Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie 9. třídy

Husité

Husité


9. únor 2024

9. února se žáci všech tříd naší školy zúčastnili výukového programu „Husité“, se kterým k nám zavítala skupina historického šermu Renegáti z agentury Pernštejni v Pardubicích. Na chvíli jsme se přesunuli v dějinách o 600 let zpátky do doby husitských válek. Děti viděly, jaké zbraně husité používali, dozvěděly se, jak se s nimi bojovalo. Někteří žáci dostali možnost se aktivně zapojit do ukázky husitského útoku, mohli se postavit na husitský bojový vůz, uchopit do rukou husitské zbraně. Představení žáky nejen obohatilo o další znalosti z historie, ale také pobavilo.

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik


15. leden 2024 až 19. leden 2024

Žáci 2. stupně se ve dnech 15.–19. 1. 2024 zúčastnili lyžařského kurzu v Peci pod Sněžkou. Krkonoše nás letos přivítaly krásnou sněhovou peřinou. I když většinu dní sněžilo, lyžování na čerstvém prašanu bylo bezva. Navíc se sešla šikovná parta lyžařů, přičemž i úplní začátečníci zvládli lyžařské základy velmi rychle. Po dvoudenním rozježdění v Modrém dole jsme pak celé dva dny strávili v lyžařském areálu v Peci. Splnili jsme všechny naše lyžařské cíle, žáci zvládli všechny tamní sjezdovky, ti nejlepší i tu černou na Hnědém vrchu. Fajn bylo ubytování i strava a žáci se zabavili i při večerních programech, o čemž ostatně svědčí i naše fotodokumentace. Z výše uvedených důvodů lze letošní lyžák považovat za velmi vydařený.

Projekt Bylo–bude

Projekt Bylo–bude


1. prosinec 2023 až 15. prosinec 2023

V měsíci prosinci proběhl v 9. třídě projekt Bylo–bude. Cílem projektu bylo pomoci žákům při rozhodování o volbě školy a své budoucnosti. V českém jazyce si žáci napsali na toto téma úvahu a ve výchově k občanství společně diskutovali o středních školách, profesích a uplatnění na trhu práce v dnešní době. V pracovních činnostech se žáci naučili orientovat v různých pracovních činnostech a posoudit své osobní předpoklady pro různá povolání. Ve výtvarné výchově různými technikami kreslili své důležité okamžiky ve svém dosavadním životě a pokusili se zamyslet nad svými plány a sny v budoucnosti. Svá výtvarná díla poté prezentovali před svými spolužáky.

Návštěva SOU a SOŠ Třešť

Návštěva SOU a SOŠ Třešť


7. prosinec 2023

Ve čtvrtek 7. prosince navštívili žáci deváté třídy SOU a SOŠ v Třešti. Prohlédli si školu a internát. Studenti si pro ně připravili ukázky svých výrobků i malé občerstvení.

Vánoční přání obyvatelům městyse

Vánoční přání obyvatelům městyse


listopad 2023, 1. prosinec 2023 až 5. prosinec 2023

Každoročně naše škola připravuje vánoční přáníčka pro obyvatele městyse. Letos tomu nebylo jinak. Již v listopadu se značným předstihem (400ks) zasedla za pracovní stoly školní družina, začalo vystřihování, lepení, kreslení. Vznikla krásná přáníčka s andílkem a jeho poselstvím. Starší žáci přidali svíčky ozdobené voskovou technikou a vše úhledně zabalili. Poté se žáci rozeběhli po městysi a přáníčka putovala do jednotlivých schránek místních obyvatel s přáním krásných vánočních svátků.

Mikuláš v ZŠ i MŠ

Mikuláš v ZŠ i MŠ


5. prosinec 2023

Letošní návštěva Mikuláše s čertovsko–andělským doprovodem se opět vydařila. Znovu jsme měli alespoň na chvíli samé hodné a vzorné děti, zazněly pochvaly i sliby o polepšení, nechyběla sladká odměna. Byla to zkrátka milá návštěva a příjemný zážitek, tedy alespoň pro nejmladší ročníky.

Zdobení vánočních stromečků

Zdobení vánočních stromečků


22. listopad 2023

Stejně jako každý rok se v průběhu listopadu ve všech třídách základní školy, ve školní družině, mateřské škole a MC Stonožka vyrábějí z různých materiálů a za použití rozmanitých technik vánoční ozdoby, kterými pak zdobíme stromečky. Jak se dětem práce povedla, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii, ale především před prodejnou Lapek ve Stonařově, kde budou stromečky vystavené až do konce adventu.

Výsadba stromů

Výsadba stromů


20. listopad 2023 až 21. listopad 2023

Žáci všech tříd základní školy i děti ze školní družiny se 20. a 21. listopadu společně zapojili do akce městyse „Zasaďte si svůj strom ve Stonařově“. Děti se účastnily výsadby části nové ovocné aleje a každá třída se stala patronem jednoho stromu. V budoucnu pak budeme moci sledovat, jak naše stromy postupně porostou a časem ponesou první plody.

