Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie školního roku 2011/2012

Foto tříd

Foto tříd


školní rok 2011/2012

Tradiční fotografování tříd na konci školního roku.

O třech prasátkách

O třech prasátkách


26. červen 2012

Žáci 4. ročníku několik měsíců připravovali představení pohádky O třech prasátkách. V pracovních činnostech si vyrobili kulisy a ušili maňásky, v dramatické výchově pak celou pohádku nacvičili. Poté svou pohádku předvedli mladším spolužákům na 1. stupni.

Projekt Selské bouře

Projekt Selské bouře


23. červen 2012

Žáci ZŠ Stonařov od března do června pracovali na projektu Selské bouře a aktivně se zapojili 23. 6. 2012 do oslav 300. výročí této události. Vlastní práci předcházely informace a fakta z dějin městyse v hodinách prvouky, vlastivědy, dějepisu. Poté se žáci pokusili různými výtvarnými technikami ztvárnit důležité stavby, nespokojené sedláky, heraldické znaky. Použili i odpadový materiál (polystyren, plech). Díky nové keramické peci žáci vyrobili i dobové keramické výrobky. Cílem projektu byl rozvoj tvůrčích schopností žáků, jejich představivosti a v neposlední řadě upevnění vztahu mladé generace k městysi a jeho historii. Před početným publikem si členové divadelního kroužku zahráli v dobovém představení společně s místními ochotníky. Projekt se stal důstojnou prezentací práce žáků naší školy.

Závody koloběžek

Závody koloběžek


20. červen 2012

Za hojné účasti jsme pro žáky 1. stupně uspořádali závody v jízdě na koloběžce, spojené s plněním doplňkových technických disciplín.

Výlet 8. a 9. třídy

Výlet 8. a 9. třídy


20. červen 2012

Naši nejstarší žáci se vypravili na adrenalinový výlet do lanového parku v Březové.

Školní výlet Jaroměřice

Školní výlet Jaroměřice


14. červen 2012

Žáci 1. a 5. třídy na školní výlet zamířili do malebného zámku Jaroměřice.

Školní výlet Žleby

Školní výlet Žleby


8. červen 2012

Zámek Žleby a bílí jeleni – to byl cíl výletu druhé třídy. Nejprve jsme se zavítali do obory, kde pro nás měli připravený pestrý program: Děti si prohlédly mláďata odchovaná v oboře v tomto roce, zkusily si střílet z luku, vyfotily se s dravými ptáky a prohlédly si minizoo. Ukázky výcviku dravců byly pojaty trošku netradičně – dětem se pod nohama procházel sup bělohlavý, nad hlavami jim létal luňák a dva orli, uhýbali jsme letovým manévrům druhého supa, který kolem proletoval tak těsně, že jsme se děsili, do koho narazí. Zlatým hřebem dne v oboře bylo krmení bílých jelenů, kteří byli skutečně majestátní a mohli jsme si je prohlížet úplně zblízka. Další částí našeho výletu byla prohlídka krásného zámku, kde jsme si připadali jako v pohádce. Výlet jsme si moc užili a počasí nám naštěstí přálo.

Nedělní zábavné odpoledne

Nedělní zábavné odpoledne


7. červen 2012

TJ Sokol Stonařov za pomoci naší školy a podpory VZP připravil v rámci oslav Dne dětí pestré zábavné odpoledne, kde se děti setkaly s desítkami pohádkových postav, svezly se na koních či v loďce, zúčastnily se mnoha štědře dotovaných soutěží, zařádily si na skákacím hradu a v závěru si opekly špekáčky.

Školní výlet Želetice – Chvalovice

Školní výlet Želetice – Chvalovice


6. červen 2012

Žáci 3. a 4. třídy jeli na školní výlet na Znojemsko. V obci Chvalovice navštívili jednu ze dvou ručních papíren v ČR (druhá je ve Velkých Losinách), kde se nejenom seznámili s historií a současností výroby papíru, ale sami si také papír zkusili vyrobit. Po nákupu papírů vyrobených z kávy, pomněnek, slámy nebo trávy pokračovali dále do dinoparku ve Chvalovicích.

