podle ohlasů se akce líbila, což je pro nás příjemnou zprávou. Velmi také děkujeme všem vypomáhajícím starším žákům, protože i díky nim akce mohla proběhnout v tomto rozsahu.

Barevný týden

Barevný týden


16. květen 2022 až 24. květen 2022

V druhé polovině května proběhl ve 3. třídě rozsáhlý týdenní projekt věnovaný barvám. Každý den byl laděný do jedné barvy — jeden den byl červený, další žlutý, zelený, modrý, černobílý a na přání dětí jsme si navíc přidali ještě oranžový den. Děti dokázaly, že se umí domluvit a spolupracovat, každý den přišly do školy oblečené v určené barvě, za což patří velký dík i rodičům. A protože ve 3. třídě rádi tvoříme, každý den jsme vyráběli výrobky laděné do příslušných barev. Do repertoáru písní, které zpíváme, jsme si přidali také písničku „Barvy“ od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, kterou jsme se na začátku projektu naučili, a každý den jsme touto písničkou zahajovali.

Naši cyklisté po covidové pauze stříbrní

Naši cyklisté po covidové pauze stříbrní


23. květen 2022

V pondělí 23. května proběhla v Jihlavě okresní soutěž mladých cyklistů. Cyklisté prokázali své znalosti, zručnost a dovednost ve 4 disciplínách (test z pravidel silničního provozu, zásady poskytování první pomoci, jízda zručnosti a jízda po dopravním hřišti podle pravidel). Naše družstvo ve složení Julie Hinková, Anežka Krejčí, Jan Prokůpek a Jakub Urbánek vybojovalo stříbrnou příčku. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou prezentaci školy.

Spaní ve škole

Spaní ve škole


20. květen 2022 až 21. květen 2022

V pátek 20. května si prvňáčci naplánovali spaní ve škole, které spojili s během na fotbalovém hřišti, pořádaným TJ Sokol. Ve své kategorii se účastnili běhu na 600 m. Celkovým překvapením bylo první místo Filipa Čermáka a ostatních krásná reprezentace školy. Všichni si užili báječnou sportovní atmosféru. Následovalo opékání v areálu školy a společné hry. Únava přišla celkem brzy a všichni postupně u pohádky usnuli.

Outdoor Resort Březová

Outdoor Resort Březová


20. květen 2022

Devátá třída 20. května 2022 vyrazila na školní výlet do areálu Březová, který se nachází nedaleko Rokytnice nad Rokytnou. Tam měli objednaný celodenní program Adrenalin Day. Vyzkoušeli si lezeckou stěnu, lanové centrum, volný pád, únikovou hru, paintball a nakonec se vykoupali v bazénu.

Výlet 7. třídy

Výlet 7. třídy


19. květen 2022 až 20. květen 2022

Výlet jsme si opravdu užili. Počasí nám přálo. Ve Vílanci jsme si dali exkluzivní oběd. Užili jsme si letní koupání, noční hru, táborák, zazvonili jsme si na zvon v Brtnici a poslechli si varhany potmě. A nakonec jsme dokázali dojít z Brtnice do Stonařova a zabloudili jen jednou 😊.

Záchranná služba — exkurze 2. třídy

Záchranná služba — exkurze 2. třídy


19. květen 2022

Ve čtvrtek 19. května měli druháci příležitost navštívit záchrannou službu v Jihlavě. Dozvěděli se, co práce záchranářů obnáší. Prohlédli si vrtulník, sanitku, záchranářské auto, navštívili a viděli práci na dispečinku. Děkujeme panu Vidlákovi za velice zajímavé dopoledne.

Výlet 6. třídy

Výlet 6. třídy


12. květen 2022

Ve čtvrtek 12. května se vydala 6. třída na výlet do Bruna v Brně. Vyjeli jsme po 7. hodině, počasí nám přálo a všichni jsme se těšili na „řádění“ v zábavném parku. Park má mnoho zajímavých atrakcí v přízemí, v patře i v podzemí. Některé atrakce vidíte na fotkách. Výlet se nám vydařil, znaveni jsme se vrátili v pořádku domů.

Chov skotu – projektový den s odborníkem z praxe

Chov skotu – projektový den s odborníkem z praxe


9. květen 2022

V pondělí 9. května se konal projektový den s odborníkem z praxe. Naši školu navštívil pan Pavel Kubala, který pracuje jako zootechnik v zemědělském družstvu Agro Stonařov. První část projektového dne proběhla ve škole. Pan Kubala formou prezentace seznámil žáky s chovem skotu, jeho významem, technologií chovu, s jednotlivými plemeny atd. Poté žáci informace zpracovávali do pracovních listů. Poté následovala praktická část, kdy žáci navštívili velkokapacitní kravín. Hledali informace o jednotlivých dojnicích v kartách a získali vědomosti o principu vedení evidence. Seznámili se i s typem dojírny a technologií dojení. Svou zručnost potvrdili při tetování a krmení telat. Hlavní cíl projektového dne byl splněn, žáci si uvědomili, že chov skotu je jedním ze stěžejních odvětví živočišné výroby a má nezastupitelný význam v obživě obyvatelstva.

Den matek ve 3. třídě

Den matek ve 3. třídě


6. květen 2022

Den matek je svátek, který se slaví v mnoha zemích po celém světě. Datum vychází z různých tradic, v České republice je to vždy druhá květnová neděle. V tento den dávají děti svým matkám květiny nebo jiné dárky, většinou vlastnoručně vyrobené, aby jim poděkovaly za jejich lásku a péči. Ani třeťáci na své maminky nezapomněli a v prvním květnovém týdnu se intenzivně věnovali výrobě dárečků. Všem maminkám tímto přejeme příjemnou sváteční neděli. ❤️

No Backpack Day

No Backpack Day


4. květen 2022

Ve středu 4. května 2022 přišli žáci 2. stupně do školy bez batohů. A do čeho si uložili školní pomůcky? Sami vidíte, že byli velmi nápadití. Kuriozitou byla popelnice, dětský kočárek, různé košíky, kyblíky, krabice, povlak na peřinu, taxi, popelářské auto, obaly z hudebních nástrojů atd. Podívejte se, jak jsme si zpříjemnili den.

Projekt Atmosférický tlak

Projekt Atmosférický tlak


27. duben 2022 až 3. květen 2022

Žáci 7. třídy mohli v hodině fyziky zkoumat změny atmosférického tlaku. Týdenní pozorování začalo 27. 4. 2022 a ze záběrů časosběrné kamery můžeme zjistit, že zaujalo nejen žáky, ale i pana školníka.