Cesta odpadu

Cesta odpadu


5. říjen 2023 až 19. říjen 2023

V měsíci říjnu proběhl v 8. a 9. třídě projekt Cesta odpadu. Nejprve žáci navštívili třídírnu odpadu firmy Esko–T v Třebíči. Firma se zabývá svozem a následným tříděním odpadu v katastru okresu Třebíč. Na úvod proběhla ve třídě prezentace firmy, teorie o odpadovém hospodářství, situace ve třídění odpadu na okrese Třebíč. Žáci měli možnost si prohlédnout výrobky po recyklaci odpadu (střešní krytinu, ploty, výplně bund atd.), poté následovala prohlídka třídírny odpadu. Další část projektu probíhala v terénu, kdy žáci zakreslovali do katastrální mapy kontejnerová stání v městysi Stonařov. Dané informace poté zpracovávali ve škole do pracovních listů. Ve výtvarné výchově nakreslili propagační plakát. Výsledné práce byly vystaveny na chodbě školy. Hlavním cílem bylo pochopit nutnost třídění odpadu a zvýšit tříděné množství odpadu v jednotlivých rodinách.

Piškvorky — třídní kola

Piškvorky — třídní kola


3. říjen 2023 až 18. říjen 2023

Tradiční třídní kola v PIŠKVORKÁCH probíhají začátkem října. Žáci od 3. do 9. třídy měli možnost si změřit síly v této logické hře tak, že během jedné hodiny odehráli duel se všemi spolužáky. Ti nejlepší postupovali do školního kola.

Exkurze na Úřadě práce v Jihlavě

Exkurze na Úřadě práce v Jihlavě


13. říjen 2023

Žáci 9. třídy měli možnost navštívit Úřad práce v Jihlavě, kde se seznámili s trhem práce. Dále se dověděli, jaké možnosti vyučení či studia jsou po ukončení základní školy. Odborní pracovníci jim poradili, jak si vybírat další studium a nabídli obrovský přehled oborů a škol, ze kterých naši deváťáci mohou za necelý rok vybírat. Důležitou zkušeností bylo, aby každý žák před třídou prezentoval svoje silné stránky, které mohou být zásadním pomocníkem pro výběr budoucího povolání. Druhou částí výpravy do Jihlavy byla prezentace středních škol a učilišť organizovaná Krajem Vysočina v Cityparku.

Den bez aut

Den bez aut


22. září 2023

22.  září se naše škola zapojila do akce spojené s Mezinárodním dnem bez aut. Jeho cílem je poukázat na to, jak je planeta zatěžována nadměrným využíváním automobilové dopravy. Zároveň vybízí k tomu, aby lidé více chodili pěšky. V rámci podpory této myšlenky se žáci všech tříd v pátek 22. září zúčastnili společného výšlapu na Aleje. U loveckého zámečku pak děti ve skupinkách plnily různé úkoly, za jejichž úspěšné zvládnutí na ně čekala sladká odměna. Den strávený v přírodě jsme si všichni užili a dokázali jsme, že se nepotřebujeme všude vozit auty a chůze nám nedělá problém, protože celou trasu v pohodě zvládli i ti nejmenší.

Černobílý den

Černobílý den


21. červen 2023

Z iniciativy žákyň deváté třídy proběhl ve středu 21. června tzv. „Černobílý den“. Naším úkolem bylo přijít do školy v černém nebo v bílém oblečení, popřípadě v kombinaci těchto barev. Černá je módní barva mladé generace, je univerzální, elegantní. Symbolicky je však považována za barvu tajemna a smutku. Abychom nepůsobili příliš temně, prosvítili jsme své outfity jejím opakem, a sice bílou. Všichni se s elánem zapojili, moc jsme si den užili a vznikly krásné fotografie.

