Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie školního roku 2018/2019

Foto tříd

Foto tříd


školní rok 2018/2019

Tradiční fotografování tříd na konci školního roku.

Nová družina

Nová družina


červenec 2019 až srpen 2019

V průběhu prázdnin prošla školní družina rozsáhlou rekonstrukcí. Byl pořízen krásný nový nábytek a zařízení, ale především bude mít od nadcházejícího školního roku konečně své vlastní prostory.

Zoo Jihlava

Zoo Jihlava


25. červen 2019

Páťáci se v závěru školního roku vypravili ještě na poslední výlet do jihlavské zoo.

Mléčný den

Mléčný den


24. červen 2019

Páťáci v červnu realizovali i mléčný den s využitím produktů ochutnávkového koše z projektu Mléko do škol.

Oslava 100 let od založení české školy ve Stonařově

Oslava 100 let od založení české školy ve Stonařově


22. červen 2019

V sobotu 22. června proběhla v areálu ZŠ Stonařov oslava k výročí 100 let od založení české školy ve Stonařově. Součástí oslav bylo i otevření nové školní zahrady s přírodní učebnou a dokončení generální rekonstrukce školní budovy. ZŠ připravila ke dni oslav bohatý program – školní akademii, řadu prohlídkových expozic, rukodělné dílny, promítání a prohlídku fotografií, panelovou výstavku, apod. Slavnostně byl pokřtěn sborník ke stoletému výročí. Oslava se těšila velkému zájmu návštěvníků, což nás velice těší. Velké poděkování patří představitelům městyse a místním hasičům za pořadatelskou pomoc a součinnost při realizaci celé akce. Všem moc děkujeme.

Výlet 3. a 4. třídy

Výlet 3. a 4. třídy


12. červen 2019

12. června navštívila 3. a 4. třída skanzen lidových staveb Veselý Kopec u Hlinska. Děti si zde prohlédly, jak se žilo a pracovalo na Vysočině před 100 lety. Mimo obytných stavení mohly prozkoumat i stodoly, mlýn, špýchar ap.

Chov skotu – projektový den s odborníkem z praxe

Chov skotu – projektový den s odborníkem z praxe


10. červen 2019

V pondělí 10. června se konal další projektový den s odborníkem z praxe. Tentokrát naši školu navštívil pan Pavel Kubala, který pracuje jako zootechnik v zemědělském družstvu Agro Stonařov. První část projektového dne proběhla ve škole. Pan Kubala formou prezentace seznámil žáky s chovem skotu, jeho významem, technologií chovu, s jednotlivými plemeny atd. Poté žáci informace zpracovávali do pracovních listů. Jedním se zpracovaných témat bylo i složení mléka a charakteristika jednotlivých mléčných výrobků. Zde byl žákům předložen ochutnávkový koš v rámci projektu MLÉKO DO ŠKOL. Žáci získávali informace o konkrétním výrobku, a nakonec došlo na jejich degustaci. Poté následovala praktická část, kdy žáci navštívili velkokapacitní kravín. Hledali informace o jednotlivých dojnicích v kartách a získali vědomosti o principu vedení evidence. Seznámili se i s typem dojírny a technologií dojení. Svou zručnost potvrdili při tetování a krmení telat. Hlavní cíl projektového dne byl splněn, žáci si uvědomili, že chov skotu je jedním ze stěžejních odvětví živočišné výroby a má nezastupitelný význam v obživě obyvatelstva.

Výlet 8. a 9. třídy

Výlet 8. a 9. třídy


5. červen 2019 až 6. červen 2019

Dvoudenní výlet osmáků a deváťáků začal v Brně prohlídkou brněnských památek. Poté následovala prohlídka pivovaru v Dalešicích. Místo je známé z filmových Postřižin. Prohlídky se týkala historie a současnosti vaření dalešického piva. Odpoledne a noc jsme strávili v Brtnici, kde jsme přespali na brtnické faře na půdě ve spacácích a na karimatkách. Večer nechyběla stezka odvahy, kterou připravili deváťáci pro osmáky. Druhý den ráno jsme se pěšky vydali do Příseky na prohlídku do muzea autíček a hraček. Výlet se nám, líbil a rádi na něj budeme vzpomínat.

