Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie 4. třídy

Dárečky k zápisu

Dárečky k zápisu


2. duben 2024 až 11. duben 2024

V průběhu první poloviny dubna se žáci všech tříd 1. stupně i obou oddělení školní družiny zabývali výrobou dárečků pro budoucí prvňáčky k zápisu.

Rok hudby na 1. stupni

Rok hudby na 1. stupni


27. březen 2024

Rok české hudby je jedinečnou celonárodní kulturní akcí, jejíž počátek sahá do roku 1924, kdy se poprvé slavilo 100. výročí narození Bedřicha Smetany. Od té doby se Rok české hudby až na několik výjimek konal v každém roce končícím na číslici 4. Letos slavíme obzvláště slavné výročí — 200 let od narození Bedřicha Smetany. Kromě toho si připomínáme řadu dalších výročí nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů — např. 170 let od narození Leoše Janáčka, 150 let od narození Josefa Suka, 120 let uplynulo od úmrtí Antonína Dvořáka. Výročí se ale netýkají pouze skladatelů vážné hudby. Před 100 lety se také narodil Jiří Šlitr, před 80 lety Karel Kryl a Petr Hapka, a jmenovat by se dala spousta dalších. Také naše škola se letos k této významné akci svým celoškolním projektem aktivně připojila. Děti z 1. stupně pracovaly ve svých třídách. Řada činností probíhala už od začátku března, ale hlavní projekt byl stejně jako na 2. stupni ve středu 27. března. Prvňáčci si připomněli lidovou písničku Když jsem já sloužil, se kterou se pojila spousta zajímavých aktivit. Ve 2.–5. třídě se mnoho činností točilo právě kolem Bedřicha Smetany a jeho díla, ale žáci se věnovali hudbě v mnoha dalších oblastech. Děti ve svých třídách zpívaly, tančily, poslouchaly hudbu, učily se poznávat hudební nástroje a hrály na klasické i netradiční hudební nástroje, mnoho hudebních nástrojů si také samy vyrobily, ve 4. třídě vznikl dokonce celý symfonický orchestr i s dirigentem. Celý den se nesl v hravém duchu, ale děti si z něj odnesly i spoustu nových poznatků a rozšířily své kulturní povědomí.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem


22. březen 2024 až 23. březen 2024

V pátek 22. března se žáci 4. a 5. třídy opět zapojili do 24. ročníku celorepublikové akce Noc s Andersenem, jejímž hlavním cílem je podpora dětského čtenářství a koná se každoročně při příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Letošní téma bylo propojené se Světovým dnem vody, který připadá na 22. března. Právě proto jsme si vybrali pro naše čtenářské nocování knihu Miloše Kratochvíla Rybáři a hastrmani. Děti čekala nejenom čtenářská stezka po škole spojená s luštěním tajenky, ale řada dalších aktivit, které s tématem vody, vodníků, ryb a rybářů souvisely. Ve škole jsme společně četli, zpívali, tvořili, soutěžili a hráli si. K večeři jsme si na ohýnku upekli špekáčky a nechyběla ani noční stezka odvahy a večerní čtení před usnutím.

Karneval

Karneval


15. březen 2024

15. března se v kulturním domě konal tradiční školní karneval. Děti z 1. stupně se představily v nápaditých individuálních maskách, žáci z 2. stupně nás opět překvapili kreativními kolektivními výstupy. Šesťáci se proměnili v tančící Indiány, sedmáci v statečné kovboje, osmáci představili nadcházející olympijské hry ve Francii a deváťáci nás okouzlili ladným tancem princezen a princů. Vrcholem akce byla soutěž o krále karnevalu. Tím letošním se stala maska představující „budík“ v podání Markétky Sitařové. Gratulujeme vítězce, ale obrovská pochvala patří všem zúčastněným dětem za jejich originální nápady a práci, kterou si daly s výrobou masek a nácvikem vystoupení. Poděkování patří také všem žákům, kteří pomáhali s organizací, aby celá akce proběhla hladce — moderátorům, obsluze hudebního pultu, tanečnicím a dalším pomocníkům.

Karnevalové tvoření

Karnevalové tvoření


19. únor 2024 až 8. březen 2024

S blížící se karnevalem je celá škola vyzdobena veselými obrázky klaunů a masek, které vytvořily děti v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností.

Husité

Husité


9. únor 2024

9. února se žáci všech tříd naší školy zúčastnili výukového programu „Husité“, se kterým k nám zavítala skupina historického šermu Renegáti z agentury Pernštejni v Pardubicích. Na chvíli jsme se přesunuli v dějinách o 600 let zpátky do doby husitských válek. Děti viděly, jaké zbraně husité používali, dozvěděly se, jak se s nimi bojovalo. Někteří žáci dostali možnost se aktivně zapojit do ukázky husitského útoku, mohli se postavit na husitský bojový vůz, uchopit do rukou husitské zbraně. Představení žáky nejen obohatilo o další znalosti z historie, ale také pobavilo.

V divadle netradičně

V divadle netradičně


23. leden 2024

„Poprvé v divadle“ — takto se jmenoval program, kterého se zúčastnili žáci 4. třídy. V doprovodu skřítka Horáce se děti podívaly do míst v divadle, kam se běžný divák nedostane. Nejenom že si doslova proběhly hlediště, lóže, prozkoumaly i jeviště, kde si s techniky vyzkoušely pohyblivou točnu, zaujaly na chvilku místa pro inspicienta, nápovědu, navštívily šatny herců, sklady kostýmů, zkušebny. Dozvěděly se, kdo všechno stojí za vznikem divadelního představení. Na závěr si ve zkušebně nacvičily živé obrazy k pohádce o Otesánkovi. Skřítek jim na památku druhý den poslal fotografii a dopis s poděkováním za jejich povedenou práci. Každý také dostal krásnou publikaci „Jak se dělá divadlo“. Ve zbývajícím čase si čtvrťáci ještě zabruslili na ledovém okruhu na náměstí.

