Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie 6. třídy

Projekt Egypt

Projekt Egypt


leden 2023 až únor 2023

V lednu a v únoru proběhl v 6. třídě projekt Starověký Egypt. Žáci se vrátili v čase do období vlády faraonů, do času stavby pyramid. V dějepise si o starověkém Egyptě četli, zhlédli zajímavý dokument o životě obyčejných lidí a faraonů, o stavbě velké pyramidy. V hodinách vyplňovali pracovní listy, některé žákyně zpracovaly na základě vlastní četby pro celou třídu zajímavý referát. Několik hodin věnovala šestá třída nácviku představení a přípravě kostýmů na školní karneval. Ve výtvarné výchově si vyrobili sádrové masky a pro Egypt typické barevné šperky — koruny, límce, náramky atd. V pracovních činnostech z odpadních materiálů postavili egyptské pyramidy, vyrobili sarkofág. Připravili si i tanec, kde hlavní tanečnicí byla Kleopatra. Žáci se v projektu dozvěděli mnoho zajímavých informací a je jasné, že Kleopatra byla symbolem své doby. Všichni se shodli, že kdyby v té době existoval Instagram, Kleopatra by se jistě stala nejsledovanější ikonou Středomoří.

Školní karneval

Školní karneval


17. únor 2023

Po dvouleté přestávce jsme opět uspořádali celoškolní maškarní karneval. Děti z 1. stupně přišly v krásných a velmi nápaditých maskách, které si doma s pomocí rodičů připravily. Žáci z 2. stupně se představili se svým kolektivním vystoupením. Spolu s 6. třídou jsme se vypravili do Egypta, sedmáci nám ukázali, jak to vypadá v pekle, 8. třída předvedla pochod trpaslíků v čele s neodolatelnou Sněhurkou a s 9. třídou jsme si připomněli film Babovřesky. Všechna provedení byla velmi povedená a originální, a bylo vidět, že si s nimi žáci i jejich učitelé dali velkou práci. Při karnevalu si všichni užili i tance a zábavných soutěží. V závěru byl vyhlášen král karnevalu, kterým se letos stal „čáp“ v podání Ríši Hrůzy ze 4. třídy. Velké poděkování patří dívkám z 9. třídy, které v průběhu předchozího týdne s dětmi z 1. stupně nacvičily všechny karnevalové tance a postaraly se o předtancování v průběhu celého karnevalu, Marii Horské a Míše Smutné za moderování, chlapcům ze 7. a 8. třídy za obsluhu hudebního pultu a kamery a paní asistence Kuzdasové za pořízení bohaté fotodokumentace.

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz


9. leden 2023 až 13. leden 2023

I když nám počasí nepřálo, letošní lyžák jsme zvládli bez problémů. Chyběly nám sice zasněžené Krkonoše, ale na sjezdovkách bylo sněhu dostatek. Na rozježdění nám svou mini sjezdovku poskytla bouda Máma, dva celé dny jsme pak strávili v lyžařském areálu v Peci. Velkým bonusem pro nás byl dovoz oběda až ke sjezdovce, takže jsme mohli lyžovat celý den, za což patří velké poděkování provozovatelům chaty. Denně jsme se sice vraceli promáčeni deštěm, ale troufáme si říci, že spokojení. Všichni začátečníci zvládli lyžařské základy i jízdu na vleku, zdatnější lyžaři se sjezdařsky dále posunuli. Jelikož bylo bezvadné i ubytování a strava, na letošní Krkonoše budeme určitě v dobrém vzpomínat.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka


5. prosinec 2022

Mikulášská nadílka je tradicí, která neodmyslitelně patří k adventnímu času. Kdo z nás rád nevzpomíná na známou trojici Mikuláš, anděl a čert, bez kterých si nedovedeme začátek prosince vůbec představit. Také letos do školy i do školky Mikuláš se svou družinou zavítal. Hodné děti pochválil, zlobivé pokáral, ale nakonec všechno dobře dopadlo a čerti si nikoho neodnesli. Od andělů pak dostaly všechny děti sladkou odměnu.

Zdobíme vánoční stromečky

Zdobíme vánoční stromečky


listopad 2022

Zraky kolemjdoucích mohou v adventní době potěšit vánoční stromečky umístěné před prodejnou Lapek ve Stonařově. Zdobili je vlastnoručně vyrobenými ozdobami z různých materiálů žáci všech tříd základní školy, děti ze školní družiny, mateřské školy a MC Stonožka u příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního stromu v městysi. Velké poděkování patří také paní Daně Němcové, která nám krásné smrčky dodala.

