Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie 3. třídy

Školní výlet — Hrad Pernštejn — Centrum Eden

Školní výlet — Hrad Pernštejn — Centrum Eden


5. červen 2024

Na začátku června se vydali žáci 1., 2. a 3. třídy na společný školní výlet. V úvodu jsme za krásného počasí navštívili hrad Pernštejn, kde jsme měli domluvenou prohlídkovou trasu „Z hradu do knihovny“. Mohli jsme nahlédnout, jak hradní páni žili. Obdivovali jsme zde krásné hradní nádvoří i prostory hradu. Nedivíme se, že filmaři zde natáčeli hodně pohádek. Naší další zastávkou bylo Centrum EDEN v Bystřici nad Pernštejnem a prohlídka zdejšího skanzenu Horácké vesnice. Zde jsme si mohli prohlédnout život našich předků a představit si jednotlivá lidová řemesla (tkadlec, babka kořenářka, včelař, hrnčíř a mlynář). Nahlédli jsme do života šlechty v rámci panského bydlení správce celého velkostatku. Na farmě jsme si užívali přítomnost hospodářských zvířat a průvodkyně nám představila zdejší chov skotu, ovcí, koz, drůbeže a koní. Před odjezdem jsme se ještě stihli odreagovat na místním hřišti s herními prvky a přírodním labyrintem.

Spaní ve škole a běh

Spaní ve škole a běh


24. květen 2024 až 25. květen 2024

V pátek 24. května se opět po roce sešli žáci 2. a 3. třídy na přespání ve škole. Hlavní náplní byl již tradičně běh na Stonařovské Aleje. Trať byla dlouhá 600 m a 2 km, podle věkové kategorie. Třetí prvenství v řadě obhájil Filip Čermák (trasa 2 km). V mladší kategorii se na 3. místě umístil Jan Čermák, 2. místo obsadil František Novotný a 1. místo vybojoval žák 1. třídy Patrik Plavec (trasa 600 m). Z dívek se nejlépe umístila Saša Hejdová (4. místo). Po běhu následovalo opékání na zahradě školy, zpěv u ohně, stezka odvahy a společné spaní ve škole.

Čarodějnický rej

Čarodějnický rej


30. duben 2024

V úterý 30. dubna proběhl ve 3. třídě čarodějnický rej. Procvičovali jsme slovní druhy s netopýrem a ropuchou, vyjmenovaná slova s čarodějnicí, dělení se zbytkem s pavoukem a luštili jsme čarodějnické rébusy. V areálu školy jsme hledali informace, které jsme následně potřebovali k vyřešení zaklínadla. Na závěr jsme si navrhli klobouk pro čarodějnici Uršulu.

Sýrový den

Sýrový den


12. duben 2024

V pátek 12. dubna zakončili žáci 3. třídy vyjmenovaná slova po S „sýrovým dnem“. Každý si přinesl sýr dle libosti. Všechny sýry jsme nakrájeli a následně proběhla velká ochutnávka. O pestrost nebyla nouze. Jelikož se sešlo opravdu hodně sýrů, udělali jsme i pomazánky a pochutnali jsme si na jednohubkách. Nabídnout jsme šli i kamarádům z ostatních ročníků. Na závěr jsme si o výrobě sýru povídali a promítli jsme i krátké video. Vyjmenovaná slova po S jsme tím zdárně zakončili a teď „hurááá“ na vyjmenovaná slova po V.

Dárečky k zápisu

Dárečky k zápisu


2. duben 2024 až 11. duben 2024

V průběhu první poloviny dubna se žáci všech tříd 1. stupně i obou oddělení školní družiny zabývali výrobou dárečků pro budoucí prvňáčky k zápisu.

Rok hudby na 1. stupni

Rok hudby na 1. stupni


27. březen 2024

Rok české hudby je jedinečnou celonárodní kulturní akcí, jejíž počátek sahá do roku 1924, kdy se poprvé slavilo 100. výročí narození Bedřicha Smetany. Od té doby se Rok české hudby až na několik výjimek konal v každém roce končícím na číslici 4. Letos slavíme obzvláště slavné výročí — 200 let od narození Bedřicha Smetany. Kromě toho si připomínáme řadu dalších výročí nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů — např. 170 let od narození Leoše Janáčka, 150 let od narození Josefa Suka, 120 let uplynulo od úmrtí Antonína Dvořáka. Výročí se ale netýkají pouze skladatelů vážné hudby. Před 100 lety se také narodil Jiří Šlitr, před 80 lety Karel Kryl a Petr Hapka, a jmenovat by se dala spousta dalších. Také naše škola se letos k této významné akci svým celoškolním projektem aktivně připojila. Děti z 1. stupně pracovaly ve svých třídách. Řada činností probíhala už od začátku března, ale hlavní projekt byl stejně jako na 2. stupni ve středu 27. března. Prvňáčci si připomněli lidovou písničku Když jsem já sloužil, se kterou se pojila spousta zajímavých aktivit. Ve 2.–5. třídě se mnoho činností točilo právě kolem Bedřicha Smetany a jeho díla, ale žáci se věnovali hudbě v mnoha dalších oblastech. Děti ve svých třídách zpívaly, tančily, poslouchaly hudbu, učily se poznávat hudební nástroje a hrály na klasické i netradiční hudební nástroje, mnoho hudebních nástrojů si také samy vyrobily, ve 4. třídě vznikl dokonce celý symfonický orchestr i s dirigentem. Celý den se nesl v hravém duchu, ale děti si z něj odnesly i spoustu nových poznatků a rozšířily své kulturní povědomí.