Návštěva kina

Návštěva kina


22. prosinec 2023

Poslední den před vánočními prázdninami bývá každoročně vyhrazen pro společnou návštěvu kina. Žáci 1. stupně zhlédli koprodukční pohádku Zakletá jeskyně, žáci druhého stupně český film Přání k mání.

Vánoční den ve 4. třídě

Vánoční den ve 4. třídě


21. prosinec 2023

Jako každý rok proběhl ve čtvrté třídě „vánoční den“. Vánočnímu tvoření předcházelo čtení a vyprávění si o vánočních tradicích. Některé z nich si každoročně děti zkouší. A to pouštění osvětlených lodiček z ořechů a rozkrajování jablíček. Děti si vyráběly ozdobičku andílka, napsaly vánoční přání, upekly si a krásně „zabalily“ překvapení pro blízké – vánoční pečený čaj.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


19. prosinec 2023

Vánoční akademie bývá velkou událostí, která má v naší škole už dlouholetou tradici. Letošní program trval téměř dvě hodiny a měl celkem 11 čísel různého zaměření. O úvod se jako vždy postaral školní pěvecký sbor, který vánočními písněmi, z nichž některé byly zpívané i ve vícehlasu, správně naladil všechny diváky. Pak už se v různém pořadí střídaly třídní kolektivy. Prvňáčci nám o Vánocích zazpívali, zarecitovali a krásně zatančili, druháčci s motivační písničkou o IZS ukázali, že si dokážou poradit v každé situaci. Třeťáci předvedli krásné taneční vystoupení v rytmu melodií ze známého amerického muzikálu Pomáda. Čtvrťáci se svým vánočním příběhem přišli se zajímavou novinkou – stínovým divadlem. S páťáky jsme v jejich hudebním vystoupení nazvaném „Kapří Vánoce“ nahlédli do rybího světa. Tradičně vysokou úroveň měla všechna tři vystoupení aerobiku a velmi vydařené bylo i vystoupení dívek z kroužku moderní gymnastiky. Pomyslnou tečkou za celou akademií byl společný zpěv písně Rolničky, kdy se ke všem účinkujícím přidala i většina diváků zcela zaplněného sálu. Děkujeme všem dětem a učitelům za práci, kterou si dali s nacvičováním, městysu za zapůjčení sálu a technickou pomoc a divákům za jejich podporu.

Chleba s máslem

Chleba s máslem


8. prosinec 2023

V pátek 8. prosince se druháci a čtvrťáci zúčastnili programu „Chleba s máslem“ na farmě v Zašovicích. Přesvědčili se, že bez práce nejsou koláče, ale dokonce ani chleba s máslem. Děti si během dopoledne samy připravily těsto, upekly chlebánky a vlastnoručně si stloukly máslo. Viděly, kolik je za takovou svačinkou práce. Netrávily čas pouze v kuchyni, ale prohlédly si celou farmu a nakrmily zvířata.

Mikuláš v ZŠ i MŠ

Mikuláš v ZŠ i MŠ


5. prosinec 2023

Letošní návštěva Mikuláše s čertovsko–andělským doprovodem se opět vydařila. Znovu jsme měli alespoň na chvíli samé hodné a vzorné děti, zazněly pochvaly i sliby o polepšení, nechyběla sladká odměna. Byla to zkrátka milá návštěva a příjemný zážitek, tedy alespoň pro nejmladší ročníky.

Kouzelný vlak

Kouzelný vlak


29. listopad 2023

Ve středu 29. listopadu se děti z MŠ a 1.–4. třídy v kulturním domě zúčastnily jízdy „Kouzelným vlakem“. Průvodčím tohoto nevšedního vlaku byl moderátor Milan Řezníček a spolu s ním cestoval také kouzelník Tomáš Kotlík. Do hodinového programu plného překvapení, kouzel a zábavy se aktivně zapojovaly i děti. Čas utíkal jako voda a než jsme se nadáli, ocitli jsme se v cílové stanici.

Zdobení vánočních stromečků

Zdobení vánočních stromečků


22. listopad 2023

Stejně jako každý rok se v průběhu listopadu ve všech třídách základní školy, ve školní družině, mateřské škole a MC Stonožka vyrábějí z různých materiálů a za použití rozmanitých technik vánoční ozdoby, kterými pak zdobíme stromečky. Jak se dětem práce povedla, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii, ale především před prodejnou Lapek ve Stonařově, kde budou stromečky vystavené až do konce adventu.

Výsadba stromů

Výsadba stromů


20. listopad 2023 až 21. listopad 2023

Žáci všech tříd základní školy i děti ze školní družiny se 20. a 21. listopadu společně zapojili do akce městyse „Zasaďte si svůj strom ve Stonařově“. Děti se účastnily výsadby části nové ovocné aleje a každá třída se stala patronem jednoho stromu. V budoucnu pak budeme moci sledovat, jak naše stromy postupně porostou a časem ponesou první plody.

Halloweenské tvoření

Halloweenské tvoření


říjen 2023

Na konci října se žáci většiny tříd 1. i 2. stupně zabývali ve výtvarné výchově i v pracovních činnostech halloweenským tvořením. Nástěnky po celé škole jsou nyní laděné zejména do oranžové a černé barvy a můžeme si na nich prohlédnout rozmanitou sbírku dýní, strašidel, netopýrů, pavouků, duchů a tajemných hradů.

