Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie školního roku 2009/2010

Foto tříd

Foto tříd


školní rok 2009/2010

Tradiční fotografování tříd na konci školního roku.

Naši zdravotníci nejlepší v kraji

Naši zdravotníci nejlepší v kraji


8. červen 2010

Naši zdravotníci se 8. června zúčastnili krajské soutěže Hlídek mladých zdravotníků v Pelhřimově. V mladší kategorii hlídka ve složení N. Jurková, K. Šmardová, R. Krejčí. L. Šindlerová, V. Jakvidová zvítězila a bude kraj Vysočina reprezentovat v celostátním kole v Chrudimi. Hlídka starší V. Marková, B. Marková, A. Lysá, P. Lysá, K. Vavrová skončila na pěkném čtvrtém místě. Blahopřejeme a držíme pěsti.

Závěrečný koncert kroužku hry na flétnu

Závěrečný koncert kroužku hry na flétnu


7. červen 2010

7. června odpoledne uzavřel svoji letošní činnost kroužek hry na flétnu. Ve zcela zaplněné učebně proběhl hodinu a půl dlouhý koncert všech 24 žáků z 1.–8. ročníku, kteří letos v kroužku pracovali.

Zoo Jihlava

Zoo Jihlava


7. červen 2010

Děti ze spojené 2. a 3. třídy v závěru školního roku navštívili také jihlavskou zoologickou zahradu.

Pravěké dílny v Muzeu Vysočiny

Pravěké dílny v Muzeu Vysočiny


7. červen 2010

V měsíci dubnu se žáci 1., 2. a 5. ročníku zúčastnili výtvarné soutěže Nakresli svého mamuta. Velice nás těší, že z více než 150 výkresů z celého okresu byl mezi oceněnými žák 2. ročníku Vojtěch Žďánský. Jeho práce je vystavena v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. 7. června se děti z 1. a 2. třídy vypravily do muzea na hmatovou výstavu o pravěkém textilu a oděvu Šaty dělaj´ pračlověka a na dotykovou pravěkou dílnu, kde si mohly vystavené předměty osahat a vyzkoušely si, jak pravěký člověk žil, lovil a pracoval.

Výlet na Bítov

Výlet na Bítov


4. červen 2010

1. - 4. třída byla na výletě na hradě Bítov. Mimo prohlídky hradu jsme byli i v malé zoologické zahradě a na rozhledně Rumburak.

Cesta pohádkovým lesem

Cesta pohádkovým lesem


30. květen 2010

TJ Sokol Stonařov ve spolupráci s naší školou připravil na neděli 30. května pro děti Cestu pohádkovým lesem. Ti nejstarší žáci se převlékli za pohádkové bytosti a menší a ještě menší děti plnily různé úkoly. Prolétly se s čarodejnicí na koštěti, přikládaly líným čertům na oheň, princezně hledaly poztrácené korále atd. Byl k vidění Pat a Mat, Bob a Bobek, vodník a další. Navíc jsme poručili větru, dešti a odpoledne se opravdu vydařilo.

Školní akademie

Školní akademie


28. květen 2010

Vystoupení pro své spolužáky připravili spolu se svými učitelkami členové divadelního a flétnového kroužku, pěveckého souboru a děvčata věnující se cvičení aerobiku.

Projekt Cesta odpadu

Projekt Cesta odpadu


20. květen 2010 až 21. květen 2010

Ve dnech 20. května a 21. května probíhal v sedmé a deváté třídě ekologický projekt s názvem Cesta odpadu. První den navštívili žáci třídírnu odpadu Ekos-T v Třebíči a skládku smíšeného odpadu v Petrůvkách.Druhý den zakreslovali kontejnerová stání do mapy městyse, počítali množství odpadu na jednoho občana, zkoumali cestu odpadu, sledovali značky na obalech,prezentovali svá zjištění, počítali svou ekologickou stopu atd.

Kinderiáda

Kinderiáda


18. květen 2010

V úterý 18. května 2010 se devítičlenné družstvo žáků z 2.–5. ročníku zúčastnilo závodů v lehké atletice — Kinderiády, která se konala v Pacově. Na programu byly klasické disciplíny lehké atletiky — běh, hod, skok daleký a štafeta 4x60m.