Cesta k sýru – projektový den mimo školu

Cesta k sýru – projektový den mimo školu


3. květen 2022

Projekt se uskutečnil pro 9. třídu 3. 5. 2022. Začal v 8:00 ve venkovních prostorech mléčné farmy v Zašovicích a většina žáků poprvé stála „tváří v tvář“ velkým domácím zvířatům. Mohli se jich dotýkat, pohladit bez bázně a ostychu. Dozvěděli se mnoho informací o vlastním chovu, plemenech a o technologiích ustájení. Následovala prohlídka profesionální sýrárny a ukázka výrobků. Další část projektového dne proběhla v učebně pod vedením RNDr. Ivy Suché. Žáci byli rozděleni do skupin a každá skupina si vyrobila podle instrukcí sýr. Žáci pracovali aktivně a se zaujetím. Vlastnoručně vyrobený sýr si poté odnesli domů. Na svačinu si „utloukli“ máslo a byli překvapeni jeho chutí a vůní. Aspoň na pár hodin byli té přírodě zase o kousek blíž.

Kouzelný svět pohádek

Kouzelný svět pohádek


29. duben 2022 až 3. květen 2022

Na přelomu dubna a května proběhl ve 3. třídě třídní projekt, který byl zaměřen na klasické pohádky. Děti si do školy přinesly své oblíbené pohádkové knížky, o knížkách vyprávěly a četly spolužákům vybrané úryvky. Společně jsme si povídali o pohádkách a kouzelných bytostech, ujasnili jsme si důležité znaky pohádek. Podle obrázkové osnovy děti vyprávěly nejznámější pohádky. Jednotlivá vyprávění jsme doplnili ilustracemi a potom svázali do společné třídní knihy pohádek. Na školní zahradě jsme si s pohádkovými postavami zahráli pátrací hru, při které jsme si procvičili i matematiku a vypočítali spoustu příkladů na dělení se zbytkem. Pohádkám jsme se hodně věnovali i ve výtvarné výchově, kdy k tématu vznikla řada kreseb, které jsme odeslali do výtvarné soutěže Čímtačára.

Projekt Gotika

Projekt Gotika


březen 2022 až duben 2022

V březnu a dubnu proběhl v 7. třídě v několika předmětech projekt Gotika. V dějepise se žáci seznámili se základními znaky gotického slohu, s nejznámějšími gotickými památkami a vyplňovali pracovní listy. Zhlédli krátký dokument o katedrále Notre-Dame v Paříži, o požáru i probíhající rekonstrukci této katedrály. Ve výtvarné výchově žáci zapojili svou fantazii, navrhli a vybarvili svoje gotické okno s vitráží. Do okna dále namalovali postavy s typickými účesy a klobouky daného období. V pracovních činnostech se pokusili z odpadního materiálu vyrobit stavbu právě v gotickém slohu.

Projekt Normální je nekouřit

Projekt Normální je nekouřit


duben 2022

V měsíci dubnu proběhl v 8. třídě projekt Normální je nekouřit. Tématu této závislosti se žáci věnovali v několika předmětech. V přírodopise získali znalosti o funkci a stavbě dýchací soustavy. Ve výchově ke zdraví byli informováni formou prezentace o původu tabáku, jeho pěstování a zpracování, složení cigarety, nebezpečí jednotlivých látek v cigaretě a v cigaretovém kouři. Poté žáci vyplnili pracovní listy ve skupinách. Žáci přiřazovali charakteristiku k jednotlivým složkám v cigaretě. Odpovídali na otázky, proč lidé začínají kouřit, hledali a uvědomovali si škodlivé následky na zdraví člověka a na životní prostředí. Ve výtvarné výchově ztvárnili antireklamu na kouření. Každý zapojil svou vlastní fantazii nad výtvarným dílem. Svou práci zhodnotili a vybrali nejlepší obrázky na nástěnku.

Projekt Na chvíli slavným malířem

Projekt Na chvíli slavným malířem


březen 2022 až duben 2022

Během měsíce března a dubna proběhl v deváté třídě výtvarný projekt „Na chvíli slavným malířem“. Žáci se seznámili s některými významnými obrazy umělců renesance, baroka. Seznámili se i s výtvarnými uměleckými směry 20. a 21. století — s pop-artem, rupturalismem, op-artem, kubismem, impresionismem. Z každého období kreslili vybrané výtvarné dílo. Tento projekt žáky zaujal a bavil. Ve škole jsme si z výtvarných děl našich deváťáků udělali malou galerii.

Noc s Andersenem – 4. a 5. třída

Noc s Andersenem – 4. a 5. třída


29. duben 2022 až 30. duben 2022

Na konci dubna čekala žáky 4. a 5. třídy velká výzva v podobě Noci s Andersenem nebo také tematického spaní ve škole, které bylo inspirováno Jaroslavem Foglarem. Žáci se vžili do hrdinů dobrodružných knih pana Foglara. Nejdříve se snažili získat “bobříky”, jako z knihy Hoši od Bobří řeky. Všichni si založili deník, do kterého si lepili získané bobříky (míření, mrštnosti, orientace, mlčení, přípravy pokrmu, zručnosti, záchrany, odvahy). Některé další bobříky (plavání, dobrých činů, poznávání květin, ušlechtilosti) přijali žáci jako výzvu, kterou ještě mohou splnit do konce školního roku. U večerního ohně jsme si opekli špekáčky, uvařili v kotlíku guláš, zazpívali, ale také nám přišel vyprávět odborník z praxe, pan Harnušek, který jako pracovník správy podzemí Jihlava zná spoustu zajímavých a napínavých příběhů o jihlavském i stonařovském podzemí. V tajuplné atmosféře stmívání jsme s čelovkami a baterkami četli příběh Rychlých šípů a při následné noční bojové hře postupně rozkrývali záhadu hlavolamu. Nejen, že jsme splnili při výpravě ve skupinách bobříka odvahy, ale také jsme po rozšifrování indicií našli ukrytého ježka v kleci. Tajuplný večer jsme zakončili promítáním filmu Záhada hlavolamu. Usínali jsme plni zážitků.

Čímtačára – výtvarná soutěž

Čímtačára – výtvarná soutěž


28. duben 2022 až 29. duben 2022

Třeťáci se se svými obrázky zúčastnili 2. ročníku výtvarné soutěže Čímtačára, která je organizována pod záštitou MŠMT. Obrázky, které jsme vytvářeli na téma „Kouzelný svět pohádek“, jsou k zhlédnutí nejen na nástěnkách v naší škole, ale především v internetové galerii soutěže.

Čarodějnická stezka

Čarodějnická stezka


29. duben 2022

V pátek 29. dubna se prvňáci a druháci sešli na školní zahradě, kde pro ně byla připravena ,,čarodějnická stezka“. Plnili různé úkoly, prolétli se na košťatech, naučili se zaříkávadlo, hledali a vyráběli lektvary, věštili z křišťálové koule a závodili v namotávání pavoučků.

Čistá Vysočina

Čistá Vysočina


19. duben 2022 až 28. duben 2022

Žáci naší školy se zapojili do jarního úklidu s názvem Čistá Vysočina, kterou každoročně vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina. Žáci uklízeli odpadky jak v samotném městysi, tak i podél komunikací v jeho okolí. Aktivní účast na této akci je součástí celoškolního plánu environmentální výchovy.

