Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie školního roku 2006/2007

Foto tříd

Foto tříd


školní rok 2006/2007

Tradiční fotografování tříd na konci školního roku.

Jízda zručnosti

Jízda zručnosti


14. červen 2007

14. června se uskutečnila již tradiční soutěž v jízdě zručnosti na koloběžkách. Kategorie 1.–3. třída: 1. místo Linhart Matěj, 2. Rod Jan, 3. Samuelová Leona. Kategorie 4.–5. třída: 1. místo Braneyeak Miloš, 2. Sobotková Sabina, 3. Vavrová Katka.

Výlet do Brna

Výlet do Brna


7. červen 2007

Žáci 2. 3. a 5. třídy vydali na výlet do Brna. Navštívili Hvězdárnu, v centru Brna akvárium a Zelný trh. Na staré radnici si poslechli pověsti O brněnském drakovi a O brněnském kole. Potom se pěšky vydali na hrad Špilberk, kde si prohlédli výstavu hraček a v dětské dílně plnili spoustu zajímavých úkolů a vyzkoušeli si různé starodávné kostýmy.

Výsadba okrasné zeleně

Výsadba okrasné zeleně


květen 2007

Děti ze školní družiny pomáhaly na zahradě mateřské školy vysazovat květiny.

Závěrečný koncert kroužku hry na flétnu

Závěrečný koncert kroužku hry na flétnu


30. květen 2007

Na konci května uspořádal kroužek hry na flétnu společné vystoupení. Žáci si pozvali své rodiče i prarodiče, aby jim předvedli, co se v průběhu školního roku naučili.

Ministryně školství na návštěvě naší školy

Ministryně školství na návštěvě naší školy


28. květen 2007

Naši školu navštívila ministryně školství paní Dana Kuchtová, doprovázená svými spolupracovníky z ministerstva, hejtmanem Kraje Vysočina panem Milošem Vystrčilem a vedoucím odboru školství Kraje Vysočina panem Ludvíkem. Návštěva se uskutečnila v rámci cesty ministryně po Vysočině a jejím účelem byl velmi neutěšený stav školní tělocvičny a možnosti financování její přístavby. Představitelé městyse Stonařov spolu s ředitelem školy seznámili paní ministryni s představami a plány možné realizace stavby. Ona i její spolupracovníci doporučili některé alternativní postupy vedoucí k uskutečnění plánované akce, zároveň však zdůraznili, že samo ministerstvo nedisponuje prostředky na přímé financování obecního školství v oblasti investic. Přínosem celého setkání byl vstřícný rozhovor, získání nových kontaktů, ale zejména osobní zkušenost ministryně Kuchtové s naším naprosto nevyhovujícím sportovním zařízením, neboť větší část rozhovoru probíhala právě ve zmiňovaných prostorách staré tělocvičny. Všichni doufáme, že i toto setkání svým dílem přispěje k tomu, že v dohledné době budou moci žáci stonařovské školy i sportovci ze širšího okolí provozovat svou sportovní činnost v důstojném sportovním zařízení.

Mladí zdravotníci

Mladí zdravotníci


15. květen 2007

15. května jsme se v Jihlavě zúčastnili okresní soutěže Hlídek mladých zdravotníků ČČK. Hlídka v mladší kategorii obsadila 1. místo a bude reprezentovat okres v oblastní soutěži v Českém Krumlově. Hlídka ve starší kategorii obsadila pěkné 2. místo. Blahopřejeme a držíme palce!

Mladí cyklisté

Mladí cyklisté


4. květen 2007

V okresním kole soutěže mladých cyklistů výborně reprezentovala naši školu družstva mladších i starších žáků, která vybojovala v obou kategoriích svorně 3. místo. Starší žáci startovali ve složení M. Bártů, J. Pojer, J. Šafránek, K. Nejedlá, všichni 8. tř. Družstvo mladších žáků tvořili T. Bártů, Z. Šafránková, Š. Vybíralová, všichni 6. tř. a Aleš Patry ze 7. tř.

Návštěva zoologické zahrady

Návštěva zoologické zahrady


3. květen 2007

Další den na projekt Zvířata navázala 1. až 5. třída návštěvou ZOO v Jihlavě.

Zvířata – celoškolní projektový den

Zvířata – celoškolní projektový den


2. květen 2007

Po projektu Česká republika – moje vlast a Vánoce, proběhl ve středu 2. května 2007 další projektový den s názvem Zvířata. Žáci jednotlivých tříd se zaobírali tímto tématem z nejrůznějších pohledů. Vyhledávali informace o různých živočiších, psali bajky, poslouchali hudbu, došlo i na chemické pokusy, páťáci dokonce sepsanou bajku zdramatizovali. 7. třída navštívila zemědělské družstvo Agro Stonařov a farmu soukromého zemědělce. V závěru dne žáci předvedli výsledky své práce spolužákům a vyučujícím.

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik


30. duben 2007

Žáci 3. a 4. ročníku ukončili plaveckými závody výuku plavání v bazénu E. Rošického v Jihlavě.

Školní akademie

Školní akademie


19. duben 2007

Aktivnější část žáků, zapojená do kulturního dění školy, zpříjemnila část jednoho dubnového dopoledne svým spolužákům. S nacvičeným programem vystoupila naše skupina aerobiku, divadelní soubor zahrál pohádku, s níž reprezentoval školu na okresním divadelním festivalu a vystoupení zakončil školní taneční soubor s ukázkou několika country tanců. Jednotlivá vystoupení měla úspěch a doufejme, že inspirovala další adepty zájmové činnosti z řad žáků.

