Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie školního roku 2008/2009

Foto tříd

Foto tříd


školní rok 2008/2009

Tradiční fotografování tříd na konci školního roku.

Celoškolní sportovní den

Celoškolní sportovní den


29. červen 2009

Letošní školní rok vyvrcholil celoškolním sportovním dnem. Žáci se utkali v kolektivních i individuálních sportech a den před rozdáním vysvědčení si všichni pěkně zasportovali.

Den dopravní výchovy

Den dopravní výchovy


12. červen 2009

V červnu 2009 se uskutečnil celoškolní projekt Den dopravní výchovy rozdělený do 5 sekcí. Tři byly vědomostního charakteru – poznávání dopravních značek, dopravní testy a popis součástí a příslušenství jízdního kola. Další 2 sekce byly mimořádně atraktivní. V jedné se žáci seznamovali s policejní výstrojí a výzbrojí. Mohli si vyzkoušet jak různé součásti oděvu, tak i zásahové prostředky a vybavení. V poslední sekci děti detailně poznaly vybavení dálniční Policie, a to ostrou verzi zásahového vozidla VW Passat s výkonem 300 koní a motocykly Honda o obsahu 1300 cm3, vybavené moderními přístroji na měření rychlosti. Velkou devizou byla vstřícnost příslušníků oddělení dálniční Policie Velký Beranov, preventivně – informační skupiny územního odboru Jihlava i dopravní Policie. Dalším zpestřením byla pro všechny ukázka dovedností a výcviku policejních psů. Celé dopoledne bylo navíc doplněno řadou doprovodných soutěží, s nimiž škole osobně i sponzorsky pomohlo aktivní sdružení stonařovských seniorů. Projekt se velmi vydařil, byl příkladnou ukázkou spolupráce různých institucí a zároveň důkazem, že když se chce, dá se učit zábavně a efektivně, za což patří dík všem zúčastněným stranám.

Červená Lhota – Pelhřimov – Křemešník

Červená Lhota – Pelhřimov – Křemešník


11. červen 2009

Žáci 4. a 5. ročníku na svém školním výletě společně navštívili krásný zámek v jižních Čechách. Na Červené Lhotě se jim moc líbilo. Potom jeli do Pelhřimova a tam navštívili Muzeum rekordů a kuriozit. Konec výletu strávili v lanovém centru na Křemešníku.

Závěrečný flétnový koncert

Závěrečný flétnový koncert


10. červen 2009

Závěrečným koncertem vyvrcholila 10. června celoroční práce kroužku hry na flétnu. Zaplněné třídě spokojených rodičů se postupně přestavilo všech 21 členů kroužku, kteří v různém složení a pod vedením paní učitelky Ireny Frantálové zahráli řadu skladeb, nacvičených v letošním školním roce.

Plavecké závody

Plavecké závody


5. červen 2009

Za sponzorské pomoci SPCCH Stonařov, což je sdružení stonařovských seniorů, jsme uspořádali v bazénu ZŠ Demlova v Jihlavě plavecké závody žáků I. stupně. Stonařovským seniorům velmi děkujeme za jejich podporu. Výsledky: 1. - 3. tř. dívky: 1. Škrdlová S., 2. Šindlerová L., 3. Jakvidová V., zvl. cena Dvořáková D. z 1. tř., 2. a 3. tř. chlapci: 1. Rod J., 2. Brunner V., 3. Simpson D., 4. a 5. tř. dívky: 1. Šprynarová D., 2. Jurková N., 3. Šmardová K., 4. a 5. tř. chlapci: 1. Eliáš P., 2. Drábek M., 3. Souček J.

Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR


4. červen 2009

V rámci protidrogové prevence a dopravní výchovy se v červnu uskutečnila na 1. i 2. stupni ZŠ beseda s posluchači Vyšší policejní školy v Jihlavě. Kromě zmíněných témat byla řeč i o prevenci kriminality mládeže a činnosti Policie obecně. Na závěr byli žáci seznámeni s prvky sebeobrany a vybavením příslušníků Policie.

