Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

9. třída

9. třída
012345678
PoČJMDAJCH
ÚtMČJNJ/TVNJ/TVVOF
StČJZMAJVP
ČtDČJ/MČJ/MCHVPFHV
MČJNJ/TVNJ/TVAJVV

Fotogalerie 9. třídy

Normální je nekouřit

Normální je nekouřit


13. leden 2021, 15. leden 2021

V osmé třídě proběhl ve středu 13. ledna a následně v pátek 15. ledna projekt Normální je nekouřit. Z důvodu protiepidemických opatření byl tentokrát realizován netradiční distanční formou. Ve středu se žáci prostřednictvím prezentace dozvěděli o historii kouření, složení cigarety a cigaretového kouře. Poté společně diskutovali nad škodlivostí tohoto zlozvyku. Na pátek si žáci připravili plakát antireklamy na kouření a postupně svůj obrázek představili ostatním. Všichni si uvědomili, že nejnebezpečnější je kouření právě pro mladého člověka. V zájmu zachování zdraví svého i ostatních lidí je tedy nekouřit, což bylo také hlavní předsevzetí všech aktérů projektu!

Projekt Telč

Projekt Telč


září 2020 až říjen 2020

V měsíci září a říjnu proběhl v 8. třídě projekt Telč. Projekt byl naplánován na jaro letošního roku, kdy byl i zahájen. Vlivem distanční výuky v II. pololetí pokračoval projekt na začátku nového školního roku. V pracovních činnostech žáci vyřezali z polystyrenu erby Telče a okolních obcí. Byli překvapeni, kolik obcí v našem okolí má svůj erb. Proběhla mezi žáky i anketa o nejhezčí erb. Vyhrál erb Krahulčí. Ve výtvarné výchově žáci malovali na čtvrtku domy na náměstí. Vyzkoušeli si nezvyklý způsob kresby. Lihovou fixou na průhlednou folii kreslili renesanční domy z náměstí v Telči. V českém jazyce četli pověsti o Telči a okolí, v dějepise se seznámili s historií renesančního města. Téma je zaujalo a práce je bavila.

Maškarní karneval

Maškarní karneval


28. únor 2020

Měsíc únor jsme zakončili maškarním karnevalem. Žáci od 5. do 9. ročníku opět vytvořili zajímavá skupinová chorea s hudebním doprovodem. Kvalita je každoročně tak vysoká, že lze jen těžko rozlišovat, odměňujeme proto všechny třídní týmy stejně. A co bylo letos k vidění? Páťáci předvedli vystoupení s názvem „Česko“, 6. tř. „Bylo a je“, sedmáci byli „Mimoni“, žáci 8. ročníku představili „Ukázky z hororů“. Nejdecentnější představení předvedla devítka, když žáci ve sněhobílých oblecích zatančili „Labutí jezero“. Mezi 1.–4. ročníkem se předvedla plejáda pestrých masek a hodnotit bylo věru složité. Však také pěknou cenu dostalo 25 žáků. Králem masek se nakonec stal „Trpaslík“ Adély Příhodové ze 3. třídy. Malou drobnost si ale odnesl každý. Někteří k tomu přidali ještě výhry ze soutěží a tomboly. Nechyběl ani tanec pod vedením děvčat z aerobiku. Bylo jako vždy veselo, za což patří velké poděkování kolektivu učitelek za perfektní organizaci.