 „Světem křížem krážem“ — projektový den pro žáky ZŠ

„Světem křížem krážem“ — projektový den pro žáky ZŠ


6. červen 2023

V úterý 6. června proběhl celoškolní projekt „Světem křížem krážem“. Zatímco třídy 1. stupně pracovaly odděleně, žáci 6.–9. ročníku byli rozděleni do pěti skupin napříč třídami. Toto rozdělení je záměrné a cílené, žáci se tak učí spolupracovat v jiných kolektivech a při práci se dále poznávají, důležitá je také týmová komunikace a závěrečná prezentace odvedené práce. A jaká byla témata? Jedna ze skupin se zabývala rasami obývajícími planetu a jejich barvou pleti. Každá rasa byla charakterizována pro ni příznačnými vlastnostmi. Skupina chlapců pak představila významné fotbalisty z různých koutů světa. Další skupina vytvořila čtyři expedice, které zamířily na různé kontinenty za poznáním památek a krás, přičemž měly naplánovat poznávací zájezd, a za pomoci internetu připravit i cenovou kalkulaci dané expedice. Třetí tým se vypravil na divoký západ za Indiány, v platformě Minecraft postavil indiánskou vesnici, kterou situoval za budovu školy, žáci si také vyzkoušeli střelbu z luku, výstupem byly i velmi zdařilé portréty Indiánů. Cílem bádání dalšího kolektivu byly zajímavé potraviny jednotlivých oblastí světa, jejich původ, pěstování a jejich další rozšíření po světě. Poslední ze skupin se zaměřila na světové značky aut a zjistila, že jich existuje okolo 200. Jednotlivé týmy si pak jednu ze svých oblíbených značek vybraly a podrobně se jí zabývaly – kdy vznikla, kde má hlavní sídlo, kolik aut se vyrábí a jaké typy. Získané poznatky pak jednotlivé skupiny přednesly v závěrečných prezentacích svým spolužákům. Žáci tedy strávili netradiční dopoledne naplněné kolektivní badatelskou činností, která je v převážné většině zaujala.

Výlet 8. třídy

Výlet 8. třídy


1. červen 2023 až 2. červen 2023

Výlet 8. třídy — to byla letos akce v Popicích, řízek přes celý talíř a exkluzivní zmrzlina ve Vílanci. Procházka z Hladova do Opatova a  zpět, super koupání v rybníku, sportování na hřišti, buřty, výměnný obchod, spousta her a co nejvíc? Koláčky přímo od pekaře 😊. Kam za rok? Možná do Prahy!

Přednáška Naši letci

Přednáška Naši letci


25. květen 2023

Ve čtvrtek 25. května naši školu opět navštívil pan mjr. PhDr. Stanislav Balík. V loňském roce se ve své přednášce zaměřil na životní příběh Jana Kubiše, který společně s Jozefem Gabčíkem v roce 1942 provedl útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Letošní rok se žáci 8. a 9. ročníku dozvěděli mnoho informací a zajímavostí o našich letcích. Činnost příslušníků československého letectva hrála důležitou roli v boji proti německému nacismu. Žáci byli do poutavého vypravování zapojováni, vyjadřovali se k událostem, které se týkaly především druhé světové války. Nejaktivnější z nich byli odměněni knihou.

Projektový den s odborníkem

Projektový den s odborníkem


26. duben 2023

Ve středu 26. dubna se konal v osmé třídě Den s odborníkem z praxe. Naši školu navštívil pan Pavel Kubala, který pracuje jako zootechnik v zemědělském družstvu Agro Stonařov. První část projektového dne proběhla ve škole. Pan Kubala formou prezentace seznámil žáky s chovem skotu, jeho významem, technologií chovu, jednotlivými plemeny atd. Žáci získané informace doplňovali do pracovních listů. Poté následovala praktická část, kdy žáci navštívili velkokapacitní kravín. Hledali informace o jednotlivých dojnicích v kartách, seznámili se s typem dojírny a technologií dojení, asistovali při tetování a krmení telat. Hlavní cíl projektového dne byl splněn, a žáci si uvědomili, že chov skotu je jedním ze stěžejních odvětví živočišné výroby a má nezastupitelný význam obživě obyvatelstva.

Čistá Vysočina

Čistá Vysočina


20. duben 2023 až 21. duben 2023

Žáci naší školy se zapojili do jarního úklidu s názvem Čistá Vysočina, kterou každoročně vyhlašuje Krajský úřad kraje Vysočina. Žáci uklízeli odpadky jak v samotném městysi, tak i podél komunikací v jeho okolí. Aktivní účast na této akci je součástí celoškolního plánu environmentální výchovy.

Projekt Normální je nekouřit

Projekt Normální je nekouřit


březen 2023

V měsíci březnu proběhl v osmé třídě projekt s názvem Normální je nekouřit. Na zvoleném tématu pracovali žáci v několika předmětech. Nejprve v přírodopise získali potřebné znalosti o stavbě dýchací soustavy. V hodinách výchovy ke zdraví se věnovali složení tabáku, nebezpečí jednotlivých látek v cigaretě, v cigaretovém kouři, původu tabáku atd. Ve výtvarné výchově vytvořili antireklamu na kouření. Žáci se zapojili aktivně do diskuse o nebezpečí kouření. Každý zapojil svou vlastní fantazii nad výtvarným dílem. Svou práci zhodnotili a vybrali nejlepší obrázky na nástěnku.

