Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

4. třída

4. třída
0123456
PoČjMAjTv
ÚtČjMDrvČj
StČjMZiAj
ČtČjMVlČjHvTv
ČjMVvVvAj

Fotogalerie 4. třídy

Návštěva muzea

Návštěva muzea


20. září 2022

V úterý 20. září navštívili čtvrťáci Muzeum Vysočiny v Jihlavě, kde měli objednaný vzdělávací program „Co jsme se dozvěděli od mamutů“. Díky získanému projektu Kraje Vysočina měli vstupné zdarma. Děti si poslechly vyprávění o mamutech a rašeliništích, prohlédly si kosti a modely pravěkých zvířat (mamutů, srstnatých nosorožců, praturů a dalších), dozvěděly se, že kosti a zuby těchto živočichů byly nalezeny nedaleko Třebíče. Získané vědomosti nakonec uplatnily při vyplňování pracovního listu. Po skončení programu děti absolvovaly i prohlídku expozice věnované historii Jihlavy se zajímavým výkladem paní průvodkyně a samostatně si prohlédly přírodovědnou část muzea s mnoha vystavenými živočichy.

Sportovní den

Sportovní den


29. červen 2022

Poslední školní den před ukončením školního roku bývá v naší škole již tradičně dnem sportovním. Na druhém stupni probíhají především kolektivní sporty (hlavně fotbal a vybíjená) a některé atletické disciplíny, na prvním stupni jsou to různé netradiční sportovní soutěže. Společné sportování jsme si všichni užili, jak ilustrují i přiložené fotografie.

Prevence dětských úrazů

Prevence dětských úrazů


22. duben 2022, 25. duben 2022, 28. červen 2022

V pátek 22. dubna absolvovali třeťáci v rámci programu Prevence dětských úrazů realizovaném Krajem Vysočina zajímavou tříhodinovou besedu, která byla zaměřená na rizika a prevence úrazů ve škole, v domácnosti, ve volném čase a při sportu. Děti si povídaly také o správném chování chodců a cyklistů a používání ochranných pomůcek. Nacvičily si i poskytování první pomoci včetně komunikace s operátorkou zdravotnické záchranné služby. Své znalosti jsme si pak prověřili v soutěži Riskuj. Součástí projektu byla i výtvarná soutěž, do které jsme odeslali naše kresby. Do soutěže bylo odesláno celkem 606 obrázků z 49 škol Kraje Vysočina. Velmi pěkné 7. místo v této soutěži získal Adam Stránský, kterému moc gratulujeme.