Závěrečný koncert kroužku hry na flétnu

Závěrečný koncert kroužku hry na flétnu


4. červen 2012

4. června se konalo tradiční vystoupení našich flétnistů pro rodiče. Diváků se sešlo opravdu velké množství, třída byla beznadějně zaplněná. Letos v kroužku pracovalo celkem 35 dětí z 1. – 9. ročníku. Děti zahrály písničky různých žánrů a náročností, ukázaly, jak se v průběhu školního roku v souborové hře zdokonalily. Po závěrečné skladbě, kterou zahráli čtyřhlasně žáci ze všech skupin, kteří letos v kroužku pracovali, dostali všichni vysvědčení se zaslouženými jedničkami, které byly odměnou za celoroční poctivou práci.

Návštěva velkokapacitního kravína

Návštěva velkokapacitního kravína


4. červen 2012

V rámci přírodopisu navštívili žáci 7. ročníku místní velkokapacitní kravín, kde se formou odborného výkladu i praktických ukázek seznámili s chovem skotu.

Letní akademie

Letní akademie


1. červen 2012

Dětský den jsme oslavili školní akademií pro žáky, na které prezentovaly výsledky své celoroční činnosti kroužky aerobiku, divadelní, flétnový či kytarový. Zařazena byla i dvě taneční vystoupení.

Keramika

Keramika


24. květen 2012

Práce dětí z keramického kroužku.

Mladí zdravotníci opět úspěšní

Mladí zdravotníci opět úspěšní


17. květen 2012

Ve čtvrtek 17. 5. 2012 proběhla v DDM Jihlavě okresní soutěž Hlídek mladých zdravotníků. Starší družstvo ve složení P. Lysá, K. Vavrová, N. Jurková, N. Hronková, K. Šmardová, R. Krejčí obsadilo pěkné čtvrté místo. V mladší kategorii žákyně V. Jakvidová, E. Terbrová, V. Jandová, D. Dvořáková, L. Brychtová zvítězily a postupují do krajského kola, které se uskuteční v Pelhřimově. Blahopřejeme a držíme pěsti!

Průkaz cyklisty

Průkaz cyklisty


14. květen 2012

Získáním průkazu cyklisty na Dopravním hřišti v Jihlavě potvrdili své znalosti silničního provozu žáci spojené 3. a 4. třídy a tím zakončili výuku na dopravním hřišti.

Den matek ve 3. a 4. třídě

Den matek ve 3. a 4. třídě


10. květen 2012

Ve čtvrtek 10. května proběhla ve 3. a 4. ročníku oslava Dne matek. Jako v loňském školním roce se jí zúčastnila většina maminek, přišlo i několik babiček, tatínků a dědečků. Děti maminkám zazpívaly, zatančily, zarecitovaly, pohostily je vlastnoručně upečenými a nazdobenými perníčky a předaly dárečky, které v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností v několika posledních týdnech vyráběly.

Další postup v poháru Coca–cola

Další postup v poháru Coca–cola


9. květen 2012

Začátkem května jsme ve skupině, kde se již utkaly týmy z Vysočiny a JČ kraje, zvítězili nad družstvy škol z Jindřichova Hradce a Jemnice a skončili nakonec těsně druzí po porážce 0 – 1 od ZŠ TGM Třebíč.

O poklad kapitána Sparrowa

O poklad kapitána Sparrowa


2. květen 2012

Zábavné a soutěžní odpoledne na téma hledání pokladu připravili na středu 2. května pro své mladší spolužáky deváťáci pod vedením Romana Mátla a DJ Matěje Vostála. Roman moderoval a organizoval soutěže, dohled nad plněním úkolů, které byly připraveny na stanovištích pro jednotlivá družstva, měli žáci deváté třídy a učitelé. Zasoutěžit a zatancovat si přišlo asi 60 žáků školy. Zapojili se s nadšením a z vydařené akce odcházeli spokojeni. Velké poděkování patří Romanovi, Matějovi, jejich pomocníkům i všem aktivním účastníkům.