Náměšť nad Oslavou – výlet 6. a 7. třídy

Náměšť nad Oslavou – výlet 6. a 7. třídy


3. červen 2009

Žáci 6. a 7. třídy se vypravili na školní výlet do Náměšti nad Oslavou. Prohlédli si zámek a pak si užili plavbu lodí po Dalešické přehradě.

Letní akademie

Letní akademie


květen 2009

Žáci žákům – tak jsme pojmenovali program složený z vystoupení školního divadelního souboru, skupiny aerobiku a kroužku hry na flétnu. V šesti vystoupeních se předvedli ti, kteří školní zájmovou činnost aktivně provozují, aby svým kamarádům předvedli své dovednosti a zároveň je pro mimoškolní činnost inspirovali a motivovali.

Projekt Evropa

Projekt Evropa


květen 2009

V měsíci květnu probíhal ve většině předmětů na 2. stupni projekt Evropa, v jehož rámci žáci například překreslili velké mapy Evropy, do kterých vyznačovali hlavní města, dokreslovali vlajky, vyznačovali rostlinné a živočišné pásy. Dále vytvářeli medailonky významných evropských hudebníků, spisovatelů, přírodovědců, zabývali se evropskými hymnami, významnými stavbami, měnami evropských zemí, seznamovali se s Evropskou unií a získávali mnoho dalších informací s Evropou souvisejících. Vyvrcholením a uzavřením měsíční činnosti byla dvouhodinová prezentace projektu zástupci jednotlivých tříd, kteří předvedli výsledky své práce ve všech třídách 2. stupně. Materiály, které v rámci projektu vznikly, budou do konce školního roku vystaveny na chodbách školy a některé z nich budou v následujících letech sloužit jako učební pomůcky.

Projekt Cesta odpadu

Projekt Cesta odpadu


27. květen 2009 až 28. květen 2009

Ve dnech 27. května a 28. května probíhal v sedmé a deváté třídě ekologický projekt s názvem Cesta odpadu. První den žáci zakreslovali kontejnerová stání do mapy městyse, počítali množství odpadu na jednoho občana, zkoumali cestu odpadu, sledovali značky na obalech, počítali svoji ekologickou stopu atd. Druhý den navštívili třídírnu odpadu ODAS Žďár nad Sázavou.

Mladý cyklista

Mladý cyklista


5. květen 2009

Začátkem května se naši žáci zúčastnili v Jihlavě okresní soutěže Mladý cyklista. Prokázali znalosti z pravidel silničního provozu, z poskytování první pomoci, dovednost v jízdě zručnosti a na pozemních komunikacích. Družstva ve složení – mladší: R. Krejčí, R. Havránek, N. Jurková, K. Šmardová, starší: R. Mátl, T. Bártů, Š. Vybíralová, Z. Šafránková, skončila shodně na pěkném třetím místě.

Projekt Naše obec

Projekt Naše obec


duben 2009

V dubnu pracovali žáci 5. třídy na projektu Naše obec. Při práci byli rozděleni do skupin podle místa svého bydliště (Stonařov, Pavlov, Dlouhá Brtnice, Hladov, Suchá, Vílanec, Nevcehle, Sedlatice). V průběhu přípravného týdne se snažili získat co nejvíce zajímavostí o své obci. Po této přípravě se děti ve skupinách snažily informace roztřídit a společně zpracovat na papír formátu A1. Bylo nutné zakreslit obec na mapku, přehledně popsat vše, co je v dané obci důležité a svou práci doplnit obrázky (kresby, obrázky stažené z internetu, pohlednice i vlastní fotografie). Poté žáci v dílnách vyrobili z plakátu závěsnou mapu. Nakonec výsledky své práce prezentovali před spolužáky.

Školský pohár v kopané

Školský pohár v kopané


duben 2009

Se ctí jsme se zhostili každoročního pořadatelství jedné ze základních skupin Školského poháru Coca–cola v kopané. Na dva nejlepší týmy jsme letos nestačili a obsadili jsme 3. místo za ZŠ Březinova Jihlava a ZŠ Okříšky.