Školní karneval

Školní karneval


17. únor 2023

Po dvouleté přestávce jsme opět uspořádali celoškolní maškarní karneval. Děti z 1. stupně přišly v krásných a velmi nápaditých maskách, které si doma s pomocí rodičů připravily. Žáci z 2. stupně se představili se svým kolektivním vystoupením. Spolu s 6. třídou jsme se vypravili do Egypta, sedmáci nám ukázali, jak to vypadá v pekle, 8. třída předvedla pochod trpaslíků v čele s neodolatelnou Sněhurkou a s 9. třídou jsme si připomněli film Babovřesky. Všechna provedení byla velmi povedená a originální, a bylo vidět, že si s nimi žáci i jejich učitelé dali velkou práci. Při karnevalu si všichni užili i tance a zábavných soutěží. V závěru byl vyhlášen král karnevalu, kterým se letos stal „čáp“ v podání Ríši Hrůzy ze 4. třídy. Velké poděkování patří dívkám z 9. třídy, které v průběhu předchozího týdne s dětmi z 1. stupně nacvičily všechny karnevalové tance a postaraly se o předtancování v průběhu celého karnevalu, Marii Horské a Míše Smutné za moderování, chlapcům ze 7. a 8. třídy za obsluhu hudebního pultu a kamery a paní asistence Kuzdasové za pořízení bohaté fotodokumentace.

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz


9. leden 2023 až 13. leden 2023

I když nám počasí nepřálo, letošní lyžák jsme zvládli bez problémů. Chyběly nám sice zasněžené Krkonoše, ale na sjezdovkách bylo sněhu dostatek. Na rozježdění nám svou mini sjezdovku poskytla bouda Máma, dva celé dny jsme pak strávili v lyžařském areálu v Peci. Velkým bonusem pro nás byl dovoz oběda až ke sjezdovce, takže jsme mohli lyžovat celý den, za což patří velké poděkování provozovatelům chaty. Denně jsme se sice vraceli promáčeni deštěm, ale troufáme si říci, že spokojení. Všichni začátečníci zvládli lyžařské základy i jízdu na vleku, zdatnější lyžaři se sjezdařsky dále posunuli. Jelikož bylo bezvadné i ubytování a strava, na letošní Krkonoše budeme určitě v dobrém vzpomínat.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka


5. prosinec 2022

Mikulášská nadílka je tradicí, která neodmyslitelně patří k adventnímu času. Kdo z nás rád nevzpomíná na známou trojici Mikuláš, anděl a čert, bez kterých si nedovedeme začátek prosince vůbec představit. Také letos do školy i do školky Mikuláš se svou družinou zavítal. Hodné děti pochválil, zlobivé pokáral, ale nakonec všechno dobře dopadlo a čerti si nikoho neodnesli. Od andělů pak dostaly všechny děti sladkou odměnu.

Projekt Baroko

Projekt Baroko


říjen 2022 až listopad 2022

V měsíci říjnu a listopadu proběhl v 8. ročníku projekt s názvem Baroko. V dějepise se žáci seznámili s barokní architekturou, sochařstvím, malířství, životem lidí na venkově i ve městech v této době. Vyplňovali pracovní listy. Ve výtvarné výchově se seznámili s barokním stavebním slohem, pro který jsou typické bohaté plastické tvary, mohutný objem a velkolepá výzdoba. Těmito zásadami se řídili při vlastním výtvarném ztvárnění barokních staveb. V baroku se objevily bílé paruky, mnohdy obřích rozměrů a bohatě zdobené. V pracovních činnostech žáci projevili svou kreativitu a fantazii vytvořením účesů s doplňky z odpadních materiálů.

Zdobíme vánoční stromečky

Zdobíme vánoční stromečky


listopad 2022

Zraky kolemjdoucích mohou v adventní době potěšit vánoční stromečky umístěné před prodejnou Lapek ve Stonařově. Zdobili je vlastnoručně vyrobenými ozdobami z různých materiálů žáci všech tříd základní školy, děti ze školní družiny, mateřské školy a MC Stonožka u příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního stromu v městysi. Velké poděkování patří také paní Daně Němcové, která nám krásné smrčky dodala.

Beseda s Evou Svěrákovou

Beseda s Evou Svěrákovou


6. říjen 2022

Ve čtvrtek 6. října se konala v osmé a deváté třídě beseda s Evou Svěrákovou. Evča je bývalá žákyně naší školy a napsala svou první básnickou sbírku Verše jedné duše. Velmi poutavým vyprávěním nám přiblížila svou prvotinu, v které jsou básně o různých tématech ze života, co naši duši potěší, povzbudí a pohladí. Své básně recitovala a vyprávěla svůj životní příběh. Všem ukázala, že i přes svůj celoživotní handicap se dá život žít naplno a s potřebným optimismem. Přejeme do dalšího života mnoho štěstí, osobní spokojenosti, rodinné pohody a mnoho tvůrčích úspěchů!

