Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Fotogalerie 9. třídy

Vánoční stromečky

Vánoční stromečky


25. listopad 2021

Blíží se adventní čas, a tak se naši školáci pustili do vyrábění vánočních ozdob. Každá třída zvolila jiný materiál a jinou techniku. Výsledkem jsou krásně nazdobené stromečky, které zkrášlí naše městečko před prodejnou Lapek a jistě přispějí k navození vánoční atmosféry.

Deváťáci čtou druhákům

Deváťáci čtou druhákům


říjen 2021

Během měsíce října postupně přicházeli do druhé třídy někteří odvážní deváťáci se svými oblíbenými knížkami z dětství. Knihy vždy dětem představili a přečetli ukázku. Na téma ukázky se potom rozvinul kratší či delší rozhovor. Deváťákům děkujeme za odvahu a tipy na čtení.

Normální je nekouřit

Normální je nekouřit


13. leden 2021, 15. leden 2021

V osmé třídě proběhl ve středu 13. ledna a následně v pátek 15. ledna projekt Normální je nekouřit. Z důvodu protiepidemických opatření byl tentokrát realizován netradiční distanční formou. Ve středu se žáci prostřednictvím prezentace dozvěděli o historii kouření, složení cigarety a cigaretového kouře. Poté společně diskutovali nad škodlivostí tohoto zlozvyku. Na pátek si žáci připravili plakát antireklamy na kouření a postupně svůj obrázek představili ostatním. Všichni si uvědomili, že nejnebezpečnější je kouření právě pro mladého člověka. V zájmu zachování zdraví svého i ostatních lidí je tedy nekouřit, což bylo také hlavní předsevzetí všech aktérů projektu!

Projekt Telč

Projekt Telč


září 2020 až říjen 2020

V měsíci září a říjnu proběhl v 8. třídě projekt Telč. Projekt byl naplánován na jaro letošního roku, kdy byl i zahájen. Vlivem distanční výuky v II. pololetí pokračoval projekt na začátku nového školního roku. V pracovních činnostech žáci vyřezali z polystyrenu erby Telče a okolních obcí. Byli překvapeni, kolik obcí v našem okolí má svůj erb. Proběhla mezi žáky i anketa o nejhezčí erb. Vyhrál erb Krahulčí. Ve výtvarné výchově žáci malovali na čtvrtku domy na náměstí. Vyzkoušeli si nezvyklý způsob kresby. Lihovou fixou na průhlednou folii kreslili renesanční domy z náměstí v Telči. V českém jazyce četli pověsti o Telči a okolí, v dějepise se seznámili s historií renesančního města. Téma je zaujalo a práce je bavila.

Maškarní karneval

Maškarní karneval


28. únor 2020

Měsíc únor jsme zakončili maškarním karnevalem. Žáci od 5. do 9. ročníku opět vytvořili zajímavá skupinová chorea s hudebním doprovodem. Kvalita je každoročně tak vysoká, že lze jen těžko rozlišovat, odměňujeme proto všechny třídní týmy stejně. A co bylo letos k vidění? Páťáci předvedli vystoupení s názvem „Česko“, 6. tř. „Bylo a je“, sedmáci byli „Mimoni“, žáci 8. ročníku představili „Ukázky z hororů“. Nejdecentnější představení předvedla devítka, když žáci ve sněhobílých oblecích zatančili „Labutí jezero“. Mezi 1.–4. ročníkem se předvedla plejáda pestrých masek a hodnotit bylo věru složité. Však také pěknou cenu dostalo 25 žáků. Králem masek se nakonec stal „Trpaslík“ Adély Příhodové ze 3. třídy. Malou drobnost si ale odnesl každý. Někteří k tomu přidali ještě výhry ze soutěží a tomboly. Nechyběl ani tanec pod vedením děvčat z aerobiku. Bylo jako vždy veselo, za což patří velké poděkování kolektivu učitelek za perfektní organizaci.