Znak Stonařova

Znak Stonařova


20. duben 2009

Žáci 9. ročníku se zúčastnili soutěže vyhlášené agenturou Dobrý den Pelhřimov o vytvoření nejhezčího znaku své obce či města z odpadních materiálů. Jako surovinu využili kartóny, víčka z PET lahví a polystyrén. Vytvořené znaky jsou vystaveny od května na nádvoří a v prostorách Krajského úřadu v Jihlavě.

Normální je nekouřit

Normální je nekouřit


26. březen 2009

V rámci předmětů Př, Rv, Vv absolvovali žáci 8. ročníku výchovně – vzdělávací projekt Normální je nekouřit, spočívající mj. ve výrobě plakátů s protikuřáckou tematikou. Vystavené práce byly zhodnoceny anketou mezi žáky s těmito výsledky: 1. A. Kalců, 2. R. Havránková, 3. O. Vybíral.

Turnaj ve florbalu

Turnaj ve florbalu


18. březen 2009

Tradiční urputné boje byly vedeny v přeboru školy ve florbalu, kterého se zúčastnilo okolo 50 hráčů. 1. místo vybojovala 8. třída ve složení F. Němeček, O. Vybíral, V. Zelený a L. Růžička, druhé skončilo družstvo 6. třídy P. Kolář, M. Kolář, F. Zažímal, D. Krčál, M. Kružík, R. Mátl, M. Vostál, 3. místo obsadila 9. tř. – M. Petráš, A. Patry, D. Brunner, P. Salát.

Velký král a malá myš

Velký král a malá myš


17. březen 2009

Školní divadelní kroužek se představil na Docela malém divadelním festivalu s pohádkou Eleny Čepčekové Velký král a malá myš. Toto představení bylo vybráno jako jedno z nejlepších a postoupilo na krajskou divadelní přehlídku do Třebíče.

Basketbal trojic

Basketbal trojic


4. březen 2009

Vítězi turnaje v basketbalu trojic se v kategorii 8. – 9. tř. stali P. Mátl, D. Tominec a M. Maňas před A. Patrym, R. Vyvadilem a L. Grünem. V kategorii 6. – 7. tř. dominovali sourozenci Kolářovi a D. Krčál, před R. Fišerem, L. Bendou a M. Braneyeakem.

Karneval

Karneval


24. únor 2009

V masopustním čase jsme uspořádali každoročně očekávaný maškarní karneval, charakteristický prestižním soupeřením třídních kolektivů i jednotlivců. V kategorii tříd letos zvítězila 9. třída, která se proměnila v Banánovou republiku stylově oděných černochů, druzí skončili Piráti z Karibiku ze 7. třídy a třetí 6. tř. se svým Statkem u růžového kozla. V kategorii jednotlivců zvítězil Jiří Frantál z 5. ročníku představující zubní pastu. Už samotné názvy svědčí o nápaditosti dětí.

Recitační soutěž

Recitační soutěž


16. únor 2009

Školní kolo v recitaci mělo letos 27 účastníků, kteří se nominovali z třídních kol. Porotě složené z učitelů i žáků se nejvíce líbil výkon těchto recitátorů: I. kategorie: 1. Martin Hovorka, 2. Martin Benda, 3. Marie Šmardová, II. kategorie: 1. Nikol Hronková, 2. Jiří Frantál, 3. Sabina Linhartová, III. kategorie: 1. Kateřina Vavrová, 2. Veronika Rodová, 3. Andrea Lisá, IV. kategorie: 1. Veronika Marková, 2. Michaela Krátká, 3. Zlata Lisá

Příroda České republiky

Příroda České republiky


listopad 2008 až leden 2009

Žáci 5. třídy ve svém rozsáhlém projektu zjišťovali informace o rostlinách a živočiších žijících v ČR. Pokusili se popisovat právě ty druhy, o kterých se neučili ve škole. K vyhledávání informací jim sloužily především encyklopedie a internet. V určitých časových úsecích se postupně zabývali těmito tématy: byliny, stromy a keře, houby, savci, ptáci, ryby, plazi a obojživelníci, hmyz a pavoukovci. Po utřídění získaných poznatků žáci zpracovávali daná témata i výtvarně. Výsledky své práce poté prezentovali před třídou. Konečným výstupem projektu je 8 svázaných knih.