Projektový den s odborníkem z praxe

Projektový den s odborníkem z praxe


19. září 2022

V pondělí 19. září proběhl v osmé třídě projekt s odborníkem z praxe panem Bc. Martinem Zadražilem. Pan Zadražil je vášnivým chovatelem poštovních holubů. První část projektu probíhala interaktivně ve třídě, kde se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací o významu a historii chovu, o válečných holubích hrdinech, o průběhu sportovních soutěží, testovacích stanicích atd. Následovalo vyplnění pracovních listů a ověření znalostí. Následovala praktická část přímo u chovatele, krmení holubů, zkouška startovacích hodin, kroužkování atd. Všichni se shodli na tom, že chov poštovních holubů je zábava náročná na volný čas, finance a organizační záležitosti. Odměnou jsou však příjemné pocity při sportovním klání, klubový život a chovatelské zážitky.

Výlet 7. třídy

Výlet 7. třídy


19. květen 2022 až 20. květen 2022

Výlet jsme si opravdu užili. Počasí nám přálo. Ve Vílanci jsme si dali exkluzivní oběd. Užili jsme si letní koupání, noční hru, táborák, zazvonili jsme si na zvon v Brtnici a poslechli si varhany potmě. A nakonec jsme dokázali dojít z Brtnice do Stonařova a zabloudili jen jednou 😊.

No Backpack Day

No Backpack Day


4. květen 2022

Ve středu 4. května 2022 přišli žáci 2. stupně do školy bez batohů. A do čeho si uložili školní pomůcky? Sami vidíte, že byli velmi nápadití. Kuriozitou byla popelnice, dětský kočárek, různé košíky, kyblíky, krabice, povlak na peřinu, taxi, popelářské auto, obaly z hudebních nástrojů atd. Podívejte se, jak jsme si zpříjemnili den.

Projekt Atmosférický tlak

Projekt Atmosférický tlak


27. duben 2022 až 3. květen 2022

Žáci 7. třídy mohli v hodině fyziky zkoumat změny atmosférického tlaku. Týdenní pozorování začalo 27. 4. 2022 a ze záběrů časosběrné kamery můžeme zjistit, že zaujalo nejen žáky, ale i pana školníka.

Projekt Gotika

Projekt Gotika


březen 2022 až duben 2022

V březnu a dubnu proběhl v 7. třídě v několika předmětech projekt Gotika. V dějepise se žáci seznámili se základními znaky gotického slohu, s nejznámějšími gotickými památkami a vyplňovali pracovní listy. Zhlédli krátký dokument o katedrále Notre-Dame v Paříži, o požáru i probíhající rekonstrukci této katedrály. Ve výtvarné výchově žáci zapojili svou fantazii, navrhli a vybarvili svoje gotické okno s vitráží. Do okna dále namalovali postavy s typickými účesy a klobouky daného období. V pracovních činnostech se pokusili z odpadního materiálu vyrobit stavbu právě v gotickém slohu.

Projekt Síla rostlin

Projekt Síla rostlin


28. únor 2022

V hodině fyziky v 7. třídě žáci objevovali, jakou sílu mají rostliny. Závěr je jednoznačný: „Obrovskou!“ Dále jsme zjistili, že fazole se dostaly na svobodu jako první. Na druhém místě je hrách. Některé rostliny si cestu stále ještě hledají. Můžete vyzkoušet sami 😊, je to snadné.

Projekt Přemyslovci

Projekt Přemyslovci


leden 2022

V měsíci lednu probíhal v 7. třídě projekt Přemyslovci. V dějepise žáci zjišťovali informace o životě přemyslovských knížat a králů. V českém jazyce četli Staré pověsti české, které zpracovali do referátů. V pracovních činnostech z odpadního materiálu vyrobili žáci postavu nejvýznamnějšího Přemyslovce – Přemysla Otakara II. i se Zlatou bulou sicilskou, erb a typické gotické okno s vitráží. Ve výtvarné výchově nakreslili grafitem další významné Přemyslovce, např. Boleslava, Bořivoje, Vratislava a další. Projekt žáky zaujal a dozvěděli se mnoho zajímavého z naší bohaté historie.

Prostíráme vánoční stůl

Prostíráme vánoční stůl


14. prosinec 2021

V úterý 14. prosince žáci sedmé třídy v předmětu Výchova ke zdraví v předvánoční čas prostírali vánoční stůl. Každý něco přinesl a  zapojil svou fantazii. Žáci deváté třídy se stali porotci a zhodnotili práci sedmáků. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout krásně vyzdobené stoly a třeba se i inspirovat. Krásné a klidné Vánoce!

Mikuláš s doprovodem v ZŠ i MŠ

Mikuláš s doprovodem v ZŠ i MŠ


3. prosinec 2021

I letos zavítal do školy Mikuláš, doprovázen čerty i anděly, a protože je to s covidem stále peklo, cítili se tito návštěvníci jako doma. Jejich přítomnost žáci samozřejmě ocenili, nejvíce ti nejmenší z MŠ a 1. stupně. Řada dětí se dozvěděla o svých prohřešcích z knihy hříchů, tedy následovaly sliby..., no, však to znáte. Zkrátka i „covidový“ Mikuláš byl fajn, rozdal každému něco na zub a  všichni jsme alespoň na chvíli přišli na jiné myšlenky.