Vítězní zdravotníci

Vítězní zdravotníci


13. květen 2010

Ve čtvrtek 13. května 2010 proběhlo v Domově dětí a mládeže v Jihlavě okresní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků. Obě družstva si vedla výborně a v obou kategoriích dosáhla na příčku nejvyšší. Vítězové budou 8. června reprezentovat okres Jihlava v krajském kole, které se uskuteční v Pelhřimově. Blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci a držíme pěsti! Složení družstev: mladší — Jurková, Krejčí, Šmardová, Jakvidová, Rod, Šindlerová starší — Marková V., Marková B., Cempírková, Lysá, Brychtová.

Týden s pohádkou

Týden s pohádkou


3. květen 2010 až 7. květen 2010

Od 3. do 7. května pracovali žáci 1. a 2. ročníku na společném projektu Týden s pohádkou. Děti v každém dni rozpracovávaly jednu pohádku. Byla to Červená Karkulka, Kohoutek a slepička, O veliké řepě, Perníková chaloupka a Hrnečku vař. Žáky kromě čtení a vyprávění čekala řada různorodých úkolů z českého jazyka, matematiky, prvouky, výtvarné výchovy i pracovních činností. Děti skládaly písmenka, luštily křížovky, psaly, počítaly, malovaly, ale také např. pekly bábovku, zdobily perníčky, vařily kaši a některé pohádky také dramatizovaly.

Fotili jsme jaro

Fotili jsme jaro


duben 2010

Ve fotografickém kroužku jsme se tentokrát zaměřili na makrofotografie. V ukázkách najdete mimo květin i kachny divoké a jednu vzpomínku na zimu.

Čistá Vysočina

Čistá Vysočina


22. duben 2010

„Nedědíme planetu po našich předcích, ale půjčujeme si ji od našich potomků“: Antoine de Saint–Exupéry. Krajský úřad kraje Vysočina vyhlásil projekt Čistá Vysočina, do kterého se přihlásila i naše škola. Ve čtvrtek 22. dubna (Den Země) žáci 6. ročníku uklízeli veřejná prostranství městyse a sbírali odpadky podél hlavních komunikací. V úterý 27. dubna se připojili žáci 7. ročníku, kteří uklidili les podél silnice na Brtnici, tzv. Koutňák.

Starověká mytologie

Starověká mytologie


20. duben 2010

V 6. ročníku probíhal v březnu a dubnu projekt na téma Starověká mytologie. V českém jazyce četli žáci pověsti a báje o starověkém Řecku. V dějepise vyhledávali informace o řeckých bozích a hrdinech. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech se pokusili dané téma ztvárnit.

Požární ochrana očima dětí

Požární ochrana očima dětí


březen 2010

Žáci 6.–9. ročníku se zúčastnili soutěže Požární ochrana očima dětí 2010. Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěž se skládala z části literární a části výtvarné. Nejlepší slohové práce a obrázky byly zaslány příslušné hodnotící komisi.

Velikonoční dílny – celoškolní projekt

Velikonoční dílny – celoškolní projekt


31. březen 2010

Dne 31. března se uskutečnil celoškolní projekt Velikonoční dílny. Žáci I. stupně pracovali pod vedením svých třídních učitelů. Žáci II. stupně si mohli zvolit dvě ze šesti tématicky zaměřených dílen: velikonoční dekorace na zeď, historie Velikonoc a velikonoční přání, pečení jidášů a zdobení perníků, malování kraslic, lepení mozaiky na vajíčka a dekorace z proutí, pletení pomlázky. O tvůrčím zaujetí a spokojenosti žáků svědčí přiložená fotodokumentace.

Docela malý divadelní festival

Docela malý divadelní festival


16. březen 2010

V Jihlavě se konal 15. ročník Docela malého divadelního festivalu, což je přehlídka školních divadelních souborů, kde ani letos nechyběli naši herci v sestavě: J. Frantál, R. Mátl, V. Rodová, D. Samuelová, K. Oulehlová, V. Marková, B. Marková, Z. Vilímková, D. Brychtová. Naši divadelníci se představili s hrou Malý Alenáš od Ivana Vyskočila.