Výlet 4. a 5. třídy do Moravského krasu

Výlet 4. a 5. třídy do Moravského krasu


22. duben 2022

V dubnu se vypravili žáci 4. a 5. třídy na školní výlet do Moravského krasu, kde prožili vydařený den s bohatým programem. Procházkou krásnou přírodou v chráněné krajinné oblasti jsme došli k Punkevním jeskyním, kde nás čekala první prohlídka. Obdivovali jsme krasové jevy v jeskyních a s úžasem jsme se najednou objevili až na dně propasti Macocha. Seznámili jsme se také s pověstí, která se k propasti pojí. Následovala dobrodružná plavba po podzemní říčce Punkvě. Jelikož nás také zajímal pohled z horní části propasti, vyjeli jsme lanovkou nahoru. Po vydatném občerstvení a nákupu nutných suvenýrů jsme procházkou dorazili do Domu přírody, kde jsme si užili naučnou prohlídku “Příběh Moravského krasu”, jejíž části byly zaměřeny na geologickou minulost území i vývoj krajiny a výjimečné biotopy této oblasti. Děti si také moc užily různé interaktivní hry. Domů jsme se vrátili příjemně unavení, se spoustou zážitků a s novými znalostmi.

Velikonoční dílny ve 3. třídě

Velikonoční dílny ve 3. třídě


13. duben 2022

Poslední den před velikonočními prázdninami proběhly ve 3. třídě celodenní rukodělné dílny. Děti zdobily vajíčka krupicí, vyrobily si košíček s jarními motivy a jarní dekoraci s beránkem. Hlavně se ale naučily plést z vrbového proutí pomlázku.

Velikonoční tvoření ve 2. třídě

Velikonoční tvoření ve 2. třídě


13. duben 2022

Ve středu 13. dubna si druháci povídali o velikonočních svátcích, malovali vajíčka a tvořili velikonoční výzdobu. Domů si odnesli určitě velmi povedené výtvory.

Velikonoce v 1. třídě

Velikonoce v 1. třídě


13. duben 2022

Tématem Velikonoc se 13. dubna prvňáčci zabývali ve všech předmětech.

Co se děje na stráni za školou

Co se děje na stráni za školou


10. duben 2022

Škola Stonařov má zajímavou lokaci – je na okraji městyse, čelem ke státní silnici, kudy denně projíždí tisíce aut, „zády“ otočená k přírodě. A příroda je hned pár metrů za školní budovou. V areálu školy je prudká stráň, která je zarostlá nejen náletovými dřevinami, ale i rostlinami, které zde byly vysázeny. Tahle stráň se stala nedávno zájmem dětí především ze školní družiny. U školy vybudované tzv. lanové centrum je krásné, ale zajímavější pro děti je vybudovat si „svoje“ místa na hraní. Svoje domečky a zahrádky, prosekat se zarostlým křovím, vybudovat si terasu s vyvýšenou pozorovatelnou... Do toho všeho se pustili nejprve žáci školní družiny tzn. 1.–3. třídy, pak jim přišli na pomoc starší, kteří přece jen mají více síly. Vznikl plán: otevřít tento prostor ještě více dětem, vybudovat na tomto místě hřiště s přírodními herními prvky a vrbovými domečky, upravit stráň tak, aby byla bezpečná a zůstal zde prostor, kde děti mohou rozvíjet svoji originalitu. Plán byl hotov, vize je jasná. Teď ještě sehnat realizační tým. A měli jsme velké štěstí, protože námi oslovený pan Jan Šrubař, který měl se stavbou z vrbových proutků už jisté zkušenosti, nás neodmítl a spolu s panem Jaroslavem Poukarem se stali našimi „stavbyvedoucími“. V neděli 10. dubna 2022 se pak naplánovaná akce uskutečnila. Ten den počasí dostálo svému přívlastku – aprílové. Postupně se prostřídal déšť se sněhovou vánicí, zima a vítr a něco málo sluníčka. A i když to bylo po této stránce náročné, nejenom že se postavily nádherné domečky z proutí, podařilo se vybudovat ještě něco navíc. – Velké modřínové špalky různých rozměrů darované městysem Stonařov, opracované pracovníky městyse a panem Martinem Špačkem, byly využity jako schody vedoucí na terasu ve stráni i na sestavení herních prvků. Zde patří velké poděkování panu Holoubkovi, Hejdovi a panu Pivoňkovi, který přiložil k dílu i lžíci svého bagříku, a tím ulehčil práci při terénních úpravách. I tak to bylo opravdu náročné a jsme si toho vědomi. Poděkování patří i žákům naší školy, kteří se této akce zúčastnili. Odměnou všem byl vlastně jen nad ohýnkem opečený špekáček, který trošku v danou chvíli zahřál. Mnohem víc pak musí hřát uspokojení nad vykonaným dílem. Děkujeme! Naďa Hejlová a kolektiv pracovníků ZŠ Stonařov a především děti, které už vybudované atrakce hojně využívají.

Velikonoční tvoření v 1. a 5. třídě

Velikonoční tvoření v 1. a 5. třídě


8. duben 2022

V pátek 8. dubna se prvňáčci opět sešli se svými patrony z 5. třídy. Společně vyrobili jarní ozdobu na dveře a zajíčky do vestibulu školy. Práce jim šla pěkně od ruky.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy


8. duben 2022

8. dubna odpoledne proběhl v naší škole zápis prvňáčků na příští školní rok. Všem budoucím školákům přejeme, aby se jim v naší škole líbilo a jejich nadšení bylo stále tak veliké jako v den zápisu.

Horácké divadlo

Horácké divadlo


6. duben 2022

Ve středu 6. dubna navštívili žáci 1. stupně divadelní představení Kniha džunglí v Horáckém divadle Jihlava.

Noc s Andersenem – 2. a 3. třída

Noc s Andersenem – 2. a 3. třída


1. duben 2022 až 2. duben 2022

Po dvouleté přestávce jsme se v naší škole opět zúčastnili mezinárodní akce Noc s Andersenem, při které děti nocují ve školách a knihovnách. Cílem této akce je podpora dětského čtenářství. Letošním tématem byly knihy Josefa Lady, od jehož narození uplynulo právě 135 let. V pátek odpoledne se ve škole sešly děti z 2. a 3. třídy vybavené polštářky a spacáky. Večer jsme společně strávili nejen četbou, ale i zpěvem a tancem, vyrobili jsme si masky a na náměty knihy Bajky od Josefa Lady si zahráli divadlo. Vyrobili jsme si záložky do knížky, k večeři si na ohýnku opekli špekáčky a nechyběla ani stezka odvahy v noční škole. Po dobrodružné noci jsme usínali s Ladovými Nezbednými pohádkami. Všichni jsme si tento večer skvěle užili. 😊

Projekt Francouzská revoluce

Projekt Francouzská revoluce


březen 2022

V měsíci březnu proběhl v 8. třídě projekt Francouzská revoluce a Napoleon Bonaparte. Žáci se tímto tématem zabývali v několika předmětech. V dějepise pracovali s texty, vyplňovali pracovní listy. Zhlédli i krátký dokument. V pracovních činnostech vyřezali maketu zámku Versailles. Ve výtvarné výchově vyrobili pro revoluci typickou francouzskou kokardu. Seznámili se s novou technikou skládaného papíru Iris Folding a dámy oblékli do krásných šatů z období klasicismu a empíru. Projekt žáky zaujal a svou práci vystavili na chodbě školy.