Ovocný den

Ovocný den


4. červen 2019

I letos páťáci využili možnost vyzkoušení ochutnávkového koše z projektu Ovoce do škol. A tak celý den připravovali a ochutnávali ovocné speciality.

Rekonstrukce školy

Rekonstrukce školy


leden 2019 až květen 2019

V letošním roce probíhá rozsáhlá rekonstrukce školy.

Výlet 1. a 2. třídy

Výlet 1. a 2. třídy


30. květen 2019

Ve čtvrtek 30. května vyjeli prvňáci a druháci na celodenní výlet. V nedaleké Třebíči navštívili Alternátor — vědecko–zábavní centrum, baziliku sv. Prokopa – tam absolvovali program Jak se staví bazilika, náměstí v Třebíči. V odpoledních hodinách odjeli na Kozí farmu do Ratibořic. Tam ochutnali výrobky z kozího mléka, vyslechli, jak taková farma funguje, prošli si stáje a nakrmili kozy. I díky skvělému počasí si všichni výlet užili.

Výlet 7. třídy

Výlet 7. třídy


29. květen 2019

Ve středu 29. května vyrazila 7. třída na školní výlet do Laserového centra v Brně. Všichni se na akční hry těšili. Každá hra trvala sice jen 15 minut, ale hráči se z arény vraceli zcela propoceni. Celá třída byla rozdělena do 4 týmů, které se střídaly ve hře. Nehrající sledovali na tabuli zásahy a počty bodů hrajícího týmu a mohli se posilnit, napít a připravit na další hru. Výlet se dětem velmi líbil. Všichni byli nadšeni a rádi by si takový výlet zopakovali příští rok.

Výlet 5. třídy

Výlet 5. třídy


28. květen 2019 až 29. květen 2019

Páťáci se 28. a 29. května vydali na dvoudenní výlet do Brna a Žďáru nad Sázavou. V Brně jsme navštívili Planetárium, kde jsme absolvovali prohlídku hvězdné oblohy a program Astronaut. Potom jsme se přesunuli do vědeckého zábavního parku VIDA u brněnského výstaviště. Večer jsme dorazili vlakem do Žďáru nad Sázavou. Přespali jsme v chatkách kempu u Pilské nádrže. Ráno jsme navštívili žďárský zámek a v něm i Muzeum nové generace s programem Jaké příběhy přináší voda. Nakonec jsme si prohlédli poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je zařazen v seznamu památek UNESCO. Při cestování jsme využili různé druhy dopravy. Jeli jsme autobusem Regiojet, vlakem i brněnskou „šalinou“. Počasí nám letos sice moc nepřálo, ale přesto jsme si poslední výlet na prvním stupni velice užili a vrátili jsme se domů plní společných zážitků.

Zoo v krabici

Zoo v krabici


24. květen 2019

24. května se první třída vypravila do ZOO v Jihlavě. Měli tu připravený program nazvaný ZOO v krabici. Kromě hroznýše, který se skrýval v jedné z krabic, si mohli pohladit i kůži tygra a medvěda. Nechyběly ani soutěže a spousta zajímavostí. Poté si prošli Zoo, koupili nezbytné suvenýry a potom už hurá domů. Všichni jsme si tento den náramně užili.