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik


únor 2012 až duben 2012

Žáci 3. a 4. třídy absolvovali společně s dětmi ze ZŠ Stará Říše výuku plavání. V závěrečné hodině se uskutečnily závody na 50 m volný způsob, kterých se zúčastnilo téměř 30 plavců. Naše děti si vedly opravdu velice dobře. V kategorii chlapců získal krásné 1. místo Luděk Štrof (1:04,3) a v kategorii dívek 3. místo Dana Dvořáková (1:14,4).

Čarodějnice

Čarodějnice


30. duben 2012

30. dubna měli druháci projekt nazvaný jak jinak než Čarodějnice. Do školy přišli v kostýmech, s košťaty, čarodějnými bylinami, plyšovými krysami apod. Každý si vyrobil svou vizitku, vymyslel si své čarodějnické jméno a potom už jsme míchali lektvary, vymýšleli veršovaná zaklínadla, opisovali básničky o čarodějnicích, nechyběla ani čarodějnická matematika. V tělocviku nás čekaly závody s košťaty, čarodějnice svou výzbroj přece neodkládají. V poslední hodině jsme se pustili do vaření čarodějnických specialit, kdy jsme chtěli vyzkoušet jarní bylinky z minulého projektu. Menu: kopřivový čaj, pampeliškový salát a tvarohová pomazánka s řeřichou a sedmikráskami. Letu zdar!!!

Jarní květiny

Jarní květiny


26. duben 2012

Jarní květiny byl název dalšího dubnového projektu druháků. Tentokrát jsme se rozhodli, že se naučíme pořádně hledat v encyklopediích. Pracovali jsme v šesti skupinkách a každá ze skupin vyhledávala informace o „své“ kytičce. Na projektu se částečně podíleli i rodiče, kteří mohli pomáhat s kreslením, lisováním nebo vyhledáváním obrázků. Děti pracovaly s velkým nasazením, což je vidět z výsledných plakátů květin.

Environmentální programy ZOO Jihlava

Environmentální programy ZOO Jihlava


23. duben 2012

V pondělí 23. dubna navštívila 6. třída centrum environmentální výchovy PodpoVRCH v ZOO Jihlava. Žáci absolvovali dva výukové programy - Cesta kolem světa a Dotkněte se šelmy. První program se odehrával na pirátské lodi a v jihoamerické jeskyni. Při putování mezi kontinenty se žáci seznámili s plodinami, zvířaty, ale i rozdílnými jazyky nebo typy písma. Program Dotkněte se šelmy se odehrál přednáškovém sále, kde se seznámili se znaky šelem, jejich životem a rozšířením. Prohlédli si některé lebky, zuby i kůže.

Staré pověsti české

Staré pověsti české


12. duben 2012 až 13. duben 2012

12. a 13. dubna proběhl v 3. a 4. ročníku další třídní projekt, ve kterém se děti zabývaly nejstaršími českými pověstmi z doby pohanské a s některými z doby křesťanské.

Školský pohár Coca–cola

Školský pohár Coca–cola


13. duben 2012

Školní fotbalový tým si vedl výborně v celostátním Školském poháru Coca–cola. V úvodním kole přehrál tým ZŠ Brtnice 7:1, následně na hřišti v Kamenici postupně zvítězil nad všemi svými soupeři – ZŠ Kamenice, ZŠ Havlíčkova a Kollárova, obě Jihlava.

Velikonoční tvoření ve 3. a 4. třídě

Velikonoční tvoření ve 3. a 4. třídě


11. duben 2012

Třeťáci a čtvrťáci se již tradičně před velikonočními prázdninami zabývají rukodělnými činnostmi.