Vánoční stromečky

Vánoční stromečky


25. listopad 2021

Blíží se adventní čas, a tak se naši školáci pustili do vyrábění vánočních ozdob. Každá třída zvolila jiný materiál a jinou techniku. Výsledkem jsou krásně nazdobené stromečky, které zkrášlí naše městečko před prodejnou Lapek a jistě přispějí k navození vánoční atmosféry.

Projekt Voda

Projekt Voda


říjen 2021

V měsíci říjnu proběhl v 7. třídě projekt s názvem Voda. Tématem se žáci zabývali v mnoha předmětech. V přírodopisu se zaměřili na vodní ekosystém a jeho obyvatele (paryby, ryby, obojživelníky). Ve výtvarné výchově malovali podmořský svět. V pracovních činnostech z odpadového materiálu vyráběli mořskou koláž a poté z potravinářského barviva vytvořili barevnou vodní fantazii.

Podzimní tvoření

Podzimní tvoření


říjen 2021

V  hodinách výtvarné výchovy a v pracovních činnostech zpracovávali žáci 7. ročníku téma „Kouzlo barevného podzimu“.

Halloween

Halloween


18. říjen 2021 až 26. říjen 2021

V pátek 29. října chystá Sokol Stonařov ve spolupráci s naší školou halloweenskou akci pod názvem „Tajemná noc pod rouškou nočních živlů“. Žáci se na akci připravují, plánují vyřezat dýně a na připomínku akce namalovala 2.–8. třída obrázky, které nyní zdobí chodbu ve škole. Přijďte se s námi bát a užít si strašidelnou atmosféru!

Terénní vyučování

Terénní vyučování


30. září 2021

Poslední zářijový den využila 7. třída k vyučování v terénu. Tvořili jsme příběhy, stříleli z brokovnice. Někteří otužilci si zaplavali. Měřili jsme, jakou maximální rychlost dokážeme vyvinout. Hráli jsme úpolové hry a tělesná výchova tentokrát probíhala na slámě, což je ta nejlepší žíněnka. To nejdůležitější ale bylo, že jsme si to užili.

Výlet 6. a 7. třídy

Výlet 6. a 7. třídy


23. červen 2021

Ve středu 23. června se 6. a 7. třída vypravila na školní výlet do Brna. Dopoledne byla na programu procházka po brněnských pamětihodnostech a zajímavostech. Začalo se v katedrále sv. Petra a Pavla, následoval tradiční „Zelňák“, radnice s pověstným drakem, Náměstí Svobody a ulice Česká. Zde jsme nasedli do „šaliny“ a absolvovali cestu přes „Mendlák“ do Jump Parku. Po skotačení na trampolínách a fyzické námaze jsme výlet zakončili na nezbytných nákupech ve „Vaňkovce“. Výlet jsme si užili a z jihomoravské metropole odvezli spoustu nezapomenutelných zážitků.

Online pečení Jidášů

Online pečení Jidášů


31. březen 2021

Ve středu 31. března se sešla 6. a 7. třída odpoledne na online hodině z důvodu pečení velikonočních Jidášů. Podle velikonočních tradic, o kterých jsme si při pečení vyprávěli, zradil jeden z apoštolů Jidáš Ježíše právě na tzv. škaredou středu. Všichni žáci byli pečlivě připraveni a natěšeni. Těsto všem krásně po dvou hodinách vykynulo, poté nastoupila zručnost a kreativita mladých pekařů. Těsto symbolizuje lano a splétá se do různých tvarů. Výsledkem byly dva plné plechy nádherných voňavých Jidášů. Každý dostal za úkol Jidáše roznést po svých příbuzných. Měly by se sníst za svítání na Zelený čtvrtek a tím se budeme těšit pevnému zdraví a budeme chráněni před hadím uštknutím a vosím píchnutím.

Návrat žáků do školy

Návrat žáků do školy


25. květen 2020

Od 9. do 15. března jsme měli jarní prázdniny a PAK TO VŠECHNO ZAČALO! Koronavirová pandemie se rozšířila v takové míře, že zaskočila nejen nás, ale bez nadsázky celý svět. V našem prázdninovém týdnu došlo k uzavření základních škol, přechodu na distanční výuku a k vynucenému zrušení či odkladu mnoha školních akcí, a že jsme jich měli naplánovánu pěknou řádku. Koncem května se ale alespoň žáci 1. stupně směli za splnění přísných hygienických opatření vrátit do školy.

