Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

7. třída

7. třída
0123456
PoM/ČjČj/MDFVo
ÚtMNjAj/TvTv/AjČjHv
StZAj/PčPč/AjMVp
ČtNjČjDVvVv
Aj/TvTv/AjMČjVzZ

Fotogalerie 7. třídy

 „Světem křížem krážem“ – projektový den pro žáky ZŠ

„Světem křížem krážem“ – projektový den pro žáky ZŠ


6. červen 2023

V úterý 6. června proběhl celoškolní projekt „Světem křížem krážem“. Zatímco třídy 1. stupně pracovaly odděleně, žáci 6.–9. ročníku byli rozděleni do pěti skupin napříč třídami. Toto rozdělení je záměrné a cílené, žáci se tak učí spolupracovat v jiných kolektivech a při práci se dále poznávají, důležitá je také týmová komunikace a závěrečná prezentace odvedené práce. A jaká byla témata? Jedna ze skupin se zabývala rasami obývajícími planetu a jejich barvou pleti. Každá rasa byla charakterizována pro ni příznačnými vlastnostmi. Skupina chlapců pak představila významné fotbalisty z různých koutů světa. Další skupina vytvořila čtyři expedice, které zamířily na různé kontinenty za poznáním památek a krás, přičemž měly naplánovat poznávací zájezd, a za pomoci internetu připravit i cenovou kalkulaci dané expedice. Třetí tým se vypravil na divoký západ za Indiány, v platformě Minecraft postavil indiánskou vesnici, kterou situoval hned za budovu školy, žáci si také vyzkoušeli střelbu z vyrobeného luku a šípů, výstupem byly i velmi zdařilé portréty Indiánů. Cílem bádání dalšího kolektivu byly zajímavé potraviny jednotlivých oblastí světa, jejich původ, pěstování a jejich další rozšíření po světě. Poslední ze skupin se zaměřila na světové značky aut a zjistila, že jich existuje okolo 200. Jednotlivé týmy si pak jednu ze svých oblíbených značek vybraly a podrobně se jí zabývaly – kdy vznikla, kde má hlavní sídlo, kolik aut se vyrábí a jaké typy. Získané poznatky pak jednotlivé skupiny přednesly v závěrečných prezentacích svým spolužákům. Žáci tedy strávili netradiční dopoledne naplněné kolektivní badatelskou činností, která je v převážné většině zaujala.

Výlet 6. a 7. třídy do Brna

Výlet 6. a 7. třídy do Brna


18. květen 2023

Ve čtvrtek 18. května 2023 jela 6. a 7. třída na výlet do Brna. Obě třídy se vydaly do Tron Laser Arény. Každý hrál celkem tři hry po 15 minutách. Již po dvou hrách všichni cítili únavu. Po skončení herního plánu jsme jeli šalinou na ulici Česká a zde jsme se rozdělili. Sedmá třída šla přes náměstí Svobody (zde jsme viděli nový orloj) až do Vaňkovky. Šesťáci navštívili Motýlí dům, kde měli možnost prohlédnout motýly zblízka. Prošli si náměstí Svobody a Zelný trh. Po druhé hodině dorazili taktéž do Vaňkovky. Zde byl rozchod na oběd. Domů jsme dorazili kolem 17:30 hod. Výlet se všem líbil a za rok si Laser game rádi zopakujeme.

Projektový den s odborníkem z praxe

Projektový den s odborníkem z praxe


17. duben 2023

V pondělí 17. dubna proběhl v sedmé třídě projekt s odborníkem z praxe panem Bc. Martinem Zadražilem. Pan Zadražil je vášnivým chovatelem poštovních holubů a naši školu navštěvuje pravidelně již několik let. První část projektu probíhala interaktivně ve třídě, kde se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací o historii chovu, válečných hrdinech, o sportovních soutěžích atd. Následovala praktická část přímo u chovatele. Všichni se shodli na tom, že chov poštovních holubů je velmi zajímavý koníček náročný na čas, finance i organizační záležitosti. Odměnou jsou však příjemné pocity z klání, klubový život a chovatelské zážitky.