Poselství křesťanských Velikonoc

Poselství křesťanských Velikonoc


31. březen 2022

Ve čtvrtek 31. března přišla za dětmi do 3. třídy paní katechetka Ludmila Krčálová z Římskokatolické farnosti Luka nad Jihlavou se zajímavým programem, který byl věnován křesťanským Velikonocům.

První pomoc do škol

První pomoc do škol


28. březen 2022

V pondělí 28. března se uskutečnil v 8. třídě celokrajský projekt První pomoc do škol. Cílem kvalifikované lektorky Českého červeného kříže bylo žákům poskytnout základní informace o poskytování zdravotnické první pomoci. Výuka první pomoci ve školách má velký význam a opodstatnění. Na začátku záchranného řetězce totiž stojí jednotlivec, jeho znalosti, schopnosti a ochota pomoci. Žáci nejvíce ocenili praktické ukázky, zejména procvičování resuscitace a dalších zdravotnických technik.

Zoo v krabici

Zoo v krabici


25. březen 2022

V pátek 25. března navštívili prvňáčci ZOO v Jihlavě. Nejdříve se aktivně účastnili výukového programu „ZOO v krabici“, poté si prošli a prohlédli zvířátka v celé ZOO.

Projekt Člověk a jeho zdraví

Projekt Člověk a jeho zdraví


24. březen 2022

Ve čtvrtek 24. března druháci ukončili jedno velké téma projektem Člověk a jeho zdraví. Během dopoledne si zopakovali, jak by měl vypadat ideální jídelníček, vytvářeli si ve skupinách zdravé svačinky, vyzkoušeli si všechny smysly — čichem, hmatem, sluchem, zrakem a podle chutí poznávali potraviny. Třídili úrazy a nemoci a popisovali základní části lidského těla. Velké poděkování patří paní Příhodové, která nám doručila krabici plnou vitamínů.

Děti do bruslí

Děti do bruslí


3. leden 2022 až 21. březen 2022

V pondělí 21. března proběhla závěrečná 10. hodina kurzu bruslení. Na kurz se mohli přihlásit předškoláci a děti 1. a 2. třídy. Od první hodiny, kdy se někteří neudrželi na bruslích, udělali obrovský pokrok. Na poslední hodinu si mohli přijít zabruslit i rodiče. Jsme moc rádi, že jsme se mohli takového sportovního zážitku účastnit a budeme se těšit na další rok.

Pečení pizzy v 1. třídě

Pečení pizzy v 1. třídě


18. březen 2022

Pizza k svačině, proč ne?

Project Animals

Project Animals


7. březen 2022 až 11. březen 2022

V týdnu od 7. do 11. března 2022 zpracovávali žáci 6. třídy projekt o zvířatech: Project Animals je třídním projektem v angličtině. Žáci sbírali materiál, fotili si domácí mazlíčky a vše nalepili, napsali na čtvrtky. Při skládání textu se zároveň naučili nová anglická slovíčka a zopakovali ta, která již znají. Všichni pracovali se zaujetím a těší se na další projekt.

Návštěva předškoláků

Návštěva předškoláků


8. březen 2022

V úterý 8. března měli prvňáčci moc milou návštěvu. Přišli se na ně podívat kamarádi ze školky – předškoláci. Společně si vytleskali jména, řekli si počáteční písmena a počet slabik. Zahráli si hru na postřeh ,,Papoušek není hloupý“ a zacvičili si s číslicemi. Na závěr jim prvňáčci ukázali, jak umí číst a počítat a co všechno se ve škole naučí.

Karneval

Karneval


3. březen 2022

Po dvouleté přestávce jsme 3. března 2022 uspořádali pro děti z 1. stupně maškarní karneval. Děti si s pomocí rodičů připravily spoustu krásných, rozmanitých a nápaditých masek. Naše nová tělocvična se proměnila v pohádkovou říši plnou nadpřirozených bytostí, oblíbených pohádkových a filmových hrdinů, zvířátek a dalších postav. Králem karnevalu se stal nakonec lyžař. Děti si také zatančily a zasoutěžily. Karnevalová zábava nám rychle utekla, všichni jsme si ji moc užili a domů jsme odcházeli plní příjemných zážitků.

Děti dětem

Děti dětem


1. březen 2022 až 3. březen 2022

DĚTI DĚTEM – tak byla nazvaná sbírka materiální pomoci lidem Ukrajiny, která se uskutečnila na naší škole. Sbírka byla zaměřena na potřeby pro děti a jejich matky. Sešlo se mnoho hygienických potřeb, trvanlivých potravin, výživ a příkrmů pro děti. Na uložení věcí a transportu se podílely samotné děti. Podle jejich otázek a výrazů, ani jim není situace na Ukrajině lhostejná. V pátek 4. března byly veškeré dary převezeny místními hasiči na sběrné místo. Doufáme, že se věci dostanou k potřebným a pomohou. Mockrát všem děkujeme za podporu a dary, které jste nosili.

Recitační soutěž

Recitační soutěž


2. březen 2022

Ve středu 2. března se se po dvou letech opět konalo školní kolo recitační soutěže. Žáci soutěžili ve čtyřech věkových kategoriích a všichni předvedli velmi pěkné výkony. Výsledky nakonec dopadly takto: 1. kategorie (2. a 3. třída) – 1. místo Simona Poukarová, 2. místo Pavlína Kuzdasová, 3. místo Jakub Zvěřina. 2. kategorie (4. a 5. třída): 1. místo Filip Zvěřina, 2. místo Nikola Klímková, 3. místo Barbora Prášilová. 3. kategorie (6. a 7. třída): 1. místo Vít Smolík, 2. místo Kateřina Šimková, 3. místo Pavel Hošek. 4. kategorie (8. a 9. třída): 1. místo Tomáš Zvěřina, 2. místo Marie Horská, 3. místo Michaela Smutná.

Projekt Stonařov

Projekt Stonařov


listopad 2021, únor 2022

Projekt Stonařov jsme ve 3. třídě zahájili už v listopadu, v únoru jsme jej potom dokončili. Povídali jsme si o památkách, snažili se orientovat na mapě a určovat nejdůležitější body. Celý Stonařov jsme si společně prošli a ukázali si všechna důležitá místa. Zareagovali jsme na výzvu městysu a psali jsme vyprávění o Stonařovu i úvahu o tom, jak naše obec asi může vypadat za 30 let. Hlavně jsme ale hodně kreslili a malovali. Cílem tohoto projektu bylo vytvářet a rozvíjet vztah k místu, kde žijeme, přiblížit dětem současnost a historii městysu, ale také přemýšlet o jeho budoucnosti.