Karneval

Karneval


22. únor 2019

22. února se uskutečnil tradiční maškarní karneval. Žáci od 5. do 9. ročníku se stejně lako v předešlých letech prezentovali skupinovými vystoupeními, která měla svou choreografii, hudební doprovod a průvodní myšlenku vtělenou do názvu. Letos jsme tedy viděli chorea s názvy Večerníček, Vojáci, Bobík, Farma a Hudební trendy. Všechny třídy si odnesly ocenění za nějaký specifický rys, avšak bez stanovení pořadí. V 1.–4. ročníku se to zase hemžilo řadou promyšlených a na přípravu náročných masek, přičemž 25 nejlepších bylo oceněno. Nejvýše byly hodnoceny 3 masky – potápěčka Sofie Špačkové, černoška Adély Příhodové a myslivec Jakuba Kreuze. Tito žáci si kromě sladké odměny odnesli i volnou vstupenku na libovolné představení do multikina v jihlavském CITY PARKU. Něco na zub ale dostali všichni žáci. Ti, kteří navíc soutěžili, měli dokonce cen několik, přičemž vše bylo umocněno pestrou tombolou. Nechyběla ani spousta pohybu při tancování, tedy podtrženo a sečteno – letošní karneval se opět po všech stránkách vydařil.

Projekt Orient

Projekt Orient


listopad 2018

V měsíci listopadu proběhl v 6. ročníku třídní projekt s názvem Orient. Tématem se žáci zabývali v několika předmětech – v dějepise, výtvarné výchově, českém jazyce, pracovních činnostech. V dějepise se žáci seznamovali s Mezopotámií, doplňovali pracovní listy a zhlédli dva krátké dokumenty. V pracovních činnostech postavili známou babylónskou Ištařinu bránu, kterou je možno vidět v muzeu v Berlíně a také nyní v naší škole. Ve výtvarné výchově malovali posvátná zvířata Mezopotámie a kreslili znaky klínového písma. V českém jazyce četli příběhy o Gilgamešovi. Téma žáky zaujalo a práce je bavila.

Projekt Lidské tělo

Projekt Lidské tělo


25. květen 2018

Páťáci se s fungováním lidského těla seznámili pomocí zajímavého projektu. Ve skupinách četli encyklopedie, kreslili obrovské plakáty, vymýšleli hry a nejrůznější modely, na kterých by mohli názorně předvést, jak fungují např. plíce, srdce, zajímavá byla i sklenice „krve“, ve které nám plavaly červené a bílé krvinky a krevní destičky. Práce se jim skutečně dařila a dokázali, že dovedou pracovat jako tým, domluvit se a výsledky své práce náležitě prezentovat před třídou.

Žabí den

Žabí den


28. duben 2018

Na poslední dubnový den připadá Mezinárodní den ochrany žab (tzv. SAVE THE FROGS DAY). V nedalekém Pavlově, v lokalitě Hliniště, probíhal v sobotu velmi zajímavý program, kterého jsme se spolu s dětmi, které příroda zajímá, zúčastnili. Pro děti to bylo skutečně velmi lákavé. Obuli jsme si holínky, dostali jsme síťky a po krátké komentované vycházce po zmiňovaném mokřadu jsme se dali do lovení různých obojživelníků a jiných vodních organismů, kteří se zde vyskytují. Odborníci nám pomáhali je určit a sdělili nám spoustu zajímavých informací. Kromě běžnějších druhů se zde vyskytují např. 3 druhy čolků, skokan ostronosý, který v době páření zmodrá, rosničky atd. Nechyběly ani hry a soutěže pro děti a celá akce byla zakončena opékáním špekáčků. Počasí nám přálo a myslím, že jsme si den opravdu užili.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


14. prosinec 2017

Ve čtvrtek 14. 12. se uskutečnila tradiční vánoční akademie. Program, v němž se prezentovaly třídní kolektivy i zájmové kroužky, byl mimořádně pestrý. K vidění bylo celkem 15 vystoupení pěveckého, hudebního či tanečního zaměření. Nechybělo ani mluvené slovo v podobě různých divadelních forem. Sál kulturního domu byl naplněn k prasknutí a diváci odcházeli evidentně spokojeni, což zase na oplátku potěšilo všechny vystupující. Různorodost výstupů dokumentují přiložené fotografie.

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik


květen 2017 až červen 2017

V průběhu května a června žáci 3. a 4. ročníku zdárně absolvovali výukový kurz plavání v jihlavském bazénu.

Výlet na zámek Žleby

Výlet na zámek Žleby


30. květen 2017

30. května se žáci 3. a 4. třídy společně vypravili na zámek Žleby. Navštívili zámeckou oboru, kde kromě pozorování vzácných bílých jelenů a dalších zvířat absolvovali zajímavý program s ukázkou letu dravých ptáků a lukostřelbou. Potom je čekala prohlídka zámku a procházka rozkvetlým zámeckým parkem. Na závěr ještě navštívili Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi.