Sportovní den

Sportovní den


29. červen 2022

Poslední školní den před ukončením školního roku bývá v naší škole již tradičně dnem sportovním. Na druhém stupni probíhají především kolektivní sporty (hlavně fotbal a vybíjená) a některé atletické disciplíny, na prvním stupni jsou to různé netradiční sportovní soutěže. Společné sportování jsme si všichni užili, jak ilustrují i přiložené fotografie.

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik


20. květen 2022 až 24. červen 2022

V průběhu května a června žáci 3., 4. a 5. ročníku zdárně absolvovali výukový kurz plavání v jihlavském bazénu. Ze všech žáků se stali plavci nebo alespoň poloplavci, mnozí se velmi zdokonalili. 24. června se konala závěrečná lekce, na které proběhly plavecké závody na 50 m volný způsob. V kategorii dívek se nejlépe umístily Valerie Ochranová (52,9 s), Michaela Nikrmajerová (57,8 s) a Barbora Prášilová (58,8 s), v kategorii chlapců plavali nejlépe Jakub Hos (50,4 s), David Zvěřina (57,9 s) a Dominik Hájek (58,6 s).

No Backpack Day

No Backpack Day


4. květen 2022

Ve středu 4. května 2022 přišli žáci 2. stupně do školy bez batohů. A do čeho si uložili školní pomůcky? Sami vidíte, že byli velmi nápadití. Kuriozitou byla popelnice, dětský kočárek, různé košíky, kyblíky, krabice, povlak na peřinu, taxi, popelářské auto, obaly z hudebních nástrojů atd. Podívejte se, jak jsme si zpříjemnili den.

Noc s Andersenem – 4. a 5. třída

Noc s Andersenem – 4. a 5. třída


29. duben 2022 až 30. duben 2022

Na konci dubna čekala žáky 4. a 5. třídy velká výzva v podobě Noci s Andersenem nebo také tematického spaní ve škole, které bylo inspirováno Jaroslavem Foglarem. Žáci se vžili do hrdinů dobrodružných knih pana Foglara. Nejdříve se snažili získat “bobříky”, jako z knihy Hoši od Bobří řeky. Všichni si založili deník, do kterého si lepili získané bobříky (míření, mrštnosti, orientace, mlčení, přípravy pokrmu, zručnosti, záchrany, odvahy). Některé další bobříky (plavání, dobrých činů, poznávání květin, ušlechtilosti) přijali žáci jako výzvu, kterou ještě mohou splnit do konce školního roku. U večerního ohně jsme si opekli špekáčky, uvařili v kotlíku guláš, zazpívali, ale také nám přišel vyprávět odborník z praxe, pan Harnušek, který jako pracovník správy podzemí Jihlava zná spoustu zajímavých a napínavých příběhů o jihlavském i stonařovském podzemí. V tajuplné atmosféře stmívání jsme s čelovkami a baterkami četli příběh Rychlých šípů a při následné noční bojové hře postupně rozkrývali záhadu hlavolamu. Nejen, že jsme splnili při výpravě ve skupinách bobříka odvahy, ale také jsme po rozšifrování indicií našli ukrytého ježka v kleci. Tajuplný večer jsme zakončili promítáním filmu Záhada hlavolamu. Usínali jsme plni zážitků.

Výlet 4. a 5. třídy do Moravského krasu

Výlet 4. a 5. třídy do Moravského krasu


22. duben 2022

V dubnu se vypravili žáci 4. a 5. třídy na školní výlet do Moravského krasu, kde prožili vydařený den s bohatým programem. Procházkou krásnou přírodou v chráněné krajinné oblasti jsme došli k Punkevním jeskyním, kde nás čekala první prohlídka. Obdivovali jsme krasové jevy v jeskyních a s úžasem jsme se najednou objevili až na dně propasti Macocha. Seznámili jsme se také s pověstí, která se k propasti pojí. Následovala dobrodružná plavba po podzemní říčce Punkvě. Jelikož nás také zajímal pohled z horní části propasti, vyjeli jsme lanovkou nahoru. Po vydatném občerstvení a nákupu nutných suvenýrů jsme procházkou dorazili do Domu přírody, kde jsme si užili naučnou prohlídku “Příběh Moravského krasu”, jejíž části byly zaměřeny na geologickou minulost území i vývoj krajiny a výjimečné biotopy této oblasti. Děti si také moc užily různé interaktivní hry. Domů jsme se vrátili příjemně unavení, se spoustou zážitků a s novými znalostmi.