Velikonoční dílny žáků s rodiči

Velikonoční dílny žáků s rodiči


3. duben 2012

V úterý 3. dubna odpoledne proběhly v naší škole velikonoční dílny pro žáky 1. stupně a jejich rodiče. Společně tvořili ve čtyřech dílnách výrobky s velikonoční tematikou, jako doplněk se seznámili s interaktivní tabulí a novou počítačovou učebnou. Jednalo se o premiérovou akci, kterou jsme chtěli přilákat do školy i rodiče a umožnit dětem prožít s nimi ve škole odpoledne při společné činnosti. Rodičům pak nabídnout bližší seznámení s prostředím školy i učiteli. Potěšila nás hojná účast a předpokládáme, že v budoucnu budeme podobné akce opakovat.

Perníčky pro velikonoční dílny

Perníčky pro velikonoční dílny


2. duben 2012

Jako pozvánku na velikonoční dílny vyrobily děti ze školní družiny perníčky, které rozdávaly účastníkům akce.

Apríl

Apríl


2. duben 2012

Duben ve druhé třídě jsme zahájili projektem APRÍL. Tento den nic nebylo tak jako jindy. Do školy jsme přišli v pyžamu, neučila paní učitelka, ale děti, vymýšleli jsme aprílové veršovánky, měli jsme aprílovou matematiku plnou chyb, které musely děti opravovat... nápadů bylo nepřeberně. Nesměl chybět ani tělocvik v pyžamu. Všichni jsme se ohromně nasmáli.

Pohlednice

Pohlednice


29. březen 2012

Žáci 6. třídy v informatice zkoušeli vytvářet pohlednice s různou tematikou.

Velikonoční turnaj ve stolním tenise

Velikonoční turnaj ve stolním tenise


28. březen 2012

Více než 20 zájemců se zúčastnilo velikonočního turnaje ve stolním tenisu. V katerogrii 6.–9. tř. zvítězil R. Havránek před F. Zažímalem a J. Hejdou. Ze žáků I. stupně byl nejúspěšnější V. Šťastný. 2. R. Pokorný, 3. D. Simpson. V kategorii dívek zvítězila K. Pokorná před A. Lisou.

Projekt Naše tělo

Projekt Naše tělo


15. březen 2012

15. března probíhal v 1. třídě projekt Naše tělo.

Keramická pec

Keramická pec


15. březen 2012

Pro potřeby keramického kroužku i další širší využití zakoupila škola elektrickou vypalovací pec. Keramické výrobky našich žáků, které jsou k vidění třeba při třídních schůzkách na chodbách školy, si už tedy můžeme vypalovat sami.

Taekwondo

Taekwondo


14. březen 2012

Od podzimních měsíců funguje na naší škole kroužek Taekwonda, který je součástí CBU Vysočina SK Kyonggi Kwon. Tréninky vede každou středu hlavní trenér oddílu pan Petr Konrád.

Docela malý divadelní festival

Docela malý divadelní festival


14. březen 2012

Na Docela malém divadelním festivalu se s úspěchem prezentovaly obě skupiny divadelního kroužku. Mladší členové zahráli čínskou lidovou pohádku Dívka z obrazu. Starší skupina si pro festivalové vystoupení v jihlavském divadle Na Kopečku připravila upravenou pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký, s níž vybojovala cenu poroty.

Fotografický kroužek

Fotografický kroužek


13. březen 2012

Děti z fotografického kroužku fotily přírodu.

Divadelní kroužek hraje pro mateřskou školu

Divadelní kroužek hraje pro mateřskou školu


12. březen 2012

Školní divadelní soubor vystoupil s pohádkou „Dívka z obrazu“ pro žáky z mateřské školky. I když je to pohádka z daleké Číny, příběh je totožný jako u pohádek nám známějších. Mladík Ču-c musí najít svoji lásku – dívku z obrazu a vysvobodit ji ze zakletí.

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž


8. březen 2012

Ve výtvarné soutěži nakladatelství Fragment byli oceněni L. Štrof a N. Nováková.