Karneval

Karneval


9. únor 2007

Ke všeobecné spokojenosti proběhl školní maškarní karneval. Řada tříd osvědčila svou soudržnost výrobou kolektivní masky. V třídních kolektivech zvítězila velmi těsně 6. tř., představující postavy z pohádky Mrazík. Druzí byli deváťáci velmi autentickým ztvárněním členů pedagogického sboru, na 3. místě skončila 7. tř. s maskou nazvanou Večerníček. V soutěži jednotlivců si nejvyšší ocenění odnesli králíci z klobouku Bob a Bobek v podání M. Smutného a L. Grüna ze 7. tř.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy


19. leden 2007

19. ledna proběhl na naší škole zápis žáků do 1. třídy na školní rok 2007/2008.

Adventní věnce

Adventní věnce


prosinec 2006

V pracovních činnostech žáci vyráběli adventní věnce z přírodních materiálů.

Celoškolní projekt Vánoce

Celoškolní projekt Vánoce


22. prosinec 2006

Poslední školní předvánoční den patřil projektovému dni Vánoce. Za asistence pedagogů si žáci tyto svátky připomněli z různých aspektů. Nechybělo vánoční pečivo, různé obyčeje, vánoční výzdoba, a dokonce ani živý Betlém žáků 5. ročníku, který byl oceněn jako nejnápaditější počin. Vánoční atmosféra byla podtržena sladkým cukrovím, na kterém si na závěr všichni pochutnali.

Vánoční stolování

Vánoční stolování


21. prosinec 2006

V pracovních činnostech si žáci přiblížili sváteční atmosféru aranžováním vánočních stolů.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


14. prosinec 2006

Tradiční prosincovou akcí naší školy je velká vánoční akademie v kulturním domě. Jejím cílem je předvést rodičům i ostatní veřejnosti, co se žáci pod vedením svých učitelů ve vyučovacích hodinách, nepovinných předmětech a kroužcích za uplynulé období naučili. Letos se představilo v 11 vystoupeních 170 žáků. Účinkoval pěvecký sbor, recitovali žáci 1. a 3. třídy, koledy zazpívali druháci, představil se kroužek hry na flétnu, páťáci s divadelní scénkou, skupina aerobiku, kytarový kroužek, divadelní kroužek. Sbor, kroužek hry na flétnu a divadelní kroužek navíc společně zahráli i operku Budulínek. O tom, že se jednotlivá vystoupení líbila, svědčil zaplněný sál spokojených diváků. Celý program byl doplněn v předsálí instalovanou výstavkou výrobků, výtvorů a kreseb žáků všech věkových kategorií.

Noc s pohádkou

Noc s pohádkou


8. prosinec 2006 až 9. prosinec 2006

Žáci pátého ročníku uskutečnili za asistence učitelek „Školní noc s pohádkou“, což byla jedna z netradičních forem stmelování žákovského kolektivu. Žáci se sešli v podvečer ve škole, absolvovali řadu literárně hudebních soutěží, zažili atmosféru noční školy, při které nechyběla ani stezka odvahy doprovázená pohádkovou postavou a po noci strávené ve školní třídě se ráno spokojeně rozešli do svých domovů.

Mikuláš

Mikuláš


5. prosinec 2006

Uskutečnila se oblíbená mikulášská nadílka pro všechny žáky školy i mateřské školky. Pro své mladší spolužáky ji připravili žáci 9. třídy.

Budulínek

Budulínek


listopad 2006

Žáci naší školy se přihlásili do umělecké soutěže nakladatelství Fragment a spolu se svými učitelkami nacvičili operku (malou operu) „Budulínek“ autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Naše videonahrávka s představením se znovu velmi líbila a soubor skončil mezi třemi nejlepšími v republice, za což byli žáci odměněni spoustou pěkných knížek. Velmi pěkně jsme tak navázali na předminulý rok, kdy vítězství v této soutěži mezi nás přivedlo patrony celé akce pány Svěráka a Uhlíře.

Návštěva knihovny

Návštěva knihovny


8. listopad 2006

Žáci 2. ročníku navštívili Městskou knihovnu v Jihlavě, kde pro ně byl připraven speciální program. Tuto vzdělávací akci ještě doplnili návštěvou jihlavského muzea.

Celoškolní projekt Česká republika – moje vlast

Celoškolní projekt Česká republika – moje vlast


25. říjen 2006

25. října 2006 proběhl ve všech třídách naší školy projektový den na téma Česká republika – moje vlast. Žáci 1. a 4. třídy sázeli lípu republiky, druháci si mimo jiné povídali o T. G. Masarykovi, žáci třetí třídy skládali puzzle České republiky, páťáci vyhledávali a zpracovávali informace o státních svátcích. Na druhém stupni pracovali žáci v pěti tematických dílnách, do kterých se přihlásili podle svých zájmů. Dílny byly zaměřeny takto: dílo J. K. Tyla a česká hymna, zeměpis ČR v německém jazyce, počátky českého státu a svatý Václav, příprava typických staročeských jídel, výroba státního znaku z plechu. Žáci pracovali ve skupinách, a kromě nabývání nových poznatků se učili i komunikovat a spolupracovat. O tom, že práce žáky zaujala, svědčí řada hmatatelných faktů v podobě tištěných výstupů, bohaté fotodokumentace, zážitků zachycených ve školním časopise apod.

První školní den

První školní den


4. září 2006

Po prázdninách jsme opět nastoupili do školy a přivítali jsme nové prvňáčky.