Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

4. třída

4. třída
0123456
PoČjMAjTv
ÚtČjMDrvČj
StČjMZiAj
ČtČjMVlČjHvTv
ČjMVvVvAj

Fotogalerie 4. třídy

 „Světem křížem krážem“ – projektový den pro žáky ZŠ

„Světem křížem krážem“ – projektový den pro žáky ZŠ


6. červen 2023

V úterý 6. června proběhl celoškolní projekt „Světem křížem krážem“. Zatímco třídy 1. stupně pracovaly odděleně, žáci 6.–9. ročníku byli rozděleni do pěti skupin napříč třídami. Toto rozdělení je záměrné a cílené, žáci se tak učí spolupracovat v jiných kolektivech a při práci se dále poznávají, důležitá je také týmová komunikace a závěrečná prezentace odvedené práce. A jaká byla témata? Jedna ze skupin se zabývala rasami obývajícími planetu a jejich barvou pleti. Každá rasa byla charakterizována pro ni příznačnými vlastnostmi. Skupina chlapců pak představila významné fotbalisty z různých koutů světa. Další skupina vytvořila čtyři expedice, které zamířily na různé kontinenty za poznáním památek a krás, přičemž měly naplánovat poznávací zájezd, a za pomoci internetu připravit i cenovou kalkulaci dané expedice. Třetí tým se vypravil na divoký západ za Indiány, v platformě Minecraft postavil indiánskou vesnici, kterou situoval hned za budovu školy, žáci si také vyzkoušeli střelbu z vyrobeného luku a šípů, výstupem byly i velmi zdařilé portréty Indiánů. Cílem bádání dalšího kolektivu byly zajímavé potraviny jednotlivých oblastí světa, jejich původ, pěstování a jejich další rozšíření po světě. Poslední ze skupin se zaměřila na světové značky aut a zjistila, že jich existuje okolo 200. Jednotlivé týmy si pak jednu ze svých oblíbených značek vybraly a podrobně se jí zabývaly – kdy vznikla, kde má hlavní sídlo, kolik aut se vyrábí a jaké typy. Získané poznatky pak jednotlivé skupiny přednesly v závěrečných prezentacích svým spolužákům. Žáci tedy strávili netradiční dopoledne naplněné kolektivní badatelskou činností, která je v převážné většině zaujala.

Představení pro rodiče

Představení pro rodiče


30. květen 2023

V úterý 30. května přijali pozvání čtvrťáků jejich rodiče a prarodiče a přišli se do jejich třídy podívat na představení, které si pro ně děti připravily. Už od rána děti začaly chystat pohoštění a společnými silami udělaly výborné tvarohové buchty s ovocem. Odpoledne pak svým blízkým předvedly asi hodinové hudební pásmo plné zpěvu a tance. Na závěr zahrály rodičům maňáskové divadlo o Sněhurce a nechybělo ani předávání dárečků, které děti pro své maminky a tatínky vyrobily. Společné neformální setkání se neslo v příjemné atmosféře, v příštím roce si je rádi zopakujeme.

Pohádka o Sněhurce

Pohádka o Sněhurce


23. květen 2023, 30. květen 2023

Žáci 4. třídy v hodinách dramatické výchovy nacvičili pohádku „Sněhurka a sedm trpaslíků“. V pracovních činnostech si k pohádce ušili maňásky a ve výtvarné výchově namalovali kulisy. 23. května pak své představení zahráli mladším spolužákům ve škole, o týden později je pak předvedli i dětem v mateřské školce.