Studijní vzdělávací zájezd do Velké Británie

Studijní vzdělávací zájezd do Velké Británie


19. květen 2019 až 24. květen 2019

Ve dnech 19. 5. – 24. 5. 2019 strávili někteří žáci 9. a 8. třídy úžasný týden ve Velké Británii. Během čtyř dnů poznali památky a zajímavosti hlavního města. Procházku zahájili pohledem z největšího vyhlídkového kola v Evropě – London Eye. Došli na známá místa jako jsou Trafalgar Square, Downing Sreet, Westminster Abbey, k Buckingham Palace, Piccadili Square, projeli se londýnským metrem k muzeu voskových figurín Madame Tussauds. Druhý den navštívili Windsor Castle (druhý největší obydlený hrad), prošli nádherné vnitřní salónky a sály, podívali se do katedrály, kde měli svatbu princ Harry a Meghan. Odpoledne děti strávily v zábavním parku Legoland, kde se nejen pobavily, ale zhlédly spoustu nádherných staveb celého světa postavených ze stavebnice Lego. Třetí den žáci jeli do Greenwichského parku, vyfotili se u nultého poledníku, navštívili muzeum námořnictva, jeli lodí po řece Temži k pevnosti Tower of London, kde viděli korunovační klenoty a prošli několik dalších expozic. Pokračovali procházkou po známém mostě Tower Bridge, kolem řeky, divadla Globe, ke katedrále sv. Pavla – St. Paul’s Cathedral (druhá největší katedrála). Čtvrtý den žáci Londýn opustili a jeli do přímořského letoviska Hastingsu. Navštívili pašerácké jeskyně, prošli se po pláži, prohlédli si staré přístavní město, zříceninu hradu Hastings, navštívili mořské akvárium, muzeum rybářů. Utratili poslední peníze a vydali se na cestu domů. Zpáteční cestu přes kanál La Manche jeli Euro tunelem, zatímco do Británie cestovali trajektem z Calais. Děti nejenže navštívily světoznámá místa, ale díky ubytování v anglických hostitelských rodinách se seznámily se způsobem života ve Velké Británii. Počasí jim přálo a i díky skvělému průvodci si dovezly spoustu nezapomenutelných zážitků.

Holubi – projektový den s odborníkem z praxe

Holubi – projektový den s odborníkem z praxe


20. květen 2019

V pondělí 20. května proběhl v sedmé třídě projektový den s odborníkem z praxe panem Bc. Martinem Zadražilem. Pan Zadražil je vášnivým chovatelem poštovních holubů. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací, o významu chovu holubů, o historii chovu, o průběhu soutěží sportovních holubů, o testovacích stanicích atd. Následovalo vyplnění pracovních listů a zjištění svých znalostí. Nejzajímavější byla praktická část, kdy došlo ke krmení holubů, k jejich kroužkování a zkoušce startovacích hodin. Všichni se shodli na tom, že chov poštovních holubů je zábava náročná na volný čas, finance a organizační záležitosti. Odměnou jsou však příjemné pocity při sportovním klání, klubový život a chovatelské zážitky.

Den matek v 5. třídě

Den matek v 5. třídě


16. květen 2019

Ve čtvrtek 16. května proběhlo v 5. třídě již tradiční setkání dětí a maminek u příležitosti oslavy Dne matek. Stejně jako v minulých letech připravily děti program plný zpěvu a tance. Nechyběly ani vlastnoručně vyrobené dárečky. Snažili jsme se o vytvoření neformálního setkání plného pohody, tak doufáme, že se u nás maminkám líbilo.

Mladí zdravotníci úspěšní v okrese i v kraji

Mladí zdravotníci úspěšní v okrese i v kraji


14. květen 2019

V úterý 14. května se v Jihlavě uskutečnilo okresní kolo mladých zdravotníků. Naši školu reprezentovala dvě družstva, ve starší kategorii družstvo ve složení Martina Zadražilová, Kristýna Hrůzová, Eliška Harnušková, Adéla Pryclová a Kristýna Sobotková obsadilo krásné páté místo. Družstvo mladších ve složení Elena Zvěřinová, Lucie Špačková, Filip Zvěřina, Sofie Špačková, Jana Kovářová, Matouš Jurka vybojovalo v okrese prvenství a v krajském kole ve čtvrtek 16. května v Havlíčkově Brodě skončilo na 3. místě. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Druháci v Telči

Druháci v Telči


7. květen 2019

Druháci navštívili knihovnu v Telči. Aby si zkusili cestování různými dopravními prostředky, jeli autobusem přes Třešť a odtud vlakem do Telče. V knihovně byl pro děti připraven dvouhodinový program, který se jim moc líbil. Pak se prošli zámeckým parkem a nádvořím na zámku. I přes chladné počasí nakonec zakončili výlet zmrzlinou.

