Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

2. třída

2. třída
012345
PoČjTvMČj
ÚtČjMPrvČjHv
StČjMPrvČj
ČtČjTvMČj
ČjMČjVv

Fotogalerie 2. třídy

Dárečky k zápisu

Dárečky k zápisu


2. duben 2024 až 11. duben 2024

V průběhu první poloviny dubna se žáci všech tříd 1. stupně i obou oddělení školní družiny zabývali výrobou dárečků pro budoucí prvňáčky k zápisu.

Rok hudby na 1. stupni

Rok hudby na 1. stupni


27. březen 2024

Rok české hudby je jedinečnou celonárodní kulturní akcí, jejíž počátek sahá do roku 1924, kdy se poprvé slavilo 100. výročí narození Bedřicha Smetany. Od té doby se Rok české hudby až na několik výjimek konal v každém roce končícím na číslici 4. Letos slavíme obzvláště slavné výročí — 200 let od narození Bedřicha Smetany. Kromě toho si připomínáme řadu dalších výročí nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů — např. 170 let od narození Leoše Janáčka, 150 let od narození Josefa Suka, 120 let uplynulo od úmrtí Antonína Dvořáka. Výročí se ale netýkají pouze skladatelů vážné hudby. Před 100 lety se také narodil Jiří Šlitr, před 80 lety Karel Kryl a Petr Hapka, a jmenovat by se dala spousta dalších. Také naše škola se letos k této významné akci svým celoškolním projektem aktivně připojila. Děti z 1. stupně pracovaly ve svých třídách. Řada činností probíhala už od začátku března, ale hlavní projekt byl stejně jako na 2. stupni ve středu 27. března. Prvňáčci si připomněli lidovou písničku Když jsem já sloužil, se kterou se pojila spousta zajímavých aktivit. Ve 2.–5. třídě se mnoho činností točilo právě kolem Bedřicha Smetany a jeho díla, ale žáci se věnovali hudbě v mnoha dalších oblastech. Děti ve svých třídách zpívaly, tančily, poslouchaly hudbu, učily se poznávat hudební nástroje a hrály na klasické i netradiční hudební nástroje, mnoho hudebních nástrojů si také samy vyrobily, ve 4. třídě vznikl dokonce celý symfonický orchestr i s dirigentem. Celý den se nesl v hravém duchu, ale děti si z něj odnesly i spoustu nových poznatků a rozšířily své kulturní povědomí.

Velikonoce — tematický den

Velikonoce — tematický den


26. březen 2024

Před velikonočními prázdninami prožili druháčci tematický den zaměřený na Velikonoce. Pracovali ve skupinách na stanovištích, kde četli s porozuměním o velikonočních tradicích. Doplňovali do textu chybějící slova a snažili se naučit velikonoční koledu. Na dalších stanovištích získávali díly k dotvoření prostorové kraslice. K vyplnění úkolů potřebovali znalosti učiva z českého jazyka i matematiky. V závěru dne si vytvořili kombinovanou technikou za využití papíru, textilu i recyklovaného materiálu velikonoční závěs na stěnu.