Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

1. třída

1. třída
01234
PoČjMTvHv
ÚtČjMPrvČj
StČjMČjTv
ČtČjMČj
ČjPrvVvČj

Fotogalerie 1. třídy

 „Světem křížem krážem“ – projektový den pro žáky ZŠ

„Světem křížem krážem“ – projektový den pro žáky ZŠ


6. červen 2023

V úterý 6. června proběhl celoškolní projekt „Světem křížem krážem“. Zatímco třídy 1. stupně pracovaly odděleně, žáci 6.–9. ročníku byli rozděleni do pěti skupin napříč třídami. Toto rozdělení je záměrné a cílené, žáci se tak učí spolupracovat v jiných kolektivech a při práci se dále poznávají, důležitá je také týmová komunikace a závěrečná prezentace odvedené práce. A jaká byla témata? Jedna ze skupin se zabývala rasami obývajícími planetu a jejich barvou pleti. Každá rasa byla charakterizována pro ni příznačnými vlastnostmi. Skupina chlapců pak představila významné fotbalisty z různých koutů světa. Další skupina vytvořila čtyři expedice, které zamířily na různé kontinenty za poznáním památek a krás, přičemž měly naplánovat poznávací zájezd, a za pomoci internetu připravit i cenovou kalkulaci dané expedice. Třetí tým se vypravil na divoký západ za Indiány, v platformě Minecraft postavil indiánskou vesnici, kterou situoval hned za budovu školy, žáci si také vyzkoušeli střelbu z vyrobeného luku a šípů, výstupem byly i velmi zdařilé portréty Indiánů. Cílem bádání dalšího kolektivu byly zajímavé potraviny jednotlivých oblastí světa, jejich původ, pěstování a jejich další rozšíření po světě. Poslední ze skupin se zaměřila na světové značky aut a zjistila, že jich existuje okolo 200. Jednotlivé týmy si pak jednu ze svých oblíbených značek vybraly a podrobně se jí zabývaly – kdy vznikla, kde má hlavní sídlo, kolik aut se vyrábí a jaké typy. Získané poznatky pak jednotlivé skupiny přednesly v závěrečných prezentacích svým spolužákům. Žáci tedy strávili netradiční dopoledne naplněné kolektivní badatelskou činností, která je v převážné většině zaujala.

DinoPark a Zoo Vyškov — výlet 1. a 2. třídy

DinoPark a Zoo Vyškov — výlet 1. a 2. třídy


31. květen 2023

Poslední květnový den vyrazily děti z 1. a 2. třídy na společný výlet do DinoParku a zoo ve Vyškově, které představují ideální spojení, jak poznat dávno vyhynulé druhohorní obry a současnou faunu se zaměřením na domácí domestikovaná zvířata. Nejdříve jsme se zážitkovou jízdou vláčkem „DinoExpresem“ převezli do DinoParku, kde jsme mohli pozorovat desítky modelů dinosaurů v životních velikostech a navštívili jsme 4D kino s panoramatickým filmem. Po občerstvení jsme se vláčkem vrátili do zooparku, kde byl největším lákadlem statek, kde se děti mohly projít přímo mezi zvířaty. V okolí nechybělo ani dětské hřiště pro odreagování před odjezdem. Dlouhou cestu domů všichni zvládli statečně. Vrátili jsme se unavení, ale nadšení.

Spaní ve škole

Spaní ve škole


19. květen 2023 až 20. květen 2023

V pátek 19. května si prvňáčci a druháčci sbalili karimatky, spacáky a polštářek a vydali se přespat do školy. Hlavní náplní dne byl běh (46. ročník STONAŘOVSKÉ ALEJE) na fotbalovém hřišti. Ve své kategorii se účastnili běhu na 800 m. Účast byla hojná, vyběhli téměř všichni. A kdo neběžel, tak fandil. Své loňské prvenství obhájil Filip Čermák a bramborovou medaili si odnesla Saška Hejdová. K cíli všechny hnal nejen dobrý výsledek, ale také bujaré fandění z řad rodičů. Závěrem dne bylo opékání v areálu školy, zpěv u ohýnku a společné hry.