Halloweenská tabla

Halloweenská tabla


30. říjen 2023

V rámci společného projektu si děti vyrobily také halloweenské fotorámečky. Vznikla tak třídní tabla, která jsou zároveň přehlídkou krásných a nápaditých masek, které si děti pro tento den připravily.

Halloween

Halloween


30. říjen 2023

30. října byla naše škola plná strašidel, příšer, čarodějnic, různých kouzelných zvířat a tajemných bytostí. Děti z 1.–5. třídy si po roce společně užily další halloweenský projekt. Čekaly je čarodějné pokusy, kvízy, vyrábění, tanec i halloweenská stezka školou. Protože chlapci a děvčata pracovali ve smíšených skupinkách napříč všemi pěti třídami, vyzkoušeli si i vzájemnou spolupráci, kdy starší pomáhali mladším a šikovnější méně šikovným. V závěru dne si v tělocvičně všichni společně zatančili.

Projekt Stromy

Projekt Stromy


20. říjen 2023

Koncem října proběhl u čtvrťáků několikahodinový projekt na téma STROMY. Děti si o stromech četly, zapisovaly informace, které pak svým spolužákům předávaly. Toto přírodovědné téma bylo propojené např. s matematikou, českým jazykem, anglickým jazykem. Spočítané příklady jim pomohly doplnit informace, v angličtině si sestavily a vytvořily strom rodiny „My family tree“. Část dopoledne také strávily venku. S pomocí mapky areálu školy, hledaly a zapisovaly jehličnaté a listnaté stromy, které rostou v okolí školy. Děti pracovaly ve dvojicích, skupinkách i samostatně.

Piškvorky — třídní kola

Piškvorky — třídní kola


3. říjen 2023 až 18. říjen 2023

Tradiční třídní kola v PIŠKVORKÁCH probíhají začátkem října. Žáci od 3. do 9. třídy měli možnost si změřit síly v této logické hře tak, že během jedné hodiny odehráli duel se všemi spolužáky. Ti nejlepší postupovali do školního kola.

Den bez aut

Den bez aut


22. září 2023

22.  září se naše škola zapojila do akce spojené s Mezinárodním dnem bez aut. Jeho cílem je poukázat na to, jak je planeta zatěžována nadměrným využíváním automobilové dopravy. Zároveň vybízí k tomu, aby lidé více chodili pěšky. V rámci podpory této myšlenky se žáci všech tříd v pátek 22. září zúčastnili společného výšlapu na Aleje. U loveckého zámečku pak děti ve skupinkách plnily různé úkoly, za jejichž úspěšné zvládnutí na ně čekala sladká odměna. Den strávený v přírodě jsme si všichni užili a dokázali jsme, že se nepotřebujeme všude vozit auty a chůze nám nedělá problém, protože celou trasu v pohodě zvládli i ti nejmenší.

Sportovní den

Sportovní den


29. červen 2023

Ve čtvrtek 29. června se uskutečnil tradiční celoškolní sportovní den. Na druhém stupni se soutěží především v kolektivních sportech, zejména ve fotbale a vybíjené, na prvním stupni si děti svoji zdatnost ověřily v různých individuálních sportovních disciplínách. Krásný letní den jsme si při společném sportování všichni užili, což ilustrují i přiložené fotografie.

Výšlap na Aleje

Výšlap na Aleje


27. červen 2023

Na konci školního roku se třeťáci a čtvrťáci vypravili na společný pěší výlet k loveckému zámečku Aleje. Byla to příjemná procházka, i počasí nám vyšlo nádherné.

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik


18. květen 2023 až 23. červen 2023

V průběhu května a června absolvovali žáci 3. a 4. ročníku povinný plavecký výcvik v jihlavském bazénu. Výuka probíhala pod vedením zkušených plaveckých instruktorů celkem 10 dvouhodinových lekcí. Ze všech žáků se stali plavci nebo alespoň poloplavci, mnozí se velmi zdokonalili. V pátek 23. června jsme výuku ukončili plaveckými závody na 50 m volný způsob. V kategorii dívek se nejlépe umístily Adéla Smolíková (1:02,8 – znak), Rovena Škrdlová (1:08,9 – znak) a Hanane Chadimová (1:11,0 – kraul), v kategorii chlapců plavali nejlépe Adam Stránský (0:52,2 – znak), Richard Hrůza (1:01,8 – prsa) a Jakub Zvěřina (1:07,4 – kraul). Všechny děti také dostaly plavecké vysvědčení. Výuku plavání jsme si skvěle užili a pokaždé se na ni těšili.

Černobílý den

Černobílý den


21. červen 2023

Z iniciativy žákyň deváté třídy proběhl ve středu 21. června tzv. „Černobílý den“. Naším úkolem bylo přijít do školy v černém nebo v bílém oblečení, popřípadě v kombinaci těchto barev. Černá je módní barva mladé generace, je univerzální, elegantní. Symbolicky je však považována za barvu tajemna a smutku. Abychom nepůsobili příliš temně, prosvítili jsme své outfity jejím opakem, a sice bílou. Všichni se s elánem zapojili, moc jsme si den užili a vznikly krásné fotografie.