Les – projektový den s odborníkem z praxe

Les – projektový den s odborníkem z praxe


2. květen 2019

Společný sraz všech žáků 9. třídy a ing. Libora Jandy byl u MŠ Stonařov. Odtud jsme odešli do lesa, revíru pana Jandy v okolí Sokolíčka, který navštěvují studenti lesnických fakult z Prahy a Brna. V lese byla vybrána stanoviště, na kterých se pan Janda věnoval jednotlivým tématům týkajících se lesa, situaci v lese ukazoval na konkrétních příkladech. Pedagog a odborník vedli žáky k diskuzi o jednotlivých tématech a k vyslovení názorů na možnosti řešení nastalé situace v lesích ČR. Poté se žáci rozdělili do dvou skupin, které mezi sebou soutěžily. První úkol bylo společně odpovědět na otázky týkající se tématu. Následovaly sportovní úkoly a ukázka toho, že v lese se může sportovat a není k tomu potřeba hřiště nebo stadion.

Čarodějnice aneb den kouzel

Čarodějnice aneb den kouzel


30. duben 2019

Čarodějnice aneb den kouzel – to byl název dalšího projektu první třídy. Děti se naučily kouzelná zaříkadla a písničky a poté vařily pěnivý lektvar podle začarovaného návodu. Ukázaly při tom, že dokáží číst a psát skutečně velmi dobře. V dalších hodinách naše čarodějky plnily úkoly kouzelnice Dórinky, kde nechybělo počítání, kreslení, vymýšlení rýmů a také nezbytný čarodějnický tělocvik – „hod ropuchou do komína“, „vrh koštěte na cíl“, „slalom na koštěti“ a další podobné „nezbytnosti“ Moc děkujeme také maminkám a babičce, které nám napekly pařátky a slaná košťátka – mňam, to byla ale dobrota. Dórinka nám nezapomněla nechat pár úkolů ještě na další den, tak jsme psali básničky a v matematice jsme se učili vážit. Jak jinak než prakticky. Upekli jsme si kouzelně jednoduchou a dobrou buchtu. Děvčata prohlásila, že skupina kluků vítězí – jejich buchta prý byla lepší. Takové uznání se skutečně cení. Prvňáci stále dokazují, že jsou skvělá parta.

Návštěva knihovny

Návštěva knihovny


17. duben 2019

Naši prvňáci už jsou zdatnými čtenáři.Proto jsme také navštívili knihovnu ve Stonařově, paní Smolíková nám ukázala, jak to v knihovně funguje, co si mohou půjčit ke čtení a program doplnila řadou her a kvízů, při kterých se děti výborně pobavily. Děkujeme!

Velikonoční dílny

Velikonoční dílny


16. duben 2019

V páté třídě proběhly tradiční velikonoční dílny, ve kterých se žáci zabývali zdobením vajíček a výrobou velikonočních dekorací.

Planetárium Morava

Planetárium Morava


12. duben 2019

Premiérově absolvovali žáci celé školy i děti z MŠ naučný program „Planetária Morava“, odehrávající se v nafukovací kopuli a zahrnující témata dle vlastního výběru tak, aby odpovídala věku jednotlivých ročníků. Po celé dopoledne se zde promítaly zajímavé a naučné filmy o vesmíru.