Návštěva na farmě

Návštěva na farmě


5. květen 2017

Farmu u Vystrčilů s prohlídkou hospodářských zvířat absolvovali čtvrťáci.

Velikonoční dílny

Velikonoční dílny


14. duben 2017

Pěkné výrobky s velikonoční tematikou vznikaly i ve 4. třídě.

Korunovační klenoty

Korunovační klenoty


3. březen 2017

Čtvrťáci v Jihlavě navštívili putovní výstavu, na které si mohli prohlédnout repliku korunovačních klenotů.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


20. prosinec 2016

V úterý 20. 12. prezentovali žáci i učitelé výsledky své školní i zájmové činnosti na tradiční vánoční akademii. Ve 14 vystoupeních různého žánru a zaměření se plnému sálu kulturního domu předvedly v různých formách a uskupeních všechny třídy školy.

Zdobení vánočních stromečků

Zdobení vánočních stromečků


24. listopad 2016

Pro adventní výzdobu městečka žáci všech tříd i děti ze školní družiny zdobí vánoční stromečky.

Společenstva lidských obydlí

Společenstva lidských obydlí


19. říjen 2016

Žáci 4. třídy pracovali na svém dalším projektu. Žáci ve skupinách pozorovali vzájemné vazby mezi rostlinami a živočichy v okolí lidských obydlí a svoje poznatky zpracovali do plakátů a referátů. Děti pracovaly ve skupinách, pozorovaly vzájemné vazby mezi rostlinami a živočichy v okolí lidských obydlí a svoje poznatky zpracovaly do plakátů. Vše prezentovaly před třídou společně s podařenými referáty o živočiších v okolí lidských obydlí. Na závěr projektu paní učitelka připravila zajímavé povídání o sršních, měli jsme ve třídě i obrovský exemplář sršního hnízda jako ukázku.

Projekt Pravěk

Projekt Pravěk


14. říjen 2016

Velmi oblíbené bylo u čtvrťáků učivo, které se týkalo pravěku, proto jsme se rozhodli zpracovat si na toto téma třídní projekt. Začali jsme starší dobou kamennou. Děti si vyrobily ze dřeva a kamene zbraně, za které by se určitě Mamutík nemusel stydět. Svou jeskyni si vyzdobily malbami a z keramické hlíny už umíme modelovat kdeco – vypichovaná keramika z období neolitu pro nás nebyl problém. Téma je pro nás stále velmi přitažlivé, budeme na něm pracovat dále. Příště nás čeká výroba kukuřičných placek, zkusíme si tkaní na jednoduchém stavu, a pokud nám počasí bude přát, navštívíme i domestikovaná (zdomácnělá) zvířata na statku.

Cesta kolem světa

Cesta kolem světa


26. září 2016

26. 9. se čtvrťáci zúčastnili programu s názvem Cesta kolem světa. Úžasně zařízené vzdělávací centrum Podpovrch člověku dovolilo přenést se ve své fantazii na širé moře a plavit se s mořeplavci, kteří se při svých cestách setkávali s neznámými věcmi. Při putování mezi jednotlivými kontinenty se děti seznámily s plodinami, zvířaty, ale i s rozdílnými jazyky nebo typy písma, na které mořeplavci narazili. Nesměla chybět ani pořádná prohlídka ZOO a nezbytný nákup suvenýrů. Výlet si děti skutečně užily a počasí nám opravdu přálo.

Dny prevence

Dny prevence


16. červen 2016

16. 6. se děti ze třetí třídy zúčastnily Dnů prevence – dopoledne pro žáky 3. tříd s tématikou prevence dětských úrazů a první pomoci (praktická výuka na různých stanovištích). Nechyběla ani dopravní výchova, zajímavé povídání s hasiči, prohlídka techniky a asi nejzajímavější tečkou byl slalom v „opileckých brýlích“. Děti si program opravdu užily, vše si vyzkoušely na vlastní kůži a počasí nám naštěstí také přálo.