Žleby – Chrudim — výlet 3. a 4. třídy

Žleby – Chrudim — výlet 3. a 4. třídy


14. červen 2023

Ve středu 14. června vyrazili třeťáci a čtvrťáci na společný školní výlet na zámek Žleby. Nejprve děti čekal program v zámecké oboře s názvem „Výprava za bílým jelenem“. Bílí jeleni jsou totiž raritou, kterou jinde než ve Žlebech pozorovat nelze. V rámci programu si děti prohlédly zvířata ze záchranné stanice, čekalo je zajímavé povídání o lukostřelbě s praktickými ukázkami, následně měly možnost si pod odborným dohledem střelbu z reflexního luku také vyzkoušet. Viděli jsme krmení bílých jelenů, velmi akční ukázku dravců, při které létalo vysoko ve vzduchu i těsně nad našimi hlavami několik velkých dravců najednou. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o jejich životě, a s dravcem na ruce se pak mohly všechny děti i vyfotografovat. Prohlédli jsme si i ostatní zvířata chovaná v oboře, pohráli si na dětském hřišti a samozřejmě navštívili malebný žlebský zámek. Druhým cílem výletu bylo Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, kde jsme měli možnost si prohlédnout více než 8 500 loutek z 50 zemí světa. Viděli jsme starožitné loutky kočovných českých loutkářů, nechyběl ani Spejbl a Hurvínek nebo dílo Jiřího Trnky. V muzeu jsme měli také výtvarný program, při kterém děti vyráběly masky zdobené luminiscenčními prvky, a na vlastní kůži si s nimi mohly vyzkoušet triky černého divadla v UV světle. Výlet jsme si všichni užili, i počasí vyšlo na jedničku, a děti se vracely domů se spoustou zážitků.

 „Světem křížem krážem“ — projektový den pro žáky ZŠ

„Světem křížem krážem“ — projektový den pro žáky ZŠ


6. červen 2023

V úterý 6. června proběhl celoškolní projekt „Světem křížem krážem“. Zatímco třídy 1. stupně pracovaly odděleně, žáci 6.–9. ročníku byli rozděleni do pěti skupin napříč třídami. Toto rozdělení je záměrné a cílené, žáci se tak učí spolupracovat v jiných kolektivech a při práci se dále poznávají, důležitá je také týmová komunikace a závěrečná prezentace odvedené práce. A jaká byla témata? Jedna ze skupin se zabývala rasami obývajícími planetu a jejich barvou pleti. Každá rasa byla charakterizována pro ni příznačnými vlastnostmi. Skupina chlapců pak představila významné fotbalisty z různých koutů světa. Další skupina vytvořila čtyři expedice, které zamířily na různé kontinenty za poznáním památek a krás, přičemž měly naplánovat poznávací zájezd, a za pomoci internetu připravit i cenovou kalkulaci dané expedice. Třetí tým se vypravil na divoký západ za Indiány, v platformě Minecraft postavil indiánskou vesnici, kterou situoval za budovu školy, žáci si také vyzkoušeli střelbu z luku, výstupem byly i velmi zdařilé portréty Indiánů. Cílem bádání dalšího kolektivu byly zajímavé potraviny jednotlivých oblastí světa, jejich původ, pěstování a jejich další rozšíření po světě. Poslední ze skupin se zaměřila na světové značky aut a zjistila, že jich existuje okolo 200. Jednotlivé týmy si pak jednu ze svých oblíbených značek vybraly a podrobně se jí zabývaly – kdy vznikla, kde má hlavní sídlo, kolik aut se vyrábí a jaké typy. Získané poznatky pak jednotlivé skupiny přednesly v závěrečných prezentacích svým spolužákům. Žáci tedy strávili netradiční dopoledne naplněné kolektivní badatelskou činností, která je v převážné většině zaujala.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem


31. březen 2023 až 1. duben 2023

V pátek 31. března se žáci 3. a 4. třídy opět zapojili do celorepublikové akce Noc s Andersenem, jejímž cílem je podpora dětského čtenářství. Koná se vždy na přelomu března a dubna při příležitosti výročí narození slavného dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena a Mezinárodního dne dětské knihy, který se slaví 2. dubna. Do letošního 23. ročníku se zaregistrovalo přes 1200 škol a knihoven v Česku a stovky dalších na Slovensku i v dalších zemích. Tématem bylo 100. výročí narození významné české ilustrátorky Heleny Zmatlíkové, proto se všechny činnosti točily právě kolem tohoto jména. Večerní nocování jsme zahájili listováním knížkami s obrázky této ilustrátorky. Jednou z nich byla i kniha Karla Poláčka Bylo nás pět. Právě s touto knihou se potom děti vydaly na dobrodružnou čtenářskou stezku po škole. Společnými silami si připravily také večeři, vyrobily čtenářskou visačku na dveře a pohrály si. Chybět nemohla samozřejmě ani stezka odvahy noční školou. 😊

Čímtačára — výtvarná soutěž

Čímtačára — výtvarná soutěž


1. březen 2023 až 10. březen 2023

V letošním roce jsme se opět zúčastnili online výtvarné soutěže Čímtačára, která je organizována pod záštitou MŠMT. Letošní téma „Na křídlech“ bylo velmi inspirativní. Žáci 3. a 4. ročníku v hodinách výtvarné výchovy nakreslili s využitím různých technik kresby a malby soustu obrázků letících ptáků, z nichž pak ty vybrané byly odeslány do online galerie soutěže. Odborná porota obrázky vyhodnotí v průběhu června, kromě toho bude napříč kategoriemi udílena i cena veřejnosti, kde lze svým hlasem naše mladé kreslíře podpořit.

Tvořivé dílny

Tvořivé dílny


3. březen 2023

V pátek 3. března proběhly ve 3. a ve 4. třídě tvořivé dílny vedené paní Simonou Hejdovou. Třeťáci se už pomalu začali ladit na nadcházející Velikonoce výrobou postaviček zajíčků z vlny a dřevěných korálků. Čtvrťáci vyráběli lucerničky. Práce děti moc bavila a domů si odnesly velmi pěkné výrobky. Děkujeme paní Hejdové za její čas a obětavost, se kterou se dětem věnovala.

