Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

9. třída

9. třída
0123456789
PoMČjAjChVv
ÚtČjDFVpMTv
StNjČjMAjHvVp
ČtMChDAjČjFZ
MČjTvNjVo

Fotogalerie 9. třídy

Exkurze do Prahy

Exkurze do Prahy


15. květen 2024 až 16. květen 2024

Dvoudenní exkurze 9. třídy byla zaměřena na nejvýznamnější místa Prahy. Viděli jsme Staroměstské náměstí s orlojem, Karlův most, Kampu, Čertovku. Na Petřínskou rozhlednu jsme vyjeli lanovkou, odkud jsme si mohli prohlédnout nejen stověžatou Prahu, ale i Strahovský stadion, který je nevětším stadionem na světě. Dále jsme prohlédli Pražský hrad, Národní muzeum a nejlepším zážitkem bylo večerní představení Kytice v Národním divadle.

Čistá Vysočina

Čistá Vysočina


11. duben 2024 až 12. duben 2024

Naše škola se opět zapojila do jarního úklidu s názvem Čistá Vysočina, kterou každoročně vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina. Žáci uklízeli odpadky jak v samotném městysi, tak podél komunikací v jeho okolí. Aktivní účast na této akci je součástí plánu environmentální výchovy.

Rok hudby na 2. stupni

Rok hudby na 2. stupni


27. březen 2024

U příležitosti Roku české hudby 2024 se v naší škole uskutečnil 27. března 2024 celoškolní projekt s názvem Rok hudby. Zatímco žáci prvního stupně pracovali odděleně, tedy ve svých třídách, žáci 6.–9. ročníku měli možnost si vybrat, ve které z pěti skupin napříč třídami, by rádi pracovali. Žáci se tak učí spolupracovat v jiném kolektivu, při práci se vzájemně poznávají, učí se komunikovat a na závěr svoji odvedenou práci prezentovat. A jaké skupiny pracovaly? První tým se věnoval „Čtyřkám v hudbě“. Letos si připomínáme významná výročí Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Jiřího Šlitra a dalších. A právě jmenovaným patřila největší pozornost prvního týmu. Další skupina se věnovala „Rytmu v hudbě“, žáci si vyrobili hudební nástroje a nacvičili rytmické vystoupení s obručemi. Třetí tým nás provedl svými oblíbenými interprety v „Současné hudbě“, což byl název jejich dílny. Žáky zaujal Mirai, kapela The Tap Tap, ale i například Karel Gott a další. Cílem bádání dalšího kolektivu byl „Zvuk“. Žáci zviditelňovali zvuk, měřili hluk, předváděli pokusy se zvukem a vyrobili si tři druhy píšťalek. Poslední ze skupin se zaměřila na „Barevnou hudbu“, na pomoc si vzali boomwhackers. Při prezentaci pak zahráli dobrovolníci z řad publika písničku Kočka leze dírou, pes oknem. Pátý tým si pro ně připravil barevné noty, podle kterých pod vedením pane učitele hráli. Prezentace se všem týmům povedly a ostatní spolužáci je se zaujetím poslouchali. V letošním školním roce nás čeká ještě jeden celoškolní projekt „Olympijská Francie“, který bude i pro rodiče s dětmi.