Výlet do Moravského krasu a do Brna

Výlet do Moravského krasu a do Brna


20. květen 2016

20. května se druháci a třeťáci vypravili na školní výlet do Moravského krasu. Zde měli možnost obdivovat krásy krápníkové Punkevní jeskyně, při prohlídce se dostali až na dno propasti Macocha. Na lodičkách pak pluli po podzemní řece Punkvě, trochu adrenalinu si užili při jízdě lanovkou na horní vyhlídku Macochy a lesní stezkou pak putovali zpět do Skalního mlýna. Cestou domů se ještě zastavili v muzeu pravěku Anthropos v Brně. Výlet se po všech stránkách vydařil, i počasí vyšlo na jedničku, a děti se vracely domů se spoustou krásných zážitků.

Dny kouzel

Dny kouzel


květen 2016

Tradiční každoroční čarodějnické řádění se nám letos ve třetí třídě posunulo až na květen, přesto jsme si užili projekt plný kouzel, her a začarovaného učení. Podařilo se nám napsat i spoustu hezkých básniček a slohů, které jsme připravili pro školní časopis.

Velikonoční tvoření ve 3. třídě

Velikonoční tvoření ve 3. třídě


23. březen 2016

Také žáci 3. třídy se zabývali velikonočním tvořením. Ve svých dílničkách vyráběli z vyfouklých vajíček krásně barevné ptáčky.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


17. prosinec 2015

Dne 17. 12. uspořádala škola tradiční vánoční akademii. Plnému sálu kulturního domu jsme předvedli celkem 14 vystoupení různého žánru a zaměření. Podle reakcí publika měla vystoupení úspěch, což nás velmi těší a za přízeň děkujeme.

Vztahy ve třídě

Vztahy ve třídě


4. listopad 2015

Zajímavý výchovný program „Vztahy ve třídě“ pro třeťáky připravili pracovníci Diecézní charity Třebíč.

Šípky

Šípky


13. říjen 2015

Šípky byly inspirací podzimního projektu třeťáků. Navlékali jsme šípková srdíčka jako dárek pro rodiče, ozdobili jsme sáčky a naplnili je vlastnoručně nasbíranými plody, ze kterých si doma můžeme uvařit čaj. Pokusili jsme se obsypané keře šípků ztvárnit i ve výtvarné výchově. Nesměly chybět ani básničky a hádanky na téma „šípky“. Děti téma bavilo, tak se pokusily nakreslit i větvičky trnek, které rostly hned vedle šípkových keřů. A jak se nám dílo povedlo? Posuďte sami.

Projekt Naše obec

Projekt Naše obec


1. říjen 2015

Třetí třída se na podzim věnovala tématu „Naše obec“. Žáci se zabývali její historií, kreslili a fotografovali stavební památky, hledali pověsti, legendy, vyprávění pamětníků. Společnými silami vytvořili i jednoduchý plán městyse a významné objekty do něj zakreslili. Děti si o svých obcích vyrobily i vlastní leporelo.

Výlet do Milotic

Výlet do Milotic


4. červen 2015

4. června jela 1. a 2. třída na výlet na malebný moravský zámek Milotice, který je známý především natáčením pohádky Za humny je drak. Zde jsme absolvovali netradiční kostýmovanou prohlídku a na chvíli se proměnili v prince a princezny. Dívky si při hudbě zatančily a chlapce čekal šermířský souboj. V zámecké jízdárně jsme si prohlédli výstavu dravců, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí ze světa ptačí říše, zasoutěžili jsme si a vyzkoušeli si přílet dravce na ruku. Nakonec jsme navštívili dračí sluj, provedli nepostradatelné nákupy suvenýrů a prošli se po rozkvetlé zámecké zahradě. Cesta byla dlouhá, ale rozhodně stála za to, děti se vracely plné krásných zážitků.

Čarodějnice

Čarodějnice


30. duben 2015

Také byste si chtěli vyzkoušet jeden den ve škole, do které chodí jen čarodějnice a čarodějové? Tak právě takové přání se splnilo druhákům. Do školy přišli v kostýmech, vyrobili si „Čarodějnický letecký pas“ a potom už jen plnili úkoly vrchní čaroučitelky. Podle vlastnoručně sepsaného receptu vykouzlili tančící rozinky, vyluštili si křížovky, kreslili čarodějné chýše ježibaby Dórinky a nechyběla ani kouzelná matematika. V hudební výchově se naučili písničku od P. Skoumala Pět ježibab a taneček Na kopečku za Jihlavou. Projekt jsme zakončili pohádkou O malé čarodějnici, kde jsme se dozvěděli, že kouzla by se měla používat jen ke konání dobrých skutků. A to by měli mít na paměti všichni. Letu zdar!