Školní karneval

Školní karneval


17. únor 2023

Po dvouleté přestávce jsme opět uspořádali celoškolní maškarní karneval. Děti z 1. stupně přišly v krásných a velmi nápaditých maskách, které si doma s pomocí rodičů připravily. Žáci z 2. stupně se představili se svým kolektivním vystoupením. Spolu s 6. třídou jsme se vypravili do Egypta, sedmáci nám ukázali, jak to vypadá v pekle, 8. třída předvedla pochod trpaslíků v čele s neodolatelnou Sněhurkou a s 9. třídou jsme si připomněli film Babovřesky. Všechna provedení byla velmi povedená a originální, a bylo vidět, že si s nimi žáci i jejich učitelé dali velkou práci. Při karnevalu si všichni užili i tance a zábavných soutěží. V závěru byl vyhlášen král karnevalu, kterým se letos stal „čáp“ v podání Ríši Hrůzy ze 4. třídy. Velké poděkování patří dívkám z 9. třídy, které v průběhu předchozího týdne s dětmi z 1. stupně nacvičily všechny karnevalové tance a postaraly se o předtancování v průběhu celého karnevalu, Marii Horské a Míše Smutné za moderování, chlapcům ze 7. a 8. třídy za obsluhu hudebního pultu a kamery a paní asistence Kuzdasové za pořízení bohaté fotodokumentace.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


15. prosinec 2022

Po dvouleté přestávce vynucené proticovidovými opatřeními uspořádala naše škola tradiční vánoční akademii pro rodiče a veřejnost. Diváci, kterých letos přišlo nebývalé množství, mohli zhlédnout celkem 10 čísel různého žánru. Program byl plný tance, zpěvu i hraných scének. O úvod se jako vždy postaral náš školní pěvecký sbor, který navodil příjemnou vánoční atmosféru. Na pódiu se to pak hemžilo veselými vločkami, sněhuláky, skřítky, kočkami a dalšími postavami, měli jsme možnost vidět i živý Betlém. Tradičně zdařilá byla obě vystoupení kroužku aerobiku a krásné výkony předvedly i dívky z nově vzniklého kroužku moderní gymnastiky. O závěr se postarali všichni účinkující, kteří spolu se svými učiteli utvořili obří sbor a společně s celým sálem zazpívali píseň Vánoce, Vánoce přicházejí.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka


5. prosinec 2022

Mikulášská nadílka je tradicí, která neodmyslitelně patří k adventnímu času. Kdo z nás rád nevzpomíná na známou trojici Mikuláš, anděl a čert, bez kterých si nedovedeme začátek prosince vůbec představit. Také letos do školy i do školky Mikuláš se svou družinou zavítal. Hodné děti pochválil, zlobivé pokáral, ale nakonec všechno dobře dopadlo a čerti si nikoho neodnesli. Od andělů pak dostaly všechny děti sladkou odměnu.

Zdobíme vánoční stromečky

Zdobíme vánoční stromečky


listopad 2022

Zraky kolemjdoucích mohou v adventní době potěšit vánoční stromečky umístěné před prodejnou Lapek ve Stonařově. Zdobili je vlastnoručně vyrobenými ozdobami z různých materiálů žáci všech tříd základní školy, děti ze školní družiny, mateřské školy a MC Stonožka u příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního stromu v městysi. Velké poděkování patří také paní Daně Němcové, která nám krásné smrčky dodala.

Halloween

Halloween


31. říjen 2022

Poslední říjnový den proběhl v 1.–4. třídě ve znamení Halloweenu. Téměř všechny děti přišly do školy ve strašidelných kostýmech. První dvě hodiny je čekalo halloweenské učení — kromě zpěvu a tance také tematicky zaměřená matematika, čeština a angličtina. V dalších dvou hodinách byly děti rozděleny do skupinek napříč třídami, a společně vyráběly různé halloweenské výrobky (bubáčka, lucernu, pavoučka a škrabošku), které si pak odnesly domů. Práce se jim dařila, žáci si vyzkoušeli i spolupráci, starší pomáhali mladším, šikovnější méně šikovným. Potom jsme se společně přesunuli do tělocvičny, kde se jednotlivé třídy v maskách představily ostatním a zatančily si. Na konci dostali všichni sladkou odměnu.

Zoologická zahrada

Zoologická zahrada


19. říjen 2022

Ve středu 19. října absolvovaly děti výukový program v Zoologické zahradě v Jihlavě. Název programu byl Kopýtkem sem, kopýtkem tam. Děti si vyslechly zajímavé povídání o životě kopytníků, třídily je do různých skupin a potom si je společně s průvodkyní prohlédly naživo.

Svatý Václav

Svatý Václav


27. září 2022

V úterý před zářijovým státním svátkem byl ve 3. třídě tématem dne svatý Václav. Děti si připomněly život svatého Václava pomocí doplňování a luštění, hledaly informace po budově školy. Vyrobily si svatováclavskou korunu. A protože ve Stonařově se slavila svatováclavská pouť, zamotala se jim hlava z matematických kolotočů.

Sportovní den

Sportovní den


29. červen 2022

Poslední školní den před ukončením školního roku bývá v naší škole již tradičně dnem sportovním. Na druhém stupni probíhají především kolektivní sporty (hlavně fotbal a vybíjená) a některé atletické disciplíny, na prvním stupni jsou to různé netradiční sportovní soutěže. Společné sportování jsme si všichni užili, jak ilustrují i přiložené fotografie.