Jarní květiny

Jarní květiny


březen 2019

Projekt první třídy, při kterém jsme si zapátrali po názvech nejběžnějších jarních květinek, kreslili, psali a hráli hry. Vypravili jsme se také na Jechovec, kde jsme obdivovali nádherně rozkvetlé bledule. Opět nechyběly kvízy, povídání a prima nálada.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem


29. březen 2019 až 30. březen 2019

V pátek 29. března. proběhla u nás ve škole Noc s Andersenem, která má za úkol podpořit dětské čtenářství. Zúčastnili se jí žáci 2. a 5. třídy. Pracovali s pohádkami H. Ch. Andersena. Děti ve skupinkách četly vybranou pohádku, připravily si loutkové divadlo, odpovídali na otázky k pohádce. Vyráběly si Malou mořskou vílu, upekly sladkou pochoutku z Dánska – rodné Andersenovy země. Druháci si prošli noční cestu školou, kterou si pro ně nachystali páťáci. Stejně jako vloni se všem noc strávená ve škole moc líbila.

Děti do bruslí

Děti do bruslí


25. březen 2019

V pondělí 25. 3. byl ukončen dvouměsíční kurz bruslení pro předškoláky a žáky 1. a 2. ročníku, který od ledna probíhal na zimním stadionu v Telči. Děti dokázaly za poměrně krátkou dobu udělat výrazné pokroky, někteří stáli na bruslích úplně poprvé a nyní bruslí všichni. Zájemci z řad rodičů se mohli přijet na rozlučku s bruslením do Telče podívat a společně s dětmi si zabruslit.

Veselé zoubky

Veselé zoubky


26. únor 2019

Vzdělávací program, který 26. 2. proběhl v 1. třídě, se dětem skutečně velmi líbil. Povídali jsme si o tom, co zoubkům prospívá, a nebo naopak škodí, trénovali jsme správnou techniku čištění zubů, vyplňovali zábavné pracovní listy a nechyběla ani pohádka. Úsměv na tvářích vykouzlily také hezké dárky, které děti na závěr dostaly od drogerie DM.

Karneval

Karneval


22. únor 2019

22. února se uskutečnil tradiční maškarní karneval. Žáci od 5. do 9. ročníku se stejně lako v předešlých letech prezentovali skupinovými vystoupeními, která měla svou choreografii, hudební doprovod a průvodní myšlenku vtělenou do názvu. Letos jsme tedy viděli chorea s názvy Večerníček, Vojáci, Bobík, Farma a Hudební trendy. Všechny třídy si odnesly ocenění za nějaký specifický rys, avšak bez stanovení pořadí. V 1.–4. ročníku se to zase hemžilo řadou promyšlených a na přípravu náročných masek, přičemž 25 nejlepších bylo oceněno. Nejvýše byly hodnoceny 3 masky – potápěčka Sofie Špačkové, černoška Adély Příhodové a myslivec Jakuba Kreuze. Tito žáci si kromě sladké odměny odnesli i volnou vstupenku na libovolné představení do multikina v jihlavském CITY PARKU. Něco na zub ale dostali všichni žáci. Ti, kteří navíc soutěžili, měli dokonce cen několik, přičemž vše bylo umocněno pestrou tombolou. Nechyběla ani spousta pohybu při tancování, tedy podtrženo a sečteno – letošní karneval se opět po všech stránkách vydařil.

Pohled do světa hmyzu a bezobratlých

Pohled do světa hmyzu a bezobratlých


14. únor 2019

Žáci celé školy premiérově absolvovali přírodovědný program „Pohled do světa hmyzu a bezobratlých“. Pan Švec přivezl nepřeberné množství brouků, pavouků, hmyzu, motýlů či stonožek. Některé exempláře, představující proteinovou stravu, bylo možno i ochutnat, chtělo to ale trochu odvahy.

Projekt Vesmír

Projekt Vesmír


8. únor 2019 až 12. únor 2019

V první polovině února pracovali páťáci na velkém projektu věnovanému tématu probíranému v hodinách přírodovědy. Žáci četli pověsti o vzniku názvů některých souhvězdí, kreslili k nim ilustrace, zjišťovali informace o planetách a některých významných kosmonautech, počítali řadu příkladů s vesmírnou tajenkou, ve skupinách se vydali na vesmírnou misi, při které bylo třeba plnit zadané úkoly s vyhledáváním informací o vesmíru na internetu, z PET–lahve a barevných papírů vyráběli rakety, zhotovili i velký model sluneční soustavy, který teď máme vystavený ve třídě.