Karneval

Karneval


15. březen 2024

15. března se v kulturním domě konal tradiční školní karneval. Děti z 1. stupně se představily v nápaditých individuálních maskách, žáci z 2. stupně nás opět překvapili kreativními kolektivními výstupy. Šesťáci se proměnili v tančící Indiány, sedmáci v statečné kovboje, osmáci představili nadcházející olympijské hry ve Francii a deváťáci nás okouzlili ladným tancem princezen a princů. Vrcholem akce byla soutěž o krále karnevalu. Tím letošním se stala maska představující „budík“ v podání Markétky Sitařové. Gratulujeme vítězce, ale obrovská pochvala patří všem zúčastněným dětem za jejich originální nápady a práci, kterou si daly s výrobou masek a nácvikem vystoupení. Poděkování patří také všem žákům, kteří pomáhali s organizací, aby celá akce proběhla hladce — moderátorům, obsluze hudebního pultu, tanečnicím a dalším pomocníkům.

Poselství křesťanských Velikonoc

Poselství křesťanských Velikonoc


14. březen 2024

Ve 2., 3. a 5. třídě proběhly 14. března výukové programy s paní katechetkou Ludmilou Krčálovou z Římskokatolické farnosti Luka nad Jihlavou. Děti se společně zamyslely nad tím, proč a jak se slaví Velikonoce, nad jejich tradicemi, významem a poselstvím. Program byl uzpůsoben věku žáků v jednotlivých třídách a seznámil žáky s historií a duchovními hodnotami, které patří k základům naší kultury.

Karnevalové tvoření

Karnevalové tvoření


19. únor 2024 až 8. březen 2024

S blížící se karnevalem je celá škola vyzdobena veselými obrázky klaunů a masek, které vytvořily děti v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností.

Tulipánový měsíc

Tulipánový měsíc


26. únor 2024 až 1. březen 2024

AMELIE je nezisková organizace, která se snaží přinést s jarem i naději všem, kdo se osobně či v blízkém okolí setkávají s onkologickým onemocněním. Letos probíhá již 12. ročník. Organizace se snaží propojit svět nemocnic a ten venku. Děti ze 3. třídy vyrobily a namalovaly tulipány, které zdobí chodby Nemocnice Jihlava. Pevně věříme, že se budou líbit a aspoň trošku zlepší náladu.

Husité

Husité


9. únor 2024

9. února se žáci všech tříd naší školy zúčastnili výukového programu „Husité“, se kterým k nám zavítala skupina historického šermu Renegáti z agentury Pernštejni v Pardubicích. Na chvíli jsme se přesunuli v dějinách o 600 let zpátky do doby husitských válek. Děti viděly, jaké zbraně husité používali, dozvěděly se, jak se s nimi bojovalo. Někteří žáci dostali možnost se aktivně zapojit do ukázky husitského útoku, mohli se postavit na husitský bojový vůz, uchopit do rukou husitské zbraně. Představení žáky nejen obohatilo o další znalosti z historie, ale také pobavilo.

Jak se dělá divadlo

Jak se dělá divadlo


6. únor 2024

V úterý 6. února se žáci 2. a 3. třídy vydali do Horáckého divadla na exkurzi s názvem Jak se dělá divadlo. Měli možnost nakouknout do skladu kostýmů, do šaten herců, postavit se na jeviště, sednout do hlediště, prohlédnout lóže a zkušebnu. Vyzkoušeli si role herců a ztvárnili pohádku o Otesánkovi. Seznámili se s pojmy jako je inspicient, rekvizitář, režisér, garderobiér, dramaturg… . Dostali se na místa, která jsou běžnému návštěvníkovi divadla nedostupná. Exkurze se nám moc líbila a každý si odnesl krásnou publikaci s názvem „Jak se dělá divadlo“.

Vzdělávácí program Zdravá 5

Vzdělávácí program Zdravá 5


1. únor 2024

Na začátku února se žáci 1., 2. a 3. třídy účastnili vzdělávacího programu „ZDRAVÁ PĚTKA“, který zábavnou a interaktivní formou žáky seznámil se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozenému zapojení do svého životního stylu. Po splnění všech úkolů, na kterých žáci pracovali ve skupinkách, obdrželi všichni na závěr originální vysvědčení se samými pětkami.😊

Návštěva kina

Návštěva kina


22. prosinec 2023

Poslední den před vánočními prázdninami bývá každoročně vyhrazen pro společnou návštěvu kina. Žáci 1. stupně zhlédli koprodukční pohádku Zakletá jeskyně, žáci druhého stupně český film Přání k mání.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


19. prosinec 2023

Vánoční akademie bývá velkou událostí, která má v naší škole už dlouholetou tradici. Letošní program trval téměř dvě hodiny a měl celkem 11 čísel různého zaměření. O úvod se jako vždy postaral školní pěvecký sbor, který vánočními písněmi, z nichž některé byly zpívané i ve vícehlasu, správně naladil všechny diváky. Pak už se v různém pořadí střídaly třídní kolektivy. Prvňáčci nám o Vánocích zazpívali, zarecitovali a krásně zatančili, druháčci s motivační písničkou o IZS ukázali, že si dokážou poradit v každé situaci. Třeťáci předvedli krásné taneční vystoupení v rytmu melodií ze známého amerického muzikálu Pomáda. Čtvrťáci se svým vánočním příběhem přišli se zajímavou novinkou – stínovým divadlem. S páťáky jsme v jejich hudebním vystoupení nazvaném „Kapří Vánoce“ nahlédli do rybího světa. Tradičně vysokou úroveň měla všechna tři vystoupení aerobiku a velmi vydařené bylo i vystoupení dívek z kroužku moderní gymnastiky. Pomyslnou tečkou za celou akademií byl společný zpěv písně Rolničky, kdy se ke všem účinkujícím přidala i většina diváků zcela zaplněného sálu. Děkujeme všem dětem a učitelům za práci, kterou si dali s nacvičováním, městysu za zapůjčení sálu a technickou pomoc a divákům za jejich podporu.