Velikonoční tvoření v 1. a 5. třídě

Velikonoční tvoření v 1. a 5. třídě


8. duben 2022

V pátek 8. dubna se prvňáčci opět sešli se svými patrony z 5. třídy. Společně vyrobili jarní ozdobu na dveře a zajíčky do vestibulu školy. Práce jim šla pěkně od ruky.

Horácké divadlo

Horácké divadlo


6. duben 2022

Ve středu 6. dubna navštívili žáci 1. stupně divadelní představení Kniha džunglí v Horáckém divadle Jihlava.

Karneval

Karneval


3. březen 2022

Po dvouleté přestávce jsme 3. března 2022 uspořádali pro děti z 1. stupně maškarní karneval. Děti si s pomocí rodičů připravily spoustu krásných, rozmanitých a nápaditých masek. Naše nová tělocvična se proměnila v pohádkovou říši plnou nadpřirozených bytostí, oblíbených pohádkových a filmových hrdinů, zvířátek a dalších postav. Králem karnevalu se stal nakonec lyžař. Děti si také zatančily a zasoutěžily. Karnevalová zábava nám rychle utekla, všichni jsme si ji moc užili a domů jsme odcházeli plní příjemných zážitků.

Besedy s Policií ČR

Besedy s Policií ČR


11. únor 2022

V pátek 11. února absolvovali žáci 1.-6. ročníku sérii preventivních programů s Policií ČR. 1. a 2. třída besedovala o bezpečnosti dětí, žáci 3., 4. a 5. třídy si rozšířili své znalosti o správném chování cyklistů a chodců v silničním provozu a tématem besedy 6. třídy bylo „Nebezpečí virtuální komunikace“.

Projekt Vesmír

Projekt Vesmír


leden 2022, 8. únor 2022

Celý leden děti z 5. třídy putovaly vesmírem a pracovaly na svém třídním projektu. Na začátku jejich výpravy všichni tvořili část naší Galaxie, která byla základem pro společné dílo zaměřené na ztvárnění všech planet Sluneční soustavy. Další putování pokračovalo rozdělením do dvojic, které prozkoumávaly vždy jednu z planet. Vyřešením početních operací získaly děti informace o své planetě a vytvořily jí plastický model. Děti se učily spolupracovat, informace o své planetě třídit, zaznamenat a představit ostatním. Své znalosti všichni také postupně zapisovali do svého lapbooku (knížky na klín), ve kterém si kreativně vyzkoušeli jinou formu zápisu informací. Svoji práci a znalosti si páťáci nenechali jen pro sebe, ale ochotně je předávali i svým mladším patronům z 1. třídy. Ke konci svého putování děti četly mnoho zajímavých příběhů o historii prozkoumávání vesmíru a o meteoritech. Všichni měli radost, že jsme mohli zakončit svůj projekt právě exkurzí v Muzeu meteoritů ve Stonařově, kde nás velmi ochotně přivítal a provedl pan starosta Mgr. Šulc. Umožnil nám setkání s místním výjimečným odborníkem na pozorování vesmíru s panem Ing. Glösslem, který nás nadchl svým vyprávěním. Děti si mohly prohlédnout jeho teleskop, který jen pro ně dovezl a sestavil. Chvíli také všichni mohli držet v ruce skutečný meteorit a někteří (Gabča, Kuba a Bea) mohli získat v závěrečné znalostní soutěži krásné ceny. Moc děkujeme panu Glösslovi za inspirativní setkání.

Vesmírná výprava

Vesmírná výprava


28. leden 2022

V pátek 28. ledna šli prvňáčci na vesmírnou výpravu za svými patrony do 5. třídy. Páťáci VESMÍREM již nějakou dobu putují, ale pro prvňáčky to bylo úplně první seznámení s planetami a hvězdami. Poznávali společně barvy planet, zarecitovali si báseň, prvňáčci hledali a psali známá písmenka a vyrobili si malou knížku. Páťáci předali získané vědomosti z hodin a my jim za to moc děkujeme!

Mikuláš s doprovodem v ZŠ i MŠ

Mikuláš s doprovodem v ZŠ i MŠ


3. prosinec 2021

I letos zavítal do školy Mikuláš, doprovázen čerty i anděly, a protože je to s covidem stále peklo, cítili se tito návštěvníci jako doma. Jejich přítomnost žáci samozřejmě ocenili, nejvíce ti nejmenší z MŠ a 1. stupně. Řada dětí se dozvěděla o svých prohřešcích z knihy hříchů, tedy následovaly sliby..., no, však to znáte. Zkrátka i „covidový“ Mikuláš byl fajn, rozdal každému něco na zub a  všichni jsme alespoň na chvíli přišli na jiné myšlenky.