Život v různých podnebných pásech

Život v různých podnebných pásech


únor 2020

Celý měsíc únor se v 5. třídě nesl v duchu – živočichové kolem nás a všude ve světě. V hodinách přírodovědy jsme se učili o podnebných pásech, o fauně i flóře. V hodinách matematiky jsme spolu se zvířaty dělili a násobili velká čísla. Ve výtvarné výchově jsme se snažili malovat vybraná zvířata a v pracovních činnostech jsme lepili, stříhali a vytvářeli koláže. V neposlední řadě jsme navštívili ZOO v Jihlavě, kde jsme si zvířata nejen prohlédli, ale také o nich získali informace, které jsme poté uplatnili do referátů a následně k tvorbě třídní encyklopedie.

Maškarní karneval

Maškarní karneval


28. únor 2020

Měsíc únor jsme zakončili maškarním karnevalem. Žáci od 5. do 9. ročníku opět vytvořili zajímavá skupinová chorea s hudebním doprovodem. Kvalita je každoročně tak vysoká, že lze jen těžko rozlišovat, odměňujeme proto všechny třídní týmy stejně. A co bylo letos k vidění? Páťáci předvedli vystoupení s názvem „Česko“, 6. tř. „Bylo a je“, sedmáci byli „Mimoni“, žáci 8. ročníku představili „Ukázky z hororů“. Nejdecentnější představení předvedla devítka, když žáci ve sněhobílých oblecích zatančili „Labutí jezero“. Mezi 1.–4. ročníkem se předvedla plejáda pestrých masek a hodnotit bylo věru složité. Však také pěknou cenu dostalo 25 žáků. Králem masek se nakonec stal „Trpaslík“ Adély Příhodové ze 3. třídy. Malou drobnost si ale odnesl každý. Někteří k tomu přidali ještě výhry ze soutěží a tomboly. Nechyběl ani tanec pod vedením děvčat z aerobiku. Bylo jako vždy veselo, za což patří velké poděkování kolektivu učitelek za perfektní organizaci.

Páťáci v Jihlavě

Páťáci v Jihlavě


13. leden 2020

Žáci 5. ročníku navštívili městskou knihovnu v Jihlavě, kde byl pro ně připraven program: Vylosuj si svého spisovatele. Nejvíce žáky zaujal Jaroslav Foglar, kterého budeme společně číst v hodinách čtení. Čas před programem jsme si krátili bruslením na ledové ploše na náměstí.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


12. prosinec 2019

Jako každoročně jsme uspořádali pro rodičovskou veřejnost školní vánoční akademii, sestávající tentokrát z 12 vystoupení různého žánru a zaměření. O zájmu rodičů svědčila tradičně vysoká návštěva akce i ocenění účinkujících.

Páťáci v Brně

Páťáci v Brně


28. listopad 2019

Ve čtvrtek 28. listopadu vyjeli žáci 5. třídy na výlet do Brna. Navštívili planetárium a muzeum Anthropos. V planetáriu zhlédli program Planety — cesta Sluneční soustavou. Nabyté vědomosti žáci uplatní v hodinách přírodovědy, kde zrovna probírají vesmír. V druhé části výletu navštívili muzeum, kde je čekala velice zajímavá přednáška o našich předcích. Nejvíce žáky zaujal vystavený mamut, jeskynní malby a exponáty z nejstarších dějin lidstva.

Soutěž o nejpovedenější portrét

Soutěž o nejpovedenější portrét


27. listopad 2019

V polovině listopadu jsme v 5. třídě soutěžili o nejpovedenější portrét. Nejdříve nás paní učitelka vyfotila a portréty vytiskla. Polovinu obličeje jsme odstřihli a nalepili na čtvrtku. Poté jsme se snažili dokreslit druhou část. Největší problémy nám dělaly oči a nos. Práce nás bavila a myslíme si, že se nám celkem povedla. Portréty jsme vystavili na nástěnku na chodbě a všichni žáci i učitelé mohli hlasovat. Nejvíce se líbily portréty: 1. místo – Šimon Špaček, 2. místo – Pavel Hošek, 3. místo – Zdenča Petráková.

Projekt Halloween

Projekt Halloween


24. říjen 2019

Ve čtvrtek 24. října 2019 proběhl v 5. třídě projektový Halloween, který zasáhl do předmětů: pracovní činnosti, výtvarná výchova, český jazyk a anglický jazyk. Pracovali jsme ve skupinách, vyhledávali informace v textu, vyplňovali pracovní listy, zhlédli filmovou ukázku o Halloweenu v angličtině, s kterou jsme dále pracovali a slovně ji komentovali. Naučili jsme se anglickou halloweenskou říkanku Trick or treat. Mnoho legrace jsme si užili u hry Apple bobbing a v neposlední řadě jsme si vydlabali a vyřezali dýně, které následně ozdobily prostor na městečku. Nechyběly ani dobroty od maminek a babiček, kterým tímto mockrát děkujeme. Projektový den se nám povedl, bavil nás a těšíme se na další.

