Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

6. třída

6. třída
0123456
PoČjMDAj
ÚtČjTvZVvAjInf
StMČjDFTvVp
ČtČjMAjHv
MČjZHvVoTv

Fotogalerie 6. třídy

 „Světem křížem krážem“ – projektový den pro žáky ZŠ

„Světem křížem krážem“ – projektový den pro žáky ZŠ


6. červen 2023

V úterý 6. června proběhl celoškolní projekt „Světem křížem krážem“. Zatímco třídy 1. stupně pracovaly odděleně, žáci 6.–9. ročníku byli rozděleni do pěti skupin napříč třídami. Toto rozdělení je záměrné a cílené, žáci se tak učí spolupracovat v jiných kolektivech a při práci se dále poznávají, důležitá je také týmová komunikace a závěrečná prezentace odvedené práce. A jaká byla témata? Jedna ze skupin se zabývala rasami obývajícími planetu a jejich barvou pleti. Každá rasa byla charakterizována pro ni příznačnými vlastnostmi. Skupina chlapců pak představila významné fotbalisty z různých koutů světa. Další skupina vytvořila čtyři expedice, které zamířily na různé kontinenty za poznáním památek a krás, přičemž měly naplánovat poznávací zájezd, a za pomoci internetu připravit i cenovou kalkulaci dané expedice. Třetí tým se vypravil na divoký západ za Indiány, v platformě Minecraft postavil indiánskou vesnici, kterou situoval hned za budovu školy, žáci si také vyzkoušeli střelbu z vyrobeného luku a šípů, výstupem byly i velmi zdařilé portréty Indiánů. Cílem bádání dalšího kolektivu byly zajímavé potraviny jednotlivých oblastí světa, jejich původ, pěstování a jejich další rozšíření po světě. Poslední ze skupin se zaměřila na světové značky aut a zjistila, že jich existuje okolo 200. Jednotlivé týmy si pak jednu ze svých oblíbených značek vybraly a podrobně se jí zabývaly – kdy vznikla, kde má hlavní sídlo, kolik aut se vyrábí a jaké typy. Získané poznatky pak jednotlivé skupiny přednesly v závěrečných prezentacích svým spolužákům. Žáci tedy strávili netradiční dopoledne naplněné kolektivní badatelskou činností, která je v převážné většině zaujala.

Výlet 6. a 7. třídy do Brna

Výlet 6. a 7. třídy do Brna


18. květen 2023

Ve čtvrtek 18. května 2023 jela 6. a 7. třída na výlet do Brna. Obě třídy se vydaly do Tron Laser Arény. Každý hrál celkem tři hry po 15 minutách. Již po dvou hrách všichni cítili únavu. Po skončení herního plánu jsme jeli šalinou na ulici Česká a zde jsme se rozdělili. Sedmá třída šla přes náměstí Svobody (zde jsme viděli nový orloj) až do Vaňkovky. Šesťáci navštívili Motýlí dům, kde měli možnost prohlédnout motýly zblízka. Prošli si náměstí Svobody a Zelný trh. Po druhé hodině dorazili taktéž do Vaňkovky. Zde byl rozchod na oběd. Domů jsme dorazili kolem 17:30 hod. Výlet se všem líbil a za rok si Laser game rádi zopakujeme.

Projekt Egypt

Projekt Egypt


leden 2023 až únor 2023

V lednu a v únoru proběhl v 6. třídě projekt Starověký Egypt. Žáci se vrátili v čase do období vlády faraonů, do času stavby pyramid. V dějepise si o starověkém Egyptě četli, zhlédli zajímavý dokument o životě obyčejných lidí a faraonů, o stavbě velké pyramidy. V hodinách vyplňovali pracovní listy, některé žákyně zpracovaly na základě vlastní četby pro celou třídu zajímavý referát. Několik hodin věnovala šestá třída nácviku představení a přípravě kostýmů na školní karneval. Ve výtvarné výchově si vyrobili sádrové masky a pro Egypt typické barevné šperky — koruny, límce, náramky atd. V pracovních činnostech z odpadních materiálů postavili egyptské pyramidy, vyrobili sarkofág. Připravili si i tanec, kde hlavní tanečnicí byla Kleopatra. Žáci se v projektu dozvěděli mnoho zajímavých informací a je jasné, že Kleopatra byla symbolem své doby. Všichni se shodli, že kdyby v té době existoval Instagram, Kleopatra by se jistě stala nejsledovanější ikonou Středomoří.