Prevence úrazů

Prevence úrazů


14. prosinec 2023

Ve čtvrtek 14. prosince navštívila třeťáky paní Kodetová z Krizového centra kraje Vysočina s výukovým programem Prevence úrazů.

Cesta k vlně

Cesta k vlně


7. prosinec 2023

Den na mléčné farmě v Zašovicích prožily děti z 1., 3. a 5. třídy. V rámci výukového programu „Cesta k vlně“ se seznámily se zpracováním vlny a lnu, zkusily si tkaní na tkalcovském stavu a vlastnoručně si vyrobily plstěnou figurku z vlny. Kromě toho se podívaly, jak se zpracovává jogurt, prohlédly si celou farmu se zvířaty a dozvěděly se o nich řadu zajímavostí. Mohly si pohladit a nakrmit husy, prasata, ovce, kozy i krávy a zbyla i chvilka na dovádění ve sněhu.

Mikuláš v ZŠ i MŠ

Mikuláš v ZŠ i MŠ


5. prosinec 2023

Letošní návštěva Mikuláše s čertovsko–andělským doprovodem se opět vydařila. Znovu jsme měli alespoň na chvíli samé hodné a vzorné děti, zazněly pochvaly i sliby o polepšení, nechyběla sladká odměna. Byla to zkrátka milá návštěva a příjemný zážitek, tedy alespoň pro nejmladší ročníky.

Kouzelný vlak

Kouzelný vlak


29. listopad 2023

Ve středu 29. listopadu se děti z MŠ a 1.–4. třídy v kulturním domě zúčastnily jízdy „Kouzelným vlakem“. Průvodčím tohoto nevšedního vlaku byl moderátor Milan Řezníček a spolu s ním cestoval také kouzelník Tomáš Kotlík. Do hodinového programu plného překvapení, kouzel a zábavy se aktivně zapojovaly i děti. Čas utíkal jako voda a než jsme se nadáli, ocitli jsme se v cílové stanici.

Včelí medvídci

Včelí medvídci


24. listopad 2023

V pátek 24. listopadu navštívily děti z 1., 2. a 3. třídy veselé a poetické divadelní představení Včelí medvídci zpívají v divadle Na Kopečku v Jihlavě. Herci z divadla Věž z Brna zaujali děti hravostí a krásnými písněmi Petra Skoumala. Poznali jsme postavičky známé z večerníčku jako čmeláka Čmeldu, brouka Kvapníka, zamilovaného Pučmelouda, Berušku, pošťáka Huňáčka, strašáka Čmelobuba a malého Bzumdíka. Děti odcházely nadšené a s úsměvem na tváři.

Zdobení vánočních stromečků

Zdobení vánočních stromečků


22. listopad 2023

Stejně jako každý rok se v průběhu listopadu ve všech třídách základní školy, ve školní družině, mateřské škole a MC Stonožka vyrábějí z různých materiálů a za použití rozmanitých technik vánoční ozdoby, kterými pak zdobíme stromečky. Jak se dětem práce povedla, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii, ale především před prodejnou Lapek ve Stonařově, kde budou stromečky vystavené až do konce adventu.

Výsadba stromů

Výsadba stromů


20. listopad 2023 až 21. listopad 2023

Žáci všech tříd základní školy i děti ze školní družiny se 20. a 21. listopadu společně zapojili do akce městyse „Zasaďte si svůj strom ve Stonařově“. Děti se účastnily výsadby části nové ovocné aleje a každá třída se stala patronem jednoho stromu. V budoucnu pak budeme moci sledovat, jak naše stromy postupně porostou a časem ponesou první plody.

Svatý Martin ve 3. třídě

Svatý Martin ve 3. třídě


10. listopad 2023

Na svatého Martina kouřívá se z komína. Dnem svatého Martina u nás zima začíná. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. Tyto i plno dalších pranostik si připomněli žáci 3. třídy. Během projektu o sv. Martinovi pracovali s textem, vyhledávali a třídili informace, luštili křížovky a zkusili si svatomartinskou bojovku. Nejzábavnější činností bylo pečení rohlíčků s ořechovou náplní. Nestačily ani vychladnout a už se všem dělaly boule za ušima.

Halloweenské tvoření

Halloweenské tvoření


říjen 2023

Na konci října se žáci většiny tříd 1. i 2. stupně zabývali ve výtvarné výchově i v pracovních činnostech halloweenským tvořením. Nástěnky po celé škole jsou nyní laděné zejména do oranžové a černé barvy a můžeme si na nich prohlédnout rozmanitou sbírku dýní, strašidel, netopýrů, pavouků, duchů a tajemných hradů.

Halloween

Halloween


30. říjen 2023

30. října byla naše škola plná strašidel, příšer, čarodějnic, různých kouzelných zvířat a tajemných bytostí. Děti z 1.–5. třídy si po roce společně užily další halloweenský projekt. Čekaly je čarodějné pokusy, kvízy, vyrábění, tanec i halloweenská stezka školou. Protože chlapci a děvčata pracovali ve smíšených skupinkách napříč všemi pěti třídami, vyzkoušeli si i vzájemnou spolupráci, kdy starší pomáhali mladším a šikovnější méně šikovným. V závěru dne si v tělocvičně všichni společně zatančili.

