Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie 6. třídy

Vánoční stromečky

Vánoční stromečky


25. listopad 2021

Blíží se adventní čas, a tak se naši školáci pustili do vyrábění vánočních ozdob. Každá třída zvolila jiný materiál a jinou techniku. Výsledkem jsou krásně nazdobené stromečky, které zkrášlí naše městečko před prodejnou Lapek a jistě přispějí k navození vánoční atmosféry.

Halloween

Halloween


18. říjen 2021 až 26. říjen 2021

V pátek 29. října chystá Sokol Stonařov ve spolupráci s naší školou halloweenskou akci pod názvem „Tajemná noc pod rouškou nočních živlů“. Žáci se na akci připravují, plánují vyřezat dýně a na připomínku akce namalovala 2.–8. třída obrázky, které nyní zdobí chodbu ve škole. Přijďte se s námi bát a užít si strašidelnou atmosféru!

Návrat žáků do školy

Návrat žáků do školy


25. květen 2020

Od 9. do 15. března jsme měli jarní prázdniny a PAK TO VŠECHNO ZAČALO! Koronavirová pandemie se rozšířila v takové míře, že zaskočila nejen nás, ale bez nadsázky celý svět. V našem prázdninovém týdnu došlo k uzavření základních škol, přechodu na distanční výuku a k vynucenému zrušení či odkladu mnoha školních akcí, a že jsme jich měli naplánovánu pěknou řádku. Koncem května se ale alespoň žáci 1. stupně směli za splnění přísných hygienických opatření vrátit do školy.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


12. prosinec 2019

Jako každoročně jsme uspořádali pro rodičovskou veřejnost školní vánoční akademii, sestávající tentokrát z 12 vystoupení různého žánru a zaměření. O zájmu rodičů svědčila tradičně vysoká návštěva akce i ocenění účinkujících.

Výlet 3. a 4. třídy

Výlet 3. a 4. třídy


12. červen 2019

12. června navštívila 3. a 4. třída skanzen lidových staveb Veselý Kopec u Hlinska. Děti si zde prohlédly, jak se žilo a pracovalo na Vysočině před 100 lety. Mimo obytných stavení mohly prozkoumat i stodoly, mlýn, špýchar ap.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


13. prosinec 2018

Dne 13. prosince se v sále kulturního domu za tradičně vysoké podpory diváků uskutečnila vánoční akademie, na níž ve 12 vystoupeních různého žánru a zaměření prezentovali svou zájmovou činnost žáci ZŠ za podpory svých učitelů.

Závěrečné bruslení dětí 1. a 2. třídy

Závěrečné bruslení dětí 1. a 2. třídy


26. březen 2018

V pondělí 26. 3. proběhla poslední lekce projektu Děti do bruslí. Děti se během 10 lekcí naučily bruslit nebo se v bruslení zdokonalovaly. Této poslední lekce se mohli zúčastnit i rodiče. Všichni byli z tohoto projektu nadšeni a doufáme, že v příštích letech se to bude opakovat.

Děti do bruslí

Děti do bruslí


leden 2018 až březen 2018

Žáci 1. a 2. ročníku i zájemci z MŠ zahájili v lednu na zimním stadionu v Telči desetihodinový kurz bruslení, který je součástí projektu „Děti do bruslí“ a bude probíhat do března 2018.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


14. prosinec 2017

Ve čtvrtek 14. 12. se uskutečnila tradiční vánoční akademie. Program, v němž se prezentovaly třídní kolektivy i zájmové kroužky, byl mimořádně pestrý. K vidění bylo celkem 15 vystoupení pěveckého, hudebního či tanečního zaměření. Nechybělo ani mluvené slovo v podobě různých divadelních forem. Sál kulturního domu byl naplněn k prasknutí a diváci odcházeli evidentně spokojeni, což zase na oplátku potěšilo všechny vystupující. Různorodost výstupů dokumentují přiložené fotografie.

Výlet 1. a 2. třídy

Výlet 1. a 2. třídy


18. květen 2017

18. 5. vyrazili prvňáci a druháci na výlet. Užili si projížďku lodí po Dalešické přehradě, prohlédli si hráz a elektrárnu a prošli se po hadcové stepi u Mohelna.

Den matek v 1. třídě

Den matek v 1. třídě


11. květen 2017

V první polovině května pracovali prvňáčci v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností na rukodělném projektu věnovanému Dni matek, který se slaví každoročně vždy druhou květnovou neděli. Děti vyrobily řadu pěkných dárečků, které pak maminkám mohly k jejich svátku doma předat.

Veselé zoubky

Veselé zoubky


březen 2017

V 1. ročníku se uskutečnil projekt věnovaný dentální hygieně a prevenci zubního kazu nazvaný „Veselé zoubky“, k jehož realizaci žáci obdrželi řadu praktických pomůcek a doplňků. Děti si zábavnou formou připomněly, jak dobře vyčistit své zoubky a jak předcházet zubnímu kazu. Podívaly se na příběh Hurvínek u zubaře, doplnily pracovní list a plnily úkoly připravené na interaktivní tabuli.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


20. prosinec 2016

V úterý 20. 12. prezentovali žáci i učitelé výsledky své školní i zájmové činnosti na tradiční vánoční akademii. Ve 14 vystoupeních různého žánru a zaměření se plnému sálu kulturního domu předvedly v různých formách a uskupeních všechny třídy školy.

První školní den

První školní den


1. září 2016

Slavnostní den to byl hlavně pro naše nové prvňáčky a jejich rodiče. Ve tvářích dětí bylo znát, že se do školy opravdu těšily. Přejeme jim, ať se jim v naší škole líbí.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy


22. leden 2016

22. ledna jsme zapisovali nové prvňáčky, kteří nastoupí do školy ve školním roce 2016/2017.