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik


leden 2009

Za ideálních sněhových podmínek absolvovalo 17 žáků školy lyžařský výcvik v Orlických horách. Všichni účastníci zvládli základy lyžování, ti zdatnější pak i náročnější zdokonalovací prvky carvingu. Program vyvrcholil závěrečnými závody, které vyhrála Ivana Jiráková z 9. tř., 2. místo Jan Rod 3. tř., 3. místo D. Bartízal 7. tř.

Vánoční dílny

Vánoční dílny


18. prosinec 2008

Dne 18. 12. 2008 jsme realizovali celoškolní projekt Vánoční dílny. Žáci II. stupně pracovali dle vlastního zájmu v pěti dílnách: vizovické pečivo, vánoční dekorace ze sena, balení dárků, závěsy na dveře a dárkové kartičky, krabičky na dárky. Žáci I. stupně pod vedením třídních učitelů malovali vánoční motivy na sklo, vyráběli různá přání, připravovali vánoční pohoštění a také mlsali cukroví. O příjemném průběhu projektu svědčí i přiložená fotodokumentace.

Vánoční strom

Vánoční strom


15. prosinec 2008

V inovované podobě uspořádal Městys Stonařov akci rozsvícení vánočního stromu, na které se vystoupením pěveckého souboru a distribucí vlastnoručně vyrobených vánočních přáníček aktivně podílela i základní škola.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


12. prosinec 2008

Vyvrcholením předvánočního období byla opět velká vánoční akademie v kulturním domě. V 11 vystoupeních se představilo celkem 136 účinkujících, kteří potvrdili, že škola ve své zájmové činnosti realizované formou kroužků či nepovinných předmětů rozhodně nezahálí. Důkazem úspěšnosti akce je vždy zaplněný sál spokojených diváků. I tentokrát byl program doplněn výstavkou výrobků, výtvorů a kreseb žáků všech věkových kategorií.

Mikuláš

Mikuláš


5. prosinec 2008

Začátek prosince patří vždy mikulášské nadílce, kterou pro své mladší spolužáky i pro děti z mateřské školky chystají žáci nejvyššího ročníku. I tentokrát si všichni odnesli pěkný čerto–mikulášovský zážitek.

Vystoupení pro seniory

Vystoupení pro seniory


7. listopad 2008

Tradiční vystoupení v obci pro naše seniory přichystal kroužek aerobiku a děti z mateřské školy.

Podnebné pásy – projekt 5. třídy

Podnebné pásy – projekt 5. třídy


7. listopad 2008

V listopadu proběhl v 5. třídě obsáhlý projekt o podnebných pásech. Děti zjišťovaly, jaké přírodní poměry vládnou v polárních oblastech, mírném pásu, subtropech a tropech. Vyhledávaly zajímavosti o rostlinstvu a zvířatech v tundrách, pouštích, savanách, lesích mírného pásu, v pralesích, v mořích a oceánech. Při plnění úkolů bylo třeba také vyluštit několik tajenek a matematických rébusů, které dětem prozradily další zajímavosti o daném podnebném pásu. Bylo třeba vymyslet i báseň o zvířatech, které v této oblasti žijí.

Den otevřených dveří SOU Třešť

Den otevřených dveří SOU Třešť


7. listopad 2008

Jako inspiraci pro volbu povolání absolvovali žáci 9. ročníku den otevřených dveří v SOŠ a SOU Třešť.

První školní den

První školní den


1. září 2008

Také letos jsme přivítali nové prvňáčky.