Halloweenská tabla

Halloweenská tabla


30. říjen 2023

V rámci společného projektu si děti vyrobily také halloweenské fotorámečky. Vznikla tak třídní tabla, která jsou zároveň přehlídkou krásných a nápaditých masek, které si děti pro tento den připravily.

Piškvorky — třídní kola

Piškvorky — třídní kola


3. říjen 2023 až 18. říjen 2023

Tradiční třídní kola v PIŠKVORKÁCH probíhají začátkem října. Žáci od 3. do 9. třídy měli možnost si změřit síly v této logické hře tak, že během jedné hodiny odehráli duel se všemi spolužáky. Ti nejlepší postupovali do školního kola.

Den bez aut

Den bez aut


22. září 2023

22.  září se naše škola zapojila do akce spojené s Mezinárodním dnem bez aut. Jeho cílem je poukázat na to, jak je planeta zatěžována nadměrným využíváním automobilové dopravy. Zároveň vybízí k tomu, aby lidé více chodili pěšky. V rámci podpory této myšlenky se žáci všech tříd v pátek 22. září zúčastnili společného výšlapu na Aleje. U loveckého zámečku pak děti ve skupinkách plnily různé úkoly, za jejichž úspěšné zvládnutí na ně čekala sladká odměna. Den strávený v přírodě jsme si všichni užili a dokázali jsme, že se nepotřebujeme všude vozit auty a chůze nám nedělá problém, protože celou trasu v pohodě zvládli i ti nejmenší.

Sportovní den

Sportovní den


29. červen 2023

Ve čtvrtek 29. června se uskutečnil tradiční celoškolní sportovní den. Na druhém stupni se soutěží především v kolektivních sportech, zejména ve fotbale a vybíjené, na prvním stupni si děti svoji zdatnost ověřily v různých individuálních sportovních disciplínách. Krásný letní den jsme si při společném sportování všichni užili, což ilustrují i přiložené fotografie.

Černobílý den

Černobílý den


21. červen 2023

Z iniciativy žákyň deváté třídy proběhl ve středu 21. června tzv. „Černobílý den“. Naším úkolem bylo přijít do školy v černém nebo v bílém oblečení, popřípadě v kombinaci těchto barev. Černá je módní barva mladé generace, je univerzální, elegantní. Symbolicky je však považována za barvu tajemna a smutku. Abychom nepůsobili příliš temně, prosvítili jsme své outfity jejím opakem, a sice bílou. Všichni se s elánem zapojili, moc jsme si den užili a vznikly krásné fotografie.

 „Světem křížem krážem“ — projektový den pro žáky ZŠ

„Světem křížem krážem“ — projektový den pro žáky ZŠ


6. červen 2023

V úterý 6. června proběhl celoškolní projekt „Světem křížem krážem“. Zatímco třídy 1. stupně pracovaly odděleně, žáci 6.–9. ročníku byli rozděleni do pěti skupin napříč třídami. Toto rozdělení je záměrné a cílené, žáci se tak učí spolupracovat v jiných kolektivech a při práci se dále poznávají, důležitá je také týmová komunikace a závěrečná prezentace odvedené práce. A jaká byla témata? Jedna ze skupin se zabývala rasami obývajícími planetu a jejich barvou pleti. Každá rasa byla charakterizována pro ni příznačnými vlastnostmi. Skupina chlapců pak představila významné fotbalisty z různých koutů světa. Další skupina vytvořila čtyři expedice, které zamířily na různé kontinenty za poznáním památek a krás, přičemž měly naplánovat poznávací zájezd, a za pomoci internetu připravit i cenovou kalkulaci dané expedice. Třetí tým se vypravil na divoký západ za Indiány, v platformě Minecraft postavil indiánskou vesnici, kterou situoval za budovu školy, žáci si také vyzkoušeli střelbu z luku, výstupem byly i velmi zdařilé portréty Indiánů. Cílem bádání dalšího kolektivu byly zajímavé potraviny jednotlivých oblastí světa, jejich původ, pěstování a jejich další rozšíření po světě. Poslední ze skupin se zaměřila na světové značky aut a zjistila, že jich existuje okolo 200. Jednotlivé týmy si pak jednu ze svých oblíbených značek vybraly a podrobně se jí zabývaly – kdy vznikla, kde má hlavní sídlo, kolik aut se vyrábí a jaké typy. Získané poznatky pak jednotlivé skupiny přednesly v závěrečných prezentacích svým spolužákům. Žáci tedy strávili netradiční dopoledne naplněné kolektivní badatelskou činností, která je v převážné většině zaujala.

DinoPark a Zoo Vyškov — výlet 1. a 2. třídy

DinoPark a Zoo Vyškov — výlet 1. a 2. třídy


31. květen 2023

Poslední květnový den vyrazily děti z 1. a 2. třídy na společný výlet do DinoParku a zoo ve Vyškově, které představují ideální spojení, jak poznat dávno vyhynulé druhohorní obry a současnou faunu se zaměřením na domácí domestikovaná zvířata. Nejdříve jsme se zážitkovou jízdou vláčkem „DinoExpresem“ převezli do DinoParku, kde jsme mohli pozorovat desítky modelů dinosaurů v životních velikostech a navštívili jsme 4D kino s panoramatickým filmem. Po občerstvení jsme se vláčkem vrátili do zooparku, kde byl největším lákadlem statek, kde se děti mohly projít přímo mezi zvířaty. V okolí nechybělo ani dětské hřiště pro odreagování před odjezdem. Dlouhou cestu domů všichni zvládli statečně. Vrátili jsme se unavení, ale nadšení.