Výlet k prameni řeky Dyje

Výlet k prameni řeky Dyje


27. červen 2022

V pondělí 27. června se prvňáci, druháci a třeťáci společně vypravili na dopolední turistický výlet. Autobusem dojeli ze Stonařova na Pouště, odtud šli po zelené turistické značce lesní cestou k prameni řeky Dyje. Po svačině pokračovali do Panenské Rozsíčky, tam si zadováděli na dětském hřišti, dále do Bezděkova, kde si prohlédli a pohladili koně v Q Ranči. V horkém počasí pak všem přišlo vhod příjemné osvěžení nanukem v Pavlově. Celou (zhruba desetikilometrovou) trasu zvládly i nejmenší děti statečně.

Návštěva muzea

Návštěva muzea


6. červen 2022, 23. červen 2022

Během června 1. a 2. třída navštívila Muzeum Vysočiny v Jihlavě. Zúčastnili se programu: Dnes je na pořadu les (Program o lesích Českomoravské vrchoviny a jejích obyvatelích). Díky získanému PROJEKTU „Být přírodě zase o kousek blíž“, který podpořil Kraj Vysočina, měly děti vstupné zdarma.

Výlet 1., 2. a 3. třídy

Výlet 1., 2. a 3. třídy


15. červen 2022

15. června se žáci z 1., 2. a 3. třídy vydali společně na výlet do Jihomoravského kraje. Nejprve navštívili ruční papírnu Stará škola v Želeticích. Zde se seznámili s tradičním (již 2 000 let starým) postupem výroby papíru, dozvěděli se spoustu zajímavostí o historii výroby papíru, a každý si jeden arch papíru také vlastnoručně vyrobil. V Želeticích se vyrábí asi 30 druhů ručního papíru, které jsou dekorované různými přírodninami (např. květinami, lístky, trávou, kávou i různými nerosty), a každý papír má svůj charakter a své kouzlo. Druhým cílem výletu byl státní zámek Vranov nad Dyjí. Zde si děti prohlédly základní okruh, ze zámku měly krásný rozhled na městečko i okolní přírodu. Po prohlídce zámku děti zbytek dne strávily v zábavním dětském parku V'RUN OFF' PARK, plného nejrůznějších atrakcí (prolézačky, lanovky a skluzavky, vzduchové trampolíny, šlapací autíčka, 3D bludiště a další centra aktivit). Z výletu jsme přijeli spokojení a plní nových zážitků.

Záchranná služba — exkurze 2. třídy

Záchranná služba — exkurze 2. třídy


19. květen 2022

Ve čtvrtek 19. května měli druháci příležitost navštívit záchrannou službu v Jihlavě. Dozvěděli se, co práce záchranářů obnáší. Prohlédli si vrtulník, sanitku, záchranářské auto, navštívili a viděli práci na dispečinku. Děkujeme panu Vidlákovi za velice zajímavé dopoledne.

Čarodějnická stezka

Čarodějnická stezka


29. duben 2022

V pátek 29. dubna se prvňáci a druháci sešli na školní zahradě, kde pro ně byla připravena ,,čarodějnická stezka“. Plnili různé úkoly, prolétli se na košťatech, naučili se zaříkávadlo, hledali a vyráběli lektvary, věštili z křišťálové koule a závodili v namotávání pavoučků.

Čistá Vysočina

Čistá Vysočina


19. duben 2022 až 28. duben 2022

Žáci naší školy se zapojili do jarního úklidu s názvem Čistá Vysočina, kterou každoročně vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina. Žáci uklízeli odpadky jak v samotném městysi, tak i podél komunikací v jeho okolí. Aktivní účast na této akci je součástí celoškolního plánu environmentální výchovy.

Velikonoční tvoření ve 2. třídě

Velikonoční tvoření ve 2. třídě


13. duben 2022

Ve středu 13. dubna si druháci povídali o velikonočních svátcích, malovali vajíčka a tvořili velikonoční výzdobu. Domů si odnesli určitě velmi povedené výtvory.

Horácké divadlo

Horácké divadlo


6. duben 2022

Ve středu 6. dubna navštívili žáci 1. stupně divadelní představení Kniha džunglí v Horáckém divadle Jihlava.

Noc s Andersenem – 2. a 3. třída

Noc s Andersenem – 2. a 3. třída


1. duben 2022 až 2. duben 2022

Po dvouleté přestávce jsme se v naší škole opět zúčastnili mezinárodní akce Noc s Andersenem, při které děti nocují ve školách a knihovnách. Cílem této akce je podpora dětského čtenářství. Letošním tématem byly knihy Josefa Lady, od jehož narození uplynulo právě 135 let. V pátek odpoledne se ve škole sešly děti z 2. a 3. třídy vybavené polštářky a spacáky. Večer jsme společně strávili nejen četbou, ale i zpěvem a tancem, vyrobili jsme si masky a na náměty knihy Bajky od Josefa Lady si zahráli divadlo. Vyrobili jsme si záložky do knížky, k večeři si na ohýnku opekli špekáčky a nechyběla ani stezka odvahy v noční škole. Po dobrodružné noci jsme usínali s Ladovými Nezbednými pohádkami. Všichni jsme si tento večer skvěle užili. 😊

Projekt Člověk a jeho zdraví

Projekt Člověk a jeho zdraví


24. březen 2022

Ve čtvrtek 24. března druháci ukončili jedno velké téma projektem Člověk a jeho zdraví. Během dopoledne si zopakovali, jak by měl vypadat ideální jídelníček, vytvářeli si ve skupinách zdravé svačinky, vyzkoušeli si všechny smysly — čichem, hmatem, sluchem, zrakem a podle chutí poznávali potraviny. Třídili úrazy a nemoci a popisovali základní části lidského těla. Velké poděkování patří paní Příhodové, která nám doručila krabici plnou vitamínů.

