Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

9. třída

9. třída
0123456789
PoFČjAjMVv
ÚtČjChMDNj/TvTv/Nj
StM/ČjČj/MFZAjVp
ČtMDVpČjAjHv
MChČjNj/TvTv/NjVo

Fotogalerie 9. třídy

Projekt Cesta odpadu

Projekt Cesta odpadu


1. červen 2022 až 2. červen 2022

Ve dnech 1.–2. června proběhl v 8. a 9. ročníku projekt Cesta odpadu. Ve středu žáci navštívili třídírnu odpadu firmy Esko–T v Třebíči. Firma se zabývá svozem a následným tříděním odpadu v katastru okresu Třebíč. Nejprve proběhla ve třídě prezentace firmy, teorie o odpadovém hospodářství, nezbytnost a význam třídění odpadu. Žáci měli možnost si prohlédnout další výrobky po recyklaci odpadu (střešní krytinu, ploty, výplně bund atd.). Poté následovala prohlídka třídící linky. Ve čtvrtek se vydali podle pokynů městysem, k dispozici měli katastrální mapu, kam zakreslovali jednotlivá kontejnerová stání. V hodině matematiky následně spočítali množství nádob na tříděný odpad a jejich celkový objem. Další hodinu vyplňovali pracovní listy, znázorňovali cestu odpadu. Ve výtvarné výchově vytvořili naučný leták. Cílem projektu bylo uvědomit si nutnost třídění odpadu a tím zvýšit jeho vytříděné množství v jednotlivých rodinách.

Výlet do Prahy

Výlet do Prahy


26. květen 2022

Ve čtvrtek 26. května 2022 navštívila 8. a 9. třída Prahu. Zhlédli jsme Strahovský klášter, Loretu, Pražský hrad – chrám sv. Víta, Vladislavský sál, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku a Daliborku. Nerudovou ulicí jsme sešli na Malostranské náměstí, odtud jsme pokračovali přes Karlův most do Muzea Karlova mostu. Tam jsme měli prohlídku s průvodcem a rezervovanou plavbu po Vltavě do Čertovky. Naše další cesta vedla Karlovou ulicí na Staroměstské náměstí k orloji, dále ke Karolinu, Stavovskému divadlu, Obecnímu domu a Prašné bráně. Poslední zastávkou bylo Václavské náměstí. Svezli jsme se i metrem.

Chov skotu – projektový den s odborníkem z praxe

Chov skotu – projektový den s odborníkem z praxe


9. květen 2022

V pondělí 9. května se konal projektový den s odborníkem z praxe. Naši školu navštívil pan Pavel Kubala, který pracuje jako zootechnik v zemědělském družstvu Agro Stonařov. První část projektového dne proběhla ve škole. Pan Kubala formou prezentace seznámil žáky s chovem skotu, jeho významem, technologií chovu, s jednotlivými plemeny atd. Poté žáci informace zpracovávali do pracovních listů. Poté následovala praktická část, kdy žáci navštívili velkokapacitní kravín. Hledali informace o jednotlivých dojnicích v kartách a získali vědomosti o principu vedení evidence. Seznámili se i s typem dojírny a technologií dojení. Svou zručnost potvrdili při tetování a krmení telat. Hlavní cíl projektového dne byl splněn, žáci si uvědomili, že chov skotu je jedním ze stěžejních odvětví živočišné výroby a má nezastupitelný význam v obživě obyvatelstva.