Spaní ve škole

Spaní ve škole


19. květen 2023 až 20. květen 2023

V pátek 19. května si prvňáčci a druháčci sbalili karimatky, spacáky a polštářek a vydali se přespat do školy. Hlavní náplní dne byl běh (46. ročník STONAŘOVSKÉ ALEJE) na fotbalovém hřišti. Ve své kategorii se účastnili běhu na 800 m. Účast byla hojná, vyběhli téměř všichni. A kdo neběžel, tak fandil. Své loňské prvenství obhájil Filip Čermák a bramborovou medaili si odnesla Saška Hejdová. K cíli všechny hnal nejen dobrý výsledek, ale také bujaré fandění z řad rodičů. Závěrem dne bylo opékání v areálu školy, zpěv u ohýnku a společné hry.

Výukový program „V lese“

Výukový program „V lese“


2. květen 2023

Žáci 2. třídy se v Zoo Jihlava zúčastnili výukového programu „V lese“. Ukázali si, kdo všechno žije v lese, a proč je les důležitý. Při procházce po lesní stezce plnili různé úkoly, prohlíželi si zvířata, poznávali stromy a poslouchali odborný výklad pracovníka zoo. Po programu následovala prohlídka celé zoo.

Jak se vaří kniha

Jak se vaří kniha


20. duben 2023

Ve čtvrtek 20. dubna se žáci 2. třídy vydali na exkurzi do Městské knihovny Telč. Zde se účastnili programu „Jak se vaří kniha“ — povídání o tom, jak kniha vzniká, vysvětlení pojmů ilustrátor, jazykový korektor, nakladatelství… Na závěr si žáci vytvořili i vlastní knihu. Mockrát děkujeme za krásný program, příjemnou atmosféru a vřelé přijetí.

Velikonoční den ve 2. třídě

Velikonoční den ve 2. třídě


5. duben 2023

Ve středu 5. dubna si žáci 2. třídy zpestřili výuku a učili se spolu se zajíčkem, beránkem a kuřátkem. Procvičili si již probrané učivo: násobilku 2 a 3, psaní u,ú,ů, párové souhlásky a měkké/tvrdé souhlásky. Na závěr si vyrobili věnec, kterým si ozdobí své pokojíčky.

Březen — Měsíc knihy

Březen — Měsíc knihy


březen 2023

Březen je už od roku 1955 oslavou čtení, vyprávění a knížek. Čtení a poslouchání je totiž aktivitou, která nám pomáhá rozvíjet mnohem víc než slovní zásobu. Mockrát děkujeme p. Pivoňkové, p. Bergerové a p. Rodové za návštěvu a za přečtení pohádek a pověstí.

Bruslení

Bruslení


9. leden 2023 až 20. březen 2023

V období od 9. ledna do 20. března 2023 jezdili žáci 1. a 2. třídy na zimní stadion do Telče na lekce bruslení, které probíhaly v rámci školní výuky pod vedením zkušených a velmi laskavých instruktorů. Jelikož už většina dětí měla zkušenosti s výukou bruslení ze školky nebo z 1. třídy, pokroky byly velmi rychle znát. Všichni se skvěle rozbruslili a 10 lekcí nám rychle uteklo. Prvňáčci se už těší na příští rok.

Školní karneval

Školní karneval


17. únor 2023

Po dvouleté přestávce jsme opět uspořádali celoškolní maškarní karneval. Děti z 1. stupně přišly v krásných a velmi nápaditých maskách, které si doma s pomocí rodičů připravily. Žáci z 2. stupně se představili se svým kolektivním vystoupením. Spolu s 6. třídou jsme se vypravili do Egypta, sedmáci nám ukázali, jak to vypadá v pekle, 8. třída předvedla pochod trpaslíků v čele s neodolatelnou Sněhurkou a s 9. třídou jsme si připomněli film Babovřesky. Všechna provedení byla velmi povedená a originální, a bylo vidět, že si s nimi žáci i jejich učitelé dali velkou práci. Při karnevalu si všichni užili i tance a zábavných soutěží. V závěru byl vyhlášen král karnevalu, kterým se letos stal „čáp“ v podání Ríši Hrůzy ze 4. třídy. Velké poděkování patří dívkám z 9. třídy, které v průběhu předchozího týdne s dětmi z 1. stupně nacvičily všechny karnevalové tance a postaraly se o předtancování v průběhu celého karnevalu, Marii Horské a Míše Smutné za moderování, chlapcům ze 7. a 8. třídy za obsluhu hudebního pultu a kamery a paní asistence Kuzdasové za pořízení bohaté fotodokumentace.

Rukodělná dílna

Rukodělná dílna


10. únor 2023

Naše pozvání přijala paní Simona Hejdová a v pátek 10. února k nám do 2. třídy přišla na dílničky. Ukázala nám, jak si vyrobit panáčka — ozdoba na klíče i tašku, na hraní... Stihli jsme jich vyrobit hned několik. 🙂 Práce šla dětem krásně od ruky a moc je bavila.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


15. prosinec 2022

Po dvouleté přestávce vynucené proticovidovými opatřeními uspořádala naše škola tradiční vánoční akademii pro rodiče a veřejnost. Diváci, kterých letos přišlo nebývalé množství, mohli zhlédnout celkem 10 čísel různého žánru. Program byl plný tance, zpěvu i hraných scének. O úvod se jako vždy postaral náš školní pěvecký sbor, který navodil příjemnou vánoční atmosféru. Na pódiu se to pak hemžilo veselými vločkami, sněhuláky, skřítky, kočkami a dalšími postavami, měli jsme možnost vidět i živý Betlém. Tradičně zdařilá byla obě vystoupení kroužku aerobiku a krásné výkony předvedly i dívky z nově vzniklého kroužku moderní gymnastiky. O závěr se postarali všichni účinkující, kteří spolu se svými učiteli utvořili obří sbor a společně s celým sálem zazpívali píseň Vánoce, Vánoce přicházejí.