Projekt Les

Projekt Les


24. únor 2010

Ve 4. třídě děti pracovaly na přírodovědném projektu Les, ve kterém se věnovali živočichům a rostlinám, které můžeme v lesním prostředí najít.

Projekt Lidské tělo

Projekt Lidské tělo


24. únor 2010

24. února pracovali žáci 1. a 2. ročníku na projektu Lidské tělo. Zopakovali si části lidského těla, zaměřili se na zdravou a nezdravou životosprávu, všímali si, jak člověk roste a vyvíjí se, vyzkoušeli si práci s encyklopedií, novými způsoby si upevnili učivo probírané v prvouce a získali i řadu nových poznatků.

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik


listopad 2009 až 18. únor 2010

V průběhu listopadu až února se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili plaveckého výcviku v bazénu v Jihlavě. Výsledky závěrečných závodů na 50 m volný způsob: děvčata: 1. Lucie Šindlerová (4. tř.), 2. Simona Škrdlová (4. tř.), 3. Elena Terbrová (3. tř.), chlapci: 1. Jan Rod (4. tř.), 2. Vojtěch Brunner (4. tř.), 3. Radek Pokorný (3. tř.).

Maškarní karneval

Maškarní karneval


5. únor 2010

5. února se uskutečnil tradiční maškarní karneval. O nejlepší masky soutěžili jednotlivci i třídní kolektivy, nechyběly ani zábavné soutěže a tombola. Mezi třídními kolektivy si tentokrát prvenství odnesli žáci 7. ročníku v roli Hvězd šoubyznysu, druhé místo obsadili žáci 6. ročníku v podobě Mravenců, třetí skončili Hasiči z 9. třídy. V jednotlivcích prvenství vybojovalo duo Hejda — Koráb ze 4. ročníku, představující taneční kreace M. Jacksona.

Vaření ve 2. třídě

Vaření ve 2. třídě


5. únor 2010

Druháci ve spojené třídě ve slohu opisovali recepty na přípravu pomazánek. Podle receptů pak připravili pro prvňáčky malou ochutnávačku.

Tančíme stále

Tančíme stále


leden 2010

Žákyně naší školy navštěvující kroužek aerobiku vystupují při různých příležitostech. Nejprve vystoupení zhlédli v listopadu naši senioři, poté rodiče a veřejnost na Vánoční akademii. V lednu se děvčata představila na Mysliveckém plese v Pavlově, v únoru na plese MŠ v Dlouhé Brtnici a na Maškarním plese ve Stonařově. Nyní se připravují na taneční soutěž, která se uskuteční v dubnu — Přibyslavský pantoflíček.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy


22. leden 2010

Budoucí prvňáčci absolvovali 22. ledna zápis do I. ročníku 2O1O/11. Dostavilo se celkem 18 žáků. Příjemnou atmosféru jeho průběhu zachycují fotografie a fotokoláž.

Návštěva předškoláčků

Návštěva předškoláčků


14. leden 2010

14. ledna navštívili budoucí prvňáčci naši školu. Zúčastnili se jedné vyučovací hodiny v 1. a 2. třídě, podívali se, jak žáci pracují, seznámili se s prostředím školy. Za týden se na všechny budeme těšit u zápisu.

Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR


7. leden 2010

7. ledna absolvovali žáci 4.–5. ročníku besedu s Policií ČR na téma chování v krizových situacích, v blízkosti nebezpečných míst a nálezy nebezpečných předmětů. Žáci 8. a 9. ročníku na téma sprejerství, poškozování cizích věcí a právní vědomí obecně. Těchto akcí máme připraveno na 2. pololetí pro různé ročníky ještě několik.

Vánoce v 1. a 2. třídě

Vánoce v 1. a 2. třídě


prosinec 2009

Nejmladší žáci ve škole už netrpělivě čekají na příchod Ježíška. Celá třída dýchá vánoční atmosférou. Děti si ji vyzdobily vlastnoručně vyrobenými dekoracemi. Přiložené fotografie svědčí o tom, jak se jim to povedlo.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


17. prosinec 2009

17. prosince vystoupili žáci naší školy s bohatým programem na vánoční akademii v kulturním domě ve Stonařově. Ve 14 vystoupeních různého žánru zazpívali koledy, zahráli na flétny, na kytary, předvedli klasický tanec i vystoupení aerobiku, zarecitovali a zahráli divadlo. Všechna vystoupení byla oceněna potleskem zcela zaplněného sálu.