Zima ve školní družině

Zima ve školní družině


leden 2022 až únor 2022

Po Vánocích jsme se v družině moc těšili na tu opravdovou zimu. Sněhuláci v té době stavět nešli, ale malovaní se všem povedli. Stejně jako zimní vesnička (malba anilínovými barvami, koláž), a lední medvědi (tupování papírem). A pak jsme se dočkali – konečně sníh! Využili jsme příležitosti a snažili jsme se jej co nejvíc užít. A tak vznikli sněhuláci (malí, velcí) a různé stavby ze sněhu (domečky, zahrádky). A samozřejmě jsme vyrazili na klouzačku.

Projekt Síla rostlin

Projekt Síla rostlin


28. únor 2022

V hodině fyziky v 7. třídě žáci objevovali, jakou sílu mají rostliny. Závěr je jednoznačný: „Obrovskou!“ Dále jsme zjistili, že fazole se dostaly na svobodu jako první. Na druhém místě je hrách. Některé rostliny si cestu stále ještě hledají. Můžete vyzkoušet sami 😊, je to snadné.

Besedy s Policií ČR

Besedy s Policií ČR


11. únor 2022

V pátek 11. února absolvovali žáci 1.-6. ročníku sérii preventivních programů s Policií ČR. 1. a 2. třída besedovala o bezpečnosti dětí, žáci 3., 4. a 5. třídy si rozšířili své znalosti o správném chování cyklistů a chodců v silničním provozu a tématem besedy 6. třídy bylo „Nebezpečí virtuální komunikace“.

Projekt Vesmír

Projekt Vesmír


leden 2022, 8. únor 2022

Celý leden děti z 5. třídy putovaly vesmírem a pracovaly na svém třídním projektu. Na začátku jejich výpravy všichni tvořili část naší Galaxie, která byla základem pro společné dílo zaměřené na ztvárnění všech planet Sluneční soustavy. Další putování pokračovalo rozdělením do dvojic, které prozkoumávaly vždy jednu z planet. Vyřešením početních operací získaly děti informace o své planetě a vytvořily jí plastický model. Děti se učily spolupracovat, informace o své planetě třídit, zaznamenat a představit ostatním. Své znalosti všichni také postupně zapisovali do svého lapbooku (knížky na klín), ve kterém si kreativně vyzkoušeli jinou formu zápisu informací. Svoji práci a znalosti si páťáci nenechali jen pro sebe, ale ochotně je předávali i svým mladším patronům z 1. třídy. Ke konci svého putování děti četly mnoho zajímavých příběhů o historii prozkoumávání vesmíru a o meteoritech. Všichni měli radost, že jsme mohli zakončit svůj projekt právě exkurzí v Muzeu meteoritů ve Stonařově, kde nás velmi ochotně přivítal a provedl pan starosta Mgr. Šulc. Umožnil nám setkání s místním výjimečným odborníkem na pozorování vesmíru s panem Ing. Glösslem, který nás nadchl svým vyprávěním. Děti si mohly prohlédnout jeho teleskop, který jen pro ně dovezl a sestavil. Chvíli také všichni mohli držet v ruce skutečný meteorit a někteří (Gabča, Kuba a Bea) mohli získat v závěrečné znalostní soutěži krásné ceny. Moc děkujeme panu Glösslovi za inspirativní setkání.

Dvanáct měsíčků

Dvanáct měsíčků


28. leden 2022 až 1. únor 2022

Začátek kalendářního roku 2022 zahájili třeťáci dalším třídním projektem na téma klasické pohádky O dvanácti měsíčkách. Tu jsme si ve veršované podobě společně přečetli a vyprávěli si o ní. Čekala nás ale řada úkolů i z ostatních předmětů. Těžištěm bylo samozřejmě učivo prvouky, kde jsme se zabývali proměnou přírody a činností lidí v jednotlivých kalendářních měsících. Kromě toho jsme počítali, psali, luštili tajenky, malovali, vyráběli, seznámili jsme se s lidovými pranostikami a naučili jsme se zpívat hned tři nové písničky, které se nám k tématu hodily: „Jaro, léto, podzim, zima“, „Rok má dvanáct kamarádů“ a „Měsíce“. Nakonec jsme si celou pohádku společně zahráli.

Projekt Přemyslovci

Projekt Přemyslovci


leden 2022

V měsíci lednu probíhal v 7. třídě projekt Přemyslovci. V dějepise žáci zjišťovali informace o životě přemyslovských knížat a králů. V českém jazyce četli Staré pověsti české, které zpracovali do referátů. V pracovních činnostech z odpadního materiálu vyrobili žáci postavu nejvýznamnějšího Přemyslovce – Přemysla Otakara II. i se Zlatou bulou sicilskou, erb a typické gotické okno s vitráží. Ve výtvarné výchově nakreslili grafitem další významné Přemyslovce, např. Boleslava, Bořivoje, Vratislava a další. Projekt žáky zaujal a dozvěděli se mnoho zajímavého z naší bohaté historie.

Prvňáčci v hodinách

Prvňáčci v hodinách


září 2021 až leden 2022

Přechod dětí z mateřské školky do školy je velmi důležitým mezníkem nejen pro děti, ale také pro rodiče. Naši prvňáčci to zvládli skvěle. Na konci 1. pololetí dokážou sestavit i rozložit slovo, určit počet slabik, rozdělit je na krátké a dlouhé. Čtou krátké věty z naučených písmen. V matematice zvládají počítat do 10 a řešit jednoduché slovní úlohy. Pracujeme individuálně, ale i ve skupinách, na koberci i v lavicích. Dbáme na názornost a praktické ukázky. Používáme různé pomůcky, které nám pomáhají k zafixování učiva — různé kartičky, nástěnné mapy, kostky, počítadla, kaštany, knoflíky, modelínu, aj. V neposlední řadě se učíme spolu s interaktivní tabulí — doplňujeme, přiřazujeme, spojujeme a dopisujeme. Snažíme se toho naučit co nejvíce, ale zároveň se snažíme, aby nás práce bavila, měli z ní dobrý pocit a do školy se těšili.

Projekt Starověké Řecko

Projekt Starověké Řecko


leden 2022

V měsíci lednu žáci 6. ročníku pracovali na projektu s názvem Starověké Řecko. Na učivo dějepisu navázali i v dalších předmětech. V českém jazyce četli Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky, které vypráví o řeckých bozích. Na základě četby a předlohy bohy kreslili ve výtvarné výchově. V pracovních činnostech z odpadních materiálů vyrobili maketu Parthenónu – sídla bohyně Athény. Dívky malovaly hliněnou zdobenou amfóru, vyrobily zlatý náramek a upletly věnec z vavřínu. Chlapci se stali bojovníky trojské války a vyrobili si kompletní výstroj – přilbu, štít a dlouhé kopí. Žáci přistoupili k zadané práci zodpovědně, s elánem a dozvěděli se mnoho zajímavého z dávné historie.

