Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

4. třída

4. třída
0123456
PoČjMAjTv
ÚtČjMDrvČj
StČjMZiAj
ČtČjMVlČjHvTv
ČjMVvVvAj

Fotogalerie 4. třídy

Projekt Vyjmenovaná slova

Projekt Vyjmenovaná slova


10. leden 2023 až 20. leden 2023

V průběhu ledna pracovali čtvrťáci na rozsáhlém třídním projektu, jehož hlavní téma vycházelo z právě dokončeného učiva českého jazyka. Na vyjmenovaná slova se žáci podívali z různých úhlů, ve skupinkách plnili různé úkoly napříč všemi předměty. Kromě úkolů zaměřených čistě na český jazyk kreslili rostliny, houby a živočichy ve vyjmenovaných slovech, lepili vlaky s příbuznými slovy, zpívali písničky s vyjmenovanými slovy (na každou řadu se naučili jednu), v matematice společně spočítali 1845 příkladů na násobilku, díky nimž vyluštili pomocí klíče názvy 200 obcí v ČR, v jejichž názvu se y po obojetných souhláskách vyskytuje (např. Pyšely, Kamýk, Vyskytná …), jejich obrázky potom vlepovali do mapy. Zahráli si únikovou hru s hledáním pokladu v prostorách školy, na interaktivní tabuli pak i tematicky zaměřenou hru AZ–kviz a Riskuj.

Cyril a Metoděj

Cyril a Metoděj


12. leden 2023

Ve čtvrtek 12. ledna absolvovali žáci 4. a 5. ročníku výchovně–vzdělávací program věnovaný slovanským věrozvěstům Konstantinovi a Metodějovi. Dozvěděli se základní životopisná data o těchto světcích, seznámili se s historickými událostmi, které se týkaly jejich působení v našich zemích, významem vlastního písma pro naše předky a jeho symbolice. Program pro děti zrealizovala paní katechetka Ludmila Krčálová z Římskokatolické farnosti Luka nad Jihlavou.

Návštěva kina

Návštěva kina


22. prosinec 2022

Poslední den před vánočními prázdninami děti všech tříd navštívily v kině CineStar v Jihlavě filmové představení nové české pohádky Princezna zakletá v čase 2.