Poselství křesťanských Vánoc

Poselství křesťanských Vánoc


8. prosinec 2022

8. prosince proběhl ve 2. třídě výchovně vzdělávací program „Poselství křesťanských Vánoc“, který pro děti připravila paní katechetka Ludmila Krčálová z římskokatolické farnosti Luka nad Jihlavou. Vyprávěla dětem o adventu a o Vánocích. Děti se seznámily s nejdůležitějšími postavami adventu, dozvěděly se, kdo byla svatá Barbora, svatý Mikuláš a svatá Lucie. Na konci programu si pak vyrobily z papíru jednoduchý věneček se čtyřmi adventními svícemi.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka


5. prosinec 2022

Mikulášská nadílka je tradicí, která neodmyslitelně patří k adventnímu času. Kdo z nás rád nevzpomíná na známou trojici Mikuláš, anděl a čert, bez kterých si nedovedeme začátek prosince vůbec představit. Také letos do školy i do školky Mikuláš se svou družinou zavítal. Hodné děti pochválil, zlobivé pokáral, ale nakonec všechno dobře dopadlo a čerti si nikoho neodnesli. Od andělů pak dostaly všechny děti sladkou odměnu.

Zdobíme vánoční stromečky

Zdobíme vánoční stromečky


listopad 2022

Zraky kolemjdoucích mohou v adventní době potěšit vánoční stromečky umístěné před prodejnou Lapek ve Stonařově. Zdobili je vlastnoručně vyrobenými ozdobami z různých materiálů žáci všech tříd základní školy, děti ze školní družiny, mateřské školy a MC Stonožka u příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního stromu v městysi. Velké poděkování patří také paní Daně Němcové, která nám krásné smrčky dodala.

Halloween

Halloween


31. říjen 2022

Poslední říjnový den proběhl v 1.–4. třídě ve znamení Halloweenu. Téměř všechny děti přišly do školy ve strašidelných kostýmech. První dvě hodiny je čekalo halloweenské učení — kromě zpěvu a tance také tematicky zaměřená matematika, čeština a angličtina. V dalších dvou hodinách byly děti rozděleny do skupinek napříč třídami, a společně vyráběly různé halloweenské výrobky (bubáčka, lucernu, pavoučka a škrabošku), které si pak odnesly domů. Práce se jim dařila, žáci si vyzkoušeli i spolupráci, starší pomáhali mladším, šikovnější méně šikovným. Potom jsme se společně přesunuli do tělocvičny, kde se jednotlivé třídy v maskách představily ostatním a zatančily si. Na konci dostali všichni sladkou odměnu.

Chleba s máslem

Chleba s máslem


13. říjen 2022

Ve čtvrtek 13. října se druháci vydali na mléčnou farmu do Zašovic. Čekal tam na ně výukový program „Chleba s máslem“. Program byl rozdělen na dvě části. V té první si za pomoci lektorky upekli „chlebánky“ a stloukli máslo. Prý to byla nejlepší svačinka. Výuka ve druhé části programu pokračovala venku. Žáci krmili zvířata, mohli se jich dotýkat a pan lektor nám přiblížil jednotlivé chovy a způsob hospodaření (skot, husy, kachny, kozy, ovce, drůbež).

Nábor mladých fotbalistů

Nábor mladých fotbalistů


23. září 2022

V pátek 23. září se žáci mateřské školy a 1. a 2. třídy ZŠ pod vedením fotbalových trenérů zúčastnili sportovního dopoledne, jehož cílem byl nábor nových fotbalistů. Všechny děti si na fotbalovém hřišti užily radost z pohybu a dostaly i sladkou odměnu. Děkujeme a věříme, že některé děti to na fotbalový trénink nalákalo.

Záchranná služba v Jihlavě

Záchranná služba v Jihlavě


21. září 2022

Ve středu 21. září měli druháci příležitost navštívit záchrannou službu v Jihlavě. Dozvěděli se, co práce záchranářů obnáší. Prohlédli si vrtulník, sanitku, záchranářské auto, navštívili a viděli práci na dispečinku. Byli svědky hned několika výjezdů. Děkujeme panu Vidlákovi za velice zajímavé dopoledne.

Sportovní den

Sportovní den


29. červen 2022

Poslední školní den před ukončením školního roku bývá v naší škole již tradičně dnem sportovním. Na druhém stupni probíhají především kolektivní sporty (hlavně fotbal a vybíjená) a některé atletické disciplíny, na prvním stupni jsou to různé netradiční sportovní soutěže. Společné sportování jsme si všichni užili, jak ilustrují i přiložené fotografie.

Výlet k prameni řeky Dyje

Výlet k prameni řeky Dyje


27. červen 2022

V pondělí 27. června se prvňáci, druháci a třeťáci společně vypravili na dopolední turistický výlet. Autobusem dojeli ze Stonařova na Pouště, odtud šli po zelené turistické značce lesní cestou k prameni řeky Dyje. Po svačině pokračovali do Panenské Rozsíčky, tam si zadováděli na dětském hřišti, dále do Bezděkova, kde si prohlédli a pohladili koně v Q Ranči. V horkém počasí pak všem přišlo vhod příjemné osvěžení nanukem v Pavlově. Celou (zhruba desetikilometrovou) trasu zvládly i nejmenší děti statečně.