Dvanáct měsíčků

Dvanáct měsíčků


30. leden 2015

Na konci ledna se děti ze druhé třídy věnovaly projektu s názvem Dvanáct měsíčků. Pohádku jsme si přečetli, zkusili jsme si ji zahrát a potom jsme už plnili úkoly, které nám zadal měsíc LEDEN. Počítali jsme příklady, skládali mozaiku, vyráběli jsme plakáty k jednotlivým měsícům, hledali a opisovali básničky a pranostiky. Z jablek, která jsme donesli pro macechu s Holenou si druháci sami upekli 4 nohavice štrůdlu a naučili se při tom vážit. Ve výtvarné výchově jsme si potom ještě vytvořili klobouky k jednotlivým měsícům a už se těšíme na další úkoly od měsíce ÚNORA.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


12. prosinec 2014

12. prosince se uskutečnila tradiční Vánoční akademie, na které žáci předvedli, co si připravili ve třídách a kroužcích. Diváci mohli zhlédnout celkem 11 čísel různého žánru. Vystoupil pěvecký sbor, několik skupin aerobiku a fléten a divadelní kroužek. Velmi pěkná vystoupení předvedly i třídy 1. stupně naší školy.

Projekt Zelenina

Projekt Zelenina


20. říjen 2014

Dne 20. 10. probíhal ve druhé třídě projekt Zelenina. Děti si přinesly nejrůznější druhy zeleniny, kterou jsme poté poznávali po hmatu a po chuti (se zavázanýma očima to bylo vcelku napínavé, kterou zeleninku dostanete k ochutnání). Měli jsme tu i méně známé kousky jako ačokča, topinambur nebo baklažán. O zelenině jsme hledali různé hádanky, básničky, písničky, luštili křížovky, vyráběli plakáty a dělili při tom zeleninu do skupin. Na závěr si děti z nakrájené zeleniny upekly výbornou pizzu. Projekt jsme si báječně užili.

První třída v Praze

První třída v Praze


11. červen 2014

Žáci první třídy vyhráli ve výtvarné soutěži s DM drogerií Veselé zoubky zájezd do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka. 11. 6. jeli na představení „Jak s Máničkou šili všichni čerti“. Dále si prohlédli Pražský hrad – Katedrálu sv. Víta, výstavu: Příběh pražského hradu a také zašli do Zlaté uličky. Všechny děti byly z výletu nadšené.

Školní výlet Pernštejn

Školní výlet Pernštejn


28. květen 2014

Cílem školního výletu žáků 1. a 5. ročníku se stal krásný gotický hrad Pernštejn. Navštívili jsme také jeskyni Blanických rytířů v Rudce u Kunštátu, Burianovu rozhlednu, odkud byl krásný rozhled na Pálavu, a zahradu smyslů.

Malá školní olympiáda v 1. třídě

Malá školní olympiáda v 1. třídě


26. únor 2014

V době konání olympijských her proběhla v 1. třídě Malá školní olympiáda. Žáci soutěžili v netradičních disciplínách jako číselné sjezdování, slalom mezi písmenky, krasopsaní. Také proběhly soutěže v biatlonu (běh kolem tělocvičny s batohem a střelba na terč), skok z můstku (švédské bedny), rychlobruslení (posun po papírech). Za splněné úkoly se rozdávaly medaile. Vítězem se stala Barbora Krejčí, druhý byl Jaroslav Kreuz a třetí skončila děvčata Šárka Novotná a Kristýna Sobotková.

Vánoční akademie

Vánoční akademie


19. prosinec 2013

Celkem 15 vystoupení různého zaměření předvedli žáci plnému sálu kulturního domu v rámci vánoční akademie. Představily se 3 skupiny aerobiku, flétnový a kytarový kroužek, zazpíval pěvecký soubor i kroužek vícehlasého zpěvu, řada tříd měla své komponované programy a prostor dostaly i některé individuální výstupy.

Zdobení vánočního stromečku

Zdobení vánočního stromečku


28. listopad 2013

Děti ve všech třídách zdobí své stromečky, které budou vystaveny po celou adventní dobu na městečku. Ve fotogalerii jsou ilustrační fotografie ze zdobení 1. a 5. třídy.

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku


2. září 2013

Dne 2. 9. 2013 jsme zahájili nový školní rok. První den byl nejzajímavější asi pro prvňáčky, kteří si odnesli řadu nových zážitků, ale také dárků a školních pomůcek.