Naše plesová sezóna

Naše plesová sezóna


únor 2012

Již každoročně žáci a žákyně kroužku aerobiku vystupují na plesech. Letos se představili 21. ledna na Mysliveckém plese ve Stonařově a 11. února na plese MŠ v Dlouhé Brtnici. Další vystoupení je naplánováno na 20. duben, kdy proběhne okresní konference SPCCH. Divácký zájem je dostatečnou motivací pro další nácvik na příští rok – tak i nadále hopsáme a hopsáme.

Pokojíčky

Pokojíčky


únor 2012

„Pokojíčky“, tak se jmenoval projekt žáků 3. a 4. roč., při němž za podpory vlastní fantazie a rukodělné šikovnosti vyrobili krásné pokojíčky pro své panenky a panáčky, které pak dlouho zdobily školní chodby.

Keramika

Keramika


únor 2012

Práce dětí z keramického kroužku.

Karneval

Karneval


17. únor 2012

Soutěže, tombola a samozřejmě ani volba nejlepší masky a nejlepšího třídního kolektivu nechyběly na tradičním školním maškarním karnevalu. Ve třídních kolektivech zvítězila 9. tř. se svou „Cestou kolem světa“ před osmáky s Asterixem a Obelixem. V kategorii jednotlivců zvítězila Lenka Tůmová ze 6. roč. přesvědčivě ztvárňující učitelku.

Návrháři kostýmů

Návrháři kostýmů


14. únor 2012

V úterý 14. února jsme ve druhé třídě uskutečnili projekt Návrháři kostýmů. Tentokrát jsme se zaměřili na matematiku, učili jsme se měřit a hned jsme vše užívali v praxi. Pracovali jsme v týmech, vytvořili jsme vlastní návrhy kostýmů, dozdobili a opatřili komentáři. Úkol to byl vskutku nelehký, ale nakonec se dílo zdařilo a užili jsme si spoustu zábavy.

Šmoulí den

Šmoulí den


10. únor 2012, 13. únor 2012

Projekt spojené 3. a 4. třídy ŠMOULÍ DEN byl pro velké množství naplánovaných činností realizován jako dvoudenní. Někteří žáci přišli hned ráno stylově oblečeni do modré a bílé. Po společném úvodu, při kterém nechyběl zpěv písničky Šmoulí zem, jsme se pustili do batikování triček (samozřejmě na modro). Vyhlásili jsme velkou Šmoulí soutěž, při které děti pracovaly v 4 – 5 členných družstvech. Jednotlivé skupiny řešily řadu různorodých šmoulích úkolů, za které potom získávaly pro svá družstva body. Žáci zjišťovali informace o historii a tvůrcích filmu a seriálu, putovali šmoulím labyrintem, luštili šmoulí kvíz, řadili jména Šmoulů podle šmoulí abecedy, určovali šmoulí (slovní) druhy v textu šmoulí písničky a počítali velké množství šmoulích příkladů. Druhý den jsme po vyhodnocení soutěže a rozdání šmoulích medailí vyráběli z kartonu, čtvrtek, barevných a krepových papírů, látky a plastelíny šmoulí vesničku, kterou jsme po skončení projektu vystavili na chodbě před třídou. Děti si netradičními postupy procvičily a upevnily různé učivo z českého jazyka (abeceda, slovní druhy…), matematiky (násobilka, sčítání a odčítání do 1 000…), vyhledávaly a třídily informace, seznámily se s technikou batikování a při tvorbě šmoulí vesničky projevily značnou dávku tvořivosti.

Recitační soutěž

Recitační soutěž


6. únor 2012

Ve čtyřech kategoriích soutěžilo 31 žáků ve školním kole v recitaci, vítězové si vybojovali postup do okresního kola v Jihlavě. Porotě složené z učitelů i žáků se nejvíce líbily výkony těchto recitátorů: I. kategorie: 1. L. Janda, 2. E. Harnušková, 3. P. Tůmová, II. kateg.: 1. N. Nováková, 2. V. Jandová, 3. M. Šmardová, III. kategorie: 1. K. Šmardová, 2. L. Šindlerová, 3. J. Rod a V. Jakvidová, IV. kategorie: 1. J. Frantál, 2. V. Rodová, 3. N. Šťastná.