Mikuláš

Mikuláš


4. prosinec 2009

I letos navštívil naši školu Mikuláš s čerty a anděly. Všichni žáci si odnesli něco na zub a snad i zajímavý zážitek. Někteří také slíbili, že se budou lépe chovat, tak uvidíme...

Projekt Naše obec

Projekt Naše obec


říjen 2009 až listopad 2009

Koncem října a začátkem listopadu proběhl v 1. až 4. třídě projekt Naše obec. Žáci různými způsoby (práce s interaktivními mapami, vyhledávání na internetu, návštěva obecního úřadu, rotundy, procházka po zajímavých místech obce, prezentace starých fotografií) získávali informace o Stonařovu a při skupinové práci si ověřovali získané poznatky. Sestavovali mapu Stonařova, zakreslovali do mapy podle zadání, odpovídali na testové otázky a pokoušeli se nakreslit rotundu.

Ročníkový projekt Město

Ročníkový projekt Město


říjen 2009 až listopad 2009

V říjnu a listopadu proběhl v 7. třídě projekt Město. Žáci pracovali s tímto tématem v různých předmětech. Ve výtvarné výchově vytvořili pamorama města, v německém jazyce zopakovali a rozšířili slovní zásobu, sestavili křížovky pro své spolužáky, v pracovních činnostech za použití kartonů a papíru sestavili model renesančního města. Tento projekt bude ještě v listopadu probíhat v hodinách dějepisu a v českém jazyce.

Na návštěvě ve škole v Brtnici

Na návštěvě ve škole v Brtnici


27. listopad 2009 až 28. listopad 2009

Dne 27. listopadu odjeli žáci 5. třídy do sousední obce Brtnice za účelem poznat nové kamarády, zasoutěžit si a poznat prostředí jiné školy. Čekala je prohlídka školy, seznamovací hry, soutěž o nejhezčí obrázek z plastových víček, který se týkal brtnických pověstí, velice napínavý turnaj ve vybíjené – skončili na krásném 2. místě z pěti družstev, dále diskotéka a den zakončili stezkou odvahy po chodbách školy. V sobotu dopoledne si ještě zasoutěžili v tělocvičně, předali drobné dárky, které si navzájem vyrobili a unavení, plní zážitků odjeli domů.

Vánoční strom

Vánoční strom


28. listopad 2009

V sobotu 28. listopadu proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu, při kterém zazněly i koledy a písně v podání pěveckého sboru naší školy.

Projekt Kraj Vysočina

Projekt Kraj Vysočina


11. listopad 2009

Ve středu 11. listopadu se uskutečnil na druhém stupni naší školy celodenní projekt Kraj Vysočina. Žáci napříč ročníky si mohli zvolit jednu z pěti dílen: Významné hrady a zámky kraje, Pověsti z kraje Vysočina, Průvodce krajem, Významné osobnosti a Tradice brambor na Vysočině. Po celodenní práci si skupiny vzájemně představily výsledky své činnosti. Plakáty vzniklé při projektu a fotografie z něj jsou vystaveny na chodbách školy. Všichni žáci druhého stupně také obdrželi zvláštní vydání školního časopisu Zvonek, který informuje o průběhu projektového dne.

Projekt Stonařov

Projekt Stonařov


27. říjen 2009 až 2. listopad 2009

Ve spojené 1. a 2. třídě děti pracovaly na velkém projektu věnovaném Stonařovu. Po celodenní vycházce, kdy si celý Stonařov prohlédly, následovala práce ve třídě. Děti si společně namalovaly velkou mapu našeho městyse, zakreslily polohu důležitých míst ve Stonařově a také místa, kde bydlí. Vyprávěli jsme si o historii obce a místních pověstech, řešili jsme tajenky a rébusy k tématu, ke slovu se dostala i matematika, kdy děti skládaly početní puzzle se znakem Stonařova. Práce nás bavila a děti se dozvěděly spoustu nových informací o místě svého bydliště.