Vesmírná výprava

Vesmírná výprava


28. leden 2022

V pátek 28. ledna šli prvňáčci na vesmírnou výpravu za svými patrony do 5. třídy. Páťáci VESMÍREM již nějakou dobu putují, ale pro prvňáčky to bylo úplně první seznámení s planetami a hvězdami. Poznávali společně barvy planet, zarecitovali si báseň, prvňáčci hledali a psali známá písmenka a vyrobili si malou knížku. Páťáci předali získané vědomosti z hodin a my jim za to moc děkujeme!

Projekt Raketový motor

Projekt Raketový motor


18. leden 2022

Projekt 8. třídy RAKETOVÝ MOTOR je oblíbeným projektem, kdy si žáci mohou na vlastní oči ověřit vysokou účinnost tohoto motoru. Stinnou stránkou je jeho špatná ovladatelnost, což můžete sami posoudit. Velmi si ceníme zapojení i některých rodičů a těšíme se na další spolupráci.

Tři králové

Tři králové


5. leden 2022 až 6. leden 2022

V prvním lednovém týdnu si třeťáci připomněli svátek Tří králů. Četli příběhy o mudrcích z Východu, o původu jmen Kašpara, Melichara a Baltazara i o významu nápisu K+M+B+2022 na dveřích. Vyprávěli si o tradicích, které se k tomuto dni pojí. Naučili se zpívat koledu My tři králové. K tématu také kreslili a vyráběli. Vyrobili si papírové koruny a pokusili se i o dramatizaci.

Vánoční čas ve školní družině

Vánoční čas ve školní družině


prosinec 2021

Čas před Vánocemi je obdobím velkého těšení. Vánoce jsou pro každého, nejen pro děti, tím nejkrásnějším svátkem v roce. V družině jsme si dobu adventu krátili pohádkami u adventního věnečku, společnými hrami, vycházkami, sportováním i vyráběním. Na začátku prosince byl první obrázek Mikuláše, anděla a čerta (kolorovaná kresba). Dalšího anděla jsme vyráběli z papíru, papírové ruličky a těstovin. Vystřihovali jsme papírové vločky a z papírových sáčků jsme vytvářeli velkou hvězdu. Vycházky byly spojené s pozorováním u rybníka a krmením vodního ptactva, zakrmováním v lese (kukuřičné klasy jsme nasbírali na podzim na sklizeném poli, kaštany jsou ze školní zahrady a jablíčka přinesla Simonka).

Vánoční besídka ve 2. třídě

Vánoční besídka ve 2. třídě


17. prosinec 2021

Rozkrajování jablíčka, lití olova, pouštění lodiček z ořechových skořápek, zpívání koled, všechny tyto vánoční zvyky si druháci vyzkoušeli během páteční „vánoční besídky“. Vyrobili si také přáníčka a andělíčka pro své blízké. V průběhu celého adventu si děti tvořily vlastní papírový betlém, který si o Vánocích mohou doma vystavit. Rozloučily se s rokem 2021 a do toho nového roku určitě vstoupí odpočatí po prodloužených vánočních prázdninách.

Roznos vánočních přáníček

Roznos vánočních přáníček


15. prosinec 2021

Ve středu odpoledne se vydali žáci 8. a 9. ročníku roznést vánoční přáníčka do schránek obyvatel městyse. Výrobě se žáci věnovali ve školní družině a na druhém stupni v pracovních činnostech. Výsledkem bylo 450 ks vyrobených přáníček a andělíčků. Doufáme, že jsme potěšili své spoluobčany v této nelehké době a zpříjemnili předvánoční čas!

Prostíráme vánoční stůl

Prostíráme vánoční stůl


14. prosinec 2021

V úterý 14. prosince žáci sedmé třídy v předmětu Výchova ke zdraví v předvánoční čas prostírali vánoční stůl. Každý něco přinesl a  zapojil svou fantazii. Žáci deváté třídy se stali porotci a zhodnotili práci sedmáků. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout krásně vyzdobené stoly a třeba se i inspirovat. Krásné a klidné Vánoce!

Poselství křesťanských Vánoc

Poselství křesťanských Vánoc


9. prosinec 2021

Paní katechetka Ludmila Krčálová druhákům vyprávěla o poselství křesťanských Vánoc. Dětem se vyprávění o narození Ježíška moc líbilo.

Čertovské tvoření

Čertovské tvoření


1. prosinec 2021 až 3. prosinec 2021

Začátek prosince se ve 3. třídě nesl v duchu mikulášské tradice s čerty. Věnovali jsme se hlavně čertovskému tvoření. V den návštěvy Mikuláše, anděla a čertů v naší třídě jsme se tématem více zabývali. V rámci slohového cvičení na rozvoj fantazie jsme se zkoušeli zamýšlet nad tím, jak to asi v pekle může vypadat, proč se peklo jmenuje peklo, luštili jsme čertovské hádanky a zpívali čertovské písničky.

Mikuláš s doprovodem v ZŠ i MŠ

Mikuláš s doprovodem v ZŠ i MŠ


3. prosinec 2021

I letos zavítal do školy Mikuláš, doprovázen čerty i anděly, a protože je to s covidem stále peklo, cítili se tito návštěvníci jako doma. Jejich přítomnost žáci samozřejmě ocenili, nejvíce ti nejmenší z MŠ a 1. stupně. Řada dětí se dozvěděla o svých prohřešcích z knihy hříchů, tedy následovaly sliby..., no, však to znáte. Zkrátka i „covidový“ Mikuláš byl fajn, rozdal každému něco na zub a  všichni jsme alespoň na chvíli přišli na jiné myšlenky.

Verše jedné duše

Verše jedné duše


2. prosinec 2021

Eva Svěráková, naše bývalá žákyně, vydala svoji prvotinu, knížku Verše jedné duše. Přejeme knížce, ať se líbí a najde si svoje čtenáře, Evě přejeme radost z úspěchu.

Podzim ve školní družině

Podzim ve školní družině


říjen 2021 až listopad 2021

Měsíce říjen a listopad uběhly rychle jako voda. A protože bylo opravdu hodně krásných slunečných dnů, strávily děti ze ŠD spoustu času pobytem venku na procházkách či hrách ve školní zahradě. I tak jsme ale vytvořili plno zajímavých výrobků: jablíčka jako malovaná pomáhal sklidit ježek, na vycházce nás okouzlil šípkový keř s nádherně vybarvenými plody, suché listí lákalo ke hrám i k vytváření zajímavých výrobků – soviček (později jsme listí ale i s ostatními spolužáky pomáhali shrabat a uklidit do přistavených kontejnerů), husy sv. Martina oznámily blížící se začátek adventu, ve školní družině jsme začali s výrobou ozdob na družinový stromeček, který jsme následně ozdobili.

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu


27. listopad 2021

Rozsvícení vánočního stromu v městysi proběhlo letos vzhledem k pokračující pandemii v komornějším prostředí. Zazněl projev starosty a nebe ozářil krátký, ale působivý ohňostroj. Ač nemohl vystoupit školní pěvecký sbor, podíl školy na celé akci byl přesto viditelný. Žáci ZŠ i MŠ vyzdobili vánoční stromky, které jsou umístěny v podloubí místního obchodu, své tradiční místo ve výloze kadeřnictví zaujal betlém z dílny keramického kroužku a mezi spoluobčany budou opět distribuována přáníčka vyrobená žáky základní školy.