Recitační soutěž

Recitační soutěž


5. únor 2019

V úterý 5. února 2019 se konalo školní kolo v recitaci. Letos se zúčastnilo 28 žáků. Soutěžící byli rozděleni podle tříd do 4 kategorií. Výkony recitátorů hodnotila porota ve složení: Irena Frantálová, Veronika Čermáková a Milena Musilová. Porota oceňuje dobrou připravenost žáků, vhodný výběr vzhledem k věku. Mnozí zvládli i náročné texty a všichni statečně bojovali s trémou. Rozhodování o prvních místech bylo pro porotu jako vždy těžké. Nejlépe si vedla nejmladší a nejstarší kategorie. Ale za své výkony si všichni zaslouží pochvalu a velké poděkování. A komu se dařilo nejvíce? 2.–3. ročník: 1. Šulc Jan, 2. Smolík Vít, 3. Kovář Tomáš, 4.–5. ročník: 1. Zvěřina Tomáš, 2. Popelář Adam, 3. Smutná Michaela, 6.–7. ročník: 1. Ďásková Lucie, 2. Harnušková Marie, 3. Prycl Tomáš, 8.–9. ročník: 1. Zadražilová Martina, 2. Harnušková Eliška, 3. Dvořák Jan.

Lyžařský kurz  v Peci pod Sněžkou

Lyžařský kurz v Peci pod Sněžkou


28. leden 2019 až 4. únor 2019

Letos jsme po několikaleté pauze vyrazili na lyžařský kurz a Krkonoše se nám představily v plné kráse. Báječné počasí, výborné ubytování, jídlo a vstřícný personál sněhem zapadané kouzelné chaty uprostřed lesů nad Pecí pod Sněžkou – to vše nám připravilo nezapomenutelný týden. Třetina žáků stála na lyžích poprvé a všichni lyžují. Poděkování patří též Petru a Evě Stokláskovým za velkou pomoc při vlastním výcviku. Zkrátka asi nejlepší lyžák za dlouhá léta.

Vánoční dílny

Vánoční dílny


20. prosinec 2018

Rukodělný projekt s výrobou vánočních dekorací proběhl v 5. třídě i letos.

Betlém

Betlém


14. prosinec 2018

Velký obraz Betlému se spoustou postav vytvořili žáci páťáci jako společnou práci celé třídy.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


13. prosinec 2018

Dne 13. prosince se v sále kulturního domu za tradičně vysoké podpory diváků uskutečnila vánoční akademie, na níž ve 12 vystoupeních různého žánru a zaměření prezentovali svou zájmovou činnost žáci ZŠ za podpory svých učitelů.

Mikuláš v ZŠ a MŠ

Mikuláš v ZŠ a MŠ


5. prosinec 2018

Ani letos na nás Mikuláš nezapomněl. Přišel spolu s čerty a andělem, přinesl něco na zub a pár jedinců snad přiměl k zamyšlení, zda by se nedalo někde něco zlepšit. Třeba v chování, učení, v zapomínání pomůcek a úkolů... No, snad ta návštěva nebyla marná.

Rozsvícení vánočního stromu v městysi

Rozsvícení vánočního stromu v městysi


1. prosinec 2018

I letos jsme svou účastí podpořili Rozsvícení vánočního stromu v městysi. Naše aktivity byly tradiční – zazpíval pěvecký sbor ZŠ, spoluobčané byli z rukou „školních andělů“ obdarováni vánočními přáníčky, průčelí obchodu budou až do příchodu nového roku zkrášlovat vánoční stromky, vyzdobené dětmi ZŠ, MŠ i centrem Stonožka. Vystaven je též každoročně doplňovaný betlém z dílny školního keramického kroužku.

Setkání seniorů

Setkání seniorů


listopad 2018

I letos zpestřil setkání seniorů ve Stonařově svým vystoupení školní kroužek aerobiku.