Návštěva muzea

Návštěva muzea


6. červen 2022, 23. červen 2022

Během června 1. a 2. třída navštívila Muzeum Vysočiny v Jihlavě. Zúčastnili se programu: Dnes je na pořadu les (Program o lesích Českomoravské vrchoviny a jejích obyvatelích). Díky získanému PROJEKTU „Být přírodě zase o kousek blíž“, který podpořil Kraj Vysočina, měly děti vstupné zdarma.

Výlet 1., 2. a 3. třídy

Výlet 1., 2. a 3. třídy


15. červen 2022

15. června se žáci z 1., 2. a 3. třídy vydali společně na výlet do Jihomoravského kraje. Nejprve navštívili ruční papírnu Stará škola v Želeticích. Zde se seznámili s tradičním (již 2 000 let starým) postupem výroby papíru, dozvěděli se spoustu zajímavostí o historii výroby papíru, a každý si jeden arch papíru také vlastnoručně vyrobil. V Želeticích se vyrábí asi 30 druhů ručního papíru, které jsou dekorované různými přírodninami (např. květinami, lístky, trávou, kávou i různými nerosty), a každý papír má svůj charakter a své kouzlo. Druhým cílem výletu byl státní zámek Vranov nad Dyjí. Zde si děti prohlédly základní okruh, ze zámku měly krásný rozhled na městečko i okolní přírodu. Po prohlídce zámku děti zbytek dne strávily v zábavním dětském parku V'RUN OFF' PARK, plného nejrůznějších atrakcí (prolézačky, lanovky a skluzavky, vzduchové trampolíny, šlapací autíčka, 3D bludiště a další centra aktivit). Z výletu jsme přijeli spokojení a plní nových zážitků.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře


13. červen 2022

V pondělí 13. června se prvňáci vydali navštívit místní knihovnu. Paní Smolíková jim prostory ukázala a žáci předvedli, jací jsou čtenáři. Společně složili čtenářský slib a byli pasováni na čtenáře.

Spaní ve škole

Spaní ve škole


20. květen 2022 až 21. květen 2022

V pátek 20. května si prvňáčci naplánovali spaní ve škole, které spojili s během na fotbalovém hřišti, pořádaným TJ Sokol. Ve své kategorii se účastnili běhu na 600 m. Celkovým překvapením bylo první místo Filipa Čermáka a ostatních krásná reprezentace školy. Všichni si užili báječnou sportovní atmosféru. Následovalo opékání v areálu školy a společné hry. Únava přišla celkem brzy a všichni postupně u pohádky usnuli.

Čarodějnická stezka

Čarodějnická stezka


29. duben 2022

V pátek 29. dubna se prvňáci a druháci sešli na školní zahradě, kde pro ně byla připravena ,,čarodějnická stezka“. Plnili různé úkoly, prolétli se na košťatech, naučili se zaříkávadlo, hledali a vyráběli lektvary, věštili z křišťálové koule a závodili v namotávání pavoučků.

Velikonoce v 1. třídě

Velikonoce v 1. třídě


13. duben 2022

Tématem Velikonoc se 13. dubna prvňáčci zabývali ve všech předmětech.

Velikonoční tvoření v 1. a 5. třídě

Velikonoční tvoření v 1. a 5. třídě


8. duben 2022

V pátek 8. dubna se prvňáčci opět sešli se svými patrony z 5. třídy. Společně vyrobili jarní ozdobu na dveře a zajíčky do vestibulu školy. Práce jim šla pěkně od ruky.

Horácké divadlo

Horácké divadlo


6. duben 2022

Ve středu 6. dubna navštívili žáci 1. stupně divadelní představení Kniha džunglí v Horáckém divadle Jihlava.

Zoo v krabici

Zoo v krabici


25. březen 2022

V pátek 25. března navštívili prvňáčci ZOO v Jihlavě. Nejdříve se aktivně účastnili výukového programu „ZOO v krabici“, poté si prošli a prohlédli zvířátka v celé ZOO.

Děti do bruslí

Děti do bruslí


3. leden 2022 až 21. březen 2022

V pondělí 21. března proběhla závěrečná 10. hodina kurzu bruslení. Na kurz se mohli přihlásit předškoláci a děti 1. a 2. třídy. Od první hodiny, kdy se někteří neudrželi na bruslích, udělali obrovský pokrok. Na poslední hodinu si mohli přijít zabruslit i rodiče. Jsme moc rádi, že jsme se mohli takového sportovního zážitku účastnit a budeme se těšit na další rok.

Pečení pizzy v 1. třídě

Pečení pizzy v 1. třídě


18. březen 2022

Pizza k svačině, proč ne?

Návštěva předškoláků

Návštěva předškoláků


8. březen 2022

V úterý 8. března měli prvňáčci moc milou návštěvu. Přišli se na ně podívat kamarádi ze školky – předškoláci. Společně si vytleskali jména, řekli si počáteční písmena a počet slabik. Zahráli si hru na postřeh ,,Papoušek není hloupý“ a zacvičili si s číslicemi. Na závěr jim prvňáčci ukázali, jak umí číst a počítat a co všechno se ve škole naučí.

Karneval

Karneval


3. březen 2022

Po dvouleté přestávce jsme 3. března 2022 uspořádali pro děti z 1. stupně maškarní karneval. Děti si s pomocí rodičů připravily spoustu krásných, rozmanitých a nápaditých masek. Naše nová tělocvična se proměnila v pohádkovou říši plnou nadpřirozených bytostí, oblíbených pohádkových a filmových hrdinů, zvířátek a dalších postav. Králem karnevalu se stal nakonec lyžař. Děti si také zatančily a zasoutěžily. Karnevalová zábava nám rychle utekla, všichni jsme si ji moc užili a domů jsme odcházeli plní příjemných zážitků.