Muzeum Vysočiny

Muzeum Vysočiny


1. únor 2012

Žáci spojené 3. a 4. třídy navštívili Muzeum Vysočiny v Jihlavě. Kromě stálé expozice si prohlédli zajímavou výstavu stavebnice Merkur.

Návštěva předškoláčků

Návštěva předškoláčků


leden 2012

Do „velké školy“ se přišly podívat děti z mateřské školky, celou si ji prohlédly a zdálo se, že se jim v jejich budoucím působišti líbilo.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy


20. leden 2012

Dne 20. 1. proběhl zápis do I. ročníku pro školní rok 2012/13. Dostavilo se k němu celkem 17 žáků, kteří si kromě nového zážitku odnesli i spoustu dárků.

Sněhuláci

Sněhuláci


19. leden 2012

Žáci spojené 3. a 4. třídy využili nádherných sněhových podmínek k zimním aktivitám a stavěním sněhuláků.

Vánoční muzicírování

Vánoční muzicírování


22. prosinec 2011

Těšení na Vánoce si děti ve spojené 3. a 4. třídě ukrátily hudebními a tanečními aktivitami.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


16. prosinec 2011

V předvánočním čase se konala velká školní akademie s bohatým programem, kde se zaplněnému sálu v celkem třinácti vystoupeních předvedly všechny třídy a většina školních zájmových útvarů.

Vánoce s Josefem Ladou

Vánoce s Josefem Ladou


7. prosinec 2011

V prosincovém projektu se žáci 3. a 4. ročníku podrobně seznámili s životem a dílem známého českého malíře J. Lady. Spolu s kocourkem Mikešem si zahráli pátrací hru, četli, vymýšleli jsme příběhy podle Ladových obrázků, počítali, zpívali, kreslili a společně vyrobili Ladův Betlém v životní velikosti. V rámci projektu jsme také společně docvičili choreografii našeho vánočního vystoupení na školní akademii.

Mikuláš

Mikuláš


5. prosinec 2011

I letos navštívil naši školu Mikuláš s čerty a anděly. Podle reakce, zejména nižších ročníků, se tato návštěva setkala opět s velkým ohlasem. Největší událostí byla ale mikulášsko–čertovská návštěva pro mateřskou školku, kde kromě přednesených básniček zazněly i sliby o polepšení se – doufejme, že dlouho vydržely.

Těšíme se na zimu – celoškolní projektový den

Těšíme se na zimu – celoškolní projektový den


2. prosinec 2011

Prosinec jsme zahájili celoškolním projektovým dnem „Těšíme se na zimu“, zaměřeným na tvorbu a prezentaci výrobků se zimní a vánoční tematikou. Žáci první třídy vyráběli velké papírové sněhuláky, druháci Mikuláše, anděla a čerta, třeťáci a čtvrťáci tvořili netradičního anděla, jehož základem byla láhev a drátěnka, páťáci poznávali ptačí druhy, které je možné vidět v zimě na krmítku, a vyráběli k tomuto tématu pomůcku. Druhý stupeň pracoval v několika speciálních dílnách, složených z žáků různých tříd. Cílem, kromě zhotovení různých výrobků, bylo vzájemné poznávání se žáků při netradičních činnostech a zlepšování úrovně komunikace.

Vystoupení pro seniory

Vystoupení pro seniory


listopad 2011

V listopadu vystoupil kroužek aerobiku na kulturní akci věnované seniorům.

Projekt Pravěk

Projekt Pravěk


listopad 2011

Autentických výsledků bylo dosaženo při projektu 6. ročníku Pravěk – doba kamenná. Tématu se žáci věnovali v hodinách dějepisu, výtvarné výchovy a pracovních činností. Vyzkoušeli si stavbu pravěkých obydlí, malování na kameny, výrobu pravěkých nástrojů a šperků, pečení placek a z kartonů si vyrobili postavy pravěkých lidí.

