Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

5. třída

5. třída
0123456
PoČjMČjTvAj
ÚtČjHvMAj
StČjMShInfVl
ČtČjMČjAjTv
ČjMVlVvVv

Fotogalerie 5. třídy

Čas a lidský život

Čas a lidský život


21. únor 2024

21. února přišla za dětmi do 5. třídy paní katechetka Ludmila Krčálová se vzdělávacím programem Čas a lidský život. Děti si význam času pro člověka ukazovaly na lidových příslovích a známých citátech, dozvěděly se o historii vnímání lidského času, o jeho měření, o historii kalendářů. Zamýšlely se také nad významem lidského času a nad tím, jak jej nepromarnit a smysluplně využívat. Stejný program pak proběhl také v 6. a 7. třídě.

Husité

Husité


9. únor 2024

9. února se žáci všech tříd naší školy zúčastnili výukového programu „Husité“, se kterým k nám zavítala skupina historického šermu Renegáti z agentury Pernštejni v Pardubicích. Na chvíli jsme se přesunuli v dějinách o 600 let zpátky do doby husitských válek. Děti viděly, jaké zbraně husité používali, dozvěděly se, jak se s nimi bojovalo. Někteří žáci dostali možnost se aktivně zapojit do ukázky husitského útoku, mohli se postavit na husitský bojový vůz, uchopit do rukou husitské zbraně. Představení žáky nejen obohatilo o další znalosti z historie, ale také pobavilo.

Národ sobě

Národ sobě


5. leden 2024 až 19. leden 2024

V první polovině ledna pracovali žáci 5. třídy na rozsáhlém projektu věnovanému Národnímu divadlu. Celý projekt vycházel z vlastivědného učiva o národním obrození, děti se ale na celé téma podívaly z mnohem širšího úhlu. Ve skupinkách se věnovaly práci s informacemi, vyhledávaly odpovědi na zadané otázky, podrobně se seznámily s historií stavby, s umělci, kteří se podíleli na výzdobě, s profesemi, které jsou potřebné pro chod divadla, a dalšími zajímavostmi. „Zlatou kapličku“ pak děti i kreslily, společně si vyrobily také model scény Národního divadla a s vlastnoručně zhotovenými papírovými loutkami a kulisami v něm zahrály improvizované představení složené z lidových pohádek.