Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

8. třída

8. třída
0123456789
PoChČjMVzDF
ÚtNjTvČjAjMVo
StČjChMDZVp
ČtMVpČjAjNjHv
ZMVvFAjTv

Fotogalerie 8. třídy

 „Světem křížem krážem“ – projektový den pro žáky ZŠ

„Světem křížem krážem“ – projektový den pro žáky ZŠ


6. červen 2023

V úterý 6. června proběhl celoškolní projekt „Světem křížem krážem“. Zatímco třídy 1. stupně pracovaly odděleně, žáci 6.–9. ročníku byli rozděleni do pěti skupin napříč třídami. Toto rozdělení je záměrné a cílené, žáci se tak učí spolupracovat v jiných kolektivech a při práci se dále poznávají, důležitá je také týmová komunikace a závěrečná prezentace odvedené práce. A jaká byla témata? Jedna ze skupin se zabývala rasami obývajícími planetu a jejich barvou pleti. Každá rasa byla charakterizována pro ni příznačnými vlastnostmi. Skupina chlapců pak představila významné fotbalisty z různých koutů světa. Další skupina vytvořila čtyři expedice, které zamířily na různé kontinenty za poznáním památek a krás, přičemž měly naplánovat poznávací zájezd, a za pomoci internetu připravit i cenovou kalkulaci dané expedice. Třetí tým se vypravil na divoký západ za Indiány, v platformě Minecraft postavil indiánskou vesnici, kterou situoval hned za budovu školy, žáci si také vyzkoušeli střelbu z vyrobeného luku a šípů, výstupem byly i velmi zdařilé portréty Indiánů. Cílem bádání dalšího kolektivu byly zajímavé potraviny jednotlivých oblastí světa, jejich původ, pěstování a jejich další rozšíření po světě. Poslední ze skupin se zaměřila na světové značky aut a zjistila, že jich existuje okolo 200. Jednotlivé týmy si pak jednu ze svých oblíbených značek vybraly a podrobně se jí zabývaly – kdy vznikla, kde má hlavní sídlo, kolik aut se vyrábí a jaké typy. Získané poznatky pak jednotlivé skupiny přednesly v závěrečných prezentacích svým spolužákům. Žáci tedy strávili netradiční dopoledne naplněné kolektivní badatelskou činností, která je v převážné většině zaujala.

Výlet 8. třídy

Výlet 8. třídy


1. červen 2023 až 2. červen 2023

Výlet 8. třídy — to byla letos akce v Popicích, řízek přes celý talíř a exkluzivní zmrzlina ve Vílanci. Procházka z Hladova do Opatova a  zpět, super koupání v rybníku, sportování na hřišti, buřty, výměnný obchod, spousta her a co nejvíc? Koláčky přímo od pekaře 😊. Kam za rok? Možná do Prahy!

Přednáška Naši letci

Přednáška Naši letci


25. květen 2023

Ve čtvrtek 25. května naši školu opět navštívil pan mjr. PhDr. Stanislav Balík. V loňském roce se ve své přednášce zaměřil na životní příběh Jana Kubiše, který společně s Jozefem Gabčíkem v roce 1942 provedl útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Letošní rok se žáci 8. a 9. ročníku dozvěděli mnoho informací a zajímavostí o našich letcích. Činnost příslušníků československého letectva hrála důležitou roli v boji proti německému nacismu. Žáci byli do poutavého vypravování zapojováni, vyjadřovali se k událostem, které se týkaly především druhé světové války. Nejaktivnější z nich byli odměněni knihou.