Zpívání u vánočního stromu

Zpívání u vánočního stromu


26. listopad 2011

V sobotu 26. listopadu proběhlo v městysi slavnostní rozsvícení vánočního stromu, při kterém zazněly koledy a písně v podání pěveckého sboru naší školy. Žáci při této příležitosti rozdali všem návštěvníkům vlastnoručně vyrobené kalendáře s vlastními kresbami.

Sněhurka a sedm trpaslíků

Sněhurka a sedm trpaslíků


6. listopad 2011

Nedávnou návštěvu divadelního představení „Trpaslíci a Sněhurka“ v Horáckém divadle Jihlava využili začátkem listopadu třeťáci a čtvrťáci k dalšímu rozpracování v třídním projektu. Společně jsme četli, počítali, vyprávěli příběh a zpívali. Z papírových rolí, chemlonu a krepového papíru jsme zhotovili jednotlivé postavy, se kterými jsme celou pohádku také zdramatizovali.

Projekt Zelenina

Projekt Zelenina


1. listopad 2011 až 2. listopad 2011

Dne 1. a 2. 11. probíhal ve druhé třídě projekt Zelenina. Žáci poznávali její druhy po hmatu i chuti, a to se zavázanýma očima, takže bylo napínavé, jakou zeleninu dostane kdo k ochutnání a zda ji pozná. Nakrájená zelenina byla následně využita k vlastnoruční výrobě pizzy. Nechyběly různé hádanky, hry a křížovky. Žáci využili i svátek Halloween a vyrobili si panáčky Dýňáčky.

Model školy

Model školy


říjen 2011

V pracovních činnostech stavěli žáci 5. třídy papírovou školu. S pomocí fotografií odhadli přibližné rozměry modelů, které se naší škole opravdu podobají.

Projekt Ovoce a zelenina

Projekt Ovoce a zelenina


září 2011 až říjen 2011

Na přelomu září a října žáci 1. třídy pracovali na projektu Ovoce a zelenina. Projekt procházel napříč předměty. Hlavní těžiště bylo ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech. Na závěr se dětem podařilo z víček poskládat nádherná jablíčka.

Brambory – zlato Vysočiny

Brambory – zlato Vysočiny


30. říjen 2011

Třeťáci a čtvrťáci na konci října pracovali na svém dalším třídním projektu „BRAMBORY“. Žáci se tématem zabývali prakticky ve všech předmětech. V „bramborových“ básničkách a písničkách vyhledávali rýmy a kreslili k nim obrázky, seznámili se s pověstí „Kterak brambory na Vysočinu přišly“, vypočítali řadu bramborových slovních úloh, z bramborových razítek vytvořili pěkné obrázky, společnými silami vyrobili traktor, který veze plné valníky brambor, od maminek donesli řadu receptů na bramborové speciality a společně si připravili a snědli hromadu bramboráků. V tělesné výchově jsme poté uspořádali bramborovou olympiádu a ti nejlepší získali i bramborové medaile. Děti si na praktických úlohách upevnily učivo z prvouky a přírodovědy, ale získaly i celou řadu nových znalostí.

Práce s Activstudiem

Práce s Activstudiem


24. říjen 2011

V jeden z říjnových podvečerů jsme vyhověli přání rodičů a ve škole jim předvedli, co vše lze dělat s moderní multimediální pomůckou interaktivní tabulí.

Úspěch stolních tenistů

Úspěch stolních tenistů


19. říjen 2011

Výborného výsledku dosáhlo družstvo starších žáků F. Zažímal, D. Krčál a R. Havránek, které reprezentovalo školu na okresním kole sportovní ligy ve stolním tenisu v Jihlavě. V konkurenci 17 družstev jsme vybojovali nádherné 2. místo.

Andělská noc

Andělská noc


14. říjen 2011

14. 10. připravila základní škola spolu s TJ Sokol zejména pro nejmenší děti a jejich rodiče světluškový průvod, nesoucí letos název Andělská noc. Průvod tvořený mnoha desítkami účastníků prošel lesíkem plným světlušek, cestou zaznělo několik písniček při kytaře a na fotbalovém hřišti všichni zhlédli andělský tanec. Mrazivý, ale romantický večer byl zakončen vypuštěním létajících lampionů, které, než zmizely za obzorem, ozářily noční oblohu.