Vánoční stromečky

Vánoční stromečky


25. listopad 2021

Blíží se adventní čas, a tak se naši školáci pustili do vyrábění vánočních ozdob. Každá třída zvolila jiný materiál a jinou techniku. Výsledkem jsou krásně nazdobené stromečky, které zkrášlí naše městečko před prodejnou Lapek a jistě přispějí k navození vánoční atmosféry.

Svatomartinské tvoření

Svatomartinské tvoření


8. listopad 2021 až 12. listopad 2021

V týdnu od 8. do 12. listopadu si děti z 1. stupně a školní družiny připomněly svátek svatého Martina. V některých třídách proběhly i celé projekty. Školní chodby a třídy teď zdobí spousta obrázků, které se k tématu vztahují.

Halloween

Halloween


18. říjen 2021 až 26. říjen 2021

V pátek 29. října chystá Sokol Stonařov ve spolupráci s naší školou halloweenskou akci pod názvem „Tajemná noc pod rouškou nočních živlů“. Žáci se na akci připravují, plánují vyřezat dýně a na připomínku akce namalovala 2.–8. třída obrázky, které nyní zdobí chodbu ve škole. Přijďte se s námi bát a užít si strašidelnou atmosféru!

Adaptační výlet do Telče

Adaptační výlet do Telče


29. září 2021

Ve středu 29. září vyjela 1. a 5. třída na adaptační výlet do Telče. Nejprve jsme navštívili HZS v Telči, kde nám byla ukázána vyprošťovací technika, hasicí přístroje a různá jiná záchranná zařízení. Děti si mohly plno věcí vyzkoušet, na cokoli se zeptat a do hasičských aut se podívat, což byla obzvlášť vítaná „atrakce“. Poté jsme navštívili Telčský dům na náměstí. Zde nás čekala prohlídka starobylého sklepení, jedinečná výstava, modely vláčků a železnic a spousta zábavy v městečku skřítka Telčáka. První společný výlet prvňáčků a páťáků vydařil, budeme se těšit na další společnou akci.

Svatý Václav – 5. třída

Svatý Václav – 5. třída


27. září 2021

Žáci 5. ročníku pátrali 27. září po stopách sv. Václava. Nejdříve museli rozluštit matematické šifry a získat indicie k nálezu stanovišť, které byly rozmístěny po škole. Vyluštili tajenku, četli s porozuměním o sv. Václavovi a tvořili ve skupinách svůj plakát. Všichni na závěr hodnotili své nápady a spolupráci.

Patroni

Patroni


23. září 2021

Ve čtvrtek 23. 9. se v 1. a v 5. třídě uskutečnil slavnostní den. Žáci 5. třídy přišli pasovat své mladší kamarády, předat jim zkušenosti, a hlavně se stát jejich „patrony“. Společně se seznámili, zatančili a vyrobili pomůcky pro prvňáčky na matematiku. Vše proběhlo v hezkém a přátelském duchu. Již nyní se všichni těší na první společný výlet, který bude hned ve středu 29. září do Telče. Věřím, že si to všichni užijeme.

Otevření nové tělocvičny

Otevření nové tělocvičny


1. září 2021

Tak jsme se dočkali, 1. září 2021 byla slavnostně otevřena nová tělocvična. Už jsme si ji vyzkoušeli, je bezva a věříme, že bude výborně sloužit žákům základní školy, místnímu Sokolu i sportující veřejnosti. Ještě jednou děkujeme vedení městyse i stavebním firmám, které se na stavbě podílely.

Loučení před prázdninami

Loučení před prázdninami


29. červen 2021

Poslední letošní akce 4. třídy před prázdninami: zmrzlina, batikování triček a seznámení se s novou p. uč. třídní.

Výlet 1., 2. a 4. třídy

Výlet 1., 2. a 4. třídy


17. červen 2021

Žáci 1., 2. a 4. třídy se vypravili na svůj školní výlet do Jižních Čech. V Jindřichově Hradci navštívili místní muzeum a v něm zejména nejnavštěvovanější expozici – proslulé Kryzovy jesličky (největší lidový mechanický betlém na světě, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů). Dalším cílem výletu bylo Obludiště Dolní Pěna (největší keřové bludiště ve střední Evropě), kde při pátrání labyrintem hledali ukryté obludy a z klíčových slov skládali tajenku. V areálu je i velmi pěkné dětské hřiště, kde největší atrakcí pro děti byla jízda na voru přes rybník. Na závěr výletu děti navštívily zoologickou zahradu Na Hrádečku v Horní Pěně.