Besedy s Policií ČR

Besedy s Policií ČR


11. únor 2022

V pátek 11. února absolvovali žáci 1.-6. ročníku sérii preventivních programů s Policií ČR. 1. a 2. třída besedovala o bezpečnosti dětí, žáci 3., 4. a 5. třídy si rozšířili své znalosti o správném chování cyklistů a chodců v silničním provozu a tématem besedy 6. třídy bylo „Nebezpečí virtuální komunikace“.

Prvňáčci v hodinách

Prvňáčci v hodinách


září 2021 až leden 2022

Přechod dětí z mateřské školky do školy je velmi důležitým mezníkem nejen pro děti, ale také pro rodiče. Naši prvňáčci to zvládli skvěle. Na konci 1. pololetí dokážou sestavit i rozložit slovo, určit počet slabik, rozdělit je na krátké a dlouhé. Čtou krátké věty z naučených písmen. V matematice zvládají počítat do 10 a řešit jednoduché slovní úlohy. Pracujeme individuálně, ale i ve skupinách, na koberci i v lavicích. Dbáme na názornost a praktické ukázky. Používáme různé pomůcky, které nám pomáhají k zafixování učiva — různé kartičky, nástěnné mapy, kostky, počítadla, kaštany, knoflíky, modelínu, aj. V neposlední řadě se učíme spolu s interaktivní tabulí — doplňujeme, přiřazujeme, spojujeme a dopisujeme. Snažíme se toho naučit co nejvíce, ale zároveň se snažíme, aby nás práce bavila, měli z ní dobrý pocit a do školy se těšili.

Vesmírná výprava

Vesmírná výprava


28. leden 2022

V pátek 28. ledna šli prvňáčci na vesmírnou výpravu za svými patrony do 5. třídy. Páťáci VESMÍREM již nějakou dobu putují, ale pro prvňáčky to bylo úplně první seznámení s planetami a hvězdami. Poznávali společně barvy planet, zarecitovali si báseň, prvňáčci hledali a psali známá písmenka a vyrobili si malou knížku. Páťáci předali získané vědomosti z hodin a my jim za to moc děkujeme!

Mikuláš s doprovodem v ZŠ i MŠ

Mikuláš s doprovodem v ZŠ i MŠ


3. prosinec 2021

I letos zavítal do školy Mikuláš, doprovázen čerty i anděly, a protože je to s covidem stále peklo, cítili se tito návštěvníci jako doma. Jejich přítomnost žáci samozřejmě ocenili, nejvíce ti nejmenší z MŠ a 1. stupně. Řada dětí se dozvěděla o svých prohřešcích z knihy hříchů, tedy následovaly sliby..., no, však to znáte. Zkrátka i „covidový“ Mikuláš byl fajn, rozdal každému něco na zub a  všichni jsme alespoň na chvíli přišli na jiné myšlenky.

Vánoční stromečky

Vánoční stromečky


25. listopad 2021

Blíží se adventní čas, a tak se naši školáci pustili do vyrábění vánočních ozdob. Každá třída zvolila jiný materiál a jinou techniku. Výsledkem jsou krásně nazdobené stromečky, které zkrášlí naše městečko před prodejnou Lapek a jistě přispějí k navození vánoční atmosféry.

Svatomartinské tvoření

Svatomartinské tvoření


8. listopad 2021 až 12. listopad 2021

V týdnu od 8. do 12. listopadu si děti z 1. stupně a školní družiny připomněly svátek svatého Martina. V některých třídách proběhly i celé projekty. Školní chodby a třídy teď zdobí spousta obrázků, které se k tématu vztahují.

Adaptační výlet do Telče

Adaptační výlet do Telče


29. září 2021

Ve středu 29. září vyjela 1. a 5. třída na adaptační výlet do Telče. Nejprve jsme navštívili HZS v Telči, kde nám byla ukázána vyprošťovací technika, hasicí přístroje a různá jiná záchranná zařízení. Děti si mohly plno věcí vyzkoušet, na cokoli se zeptat a do hasičských aut se podívat, což byla obzvlášť vítaná „atrakce“. Poté jsme navštívili Telčský dům na náměstí. Zde nás čekala prohlídka starobylého sklepení, jedinečná výstava, modely vláčků a železnic a spousta zábavy v městečku skřítka Telčáka. První společný výlet prvňáčků a páťáků vydařil, budeme se těšit na další společnou akci.

Patroni

Patroni


23. září 2021

Ve čtvrtek 23. 9. se v 1. a v 5. třídě uskutečnil slavnostní den. Žáci 5. třídy přišli pasovat své mladší kamarády, předat jim zkušenosti, a hlavně se stát jejich „patrony“. Společně se seznámili, zatančili a vyrobili pomůcky pro prvňáčky na matematiku. Vše proběhlo v hezkém a přátelském duchu. Již nyní se všichni těší na první společný výlet, který bude hned ve středu 29. září do Telče. Věřím, že si to všichni užijeme.

Nábor malých fotbalistů

Nábor malých fotbalistů


21. září 2021

Děti z mateřské školy a 1. a 2. třídy ZŠ měly 21. září možnost si zasportovat pod vedením trenérů TJ Sokol Stonařov. Střídaly se na různých stanovištích, běhaly, skákaly a zkusily si různou manipulaci s míčem. Činnost byla velice pestrá, nebyl čas vydechnout. Komu se trénink líbil, může se do fotbalového kroužku přihlásit.

Náš první školní den

Náš první školní den


1. září 2021

1. září jsme zahájili nový školní rok 2021/22. Proběhlo také slavnostní přivítání našich prvňáčků, kterých letos do školy nastoupilo 15.