Výlet 3. a 4. třídy

Výlet 3. a 4. třídy


12. červen 2019

12. června navštívila 3. a 4. třída skanzen lidových staveb Veselý Kopec u Hlinska. Děti si zde prohlédly, jak se žilo a pracovalo na Vysočině před 100 lety. Mimo obytných stavení mohly prozkoumat i stodoly, mlýn, špýchar ap.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


14. prosinec 2017

Ve čtvrtek 14. 12. se uskutečnila tradiční vánoční akademie. Program, v němž se prezentovaly třídní kolektivy i zájmové kroužky, byl mimořádně pestrý. K vidění bylo celkem 15 vystoupení pěveckého, hudebního či tanečního zaměření. Nechybělo ani mluvené slovo v podobě různých divadelních forem. Sál kulturního domu byl naplněn k prasknutí a diváci odcházeli evidentně spokojeni, což zase na oplátku potěšilo všechny vystupující. Různorodost výstupů dokumentují přiložené fotografie.

Naše obec

Naše obec


25. říjen 2017

Ve středu 25. 10. 2017 proběhl ve třetí třídě projekt Naše obec. V prvouce jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o historii a současnosti Stonařova. Již v pondělí jsme malovali rotundu. Ve středu děti kreslily plánek obce a vyplňovaly otázky kvízu. Projekt završila návštěva muzea meteoritů na obecním úřadě a prohlídka křížové cesty na vrchu Kalvárie.

Výlet 1. a 2. třídy

Výlet 1. a 2. třídy


18. květen 2017

18. 5. vyrazili prvňáci a druháci na výlet. Užili si projížďku lodí po Dalešické přehradě, prohlédli si hráz a elektrárnu a prošli se po hadcové stepi u Mohelna.

Den matek ve 2. třídě

Den matek ve 2. třídě


11. květen 2017

Ani druháčci nezůstali pozadu a v hodinách pracovních činností vyráběli maminkám pěkné dárečky, v hudební výchově se navíc naučili zpívat novou písničku s názvem Maminka má svátek.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


20. prosinec 2016

V úterý 20. 12. prezentovali žáci i učitelé výsledky své školní i zájmové činnosti na tradiční vánoční akademii. Ve 14 vystoupeních různého žánru a zaměření se plnému sálu kulturního domu předvedly v různých formách a uskupeních všechny třídy školy.

Výlet na Landštejn

Výlet na Landštejn


2. červen 2016

2. června byli žáci 1. a 4. třídy na výletě na hradě Landštejn. Ještě před hradem jsme si prohlédli zbytky zaniklé středověké vesnice a bunkr z doby před 2. světovou válkou. Cestou zpět jsme se stavili ve Slavonicích.

Zoo v krabici

Zoo v krabici


26. květen 2016

Ve čtvrtek 26. 5. navštívily děti z 1. třídy ZOO. Nejprve se v centru Podpovrch zúčastnily výukového programu. Pohladily si živou myšku, hada, kožešinu medvěda a tygra. Prošly si i zoologickou zahradu. Velmi se nám líbil nový tropický pavilón.

Veselé zoubky

Veselé zoubky


březen 2016

Projekt 1. třídy byl zaměřený na dodržování ústní hygieny a správnou péči o zuby. Děti si vyzkoušely, jak dobře vyčistit své zoubky a jak předcházet zubnímu kazu.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


17. prosinec 2015

Dne 17. 12. uspořádala škola tradiční vánoční akademii. Plnému sálu kulturního domu jsme předvedli celkem 14 vystoupení různého žánru a zaměření. Podle reakcí publika měla vystoupení úspěch, což nás velmi těší a za přízeň děkujeme.

Projekt Ovoce a zelenina

Projekt Ovoce a zelenina


19. listopad 2015

Ve čtvrtek 19. 11. 2015 proběhl v první třídě projekt Ovoce a zelenina. Děti pracovaly samostatně a poté ve skupinách. V jablíčkách opakovaly sčítání a odčítání do šesti. Pod obrázky psaly počáteční slabiky tiskacím písmem, spojovaly slabiky do slov. V závěru skládaly z víček hrušky a jablka. Nejvíce se líbilo skládání – děti si vyzkoušely spolupráci a vzájemnou pomoc v rámci skupiny. Samostatně žáci vyplňovali pracovní listy a procvičili si jemnou motoriku při stříhání jednotlivých obrázků.

První školní den v 1. třídě

První školní den v 1. třídě


1. září 2015

Prázdniny jsou zase za námi a my jsme 1. září zahájili nový školní rok 2015/2016. Nejslavnostnější den to byl hlavně pro prvňáčky, kteří se dnes oficiálně stali školáky.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy


25. leden 2015

25. ledna proběhl zápis budoucích prvňáčků na školní rok 2015/2016.