Dopravní hřiště

Dopravní hřiště


13. říjen 2011

Žáci spojené 3. a 4. třídy zahájili první lekcí letošní teoretickou i praktickou výuku na dopravním hřišti.

Noc ve škole

Noc ve škole


30. září 2011 až 1. říjen 2011

I žákům 5. třídy se na sklonku září splnilo přání nocovat ve škole. Po večeři u ohýnku absolvovali hru při baterkách spojenou s řešením úkolů, zazpívali si s kytarou a večer se unaveni těšili do spacáků.

Spaní ve škole

Spaní ve škole


září 2011

Druhá třída se letos rozhodla zahájit školu poněkud netradičně. Děti se proměnily v pravěké lovce a užily si odpoledne plné her a soutěží. Opekli jsme mamuta (buřtíky), uvařili čaj na ohýnku , zazpívali písničky s kytarou, nechyběla ani malá stezka odvahy, přečetli jsme knížku Doba ledová…..a usnuli po dlouhém brebentění ve spacácích ve třídě. Ráno jsme si vystrojili snídaňové hody, trochu jsme si tvořili a zpívali a pak už se muselo domů. To to uteklo…

Kolik řečí znáš...

Kolik řečí znáš...


29. září 2011

Již od roku 2001 se po celé Evropě 26. září slaví Evropský den jazyků. Právě na tento den jsme si ve 3. a 4. ročníku načasovali náš první letošní třídní projekt s názvem „KOLIK ŘEČÍ ZNÁŠ, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM“. Pomocí různorodých úkolů jsme se zaměřili zejména na země, které jsou v těsném sousedství naší republiky a na jejich jazyk. Druhý den jsme se věnovali komunikaci nevidomých a neslyšících lidí, naučili jsme se prstovou abecedu, děti si zkusily vyluštit krátkou zprávu psanou Braillovým písmem. V závěru projektu došlo také na Morseovu abecedu. Výsledkem naší práce jsou velkoplošné plakáty, které jsme vystavili na chodbě před třídou, ale také mnoho společných zážitků a nových vědomostí.

Projekt Jablka

Projekt Jablka


29. září 2011

Ve svém druhém letošním projektu se druháci zaměřili na matematiku. Donesli si dohromady 100 kusů jablek (letos totiž budeme počítat do sta), a doslova si osahali, jak taková stovka vypadá. Jablka jsme různě uspořádávali a rovnali, vážili a dělali o tom záznamy, nakonec jsme to nevydrželi a rozkrájeli je na ochutnávku. Zlatým hřebem našeho projektu bylo zužitkování jablek, upekli jsme 4 nohavice štrůdlu, který provoněl celou školu. Ve výtvarné výchově jsme vyrobili 100 papírových jablíček, která jsme pověsili do rámu jako model stovky. Protože nás jablka bavila, přidali jsme si ještě hledání a opisování básniček, říkadel a písniček o jablkách a nesměla chybět ani jablečně laděná hudební výchova.

Starověký Řím

Starověký Řím


5. září 2011

5. 9. navštívili všichni žáci školy vzdělávací pořad Řím – legionáři, gladiátoři, Césarové, kde se zábavnou formou seznámili s historickou epochou starého Říma. Někteří žáci dokonce v představení aktivně vystupovali a mohli se tak přímo na jevišti seznámit s výzbrojí legionářů a gladiátorů.

První školní den

První školní den


1. září 2011

Naši noví prvňáčci zahájili školní rok 2011/12 s úsměvem a dobrou náladou. Zároveň si na úvod odnesli domů spoustu pomůcek a dárečků. Všem přejeme, ať se jim ve škole líbí a daří, což jistě potěší i jejich rodiče, kteří je v hojném počtu první den do školy doprovodili.