Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

7. třída

7. třída
0123456
PoČjDMVzAj
ÚtMTvFZHv
StČjNjDAjVp
ČtČjVvVvMZVo
MNjČjAjTv

Fotogalerie 7. třídy

Exkurze do Prahy

Exkurze do Prahy


4. duben 2024

Ve čtvrtek 4. dubna 2024 se žáci 6., 7. a 8. ročníku zúčastnili exkurze do Prahy. Navštívili rozhlednu na Petříně, Pražský hrad – katedrálu svatého Víta, Vladislavský sál, Zlatou uličku. Dále prošli přes Malostranské náměstí, Karlův most, Klementinum na Staroměstské náměstí, kde si prohlédli orloj. Svoji cestu zakončili na Václavském náměstí.

Rok hudby na 2. stupni

Rok hudby na 2. stupni


27. březen 2024

U příležitosti Roku české hudby 2024 se v naší škole uskutečnil 27. března 2024 celoškolní projekt s názvem Rok hudby. Zatímco žáci prvního stupně pracovali odděleně, tedy ve svých třídách, žáci 6.–9. ročníku měli možnost si vybrat, ve které z pěti skupin napříč třídami, by rádi pracovali. Žáci se tak učí spolupracovat v jiném kolektivu, při práci se vzájemně poznávají, učí se komunikovat a na závěr svoji odvedenou práci prezentovat. A jaké skupiny pracovaly? První tým se věnoval „Čtyřkám v hudbě“. Letos si připomínáme významná výročí Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Jiřího Šlitra a dalších. A právě jmenovaným patřila největší pozornost prvního týmu. Další skupina se věnovala „Rytmu v hudbě“, žáci si vyrobili hudební nástroje a nacvičili rytmické vystoupení s obručemi. Třetí tým nás provedl svými oblíbenými interprety v „Současné hudbě“, což byl název jejich dílny. Žáky zaujal Mirai, kapela The Tap Tap, ale i například Karel Gott a další. Cílem bádání dalšího kolektivu byl „Zvuk“. Žáci zviditelňovali zvuk, měřili hluk, předváděli pokusy se zvukem a vyrobili si tři druhy píšťalek. Poslední ze skupin se zaměřila na „Barevnou hudbu“, na pomoc si vzali boomwhackers. Při prezentaci pak zahráli dobrovolníci z řad publika písničku Kočka leze dírou, pes oknem. Pátý tým si pro ně připravil barevné noty, podle kterých pod vedením pane učitele hráli. Prezentace se všem týmům povedly a ostatní spolužáci je se zaujetím poslouchali. V letošním školním roce nás čeká ještě jeden celoškolní projekt „Olympijská Francie“, který bude i pro rodiče s dětmi.

Karneval

Karneval


15. březen 2024

15. března se v kulturním domě konal tradiční školní karneval. Děti z 1. stupně se představily v nápaditých individuálních maskách, žáci z 2. stupně nás opět překvapili kreativními kolektivními výstupy. Šesťáci se proměnili v tančící Indiány, sedmáci v statečné kovboje, osmáci představili nadcházející olympijské hry ve Francii a deváťáci nás okouzlili ladným tancem princezen a princů. Vrcholem akce byla soutěž o krále karnevalu. Tím letošním se stala maska představující „budík“ v podání Markétky Sitařové. Gratulujeme vítězce, ale obrovská pochvala patří všem zúčastněným dětem za jejich originální nápady a práci, kterou si daly s výrobou masek a nácvikem vystoupení. Poděkování patří také všem žákům, kteří pomáhali s organizací, aby celá akce proběhla hladce — moderátorům, obsluze hudebního pultu, tanečnicím a dalším pomocníkům.