Děti do bruslí

Děti do bruslí


3. leden 2022 až 21. březen 2022

V pondělí 21. března proběhla závěrečná 10. hodina kurzu bruslení. Na kurz se mohli přihlásit předškoláci a děti 1. a 2. třídy. Od první hodiny, kdy se někteří neudrželi na bruslích, udělali obrovský pokrok. Na poslední hodinu si mohli přijít zabruslit i rodiče. Jsme moc rádi, že jsme se mohli takového sportovního zážitku účastnit a budeme se těšit na další rok.

Karneval

Karneval


3. březen 2022

Po dvouleté přestávce jsme 3. března 2022 uspořádali pro děti z 1. stupně maškarní karneval. Děti si s pomocí rodičů připravily spoustu krásných, rozmanitých a nápaditých masek. Naše nová tělocvična se proměnila v pohádkovou říši plnou nadpřirozených bytostí, oblíbených pohádkových a filmových hrdinů, zvířátek a dalších postav. Králem karnevalu se stal nakonec lyžař. Děti si také zatančily a zasoutěžily. Karnevalová zábava nám rychle utekla, všichni jsme si ji moc užili a domů jsme odcházeli plní příjemných zážitků.

Besedy s Policií ČR

Besedy s Policií ČR


11. únor 2022

V pátek 11. února absolvovali žáci 1.-6. ročníku sérii preventivních programů s Policií ČR. 1. a 2. třída besedovala o bezpečnosti dětí, žáci 3., 4. a 5. třídy si rozšířili své znalosti o správném chování cyklistů a chodců v silničním provozu a tématem besedy 6. třídy bylo „Nebezpečí virtuální komunikace“.

Vánoční besídka ve 2. třídě

Vánoční besídka ve 2. třídě


17. prosinec 2021

Rozkrajování jablíčka, lití olova, pouštění lodiček z ořechových skořápek, zpívání koled, všechny tyto vánoční zvyky si druháci vyzkoušeli během páteční „vánoční besídky“. Vyrobili si také přáníčka a andělíčka pro své blízké. V průběhu celého adventu si děti tvořily vlastní papírový betlém, který si o Vánocích mohou doma vystavit. Rozloučily se s rokem 2021 a do toho nového roku určitě vstoupí odpočatí po prodloužených vánočních prázdninách.

Poselství křesťanských Vánoc

Poselství křesťanských Vánoc


9. prosinec 2021

Paní katechetka Ludmila Krčálová druhákům vyprávěla o poselství křesťanských Vánoc. Dětem se vyprávění o narození Ježíška moc líbilo.

Mikuláš s doprovodem v ZŠ i MŠ

Mikuláš s doprovodem v ZŠ i MŠ


3. prosinec 2021

I letos zavítal do školy Mikuláš, doprovázen čerty i anděly, a protože je to s covidem stále peklo, cítili se tito návštěvníci jako doma. Jejich přítomnost žáci samozřejmě ocenili, nejvíce ti nejmenší z MŠ a 1. stupně. Řada dětí se dozvěděla o svých prohřešcích z knihy hříchů, tedy následovaly sliby..., no, však to znáte. Zkrátka i „covidový“ Mikuláš byl fajn, rozdal každému něco na zub a  všichni jsme alespoň na chvíli přišli na jiné myšlenky.

Vánoční stromečky

Vánoční stromečky


25. listopad 2021

Blíží se adventní čas, a tak se naši školáci pustili do vyrábění vánočních ozdob. Každá třída zvolila jiný materiál a jinou techniku. Výsledkem jsou krásně nazdobené stromečky, které zkrášlí naše městečko před prodejnou Lapek a jistě přispějí k navození vánoční atmosféry.

Svatomartinské tvoření

Svatomartinské tvoření


8. listopad 2021 až 12. listopad 2021

V týdnu od 8. do 12. listopadu si děti z 1. stupně a školní družiny připomněly svátek svatého Martina. V některých třídách proběhly i celé projekty. Školní chodby a třídy teď zdobí spousta obrázků, které se k tématu vztahují.

Deváťáci čtou druhákům

Deváťáci čtou druhákům


říjen 2021

Během měsíce října postupně přicházeli do druhé třídy někteří odvážní deváťáci se svými oblíbenými knížkami z dětství. Knihy vždy dětem představili a přečetli ukázku. Na téma ukázky se potom rozvinul kratší či delší rozhovor. Deváťákům děkujeme za odvahu a tipy na čtení.

Vznik Československé republiky

Vznik Československé republiky


26. říjen 2021

26. října si druháci připomněli druhý podzimní státní svátek, a to vznik ČSR. Rozšířili si tak číselný obor do 103 (103. „narozeniny naší republiky“), poznali osobnost Tomáše Garrigue Masaryka, seznámili se s některými státními symboly a za výbornou práci ve dvojicích šli pouštět draky.

Halloween

Halloween


18. říjen 2021 až 26. říjen 2021

V pátek 29. října chystá Sokol Stonařov ve spolupráci s naší školou halloweenskou akci pod názvem „Tajemná noc pod rouškou nočních živlů“. Žáci se na akci připravují, plánují vyřezat dýně a na připomínku akce namalovala 2.–8. třída obrázky, které nyní zdobí chodbu ve škole. Přijďte se s námi bát a užít si strašidelnou atmosféru!

Exkurze na hasičskou stanici do Telče

Exkurze na hasičskou stanici do Telče


20. říjen 2021

Ve středu 20. října mohli druháci zblízka poznat práci hasičů. Zavítali k hasičům do Telče. Projeli se hasičským autem, prohlédli si a vyzkoušeli jeho vybavení. Prošli také budovu hasičské stanice od přízemí až do nejvyššího místa – věže. Strávili u hasičů skoro celé dopoledne a všichni byli nadšeni. Moc děkujeme za zajímavé povídání.