Den s domácím mazlíčkem

Den s domácím mazlíčkem


květen 2021

Na tento den se všichni čtvrťáci těšili. Mohli si do školy přinést svého domácího mazlíčka. Sešli se nám morčátka, zakrslý králíček a křeček. O zvířátkách jsme si povídali, tvořili vnitřní a vnější charakteristiku a na závěr jsme si domácí mazlíčky nakreslili.

Online výuka ve 4. třídě

Online výuka ve 4. třídě


březen 2021

Distanční výuku měli čtvrťáci různorodou. Aktivně jsme se učili 3 hodiny denně (on-line), dále pak následovalo samostatné vypracování zadaných úkolů a následná kontrola. Jednou jsme měli on-line karneval, poté jsme společně pekli mazance nebo dělali velikonoční výzdobu. Jiný den jsme se společně dívali na divadelní představení Malý princ nebo jsme se účastnili besedy s p. knihovnicí a diskutovali o knížkách.

Stopovaná

Stopovaná


18. březen 2021

S probouzejícím se jarem se čtvrťáci vydali do terénu. Při STOPOVANÉ plnili různé úkoly, které procházely napříč předměty.

Kruh závislosti – Charita Třebíč

Kruh závislosti – Charita Třebíč


3. prosinec 2020

Ve čtvrtek 3. prosince do 4. třídy přijel Luboš a Kristýna z Charity Třebíč s preventivním programem Kruh závislosti. Program byl zaměřen na pojem závislost a především na kouření. Děti se aktivně zapojily, pracovaly ve skupinách i jednotlivě, kreslily, soutěžily a v neposlední řadě se o této problematice mnohé naučily. Během celého programu se mohly na cokoli zeptat a zároveň vyjádřit svůj názor. Lektoři děti chválili za jejich aktivitu a kázeň. My jsme na oplátku lektorům poděkovali za příjemně strávené odpoledne a budeme se těšit na jejich další návštěvu.

Podzim – projekt 4. třídy

Podzim – projekt 4. třídy


6. říjen 2020

V úterý 6. října jsme celé dopoledne věnovali projektu s názvem Podzim. Rozdělili jsme se do čtyř skupin a barevně se sladili barvami podzimu. V těchto skupinách jsme procházeli centry. S ježkem jsme si procvičili doplňování i,í/ý,y, s listy jsme násobili a dělili a hrací kostka nám pomohla při výběru a tvorbě slohové práce. Poslední centrum bylo spíše odpočinkové. Zde jsme ochutnávali zeleninu a ovoce, přičemž jsme měli zavázané oči a hráli jsme hru Dobble a domino s podzimní tematikou. Projektový den se nám moc líbil a těšíme se na další.

Návrat žáků do školy

Návrat žáků do školy


25. květen 2020

Od 9. do 15. března jsme měli jarní prázdniny a PAK TO VŠECHNO ZAČALO! Koronavirová pandemie se rozšířila v takové míře, že zaskočila nejen nás, ale bez nadsázky celý svět. V našem prázdninovém týdnu došlo k uzavření základních škol, přechodu na distanční výuku a k vynucenému zrušení či odkladu mnoha školních akcí, a že jsme jich měli naplánovánu pěknou řádku. Koncem května se ale alespoň žáci 1. stupně směli za splnění přísných hygienických opatření vrátit do školy.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


12. prosinec 2019

Jako každoročně jsme uspořádali pro rodičovskou veřejnost školní vánoční akademii, sestávající tentokrát z 12 vystoupení různého žánru a zaměření. O zájmu rodičů svědčila tradičně vysoká návštěva akce i ocenění účinkujících.

Projekt Sametová revoluce

Projekt Sametová revoluce


18. listopad 2019

Žáci 3. třídy se ve svém projektu pokusili alespoň trochu porozumět významu státního svátku Den boje za svobodu a demokracii. Četli si v dětském časopise o významu slova demokracie, o důležitosti voleb. Dále porovnávali dění ve společnosti, třídili informace na ty, které se odehrály v době před a po roce 1989. Seznámili se s osobností Václava Havla. Prohlédli si bankovky i mince z tehdejší doby a fotografie ze 17. listopadu 1989, které si pomocí matematických výpočtů poskládali. Zkusili si psát na starém psacím stroji, protože tehdy ještě žádné počítače nebyly. Ve výtvarné výchově malovali symboly sametové revoluce – klíče, srdce. Snad toto pro ně složité téma alespoň trochu pochopili.