Projekt Orient

Projekt Orient


listopad 2018

V měsíci listopadu proběhl v 6. ročníku třídní projekt s názvem Orient. Tématem se žáci zabývali v několika předmětech – v dějepise, výtvarné výchově, českém jazyce, pracovních činnostech. V dějepise se žáci seznamovali s Mezopotámií, doplňovali pracovní listy a zhlédli dva krátké dokumenty. V pracovních činnostech postavili známou babylónskou Ištařinu bránu, kterou je možno vidět v muzeu v Berlíně a také nyní v naší škole. Ve výtvarné výchově malovali posvátná zvířata Mezopotámie a kreslili znaky klínového písma. V českém jazyce četli příběhy o Gilgamešovi. Téma žáky zaujalo a práce je bavila.

Projekt Voda

Projekt Voda


říjen 2018 až listopad 2018

V měsíci říjnu a listopadu proběhl v 7. třídě projekt s názvem Voda. Tématem se žáci zabývali v mnoha předmětech. V hodinách zeměpisu vytvořili prezentace na téma vodstvo Ameriky. Ve výtvarné výchově malovali voskovou technikou akvárium, došlo i na malbu tradičního kapra. V pracovních činnostech z odpadového materiálu vyráběli koláž s potápěčem a poté z potravinářského barviva vyrobili barevnou vodní fantazii.

Zdobení vánočních stromečků

Zdobení vánočních stromečků


29. listopad 2018

Ve všech třídách naší školy se v průběhu podzimních měsíců vyrábějí vánoční ozdoby na stromečky, které jsou následně součástí adventní výzdoby městečka. Ve fotogalerii jsou momentky ze zdobení stromečku 5. třídy.

Benefiční koncert

Benefiční koncert


24. listopad 2018

V sobotu 24. 11. děvčata 9. ročníku tančily na benefičním koncertě ve Stonařově, který pořádal nadační fond Šťastná hvězda. Vystoupení bylo velmi zdařilé i díky hudebnímu doprovodu a zpěvu paní učitelky Veroniky Čermákové, Ireny Frantálové a pana místostarosty Ivana Šulce. Děkujeme!!

Kouzelný vlak

Kouzelný vlak


22. listopad 2018

Žáci 1.–5. ročníku a MŠ navštívili v místním kulturním domě zábavný program pánů Řezníčka a Kotlíka plný her, kouzel a dětského smíchu, tentokrát s názvem „Kouzelný vlak“.

Výroba ozdob

Výroba ozdob


říjen 2018

Každý rok žáci pomáhají při realizace akce Rozsvícení vánočního stromu v městysi. Vyrábějí se ozdoby na stromečky, ale také upomínkové dárečky pro zúčastněné.

Halloween

Halloween


26. říjen 2018

V pátek 26. října uspořádal Sokol Stonařov ve spolupráci s naší školou lampiónový průvod tentokrát s názvem „Pod křídly kouzelné noci“. Jako tradičně akce začala u sochy sedláka rozsvícením halloweenských dýní. Kroužek sborového zpěvu za hudebního doprovodu paní učitelky Veroniky Čermákové a Ireny Frantálové zazpíval několik písní u vyzdobené kašny. Zazněla i píseň od Karla Kryla s názvem „Anděl“. Vystoupení bylo zaslouženě odměněno velikým potleskem. Taneční kulisu obstaraly dvě obří postavy se stříbrnými křídly. Poté se celý průvod vydal cestou kolem Jarošova rybníka, kterou osvítily opět křídla (tentokrát motýlí) žákyň 9. ročníku. Finální konec celé akce obstarali členové divadelního souboru Karla Čapka z Třeště efektním světelným tanečním přestavením (s křídly), doplněné o ohnivou show.