Svatý Václav – 2. třída

Svatý Václav – 2. třída


27. září 2021

V posledním zářijovém týdnu druháci jeden den pracovali na téma „Svatý Václav“. Objasnili si souvislosti s místní poutí, ve skupinkách plnili různé úkoly, zjišťovali informace o Václavovi, doplňovali je do textu a vyrobili si svatováclavský meč.

Nábor malých fotbalistů

Nábor malých fotbalistů


21. září 2021

Děti z mateřské školy a 1. a 2. třídy ZŠ měly 21. září možnost si zasportovat pod vedením trenérů TJ Sokol Stonařov. Střídaly se na různých stanovištích, běhaly, skákaly a zkusily si různou manipulaci s míčem. Činnost byla velice pestrá, nebyl čas vydechnout. Komu se trénink líbil, může se do fotbalového kroužku přihlásit.

Poprvé ve škole

Poprvé ve škole


19. červen 2021

Roky letošním předškoláčkům utekly ve školce jako voda a již už nastal čas se podívat do školy. S velkým nadšením a očekáváním děti navštívily naši základní školu. Děkujeme paní učitelce budoucích prvňáčků a dětem ze 4. třídy za prohlídku školy a skvěle připravený program a vyrobené dárečky. Předškoláci si dopolední návštěvu ve škole velmi užili a věříme, že se všichni už do školy moc těší.

Výlet 1., 2. a 4. třídy

Výlet 1., 2. a 4. třídy


17. červen 2021

Žáci 1., 2. a 4. třídy se vypravili na svůj školní výlet do Jižních Čech. V Jindřichově Hradci navštívili místní muzeum a v něm zejména nejnavštěvovanější expozici – proslulé Kryzovy jesličky (největší lidový mechanický betlém na světě, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů). Dalším cílem výletu bylo Obludiště Dolní Pěna (největší keřové bludiště ve střední Evropě), kde při pátrání labyrintem hledali ukryté obludy a z klíčových slov skládali tajenku. V areálu je i velmi pěkné dětské hřiště, kde největší atrakcí pro děti byla jízda na voru přes rybník. Na závěr výletu děti navštívily zoologickou zahradu Na Hrádečku v Horní Pěně.

Den dětí

Den dětí


1. červen 2021

Sokol Stonařov připravil pro všechny děti u příležitosti jejich svátku překvapení u sochy Sedláka.

Stezka Malé čarodějnice

Stezka Malé čarodějnice


28. duben 2021

Po dobrodružné stezce Malé čarodějnice se na konci dubna vydali naši prvňáčci při svém čarodějnickém projektu.

Malý karneval v 1. třídě

Malý karneval v 1. třídě


12. únor 2021

Pátek 12. února byl v první třídě ve znamení karnevalu a masopustu. Děti s klauny počítaly a četly, soutěžily, hrály hry. Přestože byl karneval menší než obvykle, všechny děti si ho užily.

Bobování

Bobování


leden 2021

V  1.  i ve 2.  třídě využíváme krásného počasí a výborných sněhových podmínek k častému pobytu venku a hlavně k bobování. Děti jsou nadšené a pobyt na sněhu si užívají. Snad nám bude počasí nakloněno i v příštích dnech, abychom si zimních radovánek mohli užívat co nejdéle.

První vysvědčení

První vysvědčení


28. leden 2021

První vysvědčení v 1. třídě je velká událost, kterou je potřeba oslavit.

Vánoce v 1. třídě

Vánoce v 1. třídě


prosinec 2020

V první třídě už všechno dýchá vánoční atmosférou. Děti si připomínají vánoční tradice, zdobí stromeček a hlavně se těší na Ježíška.

Podzim ze všech stran – projekt 1. třídy

Podzim ze všech stran – projekt 1. třídy


25. září 2020 až listopad 2020

Začátek podzimu zahájili prvňáci projektem o svatém Václavovi. Před pouťovým víkendem společně pracovali ve dvojicích na téma sv. Václav a pouť ve Stonařově. Skládali podle příkladů fotografii stonařovského kostela, vybarvovali postavu knížete Václava, poslechli si povídání o jeho životě a vyrobili srdíčko z pouti, které navlékli z donesených přírodnin. Druhý podzimní projekt byl nazván „Jablíčkový den“. Děti vyráběly prostírání, dekorace s obtisky jablíček. Ve skupinkách upekly štrůdl pro rodiče, počítaly a četly na toto téma. Prvňáci si zaslouží pochvalu nejen za práci při projektech, ale i za aktivitu a snahu při online výuce. Veliké poděkování patří hlavně jejich rodičům, babičkám, tetám, bez kterých by děti v započaté školní práci nemohly pokračovat.

Škola v pohybu – nábor malých fotbalistů

Škola v pohybu – nábor malých fotbalistů


18. září 2020

V pátek 18. září uspořádal Sokol Stonařov pro žáky naší školy pěknou sportovní akci „Škola v pohybu“, která byla spojená s náborem malých fotbalistů. Žáci 1. a 2. ročníku si spolu s předškoláky vyzkoušeli řadu dovednostních soutěží s míčem i dalšími pomůckami. Po jejich absolvování si domů odnesli balíček s odměnami a pozvánku na trénink mladých fotbalistů. Dopolední akce se žákům velmi líbila, tak doufejme, že je motivovala k dalšímu sportování.

Náš první školní den

Náš první školní den


1. září 2020

Prázdniny skončily a je tu zase začátek nového školního roku. Nejvíc se těšili asi prvňáčci, které jsme 1. září přivítali do školy.