Stonařov — místo, kde žijeme a chodíme do školy

Stonařov — místo, kde žijeme a chodíme do školy


17. říjen 2019, 24. říjen 2019

V říjnu 2019 se žáci třetí třídy dva dny věnovali místu, kde žijí a kde chodí do školy, tedy Stonařovu. Základní informace o počtu obyvatel, domů, počtu narozených dětí či zemřelých občanů, ale též počet žáků a učitelů ve škole nejprve odhadovali a poté na schůzce s panem místostarostou porovnávali své odhady se skutečností. Zjišťovali i další informace – např. jména a počty zaměstnanců městyse, nejvyšší popisné číslo, nejstarší budovy ve Stonařově, apod. Navštívili také muzeum meteoritů a vyslechli zajímavé vyprávění pana místostarosty Ivana Šulce. Žáci prošli téměř celý Stonařov a do mapky si poznačovali důležitá místa a bydliště spolužáků. V dalších dnech si četli pověsti o Stonařovu sepsané panem Peltanem a vybraným pověstem malovali ilustrace.

Škola v pohybu

Škola v pohybu


21. říjen 2019

V pondělí 21. října navštívil naše třeťáky trenér fotbalové mládeže TJ Sokol, který pro ně připravil zábavnou hodinu plnou různých sportovních aktivit, zaměřenou na všeobecný pohybový rozvoj dětí. Akce splnila účel, dětem se líbila a byla inspirativní i pro učitele.

Výlet 1. a 2. třídy

Výlet 1. a 2. třídy


30. květen 2019

Ve čtvrtek 30. května vyjeli prvňáci a druháci na celodenní výlet. V nedaleké Třebíči navštívili Alternátor — vědecko–zábavní centrum, baziliku sv. Prokopa – tam absolvovali program Jak se staví bazilika, náměstí v Třebíči. V odpoledních hodinách odjeli na Kozí farmu do Ratibořic. Tam ochutnali výrobky z kozího mléka, vyslechli, jak taková farma funguje, prošli si stáje a nakrmili kozy. I díky skvělému počasí si všichni výlet užili.

Druháci v Telči

Druháci v Telči


7. květen 2019

Druháci navštívili knihovnu v Telči. Aby si zkusili cestování různými dopravními prostředky, jeli autobusem přes Třešť a odtud vlakem do Telče. V knihovně byl pro děti připraven dvouhodinový program, který se jim moc líbil. Pak se prošli zámeckým parkem a nádvořím na zámku. I přes chladné počasí nakonec zakončili výlet zmrzlinou.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem


29. březen 2019 až 30. březen 2019

V pátek 29. března. proběhla u nás ve škole Noc s Andersenem, která má za úkol podpořit dětské čtenářství. Zúčastnili se jí žáci 2. a 5. třídy. Pracovali s pohádkami H. Ch. Andersena. Děti ve skupinkách četly vybranou pohádku, připravily si loutkové divadlo, odpovídali na otázky k pohádce. Vyráběly si Malou mořskou vílu, upekly sladkou pochoutku z Dánska – rodné Andersenovy země. Druháci si prošli noční cestu školou, kterou si pro ně nachystali páťáci. Stejně jako v loni se všem noc strávená ve škole moc líbila.

Děti do bruslí

Děti do bruslí


25. březen 2019

V pondělí 25. 3. byl ukončen dvouměsíční kurz bruslení pro předškoláky a žáky 1. a 2. ročníku, který od ledna probíhal na zimním stadionu v Telči. Děti dokázaly za poměrně krátkou dobu udělat výrazné pokroky, někteří stáli na bruslích úplně poprvé a nyní bruslí všichni. Zájemci z řad rodičů se mohli přijet na rozlučku s bruslením do Telče podívat a společně s dětmi si zabruslit.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


13. prosinec 2018

Dne 13. prosince se v sále kulturního domu za tradičně vysoké podpory diváků uskutečnila vánoční akademie, na níž ve 12 vystoupeních různého žánru a zaměření prezentovali svou zájmovou činnost žáci ZŠ za podpory svých učitelů.

Výlet do muzea

Výlet do muzea


17. říjen 2018

Ve středu 17. 10. se druháci vydali navštívit Muzeum Vysočiny do Jihlavy, kde navštívili výstavu 100 let republiky a také další expozice – Živá příroda Českomoravské vrchoviny a expozici těžby stříbra v Jihlavě. Aby byl výlet zajímavější, snažili jsme se s dětmi využít co nejvíce dopravních prostředků. Cestovali jsme autobusem do Třeště, vlakem – „courákem“ do Kostelce, přestoupili jsme na rychlík do Jihlavy na hlavní nádraží a odtud trolejbusem na Masarykovo náměstí. Domů jsme jeli autobusem. Vše se nám vydařilo podle plánu a dětem se výlet určitě líbil.