Fotili jsme Stonařov

Fotili jsme Stonařov


říjen 2009

V letošním školním roce zahájil svoji činnost i fotokroužek. Podívejte se na první práce, na kterých jsme se pokusili vyfotit podzimní Stonařov. Zatím nás není mnoho, ale rádi přivítáme další zájemce.

Odhalení sošky Rolanda

Odhalení sošky Rolanda


28. říjen 2009

28. října 2009 proběhlo ve Stonařově slavnostní odhalení sošky rytíře Rolanda, na kterém se podílely i dvě žákyně naší školy.

Projekt Ovoce

Projekt Ovoce


9. říjen 2009

Začátkem října 2009 proběhl v 1. a 2. ročníku jednodenní projekt Ovoce. Žáci nejprve hovořili o důležitosti ovoce pro zdravou výživu. Vyvodili si smysly, kterými člověk vnímá věci kolem sebe a hned si funkci smyslů prakticky vyzkoušeli, když poznávali druhy ovoce podle zraku, hmatu, čichu a chuti. V návaznosti na učivo prvouky rozdělovali ovoce do skupin podle různých kritérií. Mluvili o způsobech zpracování ovoce a zabrousili i do českého jazyka, když v názvech druhů ovoce vyhledávali písmenka, která už znají. Pomocí nakreslených druhů ovoce řešili různé matematické příklady. Vyvrcholením projektu byla příprava ovocné hostiny, jejímž finálním produktem se stal puding zdobený vlastnoručně krájeným ovocem. Nechybělo ani závěrečné hodnocení a písníčky, jak jinak než o ovoci. Výstupem práce, která vzájemně propojila řadu předmětů, byly velkoplošné plakáty zdobící část stěny vedle vlastní třídy. O spokojenosti dětí s průběhem projektu svědčí přiložené fotografie.

Mladí cyklisté opět úspěšní

Mladí cyklisté opět úspěšní


22. září 2009

V úterý 22. září proběhla na dopravním hřišti v Jihlavě soutěž s názvem Jihlavský cyklista. Soutěžilo se ve třech disciplínách, v jízdě po dopravním hřišti, v jízdě zručnosti a ve zkoušce z pravidel silničního provozu. V jednotlivcích se naši žáci umístili takto, na 2. místě Natálie Jurková, na 3. místě Roman Krejčí a na 4. místě Klára Šmardová. V soutěži družstev po součtu bodů byli naši žáci nejlepší. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Renesanční vojenství

Renesanční vojenství


21. září 2009

Již 3. díl dějepisného vzdělávacího pořadu, tentokrát s názvem Renesanční vojenství, navštívili žáci naší školy v místním kulturním domě. V plné zbroji tentokrát viděli např. renesančního šlechtice oblečeného dle španělské módy nebo postavu důstojníka německých žoldnéřských jednotek. Prostřednictvím hraných scének, do kterých se žáci též zapojili, byl názorně předveden vývoj zbraní a vojenské taktiky, ale také znázorněn přerod společenské úlohy šlechtice z drsného válečníka ve všestranně vzdělaného dvořana. Obě zářijové akce byly žákům hrazeny z prostředků SRŠ.

Ptáci v letu

Ptáci v letu


17. září 2009

17. září navštívil naši školu pan Hořák ze záchranné stanice Chrástov, tentokrát s pořadem Ptáci v letu. I když nám nepřálo počasí, mohli jsme obdivovat nádherný klouzavý let supa a k vidění byly další ptačí druhy. U nás zatím běžné káně lesní a poštolka obecná, ale i mnohem vzácnější, které už ve volné přírodě téměř nespatříme – sova pálená, výreček malý, raroh velký a další.

První školní den

První školní den


1. září 2009

1. září jsem zahájili školní rok 2009/2010. Pro prvňáčky to byla jistě větší událost než pro ostatní, proto jsme je zachytili na několika fotografiích – ve třídě, před školou s rodiči a při návštěvě ředitelny, kam také zavítali, když se seznamovali se školou. Našim nejmenším i všem ostatním žákům přejeme úspěšný školní rok.