Česká republika — moje vlast (projektové odpoledne pro děti a rodiče)

Česká republika — moje vlast (projektové odpoledne pro děti a rodiče)


24. říjen 2018

Náplní projektového odpoledne pro rodiče s dětmi bylo putování po 14 stanovištích, která představovala města České republiky. Návštěvníci si vyzkoušeli obory a činnosti, které jsou pro daná města typické. Například ve Zlíně zavazovali tkaničky, v Ostravských dolech — ve sklepě staré školní budovy „těžili“ uhlí, v Pardubicích si zaběhli Velkou pardubickou, v Jihlavě stříleli na bránu pod dohledem maskota FC Vysočina. Mnohé návštěvníky zejména z řad rodičů zaujala prezentace fotografií o proměnách Stonařova. Poděkování patří panu Jaroslavu Kreuzovi, který pro stanoviště Litoměřice – Zahrada Čech věnoval dvě bedny krásných jablek. Účast dětí rodičů byla hojná, což bereme jako doklad toho, že naše projektová odpoledne mají dobrou pověst a jsou oblíbená. Můžeme se tedy už nyní těšit na příští školní rok a další společné setkání u nás ve škole.

Česká republika — moje vlast (celoškolní projektové dopoledne)

Česká republika — moje vlast (celoškolní projektové dopoledne)


24. říjen 2018

U příležitosti stoletého výročí vzniku Československa jsme letošní projektový den věnovali České republice — naší vlasti. Ve středu 24. října žila celá škola tímto tématem. Žáci zpracovávali státní symboly, škola byla plná státních barev, znaků a vlajek, z některých tříd zněla státní hymna. Prvňáci si povídali o typických věcech pro Česko a stihli napéct perníčky. Druháci se učí počítat do 100, tak lepili sto lipových listů na českou vlajku a také si povídali o T. G. Masarykovi. Žáci 3. třídy zpracovávali proměnu mapy České republiky od jejího vzniku po současnost. Čtvrťáci kromě státního znaku vytvářeli i znak Vysočiny. V páté třídě se žáci seznámili se stovkou významných českých osobností a jejich portréty lepili na namalovanou lípu. Na druhém stupni byla práce tradičně organizována v dílnách napříč ročníky. Dílny probíhaly pod názvy: Státní symboly, Mapa ČR, Státní znak – historie a podoby znaku, České dětské postavičky a Putování s lidovou písničkou. Pátou vyučovací hodinu se žáci sešli na horní chodbě a prezentovali výsledky své práce spolužákům z ostatních dílen. Na závěr jsme všichni společně zazpívali státní hymnu.

Výlet do muzea

Výlet do muzea


17. říjen 2018

Ve středu 17. 10. se druháci vydali navštívit Muzeum Vysočiny do Jihlavy, kde navštívili výstavu 100 let republiky a také další expozice – Živá příroda Českomoravské vrchoviny a expozici těžby stříbra v Jihlavě. Aby byl výlet zajímavější, snažili jsme se s dětmi využít co nejvíce dopravních prostředků. Cestovali jsme autobusem do Třeště, vlakem – „courákem“ do Kostelce, přestoupili jsme na rychlík do Jihlavy na hlavní nádraží a odtud trolejbusem na Masarykovo náměstí. Domů jsme jeli autobusem. Vše se nám vydařilo podle plánu a dětem se výlet určitě líbil.

Projekt Ovoce

Projekt Ovoce


12. říjen 2018

Prvňáčci absolvovali svůj první školní projekt s názvem Ovoce.

Projekt Mořský svět

Projekt Mořský svět


20. září 2018

V průběhu září jsme na každoroční vyprávění prázdninových zážitků volně navázali sedmihodinovou prací na rozsáhlém výtvarném projektu Mořský svět. Děti ve dvojicích vyráběly z barevných PET–lahví pestré rybky, které jsou nyní součástí dekorace na dolní chodbě. K tématu se nám hodily i nové písně V moři je místa dost, Tři kříže a Velrybářská výprava, které jsme se naučili v hudební výchově.

První školní den

První školní den


3. září 2018

3. září jsme zahájili nový školní rok. Nejslavnostnější den to byl hlavně pro naše prvňáčky, kteří se dnešním dnem stali opravdovými školáky.