Týden čtení dětem

Týden čtení dětem


11. červen 2018 až 15. červen 2018

Druhý týden v červnu proběhl v první třídě “Týden čtení dětem“, kdy prvňákům přicházely číst různé osobnosti z jejich okolí. V pondělí četla Sofinčina babička z knížky Jirka, Mirka a cihlový kluk, ve středu dětem četl stonařovský pan děkan Jiří Buchta z knížky Chaloupka na vršku, ve čtvrtek četla Viktorčina maminka z její nejoblíbenější dětské knížky Heidi, děvčátko z hor. V pátek dětem četla paní zástupkyně Věra Čermáková úryvek z knížky O letadélku Káněti a také dětem přinesla starý Slabikář, ze kterého se učila číst v první třídě. V úterý k prvňákům zavítala paní učitelka, spisovatelka a ilustrátorka Marta Veselá Jirousová. Zajímavě dětem vyprávěla příběh vzniku její knížky pro děti: „5 domů“. Také vysvětlila, co a kdo stojí za vydáním knihy. Přinesla nám ukázat nejen své knihy, které si sama ilustrovala, ale představila také knihu pro děti, kterou pro ni a její sestru napsal tatínek Ivan Martin Jirous. Její dětskou knížku „5 domů“ prvňáci dostali i s věnováním. Tomuto týdnu předcházelo květnové čtení deváťáků prvňákům. Mezi knížky, na které děti vzpomínají patří: Dobrodružství v pravěku (četl Filip T., Pavel S.), Mašinka Tomáš (četl Tadeáš B.), Psí ráj (četla Anička H.), Jak jel Vítek do Prahy (Michal D., Jiří M.), Neználek (oblíbená knížka Tomáše P.) dále četli Jirka K., Anička P., Patricie T. Někteří přišli dokonce dvakrát. Všem děkujeme.

Ovocný den v 1. třídě

Ovocný den v 1. třídě


15. červen 2018

Ovocný den proběhl i v 1. třídě. Žáci se naučili poznávat všechny druhy cizokrajného ovoce, ale hlavně ochutnávali.

Návštěva u chovatele poštovních holubů

Návštěva u chovatele poštovních holubů


4. červen 2018, 5. červen 2018

V pondělí 4. 6. a v úterý 5. 6. navštívili žáci 7. a 1. ročníku chovatele poštovních holubů pana Martina Zadražila ze Stonařova. Pan chovatel velice profesionálně a zajímavě vyprávěl o svém velkém koníčku. Chov poštovních holubů se dnes stal již výhradně sportovní záležitostí, v minulosti ale byli poštovní holubi využíváni k přenosu zpráv. Měli velký význam v 1. a 2. světové válce, kdy přenášeli depeše a zachránili tak život stovek vojáků. Žáci získali mnoho informací o vlastním chovu, krmení, kroužkování, tréninku a vlastních soutěžích. Děkujeme, přejeme mnoho radosti a sportovních úspěchů s holubářským pozdravem „Letu zdar!“.

Pernštejn - výlet 1. a 4. třídy

Pernštejn - výlet 1. a 4. třídy


16. květen 2018

16. května jeli žáci 1. a 4. třídy na celodenní výlet. Nejprve navštívili farmu Eden v Bystřici nad Pernštejnem, kde absolvovali tematický program Procházka rájem. Prohlédli si farmu se zvířaty a svezli se na koních. Navštívili panské bydlení a horáckou vesničku, kde se seznámili se starými řemesly. Hlavním cílem výletu byl jeden z nejkrásnějších hradů České republiky – Pernštejn. V nedaleké Rudce u Kunštátu si děti prohlédly Jeskyni Blanických rytířů a v jejím okolí i Zahradu smyslů. Na kopci Milenka vystoupali na 18 m vysokou Burianovu rozhlednu. Výlet se po všech stránkách vydařil, i počasí vyšlo na jedničku, a děti se vracely domů se spoustou krásných zážitků.

Čarodějnický den

Čarodějnický den


30. duben 2018

V pondělí 30. 4. proběhl v první třídě „čarodějnický projekt“. Děti plnily úkoly, aby získaly „Řád Malé čarodějnice.“ Vyráběly čarodějnice, házely koštětem, prolézaly pavučinou, připravovaly kouzelný lektvar a na hodinu čtení jim zbylo poznávání pohádkových kamarádů Malé čarodějnice (četly a podle porozumění textu přiřazovaly pohádkové postavy). Nejen krásné počasí přispělo k tomu, že si dopoledne hezky užily.

