Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

9. třída

9. třída
0123456789
PoFČjAjMVv
ÚtČjChMDNj/TvTv/Nj
StM/ČjČj/MFZAjVp
ČtMDVpČjAjHv
MChČjNj/TvTv/NjVo

Fotogalerie 9. třídy

 „Světem křížem krážem“ – projektový den pro žáky ZŠ

„Světem křížem krážem“ – projektový den pro žáky ZŠ


6. červen 2023

V úterý 6. června proběhl celoškolní projekt „Světem křížem krážem“. Zatímco třídy 1. stupně pracovaly odděleně, žáci 6.–9. ročníku byli rozděleni do pěti skupin napříč třídami. Toto rozdělení je záměrné a cílené, žáci se tak učí spolupracovat v jiných kolektivech a při práci se dále poznávají, důležitá je také týmová komunikace a závěrečná prezentace odvedené práce. A jaká byla témata? Jedna ze skupin se zabývala rasami obývajícími planetu a jejich barvou pleti. Každá rasa byla charakterizována pro ni příznačnými vlastnostmi. Skupina chlapců pak představila významné fotbalisty z různých koutů světa. Další skupina vytvořila čtyři expedice, které zamířily na různé kontinenty za poznáním památek a krás, přičemž měly naplánovat poznávací zájezd, a za pomoci internetu připravit i cenovou kalkulaci dané expedice. Třetí tým se vypravil na divoký západ za Indiány, v platformě Minecraft postavil indiánskou vesnici, kterou situoval hned za budovu školy, žáci si také vyzkoušeli střelbu z vyrobeného luku a šípů, výstupem byly i velmi zdařilé portréty Indiánů. Cílem bádání dalšího kolektivu byly zajímavé potraviny jednotlivých oblastí světa, jejich původ, pěstování a jejich další rozšíření po světě. Poslední ze skupin se zaměřila na světové značky aut a zjistila, že jich existuje okolo 200. Jednotlivé týmy si pak jednu ze svých oblíbených značek vybraly a podrobně se jí zabývaly – kdy vznikla, kde má hlavní sídlo, kolik aut se vyrábí a jaké typy. Získané poznatky pak jednotlivé skupiny přednesly v závěrečných prezentacích svým spolužákům. Žáci tedy strávili netradiční dopoledne naplněné kolektivní badatelskou činností, která je v převážné většině zaujala.

Na chvíli slavným malířem

Na chvíli slavným malířem


květen 2023

V měsíci květnu proběhl v deváté třídě projekt s názvem „Na chvíli slavným malířem“. Tentokrát byl vybrán obraz nizozemského barokního malíře Jana Vermeera Dívka s perlou. Žáci se seznámili s výtvarnými uměleckými směry 20. století, a to Op-artem a Pop–artem. Pop–art je umělecký směr, který byl ovlivněn populární hudbou a komerčním uměním. Hlavními rysy je používání zářivých barev. Op–art využívá poznatky z geometrie, většinou černobílých obrazců. Vznikla zdařilá výtvarná díla, ať už autentická s originálem, či ztvárněná novými uměleckými směry.

Les v ohrožení

Les v ohrožení


29. květen 2023

I v tomto školním roce proběhl v 9. třídě projektový den s odborníkem z praxe panem ing. Liborem Jandou. Projektový den probíhal v revíru pana Jandy v okolí Sokolíčka. V lese byla vybrána stanoviště, na kterých se pan Janda věnoval tématům týkajících se současné situace v našich lesích a vše ukazoval na konkrétních příkladech. S žáky byla vedena diskuze o jednotlivých tématech a žáci byli vedeni k vyslovení názorů a k hledání možností řešení nastalé situace. Poté se žáci rozdělili do dvou skupin, které mezi sebou soutěžily. Prvním úkolem bylo odpovědět na otázky týkajících se lesa a poté následovaly sportovní soutěže, jako ukázka toho, že v lese se může sportovat a není k tomu potřeba hřiště nebo stadion. Soutěž neměla vítěze ani poraženého, boj byl napínavý a nakonec to byla remíza.