Cesta k sýru – projektový den mimo školu

Cesta k sýru – projektový den mimo školu


26. listopad 2021

Projekt se uskutečnil pro 8. třídu 26. 11. 2021. Začal v 8:00 ve venkovních prostorech mléčné farmy v Zašovicích a většina žáků poprvé stála „tváří v tvář“ velkým domácím zvířatům. Mohli se jich dotýkat, pohladit bez bázně a ostychu. Dozvěděli se mnoho informací o vlastním chovu, plemenech a o technologiích ustájení. Následovala prohlídka profesionální sýrárny a ukázka výrobků. Další část projektového dne proběhla v učebně pod vedením RNDr. Ivy Suché. Žáci byli rozděleni do skupin a každá skupina si vyrobila podle instrukcí sýr. Žáci pracovali aktivně a se zaujetím. Vlastnoručně vyrobený sýr si poté odnesli domů. Na svačinu si „utloukli“ máslo a byli překvapeni jeho chutí a vůní. Aspoň na pár hodin byli té přírodě zase o kousek blíž.

Betlém

Betlém


26. listopad 2021

Na velmi pěkný program věnovaný křesťanským Vánocům jsme ve 3. třídě navázali povídáním o narození Ježíška. Společnými silami jsme potom nakreslili i betlém, který budeme mít ve třídě vystavený po celou adventní dobu.

Poselství křesťanských Vánoc

Poselství křesťanských Vánoc


25. listopad 2021

25. listopadu proběhl ve 3. třídě výchovně vzdělávací program „Poselství křesťanských Vánoc“, který si pro nás připravila paní katechetka L. Krčálová z římskokatolické farnosti z Luk nad Jihlavou. Děti čekalo velmi pěkné a zajímavé vyprávění o adventu, dozvěděly se, kdo byla sv. Barbora, sv. Mikuláš a sv. Lucie. A protože jedním z nejznámějších symbolů adventu je věnec se čtyřmi svícemi, na konci programu si malý věneček z papíru děti také vyrobily. Programy s tématem křesťanských Vánoc proběhnou i v dalších třídách.

Vánoční stromečky

Vánoční stromečky


25. listopad 2021

Blíží se adventní čas, a tak se naši školáci pustili do vyrábění vánočních ozdob. Každá třída zvolila jiný materiál a jinou techniku. Výsledkem jsou krásně nazdobené stromečky, které zkrášlí naše městečko před prodejnou Lapek a jistě přispějí k navození vánoční atmosféry.

Piškvorky

Piškvorky


18. listopad 2021

Letos se škola poprvé účastnila soutěže PIŠQWORKY v oblastní soutěži týmů z celé ČR i SR. Náš tým „PaStonBr“ se umístil na krásném 16. místě ze 34 týmů, přičemž chybou systému nemohl hrát dva zápasy ze sedmi. Předpokládáme tedy, že bychom se umístili mnohem lépe. Nevadí, není důležité vyhrát, ale … vyhrát si, a to se nám povedlo.

Svatomartinské tvoření

Svatomartinské tvoření


8. listopad 2021 až 12. listopad 2021

V týdnu od 8. do 12. listopadu si děti z 1. stupně a školní družiny připomněly svátek svatého Martina. V některých třídách proběhly i celé projekty. Školní chodby a třídy teď zdobí spousta obrázků, které se k tématu vztahují.

Podzimní tvoření

Podzimní tvoření


říjen 2021

V  hodinách výtvarné výchovy a v pracovních činnostech zpracovávali žáci 7. ročníku téma „Kouzlo barevného podzimu“.

Deváťáci čtou druhákům

Deváťáci čtou druhákům


říjen 2021

Během měsíce října postupně přicházeli do druhé třídy někteří odvážní deváťáci se svými oblíbenými knížkami z dětství. Knihy vždy dětem představili a přečetli ukázku. Na téma ukázky se potom rozvinul kratší či delší rozhovor. Deváťákům děkujeme za odvahu a tipy na čtení.

Pohybově-gymnastický kroužek

Pohybově-gymnastický kroužek


říjen 2021

Nahlédnutí do první hodiny pohybově-gymnastického kroužku.

Projekt Voda

Projekt Voda


říjen 2021

V měsíci říjnu proběhl v 7. třídě projekt s názvem Voda. Tématem se žáci zabývali v mnoha předmětech. V přírodopisu se zaměřili na vodní ekosystém a jeho obyvatele (paryby, ryby, obojživelníky). Ve výtvarné výchově malovali podmořský svět. V pracovních činnostech z odpadového materiálu vyráběli mořskou koláž a poté z potravinářského barviva vytvořili barevnou vodní fantazii.

Vznik Československé republiky

Vznik Československé republiky


26. říjen 2021

26. října si druháci připomněli druhý podzimní státní svátek, a to vznik ČSR. Rozšířili si tak číselný obor do 103 (103. „narozeniny naší republiky“), poznali osobnost Tomáše Garrigue Masaryka, seznámili se s některými státními symboly a za výbornou práci ve dvojicích šli pouštět draky.

Halloween

Halloween


18. říjen 2021 až 26. říjen 2021

V pátek 29. října chystá Sokol Stonařov ve spolupráci s naší školou halloweenskou akci pod názvem „Tajemná noc pod rouškou nočních živlů“. Žáci se na akci připravují, plánují vyřezat dýně a na připomínku akce namalovala 2.–8. třída obrázky, které nyní zdobí chodbu ve škole. Přijďte se s námi bát a užít si strašidelnou atmosféru!

Pan Buřtík a pan Špejlička

Pan Buřtík a pan Špejlička


22. říjen 2021 až 25. říjen 2021

V říjnu jsme ve 3. třídě společně přečetli krásnou knížku Pan Buřtík a pan Špejlička, kterou napsal pan Zdeněk Svěrák. Protože příběhy byly velmi vtipné a líbily se nám, zůstali jsme u tématu trochu déle a věnovali mu celý projekt. S panem Buřtíkem a panem Špejličkou jsme soutěžili ve čtení, psaní, počítání, řešili jsme řadu hádanek, doplňovaček a rébusů, pracovali s textem, kreslili a naučili jsme se i písničku Buřtík a Špejlička z dílny pánů Svěráka a Uhlíře. Nakonec se za zásluhy rozdávaly i medaile.

Exkurze na hasičskou stanici do Telče

Exkurze na hasičskou stanici do Telče


20. říjen 2021

Ve středu 20. října mohli druháci zblízka poznat práci hasičů. Zavítali k hasičům do Telče. Projeli se hasičským autem, prohlédli si a vyzkoušeli jeho vybavení. Prošli také budovu hasičské stanice od přízemí až do nejvyššího místa – věže. Strávili u hasičů skoro celé dopoledne a všichni byli nadšeni. Moc děkujeme za zajímavé povídání.