Děti do bruslí

Děti do bruslí


leden 2018 až březen 2018

Žáci 1. a 2. ročníku i zájemci z MŠ zahájili v lednu na zimním stadionu v Telči desetihodinový kurz bruslení, který je součástí projektu „Děti do bruslí“ a bude probíhat do března 2018.

Návštěva stonařovské knihovny

Návštěva stonařovské knihovny


27. březen 2018

Z prvňáků se pomalu stávají čtenáři a tak jsme si na úterý 27. 3. domluvili návštěvu stonařovské knihovny. Paní Pryclová (knihovnice) dětem vysvětlila, jak to v takové knihovně chodí, kdy a jak si mohou knížky půjčovat. Děti si mohly prohlédnout spoustu knížek a také odpovídaly na soustu otázek a vyplnily pracovní list, který byl pro ně připraven. Nakonec dostaly sladkou odměnu. Paní Pryclové za ochotu moc děkujeme.

Závěrečné bruslení dětí 1. a 2. třídy

Závěrečné bruslení dětí 1. a 2. třídy


26. březen 2018

V pondělí 26. 3. proběhla poslední lekce projektu Děti do bruslí. Děti se během 10 lekcí naučily bruslit nebo se v bruslení zdokonalovaly. Této poslední lekce se mohli zúčastnit i rodiče. Všichni byli z tohoto projektu nadšeni a doufáme, že v příštích letech se to bude opakovat.

Andersenova noc

Andersenova noc


23. březen 2018 až 24. březen 2018

V pátek 23. 3. se 1. a 4. třída zapojily do projektu Noc s Andersenem. Všechny činnosti se točily kolem knížky Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce, která letos slaví 90 let od svého prvního vydání. Skupinky starších a mladších dětí přečetly jednotlivé kapitoly, odpověděly na otázky a připravily si krátké scénky příběhů o pejskovi a kočičce. Spolupráce mezi dětmi byla výborná a představení povedená. Společnými silami si děti připravily i občerstvení, upekly dortíky, vyrobily si masky pejska a kočičky, záložky do knížek, pejskovi zašily kalhoty,… Prokázaly také svoji odvahu a nasbíraly si cestou po „noční“ škole části obrázku pejska a kočičky, který na konci cesty složily. Všichni jsme si tento večer užili.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


14. prosinec 2017

Ve čtvrtek 14. 12. se uskutečnila tradiční vánoční akademie. Program, v němž se prezentovaly třídní kolektivy i zájmové kroužky, byl mimořádně pestrý. K vidění bylo celkem 15 vystoupení pěveckého, hudebního či tanečního zaměření. Nechybělo ani mluvené slovo v podobě různých divadelních forem. Sál kulturního domu byl naplněn k prasknutí a diváci odcházeli evidentně spokojeni, což zase na oplátku potěšilo všechny vystupující. Různorodost výstupů dokumentují přiložené fotografie.

Zdobení vánočních stromečků

Zdobení vánočních stromečků


23. listopad 2017

Celá škola vyrábí ozdoby na vánoční stromečky, které budou vystaveny po celou adventní dobu na městečku.

Tablo prvňáků

Tablo prvňáků


1. listopad 2017

V regionálním „Deníku“ nám otiskli tablo našich prvňáků.

Podzim ze všech stran

Podzim ze všech stran


9. říjen 2017 až 13. říjen 2017

V druhém říjnovém týdnu si žáci 1. třídy vyzkoušeli první projektovou práci – Podzim ze všech stran. Zpívali písničky s podzimní tematikou, vyzkoušeli si pracovat ve skupinách, venku využili přírodniny k počítání, opakování písmen. Povídali jsme si o všem, co na podzim uzrává a sklízí se. Děti donesly spoustu druhů ovoce, zeleniny a různých přírodnin. Vytvořily také úžasná výtvarná dílka např. obrázek od malíře Podzimu – vytvořený z různobarevného listí, lucerničku – ježečka, pytel brambor (otisky brambor) + myška, březový háj na podzim. Nejvíce děti bavilo zpracování úrody jablek. Upekly si štrůdl, na kterém si moc pochutnaly.

První den ve škole

První den ve škole


4. září 2017

Prvňáci zahájili školní rok společnou fotografií s rodiči.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy


duben 2017

Koncem dubna jsme zapisovali nové školáky.

Návštěva předškoláčků

Návštěva předškoláčků


25. duben 2017

Před zápisem se děti z mateřské školy byly podívat v 1. třídě.