Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

3. třída

3. třída
012345
PoČjMPrvTvČj
ÚtČjAjMPrv
StČjMAjČjVv
ČtČjMTvPrv
ČjMAjČjHv

Fotogalerie 3. třídy

 „Světem křížem krážem“ – projektový den pro žáky ZŠ

„Světem křížem krážem“ – projektový den pro žáky ZŠ


6. červen 2023

V úterý 6. června proběhl celoškolní projekt „Světem křížem krážem“. Zatímco třídy 1. stupně pracovaly odděleně, žáci 6.–9. ročníku byli rozděleni do pěti skupin napříč třídami. Toto rozdělení je záměrné a cílené, žáci se tak učí spolupracovat v jiných kolektivech a při práci se dále poznávají, důležitá je také týmová komunikace a závěrečná prezentace odvedené práce. A jaká byla témata? Jedna ze skupin se zabývala rasami obývajícími planetu a jejich barvou pleti. Každá rasa byla charakterizována pro ni příznačnými vlastnostmi. Skupina chlapců pak představila významné fotbalisty z různých koutů světa. Další skupina vytvořila čtyři expedice, které zamířily na různé kontinenty za poznáním památek a krás, přičemž měly naplánovat poznávací zájezd, a za pomoci internetu připravit i cenovou kalkulaci dané expedice. Třetí tým se vypravil na divoký západ za Indiány, v platformě Minecraft postavil indiánskou vesnici, kterou situoval hned za budovu školy, žáci si také vyzkoušeli střelbu z vyrobeného luku a šípů, výstupem byly i velmi zdařilé portréty Indiánů. Cílem bádání dalšího kolektivu byly zajímavé potraviny jednotlivých oblastí světa, jejich původ, pěstování a jejich další rozšíření po světě. Poslední ze skupin se zaměřila na světové značky aut a zjistila, že jich existuje okolo 200. Jednotlivé týmy si pak jednu ze svých oblíbených značek vybraly a podrobně se jí zabývaly – kdy vznikla, kde má hlavní sídlo, kolik aut se vyrábí a jaké typy. Získané poznatky pak jednotlivé skupiny přednesly v závěrečných prezentacích svým spolužákům. Žáci tedy strávili netradiční dopoledne naplněné kolektivní badatelskou činností, která je v převážné většině zaujala.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem


31. březen 2023 až 1. duben 2023

V pátek 31. března se žáci 3. a 4. třídy opět zapojili do celorepublikové akce Noc s Andersenem, jejímž cílem je podpora dětského čtenářství. Koná se vždy na přelomu března a dubna při příležitosti výročí narození slavného dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena a Mezinárodního dne dětské knihy, který se slaví 2. dubna. Do letošního 23. ročníku se zaregistrovalo přes 1200 škol a knihoven v Česku a stovky dalších na Slovensku i v dalších zemích. Tématem bylo 100. výročí narození významné české ilustrátorky Heleny Zmatlíkové, proto se všechny činnosti točily právě kolem tohoto jména. Večerní nocování jsme zahájili listováním knížkami s obrázky této ilustrátorky. Jednou z nich byla i kniha Karla Poláčka Bylo nás pět. Právě s touto knihou se potom děti vydaly na dobrodružnou čtenářskou stezku po škole. Společnými silami si připravily také večeři, vyrobily čtenářskou visačku na dveře a pohrály si. Chybět nemohla samozřejmě ani stezka odvahy noční školou. 😊

Čímtačára — výtvarná soutěž

Čímtačára — výtvarná soutěž


1. březen 2023 až 10. březen 2023

V letošním roce jsme se opět zúčastnili online výtvarné soutěže Čímtačára, která je organizována pod záštitou MŠMT. Letošní téma „Na křídlech“ bylo velmi inspirativní. Žáci 3. a 4. ročníku v hodinách výtvarné výchovy nakreslili s využitím různých technik kresby a malby soustu obrázků letících ptáků, z nichž pak ty vybrané byly odeslány do online galerie soutěže. Odborná porota obrázky vyhodnotí v průběhu června, kromě toho bude napříč kategoriemi udílena i cena veřejnosti, kde lze svým hlasem naše mladé kreslíře podpořit.