Terénní vyučování

Terénní vyučování


30. září 2021

Poslední zářijový den využila 7. třída k vyučování v terénu. Tvořili jsme příběhy, stříleli z brokovnice. Někteří otužilci si zaplavali. Měřili jsme, jakou maximální rychlost dokážeme vyvinout. Hráli jsme úpolové hry a tělesná výchova tentokrát probíhala na slámě, což je ta nejlepší žíněnka. To nejdůležitější ale bylo, že jsme si to užili.

Kolik řečí znáš...

Kolik řečí znáš...


27. září 2021, 29. září 2021

Již od roku 2001 se po celé Evropě 26. září slaví Evropský den jazyků. Proto jsme ve třetí třídě načasovali na 27. září náš další třídní projekt „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“. Žáci se před pár týdny začali učit prvnímu cizímu jazyku – angličtině, takže projekt byl zároveň motivačním. Ve škole se učíme cizím jazykům proto, abychom se dokázali domluvit i v jiných zemích. Naučili jsme se zpívat písničku Z. Svěráka a J. Uhlíře „Angličtina“, ve které byla spousta (pro někoho nových) anglických slovíček. Pomocí různorodých úkolů jsme se pak zaměřili zejména na země, které jsou v těsném sousedství s Českou republikou, a na jejich jazyk. Druhý den jsme se věnovali komunikaci nevidomých a neslyšících lidí. Naučili jsme se českou prstovou abecedu, děti se seznámily s Braillovým písmem. Na závěr došlo také na Morseovu abecedu, luštění zpráv a plnění úkolů.

Adaptační výlet do Telče

Adaptační výlet do Telče


29. září 2021

Ve středu 29. září vyjela 1. a 5. třída na adaptační výlet do Telče. Nejprve jsme navštívili HZS v Telči, kde nám byla ukázána vyprošťovací technika, hasicí přístroje a různá jiná záchranná zařízení. Děti si mohly plno věcí vyzkoušet, na cokoli se zeptat a do hasičských aut se podívat, což byla obzvlášť vítaná „atrakce“. Poté jsme navštívili Telčský dům na náměstí. Zde nás čekala prohlídka starobylého sklepení, jedinečná výstava, modely vláčků a železnic a spousta zábavy v městečku skřítka Telčáka. První společný výlet prvňáčků a páťáků vydařil, budeme se těšit na další společnou akci.

Svatý Václav – 5. třída

Svatý Václav – 5. třída


27. září 2021

Žáci 5. ročníku pátrali 27. září po stopách sv. Václava. Nejdříve museli rozluštit matematické šifry a získat indicie k nálezu stanovišť, které byly rozmístěny po škole. Vyluštili tajenku, četli s porozuměním o sv. Václavovi a tvořili ve skupinách svůj plakát. Všichni na závěr hodnotili své nápady a spolupráci.

Svatý Václav – 2. třída

Svatý Václav – 2. třída


27. září 2021

V posledním zářijovém týdnu druháci jeden den pracovali na téma „Svatý Václav“. Objasnili si souvislosti s místní poutí, ve skupinkách plnili různé úkoly, zjišťovali informace o Václavovi, doplňovali je do textu a vyrobili si svatováclavský meč.

Projekt Zelenina

Projekt Zelenina


23. září 2021 až 24. září 2021

Koncem září pracovali třeťáci na svém prvním projektu “Zelenina“. Žáci si z domu přinesli do třídy spoustu druhů zeleniny a receptů, pak nastalo povídání o donesené zelenině, co má kdo nejraději, jakými smysly lze zeleninu vnímat, což si také všichni vyzkoušeli, když poznávali jednotlivé druhy pomocí zraku, hmatu, čichu a chuti. Dále jsme dělili zeleninu do skupin podle druhů (kořenová, košťálová, listová, cibulová, plodová). Naučili jsme se novou písničku „Na zahrádce“ Z. Svěráka a J. Uhlíře, kde se to různými druhy zeleniny jen hemží. Na řadu přišly i matematické úkoly, rébusy, křížovky, kreslení a vyrábění. Vyvrcholením akce byla vlastnoruční příprava zeleninové pizzy a salátu z mrkve vypěstované na školním záhonku.

Patroni

Patroni


23. září 2021

Ve čtvrtek 23. 9. se v 1. a v 5. třídě uskutečnil slavnostní den. Žáci 5. třídy přišli pasovat své mladší kamarády, předat jim zkušenosti, a hlavně se stát jejich „patrony“. Společně se seznámili, zatančili a vyrobili pomůcky pro prvňáčky na matematiku. Vše proběhlo v hezkém a přátelském duchu. Již nyní se všichni těší na první společný výlet, který bude hned ve středu 29. září do Telče. Věřím, že si to všichni užijeme.

Nábor malých fotbalistů

Nábor malých fotbalistů


21. září 2021

Děti z mateřské školy a 1. a 2. třídy ZŠ měly 21. září možnost si zasportovat pod vedením trenérů TJ Sokol Stonařov. Střídaly se na různých stanovištích, běhaly, skákaly a zkusily si různou manipulaci s míčem. Činnost byla velice pestrá, nebyl čas vydechnout. Komu se trénink líbil, může se do fotbalového kroužku přihlásit.

Mrkvobraní ve školní družině

Mrkvobraní ve školní družině


13. září 2021 až 17. září 2021

Mrkvobraní, tak by se mohl nazvat týden od 13. do 17. září který proběhl ve školní družině ve znamení sklizně mrkve ze záhonků ŠD. A že vyrostla mrkev veliká, převeliká... Část ze sklizně si děti vzaly domů, aby se pochlubily svými pěstitelskými úspěchy, část padla v přímé konzumaci hned ve škole. A drobnější mrkvičky pak po nastrouhání byly osvěžením ve školní družině. Na obrázcích děti v kolorované kresbě vyjádřily téma: „Od semínka po mrkvičku...“ Na jedné z fotografií je ještě vidět, jak některé mrkve měly na konci kořene malou bambulku. Víte proč?

Lesní výtvarka

Lesní výtvarka


15. září 2021

Krásné zářijové počasí využili třeťáci k výtvarné výchově v lese. Úkolem dětí bylo vytvořit obraz postavy s využitím přírodních materiálů.

Otevření nové tělocvičny

Otevření nové tělocvičny


1. září 2021

Tak jsme se dočkali, 1. září 2021 byla slavnostně otevřena nová tělocvična. Už jsme si ji vyzkoušeli, je bezva a věříme, že bude výborně sloužit žákům základní školy, místnímu Sokolu i sportující veřejnosti. Ještě jednou děkujeme vedení městyse i stavebním firmám, které se na stavbě podílely.

Náš první školní den

Náš první školní den


1. září 2021

1. září jsme zahájili nový školní rok 2021/22. Proběhlo také slavnostní přivítání našich prvňáčků, kterých letos do školy nastoupilo 15.